မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Favicon of Wikipedia ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်
ဝေပ်သာ် mnw.wikipedia.org
ကမြဴ ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုၚုဟ်မး
ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်
ပရေင်ပိုန်ဒြပ် ဟွံသေင်
ဂကူမုက်လိက် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ အေန်တာနေတ် (Internet encyclopedia project)
ပၠုပ်အဝေါင် Optional
ဘာသာ ဘာသာမန်
ညးမပိုင်ပြဳ ဝဳကဳမဳဒဳယာ ဖံင်ဒေယှေန်
သၞာံမစတြး နဝ်ဝေမ်ပါ ၄၊ ၂၀၁၉ (၂၀၁၉-၁၁-၀၄)

ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်(အၚ်္ဂလိက်: Mon Wikipedia)ဂှ် ဒှ်မုက်လိက် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ အေန်တာနေတ် နကဵုဘာသာမန်မွဲရ၊၊ နူကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပါဲနူ နကဵုဘာသာအင်္ဂလိက်မွဲတုဲ နကဵုဘာသာတၞဟ်တအ်လေဝ် ဒးပံက်ကၠောန်ကီုရောင် နူကဵု ဝဳကဳမဳဒဳယာ ဖံင်ဒေယှေန် စှ်ေစိုတ်တုဲ ဖန်ဗဒှ်ပတိုန် နကဵုအရေဝ်ဘာသာတၞဟ်တအ်ကီုရ၊၊ နကဵုဘာသာမန်ဂှ် အတိုင်စၟတ်သမ္တီမ္ဂး ညးတအ် စပံက်ကၠောန်လဝ်ကဵု နကဵုမုက်လဒပ် (incubator) နူကဵု ဂိတုဂျူလာင် သၞာံ ၂၀၀၉ တေအ်ရ၊၊ သွက်မုက်လိက်ဂတကၠာအိုတ် နကဵုဘာသာမန်ဂှ် နကဵုယၟု ညးလွပ် Jose77 ခၞံကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာင် ၅၊ ၂၀၀၉၊၊ ပ္ဍဲဂှ် ညးခၞံဗဒှ်လဝ် သီုဖအိုတ် သွက် (၁၀၇) ဂကူ၊၊ ဆဂး လုကဴ ပွိုင်ဒစိတ်သၞာံဂှ် မုက်လိက်မန်ဂှ် လမျီုဟွံလုပ်၊ မၞိဟ်လုပ်ကၠောန် ဟွံမဲ၊ စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၈ ဂိတုဂျူလာင်ဂှ် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ကေုာံ ဂကူမန်တၞဟ်တအ် စလုပ်ကၠောန်တုဲ မုက်လိက်လဒပ် သွက်ဘာသာမန်ဂှ် လမျီုစလုပ်ကၠုင်တုဲ စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၉ နဝ်ဝေမ်ပါ ၄ ဂှ် ကလိဂွံဒတန် မုက်လိက်မန်မွဲရ၊၊

ယၟု ကေုာံ ဂမြဴ

မအရေဝ် ဝဳကဳ (Wiki) ဝွံ ဒှ်အရေဝ် ဂကူဟဝါဲ (Hawaiian) မနွံ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန် မဂွံအဓိပ္ပါယ်"ပြဟ်/မြက်စာ"[၁]တုဲ "ပဳဒဳယာ" ဂှ် ကၠုင်နူ မအရေဝ်ဂရိတ် "paideia (παιδεία)" မဂွံအဓိပ္ပါယ် "ပညာ၊ ဗတောန်ဖျန်" ရ၊၊[၂]ဟိုတ်ဂှ်ရ "ဝဳကဳပဳဒဳယာ"ဂှ် ဒှ်မအရေဝ် ဟဝါဲ ကဵု အရေဝ်ဂရိတ် ၜါဏအ်ပံင်တုဲ မဂွံအဓိပ္ပါယ် "ပညာမကလိဂွံပြဟ်ဟ်"၊၊ "ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်" မ္ဂး ဂွံအဓိပ္ပါယ် "ပညာမကလိဂွံပြဟ်ဟ် နကဵုဘာသာမန်"၊၊

