မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဗော်ကောန်ဂကူမန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဗော်ကောန်ဂကူမန်
အင်္ဂလိက် ယၟု Mon National Partyv
နာယက နာဲၚိုဲသိင် (နိုင်ငွေသိန်း)
ညးအုပ်ကာနာနာ ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း
မဒက်ပတန် ၁၉၉၀ (၁၉၉၀)
၂၆ ဨပြဳ ၂၀၁၂ (၂၀၁၂-၀၄-၂၆)[၁](ကလေင် ပၠုပ်စရင်)
ဂဥုပ်ဌာန အရာပ်မျာင်သာယာ၊ ဍုင်မတ်မလီုတွဵုရးဍုင်မန်
ကောန်ဗော် ၅၀,၀၀၀+[၂]
သဘဴဓရ် ပရေင်ဍုင်ကွာန် အခေါင်အရာ သွက်ဂကူမန်
သၞောတ်ကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံဖေဝ်ဒရေဝ်
အသာ် ဗကေတ်
အမာတ် စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ
၁ / ၂၂၄
အမာတ် စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန်
၀ / ၄၄၀
အမာတ် စၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုင်မန်
၂ / ၃၁
အလာံဗော်

ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဗၟာ (မွန်အမျိုးသားပါတီ)(အၚ်္ဂလိက်: Mon National Party) ဂှ် ဒှ် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန် ပ္ဍဲကဵု ကၟိန်ဍုင်ဗၟာမွဲရ။ ဗော်ဝွံ ကတဵုဒှ်ကၠုင် ကြဴနူ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန် (မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီ) ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် (မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာပါတီ) ၜါပံင်ကောံတုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၂၆ ရ။[၃] အဓိက တင်ရန်တၟအ် ဗော်ဏအ်ဂှ် သွက်ဂွံလုပ်ပေါဲဗတိုက် သွက်အခေါင်အရာ ဂကူမန် ပ္ဍဲဗွိုင်သၞောဝ် ကေုာံ ဒက်ပ္တန် သၞောဝ်ကၟိန်ဍုင်ဖေဝ်ဒရေဝ် ရ။

ဝင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၞာံ ၁၉၈၈ ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၁၁ ဂှ် သၟာပရေင်ဍုင်ကွာန်မန်တအ် ဒက်ပ္တန် ဂကောံဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန် (မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ )(Mon National Democratic Front) တုဲ လုပ်ကိုပြိုင် သဘင်မာဲ သၞာံ ၁၉၉၀ ရ။ စိုပ်သၞာံ ၁၉၉၂ ဂိတုမာတ် ၁၉ ဂှ် ဂကောံဒဳမဝ်ကရေသဳ ကောန်ဂကူမန် ဂှ် အလဵုအသဳဒပ်ပၞာန် ပလီုထောအ် နူဒဒှ် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ရ။ သၞာံ ၂၀၁၀ ဂိတုမာတ် ၈ အလဵုအသဳပၞာန် လလောင်တြး ညံင်ဂွံ ပစၟတ်သမ္တီ ကဵုစရင် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂှ် နကဵု က္ဍိုပ်သကိုပ်မန်တအ် ဗက်လက်ကရဴ ကရောမ်ဗော်ဒစဵုဒစး ဒြဟတ်ဇၞော်အိုတ် ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ မဒှ်ဗော်ပၠတရဴ သၟဝ် ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳတုဲ ညံင်ရဴ အေန်အေဝ်ဒဳ မဗဂပ်ဗဗေင် ကုသၞောဝ်လဒက်ပတန်ဍုင် ၂၀၀၈ ကီု ရဲဗော်ဏအ်လေဝ် ဒစဵုဒစး ဗဂပ်ဗဗေင် သၞောဝ် ၂၀၀၈ တုဲ ဟွံလုပ်ပၠုင်စရင် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ရ။

စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၂ ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳ ပ္ညဳပ္ညပ်နဲဓလုက် ကုအလဵုအသဳပၞာန်ရာံ ကေုာံ ဒပ်ပၞာန် မဂၠိုင်ကဵုအလန်တုဲ နကဵုတင်လတုပ်စိုတ် ကာပၞုက်ဂှ် ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ တုပ်စိုတ် သွက်ဂွံလုပ်ဒုင်ရုဲမာဲတုဲ က္ဍိုပ်သကိုပ်ကောန်ဍုင်အရင် ညးမဗက် လက်ကရဴ ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳတအ်လေဝ် ဒးချပ်ကၠုင် သွက်ဂွံ လုပ်ဒုင်ရုဲမာဲကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ ဂိတုဨပြဳ ၂၆ ဂှ် နကဵု ယၟု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် ဂှ် ပ္တိုန်စရင် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်တုဲ[၁]လုပ်ပြိုင် သဘင်မာဲအကြာ သၞာံ ၂၀၁၂ကီုလေဝ် ဆမွဲဒၞာဲကီု ဟွံကလိဂွံဇမၞးရ။

ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန် မလုပ်ဒုင်ရုဲမာဲ ဒှ်ဒၟံင်ၜါဂှ် နကဵု တၠပညာ ညးဍုင်ကွာန် ကေုာံ ခမဳသင်တအ် ဟွံမဲပၟိက်တုဲ အာတ်မိက်ကၠုင် ညံင်ဂွံဒှ် မွဲဗော်ဂၠိုင်ကဵုအလန်တုဲ ကြဴနူ ပညဳပညပ် ရေင်သကအ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၂၆ ဂှ် ဗော်ပရေင်ဍုင်ကွာန်မန်ၜါ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် ပံင်ကောံ ဒက်ပ္တန် ဗော်ကောန်ဂကူမန် ရ။[၂]ဆဂး ပရေင်ပံင်ကောံဂှ် ဟွံအံင်ဇၞး စၞးဂှ် ဆဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရးမန် နာဲင္ၚိုဲတိင် မွဲတၠ ဟေင် ပါလုပ်အာ ပ္ဍဲဗော်ဂှ်တုဲ ဗော်အလုံဒေသရးဂှ် ဆက်တန်တဴအာ နဒဒှ် ဗော်တၞဟ်ခြာမွဲရ။

နကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဒုင်ရုဲမာဲ ပ္ဍဲသဘင်မာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် လုပ်ပြိုင် သီုဖအိုတ် ၅၃ ဒၞာဲတုဲ ဆအမာတ် စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူမွဲဒၞာဲ ကဵု အမာတ်စၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုင်မန် မွဲဒၞာဲဟေင် ဂွံဇမၞးကေတ်ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]