ဓရီုကျာ:ဝေါဟာရ

အခြားဘာသာစကားများဖြင့် စာမျက်နှာအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

မိက်ဂွံ ပတိုန်ဂလာန်တၟိကီု၊ မိက်ဂွံသၟာန် မွဲမွဲကီုမ္ဂး ဍဵုဗွဲလတူ (တဲပုင်) "စုတ် ပရူပရာ"။ တုဲမ္ဂး စုတ်က္ဍိုပ်လိက် အရာဇကု မိက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜး။

မိက်ဂွံ ကဵုလညာတ်၊ လုပ်သဳကၠဳ ပရူပရာမနွံဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု မုက်လိက်ဏအ်မ္ဂး ဍဵု ဗွဲလတူ (တဲပုင်) "ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်"။ တုဲမ္ဂး သၟဝ် ပရူဂှ် ဇကု တက်စုတ် : (ကမ္မာအင်္ဂလိက်)တုဲ ချူလညာတ်ဇကု။ ချူတုဲမ္ဂး ဍဵုသင်္ကေတ ထပက်စၟတ်တဲ လတူ (တဲပါဲ)။ ကာလဂှ်မ္ဂး ယၟုဇကု အခိင်ဇကုမကဵုလဝ်လညာတ်ဂှ် စၟတ်သမ္တီအာရ။

မအရေဝ်မ္ဂး ထပိုယ်ဏအ် မန်ပိုယ် စစကာကၠုင် နူအခိင်လဵု ဒှ်မာန်ရော။ ပ္ဍဲကဵု ခေတ်သၟိင်ဓမ္မစေတဳ ကဵု မိစောဗု (မန်လဒေါဝ်) ပ္ဍဲလိက်တၟအ်ညးတအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် စကာလဝ် သာမဏဳ ရ။--Htawmonzel (ဓရီု) ၀၁:၄၆၊ ၅ ဂျောန် ၂၀၂၀ (+0630)[ကလေင်လိက်]

ရံင်ကဵု အရေဝ် "ပိုယ်" တၠဳပိုယ်၊ နာဲပိုယ်တအ်တုဲ ထပိုယ်ဏအ် ကၠုင်နူ တၠဳပိုယ် နူဂှ် ဒှ်ထပိုယ်။ မအရေဝ်တၠဳပိုယ်ဂှ် မန်ခေတ်လဒေါဝ် စကာလဝ် သွက်စၞးကျာ်။--Htawmonzel (ဓရီု) ၀၁:၄၉၊ ၅ ဂျောန် ၂၀၂၀ (+0630)[ကလေင်လိက်]

မအရေဝ်ဏအ် ကၠုင်နူ အမတ မဂွံအဓိပ္ပါယ် ချိုတ်ဟွံလေပ်။--Htawmonzel (ဓရီု) ၀၁:၅၁၊ ၅ ဂျောန် ၂၀၂၀ (+0630)[ကလေင်လိက်]

ဝေါဟာကဏ္ဍသုတေသန[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အခေတ်တ္ၚဲဏအ် ကဏ္ဍဝေါဟာရ ကဏ္ဍသုတေသနလေဝ် ကေတ်မံၚ်ဒၞဲါတုဲ ကဏ္ဍဝေါဟာရ သုတေသနလေဝ် ဒှ်မာန်မ္ဂး ပံက်ကဵုလဝ်သွာၚ်မ္ဂး ခိုဟ်ညိ။ emergence and improtance မွဲကီုရ။ Aue Nai (ဓရီု) ၀၇:၃၅၊ ၁၉ အဝ်ဂေတ် ၂၀၂၀ (+0630)[ကလေင်လိက်]

(ပါဠိ - ယုတ္တိ) ဗဗွဲ၊ ထေက်ကြိုက်၊ ဂပ်ဝ်။ (ကြကၟဳ၊ ကၟဳ ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ချူတဴကီု။)
ဂလာန်မသက္ကုကြမဳ ညးလဵုမွဲ ဟွံပတှ်ေ။
ကြမဳ ယဝ်နွံမ္ဂး ကလောန်ဂှ် ကၠောန်ညိ။--Samphrani (ဓရီု) ၂၁:၀၀၊ ၂၉ အဝ်ဂေတ် ၂၀၂၀ (+0630)[ကလေင်လိက်]

ကုံပရေၚ် (မနာမ်) (ကုံပြေၚ် သာ်ဏအ်လေဝ် ချူ။) အဝဲမစှ်ေဒၞာဲဝဲါဂွံ၊ အဝဲမပအိန်ထံၚ်ဂွံ၊ အဝဲမသၞက်ကရောဲဂွံ၊

အဲသဳနန္ဒာ မဒုၚ်နာမ၊ ဒှ်မိနာဲရ နာမအနဳ၊ ပ္တီကောန်ဗြဴအဲ ပ္ဍဲနန်ကျာ်သြဳ၊ ဒုၚ်ယမုက္ဍၚ် ဣဏၚ်ကၚ်ရဳ၊ စိုပ်ကုံပရေၚ် မိဒးပြေၚ်ဖျဳ၊ ဍောတ်ဗၠာဲဗြရတ် ကနတ်ကျာ်သြဳ၊ တၞောဝ်ရာဇာဝၚ် မိပြၚ်နၚ်ပ္ညဳ၊ ကဵုကၠုၚ်စိုပ်ကောန် ပ္ဍဲနန်ကျာ်သြဳ၊ ဍေဟ်စိုပ်တၚဲ ဗွဲမဍိုန်ဒ္ၚဳ၊ ဝါၚ်ဒုၚ်တလုၚ် အမာတ်ဍုၚ်ဇဳ၊ မိထပ်နၚ်တဲ ကောန်ပြဲကျာ်သြဳ၊ ...--Samphrani (ဓရီု) ၂၀:၁၆၊ ၁ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)