လိက်ကၞပ် မဆေင်ကဵု ပညာနာနာဂှ် ဒှ်လိက် Encyclopedia (ဗၟာကၠာဲလဝ် စွယ်စုံကျမ်း)၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ရမ္သာင်ဂမြဴဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် နကဵုဘာသာအင်္ဂလိက်မ္ဂး "The Free Encyclopedia"၊၊ Encyclopedia ဂှ် နကဵုဘာသာမန် ဟွံမဲကၠုင် ခိုဟ်ဟ်ဏီတုဲ အစာထောန်ဝေ ပ္ဍဲအဘိဓာန်ညး ညးချူလဝ် "ပြကိုဟ်ဗဟုသုတ၊ ပြကိုဟ်အညာ"၊၊ [၃] တုဲပၠန် ဒုင်သဇိုင် ကုအရေဝ်ဗၟာတုဲ "ပြကိုဟ်စုင်လေင်" ဗီုဏအ်လေဝ် မၞိဟ်ကၠာဲလဝ် ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳပဳယာဏအ် ကီုရ၊၊ ဆဂး ဗွဲကြဴညိ နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ကာလလုပ်ဗိုင်ကၠောန် ပ္ဍဲကမၠောန်စမ်ၜတ် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဘာသာမန်ဂှ် ညးပတိုန်ထ္ၜး ဒဒှ်ရ encyclopedia ဂှ် နကဵုဘာသာမန် "ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ" မ္ဂး ကိတ်ညဳဂၠိုင်အိုတ်ရ၊၊ ဗိသ္တာဂှ် နူတမ် ဒှ်ဘာသာသံသကြိုတ်မွဲတုဲ မန်ခေတ်တြေံ ဗွဲတၟေင် ပ္ဍဲလိက်မန်ခေတ်ဗုကာံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ဂၠိုင်ရ၊၊ အဓိပ္ပါယ် ဗိသ္တာဂှ် "မလှဲလး ညံင်ရဴၜဳမှာသၟိတ်"တုဲ ရမ္သာင်ဂမြဴ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဂှ် ဒှ်အာ "ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုၚုဟ်မး" ရ၊၊

ဘဝလဒပ် incubator

မုက်လိက်လဒပ် သွက်ဘာသာမန်ဂှ် ခၞံဗဒှ်လဝ် နူကဵုဂိတုဂျူလာင် သၞာံ ၂၀၀၉ တေအ်ဂှ် နကဵုဂကူမန် လုပ်စုတ် မလိက်မန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဒှ်တၠဂုန်အနန္တမန် နကဵုယၟုညးလွပ် Anontamon ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၂၊ ၂၀၁၅၊ နူဂှ်ပၠန် နာဲသိုက်ဆာန် (SaikChan)ဂှ် ပ္ဍဲ ၂၀ အံက်တဝ်ပါ ၂၀၁၆၊၊ ဇၞးအံင် (Jaenehaong) ပ္ဍဲ ၁၆ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၁၇ မြဴသာ်ဝွံ လုပ်ချူစုတ်ညိည ဗီုကဵု က္ဍိုပ်လိက် ကေုာံ လိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ကေုာံ မုက်လိက်ဂၠေအ်အ်ကီုလေဝ် လမျီုဟွံဂွံလုပ် မၞိဟ်မလုပ်ကၠောန် ဟွံမဲရ၊၊ စိုပ်ဂိတုဂျူလာင် ၁၇၊ သၞာံ ၂၀၁၈ ဂှ် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ နကဵုယၟု ညးလွပ်(Htawmonzel) လုပ်ဗိုင်ကၠောန် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာမန်ရ၊၊ စနူဂှ်တုဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာမန်ဂှ် ကလေင်ချဳကၠုင်တုဲ ညးမကေတ်တာလျိုင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဍုင်ဗၟာ (ဂကူဗၟာ) ဒေါက်တာကြည်ဖြိုးထက် (Kyi Phyo Htet) နကဵုယၟုညးလွပ် (Ninjastrikers)ကီု၊ ဂကူမန်တၞဟ် ဗီုကဵုတၠဂုဏ်အနန္တမန်တအ်ကီု ကလေင်စချဳဓရာင်ကၠုင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ပၠန်ရ၊၊ ပါဲနူဂှ် တၠဂုန်အာလောက ညးမတိုန်ဒၟံင်တက္ကသိုလ်မဟဳဍန် ဍုင်သေံ တန်မာသတာ နကဵုယၟု ညးလွပ်(Aue Nai) ဂှ် ပံင်တောဲ ဗိုင်ကၠောန်ကၠုင် ပ္ဍဲကမၠောန်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ကီုရ၊၊ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာင်ဂှ် မုက်လိက်တၟိ တိုန်ဂွံအာ ၃၂ မုက်၊ ဂိတုဂတဂှ် အဝ်ဂေတ် မုက်လိက်တၟိ တိုန်ဂွံ ၃၅ မုက်၊ ဂိတုသေတ်တေမ်ပါ မုက်လိက်တၟိ ဒှ်အာ စဵုကဵု ၁၇၇ မုက်၊ ဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် အသိင်ဍိုန်အာညိ မုက်လိက်တၟိဒှ်အာ ၆၃ မုက်၊၊ [၄] ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၃၀၊ ၂၀၁၈ ဂှ် နူကဵုညးကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာတအ် စၟတ်သမ္တီ နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ နဒဒှ် မၞိဟ် Administrator သွက် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဘာသာမန်၊၊ ခြာဟွံလအ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၁၂ ဂှ် တၠဂုန်အာလောက (အဲနာဲ) လေဝ် ဂွံစၟတ်သမ္တီ နဒဒှ် မၞိဟ် Administrator မွဲ ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ကီုရ၊၊[၅]

