မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သၠပတ်သမ္မာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဇြပ် ဂကောံသင်ဗလိုက်ခရေတ်ယာန်မန် ဍုင်ကၟာဝက် ကွာန်ထံင်ကှ်ေ
ဗီုဘာဗ္တောန်လိက် ဂကောံပတန်သာသနာခရေတ် ပ္ဍဲဍုင်ရေဝ် နူသၞာံ ၁၉၁၀တအ်

သၠပတ်သမ္မာ (အၚ်္ဂလိက်: Bible) ဝွံ ဒှ်လိက်ကျာ် ဘာသာခရေတ်ယာန်တအ်တုဲ မချူလဝ် တွဟ်ဂလာန်ကျာ်ရ၊၊ သၠပတ်သမ္မာဂှ် ပရူမချူလဝ် ကိုပ်ကၠာ နာဲပိုယ်ယေသှုဂှ် ဒှ် သၠပတ်ဓမ္မတရေံ တုဲ နာဲပိုယ်ယေသှုဂှ် ဒှ်တုဲ မချူလဝ်ဂှ် ဒှ် သၠပတ်ဓမ္မတၟိ ရ၊၊ လိက်တအ်ဂှ် ချူလဝ် နကဵုမၞိဟ်နာနာသာ်ရ၊၊ သၠပတ်ဓမ္မတရေံဂှ် နကဵုအာရီုကျာ် မွဲကဆံင်ဂှ် မချူလဝ်ရောင် ညးတအ် ပတှ်ေကေတ်လဝ်ရ၊၊ သၠပတ်သမ္မာဝွံ သီုဖအိုတ် မကၠောန်ပတိတ်လဝ် ၜိုတ် မသုန်အသင်္ဃဲယံင် ကၞပ်နွံတုဲ မဒှ်လိက် မဂွံသွံဂၠိုင်အိုတ် ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ်မွဲလေဝ် ညးစၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊

အတိုင်စၟတ်သမ္တီ သုတေသနဝင်မ္ဂး သၠပတ်တအ် နွံဂၠိုင် ကဵုကၞပ်ကီုလေဝ် လိက်ကၞပ် မစၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်ဏအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် သၠပတ်ဓမ္မတရေံဂှ် နွံ ၃၉ ပြကိုဟ်တုဲ သၠပတ်ဓမ္မတၟိဂှ် နွံ ၂၇ ပြကိုဟ်ရ၊၊ ဗီုလိက် Aprocrypha တအ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိုဏ်ကာတ္တလေတ်ဂှ် ညးစၟတ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် သၠပတ်ဓမ္မမွဲကီုလေဝ် ဂိုဏ်တၞဟ်လ္ၚဵု ဗီုကဵု ပရောတေတ်သတာန် ကေုာံ ဨဝံဂလိ တအ်ဂှ် လိက်ဂှ် ဟွံစၟတ်သမ္တီ နဒဒှ်လိက်ဓမ္မမွဲရ၊၊ သၠပတ်ဓမ္မတရေံဂှ် တုပ်ဒၟံင် ကုသၠပတ်ဘာသာဂျူ ကေုာံ သၠပတ်ဂရိတ် (Greek Septuagint) တုဲ သၠပတ်ဂျူတအ်ဂှ် ညးကော်စ Tanakh.

နိရုတ္တိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မလိက်မန် သၠပတ်သမ္မာ ဂှ် သၠ ဂှ် ဒှ်မအရေဝ်မန် မဂွံအဓိပ္ပါယ် တၞး တုဲ၊ ပတ် ဂှ် ဒှ်မအရေဝ်မန် မကၠုင်နူပါဠိ ပတ္တ မဂွံအဓိပ္ပါယ် တၞံတာ/တၞံရိုတ်၊ သမ္မာ ဂှ် ဒှ်မအရေဝ်ပါဠိ မဂွံအဓိပ္ပါယ် မပြဲ၊၊ သၠပတ်သမ္မာ မဂွံအဓိပ္ပါယ် လိက်တၞးရိုတ်မပြဲ (ဝါ) လိက်တဝဟ်ဍောင်ဓဝ်ကျာ်ရ၊၊ အခိင်ကာလ ညးမစၠောအ် ချူသၠပတ်သမ္မာ ဗီုမန်ဂှ် ညးရံင်ကဵု အရေဝ်မန် ဗွဲတၟေင် မအရေဝ် နူဗုဒ္ဓဘာသာ မစကာဒၟံင် သၠပတ် တုဲ မအရေဝ် အင်္ကလိက် The Holy Bible (Holy - သမ္မာ၊ Bible - သၠပတ်) ဂှ် ညးကၠာဲလဝ် သၠပတ်သမ္မာ ဒှ်မာန်ရ၊၊ မအရေဝ် အင်္ကလိက် Bible ဂှ် ကၠုင် နူဂရိတ် τὰ βιβλία (ta biblia) မဂွံအဓိပ္ပါယ် လိက်ကၞပ် ရ၊၊

