မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သုက္ကဝိဿဋ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
မၞိဟ်ဗြဴမွဲ မပဒၟံင် သုက္ကဝိဿဋ် နကဵု လပုဟ်တဲ ပ္ဍဲယောနိဇကု – Gustav Klimt's Woman seated with thighs apart (1916)
မၞိဟ်တြုဟ်မွဲ မပဒၟံင် သုက္ကဝိဿဋ် နကဵု မဓလိုက်ကတဵု မဗေါဝ် ညးတေအ်

သုက္ကဝိဿဋ် (masturbation) ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ မဓလိုက်ကတဵု လိင်ကာမ၊ အင်္ဂဇာတ်ဇကု သွက် လိင်ကာမ ဂွံဓလိုက်ကတဵု ဟွံသေင်မ္ဂး သွက်ကလိဂွံ သိုင်တသိုက် လိင်ကာမ၊ ဗွဲမဂၠိုင်မ္ဂး သွက်ကလိဂွံ သြရ်ဂေတ် (ဍာ်သုက်တိတ်)ရ။ [၁][၂][၃] ပ္ဍဲအရာမဓလိုက်ကတဵုဂှ် မလေပ် စကာ နကဵုတဲ၊ လပုဟ်တဲ၊ ကပေါတ်အရပ်အရာမွဲမွဲ၊ ကိရိယာလိင် မပ္တံကဵု ဝိဗရေတာ (vibrators) ဟွံသေင်မ္ဂး မပံင်နှဴ အရာတအ်ဂှ်တအ်ဂှ်ရ။ သဟသုက္ကဝိဿဋ် (Mutual masturbation) ဟီုဂှ် ဒှ်အရာ သုက္ကဝိဿဋ် နကဵု သကအ်ပွံင်လိင်ကာမ[၄] တုဲ အင်္ဂ သကအ်ပွံင် (မပတံကဵု လပုဟ်တဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ကမၠောန်တဲ handjob) ပါလုပ်မာန်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ဒှ်အရာမဆက်ဆောံလိင် နကဵု ဗီုပြင် သက်ကုပၠုပ်အင်္ဂဇာတ် (non-penetrative sex) ရ။[၅]

သုက္ကဝိဿဋ် ဝွံ ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲကဵု လိင်သီုၜါ ပ္ဍဲကဵု အာယုက်နာနာသာ်ရ။ သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ ဒှ်အရာ မဒှ်ဂုဏ်ဖိုလ် မပခိုဟ်ကဵု ပရေင်ထတ်ယုက် နကဵု လပါ်ဂဥုဲကီု သီုကဵု လပါ်စိတ္တဗေဒ မတုပ်ညံင် ပွမဆက်ဆောံလိင် ဗွဲဓမ္မတာမွဲဂှ် ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။ သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ ဒှ်အရာ ယဲစိုတ် ဟွံသေင်မ္ဂး ယဲကာယမွဲမွဲရောင်ဂှ် ဟွံ ဆဵုကေတ်ရ။[၆][၇] ပ္ဍဲရးပလိုတ်မ္ဂး သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ ဒှ်အရာ မဆေင်ကဵု ပူဂိုလ် ဟွံသေင်မ္ဂး အကြာ ပွံင်ဇကုမ္ဂး ဒှ်အရာဓမ္မတာ ကေုာံ ဒှ်အရာ ပွမဒုင်စသိုင်တသိုက် လိင်ကာမ ထတ်ယုက်မွဲရ။

