ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၂. ဇာန်နဝါရဳ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

၂၂၊ ဇာန်နဝါရဳ

Demonstranter på vej mod Vinterpaladset i St. Petersborg.
  • ၁၈၄၀ - ဗြိတိန် အာပကဝ်လဝ်နဳ ပ္ဍဲဍုင်နျူဇြဳလာန် တၞဟ်နဂွံချိုတ်ပၠိုတ် ဒဒှ်ရ ဍုင်နျူဇြဳလာန်ဂှ် နွံသၟဝ်ဗြိတိန်။
  • ၁၉၀၅ - ပ္ဍဲ သလာတ်သင်ပဳတာသပဝ် ဍုင်ရုရှာ မၞိဟ်ထ္ၜးဆန္ဒ ဒစဵုဒစးသၞောဝ်ဨကရာဇ်ဇာ ဒးဒုင်ဂစိုတ် ၜိုတ် ၁၀၀၀၊ (ဗီုရုပ်)
  • ၁၉၁၉ - တ္ၚဲ ယူကရုၚ် ညဳသာ "Day of Unity of Ukraine" သ္ဘၚ်သမ္တီ 1919 Unification Act
  • ၁၉၈၀ - တၠပညာရူပဗေဒ မဆေင်ကဵုနျူကလဳယျာ ကေုာံ ညးမကလိဂွံ လာပ်နဝ်ဗေလ် Andrej Sakharov ဒးဒုင် ပလံင်ပတိတ် နူဍုင်ဇၞော်မဝ်သကဝ်တုဲ အာစွံလဝ် ပ္ဍဲဍုင်မကၟာတ်လဝ် Gorkij။