ဝင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၠပတ်သမ္မာ နူတမ်တေအ်ဂှ် စချူကၠုင် နူအခိင်လဵုရော ဇေတ်တ်ဂှ် ဟွံဂွံတီကေတ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ကီုလေဝ် နူတမ်တေအ် စကၠုင် နူ ပြကိုဟ်ပညပ်ဓရ်မဝ်ယှေ (၅) ကၞပ် မဒှ်ပြကိုဟ်ဂျူတအ်ဂှ် ဒှ်မာန်ရ၊၊ ပြကိုဟ်ပညပ်ဇမၞော် (၁၀)သာ်ဂှ် ချူလဝ် ပ္ဍဲ ကၠာနူ ဘဳသဳ ၁၄၀၆ (အခိင်မဝ်ယှေ မစုတိ) ညိဂှ် ဒှ်မာန်ရ၊၊ ဍုင်ဇၞော်ဂျေရုသလေန်ဂှ် ပၞာန်ဗေဘဳလောန်တအ် ပလီုထောအ်တုဲ ပ္ဍဲကာလ ပရောဗက် နေဟမိ ကလေင်ပတန်ပၠန် မစိုပ်ဒတုဲ ပ္ဍဲဘဳသဳ ၄၃၂ ဂှ် ဒှ်အခိင် မချူ ပြကိုဟ်လက္ကရဴအိုတ် ပ္ဍဲသၠပတ်ဓမ္မတရေံဂှ် မြဴသာ်ဝွံ စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊

သၠပတ်ဓမ္မတၟိ ဂှ် နာဲပိုယ်ယေသှုဂှ် နဒဒှ်မၞိဟ်အဓိကတုဲ ချူလဝ် ပရူညး တဝှ်ဍောင်ဓရ်ညး မဟီုတွဟ် ဒၠောအ်ဗ္တောန်လဝ် ကွးသာဝကတအ်ရ၊၊ ကြဴနူ နာဲပိုယ်ယေသှု မဒးဒုင်ဂစိုတ် နကဵုကောန်ပၞာန်ရောမ လတူတိုင်မဒင်တုဲ (အေဒဳ ၃၀) ဂှ် ကွးသာဝကညး စချူကၠုင်လဝ်ရ၊၊ ပြကိုဟ် သိက်သာလဝ်နိက် သြဝါဒ ပထမဝက် မဒှ်လိက် သင်ပေါလု မချူလဝ်ဂှ် ဒှ်ပြကိုဟ်ကၠာအိုတ်ဂှ် မထေင်ကေတ်ရ၊၊ သၠပတ်ပယးဒိုဟ် ဂှ် ချူလဝ် ပ္ဍဲအခိင် နာဲယဝ်ဟာန် မစုတိ ပ္ဍဲအေဒဳ ၉၅ ဂှ် ဒှ်သၠပတ်လက္ကရဴအိုတ်ရ၊၊