ရုပ်ကသူ ပါန်ကွတ် မဓဇက်ချူလဝ် သုက္ကဝိဿဋ် ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် နူကဵု ခေတ်ကိုပ်ကၠာဝင်၊ တုဲ ပရူဏအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဟီုဂးပါ်ပါဲကၠုင် နူကဵုအခိင် ကောန်မၞိဟ်တအ် မစချူလိက်လေပ်တေအ်ရ။ ပ္ဍဲ ၁၈ ကဵု ၁၉ ဗွဝ်ကၠံ လညာတ်ဘာသာ ကေုာံ လညာတ်ခန္ဓဗေဒ ပ္ဍဲဥရဝ်ပ ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ ဒှ်အရာ "မပရေအ်"၊ "မဟွံမဲကဵု ဂဝဂလေအ်"၊ ကေုာံ "ယဲစိုတ်" မွဲရ။ ဆဂး စိုပ် ၂၀ ဗွဝ်ကၠံဂှ် လညာတ် လပါ်ပရေအ် လတူ သုက္ကဝိဿဋ်ဂှ် အောန်စှ်ေအာ သိုက်က်ရ။ စပ်ကဵု သုက္ကဝိဿဋ်ဂှ် စကာကၠုင် ပ္ဍဲကဵု ပါန်ကွတ် မပတံ ရုပ်ကသူ၊ ဂဳတ ကေုာံ သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်ကၠုင်ရ။ အခိင်လၟုဟ်မ္ဂး စပ်ကဵု သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဘာသာမ္ဂး လညာတ်တၞဟ်ခြာ ရေင်သကအ်၊ ညးလ္ၚဵု ညာတ်ကေတ် ဒှ်အရာ မကၠောန်ပ မဗၠေတ်ကဵုဓရ်၊ ညးလ္ၚဵုဂှ် ညာတ်ကေတ် အရာဓမ္မတာ နကဵုအကာဲအရာရ။ ပ္ဍဲကဵု သၞောဝ်ဥပဒေလေဝ် ပ္ဍဲမွဲဒမြေပ်ဝင်ဂှ် စပ်ကဵု သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ လညာတ်နွံကၠုင် နာနာသာ်တုဲ စဵုကဵုလၟုဟ် ပ္ဍဲကဵု ဍုင်ဗွဲမဂၠိုင် ကၟာတ်လဒဵုလဝ် သုက္ကဝိဿဋ် ပ္ဍဲလဒေါဝ်မၞိဟ်ရ။[၈] တိရစ္ဆာန် သုက္ကဝိဿဋ် ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲတိရစ္ဆာန် ဂကူဗွဲမဂၠိုင် ပ္ဍဲအရိုင်ကီု သီုကဵု တိရစ္ဆာန်လွဳရ။[၉][၁၀][၁၁]

နိရုတ္တိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မအရေဝ်မန် သုက္ကဝိဿဋ် ဝွံ လွဳကေတ် နူပါဠိ "သုက္ကဝိဿဋ္ဌ" (သုက္က - ဍာ်သုက်၊ ဝိဿဋ္ဌ - မပ္တိတ်) မဂွံအဓိပ္ပါယ် မပတိတ်ဍာ်သုက်။

ဝေါဟာရဗေဒ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မအရေဝ် သုက္ကဝိဿဋ် ဝွံ နကဵု မအရေဝ်မန် မလွဳဗ္စ နူပါဠိဂှ် ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဝွံ ဂွံဆဵု ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။ ( နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ ဒှ်ညးမစကာ ကၠာအိုတ်ရ။) သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ နကဵုသဘာဝ ကေုာံ အခိုက်အလိုက်မၞိဟ်မန် ဒှ်အရာ မဆေင် ကုပူဂိုလ်တုဲ ပ္ဍဲကဵု လိက်ပတ်မန် ဟွံဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု ပြကိုဟ်ဝိနယ် (ပထမ သံဃဒိသိဟ်) ဂှ် ၜိုန်ရ နွံကီုလေဝ် နဒဒှ် မနာမ်မွဲဂှ် မန်ဟွံဗဒှ်လဝ်၊ နကဵု တြာဲ မအရေဝ်ပါဠိ "သုက္ကဝိဿဋ္ဌိ" ဂှ် ကၠာဲလဝ် "ယြဴင် ပွမပ္တိတ်ဍာ်သုက်မွဲ" ရ။

