သုအေတ် ဂဇသေနဳ၊ ဒံက်တာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဒံက်တာ သုအေတ် ဂဇသေနဳ
Dr. Su-Ed Gajaseni
သၠးဂၠံဂဝ် (1924-10-17) အံက်တဝ်ဗါ ၁၇၊ ၁၉၂၄ (အာယုက် ၉၉)
စုတိ ဨပြဳ ၂၇၊ ၂၀၀၇(2007-04-27) (အာယုက် ၈၂)
ဍုင်က္ၜင်ကံက်
ဟိုတ်မစုတိ အာယုက်ဇၞော်
ဂကူ မန်
ကောန်ဍုင် သေံ (မန် ဍုင်သေံ)
ကဆံင်ပညာ professor of Faculty of Medicine
မဒယှ်တဴ တၞောဝ်ဒတောဝ် ဗညာစိင်၊ မင်မွဲလိက်ပတ် ဂကူမန်၊ ညးမဒက်ပ္တန် ဗော်သွးမည်သေံ၊၊ က္ဍိုပ်သကိုပ်ကောန်ဂကူမန်၊၊
စၟတ်တဲ

ပါမောက္ခ ဒံက်တာ သုအေတ် ဂဇသေနဳ (အၚ်္ဂလိက်: Dr. Su-Ed Gajaseni) (၁၇ အံက်တဝ်ပါ ၁၉၂၄ - ၂၇ ဨပြဳ ၂၀၀၇) ဝွံ ဒှ်မန်ဍုင်သေံ တၞောဝ်ဒတောဝ် သကိုပ်ပၞာန်ဗညာစိင်မွဲတုဲ ဒှ်မၞိဟ်မဒက်ပ္တန်လဝ် ဗော်သွးမည်သေံ၊ မၞိဟ်မမင်မဲ ထိင်ဒက် လိက်ပတ် အရေဝ် ကေုာံ အခိုက်ပြဝေဏဳမန်မွဲတုဲ ပ္ဍဲကဵု ဗော်သွးမည်သေံဂှ် ယိုက်ဂၠေင် နဒဒှ်ဥက္ကဌ သၞာံ ဗွဲမလအ်လရ၊၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်မဟဳဒေါလ် ဌာနဇၞော်ဂဥုဲဂှ် နဒဒှ် ပါမောက္ခမွဲ ကေုာံ သဝ်ဝန်ဇၞော် ပ္ဍဲ ရုင်ဂဥုဲသဳရဳရာဇ်ဂှ် ယိုက်ဂၠေင်လဝ်ရ၊၊ ဟိုတ်မဒှ်အစာဂဥုဲတုဲ မန်တအ်ကော်စညး အစာမဝ်သုအေတ် (မဝ် အဓိပ္ပါယ် ဗီုသေံ သဝ်ဝန်)၊၊

တၞောဝ်ဒတောဝ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တၞောဝ်ဒတောဝ် အစာဇၞော် နာဲဖဝ်ချိုဝ်

ပါမောက္ခဒံက်တာ သုအေတ်ဝွံ ဒှ်တၞောဝ် ဗညာစိင် မရနုက်ကဵု (၆) တၞောဝ်ရ၊၊ ဗညာစိင်ဂှ် ကြဴနူ ဍုင်မန်ဟံသာဝတဳမဒးဒုင်ပလီု နကဵုသၟိင်ဗၟာ အံင်ဇဲယျ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၁၁၉ တုဲ ညးဒှ်သၟိင်စဍုင်ကြိုန် သၟဝ်သၟိင်ဗၟာသေန်ဖျူသေန်ရ၊၊ ဟိုတ်နူသၟိင်ဗၟာတအ် ဍဵုဍိုက်ပျဲပျာံ ဂကူမန်ဇကုတုဲ ပုန်တဝ်စၞေဟ် ကဵုသၟိင်ဗၟာ ကလေင်သီဂွံအာ ဍုင်ဟံသာဝတဳ၊ ကာလအာသီဍုင်လ္ဂုင်ဂှ် ဟိုတ်နူဒြဟတ်ပၞာန် ဟွံသၟဟ်တုဲ ဒးဆုတ်စှ်ေမံင် မတ္တမ၊ နူဂှ် ဒးဒဴတိတ်အာ ဍုင်သေံတုဲ ဂွံဒှ်သကိုပ်ပၞာန်မန် ပ္ဍဲဍုင်သေံရ၊၊

Барт Симпсон не любит Ивана Золо[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အစာမဝ်သုအေတ်ဝွံ ညးဆာန်လိက်ပတ်မန် အရေဝ်မန် အခိုက်ကၞာမန် ဗွဲမလောန်တုဲ ဟီုအရေဝ်မန်၊ ချူဗှ်လိက်မန် ဂွံခိုဟ်ဟ်ရ၊၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲသ္ၚိညးလေဝ် ပကောံစွံလဝ် လိက်ပတ်မန် ကပေါတ်မန်တြေံတြဟ် နာနာသာ်ရ၊၊ သွက်ဂွံလ္ၚတ်လိက်မန် ပ္ဍဲဍုင်မန်တုဲ ညးအာစိုပ်ဍုင်မန် ဗွဲမဂၠိုင် ကုအလန်ရ၊၊ ဗွဲတၟေင် ညးဒဒှ်ေဒယှ် ကုက္ဍိုပ်သကိုပ်ဂကူမန် နာဲထဝ်သောန် ဂၠိုင်တုဲ ဇၟာပ်မစိုပ် ဍုင်လ္ဂုင်မ္ဂး မလေပ်ဇူဒီု ပ္ဍဲတိုက်ပိဋကတ်မန်ရ၊၊


