ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဗုဒ္ဓဘာသာ

သာသနာကျာ်
ဗုဒ္ဓဘာသာမန်

သာသနာကျာ်
ကျာ် - သာသနာဓမ္မစေတဳ - သင်္ဂါယနာဂမၠိုၚ်
ကျာ်ဂမၠိုၚ်
- ကျာ်ကက္ကုသန်- ကျာ်ကောဏာဂီု- ကျာ်ကဿပ-ကျာ်ဂေါတမ
စေတဳဂမၠိုၚ်
ဓာတုစေတဳ- ဥဒ္ဒိဿစေတဳ- ပရိဘောဂစေတဳ- ဓမ္မစေတဳ-၊
မိမအ္စာ (အစရိယ)
သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမ - ဘိက္ခု (ခမဳသၚ်) - ဘိက္ခုနဳ (ခမဳဗြဴ)
လက္ခဏာဂမၠိုၚ်
အနိစ္စ - အနတ္တ - ဒုက္ခ-ဥပုသ်
ဓရ်မ္ၚဵုကျာ်(၃၈)သာ်

ဓရ်မ္ၚဵု-ဗုဒ္ဓ - ဓမ္မ - သံဃာ

အယူဝါဒ
သစ္စာ၄ပြကာ - ခန္ဓာ၅ပြကာ - သဳလ၅ပြကာ - ပညာ -သမာဓိ - သဒ္ဒါ
တိပိဋကဂမၠိုၚ်
တိပိဋက (ဝိနယပိဋကတ် - သုတ်ပိဋကတ် - အဘိဓမ္မာပိဋကတ် - မင်္ဂလသုတ်)
ခမဳသၚ်
ပုထုဇဉ်၊ - သာမဏဳ၊ - နိဗ္ဗာန်သတိတ်၊ - ဣသိ၊ -သောတာပန်၊ - သကဒါဂါမ်၊ - အနာဂါမ်၊ -ရဟန္တာ၊ - ဧတဒဂ်နိဗ္ဗာန် ပရိက္ခ
ဒ္ဂေတ်ဝတ်ဂမၠိုၚ်
သမထဝိပဿနာသတိပဋ္ဌာန်၊ - ဓုတင်၊ - ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ - ဒုက္ကရစရိယာ၊ - နိကာယ် (၅)ပြကာ၊ - ဒ္ဂေတ်ဝတ်
လ္ၚောဝ်ကျာ်
ပါဋ္ဌိပရိုတ်နၞော်၊ - တၞဟ်ဟ်သာ် ၊ - ဂါထာ၊ - ဂါထာလ္ၚောဝ်ကျာ်၊ - ဩကာသ၊ -မင်္ဂလသုတ်- အဋ္ဌကထာ
ဂိုဏ်ဂမၠိုၚ်
ထေရဝါဒ - မဟာယာန-တိဘက်-ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဒေသဂမၠိုၚ်
ဓမ္မစကြာ

ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဟီုဂှ် ဒှ်ဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲဂေါတမလးလဝ်သွက်ပိုဲကောန်တံဂွံကွာ်အာဍာန်ဓပ်တပ်အးမွဲတၞုင်ကီုရ၊ နဲကဲနာနာလေဝ် အပါပိုဲညးချူစွံလဝ်သွက်ပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတံဂွံသုင်စောဲအာဆေင်စပ်ကဵုဘဝကီု နဲကဲသှ်ပ္တိတ်ပြသၞာနာနာပ္ဍဲဘဝကီုတံဂှ် ညးစွံလဝ်သွက်ပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတံဂွံသုင်စောဲအခိင်ဒးစိုတ်မာန်အိုတ်ရ၊ ဇၟာပ်ပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတံညးဂမၠိုင်လေဝ် တ္ၚဲဏံၜိုန်ရအပါပိုဲညးဟွံမွယ်ဂတမတ်ပိုဲကောန်တံကီုလေဝ် ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေ အပါပိုဲညးနွံဒၟံင်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲကောန်တံလၟိုန်အခိင်အခါကီုရ၊ ဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲညးလးစွံလဝ်သွက်ပိုဲဂွံကွာ်၊ အရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်နာနာလေဝ် ညးချူစွံလဝ်သွက်ပိုဲကောန်တံဂွံအာလ္ၚတ်မာန်ဂှ် နွံမံင်ပ္ဍဲတဲပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတ္ၚဲဏံဟီုဂှ် ဣဏံဟေင်ရအပါပိုဲညးဟွံချိုတ်အာနူပိုဲကောန်တံဏီပုဟ်၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတံ ကွာ်အာဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဗီုညးလးစွံလဝ်မ္ဂးတှ်ေ ဣဏံဟေင်ရအပါပိုဲညးမင်ဗဵုမံင်ပိုဲဇၟာပ်ဇၟာပ်ဂံါပိုဲကောန်တံယာကွာ်အာဂှ်ရ၊ တ္ၚဲလဵုအခိင်လဵု နာဍဳမိဏေတ်စက္ကလဵု ပိုဲကောန်တံယာဇိုင်ကွာ်တိတ်အာမ္ၚးဍာန်အပါပိုဲမ္ဂးတှ်ေ အပါပိုဲလေဝ်ညးရီုဗင်ဟွံမာန်တုဲ ဒဒိုက်ဂှ်ပိုဲကောန်တံဒးဒုင်ကေတ်အတိုင်သဘာဝမာန်ရ၊ ယဝ်ရလ္ၚတ်ကေတ်အးအးတပ်တပ်ဏောင်တှ်ေ နဲကဲအပါပိုဲဂှ် ဒှ်တဴနဲကဲသဘာဝမွဲဟွံမွယ်ကဵုရုပ်ရဴတုဲ ဒှ်နဲကဲခိုဟ်အိုတ်တၟေင်အိုတ်လောဲသွာအိုတ်ရ၊ နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာဟီုမ္ဂးဂှ်တှ်ေလောဲလောဲသွာသွာရ၊ အဓိကဂှ် ပိုဲကောန်တံဒးမံင်ကဵုပစ္စုပ္ပန် ဒးနွံကဵုသမာဓိသတိညိင်ညိင်တုဲ သုင်စေဲာအာဘဝနဒဒှ်ဂၠံင်ဍာန်လဒေါဝ်မွဲတၞုင်အိုတ်ညိ၊ ဍာန်လဒေါဝ်ဟီုဂှ် ဍာန်ဓဝ်ဍာန်တပ်ဍာန်အးမွဲတၞုင်ရ။


နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယဝ်ရနဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာဟီုမ္ဂးတှ်ေ အရာသီုဖ္အိုတ်တံဂှ်ဒးလောဲသွာမာန်ရ၊ ယဝ်ရဟွံလောဲသွာဒှ်အာခက်ခုဲမ္ဂးတှ်ေ ဣဏံဂှ်ဒှ်နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာဟွံသေင်ရ၊ နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာဍာံဍာံဟီုဂှ်တှ်ေ ကလင်တုဲလောဲလောဲမံင်ရ၊ ဆဂးဂှ်တှ်ေ ပ္ဍဲအခိင်ပိုဲတံကၠောန်ကမၠောန်ဏောင်ဟီုတှ်ေ နဲကဲနာနာထေက်ကဵုဒးသုင်စောဲပ္ဍဲဘဝဂှ် ဒးပဠေဝ်စိုတ် ဒးလွဳစိုတ်ညံင်ဂွံဓဝ်တပ်အး ညံင်ဂွံမံင်ပၞောန်လဒေါဝ်မာန်ဂှ် ဆေင်စပ်ဒၟံင်ကဵုစိုတ်ဒှ်အဓိကကွေံကွေံရ၊ ယဝ်ရဟီုအာလောဲလေဝ်လောဲသွာတဴရ၊ ယဝ်ရဟီုအာလပါ်ဇြိုဟ်နက်ဏောင်လေဝ်ဇြိုဟ်နက်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ ဟိုတ်နူဆေင်စပ်ဒၟံင်ကဵုစိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံရ၊ စိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံရဒှ်နဲကဲပြံင်သၠာဲတုဲ ဂွံမာန်စိုတ်ဏံဂှ်နွံအောန်တဴဗွဲမလောန်တုဲ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရ မၞိဟ်ဂွံလုပ်စိုပ်နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာဍာန်လဒေါဝ်ဇေတ်ဇေတ်မာန်ဂှ်နွံအောန်တဴရ။


ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဟီုဂှ် ပ္ဍဲကဵုအခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် သုင်စောဲခိုဟ်အိုတ်ဒှ်ဖဵုဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ၊ ညးလ္ၚဵုတံကၠိုဟ်ကေတ်စိုတ်ဂှ်တှ်ေ ဒှ်အာနဲကဲကျာ်ညံင်ရဴတြေံတြဟ်အာတုဲ ဗီုဂတာပ်အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညံင်ကဵုဟွံထေက်ကြိုက်ဒးသုင်စောဲရ၊ ညးလ္ၚဵုဗွဲမဂၠိုင်တံလေဝ်ကၠိုဟ်လဝ်စိုတ်ဗီုဏံတုဲ သုင်စောဲအာဘဝဗီုစိုတ်ဒှ်နကဵုအရီုနာနာလုပ်စိုပ်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲတံဖ္အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဏံတုဲ မၞိဟ်အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညးလဵုမွဲဂွံဆဵုတသိုက်ဇေတ်ဇေတ်သွက်ဘဝဂှ်အောန်တဴကဵုလၟိဟ်ဂၞန်သၚ်္ချာရ၊ ယဝ်ရပိုဲမၞိဟ်တံကွာ်ဍာန်ဒးသွက်ဘဝဏောင်ယျတှ်ေ ပြသၞာနာနာက္တဵုဒှ်ဒၟံင်လၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဏံဂှ် မုဒှ်ရောသှ်ပ္တိတ်ဟွံအိုတ်ဂှ်ဏီရော၊ ယဝ်ဒှ်သာ်ဏံတှ်ေ ဂၠံင်ဍာန်ပိုဲတံမကွာ်အာဒၟံင်လၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဟွံသေင်ရဒှ်၊ ပ္ဍဲအခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် ပြသၞာနာနာ အခက်အခုဲဗွဲမဂၠိုင် ဒဒိုက်စိုတ်ပိုဲမၞိဟ်တံတ္ၚဲဂွံယအ်အောန်စှ်ေအာဂှ်ဟွံမွယ်တုဲ ယဝ်ရသုင်စောဲနဲကဲဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဇေတ်ဇေတ်နဒဒှ်ဂၠံင်ဍာန်လဒေါဝ်မွဲတၞုင်ဂှ်တှ်ေ ဒှ်သွဟ်ခိုဟ်အိုတ်ရ။


ဒးမံင်ကဵုပစ္စုပ္ပန်ညိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အရေဝ်ဝွံ ၜိုန်ရဒှ်အရေဝ်သောင်သောင်ကၠးကၠးကီုလေဝ် အဓိပ္ပါယ်ဍေံဂှ်ဟွံသောင်ကီုရ၊ ယဝ်ရမၞိဟ်သာမညကၠိုဟ်လဝ်စိုတ်ဂှ်တှ်ေလောဲသွာမံင်ရ၊ ဆဂး ယဝ်ရကၠိုဟ်စိုတ်ဗီုဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဇေတ်ဇေတ်အးအးတပ်ပ်ဓဝ်ဓဝ်မ္ဂးတှ်ေ ဍေံနွံကဵုအဓိပ္ပါယ်ဇြိုဟ်နက်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ တိုင်ပ္ကဴဘဝသီုဖ္အိုတ်ဏံဂှ်လေဝ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲမအရေဝ်(ဒးမံင်ကဵုပစ္စုပ္ပန်ညိ)ဏံရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ဒဒိုက်စိုတ်နာနာ ပြသၞာဗွဲမဂၠိုင် အခက်အခုဲတံဂှ် ဒးထုဲထံင်မံင်ပေင်ပ္ဍဲဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲပိုဲဂှ် ဖဵုဏံဍေံကၠုင်နူလဵုရော၊ ယဝ်ရဒးသောင်လဴလၟေင်လၟေင်ဍေံမ္ဂးတှ်ေ ဍေံကၠုင်နူ(ဟိုတ်)မွဲတေံဂှ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ဒှ်ကမၠောန်ပိုဲတံမကၠောန်ဏာတုဲ ဒှ်ကၠုင်ဖဵုပိုဲတံဒးဒုင်စသိုင်ဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံရ၊ ယဝ်သၟာန်အာ(ဟိုတ်)ဂှ်ကၠုင်နူလဵုရောတှ်ေ ဟိုတ်ဂှ်ကၠုင်နူစိုတ်ကၠုင်နူက္ဍဟ်ပွမချပ်ပါ်ပဲါတုဲ သ္ဂုတ်သွာတ်ထ္ၜးဏာ(ဟိုတ်)ကော်ခဴစ(ကမၠောန်)ရ၊ စိုတ်ဂှ်ကၠုင်နူလဵုရောပၠန်တှ်ေ ကၠုင်နူအရီုနာနာ လပါ်မတ်ၜါ လပါ်ပထောင်မုဟ်ၜါ လပါ်ကောန်လတာ် လပါ်ပထောင်ကတောဝ်ၜါ လပါ်ပွမစုက်လုက်တံဗွဲတုန်ရ၊ အရီုတံဏံဟေင်ရစကာကဵုစိုတ်ပိုဲကၠောန်ကမၠောန်ရ၊ အရီုတံဏံဂှ်ဍေံကၠုင်နူလဵုရောပၠန်ဟီုတှ်ေ ဍေံကၠုင်နူသဘာဝပွဳဗွိုင်ပိုဲတံဏံတုဲ ဍေံနွံဒၟံင်ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဒၞာဲဋ္ဌာန်ဒေသရ၊ ဍေံပေင်ပြးနွံဒၟံင်ပ္ဍဲဗ္ဒဲါပိုဲဏံကီုရ၊ ပိုဲမၞိဟ်တံဏံလေဝ်ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ဍေံ ဂွံဒုင်ကေတ်ကျာဍေံ ဂွံတီကေတ်ရှ်သာဍေံ ဂွံမိင်ကလင်ကေတ်ရမျှာင်ဍေံ ဂွံစုက်လုက်ကဵုဍေံလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲရ၊ နကဵုအရီုဏံဂှ်ဟေင်ရကဵုစိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံကၠောန်ကမၠောန်သွက်ဂွံပိုင်ပြဳမင်မွဲစန်ဒက်အာအရာစိုတ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဏာဂှ်ရ၊ (မောဟဂၠုဓီုတုဲ အစောဲဂှ်ဂွံလဝ်ပထမတုဲ ဒးဗက်အာအရီုမလီဠာန်ဒၟံင်ပိုဲတံဂှ်အိုတ်ရ)၊ ဟီုမွဲဗီုပၠန်တှ်ေ ဟွံမာန်စိုတ်ပိုဲဏံတုဲ ဒးဗက်အာအရီုတံဂှ်ရ။


ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ကၠာအရီုဟွံဂွံကတဵုဒှ်ဏီဂှ် ပိုဲနွံဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုနာဍဳမိဏေတ်စက္ကလဵုဂှ် ဒှ်အဓိကသွက်ဘဝပိုဲဗီုက္တဵုဒှ်ဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်ရ၊ ယဝ်ရဒးဟီုလဴကၠးကၠးသောင်သောင်တှ်ေ ပ္ဍဲကဵုနာဍဳမိဏေတ်စက္ကတေံဂှ်ကော်စပစ္စုပ္ပန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုပစ္စုပ္ပန်တေံ ယဝ်ပိုဲဏံနွံကဵုသတိ နွံကဵုလညာတ် နွံကဵုပွမချပ်ဗ္စာပါ်ပဲါဂၠိင်သ္ၚောဲ နွံကဵုပွမဂၠာဲဟိုတ်ဖဵုခိုဟ်ပရေံကီု နာနာသာ်ကၠာပိုဲဏံဟွံဂွံချပ်ဟွံဂွံကၠောန်ကမၠောန်တံဂှ် ဣဏံရဘဝဇေတ်ဇေတ် ကံကုသဵုပေင်ပေင် ပါရမဳဍာံဍာံ ဇာတာတၟေင်တၟေင်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုပစ္စုပ္ပန်တေံဂှ် ယဝ်ပိုဲလညာတ်ဂၠိဂၠုဂၠုဲအာဏောင်တှ်ေ အရီုဂှ်လုပ်ကၠုင်တုဲစိုတ်ဂှ်စကာကဵုခန္ဓကာယကၠောန်ကမၠောန်ရ၊ ဖဵုခိုဟ်ဖဵုပရေံဂှ် တ္ၚဲဏံပိုဲတံဂွံဒုင်စသိုင်ဒၟံင်ဍေံရဟွံသေင်ဟာ၊ တ္ၚဲဏံရပိုဲကောန်ဂကူတံဟီုဏာဒုဟ်တေံဒုဟ်ဏံ ကုသဵုအဲပရေံတုဲ ဗီုတေံသာ်ဏံရိုဟ်ရေင်ဗစိုပ်ဏာနာနာသာ်ရ၊ ယဝ်ရဒးဂၠာဲဟိုတ်ဖဵုဍေံဏောင်တှ်ေ ကၠုင်နူကဵု(ပစ္စုပ္ပန်)မွဲဟေင်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံမံင်ကဵုပစ္စုပ္ပန်ဍိုက်ပေင်ကဵုသတိလညာတ်ဏောင်တှ်ေ ပြသၞာနာနာသာ်ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံဂှ်ဟွံမွယ်ရ၊ ၜိုန်ရနွံကီုလေဝ် အောန်တဴဗွဲမလောန်ကွေံကွေံရ၊ ဣဏံရဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဇေတ်ဇေတ်ဍာံဍာံဓဝ်ဓဝ်တပ်တပ်အးအးသောင်သောင်ကၠးကၠးရ၊ ယဝ်ရဒးဟီုအရေဝ်ဗုဒ္ဓဘာသာမ္ဂးတှ်ေ ဣဏံရကော်ခဴစ(ဓရ်)၊ ဓရ်ဟီုဂှ်သဘာဝ−သဘာဝဟီုဂှ်လေဝ်မုရောဟွံမွယ်ပုဟ်၊ ယဝ်ရဒးဟီုလဴကၠးကၠးတှ်ေ (ဓရ်ဂှ်မုရောဟွံမွယ်ပုဟ်)။