ပ္ဍဲကဵု အရေဝ်အရာပ် အကြာ ဗွဲတၟေင် မၞိဟ်တြုဟ်တအ်မ္ဂး ကော်စ ဗွဲမဂၠိုင် "ထုကွေန်"၊ ပ္ဍဲကဵု အရေဝ်အင်္ဂလိက်မ္ဂး နကဵု အရေဝ်လိက်ဂှ် masturbation မဒှ်အရေဝ် မလွဳဗ္စ နူလေတ္တန် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂရိတ်ဂှ် ၜိုန်ရ ဟီု ချူဒၟံင်ကီုလေဝ် မပ္တံ playing with yourself (ဝေင် နကဵုဇကုဇကု), pleasuring oneself (ဒုင်စသိုင် အလဵုဇကုဇကု) ကေုာံ အရေဝ်အရာပ် wanking,[၁၂] jerking off, ကေုာံ frigging တအ်ဂှ် အကြာ ညးသၟတ်တအ် မလေပ်ဟီုဂၠိုင်ရ။ အရေဝ်အရာပ် ခေတ်တၟိဂှ် Self-abuse ကေုာံ self-pollution မလေပ်ဟီုတုဲ မအရေဝ်ဏအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလိက် အဘိဓာန်အင်္ဂလိက်ကီုရ။

နဲကဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗွဲဓမ္မတာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Two vibrators in a sex shop

သုက္ကဝိဿဋ်ဂှ် ပါလုပ် မပ္တံကဵု၊ ပွမရပ်၊ ပွမပတ်၊ ပွမဇွိတ်သပေါတ်၊ ဒၞာဲအင်္ဂလိင် ပူဂိုလ်ဂှ် နကဵုလပုဟ်တဲ ဟွံသေင်မ္ဂး မဓဇုက် ကုအရပ်အရာမွဲမွဲ မပ္တံကဵု ဂၞဳ၊ မပၠုပ်စုတ် လပုဟ်တဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ကိရိယာ ပ္ဍဲယောနိ ဟွံသေင်မ္ဂး သိုင်အိက်၊ ကေုာံ မဖန်ညံင် အင်္ဂဇာတ် ဂွံဓလိုက်ကတဵု နကဵုကိရိယာစက် ဗီုကဵု ဝဳဗြာတောရ်တအ်ရ။ မဗှ်၊ မဗဵု ရုပ်ပေါရ်နဝ်ဂြာပ်ဖဳ (pornography) ကေုာံ အရာမဓလိုက်ကတဵုကဵု စိုတ်လိင် တၞဟ်တအ်ဂှ်လေဝ် ဖန်ကဵု ညံင်ဂွံဒုင်စသိုင်ကလိဂွံ သုက္ကဝိဿဋ် ကီုရ။

ညးလ္ၚဵုဂှ် ကလိဂွံ လဟိင်ကာမ နကဵု မပၠုပ်စုတ် အရပ်အရာဂမၠိုင် မပ္တံကဵု ပွေင်ပထောင်ဏမ် (urethral sounds/urethral play) မဒှ်ကိရိယာ မပၠုပ်စုတ် ပ္ဍဲပထောင်ဏမ် (ပထောင်ဗေါဝ်)ရ။[၁၃][၁၄]လ္ၚဵုဂှ်မ္ဂး စုတ်ပၠုပ် မဂဝ်လဳ၊ စွမ်ဂမ္တဴတအ် ဒှ်တမ်၊ နကဵု နဲကဲမပၠုပ်စုတ် အရပ်အရာဏအ်ဂှ် ပကဵုညံင်ပထောင်ဏမ် ဂွံဒှ်သရမာန်ရ။[၁၅]ညးလ္ၚဵု ပသုက္ကဝိဿဋ် နကဵုမစကာစက်ခမ္ညဴ (Fucking machine)လေဝ် နွံကီုရ။