သၠပတ်သမ္မာ ဗီုဗၟာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် (၁၈၁၀) ဂိတုဂျောန် (၂၇) ညးပတန်သာသနာ သင်ဗလိုက် ခရေတ်ယာန် ဂျာတ်စောန် စိုပ်ကၠုင် ဍုင်လ္ဂုင်ရ၊၊ ဂကူမန် နာဲနေ / နာဲနဝ် ညးမဒှ်သၟာကမၠောန်ဖျေဟ်ဖံင်ဆု နူကွာန် လိုင်ဗဝ်လာ ဒုင်ကေတ် ဗလိုပ်ဍာ် နူဂျာတ်စောန်တုဲ စိုပ်သၞာံ ၁၈၁၆၊ ဂိတုနဝ်ဝေန်ဘာ (၁၅) ဂှ် ဂကောံသင်ဗလိုက်ခရေတ်ယာန် မံက်ဂတဝ်ကၠုင် ပ္ဍဲဍုင်လ္ဂုင်ရ၊၊ ဂျာတ်စောန် ကေုာံ ညးမဒုင်ကွေတ်ခရေတ်ယာန်တအ် ဂစာန်ကၠာဲစၠောအ် သၠပတ်သမ္မာ နကဵု ဘာသာဗၟာရ၊၊ စိုပ်သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ ဂှ် ညးတအ် ကၠာဲစၠောအ် သၠပတ်ဓမ္မတၟိ အာစိုပ်ဒတုဲ၊ ကလေင်ဒါန်တၟိတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၈၂၉ တုဲဒှ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၈၃၂ ဂှ် ပ္ဍဵုဗီုရ၊၊ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၈၃၄ ဂှ် ကၠာဲစၠောအ် သၠပတ်ဓမ္မတရေံ အာစိုပ်ဒတုဲရ၊၊ သၠပတ်ဓမ္မတၟိဂှ် ထပ် ကလေင်ဒါန်တၟိပၠန်တုဲ စိုပ်သၞာံ ၁၈၃၇ ဂှ် ကလေင်ပတိတ် မွဲဝါပၠန်ရ၊၊ သၠပတ်ဓမ္မတရေံဂှ် ပ္ဍဵုဗီု ပ္ဍဲသၞာံ ၁၈၃၈ ရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၁၈၉၀ ဂှ် သၠပတ်ဓမ္မတရေံ ကီု သီုသၠပတ်ဓမ္မတၟိ ပံင်ပကောံ မွဲကၞပ်တုဲ တက်တရးပ္တိတ်လဝ်ရ၊၊

ဂကောံသင်ဗလိုက် ခရေတ်ယာန်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စိုပ်သၞာံ ၁၈၂၄ ဂိတုဒဳဇြေန်ပါ (၂) ဂှ် ညးဒက်ပ္တန် ဂကောံသင်ဗလိုက်ခရေတ်ယာန်မန်ဗၟာ ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီုရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၁၉၀၇ ကောန်ကွးမန် မယိုက်ဒိုက် သာသနာခရေတ်ယာန် (၂၅) တၠ ပါ်တိတ် နူသင်ဗလိုက်မန်ဗၟာတုဲ ဒက်ပ္တန် ဂကောံသင်ဗလိုက်ခရေတ်ယာန်မန် မွဲ ပ္ဍဲမတ်မလီုရ၊၊ ဂကောံသင်ဗလိုက်ခရေတ်ယာန်မန် ပ္ဍဲကွာန်ဂမၠိုင်တအ်ဂှ် ပတန်လဝ်တုဲတုဲဒၟံင်ရ၊၊ ကွာန်ကၟာဝက်ဂှ် နူ ၁၈၇၁ ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၄ ၊ ကွာန်ကၠအ်သတ်ဂှ် ၁၈၈၈၊ ကွာန်ကအ်ဗိန်ဂှ် ၁၈၈၈၊ ဍုင်မုဟ်ဍုင်ဂှ် ၁၉၀၃၊၊

သၠပတ်သမ္မာ ဘာသာမန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အာန် (Ann) ညးမဒှ် ကန္တရ် ညးမပတန်သာသနာ ဂျာတ်စောန် စုတိအာ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၈၂၆ ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၂၃ အခိင်မၞုံဒၟံင် ပ္ဍဲကျာ်ခမဳဂှ်ရ၊၊ စိုပ် သက္ကရာဇ် ၁၈၃၄ ဂှ် ဂျာတ်စောန် ထပ်တဲ ကုသာရာ (Sarah Boardman) ရ၊၊ သာရာဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မကၠာဲစၠောအ် သၠပတ်သမ္မာ နကဵုဘာသာမန်ရ၊၊ ညးကေတ်အရီုအဗင် ကု နာဲမာံဘုက် ညးမဒှ် လကျာ်ရာံ နူဍုင်ဗဂေါတုဲ မကၠာဲလဝ်ရ၊၊ နာဲမာံဘုက်ဂှ် စိုန်သကီု ပ္ဍဲအရေဝ်ဗၟာ လိက်ဗၟာတုဲ စှ်ေလဝ်ဒၞာဲ ကု ဣစဳတိ မဒှ်ကောန်လွဳစ မေတ်သေတ်ဝိက် (Mrs Wade) ရ၊၊ ဣစဳတိ ဂှ် နူသၞာံ ၁၈၂၈ နာဲမာံဘုက်ဂှ် နူသၞာံ ၁၈၂၉ တေအ်ဂှ် ပြံင်သၠာဲ ယိုက်ဒိုက်ကေတ်လဝ် သာသနာခရေတ်ယာန်ရ၊၊ ဣစဳတိဂှ် ဒှ်မၞိဟ် ညးတြာဲဘာသာ သွက်မေစ္စတာဝိက် ကာလညးဆဵုဂဗ ကုဂကူမန် ပ္ဍဲအရာပရးသာသနာခရေတ်ရ၊၊

