ဣရှ ဖံင်ဒေရှေန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
Isha Foundation
Logo of Isha Foundation.png
အခိင်မပတန် ၁၉၉၂; ၂၉ နှစ် ago (၁၉၉၂)
ညးမဒက်ပတန် Sadhguru Jaggi Vasudev
ဗီုပြင် Non-Profit Organization
တင်ရန်တၟအ် Yoga, social upliftment, ecological conservation
ဒတန်
ဒေသမယိုက်ဂၠေင်
India, Lebanon, United States, United Kingdom, Australia, Malaysia, Singapore
နဲမကၠောန် Yoga programs, meditation, tree planting, Rural upliftment
ညးကိစ္စဇၞော်ဂမၠိုင်
Sadhguru Jaggi Vasudev
ဝေပ်သာ် isha.sadhguru.org


ဣရှ ဖံင်ဒေရှေန် (Isha Foundation) ဂှ် ဒှ်ဂကောံစေတနာ၊ ဂကောံဓရ် မဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၂ ဗဒါဲ ကောအိမ်ဗတောရ် (Coimbatore) အိန္ဒိယ၊ နကဵု သာဒ်ဂုရု ဇဂ္ဂိ ဝသုဒေဝ်။[၁] ဂကောံဏအ်ဂှ် မင်မဲ ဗဒိုပ်ယောဂဳဣရှ (Isha Yoga Centre) မဒှ်ဒၞာဲ မပံက်လဝ် ဒၞာဲဂဇအ်ဓရ်ယောဂဳ နကဵုယၟု ဣရှယောဂဳ။ ဖံင်ဒေရှေန်ဂှ် ဂေတ်ဒၟံင် နကဵု မၞိဟ်တၠစေတနာဟေင်တုဲ မၞိဟ်စေတနာ မလုပ်ဗိုင်ကၠောန်ဒၟံင် ၉ မဳလဳယာန်ပြင်င်။[၂] 

ဣရှ ဂှ် ဂွံအဓိပ္ပါယ် "တၠဣဓိသက္ကုထ္ၜောမ်ကလင် (the formless divine)"[၃] ][၄]

ဣရှ ယောဂဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သာဒ်ဂုရု ထ္ၜးဒၟံင် တန်ဗတောန် ဗဂေတ်စက် ဗွဲအပ္ဍဲ (Inner Engineering class) ပ္ဍဲ BSE Mumbai.

ဗဒိုပ်ယောဂဳဂှ် စဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဣရှဖံင်ဒေရှေန် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၄၊[၅] မဖျေဟ်ထ္ၜး အစဳအဇန်ယောဂဳ (ဂဇအ်ဓရ်) နကဵုယၟု ဣရှယောဂဳ။ အစဳအဇန်ဂဇအ်ဓရ်ဂှ်[၄] နွံကဵု ပရေင်ဖ္ဍောတ်ဂါထာ၊ စၟတ်ဓရ် မကော်ဂး ပြာဏာယာမ(prāṇāyāma), ကေုာံ ပၟဝ်ဝိဿနာ။[၆] ဣရှယောဂဳဂှ် ဟွံတုပ် ညံင်နဲယောဂဳတြေံတုဲ ဒှ်နဲကဲတၟေင် မဖန်ဗဒှ်လဝ် နကဵု သာဒ်ဂုရုဟေင်ရ။

တန်ဗတောန်ယောဂဳ သွက်ညးတၠကမၠောန် (ဝါ) သေဋ္ဌဳတအ်ဂှ် ညးဖျေဟ်ထ္ၜးနဲကဲ ညံင်ဂွံစွံစိုတ်ကရုဏာ ကေုာံ ဇၟာပ်ညးအဲဂွံပါလုပ်သီုဖအိုတ် (ညံင်ဟွံချပ် သွက်ဇကုဟေင်) တအ်ရ။[၇][၈]

တန်ဗတောန်ယောဂဳ သွက်ဂကောံလဝေင်ဟံက်ကဳ ဍုင်အိန္ဒိယ ဂှ် ခၞံဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၆။[၉] နကဵု ဣရှဖံင်ဒေရှေန် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် အစဳအဇန်ယောဂဳ ပ္ဍဲရးနိဂီုပံင်ကောံအမေရိကာန် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၇[၁၀][၁၁] တုဲ၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၈ ဂှ် သွက်ကောန်ထံင် ဇမၠိင်အာယုက် ပ္ဍဲကဵုထံင်တွဵုရးတမိလ်နဒူ၊ အိန္ဒိယ။[၁၂]