မၞိဟ်တြုဟ် ကဵု မၞိဟ်ဗြဴ ပသုက္ကဝိဿဋ် စဵုကဵု ညးတအ် ကလိဂွံ သြရ်ဂေတ် (ဍာ်တိတ်)၊ အကြာဂှ် ဒေါအ်ဇူ မွဲမွဲလစုတ် ဂွံဖျအ်ဖျေဟ်စိုတ်၊ တုဲ ဆက်ပၠန်။ ဒေါအ်-ဆက်ဂှ် ဒှ်အရာ ကၞောတ်တဲ သွက်ကလိဂွံ သြရ်ဂေတ်ခိုဟ်ဟ် (ဝါ) မပေင်တြပ်စိုတ်ခိုဟ်ဟ်ရ။[၁၆] ဗွဲမဂၠိုင် ကိုပ်ကၠာဟွံကလိဂွံ သြရ်ဂေတ်က္ဍင်ဂှ် ဒေါအ်ပွမပချဳဓရာင်တုဲ ဗွဲမဂၠိုင် ကြဴနူ မကလိဂွံသြရ်ဂေတ်တုဲ တုဲဒှ်ရ။[၁၇]

မၞိဟ်တြုဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗီုမမံင်စဒှ်ဂှ်မ္ဂး မပ္တံကဵု တိက်ဂၠံင်လ္ၚာ၊ ဂပ်၊ ဂဇအ်၊ ဂဇုန်၊ အထံက်ကၟံင် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂၠံင်ဒတဴတအ် ဒှ်တမ်ရ။ နဲကဲ မၞိဟ်တြုဟ် မပသုက္ကဝိဿဋ် ဗွဲဓမ္မတာမ္ဂး ဂန်လဝ် မဗေါဝ်ညိညတုဲ မပချဳ ပတိုန် ဖျေဟ်တဲရ။ နကဵုနဲ မပတိုန်ဖျေဟ်ဂှ် ဗွဲဓမ္မတာ သ္ဒးနွံဟေင် သ္ဂောအ်ကလိဂွံ သြရ်ဂေတ် ကေုာံ ကရိုဟ်ဍာ်သုက်မာန်ရ။ ပရဟ်တဲဂှ် ဗွဲမဗဗွဲ ကုအပိုင်အခြာကာလ မပသုက္ကဝိဿဋ်တုဲ တၞဟ်ခြာတဴရ။

နဲကဲ မၞိဟ်တြုဟ် မဒးဒုင်ရေက်လဝ်စၞာံကထိုက် (circumcised) ကဵု ညးဟွံဒးဒုင်ရေက်တအ်ဂှ် မပသုက္ကဝိဿဋ် တၞဟ်ခြာရေင်သကအ် ညိညရ။ တုဲပၠန် နဲကဲလ္ၚဵုဂှ် သွက်မၞိဟ်လ္ၚဵု ဒုင်စသိုင်ခိုဟ်ကီုလေဝ် သွက်မၞိဟ်သအာင် ဟွံဒှ်အရာမဒုင်စသိုင်ခိုဟ်လေဝ် နွံကီုရ။ သွက်မၞိဟ်တြုဟ် မဟွံဒးဒုင်ရေက်လဝ် စၞာံကထိုက်တအ်မ္ဂး ဓလိုက်ကတဵုအင်္ဂဇာတ် ဗွဲမဂၠိုင် နကဵု မထပက်စၞာံကထိုက်၊ ရပ်ဂဝ်လဝ်တုဲ ပချဳပတိုန်ဖျေဟ် စဵုကဵုစိုပ် က္ဍိုပ်လိင် (glans penis)၊ ဂလိုင်လဵုရောဂှ် တန်တဴကဵု ဇမၠိင်စၞာံကထိုက်ရ။ စၞာံကထိုက် လပါ်အပ္ဍဲ ဒးက္ဍိုပ်လိင်။ တုဲပၠန် က္ဍိုပ်လိင်ဂှ်လေဝ် ကာလဓလိုက်ကတဵုကၠုင်မ္ဂး ဇၞော်တိုန် ဂၠိင်တိုန် တုဲပၠန် အသာ်လေဝ် ကြံင်ကၠုင်တုဲ စၞာံကထိုက်ဂှ် ဒးက္ဍိုပ်လိင်ဂၠိုင်ကၠုင်ကီုရ။ နကဵုနဲဏအ်ဂှ် သွက်မၞိဟ်တြုဟ် မဒးဒုင်ရေက်လဝ်စၞာံကထိုက်တုဲ သှ်ေဒၟံင်ညိညတအ်လေဝ် စကာကီုရ။