အတိုင်သၞောဝ်ဝဳကဳပဳယာမ္ဂး ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ်မစမ်ၜတ် (လဒပ်)ဂှ် အောန်အိုတ် ညးလွပ်ပိတၠ ဒးလုပ်ချဳဓရာင်ဒၟံင်ဆက်က် အောန်အိုတ် ပိဂိတုမ္ဂး ဂွံစၟတ်သမ္တီ နဒဒှ်ပရဝ်ဂျေတ် မချဳဓရာင်ဒၟံင်မွဲရ၊၊ ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ် သွက်မန်ဏအ်ဂှ် ၜိုန်ရ ဂကူမန်တအ် ဗွဲမဂၠိုင် လုပ်ချဳဓရာင်ဒၟံင်ကီုလေဝ် မၞိဟ်မချဳဓရာင် ဟွံဂွံပိုတ်သကုတ်ဂှ် အောန်ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ ယဝ်ရဇကုဟွံဆက်ချဳဓရာင်မ္ဂး (ဝါ) လၟိဟ်အပိုင်အခြာ ဟွံဍိုက်ပေင်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲသ္ၚေဝ်ဂၠေပ်မုက်လိက်ဂှ် ယၟုဇကု ဒှ်အာ အသာ်ပတေင်တုဲ ယဝ်ရ ဇကုချဳဍိုက်ပေင်မ္ဂး ယၟုဇကု ဒှ်အသာ်လမ္စံက်ရ၊၊ ကလေင်ရံင် ညးလွပ် မချဳဓရာင်ဆက်က်မ္ဂး နူကဵုဂိတုအဝ်ဂေတ်ဂှ် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာတၠဂုန်အာလောက နကဵုယၟုလွပ် (အဲနာဲ) ကဵု ဒေါက်တာကြည်ဖြိုးထက် နကဵုယၟုလွပ် (Ninjastrikers) ညးပိ (ဂကူမန်ၜါ ဂကူဗၟာမွဲ)ဝွံဟေင် ဒှ်မၞိဟ်မချဳဓရာင် ဍိုက်ပေင်ရ၊၊[၄] ဂိတုဒဳဇြေန်ပါ ၁၄ ဂှ် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ အာတ်ပတိုန်ထ္ၜး ကု ကမ္မတဳအရေဝ်ဘာသာ (Language Committee) ညံင်ဂွံစၟတ်သမ္တီကဵု ပရဝ်ဂျေတ် သွက်ဂကူမန် နဒဒှ် ပရဝ်ဂျေတ် မချဳဓရာင်ရုံဂပ်တုဲ ညံင်ဂွံပတိတ်ကဵု မုက်လိက်တၞဟ်ခြာရ၊၊ ဒဳဇြေန်ပါ ၁၇၊ ၂၀၁၈ ဂှ် နူကဵုကမ္မတဳအရေဝ်ဘာသာ လလောင်တြး ဒဒှ်ရ ညးတအ် ချပ်သွက်ဂွံပဒတန် ပရဝ်ဂျေတ်ဘာသာမန်ရ၊၊ ညးတအ်ကဵုအခိင် စဵုကဵု ဂိတုဒဳဇြေန်ပါအိုတ် သွက်မၞိဟ်ဒစဵုဒစးတအ်ရ၊၊ ဂိတုဒဳဇြေန်ပါအိုတ် မၞိဟ်ဒစဵုဒစး ဟွံမဲရ၊၊ ဆဂး