[၁]

[၂]


[၃]

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. Dr. Su-Ed Gajaseni: Thai Mon leader dies at 83 Kaowao: April 28, 2007 Professor Dr. Su-Ed Gajaseni, former president of the Thai Raman Association and the sixth generation of the great Mon Commander Banyae Join died on April 27, 2007, Friday night. The well known professor of Faculty of Medicine, Siriraj Hospital and Mahidol University was born on October 17 of the Buddhist year 2467 from the generation of the great Commander Banyae Join who fought against the Burman's occupation after Monland (Honsawatoi) was occupied by Alaung Paya in 1757. Dr. Su-Ed worked as a senior house officer at Siriraj Medical Department and was later chosen as a state scholar. He studied at Graduate School of Medicine and Episcopal Hospital in Pennsylvania, USA. The disciplined doctor also received a Diploma of Advanced Hindi from Benaras University in India and a Doctorate of Medicine from Mahidol University, Bangkok. He was a founder and long time President of Thai Raman Association (TRA) and worked for preservation of Mon literature and culture for several years. Even though he grew up in Thailand he spoke Mon fluently, with plenty of old Mon vocabulary and grammar thrown in. In 2004, the Mons from two countries held a ceremony honouring Dr. Su-ed on his 80th birthday at the Headquarters of the Thai-Raman Association, Bangkadee Mon village in Bangkhunthian on October 16.
  2. Thailand : Thai-Mon funeral ceremony for President Dr. Sued Gajaseni Thai-Mon funeral ceremony for President Dr. Sued Gajaseni Tue 03 Jun 2008 The Thai-Mon community in Thailand held the funeral ceremony of President of the Thai Raman Association (TRA), Dr Sued Gajaseni in Bangkok in the Mon tradition. Her Highness the Thai Princess Maha Chakri Sirindhorn was present. Dr Sued Gajaseni was the 7th generation descendant of the great Mon commander Banya Cin and he died on April 20, 2008 at the age of 82. The Thai-Mon community held the funeral ceremony in Phra Pradaeng County, Song Tham temple. The Mon community organised a funeral dance, with Mons crying and donating food. The Mon community in Weangka, Sangklaburi also joined the funeral with their dance performance. "The princess observed the Mon traditional crying in remembrance of the dead and the funeral dance from Sangklaburi yesterday evening," said Nai Sunthorn, Central Executive Committee of (TRA) which organised the ceremony. Many Thai Army and naval officers attended the funeral. Dr. Sued Gajaseni who worked in Siriraj Hospital and his brother was former Thai Army's General and worked as Supreme Command. His younger sister was an ambassador for many years. "Dr. Sued Gajaseni loved Mon people and he was the only one who worked with the Mon association while his younger brother and sister avoided being part of it," Sunthorn who worked closely said. "He was a good leader of the Thai-Raman community and he was honest," Sunthorn added. Not only the Mon community in Thailand but the community in Burma also paid their respects to him. He was the great King Banya Dala's descendant and they fought Burmese Kings for restoring the Mon Kingdom. monnews-imna.com
  3. Migrant education continues despite limited supportMigrant education continues despite limited support Migrant education continues despite limited support (Reported by Cham Toik, Kaowao: October 16, 2006) After a number of years in operation, Mon migrant education facilitated by the Thai Ramon Association, came to an end in Bangkok . Mon activists have supervised classes for migrant workers as a basic educational program at Thai Raman Association in Bangkadee, a Mon village near Bangkok , for a number of years. The program was self-supported from the community by collecting donation money and other classroom supplies from Mon patriots. Most of the teachers are volunteers, young Mons who graduated form Burma and some are studying at a Thai university in Bangkok . The Thai Mon leader, Dr. Su-ed Gajaseni at the Thai Raman Association in Bangkadee, had facilitated the educational program. However, the Thai Raman Association (TRA) has decided not to provide the classroom space for the classes this year. “We don’t know why Dr. Su-ed did not allow us to teach there. Undoubtedly, the program was getting more attention by the community. We were learning Mon, Thai, English, mathematics, plus music. They (TRA) may be concerned about disturbance by the Thai authorities,” said a migrant worker from Bangkok who attended the class. Nai Ongmarn, a volunteer teacher at the Mon literacy class said it is difficult to continue without support since they have to move out from old venue. Many migrant workers are hoping to get some education and it is a good opportunity for them, but only a few can support the school fees (200 Baht/month). Last month only 4 students paid. Mon communities from Canada and England have promised to contribute some money, but they have to give priorities for the education programs at the border as well, according to Nai Talanorn of the London based Mon Youth Organization. “Mon social workers and teachers have rent a place. There are about 50 students who attend the class regularly. Each donates about 200 Baht per month, but the school fee from the students is not enough for the rent,” said Nai Sunthorn Sripannger of the Mon Unity League, an umbrella organization of the Mons in Thailand and Burma . “We have some good news that the Mons in Vancouver ( Canada ) want to pledge 10,000 Baht. It is very important to support migrant workers for their capacity building and continuing education. Our volunteer teachers are willing to help and the program will continue. We only need some basic financial support,” added the MUL leader from his Bangkok apartment. Access to education for migrants is limited in Thailand who still face some restrictions, mainly due to language problems. The migrant school is a good chance for migrants to learn Thai so they can gain access to more education in Thailand . (A GREAT HONORING AND BIRTDAY OF DR. SU-ED AT BANMigrant education continues despite limited support (Reported by Cham Toik, Kaowao: October 16, 2006)