လဒေါဝ်သာသာနာ ၂၅၀၀၊ကျာ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဝှာင်:Mon Buddhism.gif
ကျာ်ဗုဒ္ဓ

သွက်ဂွံစၟတ်သမ္တီ ဝၚ်ကျာ်လဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ (ဗွဲခမၞောန်)[၁]

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

သာသနာ ၂၅၉၉၊ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၁ သၞာံ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် (၇) စွေက်၊ တ္ၚဲစန် သ္ပကောံဓရီု ဒစးဝေၚ်ဒုၚ်တၠုၚ် သၞာံဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ပ္ဍဲခလာတ်ဝါ မိုၚ်ဒါ ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ်။

ကာလစိုပ်ကၠုၚ် ၁၃၁၈ သၞာံ၊ ဂိတုပသာ်ပေၚ်၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ ၂၅၀၀ တေံမ္ဂး တၞအ်နဂွံသ္ပစၟတ်သမ္တီ စိုပ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ တုဲ ဒက်ပ္တန်ကျာ်စေတဳ ကေုာံ တၟအ်တိုၚ်ထေက်ရောၚ် ရဴသာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ကွာန်ဝက်ဒါ ဘာထဝ် ပ္တိုန်ဂလာန်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ဘာကျာ်ကီု၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ဘဒ္ဒန္တပညာဇောတိ ကွာန်တၟအ်ကၞေၚ် ဘာတိုက်ကီု ထံက်ပခိုၚ်ဂလာန်ဂှ်တုဲ သၚ်ဂမၠိုၚ်တုပ်စိုတ် ဒုၚ်သာဓုကာပိဝါတုဲ ကိစ္စသွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ကျာ်စေတီဂှ် နွံသ္ဇိုၚ်ဝန်ကမ္မတဳ ဂကောံသၚ်မန်ဂဥုပ်ဗောန်မန် မဟာသံဃသာမဂ္ဂဳတံ ဗွဲမဒးရးသန်ရ။

သ္ပသ္ဘၚ်ကောံဓရီုတုဲ ပ္ဍဲအခိၚ်ပယာံသဝ်တ္ၚဲဂှ် အလဵုဇကုကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ မဒှ်ဥက္ကဌဘဒ္ဒန္တ သဳလတေဇ မဟာထေရ်ကွာန်ပ္ၚ ဘာပလိုက် သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကေုာံ ဂကောံသၚ်ဂမၠိုၚ် တိုန်ဗက်ဂၠဲါဒၞဲါသွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ကျာ်စေတဳရ၊ ဆဵုညာတ်ကေတ် ဒၞဲါသ္ကဲစးဒဵု သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ကျာ်စေတဳတုဲ ဒၞဲါဝွံ ဒက်ပ္တန်လဝ်ကျာ်စေတဳလၟုဟ်) ခိုဟ်ဒးရးသန်ရ၊ ရဴဝွံဖျေံသန္နိဌာန်တုဲ ပ္ဍဲဒၞဲါဂှ်ညးကဵုတဵုခုန်ပတဴလဝ်အလာံသာသနာမွဲတၞုၚ်ရ။

ဂတးယးသၞာံဂှ် မွဲလှေ်ပၠန် ကောံဓရီု ဟီုဂးဖန်ဖက် သွက်ဂွံၚးတးခဲါပၠာ်ၜံက်ဇျာ်ဂအာၚ်ကျာ်စေတဳ ပ္ဍဲသ္ကဴစးဒဵုဂှ်ရ။ သွက်ဂွံၚးတးခဲါပၠာ်ၜံက်ဇျာ်ဂှ် ဂကောံဂိုဏ် ပဝါဏာညးကဵုညး ကေတ်တာလျိုၚ်တုဲ သီုကဵုဒါယကာတအ်ဍောတ်တ်ဇၞော်ဇၞော် ညဳညဳသာသာ ဂြုဂြုဂြီုဂြီု မိပ်မိပ်ဇြိပ်ဇြိပ် သီုကဵုမတက်ဖမ် မံက်ဆာၚ် ဖမ်ခဍေဝ်ပေဝ်ဂြဝ် ဗြုတမ္ညဝ်ကၠုၚ် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရးနိဂီု တၞအ်တၞအ် ဂၠေဲါဇက်တိုန်ကၠုၚ် ၚးတးၜံက်ဇျာ်ခဲါပၠာ် သ္ပကၠေံပိအဆံၚ်အိုတ်ရ။

