ဟံသာမာန်၊ နာဲ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
သၟာဂဳတ နာဲဟံသာမာန်
သၠးဂၠံဂဝ် ဇြဝ်ဠာတ်
ကွာန်ဖအံက်၊ ကအ်ခမာ
ကောန်ဂကူ ဂကူမန်
မဒယှ်တဴ သၟာဂဳတ ကေုာံ ကောန်မှိင်ဗဳဒဳယော
မိမ နာဲဝါန်၊ မိထာယေန်

နာဲဟံသာမာန် (အၚ်္ဂလိက်: Hongsar Marn a Mon musician,) ဝွံ ဒှ်သၟာဂဳတ ဂကူမန် ယၟုဒယှ်မွဲရ၊၊ နာဲဟံသာမာန်ဝွံ နူကဵု မကၠောန်ဒၟံင် ပရေင်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် စိုပ်ကၠုင် ပ္ဍဲဗဝိုင်ဂဳတ အနုသုခုမ၊ သီုကဵု ဒှ်ကောန်မှိင်ဗဳဒဳယောကီုရ၊၊ နူကဵု နာဲကဝ်တာ၊ နာဲထိင်ဝေန် နူကဵု ညးတာလျိုင်ဌာနဗလးရမ္သာင်ဍုင်ဗမာ (မြန်မာ့အသံ) တအ် တက်ပ္တိတ် ကဝးဗဳဒဳယော တ္ၚဲမိဇြဟာန်ထပ်တဲ ဂှ် နာဲဟံသာမာန် ချဳဓရာင်လဝ် နဒဒှ်ကောန်မှိင်ဗဳဒဳယော မၞိဟ်အဓိကရ၊၊ ကဝးဗဳဒဳယောဂှ် ဒှ်ကဝးဗဳဒဳယော နကဵုဘာသာမန်ကၠာအိုတ်လေဝ် ဟီုဂွံရ၊၊ ဗွဲကြဴ စုက်လုက် ဒါရိုက်တာဗၟာတုဲ သီုကေင်တက်လဝ် ရုပ်ဒမျိုင် နဒဒှ် ကောန်မှိင်အရီု ကရောမ် ကောန်မှိင်ယၟုမြဟ် ကျော်သူ၊ မို့မို့မြင့်အောင်တအ်ကီုရ၊၊

ဘဝသၟာဂဳတ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မာံဇြဝ်လာတ် ဗွဲကြဴ ကလိဂွံယၟု နာဲဟံသာမာန်ဝွံ ဒှ်ကောန်နာဲဝါန် မိထာယေန်၊ ဇာတိကွာန်ဖအံက်၊ ကအ်ခမာ ရ၊၊ မိမသီုၜါလပါ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မစိုန်သကီု ပ္ဍဲအရာအနုသုခုမ ဟွံသေင်ကီုလေဝ် နာဲဟံသာမာန်ဝွံ ပ္ဍဲဂဳတမန်ဗၟာဂှ် ဒှ်မၞိဟ် ယၟုဒယှ်မွဲရ၊၊ နူကဵုအာယုက် အကြာ ၁၇-၁၈ သၞာံတေအ်ဂှ် စဒယှ်ေကၠုင်ဒွက်မန် ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပ္ဍဲဂကောံလျးဟံသာ ရ၊၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၀ ဂှ် စပၠောပ်ကဝး နကဵုညးမွဲဓဝ်ကၠာအိုတ် နကဵုယၟုကဝး "ဒၞာဲဍာ်ရမတ်ပြဟ် ချူဗဒှ်လဝ်ဝင်"ရ၊၊ ကြဴနူဂှ် နကဵုအလဵုဇကုဂှ် ညးမွဲဓဝ် ဒယှ်ေလဝ် သီုဖအိုတ် နွံၜိုတ် (၇) ကဝးဒှ်ရ၊၊ ပါဲနူ နကဵုညးမွဲတုဲ နကဵုဂကောံ ကဝးမၞိဟ်တီဂၠိုင်ဂှ်၊ "ဂကောံမိပ်တိဒစေင်"နကဵုဂကောံဂဳတမန်လေဝ် နွံတၟာဂလိုင်ရ၊၊ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဒွက်နကဵုအခိုက်ဇကုဂှ် ဂွံဒယှ်ေအောန်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကာလ ဂကောံဂဳတမန် ပၠောပ်ကဝး "တရဴ"ဂှ် စကၠောန်တိုန် နကဵုအခိုက်ဒွက်ဇကုကဵုဇကုရ၊၊