စိုပ်သၞာံ ၁၈၃၅ ဂှ် ဂျေမ် ဟာတ်ဝါ (James Haswell) စိုပ်ကၠုင် ဒေသမန် သွက်ဂွံ ပရးသာသနာခရေတ် အကြာဂကူမန်ရ၊၊ ဂျေမ်ဂှ် ဟီုအရေဝ်မန် ဂွံခိုဟ်ဟ် တွဟ်ဓရ် ဗီုမန်လေဝ် ဂွံခိုဟ်ဟ်တုဲ ကမၠောန် မကၠာဲစၠောအ် သၠပတ်သမ္မာ နကဵုဘာသာမန် မကၠောန်ဂွံလဝ် ကဝက်ကဝုဲတအ်ဂှ် သာရာ ပအပ်ကဵု ဂျေမ် ရ၊၊ ဂျေမ် ကဵု နာဲမာံဘုက် ညးၜါ ဂစာန်ကၠာဲတုဲ အရာမကၠာဲလဝ်တုဲတအ်ဂှ် ဂျေမ် ကလေင်ဗကိတ် ကုမူတမ် ဘာသာဂရိတ် ရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၁၈၄၇ ဂှ် ဂိတုအဝ်ဂုတ် ၈ ဂှ် သၠပတ်ဓမ္မတၟိ နကဵုဘာသာမန်ဂှ် ပ္ဍဵုဗီု ပ္ဍဲမတ်မလီုရ၊၊ ခြာဟွံလအ်ဂှ် ပြကိုဟ် သာလိမ် ကေုာံ သၠပတ်ဓမ္မတရေံ ဗွဲခမၞန်ဂှ် တက်ပရးပ္တိတ်မာန်ကၠုင်ရ၊၊ စိုပ်သက္ကရာဇ် ၁၈၃၈ အက်ဒွောတ် သိုဝ်တဳပေန် (E.O. Steven) စိုပ်ကၠုင် မတ်မလီုတုဲ ပြကိုဟ်သာလိမ် နကဵုဘာသာမန် မံက်တိတ်ကၠုင် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၀၄ ဂှ်ရ၊၊ အစာပ္တန်သာသနာ ဟလ္လဳဒေလ် (Halliday) နူဂကောံကွးပတန် သာသနာအင်္ကလိက် ပတန်ဒၟံင် သာသနာ အကြာကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုင်ရေဝ်တုဲ စိုပ်သက္ကရာဇ် ၁၉၁၄ ဂှ် ပံင်ကောံကု ဂကောံသင်ပလိုတ်တအ်ရ၊၊ ဟလ္လဳဒေလ် ကလေင်ဒါန်ပလေဝ် သၠပတ်သမ္မာ နကဵုဘာသာမန်ဂှ်တုဲ စိုပ်သက္ကရာဇ် ၁၉၂၇ ဂှ် သၠပတ်သမ္မာ နကဵုဘာသာမန် ဍိုက်က်ပေင်င်မွဲ တိတ်ကၠုင်ရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၁၉၅၁ ဂှ် Rangoon, The British and Foreign Bible Society ကလေင်ပတိတ်လဝ် အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲဍုင်အင်္ဂလာန် (Lowe and Brydone Printers Limited, London, N.W 10) ရ၊၊

