သုက္ကဝိဿဋ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
A woman masturbating by stimulating her vulva – Gustav Klimt's Woman seated with thighs apart (1916)
A man masturbating by stimulating his penis

သုက္ကဝိဿဋ် (Masturbation) ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ မဓလိုက်ကတဵု လိင်ကာမ၊ အင်္ဂဇာတ်ဇကု သွက် လိင်ကာမ ဂွံဓလိုက်ကတဵု ဟွံသေင်မ္ဂး သွက်ကလိဂွံ သိုင်တသိုက် လိင်ကာမ၊ ဗွဲမဂၠိုင်မ္ဂး သွက်ကလိဂွံ သြရ်ဂေတ် (ဍာ်သုက်တိတ်)ရ။ [၁][၂][၃] ပ္ဍဲအရာမဓလိုက်ကတဵုဂှ် မလေပ် စကာ နကဵုတဲ၊ လပုဟ်တဲ၊ ကပေါတ်အရပ်အရာမွဲမွဲ၊ ကိရိယာလိင် မပ္တံကဵု ဝိဗရေတာ (vibrators) ဟွံသေင်မ္ဂး မပံင်နှဴ အရာတအ်ဂှ်တအ်ဂှ်ရ။ သဟသုက္ကဝိဿဋ် (Mutual masturbation) ဟီုဂှ် ဒှ်အရာ သုက္ကဝိဿဋ် နကဵု သကအ်ပွံင်လိင်ကာမ[၄] တုဲ အင်္ဂ သကအ်ပွံင် (မပတံကဵု လပုဟ်တဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ကမၠောန်တဲ handjob) ပါလုပ်မာန်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ဒှ်အရာမဆက်ဆောံလိင် နကဵု ဗီုပြင် သက်ကုပၠုပ်အင်္ဂဇာတ် (non-penetrative sex) ရ။[၅]

သုက္ကဝိဿဋ် ဝွံ ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲကဵု လိင်သီုၜါ ပ္ဍဲကဵု အာယုက်နာနာသာ်ရ။ သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ ဒှ်အရာ မဒှ်ဂုဏ်ဖိုလ် မပခိုဟ်ကဵု ပရေင်ထတ်ယုက် နကဵု လပါ်ဂဥုဲကီု သီုကဵု လပါ်စိတ္တဗေဒ မတုပ်ညံင် ပွမဆက်ဆောံလိင် ဗွဲဓမ္မတာမွဲဂှ် ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။ သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ ဒှ်အရာ ယဲစိုတ် ဟွံသေင်မ္ဂး ယဲကာယမွဲမွဲရောင်ဂှ် ဟွံ ဆဵုကေတ်ရ။[၆][၇] ပ္ဍဲရးပလိုတ်မ္ဂး သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ ဒှ်အရာ မဆေင်ကဵု ပူဂိုလ် ဟွံသေင်မ္ဂး အကြာ ပွံင်ဇကုမ္ဂး ဒှ်အရာဓမ္မတာ ကေုာံ ဒှ်အရာ ပွမဒုင်စသိုင်တသိုက် လိင်ကာမ ထတ်ယုက်မွဲရ။