ပရေင်စက် ယောင်ယာကီု မၞိဟ်တာလျိုင် ပ္ဍဲဝဳကဳမဳဒဳယာတအ် ဟွံကၠောန်ကမၠောန်တုဲ ပရဝ်ဂျေတ် ဗွဲမဂၠိုင် ဆေအ်ဒေါအ်ဒၟံင်တုဲ ကမၠောန် မခၞံကဵုမုက်လိက် သွက်ဘာသာမန်ဂှ်လေဝ် ဒေါအ်ညိင်အာ အတိုင်ဂှ်ရ၊၊ ဟိုတ်နူ ဟွံကလိဂွံလောဲလောဲတုဲ မၞိဟ်မပါလုပ်တအ် အောန်စှ်ေအာကီုလေဝ် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာတၠဂုန်အာလောကတအ် ဆက်ကၠောန်ဒၟံင် ဟွံပိုတ်သကုတ်ရ၊၊ အကြာဂှ် မၞိဟ်လုပ်ချူ ဂွံလအ်ညိ ကၠေအ်အာပၠန် ဗွဲကြဴ မံက်ကၠုင်ပၠန်တအ်လေဝ် နွံကီုရ၊၊ အတိုင်စရင်မ္ဂး မၞိဟ်မကေင်လုပ်ကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲပရဝ်ဂျေတ်ဏအ် သီုဖအိုတ် နွံ (၅၀) တၠရ၊၊ အခိင်မကလိဂွံဒတန် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာင်ဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်မချဳဓရာင် ယၟုမဂျိုင်ဒၟံင် သီုဖအိုတ် (၆) တၠဂှ် ဒှ် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ၊ ဗိုလ်ရိန်မန်ဇြာ၊ ဝိညာဏ်ထဝ်၊ ဒေါက်တာကြည်ဖြိုးထက်၊ ရိန်ဂျာမန်၊ တၠဂုန်အာလောက (အဲနာဲ)တအ်ရ၊၊ ဂိတုအဝ်ဂေတ်ဂှ်လေဝ် မၞိဟ်တအ်ဏအ်ပၠန်ရ၊၊[၄] ဟိုတ်ဂှ်ရ ခၟာဲပညာဗိသ္တာ နဘာသာမန် မကော်ဂး ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် ဝွံ Jose77 ဒှ်မၞိဟ်မဖျေဟ်လဝ်တုဲ ညံင်ခၟာဲဂွံဍတ်ဂှ် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာတၠဂုန်အာလောက၊ ဒေါက်တာကြည်ဖြိုးထက်၊ နာဲဝိညာဏ်ထဝ် (ဗိုလ်ရိန်မန်ဇြာ ကဵု ရိန်ဂျာမန် ဂှ် ဒှ်အကံက်တၞဟ်ခြာ နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာကီုရ) ကေုာံ ဂကူမန်၊ ဂကူတၞဟ်တအ်လေဝ် ဗိုင်ပါလုပ်ကၠောန်လဝ် ၜိုတ်သၟဟ်အစောမ်၊ လဒပ်ပ္တိတ်လဝ်ဒြဟတ်တုဲ ဂွံဍတ်ပါ်ကၠုင်ရ၊၊