စရင်သၠပတ်ဓမ္မတရေံ ၃၉[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

The Orthodox Old Testament Greek-based name Conventional English name Conventional Burmese name Conventional Mon name
Γένεσις Génesis Genesis ကမ္ဘာဦးကျမ်း သၠပတ်ပထမကဝ်
Ἔξοδος Éxodos Exodus ထွက်မြောက်ရာကျမ်း သၠပတ်ဗၠးတိတ်
Λευϊτικόν Leuitikón Leviticus ဝတ်ပြုရာကျမ်း သၠပတ်မပဝတ်
Ἀριθμοί Arithmoí Numbers တောလည်ရာကျမ်း သၠပတ်ဂၚေင်ဂြိုပ်
Δευτερονόμιον Deuteronómion Deuteronomy တရားဟောရာကျမ်း သၠပတ်တွံဓဝ်
Ἰησοῦς Nαυῆ Iêsous Nauê Joshua ယောရှုမှတ်စာ သၠပတ်သမ္တီယဝ်ယှု
Κριταί Kritaí Judges တရားသူကြီးမှတ်စာ သၠပတ်သမ္တီတလသၞောဝ်
Ῥούθ Roúth Ruth ရုသဝတ္ထု ဝတ္ထုရုထ
Βασιλειῶν Α I Reigns I Samuel ဓမ္မရာဇဝင် ၁ ဓမ္မရာဇာဝင် ပထမဝက်
Βασιλειῶν Βʹ II Reigns II Samuel ဓမ္မရာဇဝင် ၂ ဓမ္မရာဇာဝင် ဒုတိယဝက်
Βασιλειῶν Γʹ III Reigns I Kings ဓမ္မရာဇဝင် ၃ ဓမ္မရာဇာဝင် တတိယဝက်
Βασιλειῶν Δʹ IV Reigns II Kings ဓမ္မရာဇဝင် ၄ ဓမ္မရာဇာဝင် စတုတ္ထဝက်
Παραλειπομένων Αʹ I Paralipomenon I Chronicles ရာဇဝင်ချုပ် ၁ ရာဇာဝင် ဗွဲသရုပ် ပထမဝက်
Παραλειπομένων Βʹ II Paralipomenon II Chronicles ရာဇဝင်ချုပ် ၂ ရာဇာဝင် ဗွဲသရုပ် ဒုတိယဝက်
Ἔσδρας Αʹ I Esdras 1 Esdras ဧဇရမှတ်စာ သၠပတ်သမ္တီ သၞောဝ်ဧဇရ
Ἔσδρας Βʹ II Esdras Ezra–Nehemiah နေဟမိမှတ်စာ သၠပတ်သမ္တီ သၞောဝ်နေဟမိ
Ἐσθήρ Esther Esther with additions ဧသတာဝတ္ထု ဝတ္ထုဧသတာ
Ἰώβ Iōb Job ယောဘဝတ္ထု သၠပတ်ယဝ်ၜ
Ψαλμοί Psalms Psalms ဆာလံကျမ်း သၠပတ်ဆာလာမ်
Παροιμίαι Proverbs Proverbs သုတ္တံကျမ်း သၠပတ်သုတ္တန္တ
Ἐκκλησιαστής Ekklesiastes Ecclesiastes ဒေသနာကျမ်း သၠပတ်ဒေသဏာ
Ἆσμα Ἀσμάτων Song of Songs Song of Solomon or Canticles ရှောလမုန်သီချင်း ဒွက်သှဝ်လမောန်
Ὡσηέ Αʹ I. Osëe Hosea ဟောရှေအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိဟဝ်သှေ
Ἀμώς Βʹ II. Amōs Amos အာမုတ်အနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိအာမောတ်
Μιχαίας Γʹ III. Michaias Micah မိကကာအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိမိက္ခာ
Ἰωήλ Δʹ IV. Ioël Joe ယောလအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိယောဝ်လ
Ὀβδίου Ε V. Obdias Obadiah ဩဗဒိအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိအောဝ်ၜဍိ
Ἰωνᾶς Ϛ' VI. Ionas Jonah ယောနဝတ္ထု ဝတ္ထုယောဝ်န
Ναούμ Ζʹ VII. Naoum Nahum နာဟုံအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိနာဟုမ်
Ἀμβακούμ Ηʹ VIII. Ambakum Habakkuk ဟဗကကုတ်အနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိဟာၜထ္ကုက်
Σοφονίας Θʹ IX. Sophonias Zephaniah ဇေဖအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိဇေဖနိ
Ἀγγαῖος Ιʹ X. Angaios Haggai ဟဂဂဲအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိဟဂ္ဂာဲ
Ζαχαρίας ΙΑʹ XI. Zacharias Zachariah ဇာခရိအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိဇာခရိ
Ἄγγελος ΙΒʹ XII. Messenger Malachi မာလခိအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိမာလခိ
Ἠσαΐας Hesaias Isaiah ဟေရှာရအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိဟဝ်သှေ
Θρῆνοι Lamentations Lamentations ယေရမိမည်တမ်း ဂလာန်ယေရကရောတ်က္သဝ်
Ἐπιστολή Ιερεμίου Epistle of Jeremiah Letter of Jeremiah ယေရမိအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိယေရမိ
Ἰεζεκιήλ Iezekiêl Ezekiel ယေဇကျေလအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိယေဇကျေလ
Δανιήλ Daniêl Daniel with additions ဒံယေလအနာဂတ္တိ သၠပတ်အနာဂတ္တိဍာန်ယေလ