ပရေင်ချဳဓရာင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵုဖံင်ဒေရှေန်ဂှ် ကၠောန်သဘင်ပကောံမၞိဟ် (သဘင်ဓရ်) ပ္ဍဲကဵု တွဵုရးတမိလ်နဒူ ကေုာံ ကာနတက မွဲခဏ မွဲခဏ၊ သွက်ဂွံ ဂဇအ်ဓရ်၊ ဒုင်သၟာန်သွဟ် ကုညးမကၠုင်စိုပ်တအ်။[၁၃] တုဲပၠန် ဇၟာပ်ပ်သၞာံ နကဵု ဖံင်ဒေရှေန် စဳဇန် တိတ်တရဴ ဇရေင်ဒဵုကေလာသ (Mount Kailash) ကေုာံ ဒဵု ဟေမာဝန်။ တရဴဒဵုကေလာသဂှ် အလဵုဇကု သာဒ်ဂုရု ဒှ်ညးပၠတရဴတုဲ မၞိဟ်ဗက်လေဝ်ဂၠိုင်ဗွဲမလောန်ရ။ သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် မၞိဟ်ပါလုပ် ၅၁၄ တၠ။[၁၄][၁၅]

နကဵုဖံင်ဒေရှေန်ဂှ် သီုကၠောန်သဘင် မဟာသဳဝရတြဳ မဒှ်သဘင်ဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲဘာသာဟိန္ဒု မဒှ်သဘင်မပူဇဴ သဳဝ။ သဘင်ဂှ် ညးကၠောန်ဇၟာပ်ပ်သၞာံ ပွိုင်ထပှ်ဗတံ ကၠိုဟ်ဗတံ နကဵု ကွိုင်ကွိုက်လှ်ေဒယှ်ေနာနာသာ်ရ။[၁၆]

ကမၠောန် ပရေင်မၞိဟ် ကေုာံ ပွဳပွူသဘာဝ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပရဝ်ဂျေတ် တဲသၚေက် (Project GreenHands)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Saplings being readied for transportation at a PGH nursery.

ပရဝ်ဂျေတ်တဲသၚေက် (PGH) ဂှ် စဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၄ နကဵုဂကောံလပါ် ပွဳပွူသဘာဝ။ ပရေင်ချဳဓရာင်ဏအ်ဂှ် ချဳဓရာင်ဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု တွဵုရးတမိလ်နဒူဂၠိုင်ရ။ ပရေင်ကမၠောန်ဏအ် ကလိဂွံတဆိပ်ကြာ ဂါန္ဒဳပြယဝရာန်ပုရသကာရ် နူကဵု အလဵုအသဳအိန္ဒိယ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၀။ နကဵု ဂကောံဏအ်ဂှ် တၞံဆုမနွံဒၟံင်တအ်ဂှ် လွဳလွတ်ရံင်စံင်၊ တုဲပၠန် ဗက်တဵုတၞံဆု၊ ကဵုပညာ ပရေင်တၞံဆု အကြာဘာဗတောန်လိက်ဂမၠိုင်။[၁၇][၁၈][၁၉]

ကမၠောန် ကလေင်ကတဵုဗဒှ် ဒေသရး Action for Rural Rejuvenation[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကမၠောန်ကလေင်ကတဵုဗဒှ်ဒေသရး (ARR) ဂှ် ဒှ်ကမၠောန်မဗိုင်ဖန်ဇန် ပရေင်ထတ်ယုက် ကေုာံ စန်ဒက်ညးဒေသရး ညံင်ဘဝ ညးမပဒတဴ ပ္ဍဲဒေသရးတအ် ဂွံတန်တဴ ကလိဂွံပရေင်ဇၞော်မောဝ် ညံင်ရဴ ညးမပဒတဴ ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်တအ်ကီုရ။ ကမၠောန်ဏအ်လေဝ် ညးတအ်ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵု တွဵုရးတမိလ်နဒူဂၠိုင်ရ။ ကမၠောန်ဏအ်ဂှ် စကၠောန်ကၠုင် နူကဵုသၞာံ ၂၀၀၃ တုဲ စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဂွံ ပ္ဍဲကဵု ၄၂၀၀ ကွာန်တုဲ မၞိဟ် ထပှ်မဳလဳယာန် ဂွံဒုင်စသိုင်။[၂၀][၂၁]

ဣရှ ဝိဒျာ Isha Vidhya[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဣရှဝိဒျာ ဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ပရေင်ပညာ သွက်ဂွံသၠုင်ပတိုန် ဍာ်ဒကေဝ် ပရေင်ပညာ ကေုာံ သွက်ညးဒေသရးတအ် ဂွံလေပ်လိက်အင်္ဂလိက်၊ ကေုာံ ရပ်စပ်ကောန်ပျူတာရ။ နကဵုဖံင်ဒေရှေန်ဂှ် သီုဖအိုတ် ပံက်လဝ် ဘာ နကဵုယၟု ဣရှဝိဒျာသကူလ် နွံထပှ်ဘာတုဲ ကွးဘာ နွံၜိုတ် ၃၀၀၀ ဒှ်ရ။[၂၂]

Isha Home School premises.

