မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

Paul Anthony Nerini

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ပဝ် အေန်တဝ်နဳ နေရိနဳ
Father Paul Anthony Nerini
ဗီုရုပ်ကသူ လကျာ်နေရိနဳ
သၠးဂၠံဂဝ် ပဝ် အေန်တဝ်နဳ နေရိနဳ
(1711-11-01)နဝ်ဝေမ်ဗါ ၁၊ ၁၇၁၁
မဳလာနဝ်၊ အဳတလဳ
စုတိ အဝ်ဂေတ် ၁၁၊ ၁၇၅၆(1756-08-11) (အာယုက် ၄၄)
ဍုင်သြေင်၊ ရးလ္ဂုင်၊
ဟိုတ်မစုတိ ဒးဒုင်ကအ်ကုတ် ကဵုကောန်ပၞာန်ဗၟာ
ဂကူ အဳတလဳ
သၞာံချဳဓရာင် ၁၇၄၁ - ၁၇၅၆
မဒယှ်တဴ ဒးဒုင်ကုတ်ကအ် ဟိုတ်နူစဵုဒၞာ ညးဍုင်ကွာန်မန်
အံက် Francis Anthony, Marguerite Gallarini
မဒုင်အဲပရဲ Titular Bishop of Oreus & Vicar Apostolic of Ava e Pegù
ဂယိုင်လမျီု ပ္တန်သာသနာ ကေုာံ အစာဘာ

ဝှာတာ ပဝ် အေန်တဝ်နဳ နေရိနဳ အၚ်္ဂလိက်: Father Paul Anthony Nerini, Italien; Paolo Antonio Nerini(1711 - 1756) ဝွံ ဒှ်လကျာ်ကာတ္တလေတ် ဂကူအဳတလဳ မကၠုင်ပတန်သာသနာ ပ္ဍဲဍုင်သြေင်၊ ဍုင်မန် နူသၞာံ ၁၇၄၁ စဵုကဵု လအိတ်လမျီု ပ္ဍဲအခိင်ကာလ ဍုင်သြေင် မစိုပ်အာ သၟဝ်တဲဗၟာအံင်ဇေယျ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၇၅၆ ဟိုတ်မစဵုဒၞာ ညးဍုင်ကွာန်မန်တအ်တုဲ ကောန်ပၞာန်ဗၟာ ကုတ်ဂစိုတ်ထောအ်ကအ် ပ္ဍဲဍုင်သြေင်ရ၊၊

ပထမအဝဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပဝ် အေန်တဝ်နဳ နေရိနဳ ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ပါ ၁၊ ၁၇၁၁ မဒှ်ကောန် မအံက် ဖရာန်သိစ် အေန်တဝ်နဳ (Francis Anthony) မိအံက် မာဂုရိတေ ဂလ္လရိနဳ (Marguerite Gallarini) ပ္ဍဲဍုင်မဳလာနဝ် (Milano/Milan)၊ ဍုင်အဳတလဳ၊၊ ညးလုပ်ပထပိုယ် ပ္ဍဲဘာကျာ်မောန်ဇြ (Monza) ဒုင်ကအ်ပါင် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ပါ ၂၈၊ ၁၇၂၆ ပ္ဍဲဘာကျာ် Clerics Regular of St. Paul၊၊[၁][၂]

ကြဴနူ ညးမဂွံဒုင်ပတိုန် ဘဝခမဳမပြဲတုဲ ညးဂွံခပတိုန် ပအစာဘာ ပ္ဍဲဘာ Arcimboldi school ပ္ဍဲဍုင်မဳလာနဝ် ဍုင်အဳတလဳ၊ နူသၞာံ ၁၇၃၃ စဵုကဵု ၁၇၃၉ ဂှ် အာပအစာဘာ ပ္ဍဲဍုင် Crema ရ၊၊ ဟိန်မကၠောန်ဒၟံင် ကမၠောန်အစာဘာဂှ် သီုတွဟ်ဓရ်ကီုရ၊၊ သွက်ဂွံအာ ပတန်သာသနာ ပ္ဍဲဍုင်မန်ဗၟာဂှ် ညးစိုတ်ထတ်ဒၟံင်ရ၊၊[၃]