သွက်မၞိဟ်တြုဟ် မဒုင်ရေက်လဝ် စၞာံကထိုက်တုဲ က္ဍိုပ်လိင်မလာတ်ဒၟံင် (ပံက်တုဲ ဟွံဂြောပ်ဒၟံင်)တအ်မ္ဂး နကဵုနဲကဲဏအ် တဲ ကေုာံ က္ဍိုပ်လိင်ဂှ် စုက်လုက်ဒး တပ်ပ်ရ။ တၞဟ်နဂွံဝေင်ပါဲ ပ္ဍဲအရာမဂိသကေဝ်တုဲ ညးလ္ၚဵု စကာ ဍာ်ခလိန်ခလိန်ပူဂိုလ် ဟွံသေင်မ္ဂး ခရေမ်သုက္ကဝိဿဋ် (masturbation cream) ဟွံသေင်မ္ဂး ဍာ်ပါင်ရ။

စၞာံကမြဳဂှ်လေဝ် ပချဳပတိုန်ဖျေဟ်ဂွံကီု ဆပ္ဍဲကဵု လပုဟ်တဲကဵု အကြာလိင်ညိညဂှ်ရ။ နဲတၞဟ်ဂှ် လပုဟ်တဲ ကေုာံ ၝောအ််တဲဂှ် ရပ်ဂန်လဝ် လိင်တုဲ ပချဳ ပတိုန်ဖျေဟ်။ တိက်ဂၠံင်ဂပ် လတူအရာမဍိုန်ဍောတ် ဗီုကဵုဖုန်၊ ဂၞဳ ခညဴ။ နကဵုနဲဏအ်ဂှ် တဲဇကုဂှ် ပညံင်ပထောင်ယောနိတုဲ မပသုက္ကဝိဿဋ်ရ။

ပွတ်ပြောသတတ် (Prostate massage) ဂှ် ဒှ်နဲကဲ ဓလိုက်ကတဵုလိင်၊ ဗွဲမဂၠိုင် တၞဟ်နဂွံကလိဂွံ သြရ်ဂေတ်ရ။ ကလေန်ပြောသတတ်ဂှ် နွံဒၟံင် သၟဝ်ထိုင်ဏမ်၊ လတူမကြိုက်တုဲ ဒှ် (G-spot) မၞိဟ်တြုဟ် (ဝါ) ဒၞာဲမဒုင်စသိုင်လိင် မၞိဟ်တြုဟ်ကီုရ။[၁၈] မၞိဟ်တြုဟ်လ္ၚဵု ကလိဂွံ သြရ်ဂေတ် နကဵု မပချဳဓလိုက်ကတဵု ကလေန်ပြောသတတ် နကဵုမစကာ လပုဟ်တဲကၠေင်ကၠေင် ဟွံသေင်မ္ဂး ဒိလ်ဒေါ ထ္ပက်စုတ် ပ္ဍဲကသိုင်အိက်တုဲ ဍဵုဒး ကလေန်ပြောသတတ်ရ။ မၞိဟ်တြုဟ် မဒုင်စသိုင် သြရ်ဂေတ်ဗီုဏအ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် မၞိဟ်တြုဟ် မဒုင်စသိုင်လိင် ညံင်မၞိဟ်ဗြဴတအ်ရ။ နကဵုမၞိဟ်ဗြဴမ္ဂး ကာလအင်္ဂဇာတ် မၞိဟ်တြုဟ် ပၠုပ်စုတ် ပ္ဍဲယောနိမ္ဂး က္ဍိုပ်အင်္ဂဇာတ်တြုဟ်ဂှ် အာဒးကလေန်ပြောသတတ် ညးတအ်ရ။[၁၉][၂၀]ပချဳဓရာင် ပြောသတတ်ဂှ် ပတိတ်သြရ်ဂေတ် စိုပ်တရဴ ဂၠိုင်နူကဵု ပချဳဓရာင်ဗောဝ်ဏီရ။[၁၉] ပချဳဓရာင်ဗွဲမ္ၚး နကဵုမဇွိတ်သ္ပောတ် ပ္ဍဲကဵု ပေရိနေယောမ် (perineum) မဒှ်ဒၞာဲ အကြာပထောင်သိုင်အိက် ကဵု မကြိုက်ဂှ်လေဝ် ဂွံဒုင်စသိုင်ကာမကီုရ။