ကလေင်ဗဒှ်ကြုင်ဂမၠိုင် Rally for Rivers[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကမၠောန်ကလေင်ဗဒှ်ကြုင်ဂမၠိုင်ဂှ် နကဵု ဣရှဖံင်ဒေရှေန် စကၠောန်ကၠုင် နူကဵုသၞာံ ၂၀၁၇၊ သွက်ကြုင် ပ္ဍဲအိန္ဒိယ ဂွံဇွောဝ်ခိုဟ်၊ တုဲ ကဵုပညာညးဒေသတအ် ညံင်ဂွံစွံအာရီု လတူသဘာဝဍာ် ကေုာံ ကြုင်ဂမၠိုင်ရ။[၂၃] ]

အရှာံ Ashram[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒတန်ဗဟဵု ဣရှဖံင်ဒေရှေန်ဂှ် နွံဒၟံင် ပ္ဍဲအရှာံဘာကျာ်ဟိန္ဒူ (အရှာံ (ဝါ) အရှရာမ် ဂှ် ဒှ်ဘာကျာ်ဟိန္ဒူ) မနွံပ္ဍဲဇိုင်ဒဵု ဝေလဳယာန်ဂိရိ (Velliangiri Mountains) မကြပ်ညောန် ကုဥဒျာန်နိလဂိရိ (Nilgiri Biosphere Reserve)၊[၁၆] ဇမ္ၚောဲ ပန်စှ်ောကဳလဝ်မဳတာ နူကဵု ဍုင်ကဝ်အိမ်ဗိတောရ် ပ္ဍဲတွဵုရးတမိလ်နဒူ၊ အိန္ဒိယသၠုင်ကျာ။[၂၄]

ပဋိမာရုပ် အဒိယောဂဳသဳဝ Adiyogi Shiva statue[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပဋိမာရုပ် အဒိယောဂဳသဳဝ၊ မနွံပ္ဍဲ အရှာံ ဣရှဖံင်ဒေရှေန် ဗဒါဲ Coimbatore, အိန္ဒိယ

သာဒ်ဂုရု ကၠောန်ဒဳဇြာင်တုဲ ကၠောန်လဝ် ပဋိမာရုပ် အဒိယောဂဳသဳဝ မနွံ ၁၁၂ ပေ၊ ပ္ဍဲကဵု ဒတန်ဗဟဵုဣရှဖံင်ဒေရှေန်။ သဘင်ပံက်ရုပ် ပဋိမာရုပ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵု ၂၄ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၁၇ တုဲ အလဵုဇကုသကိုပ်ဝန်ဇၞော်အိန္ဒိယ နရေနဒြမောဒဳ ပံက်လဝ်ရ။[၂၅] ပဋိမာရုပ်ဂှ် ဒှ်ရုပ် ကျာ်သဳဝ မဒှ်ယောဂဳကိုပ်ကၠာအိုတ် မကော်ဂး အဒိယောဂဳ၊ ကေုာံ ဂုရုကိုပ်ကၠာအိုတ် မကော်ဂး အဒိဂုရု၊ မဒှ် ညးမကဵု ပညာယောဂဳ ကုကောန်မၞိဟ် ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။ ပဋိမာရုပ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် နကဵုသြန် ဣရှဖံင်ဒေရှေန်၊ နကဵုပသဲခတှ်ေ ၂၀ ၀၀၀ ဂတှ်ေ၊ မထံက်ပင်ကဵု နူကဵု သၟိင်တၠမဆေင်ကဵုပသဲ ဍုင်အိန္ဒိယ (Steel Authority of India)[၂၆] တုဲ လျိုင် နွံ ၅၀၀ တာန် (490 long tons; 550 short tons)။ ပဋိမာရုပ် အဒိယောဂဳသဳဝ ဂှ် မဂွံစၟတ်သမ္တီ ရုပ်ပသဲဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲကဵုဂၠးတိဝွံရ။[၂၇] သဳဝလင်္ဂ ဂှ် စွံလဝ် ဂတ ရုပ်အဒိယောဂဳသဳဝ။[၂၈]

ပြသၞာ ကေုာံ မဒုင်စောဲဒုဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးလ္ၚဵု စောဲဒုဟ် ဒဒှ်ရ ဌာန်ဒတန်ဖံင်ဒေရှေန်ဂှ် ဒှ်ဌာန်ဒတုဲ မဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ်။[၂၉][၃၀][၃၁][၃၂][၃၃]