ပ္တန်သာသနာ ပ္ဍဲဍုင်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသၞာံ ၁၇၄၀ ဂှ် သၟိင်သင်ပပ် ဗေနေဒိက်တ် မရနုက်ကဵု ၁၄ (Pope Benedict XIV) လလောင်တြး သွက်ဂွံ ဗလးဏာ ဂကောံပ္တန်သာသနာ သွက်ဍုင်မန်ဗဂေါ ကေုာံ ဍုင်ဗၟာ အင်ဝရ၊၊ ပ္ဍဲဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၂၉၊ သၞာံ ၁၇၄၁ ဂှ် သၟိင်သင်ပပ် ရုဲစှ် ဝှာတာ ဂလ်လဳဇြဳယာ (Fr. Gallizia) နဒဒှ် ကျာ်ဇၞော် ကေုာံ သကိုပ်ညးပတန်သာသနာ (Bishop of Elima and Apostolic Vicar of Burma) ကရောမ်ညးဂှ် ဝှာတာ ပဝ်နေရိနဳ (Frs. Paul Nerini)၊ အလေက်ဇြေန်ဒါ မောန်ဒေလ္လဳ (Alexander Mondelli)၊ ဂဴနတဝ်နဳအဝ် ဒဳ ကောန်တေ (Gianatonio de Conte) ညးပန်တၠ ဍိုတ်က္ၜင်တုဲ တတ်ၜဳမှာသၟိတ် သွက်ဂွံပရး သာသနာခရေတ် ပ္ဍဲဍုင်မန်ဗဂေါ ကေုာံ ဍုင်ဗၟာအင်ဝ ရ၊၊ ညးတအ် စိုပ်ဍုင်သြေင် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၇၄၃တုဲ ကၠောန်ကမၠောန် ပတန်သာသနာ မပ္တံ ဗတောန်လိက်၊ တွဟ်ဓရ် ဗွဲမၜိုဟ်သြိုဟ် ပ္ဍဲဍုင်သြေင်ဂှ်ရ၊၊ ဝှာတာ ပဝ်နေရိနဳ ကေုာံ ဗရာတာ အင်ဂေလဝ် (Brother Angelo) ညးၜါ စှ်ေအာဒၟံင် တၞင်သဳရ၊၊ [၄]

ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ဒှ်အခိင်မန်တအ် အဃောမဂစာန်ဒၟံင် သွက်ဂွံ ဍုင်မန် ဂွံဗၠးၜးတိတ် နူသၟဝ်တဲဗၟာရ၊၊ ကောန်ပၞာန်ဗၟာလေဝ် ဇက်ကၠုင်ဗတိုက်ဒၟံင် ဍုင်မန် ဟွံပိုတ်သကုတ်ရ၊၊ ပၞာန်လုပ်သီဂွံအာ ဍုင်သြေင် မွဲတဲဓဝ်တုဲ ဂစိုတ်ထောအ် လကျာ်ခရေတ် မသှ်ေဒၟံင် ပ္ဍဲဍုင်သြေင်ဂှ် ဝှာတာဂလ်လဳဇြဳယာ၊ ဝှာတာမောန်ဒေလ္လဳ ကေုာံ ဒဳကောန်တေ သီုညးပိတၠရ၊၊ [၅]

ဝှာတာ ပဝ်နေရိနဳ ကေုာံ ဗရာတာ အင်ဂေလဝ် ဂွံမိင်ကေတ် ပရူဂှ်တုဲ ဒြေပ်ဒဴအာမံင်ထောအ် ဒေသတၞဟ် နူဂှ် ညးတအ် အာမံင်မာဒရသ်၊ ဍုင်အိန္ဒိယရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၁၇၄၉ ဂိတုဨပြဳ ၂၁ ဂှ် ညးၜါ ကလေင်စိုပ်ကၠုင်သြေင်ပၠန်ရ၊၊ [၆] ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ဍုင်မန် ဂွံဗၠးၜးတိတ်အာ နူဍုင်ဗၟာတုဲတုဲရ၊၊ တၠညးဗညာဒလလေဝ် ဂွံခပတိုန် နဒဒှ်သၟိင်ဨကရာဇ်တုဲရ၊၊ ညးဍုင်ကွာန်မန် ကောန်ဍုင်သြေင်တအ်ကီု သၟိင်တၠမန်တအ်ကီု ဒုင်တၠုင် ရီုဗင်ညးတအ် ဗွဲမခိုဟ်မိုဟ်ရ၊၊ ညးတအ် ပံက်လဝ် ဘာဗတောန်လိက်၊ ရုင်ဂဥုဲ ကေုာံ ဘာကျာ်မွဲမလေဝ် သြိုင်လဝ်ကီုရ၊၊ ညးပကောံချူလိက် အဘိဓာန်၊ ဂလာန်သၟာန်သွဟ် ကေုာံ ဒွက်ဓမ္မခရေတ်ယာန် နကဵုဘာသာဗၟာရ၊၊

