မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သၟိၚ်ဝိမလ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

သၟိင်ဝိမလ နူသၟိင်သမလစဴသွဝ်တုဲ ဒေံသၟိင်သမလမၞုံယၟုသၟိင်ဝိမလ ကေုာံမိခပဳထဝ် မဒှ်ၝာဲဗာဲညးဝွံ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် သာသနာ(၁၁၂၈)ဂှ် ဒှ်သၟိင်ပ္ဍဲဍုင်ဟံသာဝတဳရ သၟိင်ဂှ်ထပ်သၠုင်ပ္တိုန်ကျာ်မုဟ်တဴ(၅)ဟတ်ပၠန် က္ဍိုင် လေဝ်ထပ်ပ္တိုန်တၟိတုဲ ထပ်ဖျေံလဝ်ထဝ်ပၠန်ရ သၟိင်ဝိမလဝွံဂွံပိုင်ဍုင်ပ္ကင်ရင်နန်ထဝ်(၁၇)သၞာံ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် သာသနာ(၁၁၄၅)သၞာံဂှ် စုတိစဴအာသွဝ်ရာင် ဨကရာဇ်မန် အဆက်ဟံသာဝတဳပထမ သၟိင်ဝိမလရာဇာ မပိုင်ပြဳကၟိန်ဍုင် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဗုဒ္ဓသာသနာ ၁၁၄၈.သၞာံ စိုပ်၁၁၅၅သၞာံအာယုက်ပိုင်ဍုင် ၇ သၞာံ။

နိဿဲ။ ဝင်ဓါတ်ကျာ်မုဟ်တဴ