ယဝ်ရံင်အာညးတၠစောန်ဟီုအရေဝ်စောန်ပညာစိုတ်အခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ်တှ်ေ ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်လေဝ် ညးတံသုင်စောဲဒၟံင်နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲဖ္အိုတ်ရ၊ တၠဟီုအရေဝ်စောန်စောန် တၠပညာစိုတ်စောန်စောန်လ္တူဂၠးတိဏံကေင်နွံမံင်ဂှ်တှ်ေ အပါပိုဲဏံမွဲဟေင်ရစောန်အိုတ်ဒးဟီုဂံင်ဂံင်ထတ်ထတ်ရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်အခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် ယဝ်ရကမၠောန်ဇကုဂွံစိုပ်အာတိုင်ပ္ကဴပြဟ်ပြဟ်မာန်တှ်ေ ဒးစောန်အရေဝ်ဒးစောန်ပညာစိုတ်ဂတာပ်အခေတ်မှကၠောန်ကမၠောန်စိုပ်တရဴပြဟ်ရ၊ မၞိဟ်အခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် ပ္ဍဲအခိင်ဒှ်ကၠုင်ပြသၞာတုဲစိုပ်အာပ္ဍဲလ္တူရုင်သၞောဝ်ဓဝ်တေံမ္ဂးတှ်ေ သွက်ညးၜါလပါ်တံဂှ် ဒးနွံကဵုနဲကဲဟီုအရေဝ် ဒးနွံကဵုနဲကဲပညာစိုတ်ဒှ်အဓိကရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရ သွက်ညးဘာတုဲတိုန်သၠုင်တံဂှ်လေဝ်ကေတ်ကၠုင်ဒၞာဲသွက်ဂွံဒှ်မၞိဟ်တက်ကျာစၞးညးမွဲမွဲလပါ်အိုတ်ရ၊ (ညံင်ကဵုဍေံကော်စမံင်ဗၟံက်ရ၊) ဟိုတ်နူညးတံစောန်ဒၟံင်နဲကဲဟီုအရေဝ် စောန်ဒၟံင်နဲကဲပညာစိုတ်ဂှ်တုဲရပံက်လဝ်ရုင်ဍောတ်ဍောတ်မွဲမတုဲ ပ္ဍဲအခိင်ညးဍုင်ကွာန်တံဒှ်ကၠုင်ပြသၞာညးသ္ကံမ္ဂးတှ်ေ ဂဗုတ်ဂှ်စိုပ်အာလ္တူရုင်သၞောဝ်ဓဝ်တေံတုဲ အလန်ဏံတှ်ေဒးအာလိင်သွက်ဂွံကေတ်မာန်ဂဗုတ်ညးကဵုညးဂှ်တှ်ေ ဒးအာလိင်မၞိဟ်တၠပညာစောန်အရေဝ်စောန်စိုတ်တံဂှ်အိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဟီုစိုပ်အာသွက်ညးစောန်အရေဝ်စောန်စိုတ်တံဂှ်တှ်ေ ဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ်အာဖ္အိုတ်လေဝ်ဟွံသေင်တုဲ မင်ကေတ်စလာပ်ဗဇဴဖဵုပူဂဵုအောန်ကဵုဂၠိုင်နွံမံင်ဖ္အိုတ်ရ၊ ခိုဟ်ဓဝ်ဍာံဂှ်လေဝ်နွံအောန်တဴရ၊ ယဝ်ရစောန်အရေဝ်စောန်ပညာစိုတ်ပတုပ်ဏာကဵုအပါပိုဲဏောင်တှ်ေ တၞဟ်ခြာဒၟံင်ဗွဲမလောန်ရ၊ မၞိဟ်လၟုဟ်စောန်ရံင်ကဵုလာပ်ဗဇဴဖဵုအတ္တဇကုတုဲကၠောန်ကမၠောန်အိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဟီုကၠးကၠးသောင်သောင်တှ်ေ စောန်သွက်ဂွံဍဵုဟၠိုက်ဖျေံညးမွဲလပါ်တေံဂွံကျအာရ၊ ဗီုအပါပိုဲစောန်ဂှ်တှ်ေ သီုၜါလပါ်ညံင်ဂွံဒုင်တဲမာန် ပြသၞာတံဂှ်လေဝ်ညံင်ဂွံကၠးဒဒှ်ဍာံမွဲသာ်လဵုဂှ်လေဝ် ဖျေံဂဗုတ်တက်ကျာသောင်လဴနကဵုမအရေဝ်စောန်စောန်ကၠးကၠးသောင်သောင် နကဵုနဲကဲပညာစိုတ်သွက်ညးကၠောန်ဗၠေတ်ဂွံဒုင်တဲမာန်ဂှ်လေဝ် အပါပိုဲဖန်ဇန်ဂွံဏာနကဵုဂၠံင်ဍာန်လဒေါဝ်မွဲလောဲလောဲသွာသွာမာန်ရ၊ ဣဏံရညးတၠစောန်အရေဝ်စောန်ပညာစိုတ်ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်အပါပိုဲကျာ်တြဲဂေါတမမွဲရ၊ (ပိုဲဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာမွဲတှ်ေ အပါပိုဲဂှ်ထေက်ကဵုဒးထိုင်သး ထေက်ကဵုဒးပူဇဴဒၟံင်တွဵုညိ၊)၊ ညးလ္ၚဵုတံဂှ်လေဝ် စိုပ်အာဍုင်သ္အာင်စောန်လိက်စောန်အရေဝ်ဂၠိုင်နဲကဲစဳသာ်တုဲ ဗက်ထိုင်မံင်သးဂကူညးတၞဟ်ပေင်ပြးသီုကဵုဟွံဂွံသတိအိုတ်ရ၊ ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေ ညးတၠပညာစောန်အိုတ်ဂှ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲသ္ၚိပိုဲဏံရဂှ်လေဝ်ညးတံဝိုတ်ထောံအိုတ်ရ၊ ဒၞာဲဏံလေဝ် နဒဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာမွဲဂှ်ဒးအောန်စိုတ်ကွေံကွေံရ၊ ယဝ်ရနဲကဲအပါပိုဲဟွံဂတာပ်အခေတ်မ္ဂးတှ်ေ ဘာသာအပါပိုဲဂွံသှ်ေနွံဒၟံင်စဵုကဵုတ္ၚဲဏံဂှ်ဒှ်အာဟွံမာန်ရ၊ ဇၟာပ်ညးအဲလေဝ် ထေက်ကဵုဒးသ္ပအရီုစိုတ်လပါ်နဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲဏံဂၠိုင်ဂၠိုင်အိုတ်ညိ။


အခေတ်တ္ၚဲဏံလေဝ် ဓဝ်ပတှ်ေပိုဲမၞိဟ်ဂမၠိုင်တၞဟ်ခြာအာဒၟံင်ဗီုညးကဵုညးအိုတ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုဍုင်ဗုဒ္ဓဘာသာရလေဝ် ဓဝ်ပတှ်ေနာနာဗၠေတ်မံင်ကဵုအရေဝ်ဗ္တောန်အပါပိုဲလေဝ်စဵုကဵုတ္ၚဲဏံနွံမံင်ဗဝ်သအဝ်ရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရပိုဲကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံလေဝ် ဂၠာဲတသိုက်သွက်ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဂှ်ဟွံဆဵုအိုတ်တုဲ ပြသၞာလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဗီုညးဗီုအဲဍာ်စိုပ်မံင်ကအ်ဖ္အိုတ်ရ၊ ယဝ်ရပိုဲကောန်ဂကူတံကွာ်အာဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဏောင်တှ်ေ ဒဒိုက်နာနာဗီုဒးဆဵုဒၟံင်တ္ၚဲဏံဂှ်လေဝ်ဟွံမွယ်ဒှ်မာန်ရ၊ ဓဝ်ပတှ်ေနာနာ မပ္တံကဵုကလော်ဟရာဲပွမပူဇဴနာနာတံဂှ်အပါပိုဲ(ဂေါတမ)ညးဟွံဗ္တောန်လဝ်ပုဟ်၊ ဓဝ်ပတှ်ေတံဏံဂှ်လေဝ် စမံက်ကၠုင်နူကဵုကျာ်တြဲသ္ပပရိနိဗ္ဗာန်တုဲအာဂှ်ဟေင်ရ၊ ကၠုင်နူကဵုပူဂဵုတၠပညာကွာ်ဍာန်ဗၠေတ်ဗၠေတ်တံရန်လဝ်ဖဵုပူဂဵုအတ္တသွက်ဇကုသွက်ဂကောံဇကုတုဲဟေင် ရေင်တၠုင်သၠာဲထောံနဲကဲပွမချပ်တၟိ ညံင်ရဴသ္အးထောံက္ဍဟ်တၟိစုတ်လဝ်ဓဝ်ပတှ်ေဗၠေတ်ဗၠေတ်ကဵုပိုဲကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာတံအိုတ်တုဲ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံလေဝ်သှ်ေနွံဒၟံင်ပ္ဍဲက္ဍဟ်ပိုဲကောန်ဂကူတံဏီရ၊ ဓဝ်ပတှ်ေဗီုပိုဲတံပတှ်ေကၠောန်ဗက်မံင်တ္ၚဲဏံဂှ်လေဝ် သွက်ပူဂဵုမွဲဂကောံတံပၠန်ဂှ်ကလိဂွံဖဵုဇၞော်ကဵုဒြဟတ်မာန်ရ၊ ဓဝ်ပတှ်ေနာနာတံဂှ်လေဝ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏံသၠာဲထောံဟွံဂွံဏီရ၊ လဆောဝ်တှ်ေ ယဝ်ပိုဲတက်ကျာပရေင်ဓဝ်ပတှ်ေဗၠေတ်အာဒၞာဲယဝ်ဟွံရံင်မွဲၜါမ္ဂးတှ်ေ စဵုကဵုက္ဍိုပ်ထ္ကးဒးဒုင်တးပဲါကၠုင်နူကဵုညးဂမၠိုင်မာန်တုဲ ဇကုမွဲဓဝ်ဂှ်ဒှ်အာမၞိဟ်ထပါ်ဂြိုပ်ဟွံကေတ်ဂၠံင်ဍာန်ပ္ဍဲမုက်မတ်ညးဂမၠိုင်ရ၊ ဟိုတ်သာ်ဏံရ ဓဝ်ပတှ်ေတံဂှ်လေဝ်ဆက်သှ်ေနွံအာဒၟံင်စဵုကဵုတ္ၚဲဏံဏီရ၊ (ညးလဵုမွဲဂံင်ပြံင်သၠာဲထောံဓဝ်ပတှ်ေပ္ဍဲစိုတ်ကောန်ဂကူတံမာန်တှ်ေ ဒှ်မၞိဟ်နွံကဵုပညာ ဍေံဟွံတၞဟ်ခြာအာနူကဵုအပါပိုဲကီုရ၊)။