ရုပ်ကသူ ပါန်ကွတ် မဓဇက်ချူလဝ် သုက္ကဝိဿဋ် ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် နူကဵု ခေတ်ကိုပ်ကၠာဝင်၊ တုဲ ပရူဏအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဟီုဂးပါ်ပါဲကၠုင် နူကဵုအခိင် ကောန်မၞိဟ်တအ် မစချူလိက်လေပ်တေအ်ရ။ ပ္ဍဲ ၁၈ ကဵု ၁၉ ဗွဝ်ကၠံ လညာတ်ဘာသာ ကေုာံ လညာတ်ခန္ဓဗေဒ ပ္ဍဲဥရဝ်ပ ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ ဒှ်အရာ "မပရေအ်"၊ "မဟွံမဲကဵု ဂဝဂလေအ်"၊ ကေုာံ "ယဲစိုတ်" မွဲရ။ ဆဂး စိုပ် ၂၀ ဗွဝ်ကၠံဂှ် လညာတ် လပါ်ပရေအ် လတူ သုက္ကဝိဿဋ်ဂှ် အောန်စှ်ေအာ သိုက်က်ရ။ စပ်ကဵု သုက္ကဝိဿဋ်ဂှ် စကာကၠုင် ပ္ဍဲကဵု ပါန်ကွတ် မပတံ ရုပ်ကသူ၊ ဂဳတ ကေုာံ သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်ကၠုင်ရ။ အခိင်လၟုဟ်မ္ဂး စပ်ကဵု သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဘာသာမ္ဂး လညာတ်တၞဟ်ခြာ ရေင်သကအ်၊ ညးလ္ၚဵု ညာတ်ကေတ် ဒှ်အရာ မကၠောန်ပ မဗၠေတ်ကဵုဓရ်၊ ညးလ္ၚဵုဂှ် ညာတ်ကေတ် အရာဓမ္မတာ နကဵုအကာဲအရာရ။ ပ္ဍဲကဵု သၞောဝ်ဥပဒေလေဝ် ပ္ဍဲမွဲဒမြေပ်ဝင်ဂှ် စပ်ကဵု သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ လညာတ်နွံကၠုင် နာနာသာ်တုဲ စဵုကဵုလၟုဟ် ပ္ဍဲကဵု ဍုင်ဗွဲမဂၠိုင် ကၟာတ်လဒဵုလဝ် သုက္ကဝိဿဋ် ပ္ဍဲလဒေါဝ်မၞိဟ်ရ။[၈] တိရစ္ဆာန် သုက္ကဝိဿဋ် ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲတိရစ္ဆာန် ဂကူဗွဲမဂၠိုင် ပ္ဍဲအရိုင်ကီု သီုကဵု တိရစ္ဆာန်လွဳရ။[၉][၁၀][၁၁]

နိရုတ္တိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မအရေဝ်မန် သုက္ကဝိဿဋ် ဝွံ လွဳကေတ် နူပါဠိ "သုက္ကဝိဿဋ္ဌ" (သုက္က - ဍာ်သုက်၊ ဝိဿဋ္ဌ - မပ္တိတ်) မဂွံအဓိပ္ပါယ် မပတိတ်ဍာ်သုက်။

ဝေါဟာရဗေဒ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မအရေဝ် သုက္ကဝိဿဋ် ဝွံ နကဵု မအရေဝ်မန် မလွဳဗ္စ နူပါဠိဂှ် ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဝွံ ဂွံဆဵု ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။ ( နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ ဒှ်ညးမစကာ ကၠာအိုတ်ရ။) သုက္ကဝိဿဋ်ဝွံ နကဵုသဘာဝ ကေုာံ အခိုက်အလိုက်မၞိဟ်မန် ဒှ်အရာ မဆေင် ကုပူဂိုလ်တုဲ ပ္ဍဲကဵု လိက်ပတ်မန် ဟွံဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု ပြကိုဟ်ဝိနယ် (ပထမ သံဃဒိသိဟ်) ဂှ် ၜိုန်ရ နွံကီုလေဝ် နဒဒှ် မနာမ်မွဲဂှ် မန်ဟွံဗဒှ်လဝ်၊ နကဵု တြာဲ မအရေဝ်ပါဠိ "သုက္ကဝိဿဋ္ဌိ" ဂှ် ကၠာဲလဝ် "ယြဴင် ပွမပ္တိတ်ဍာ်သုက်မွဲ" ရ။

ပ္ဍဲကဵု အရေဝ်အရာပ် အကြာ ဗွဲတၟေင် မၞိဟ်တြုဟ်တအ်မ္ဂး ကော်စ ဗွဲမဂၠိုင် "ထုကွေန်"၊ ပ္ဍဲကဵု အရေဝ်အင်္ဂလိက်မ္ဂး နကဵု အရေဝ်လိက်ဂှ် masturbation မဒှ်အရေဝ် မလွဳဗ္စ နူလေတ္တန် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂရိတ်ဂှ် ၜိုန်ရ ဟီု ချူဒၟံင်ကီုလေဝ် မပ္တံ playing with yourself (ဝေင် နကဵုဇကုဇကု), pleasuring oneself (ဒုင်စသိုင် အလဵုဇကုဇကု) ကေုာံ အရေဝ်အရာပ် wanking,[၁၂] jerking off, ကေုာံ frigging တအ်ဂှ် အကြာ ညးသၟတ်တအ် မလေပ်ဟီုဂၠိုင်ရ။ အရေဝ်အရာပ် ခေတ်တၟိဂှ် Self-abuse ကေုာံ self-pollution မလေပ်ဟီုတုဲ မအရေဝ်ဏအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလိက် အဘိဓာန်အင်္ဂလိက်ကီုရ။

နဲကဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗွဲဓမ္မတာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Two vibrators in a sex shop

သုက္ကဝိဿဋ်ဂှ် ပါလုပ် မပ္တံကဵု၊ ပွမရပ်၊ ပွမပတ်၊ ပွမဇွိတ်သပေါတ်၊ ဒၞာဲအင်္ဂလိင် ပူဂိုလ်ဂှ် နကဵုလပုဟ်တဲ ဟွံသေင်မ္ဂး မဓဇုက် ကုအရပ်အရာမွဲမွဲ မပ္တံကဵု ဂၞဳ၊ မပၠုပ်စုတ် လပုဟ်တဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ကိရိယာ ပ္ဍဲယောနိ ဟွံသေင်မ္ဂး သိုင်အိက်၊ ကေုာံ မဖန်ညံင် အင်္ဂဇာတ် ဂွံဓလိုက်ကတဵု နကဵုကိရိယာစက် ဗီုကဵု ဝဳဗြာတောရ်တအ်ရ။ မဗှ်၊ မဗဵု ရုပ်ပေါရ်နဝ်ဂြာပ်ဖဳ (pornography) ကေုာံ အရာမဓလိုက်ကတဵုကဵု စိုတ်လိင် တၞဟ်တအ်ဂှ်လေဝ် ဖန်ကဵု ညံင်ဂွံဒုင်စသိုင်ကလိဂွံ သုက္ကဝိဿဋ် ကီုရ။


Popular culture[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Religious ecstasy illustrated as masturbation by Félicien Rops (1833–1898)
Masturbation, 1911, copper engraving by Mihály Zichy

Other animals[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Masturbatory behavior has been documented in a very wide range of species. Individuals of some species have been known to create tools for masturbation purposes.[၁၁]

See also[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

References[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Robinson, Jennifer (4 March 2010). Masturbation – Is Masturbation Normal or Harmful? Who Masturbates? Why Do People Masturbate?. WebMD. Retrieved on 17 August 2011
 2. The Psychology of Human Sexuality. John Wiley & Sons 
 3. The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender. SAGE 
 4. Sexuality Education Theory And Practice. Jones & Bartlett Publishers 
 5. Nursing & Health Survival Guide: Health Promotion. Routledge 
 6. (2012) Masturbation as a Means of Achieving Sexual Health. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 7. ISBN 978-0-7890-2047-5. OCLC 50913590။ “Despite the scientific evidence indicating that masturbation is generally a normal variant of sexual expression and that it does not seem to have a causal relationship with sexual pathology, negative attitudes about masturbation persist and it remains stigmatized.” 
 7. Encyclopedia of Clinical Child and Pediatric Psychology. Boston, MA: Springer Science & Business Media, 359. ISBN 978-1-4615-0107-7. OCLC 913623298  Note: Messer's and Walker's article cannot be protected by copyright.
 8. "MASTURBATION—AN OVERVIEW" (July–December 2010). 
 9. (19 August 2010) Animal Homosexuality: A Biosocial Perspective. Cambridge University Press။ 
 10. Breeding Soundness Examination of the Stallion. Petplace.com (2014-12-10). Archived from the original on 5 September 2011။ Retrieved on 29 May 2011
 11. ၁၁.၀ ၁၁.၁ Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity. St. Martin's Press။ 21 October 2015 တင်နိဿဲဏအ် ကလေင်စၟဳစၟတ်တုဲ  နိဿဲ ဗၠေတ် - Invalid <ref> tag; name "Bagemihl,1999" defined multiple times with different content
 12. Darby, R. (2004). "Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation". Journal of Social History. 

Further reading[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • DeMartino, Manfred F. (1979). Human Autoerotic Practices. New York: Human Sciences Press. ISBN 978-0-87705-373-6 
 • Marcus, Irwin M. (1975). Masturbation: From Infancy to Senescence. New York: International Universities Press. ISBN 978-0-8236-3150-6 
 • "The Role of Masturbation in Marital and Sexual Satisfaction: A Comparative Study of Female Masturbators and Nonmasturbators" (1991). Journal of Sex Education & Therapy 17 (4): 272–282. doi:10.1080/01614576.1991.11074029. 
 • Theobald, Stephanie (2018). Sex Drive. London: Unbound Press. ISBN 978-1-78352-681-9 

External links[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ထာမ်ပလိက်:Sisterlinks