နကဵုသၞောဝ်ဝဳကဳမဳဒဳယာမွဲပၠန်ဂှ် တၞဟ်နဂွံပဒတန် အရေဝ်ဘာသာမွဲမွဲဂှ် ဒးကေတ် ဒတန် နူကဵု တၠပညာ မဆေင်ကဵု အရေဝ်ဘာသာဂှ်ရ၊၊ သွက်ဘာသာမန်ဂှ် ပတိုန်ကဵုလဝ်ယၟု တၠပညာအရေဝ်ဘာသာမန်ၜါတၠ၊ တၠဂုဏ်အစာကေလာသ (ဂုဏ်သေံ) အစာလိက် ဘာကၠအ်ပၞဟ် ဍုင်မုဟ်ဍုင်၊ ကေုာံ နာဲသုန်ဓန် ညးမပဒတဴ ပ္ဍဲဍုင်သေံ ကေုာံ အစာချူလိက်မန်၊ လိက်သေံရ၊၊ ဆဂး ဟိုတ်နူ နူကဵု ကမ္မတဳအရေဝ်ဘာသာ ဝဳကဳမဳဒဳယာ ဟွံကၠောန်ကမၠောန်တုဲ နကဵု ကမ္မတဳဂှ် ဟွံဒှ်ကေတ်အဆက် ကုတၠပညာမန်ၜါတၠဂှ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးဂကောံနူကမ္မတဳ Steven White ပတိုန်ထ္ၜး ဟိုတ်နူ မၞိဟ်နူကမ္မတဳ ဟွံကၠောန်ကမၠောန်တုဲ စဵုကဵုလၟုဟ် ဟွံဂွံပဒတန်ဏီဂှ်ရ၊ ၜိုန်ရ ဟွံကလိဂွံ တင်ပဒတန် နူတၠပညာကီုလေဝ် ညံင်ဂွံပဏာဒတန် အတိုင်ဂှ်ရ။ ယဝ်ရ ညးမွဲမွဲ ဒစဵုဒစး လတူအရေဝ်ဘာသာဂှ်မ္ဂး ညးမဒစဵုဒစးဂှ် ဒးဂၠာဲကဵု တၠပညာအရေဝ်ဘာသာဂှ်မွဲရောင်၊၊ ပ္ဍဲအခိင် ၄၈ နာဍဳ မၞိဟ်ဂှ် ဒးကဵု အဳမေလ် သွက်ဂွံ ဆက်ကဵု တၠပညာဂှ်ရောင်၊၊ နကဵုတၠပညာဂှ် ကလိဂွံအခိင် ပွိုင် ၇ တ္ၚဲ သွက်ဂွံကဵု သွဟ်သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် လတူဘာသာဂှ်ရ၊၊ [၆]ဆဂး တၞဟ်နသၞောဝ်ဟွံဂွံလီုတုဲ နကဵုကမ္မတဳ Amir E. Aharoni ကေတ်တာလျိုင်တုဲ ဂၠာဲတၠပညာဘာသာမန်ရ။ ညးတအ် ကဵုလဝ် အခိင် ပွိုင်မွဲဂိတု ဂိတုသေတ်တေန်ပါအိုတ်မ္ဂး ဒးတုဲရ။ ဆဂး ဂိတုသေတန်တေန်ပါအိုတ် ညးတေအ် ဟွံကလိဂွံ။ ညးတေအ် ဟွံဆက်ကဵု တၠပညာဂကူမန်၊ စၞး မဆက်ကဵု တၠပညာ ဂကူမန်ဂှ် ညးတေအ် မိက်ဂွံကဵု ဂကူတၞဟ် ပစၟတ်သမ္တီရ။ ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၈ ဂှ် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ချူကဵု ကမ္မတဳတအ်ဂှ် ဒဒှ်ရ ဟိုတ်နူဟွံပစၟတ်သမ္တီ လတူတၠပညာမန်တုဲ ပရေင်ကမၠောန်ဏအ် ဒးဒေါအ်ဒၟံင်အတိုင်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ဟွံထေက်ရ။[၇]တုဲဂှ် မၞိဟ်စၞး နူကဵုကမ္မတဳ Jon Haarald Søby မၞိဟ်နူဍုင်နဝ်ဝေ ကေတ်အဆက် ကုတၠပညာဂကူမန်ၜါတၠ တၠဂုဏ်အစာကေလာသ၊ ကေုာံ နာဲသုန်ဓန် ကီု နကဵုအလဵုဇကုညးတေအ် ဂၠာဲမၞိဟ်တၠပညာတၞဟ်မွဲတၠတုဲ သီုညးပိ ပဒတန် ဒဒှ်ရ လိက်မချူလဝ်တအ်ဂှ် ဒှ်လိက်ဘာသာမန်ဇေတ်တ်ရ။ ဂိတု အံက်တဝ်ပါ ၁၄ ဂှ် ညးချူပတိုန် ကုကမ္မတဳအရေဝ်ဘာသာ ဒဒှ်ရ ညးကလိဂွံ သွဟ်နူကဵုတၠပညာဂမၠိုင်ပိတၠ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယဝ်ရ မၞိဟ်မွဲမွဲဆဵု ဒစဵုဒစး လတူမုက်လိက်ဘာသာမန်နွံမ္ဂး အပ္ဍဲပွိုင် ၇ တ္ၚဲဂှ် ဒစဵုဒစးမာန်ရ။ ပေင် ၇ တ္ၚဲတုဲ ယဝ်ရ မၞိဟ်ဒစဵုဒစး ဟွံမဲမ္ဂး ညးပဏာဒတန် နကဵုအလန်လက္ကရဴအိုတ် သွက်ဂွံ ခၞံဗဒှ် မုက်လိက်မန်တၞဟ်ခြာရ။[၈]

