ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၃၁. ဒဳဇြေန်ပါ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

၃၁၊ ဒဳဇြေန်ပါ

Festfyrværkeri
  • ၁၄၇၂ - ကၠဟ်ဗဝ်လတိုပ် ကေုာံ ပန်ပၟတ်ပ္ကဴ ဟွံဂွံ စဵုဒၞာလဝ် နကဵုသၞောဝ် ပ္ဍဲအာမ်သတာဒါမ်၊ နေတာလာန်။
  • ၁၉၅၉ - နကဵုသကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဍုင်ဒိန်မက် မဟီုဂလာန် သြဝါဒ သၞာံတၟိ ပ္ဍဲတဳဝဳ ကၠာအိုတ်။