ထာမ်ပလိက်:Featuredarticle

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
စန္ဒြယာန်-၃ မဗဂပ်လဝ် ဗွဲမ္ၚး

စန္ဒြယာန် ပရဝ်ဂရာမ်ဂှ် ဒှ် ပရေင်ကမၠောန် မဆက်ကၠောန်ဒၟံင် သွက်ဂွံတိုန်အကာသ နကဵု ဂကောံသုတေသနအကာသ အိန္ဒိယ (Indian Space Research Organization - ISRO) ဗွဲတၟေင် သွက်ဂွံလ္ၚတ် ဂိတုရ။ ပရေင်ကမၠောန် မကၠောန်ဒၟံင်တအ်ဂှ် ဒဒှ်မလန်ဂေတ်သြရ်ဗိတ် ဂိတု (မဂေတ်ဒၟံင် ဂိတု နကဵု ယာန်အကာသ) နကဵု ယာန်ဂွေတ် (orbiter)၊ ဒဒှ်မပလံင်ဗစိုပ် ကိရိယာဂမၠိုင် ဇရေင် ဂိတု နကဵု ယာန်ဂဒေါအ် (impactor)၊ ဒဒှ်မစှ်ေ ပ္ဍဲဂိတု နကဵုအသိင်သာသာ ဇိုင်လၜတ် (sofft lander) ကေုာံ ဒဒှ်မဂေတ်လန် လတူဂိတု နကဵု ယာန်လစဝ် (rover) တအ်ရ။ ဂိတုအဝ်ဂေတ် ၂၃၊ ၂၀၂၃ နကဵု စန္ဒြယာန် စှ်ေ လတူဂိတု လပါ်ကရေက်ဒမၠုမာန်တုဲ ဂွံဒှ် ညးမစှ်ေ လတူဂိတု ကရေက်ဒမၠု ကိုပ်အိုတ်။

ဆက်ဗှ် Full article...