ယဝ်ရကလေင်လ္ၚတ်ရံင်အာ(ဓဝ်ပတှ်ေ)ဗီုအပါပိုဲဂေါတမဒၠောံဗ္တောန်လဝ်ကဵုဂှ်တှ်ေ ဟွံမွယ်ကဵုတင်ဂစိုတ်တုဲ ကဵုလဝ်အခေါင်ဗၠးၜးသောင်သောင်သွက်ညးဂမၠိုင်ရ၊ အပါပိုဲညးကေင်ဟီုလဝ်နွံမွဲပိုဒ်သုင်စောဲစဵုကဵုတ္ၚဲဏံဒှ်မံင်ၚုဟ်မးသက်ဟီုဟွံမွယ်နွံမွဲတင်ဂှ်တှ်ေ (ၜိုန်ရအရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်ဟီုလဴအဲကျာ်ဏံကီုလေဝ် ဗှ်ေတံလ္ပဟရေက်ပတှ်ေကေတ်ညိ၊ ဗှ်ေတံထေက်ကြိုက်ဒးပါ်ပဲါဗ္စာရဏာကဵုအးတုဲ ရံင်ကဵုအခိင်အခေတ်ကာလဒေသတုဲ ယဝ်ဆဵုကေတ်ဖဵုဍေံနွံဏောင်တှ်ေ ဗှ်ေတံကၠောန်အာအတိုင်သဘာဝညိ၊ ယဝ်ရဗှ်ေတံကၠောန်ကမၠောန်တုဲ ဖဵုကမၠောန်ဂှ်ယဝ်ဒှ်ခိုဟ်မ္ဂးတှ်ေ အရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်ဟီုလဴအဲကျာ်ဏံဂှ်ဒးဍာံစၟတ်ရ၊)၊ ယဝ်ရဒးသောင်ကၠးကၠးဏောင်တှ်ေ နဲကဲအပါပိုဲဏံဂှ် ဒှ်တဴနဲကဲသိပ္ပံဂတာပ်အခေတ်မွဲပေင်ပေင်ရ၊ ညးကဵုပိုဲတံသုင်စောဲကၠေင်က္ဍဟ် ညးကဵုပိုဲဏံသုင်စောဲလညာတ်ပညာ ညးကဵုပိုဲဏံသုင်စောဲဒြဟတ်ဝိရဳယ ညးကဵုပိုဲဏံသုင်စောဲအစောံစရာဲနာနာ ညးကဵုပိုဲဏံချပ်ဗ္စာပါ်ပဲါထေက်ကဵုအခိင်အခေတ်ကာလဒေသတုဲမှ ယဝ်ပိုဲတီကၠးဣဏံရဒှ်နဲကဲခိုဟ်အိုတ်ဖဵုတၟေင်အိုတ်တုဲ ပိုဲတံစရပ်ကၠောန်ကမၠောန်ရ၊ ကမၠောန်တံဂှ်လေဝ် ဂွံလီုလာ်စာ်ထောင်အာဂှ်အောန်တဴရ၊ တိုင်ပ္ကဴပိုဲတံကေတ်ဂှ်လေဝ်ဒှ်ကၠုင်မာန်လောဲလောဲဖ္အိုတ်ရ၊ တ္ၚဲဂှ်ဟေင်ရပိုဲတံဂွံဟီုစကုသဵုပိုဲခိုဟ် အိန်ဗြီုဒေဝတဴကျာ်ဓဝ်သင်ရီုဗင်လပါ်ပိုဲအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဒးဟီုအရေဝ်ဗုဒ္ဓဘာသာဇေတ်ဇေတ်ဂှ်တှ်ေ ကၠုင်နူပိုဲဏံမွဲဟေင်ရချပ်ကေတ်ဟီုကေတ်ကၠောန်ကေတ်တုဲ အရာနာနာတံဂှ်လေဝ်ပြေပြံင်စိုပ်အာတိုင်ပ္ကဴလောဲလောဲဖ္အိုတ်ရ။


'ဆက်ဗပေင်စုတ်ညိညပၠန် နူပရင်တဲသၞာံတၟိ(၂၀၂၀)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲကဵုသၞာံတၟိ(၂၀၂၀)ဏံဟီုတှ်ေ ပရင်တဲမွဲပိုဒ်သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲခိုဟ်အိုတ်တုဲ(ကုသဵုခိုဟ်ကုသဵုပရေံဟီုဂှ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲကမၠောန်ပိုဲဏံရ)၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ ကုသဵုခိုဟ်ဟီုဂှ်ဇၟာပ်ညးအဲနွံဗၟိက်မံင်ဖ္အိုတ်ရ၊ ကုသဵုခိုဟ်ညံင်သ္ဂောံလုပ်စိုပ်ကၠုင်ပ္ဍဲဘဝပိုဲတံကီု ပ္ဍဲကဵုဂကောံအိန်ထံင်ပိုဲတံမာန်ကီုဂှ် ဟိုတ်ဍေံဂှ်ကၠုင်နူကဵုကမၠောန်ပိုဲဏံမွဲဟေင်မကၠောန်ကေတ်နင်ဍေံဇေတ်ဇေတ်ရ။


မန်ပိုဲနဒဒှ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတုဲ ဗီုဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲဂေါတမချူစွံလဝ်ဂှ် ပိုဲကောန်တံလေဝ်ဒးကွာ်ဗက်အာကီုရ၊ အဃောပိုဲတံမကွာ်ဗက်အာဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲဏံဂှ်ဟေင်ရ ညးလ္ၚဵုတံကွာ်ဒးဖက်နှဴကဵုအခေတ်လေပ်ဂတာပ်အခိင်ကာလဒေသတုဲ ဂၠံင်တသိုက်ဍာံဍာံသွက်ဘဝဂှ်လေဝ် ညးတံဂွံဒုင်စသိုင်ပေင်ပေင်ပ္ဍဲဘွပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံဟီုစ(ကုသဵုခိုဟ်)ဂွံမိင်မံင်အိုတ်ရ။