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ မၞိဟ်လ္ၚဵုတအ် စောဲဒုဟ် ဒဒှ်ရ ဣရှဖံင်ဒေရှေန် ရပ်ကြိုင်လဝ်မၞိဟ်။ ဗြဴတြုဟ်မွဲဟီု ဒဒှ်ရ ကောန်ဝုတ်ညးၜါတၠဂှ် ဒးဒုင်ကြိုင်လဝ် ပ္ဍဲကဵုသေန်တာဂှ်။[၃၄][၃၅] ဆဂး နကဵုဖံင်ဒေရှေန် ဒစဵုဒစး လတူစုတ်စောဲဂှ်တုဲ ညးတအ်ဟီု ညးဗြဴၜါဂှ် ပဒတဴ မံင်ဒၟံင် ပ္ဍဲသေန်တာဂှ် နကဵုပၟိက်ဆန္ဒ ဍေဟ်တအ်ဟေင်။ မၞိဟ်လဵုဟွံဟီု ပ္ဍဲကဵုသေန်တာဂှ် လုပ်မံင် လုပ်ဗိုင်ကၠောန် ဂွံသီုဖအိုတ်။[၃၆] တင်စုတ်စောဲဂှ် နကဵုရုင်ဗစာ တးပါဲထောအ်။[၃၇] ညးဗြဴမွဲတၠပၠန် ညးတေအ်ဟီု ကောန်ဗၠာဲညးမွဲဂှ် သေန်တာဂှ် ရပ်ကြိုင်လဝ်၊ လီစကာဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု သေန်တာဂှ်။[၃၈][၃၉]

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. The most powerful Indians in 2009: 80–84. Indian Express (9 March 2009).
 2. "'Special Consultative Status' for Isha Foundation"၊ 12 September 2007။ 
 3. Jaggi Vasudev – Exploring the unlimited. Life Positive.
 4. ၄.၀ ၄.၁ "In pursuit of peace of mind"။ 
 5. Gobalakrishnan 2019
 6. Waghorne 2013
 7. The route to 'dharmacracy'. Business Today (27 November 2008).
 8. Inclusive Economics: Enabling the World'. Huffington Post (17 May 2010).
 9. Morale-Booster says Bhaskaran. Indian Express (26 November 1996).
 10. "Yoga guru touts peace, not religion"၊ 15 October 1997။ 
 11. It doesn't take a guru to know which way the stress flows. Dayton Daily News (17 March 1998).
 12. "Yoga Brings 'Freedom' to Prisoners"၊ 16 February 1999။ 
 13. Isha's Green Salem goes on stream. The Hindu (14 December 2010).
 14. "Isha shows the way"၊ Indian Express၊ 29 June 2009။ 
 15. Mansarovar is beyond words. Daily News and Analysis (1 September 2010).
 16. ၁၆.၀ ၁၆.၁ Hudson & Hudson 2017
 17. "Isha's Green School Movement kicks-off in Kanchi dist"၊ The New Indian Express 
 18. "Green Tiruchi Movement seeks to rectify ailing environment"၊ The Hindu 
 19. "Stalin inaugurates Green Tirupur Movement"၊ The Hindu 
 20. Isha Foundation launches Centre-funded project (13 October 2010).
 21. Jaggi Vasudev in city on May 7 (21 April 2010).
 22. LIC gives grant to Isha. The Hindu (7 April 2010).
 23. "Rally for Rivers"။ 
 24. Berghella 2018
 25. "PM Narendra Modi unveils first 112-foot tall Shiva statue in Coimbatore"၊ The Financial Express၊ 24 February 2017။ 
 26. "Gigantic statue of first yoga guru Adiyogi to be unveiled by PM"၊ 8 February 2017။ 
 27. Largest bust (sculpture).
 28. Yogeshwar: A Heartless Yogi. Isha Foundation.
 29. Forest department issues notice to Isha foundation. thenewsminute.com.
 30. "Chorus grows louder against Modi's visit to Isha Foundation event in Coimbatore"၊ Livemint 
 31. CAG slams forest dept for Isha Foundation 'encroachments'. Deccan Chronicle.
 32. CAG Slams TN Govt On ISHA Foundations Unregulated Buildings. The Quint.
 33. Row over land given to Isha foundation. Deccan Chronicle.
 34. "Jaggi Vasudev's Isha Yoga Centre accused by retired professor of holding his daughter captive"၊ Firstpost 
 35. My son is being held captive in Isha Yoga Centre, woman says | Coimbatore News - Times of India. The Times of India.
 36. Isha Foundation denies allegations that yoga centre is holding two women captive. Firstpost.
 37. Isha Foundation gets reprieve as Madras HC dismisses plea centre is holding two women captive. Firstpost.
 38. 'Jaggi Vasudev's Isha Yoga centre has brainwashed my son'. mid-day.
 39. "Isha Foundation is holding my 32-year-old son hostage, claims another parent"၊ The News Minute