သုက္ကဝိဿဋ်သိုင်အိက် (Anal masturbation)၊ နကဵု မပၠုပ်စုတ် လပုဟ်တဲ ဟွံသေင်မ္ဂး အရာမွဲမွဲ အပ္ဍဲသိုင်အိက်ဂှ်လေဝ် မၞိဟ်တြုဟ်လ္ၚဵုဂှ် ဒုင်စသိုင်လဟိင် နွံကီုရ။ ဟိုတ်နူ ကတေင်အာရီုမဆက်စၠောအ်လဝ် ကုကသိုင်အိက် နွံတၟာဂလိုင်တုဲ နကဵုနဲဝွံလေဝ် ကလိဂွံ သြရ်ဂေတ်ကီုရ။[၂၁]တၞဟ်နဂွံပၠုပ်စုတ်လုပ်ကီု ဂွံဒုင်စသိုင်ခိုဟ်ကီုဂှ် ကၠေင်ခိုဟ်ဟ် နွံပၟိက်ရ။ ညးလ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဆၜိုတ် ဇွိတ်သ္ပောတ် သၟောန်မ္ၚးသၟးတုဲ ညးလ္ၚဵုတအ်ဂှ် ပၠုပ်စုတ် လပါ်တဲမွဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ဂၠိုင်နူမွဲရ။

နဲကဲ မၞိဟ်တြုဟ် မပသုက္ကဝိဿဋ်ဂှ် နွံနာနာသာ်ရ။ နကဵု မဇွိတ်သ္ပောတ် က္ဍိုပ်လိင်၊ ပထောင်လိင်၊ စၞာံဂရဲက္ဍိုပ် (frenular delta) တအ်လေဝ် နွံကီုရ။ မၞိဟ်တြုဟ်လ္ၚဵု တဲသီုၜါ ဂန်ရပ် လိင်၊ ညးလ္ၚဵုဂှ် တဲမွဲ ဂန်ရပ်လိင်တုဲ တဲသၠးဂှ် ရပ်တှ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဇကုညးတအ်မွဲမွဲဒၞာဲတုဲ ပသုက္ကဝိဿဋ်ရ။ The nipples are erogenous zones, and vigorous stimulation of them during masturbation usually causes the penis to become erect more quickly than it would otherwise. Some may keep their hand stationary while pumping into it with pelvic thrusts in order to simulate the motions of sexual intercourse. Some may lay in the prone position and rub their genitals against the bed sheet or other surface, a technique called prone masturbation.[၂၂] In a bath or shower, a male may direct water via a handheld showerhead at his frenulum, testicles, or perineum. Others may also use vibrators and other sexual devices more commonly associated with female masturbation.

A somewhat controversial ejaculation control technique is to put pressure on the perineum, about halfway between the scrotum and the anus, just before ejaculating.[နွံပၟိက် ဗၟံက်ထ္ၜးတင်နိဿဲ] This can, however, redirect semen into the bladder (referred to as retrograde ejaculation).