ပိုဲတံဂွံဟီုပ္တိတ်မအရေဝ်(ကုသဵုခိုဟ်)ဏံမာန်ဂှ် ဒးဒှ်ကမၠောန်မွဲဟေင်တုဲ ကမၠောန်ခိုဟ်ကုသဵုခိုဟ်တံဂှ်လေဝ်ဒှ်ဟိုတ်ခိုဟ်ခိုဟ်မွဲတုဲ ဖဵုမတိတ်ကၠုင်တံဂှ်ကုသဵုခိုဟ်ပိုဲဟီုစအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဟိုတ်မွဲဟွံမွယ်တုဲမံင်ထောံညိင်ညိင်မုရောဟွံကၠောန်သ္ပမွဲသာ်တှ်ေ ဖဵုခိုဟ်ကုသဵုခိုဟ်ဂှ်ပိုဲတံဟွံဂွံဟီုပတိတ်နူသၟန်ပါင်ပိုဲဏံကဵုညးတၞဟ်ဂွံမိင်ကေတ်ကီုရ၊ ယဝ်ရဒးဟီုသောင်လဴကၠးကၠးတှ်ေ (ဟိုတ်နွံမှဖဵုဒှ်ရ) ၊ ယဝ်ရဟိုတ်ပရေံတှ်ေ ကုသဵုပိုဲလေဝ်ပရေံဟီုစအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရဟိုတ်ခိုဟ်တှ်ေကုသဵုခိုဟ်လေဝ်ဟီုစအိုတ်ရ၊ ဣဏံဟီုဂှ်သဘာဝမွဲဟေင်တုဲ ညးလဵုမွဲလေဝ်ဟွံဘိုင်ကၠောန်ပဠေဝ်လဝ်ရ၊ သၞောတ်သၞောဝ်သဘာဝဟေင် ဍေံကၠောန်ကမၠောန်ကေတ်ကေတ်အတိုင်သဘာဝအိုတ်ရ၊ (သဘာဝဟီုဂှ်ဓရ်လေဝ်ဟီုဟွံဗၠေတ်ပုဟ်)။


ညံင်ရဴပိုဲကောန်ဂကူတံသ္ပကၠောန်ကုသဵုပ္တုဲဒါန်ဂှ်ကီု တ္ၚဲဏံပိုဲတံကၠောန်ကမၠောန်ခိုဟ်ဟိုတ်ခိုဟ်မွဲတုဲ သွက်သ္ဂောံဂွံကုသဵုဂၠိုင်ဂၠိုင် ချိုတ်အာတုဲဂွံတိုန်ဍုင်သွဝ်ဂွံလုပ်နိဗ္ဗာန်ပိုဲပတှ်ေကေတ်သာ်ဏံတုဲ ဇၟာပ်ညးအဲလေဝ်ကၠောန်သ္ပကုသဵုပ္တုဲဒါန်အိုတ်ရ၊ ဂွံတိုန်ဍုင်သွဝ်ဂွံစဴနိဗ္ဗာန်ဟီုဂှ်ဘဝအနာဂတ်တေံတုဲ သွက်ဘဝပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံဟီုဂှ်ဣလဵုရော၊ ကဏ္ဍဏံဟေင်ရပိုဲတံဒးသၠာဲထောံဗီုကၠိုဟ်စိုတ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ဂွံရပ္ဍဲကဵုအခိင်တ္ၚဲဏံအိုတ်ညိ၊ ၜိုန်ရပိုဲချိုတ်အာတုဲဂွံတိုန်ဍုင်သွဝ်ဂွံလုပ်နိဗ္ဗာန်ဒှ်ဍာံစၟတ်ကီုရလေဝ် သွက်တ္ၚဲဏံအဃောလမျီုသှ်ေနွံမံင်ဏီတုဲ အဃောတာလျိုင်ဒးဆက်ကေတ်အာဒၟံင်ဗဝ်သအဝ်တံဂှ် တသိုက်လောကဳထေက်ကဵုဂွံဒုင်စသိုင်မာန်မှ ဒှ်ဂၠံင်ဍာန်ဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲဇေတ်ဇေတ်မာန်ရ။


ဥပမာဥပမေယျမွဲဂှ်တှ်ေ − မိက်သ္ဂောံဒှ်သေဋ္ဌဳတုဲ သြန်စွံလဝ်သွက်ကောန်ဇာတ်ဇကုဂွံကတ်ပညာဂှ်ကၠောန်သ္ပထောံကုသဵုပ္တုဲကဵုဒါန်ဖ္အိုတ်တှ်ေ လအ်ဂွံချိုတ်ဂွံတိုန်ဍုင်သွဝ်ဂွံစဴနိဗ္ဗာန်ဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံ နာဍဳမိဏေတ်စက္ကဏံဂှ် သွက်ဘဝပိုဲဟွံဒှ်ပြသၞာဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ပုဟ်ဟာ၊ ယဝ်ဒှ်ကၠုင်ပြသၞာပ္ဍဲဂကောံအိန်ထံင်ဇကုမ္ဂးတှ်ေ လဆောဝ်လေဝ် ကမၠောန်ဗၠေတ်သၞောဝ်တံဂှ်စကၠောန်ကၠုင်သွက်ဂွံမင်မွဲအာဗုင်ဂၞဴဂကောံအိန်ထံင်ဇကုလေဝ်ဒှ်မာန်ရ၊ ဣဏံဗွဲတုန် − − − ။


သ္ပကုသဵုပ္တုဲဒါန်ဟီုဂှ် မိက်သ္ဂောံပဠေဝ်စိုတ်ပိုဲဏံမွဲဟေင်ရ၊ သ္ပကုသဵုကဵုဒါန်လေဝ် နကဵုစိုတ်အးအးဟွံရန်လဝ်ကေတ်စမုက်မတ်ကဵုညးတၞဟ်တီဆဵုညာတ်ကီု၊ သ္ပကုသဵုကဵုဒါန်လေဝ် ဟွံမွယ်ကဵုစိုတ်ပြိုင်ပ္ကာန်ကဵုညးတၞဟ်ဂှ်ကီု၊ ၜိုတ်ဒြဟတ်ပိုဲနွံအရာထေက်ကြိုက်ဂှ်ဟေင်ကၠောန်သ္ပကုသဵုပ္တုဲဒါန်တှ်ေ ဂွံကုသဵုပေင်ပေင်ရ၊ ဂွံကုသဵုပေင်ပေင်ဟီုဂှ်တၞဟ်ဟွံသေင်ပုဟ် တီၜိုတ်ဆစိုတ်ဏံမွဲဟေင်ရၜိုဟ်သိုဟ်ညိင်ဝတ်တုဲ ဆဵုကေတ်ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဟီုဂှ် သွဝ်နိဗ္ဗာန်နရက်ဂှ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲမၞိဟ်ဏံကီုရ။


