ထာမ်ပလိက်:Featuredarticle

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
နရ်ဂေသ် မောဟာမ္မဒဳ၊ ညးမကလိဂွံ လာပ်နဝ်ဗဴၜိုဟ်လလံ သၞာံ ၂၀၂၃

နရ်ဂေသ် မောဟာမ္မဒဳ အၚ်္ဂလိက်: Narges Mohammadi, نرگس محمدی)(ၜံင် ၂၁ ဨပြဳ ၁၉၇၂) ဂှ် ဒှ်သၟာတဝ်စၞေဟ် သွက်အခေါင်အရာမၞိဟ် ပ္ဍဲဍုင်အဳရာန်၊ ညးမကလိဂွံ လာပ်နဝ်ဗဴ ကေုာံ အစာသိပ္ပံ မွဲတၠရ။ ညးဂှ် ဒှ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံဒစဵုဒၞာအခေါင်အရာမၞိဟ် (Defenders of Human Rights Center - DHRC) မဒှ် ဂကောံ မဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု ညးမကလိဂွံ လာပ်နဝ်ဗဴၜိုဟ်လလံ ရှဳရိန် အဳဗဒဳ (Shirin Ebadi) ရ။ ညးဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မဟီု ဒစဵုဒစး လတူ သၞောဝ်အေဿလာမ်အဳရာန် မကၟာတ်လဒဵု အခေါင်မၞိဟ်ဗြဴတအ်မွဲရ။ ဂိတုမေ ၂၀၁၆ ဂှ် ညးဒးဒုင် ဖျေဟ်ထံင် ပွိုင် ၁၆ သၞာံ ဟိုတ်နူ ကဵု မချဳဓရာင် ပရေင်အခေါင်အရာမၞိဟ် မဒစဵုဒစး သၞောဝ်အမိင်ဂမ္စိုတ်ရ။ ညးဂွံတိတ်ဗၠး နူထံင် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၂၀၊ ဆဂး စိုပ်သၞာံ ၂၀၂၁ ဂှ် က္လေင်ပၠုပ်ထံင် ကုညးပၠန်၊ ဟိုတ်နူ ညးဒစဵုဒစး လတူမကၟာတ်ဒၟံင် အခေါင်အရာ မၞိဟ်ဗြဴတအ်ရ။

ဂိတုအံက်တဝ်ဗါ ၂၀၂၃ အဃော ညးမနွံဒၟံင် အပ္ဍဲထံင်ဂှ် ဂွံဒုင်ပအပ်ကဵု လာပ်နဝ်ဗဴၜိုဟ်လလံ ၂၀၂၃ "ဟိုတ်နူ မလုပ်ဒၟံင် ပေါဲဗတိုက် ကိစ္စမဍဵုဍိုက် မၞိဟ်ဗြဴ ပ္ဍဲ အဳရာန်၊ တုဲပၠန် ပေါဲဗတိုက်ညးဂှ် ဒှ်အရာ မသၠုင်ပ္တိုန်ကဵု အခေါင်အရာမၞိဟ် ကေုာံ အခေါင်ဗၠးၜး သွက်ကောန်မၞိဟ် သီုဖအိုတ်"ရ။

ဆက်ဗှ် Full article...