Popular culture[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Religious ecstasy illustrated as masturbation by Félicien Rops (1833–1898)
Masturbation, 1911, copper engraving by Mihály Zichy

Other animals[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Masturbatory behavior has been documented in a very wide range of species. Individuals of some species have been known to create tools for masturbation purposes.[၁၁]

See also[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

References[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Robinson, Jennifer (4 March 2010). Masturbation – Is Masturbation Normal or Harmful? Who Masturbates? Why Do People Masturbate?. WebMD. Retrieved on 17 August 2011
 2. The Psychology of Human Sexuality. John Wiley & Sons 
 3. The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender. SAGE 
 4. Sexuality Education Theory And Practice. Jones & Bartlett Publishers 
 5. Nursing & Health Survival Guide: Health Promotion. Routledge 
 6. (2012) Masturbation as a Means of Achieving Sexual Health. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 7. ISBN 978-0-7890-2047-5. OCLC 50913590။ “Despite the scientific evidence indicating that masturbation is generally a normal variant of sexual expression and that it does not seem to have a causal relationship with sexual pathology, negative attitudes about masturbation persist and it remains stigmatized.” 
 7. Encyclopedia of Clinical Child and Pediatric Psychology. Boston, MA: Springer Science & Business Media, 359. ISBN 978-1-4615-0107-7. OCLC 913623298  Note: Messer's and Walker's article cannot be protected by copyright.
 8. "MASTURBATION—AN OVERVIEW" (July–December 2010).  Archived ၂၀၁၆-၀၈-၂၁ at the Wayback Machine
 9. (19 August 2010) Animal Homosexuality: A Biosocial Perspective. Cambridge University Press။ 
 10. Breeding Soundness Examination of the Stallion. Petplace.com (2014-12-10). Archived from the original on 5 September 2011။ Retrieved on 29 May 2011
 11. ၁၁.၀ ၁၁.၁ Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity. St. Martin's Press။ 21 October 2015 တင်နိဿဲဏအ် ကလေင်စၟဳစၟတ်တုဲ 
 12. Darby, R. (2004). "Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation". Journal of Social History. 
 13. Go Ask Alice!: "Cock-stuffing" (18 February 2005). Archived from the original on 19 February 2005။ Retrieved on 26 November 2020
 14. Various authors (21 April 2006). Urethral Sound. Body Modification Ezine.
 15. "Case report: A foreign body in the urethra" (9 September 2005). International Journal of Surgery Case Reports 4 (11): 1052–4. doi:10.1016/j.ijscr.2013.07.017. PMID 24055017. 
 16. Sex Editorials (16 March 2004). Archived from the original on 1 January 2012။ Retrieved on 26 November 2020။ "The Stop-And-Go Masturbation Technique for Men and Women"
 17. Woods, Margo. Masturbation, Tantra and Self-love. Archived from the original on 17 December 2014။ Retrieved on 26 November 2020
 18. Saleh, Naveed (16 October 2014). Hitting the P-Spot.
 19. ၁၉.၀ ၁၉.၁ Rosenthal, Martha (2012). Human Sexuality: From Cells to Society. Cengage Learning, 133–135. ISBN 978-0618755714 
 20. Ladas, AK (1982). The G spot and other discoveries about human sexuality. New York: Holt, Rinehart, and Winston. ISBN 978-0440130406 
 21. Sinclair Intimacy Institute. Discovery: Health. Archived from the original on 2002-06-13။ Retrieved on 2020-11-26
 22. Kinsey Confidential. Prone masturbation a threat?.

Further reading[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • DeMartino, Manfred F. (1979). Human Autoerotic Practices. New York: Human Sciences Press. ISBN 978-0-87705-373-6 
 • Marcus, Irwin M. (1975). Masturbation: From Infancy to Senescence. New York: International Universities Press. ISBN 978-0-8236-3150-6 
 • "The Role of Masturbation in Marital and Sexual Satisfaction: A Comparative Study of Female Masturbators and Nonmasturbators" (1991). Journal of Sex Education & Therapy 17 (4): 272–282. doi:10.1080/01614576.1991.11074029. 
 • Theobald, Stephanie (2018). Sex Drive. London: Unbound Press. ISBN 978-1-78352-681-9 

External links[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ထာမ်ပလိက်:Sisterlinks