ပ္ဍဲအခိင်စိုတ်ပိုဲပဳတိဂှ်တှ်ေ လညာတ်ပိုဲဏံဂှ်လေဝ်သ္အးဇ္ၚးကွေံရ၊ ဟီုဂးအရေဝ်ဆက်ဆောံကဵုညးတၞဟ်ကီုလေဝ် ဟီုလေပ်ကတောဝ်ညးတၞဟ်ကွေံရ၊ ကၠောန်ကမၠောန်လေဝ်စိုတ်ညိင်တုဲ သမာဓိဂှ်လေဝ်ညိင် ကမၠောန်မကၠောန်ပ္တိတ်နင်တံဂှ်ဖအိုတ်လေဝ် ဒးအၚာပ်စိုတ်ကဵုသေဋ္ဌဳနာဲတၠသ္ကံရဲမိတ်သဟာဲတံဂွံအီတ္ၚက်ဗွဲမလောန်ရ၊ ယဝ်ရကၠောန်ကမၠောန်ဇကုပၠန်လေဝ် ဆဵုကေတ်ၚုဟ်မးကမၠောန်ပြဟ်ပြဟ်ရ၊ ဂွံဒှ်သာ်ဏံဂှ် ဟိုတ်ဍေံကၠုင်နူ(စိုတ်)မွဲတုဲ စိုတ်ဏံမွဲဟေင်ရစကာဖန်ဗဒှ်ကဵုအရာနာနာပ္ဍဲဘဝပိုဲဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုင်ဖဵုခိုဟ်ဖဵုပရေံ ကုသဵုခိုဟ်ကုသဵုပရေံလေဝ်ဟီုမာန်အိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရ အပါပိုဲညးကဵုပဠေဝ်စိုတ် မင်မွဲလဝ်စိုတ်ဏံခိုဟ်ခိုဟ်ကျေဝ်ကျေဝ်အိုတ်ညိအဴကောန်တံ၊ (အပါပိုဲညးဟီုဏးဣဏံ)


သီုဖ္အိုတ်တံဂှ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲစိုတ်ပိုဲဏံရ၊ ခန္ဓကာယအလုံ(၃၂)ပ္ဍဲပိုဲဏံဂှ် စိုတ်မွဲဒှ်နာဲတၠတုဲ ခန္ဓကာယပိုဲဏံဂှ်လေဝ်ဒှ်ဆဍိက်မွဲရ၊ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်တုဲ လ္ပကဵုဒှ်ဍိက်စိုတ်ညိဂှ်လေဝ် အရေဝ်ဏံကေင်မိင်မံင်တွဵုတွဵုရဟွံသေင်ဟာ၊ ညံင်ကဵုပိုဲတံဟွံဂွံဒှ်ဍိက်စိုတ်လပါ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ပရေံပရေံဏီဂှ် ပိုဲတံထေက်ကဵုဒးပဠေဝ်စိုတ်ကၠာဟေင်တှ်ေ ဂတာပ်အခေတ်မွဲတုဲ တုပ်ကဵုနဲကဲဗုဒ္ဓဘာသာအပါပိုဲဗ္တောန်လဝ်ဂှ်ရ၊ ဟီုစိုပ်အာတင်ဏံတုဲ တ္ၚဲဏံပိုဲကောန်ဂကူတံညးလဵုမွဲဒှ်ဒၟံင်ဍိက်စိုတ်ဂှ်ကီုရော၊ ဒၟာနူစိုတ်စကာတုဲ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံခန္ဓကာယပိုဲဒှ်ဒၟံင်ဒဒိုက်ဒးကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန်ဟွံဂွံဇူဂှ်နွံမံင်ကီုဟာ၊ ယဝ်ဟီုစိုပ်အာဖဵုဏံတုဲ ဒးဒုင်စသိုင်သီုအဲညးချူလိက်ဏံရ၊ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲဏံတှ်ေ ညံင်ကဵုသာအောန်စှ်ေကၠုင်သိုက်သိုက်ရ၊ နဲကဲဏံဂှ်သွက်ညးဂှ်ရောယဝ်ဒးသၟာန်တှ်ေ ဒှ်သွက်ဘဝပိုဲဏံအပိုင်ရလေဝ်ဟွံသေင်ဟာ၊ ပိုဲတံတီတုဲ ဟွံပဠေဝ်ထောံစိုတ်ပိုဲဏံဏီမ္ဂးတှ်ေ စိုပ်အခိင်အခါမွဲတ္ၚဲတေံဂှ်တှ်ေ လ္ပကဵုဒးမိင်အရေဝ်ကုသဵုအဲပရေံကွေံကွေံဂှ်ညိ၊ ယဝ်ရဒးဟီုကုသဵုခိုဟ်ဂှ်တှ်ေ ညးဂှ်မွဲဒးကၠောန်ကေတ်ရော၊ ပိုဲဏံမွဲဟေင်ရဒးကၠောန်မာန်ပတိုန်ကေတ်ဍေံဇေတ်ဇေတ်ဖအိုတ်ရ။


စိုတ်ဏံမိက်သ္ဂောံကျေဝ်၊ စိုတ်ဏံမိက်သ္ဂောံသိုက်လောဲ၊ စိုတ်ဏံမိက်သ္ဂောံတၟေင်အာနူညးတၞဟ်၊ စိုတ်ဏံမိက်သ္ဂောံကၠောန်သ္ပကုသဵုကဵုဒါန်ဂၠိုင်နူညးတၞဟ်၊ စိုတ်ဏံမိက်သ္ဂောံဂတာပ်အခေတ်ကဵုညးတၞဟ်ထိုင်သး၊ စိုတ်ဏံဗက်အရီုအခေတ်တုဲ ညးကွဳစက်ကာတှ်ေအဲလေဝ်ကွဳစက်ကာကီု၊ ညးတၞဟ်သိုင်သ္ၚိပိပန်ကၠံကိုဋ်တှ်ေ အဲလေဝ်ဒးသိုင်ပန်မသုန်ကၠံကိုဋ်မှမေင်နူဍေံ၊ ဟိုတ်သာ်ဏံလေဝ်စိုတ်ပိုဲစကာတုဲ ပိုဲဏံလေဝ်ကြအ်ဗက်စိုတ်အိုတ်ရ၊ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံလေဝ် စိုတ်ဏံစကာလဝ်ကဵုပိုဲကၠောန်လဝ်တုဲတုဲကၠုင်တေံဂှ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏံလေဝ် ၜိုန်ရလောန်ၜက်ကၠုင်မသုန်သၞာံစှ်သၞာံကီုလေဝ် ခန္ဓကာယဏံဂှ်ဒးကေတ်တာလျိုင်တုဲဆက်ကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန်ဖိုဟ်ရ၊ ဟိုတ်ဏံဟေင်ရပိုဲတံဒးပဠေဝ်စိုတ်မွဲရ။


