မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

လာံသု၊ တၞံ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

တၞံလာံသု
မပါ်ဂကူ အတိုင်နဲသိပ္ပံ
လောက: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Rosids
လၟေင်ဂကူ: Fabales
ဇာတ်ဂကူ: Fabaceae[၁]
ဗဳဇဂကူ: 'Sesbania'
လစှ်ေဂကူ: ''S. grandiflora''
ယၟုရုက္ခဗေဒ
Sesbania grandiflora
(L.) Poiret
ယၟုတၞဟ်
 • Aeschynomene coccinea L.f.
 • Aeschynomene grandiflora (L.) L.
 • Agati coccinea (L.f.) Desv.
 • Agati grandiflora (L.) Desv.
 • Agati grandiflora var. albiflora Wight & Arn.
 • Agati grandiflora var. coccinea (L.f.) Wight & Arn.
 • Coronilla coccinea (L.f.) Willd.
 • Coronilla grandiflora (L.) Willd.
 • Coronilla grandiflora Boiss.
 • Dolichos arborescens G. Don
 • Dolichos arboreus Forssk.
 • Emerus grandiflorus (L.) Kuntze
 • Resupinaria grandiflora (L.) Raf.
 • Robinia grandiflora L.
 • Sesban coccinea (L.f.) Poir.
 • Sesban grandiflora (L.) Poir. [Spelling variant]
 • Sesban grandiflorus (L.) Poir.
 • Sesbania coccinea (L.f.) Pers. [၂]

တၞံလာံသု (အၚ်္ဂလိက်: vegetable hummingbird<raf>"Sesbania grandiflora". Natural Resources Conservation Service PLANTS Database. USDA. Retrieved 10 November 2015.</ref>, agati or hummingbird tree, Burmese: ပေါက်ပန်းဖြူ) နကဵုယၟုသိပ္ပံ Sesbania grandiflora (syn. Aeschynomene grandiflora, Agati grandiflora [၃]) ဒှ်တၞံဆုဍောတ်တ် မလုပ်လၟိဟ် ဂကူဗဳဇ Sesbania ရ၊၊

လက်သန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Steamed Sesbania grandiflora flowers (bottom), among other vegetables, in a Thai dish
Flowers of S. grandiflora
Flowers of the red variant of S. grandiflora
Sesbania grandiflora pink variety

တၞံလာံသု ဝွံ ဒှ်ဂကူတၞံဆု၊ မၞုံကဵုတၞးခဍီုဗီုခၟာဲ နကဵုလ္ၚောဝ်ဇၟန်ကဝါန် (paripinnate)၊၊ ပကဴဍေဟ် နွံအသာ် ဗု၊ အသာ်ဗကေတ် ကေုာံ အသာ်ပေန်၊၊ သတ်ဍေဟ်ဂှ် ဍောတ်သောဲဂၠိင် မၞုံကဵုအသာ်တၚေက် မပ္ဍဲဂှ်လေဝ် အသာ်တၚေက်ကီုရ၊၊ တၞံဍေဟ် ဒးစိုတ် ဒၞာဲလျးတ္ၚဲပေင်င် ဒေသဂံက်ဂှ် ဍေဟ်တအ် ဒုင်ဒဝ်ဟွံမာန်ရ၊၊

တၞံဍေဟ်ဂှ် ဒှ်တၞံဆု ဍောတ်ဍိုန်တုဲ သၠုင်နွံ စဵုကဵု အကြာ ၃-၈ မဳတာ (၁၀-၂၆ ပေ)၊ တၞး နွံဇမၠိင် အကြာ ၁၅-၃၀ ဇြေန်ဒဳမဳတာ (၆-၁၂ ၝောအ်တဲ)၊၊ ပ္ကဴဍေဟ် ဂၠိင်တကဲဒၟံင် နွံအကြာ ၁.၅ -၁၀ ဇြေန်ဒဳမဳတာ (၁-၄ ၝောအ်တဲ) မၞုံကဵုၜါထပ်ရ၊၊ ကထိုက်တဝ် (calyx)ဍေဟ်ဂှ် ဒှ်အသာ်တ္ၚေက် ညံင်ရဴတၞးကီုတုဲ ဂြောပ်ဗန်လဝ် ကထိုက်ပ္ကဴၜါဂှ်ရ၊၊

တမ်မူလ ကေုာံ ဂမ္စာဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တမ်မူလ တၞံလာံသုဝွံ ကၠုင်နူ အာရှဒိုဟ်အဂၞဲ ကဵု ဒေသအဝ်သတေလျသၟဝ်ကျာတုဲ ပ္ဍဲဍုင်အိန္ဒိယ ဒေသ ဗွဲမဂၠိုင် ကေုာံ ဍုင်သိရိလင်္ကာဂှ် တဵုလွဳဒၟံင် နဒဒှ်တၞံသၞေဝ် သွက်ဂွံသွံစရ၊၊ တုဲပၠန် နဒဒှ် စၞကီု သီုကဵု ဂဥုဲဂှ် ညးတအ် စကာကၠုင်ရ၊၊[၄] ပ္ဍဲတိဍာ်မဍုက်ဍေက်တုဲ ကေုာံ ဒေသဂမ္တဴတအ်ဂှ် တၞံလာံသု ဒးစိုတ်ဂၠိုင်ရ၊၊

နဒဒှ်ဂဥုဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ထၞက်ပတိတ်ဍာ် နူတၞးဍေဟ်ဂှ် ခိုဟ်နူ မဍုန်ပ္တိတ် ဍာ်ထၞးဍေဟ်ဏီရ၊၊ ဍာ်နူတၞးဍေဟ်ဂှ် နွံကဵု ဓါတ် လိနဝ်လေနိစ် အက်စိဒ် (inoenic acid)[၅] ကေုာံ ဓါတ် အသပရ်တိစ် အက်စိင် aspartic acid [၆]တအ်ရ၊၊ အဓိက ဓါတ်တအ်ဂှ် ပကဵု anti-glycation (ဝါ) ပကဵု ညံင်ဓါတ်သဂြာ ဂွံလာဲရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ တၞးလာံသုဝွံ ပခိုဟ်ကဵု ညံင်ယဲကၞမ်ဍာတ် ဂွံသာ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေင် ပကဵု ညံင်ဂွံစဵုဒၞာကဵု ယဲကၞမ်ဍာတ် ဟီုဂွံရ၊၊

နဒဒှ်စၞ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲကဵု ဖဴဍုင်ဗွဲမဂၠိုင် သီုကဵုဂကူမန်ဂှ် တၞးလာံသုကီု၊ ကဴလာံသုကီု သီုကဵုသတ်ၜတ်တ်ဂှ် ဍုန်စ၊ ပေက်စ၊ ပေက်စ နကဵုနဲနာနာသာ်ရ၊၊

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


 1. Prajapti, Purohit, Sharma, Kumar, A Handbook of medicinal plants, Agro Bios (India), Edition Ist 2003, Page.473
 2. http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-24585
 3. Joshi S. G., Medicinal Plants, Medicinal plants, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. bks)
 4. Kirtikar K. R. & B. D. Basu, Indian Medicinal Plants Vol-I, International Book Distributor & Publisher, Dehradun, Edition 2005, bks pp. 735–736
 5. Kirtikar K. R. & B. D. Basu, Indian Medicinal Plants Vol-I, International Book Distributor & Publisher, Dehradun, Edition 2005, bks pp. 735–736
 6. Kirtikar K. R. & B. D. Basu, Indian Medicinal Plants Vol-I, International Book Distributor & Publisher, Dehradun, Edition 2005, bks pp. 735–736