စရင်သၠပတ်ဓမ္မတၟိ ၂၇[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ခရေတ်ဝင် မာတ်သာဲ၊၊ ရှင်မသဲခရစ်ဝင် Matthew
 2. ခရေတ်ဝင်မာကု၊၊ ရှင်မာကုခရစ်ဝင် Mark
 3. ခရေတ်ဝင်လုကာ၊၊ ရှင်လုကာခရစ်ဝင် Luke
 4. ခရေတ်ဝင်ယဝ်ဟာန်၊၊ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် John
 5. ဝတ္ထုကလုတ်၊၊ တမန်တော်ဝတ္ထု Acts
 6. ရဝ်မသြဝါဒ၊၊ ရောမဩဝါဒစာ Romans
 7. ကဝ်ရိန်သုသြဝါဒ ပထမဝက်၊၊ ကောရိနတုဩဝါဒစာ ၁ Corinthians 1
 8. ကဝ်ရိန်သုသြဝါဒ ဒုတိယျဝက်၊၊ ကောရိနတုဩဝါဒစာ ၂ Corinthians 2
 9. ဂလာတိသြဝါဒ၊၊ ဂလာတိဩဝါဒစာ Galatians
 10. ဧလိပ္ပိသြဝါဒ၊၊ ဧဖက်ဩဝါဒစာ Ephesians
 11. ဖိလိပ္ပိသြဝါဒ၊၊ ဖိလိပပိဩဝါဒစာ Philippians
 12. ကဝ်လဝ်သေသြဝါဒ၊၊ ကောလောသဲဩဝါဒစာ Colossians
 13. သိက်သာလဝ်နိက်သြဝါဒ ပထမဝက်၊၊ သက်သာလောနိ ၁ Thessalonians 1
 14. သိက်သာလဝ်နိက်သြဝါဒ ဒုတိယျဝက်၊၊ သက်သာလောနိ ၂ Thessalonians 2
 15. တိမဝ်သေသြဝါဒ ပထမဝက်၊၊ တိမောသေ Timothy 1
 16. တိမဝ်သေသြဝါဒ ဒုတိယျဝက်၊၊ တိမောသေ Timothy 2
 17. တိတုသြဝါဒ၊၊ တိတုဩဝါဒစာ Titus
 18. ဖိလေမုင်သြဝါဒ၊၊ ဖိလေမုန် Philemon
 19. ဟေဗြေဝ်သြဝါဒ၊၊ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ Hebrews
 20. ယျာကုတ်သြဝါဒ၊၊ ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ James
 21. ပေတရုသြဝါဒ ပထမဝက်၊၊ ရှင်ပေတရု ၁ Peter 1
 22. ပေတရုသြဝါဒ ဒုတိယျဝက်၊၊ ရှင်ပေတရု ၂ Peter 2
 23. ယဝ်ဟာန်သြဝါဒ ပထမဝက်၊၊ ရှင်ယောဟန် ၁ John 1
 24. ယဝ်ဟာန်သြဝါဒ ဒုတိယျဝက်၊၊ ရှင်ယောဟန် ၂ John 2
 25. ယဝ်ဟာန်သြဝါဒ တတိယဝက်၊၊ ရှင်ယောဟန် ၃ John 3
 26. ယုဒသြဝါဒ၊၊ ရှင်ယုဒဩဝါဒစာ Jude
 27. သၠပတ်ပယျးဒိုဟ်၊၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း Revelation

လေန်မ္ၚး[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၠပတ်သမ္မာ


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အစာသဝ် နဲသဵု၊ သၠပတ်သမ္မာ နကဵုဘာသာမန်၊ လဂါံအာဇာနဲ ကၞပ် (၅) မုက် ၃၈၊၊