ဘဝကောန်မှိင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲအခိင် မချဳဓရာင်ဒၟံင် ပရေင်ဂကူမန် လတူဍုင်လ္ဂုင်တုဲ ဂွံစုက်လုက် ကု နာဲကဝ်တာတအ်ရ၊၊ ကောန်ဍုင်အရင် မပ္တံ သေံဇၞော်၊ ကချေင်တအ် ညးတအ် တက်ပ္တိတ် ဗဳဒဳယော နကဵုအရေဝ်ဘာသာညးတအ်ရ၊၊ သၟာဒယှ်ေဒွက်မန် ကေုာံ ကောန်မှိင်ဗဳဒဳယော နာဲကဝ်တာ ကဵု နာဲထိင်ဝေန် နူဌာနဗလးရမ္သာင်ဍုင်ဗၟာ (မြန်မာ့အသံ) တအ် မိက်ဂွံ တက်ပ္တိတ် ကဝးဗဳဒဳယောမန်တုဲ ရုဲစှ် နာဲဟံသာမာန် နဒဒှ် ကောန်မှိင် အဓိကတုဲ ကဝးဗဳဒဳယော "တ္ၚဲမိဇြဟာန်ထပ်တဲ" ကတဵုဒှ်ကၠုင်ရ၊၊ ကဝးဗဳဒဳယောဂှ် ဒှ်ကဝးဗဳဒဳယော နကဵုဘာသာမန် ကၠာအိုတ်ရ၊၊ ညးတအ် ဆက်ကၠောန် သီုဖအိုတ် ဂွံကဝးဗဳဒဳယော (၄) ကဝး၊ (၁) တ္ၚဲမိဇြဟာန်ထပ်တဲ၊ (၂) အပါ၊ (၃) ဆာန်မံင်လေဝ်လအ်ရ၊၊ (၄) ဗဳလဵု၊၊ တုဲ သွက် ဌာနဗလးရမ္သာင်ဍုင်ဗမာဂှ် နာဲဟံသာမာန် ဂွံပါလုပ် တက်လဝေင်ဇာတ်မွဲရ၊၊ နူဂှ် ဒါရိုက်တာဗၟာ မင်းမာဃ ဒးအာစိုတ် လတူကွတ်ကောန်မှိင် ညးတေအ်တုဲ ညးကော်ကဵုတက် ရုပ်ဒမျိုင်ဇၞော် ယၟုဇာတ် "ဒီလှိုင်း"ရ၊၊ ပ္ဍဲဇာတ်ဂှ် နဒဒှ် ကောန်မှိင်အရီုဂှ် ဂွံပံင်တောဲ ကုကောန်မှိင်ဗၟာ ယၟုမြဟ် ဗီုကဵု ကျော်သူ၊ မို့မို့မြင့်အောင် တအ်ရ၊၊

ကဝး ဗဳဒဳယော "မယံင်"ဂှ် အလဵုဇကု နာဲဟံသာမာန် ကၠောန်ကေတ်တ်တုဲ တက်ပ္တိတ်လဝ်ရ၊၊ [၁]


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. အမူအီကျေဝ်၊ ဆဵုဂဗ ကဵုညးတၠရမ္သာင် ဟံသာမာန် ဟွံသေင်တှ်ေ ကောန်သၟိင်ဗဳဒဳယဵု မာံဇြဝ်ဠာတ်၊ မဂ္ဂဇြေန် လျးရတ်တၟိ ကၞပ် (၃) သၞာံ ၊ မုက်လိက် ၇၃-၇၅