က္ဍတ်ပါ် ကလိဂွံ မုက်လိက်တၞဟ်ခြာ

Wikipedia20 Mon Wikipedia.svg
မာံအထက်ကောန်မန် ဓဇက်လဝ် သင်္ကေတ ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဗပေင် ၂၀ သၞာံ

ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၁၇ သၞာံ ၂၀၁၉ဂှ် နကဵု Jon Harald Søby စရပ်ကမၠောန် သွက်ဂွံခၞံဗဒှ် မုက်လိက်မန်တၞဟ်ခြာရ။ အံက်တဝ်ပါ ၂၂ ဒဝ်မိန် သွက်မုက်လိက်မန် www.mwn.wikipedia.org ဂှ် လမျီုလုပ်၊ ဍဵုနူဂှ်မ္ဂး ကလေင်ပညုင်ဏာ ဇရေင်မုက်လိက်စမ် incubator.wikimedia.org တေအ်ရ။ စိုပ်နဝ်ဝေမ်ပါ ၆၊ ၂၀၁၉ ဂှ် လိက်နူကဵု မူစဝမ် သီုဖအိုတ်တအ်ဂှ် စၠောအ်ပၠုပ် ပ္ဍဲမုက်လိက်ဒတန်တုဲအိုတ်တုဲ မုက်လိက် ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဂှ် ခၞံဗဒှ်အာစိုပ်ဒတုဲ၊ နူကဵုဘဝလဒပ်ဂှ် က္ဍတ်ပါ်တိုန်ကၠုင်ရ။

နိဿဲ

 1. mauimapp.com. Hawaiian Words; Hawaiian to English [archived September 14, 2008; Retrieved September 19, 2008].
 2. παιδεία, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek–English Lexicon, at Perseus Project
 3. Nai Tun Way (2000) The Modern English-Mon Dictionary
 4. ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ https://tools.wmflabs.org/meta/catanalysis/index.php?cat=0&title=Wp/mnw&wiki=incubatorwiki (catanalysis)
 5. https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/mnw
 6. Final approval for four projects
  Steven White [[၁]] 4:05 AM
  To: WMF LangCom (public)
  Now that things are staarting to move again, I intend to approve four projects: Guiance Creole WP, Saraiki WP, Mon WP and Tacawit (Shawiya) Wiktionary. No, none of these has been verified. But this is not the fault of the people who created the projects, this is the fault of the Language Committee, which did not do its job. Accordingly, I will approve and send to phabricator for creation all four of these projects by 17:00 UTC on Monday, 19 August. I will not do that in a particular case only if ALL of the following happens;
  • Someone objects in a particular case that they have reason to be concerned about the validity of the language.
  • That person also specifically commits to contacting an expert immediately.
  • Then, within 48 hours, that person has contacted the expert, and identified the expert to the mail list.
  • Then, the expert has 7 days to respond.
  Otherwise, I need to fall back on “Assume Good Faith”. And look, if one of these turns out to be another Siberian, we’ll be embarrassed, and we’ll delete the project. But I’ve been watching all of these projects for the last two years, and don’t have any reason to believe there is a problem.
  If anyone tries to object in any way other that the specific way I have outlined above, I intend to ignore that person. Sorry, but at this point, the Committee only has the right to intervene if it intends to become active again and do its job.
  Steven
 7. Talk:Language committee; Dear Langcom, How long we have to wait for language verification of Mon WP? Why we don’t have the right to know what makes the process terminated when we are a part of the project and had spent a lot of our time for it more then one year. I asked the two persons who I gave to LangCom for verification. They said that they were not contacted by LangCom. Is it because they are the native specking of Mon and the LangCom does not accept them? Let we know what we can do? I hope not our time and work for this project do not bring to nothing. Htawmonzel 18:05, 08 October 2019.
 8. Langcom Approval of Mon Wikipedia; Hello all, I reached out to the two scholars suggested by Mon Wikipedia contributor Htawmonzel on Talk:Language committee, and one additional Mon language expert I found online, and the all confirmed that the content is in Mon. The localization criteria are met, and the activity level for the test wiki in Incubator looks very good. I would therefore like to suggest the approval of the Mon Wikipedia, unless there are any well-founded objections within one week. (E-mail from Jon Harald Søby to Wikimedia on 14 Oct. 2019 2:28 PM