ပရေင်အံင်ဇၞး မဗတောန်လိက် ကုကောန်မန်တအ်ကီု ကောန်မစာတ်တအ် ပ္ဍဲဍုင်သြေင်ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံဂလိုင်ပတိုန် ပရေင်ကမၠောန်တုဲ ညးတေအ် ပတိုန်လိက် ပ္ဍဲသဘင်သဳကၠဳဂကောံသင် ဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၂၄၊ ၁၇၅၂ အာတ်မိက် ညံင်ဂွံဗလးနင်ကဵု သကိုပ်ဝှာတာ ခမဳ အလေက်ဇြေန်ဒါ ဝိယျာရိဇ်ဇြဳ ဒဳ ရဝ် (Father General, Alexander Viarizzi de Roas) သွက်ဂွံအာပံက်ဘာ ကေုာံ ပတန်သာသနာ ပ္ဍဲဍုင်ဗဂေါရ၊၊ ပ္ဍဲသဘင်သဳကၠဳဂကောံသင်ဂှ် ဝှာတာပဝ်နေရိနဳ မဂွံခပတိုန် နဒဒှ် ကျာ်ဇၞော် ကေုာံ သကိုပ်ညးပ္တန်သာသနာ (Bishop and Apostolic Vicar) လပါ်ပရေင်ဍုင်ကွာန် ပ္ဍဲဗဂေါလေဝ် ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ဒှ်အခိင်မန်တအ် အဃောမကလိဂွံဒၟံင် အံင်ဇၞးရ၊၊ မန်တအ် သီဂွံအာ ဍုင်အင်ဝတုဲရ၊၊ ဆဂး ပရေင်သပုန် ဗၟာ သၟဝ်ပၠတရဴအံင်ဇေယျလေဝ် စကတဵုဒှ်ကၠုင်ကီုရ၊၊

ကၞောတ်ဘဝ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သွက်ဂွံပံင်တောဲ ကုဝှာတာပဝ်နေရိနဳဂှ် သၟိင်သင်ပပ် ဗလးဏာ သင်ပန်ဇကု သီုကဵု လိက်တၞးမခပတိုန် နဒဒှ် လကျာ်ဇၞော် ကေုာံ သကိုပ်ညးမပတန်သာသနာရ၊၊ ဆဂး စိုပ်သၞာံ ၁၇၅၆ ဂိတု အဝ်ဂေတ်ဂှ် ကောန်ပၞာန်အံင်ဇေယျ လုပ်သီဂွံအာ ဍုင်သြေင်ရ၊၊ ကောန်ဍုင်ကွာန် ဂကူမန် ၜိုတ်မဆဵုဂှ် ဗက်ဂစိုတ်ဖအိုတ်ရ၊၊ ကောန်ဍုင်ကွာန် ဗွဲတၟေင် ညးဗြဴ ကဵု ကောန်ၚာ်ဂှ် ညးကဵု အောပ်မံင်ဒၟံင် ပ္ဍဲဘာကျာ်ညးရ၊၊ ကောန်ပၞာန်ဗၟာ သွက်ဂွံလုပ်ရပ် ညးဍုင်ကွာန်မန် ပ္ဍဲဘာကျာ်ဂှ် ညးဟွံကဵုအခေါင် ညးဒတူဒၞာဒၟံင် ပ္ဍဲပါင်တြင်ဘာကျာ်ဂှ်ရ၊၊ ဆဂး ကောန်ပၞာန်ဗၟာတအ် ထပက်ကဵုဗၞုဟ်တုဲ ကုတ်ကအ်ညးတုဲ က္ဍိုပ်ညးဂှ် အာပအပ်ကဵု သၟိင်ဗၟာ အံင်ဇေယျရ၊၊ တ္ၚဲဂှ် ဒှ်ဂိတုအဝ်ဂေတ် ၁၁၊ သၞာံ ၁၇၅၆ ရ၊၊ ကောန်ဂကူမန် ညးဗြဴ ကောန်ၚာ် ပ္ဍဲဘာဂှ်လေဝ် ဍေဟ်တအ် ဂစိုတ်ထောအ် သီုဖအိုတ်တုဲ ဘာကျာ်ဂှ်လေဝ် ဍေဟ်တအ် စံင်ပလီုထောအ်ရ၊၊ [၇]

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

[[Category:]]

  1. https://www.barnabites.com/august#FPAN
  2. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bnerini.html
  3. https://www.barnabites.com/august#FPAN
  4. Valmores, Rosauro A., Mission to Burma (1722-1830), iPaul Saint Paul Scholasticate Newsletter No. 8, Christmas 2008, p. 9
  5. Valmores, Rosauro A., Mission to Burma (1722-1830), iPaul Saint Paul Scholasticate Newsletter No. 8, Christmas 2008, p. 9
  6. Valmores, Rosauro A., Mission to Burma (1722-1830), iPaul Saint Paul Scholasticate Newsletter No. 8, Christmas 2008, p. 10
  7. https://www.barnabites.com/august#FPAN
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Anthony_Nerini&oldid=30184"