စိုတ်ဏံမွဲဟေင်ရဒှ်ညးစကာကဵုခန္ဓကာယပိုဲဏံကၠောန်ကမၠောန်တုဲ ဖဵုခိုဟ်ဖဵုပရေံတံဂှ်လေဝ် တိတ်ကၠုင်နူကမၠောန်ပိုဲတံအိုတ်ရ၊ ယဝ်ခိုဟ်တှ်ေ ပိုဲဟီုစကုသဵုပိုဲတံခိုဟ်ရ၊ ယဝ်ပရေံတှ်ေ ပိုဲတံဟီုစိုပ်အာကုသဵုပိုဲပရေံအိုတ်ရ၊ ဒၞာဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ်လေဝ် ကမၠောန်ဂှ်တီမံင်ရပရေံဗၠေတ်ဇကုသာသ္ပအ်ပတှ်ေကုသဵုတုဲ ကၠောန်အာကြာန်ကြာန်ရ၊ လဆောဝ်လဆောဝ်တှ်ေ ကမၠောန်မကၠောန်အာဂှ်ပြသၞာဟွံမွယ်တုဲ မိပ်စိုတ်ဟီုစကုသဵုနူအတိက်တေံနွံတုဲပြသၞာတံဂှ်ဟွံမွယ်ဟွံဒးဆဵုရ၊ ယဝ်ရကမၠောန်ဂှ်ဗၠေတ်လီုလာ်အာကီု ပြသၞာဇၞော်ကဵုဒြဟတ်က္တဵုဒှ်ကၠုင်မ္ဂးတှ်ေ ဟီုညာတ်ပဒုဟ်ဏာကဵုကုသဵုဇကုပရေံအိုတ်ရ၊ ယဝ်ရစိုတ်ကောန်ဂကူဗုဒ္ဓဘာသာပိုဲတံဒှ်မံင်သာ်ဏံမ္ဂးတှ်ေ ဗၠေတ်မံင်ကဵုဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲလးလဝ်ဗွဲမလောန်ရ၊ အရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်အပါပိုဲသီုဖ္အိုတ်တံဂှ်လေဝ် ဂတာပ်အခေတ်သက်ဟီုဟွံမွယ်တုဲ ပိုဲကောန်ဂကူတံရသုင်စောဲစကာကၠိုဟ်စိုတ်ဗၠေတ်ဗၠန်အာအိုတ်တုဲ ဖဵုကမၠောန်မတိတ်ကၠုင်တံဂှ် ဒှ်ကၠုင်ပြသၞာပ္ဍဲကဵုဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဏံဂှ်ရ၊ အရေဝ်ဗ္တောန်အပါပိုဲဂှ် ညးကဵုချပ်ဗ္စာပါ်ပဲါ၊ ညးကဵုသုင်စောဲအစောံစရာဲပညာဇကု၊ ညးကဵုလ္ၚတ်ကၠိုဟ်တီကၠး၊ ညးကဵုဒှ်မၞိဟ်ဗဂဵုလဟဵုမွဲ၊ ညးကဵုပြံင်သၠာဲညံင်ဂွံဂတာပ်အခေတ်အရာဖဵုဇၞော်အိုတ်သွက်ဘဝဗွဲတုန်၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံလေဝ် ပိုဲကောန်ဂကူတံပတှ်ေကေတ်မွဲလပါ်တုဲ ညံင်ဂွံဂတာပ်အခေတ် ထေက်ကဵုဒးပြံင်သၠာဲဗီုလဵု ဗီုလဵုဂွံဗဂဵုလဟဵုဇၟောဝ်ဍာ်အခေတ်မာန်ဂှ် ဟွံမွယ်စကွေံပ္ဍဲစိုတ်ကောန်ဂကူပိုဲတံအိုတ်တုဲ နဲကဲသုင်စောဲဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်တသိုက်အောန်ဒဒိုက်ဂၠိုင်ရ၊ ညံင်ဒဒိုက်ဂွံအောန်တသိုက်ညံင်သ္ဂောံဂၠိုင်တိုန်ဂှ် နွံဒၟံင်ပ္ဍဲဂၠံင်ဍာန်အပါပိုဲဂေါတမဏံဖ္အိုတ်ရ၊ အရေဝ်အဲညးချူလိက်ဟီုလဴဏာဖ္အိုတ်ဏံလေဝ်လ္ပပတှ်ေပြဟ်ညိအဴ၊ ထေက်ကဵုဒးချပ်ဗ္စာရဏာ ထေက်ကဵုဒးပါ်ပဲါ ထေက်ကဵုဒးဗဂဵုလဟဵု ထေက်ကဵုဒးကၠောန်စမ်ရံင်ကၠာအိုတ်ညိ၊ ပ္ဍဲအခိင်ကၠောန်တုဲဆဵုကေတ်ဓဝ်ဍာံ ပ္ဍဲအခိင်ကၠောန်တုဲဆဵုကေတ်ဘဝဇေတ်ဇေတ်ဏံနွံဗၟိက်ဇၞော်အိုတ်မူရော၊ ပ္ဍဲအခိင်ကၠောန်တုဲဆဵုကေတ်ပြသၞာဂှ်သှ်ပ္တိတ်ဂွံတဴလောဲသွာမာန်တှ်ေ ဣဏံရအရေဝ်အဲဟီုလဝ်ဂှ်ဒးဍာံစၟတ်ဒုင်တဲမာန်ရ၊ ယဝ်ရကောန်ဂကူတံဟွံဂွံကၠောန်စမ်ရံင်ကၠာဏီတှ်ေ လ္ပပတှ်ေအိုတ်ညိ၊ အရေဝ်ဝေတ်ဗ္တောန်ကီု၊ အရေဝ်ဟီုလဴသောင်ကဠးကီု၊ ဗဟုသုတပိုဲတီကၠိုဟ်လဝ်တၟာဒဵုတံဂှ်ကီု၊ ပိုဲကေင်ဗှ်လဝ်လိက်သၠုင်သ္ၚိတိုက်စှ်ထပ်ကီုလေဝ် တင်သွဟ်ခိုဟ်အိုတ်ဂှ်တှ်ေ နွံဒၟံင်ပ္ဍဲကဵုပိုဲတံစရပ်ထ္ၜးရုပ်ရဴကမၠောန်ရ၊ ဒးရံင်ဖဵုကမၠောန်ဂှ်တုဲတီကၠးကၠးရအဴ၊ ကံသဵုခိုဟ်ကုသဵုပရေံဟီုဂှ်နွံဒၟံင်ပ္ဍဲကမၠောန်ကောန်ဂကူပိုဲတံကီုရ။


စိုတ်ဒှ်နာဲတၠ ဍိက်ရခန္ဓ ဘဝဟွံသိုက်သၠိင်

စိုတ်မွဲပြိုင်ပ္ကာန် ဗၠေတ်ဍာန်ဗုဒ္ဓ ဘဝလေဝ်အေဲဇြ

စိုတ်မွဲကၠိဗ္စံက် ဂကောံမွဲပြံက်အာ ဘဝဏံမှာရ၊

စိုတ်မွဲအံင်ဇၞး ဘဝတိုင်ပ္ကဴရန် ဨကန်စိုပ်ပြဟ်

စိုတ်မွဲယဝ်မာန် ဋ္ဌာန်သွဝ်နိဗ္ဗာန် ဆဵုမာန်ညးအဲ

စိုပ်မွဲပဠေဝ်ပြဟ် သွက်ဘဝသွဟ်ဍာံ အိုဿီုတၟးကၠုင်

စိုတ်ဗုဒ္ဓပိုဲ ဟိုဲဂကူဟံသာ လ္ပသာသ္ပအ်ညိ။ − − − (အုပ်ကၠေံနိဂီုတုဲဆဝွံကၠာရအဴ)။


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကၠုၚ်နူဗဟုသုတပ္ဍဲဘဝလၟေင်လၟေင်တ္ၚဲ