စိုပ်အခိၚ်ကာလအတိုၚ်မသၟောဲကြန်လဝ် (မဆိၚ်ဖါတ်လဝ်) သက္ကရာဇ် ၁၃၁၈ သၞာံ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာ ၂၅၀၀-သၞာံ ဂိတုပသာ် (၁၄) မံက် (၁၉၅၆ ဂိတုမေ ၂၃)ဂှ် ဂကောံသၚ်ဂဥုပ်ဗော်မန် မဟာသံဃသာမဂ္ဂဳ ဥက္ကဋ္ဌဇၞော်ဇၞော်တအ်ဂှ်ကီု သီုကဵုနွံပိုန်တၠဘာတအ်ညးဂမၠိုၚ် ကောံကၠုၚ်ပ္ဍဲကၞာထးလ္တူသ္ကဲစးဒဵုဗလး သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ကျာ်စေတဳရ။

တ္ၚဲယးဂတ ပ္ဍဲတ္ၚဲသဳပေၚ်ပသာ် ပယာံဖလာၚ်ယး ပ္ဍဲအခိၚ်အရှိန်မတိုန်ဂှ် ပုဗ္ဗကိစ္စမ္ဒးသပ မပ္တံကဵုပွမမဗဝ်သၟုတ်ဗလိဗဇဴဒေဝတဴတအ်ဂှ် သ္ပကၠေအ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲလအိတ်ဂှ် အ္စာတၠတအ်ကီု သီုကဵုဂကောံသၚ်ဂမၠိုၚ် ပွဳပွိုၚ်ဗိုၚ်လဝ် ဂအာၚ်ဒၞဲါမဒက်ပ္တန်ကျာ်စေတဳဂှ်တုဲ သီုကဵုမဗှ်ကမ္မဝါစ် ကပ္ပိယဘူမိ ဖ္ဍောတ်သှ်ဇျာဲမပ္တံကဵု ပရိုတ်မ္ၚဵုဂအာၚ်ဂှ်အိုတ်ရ။ တုဲဂှ် အ္စာတၠတအ်ကီု သီုကဵုဂကောံသၚ်ဂမၠိုၚ် ဌာပနာသၠိုၚ်လဝ်ဓာတ် သၟဝ်ကျာ်စေတဳ ပ္ဍဲကမၠိုၚ်ကၟာ နပွမသ္ပပူဇဴလဝ် ဝတ္ထုတၞအ်တၞအ်သာ် မပ္တံကဵုကျာ်ပဋိမာရုပ် ဓာတ်ကျာ် မၞိက်ဗိုတ်ဗၠဲထဝ်သြန်သၠုဲသၠာ်တုဲ ထၜုတ်ဒက်ပ္တန်လဝ်ကျာ်စေတဳ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ်အိုတ်ရ။

ပွမဒက်စွံပ္တန်လဝ်ကျာ်စေတဳဒေါဝ်သာသနာဝွံ သ္ပပ္တံနူသက္ကရာဇ် ၁၃၁၈ သၞာံတုဲ စဵုကဵုသၞာံဒက်ကျာအာစိုပ်ဒတုဲဂှ် လအ်အာဗၞတ် (၃) သၞာံ၊ ပိအခါမဒှ်ရ။ ပွသၠိုၚ်စွံပတန်လဝ်ဓာတ်လေဝ် ဗၞတ်ပိဝါကီုမဒှ်ရ။

  1. ပဋ္ဌမဌာပနဂှ် သက္ကရာဇ် ၁၃၁၉ သၞာံ၊ ဂိတု ပသာ်ပေၚ် တ္ၚဲအ္ၚာ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲ တက် ၁၂ နာဍဳကိတ်တ်။
  2. ဒုတိယဌာပနာဂှ် သက္ကရာဇ် ၁၃၂၀ - သၞာံ၊ ဂိတုမာ် (၃) စွေက်၊ တ္ၚဲသ္ၚိသဝ်၊ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲ တက် ၁၂ နာဍဳကိတ်တ်။
  3. တတိယပဌာနာဂှ် သက္ကရာဇ် ၁၃၂၁ သၞာံ ဂိတု မာ် (၃) စွေက် တ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲ တက် ၁၂ နာဍဳကိတ်တ်မဒှ်အိုတ်ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. လိက်ကၞပ်စၟတ်သမ္တီ ကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ပေၚ် (၅၀) သၞာံ၊ သ္ဘၚ်ထဝ် သွဟ်ရာမညနိကာယပရိယတ္တိ ပေၚ် (၂၅) သၞာံ၊ သ္ဘၚ်သြန်