သၟိၚ်စောဇိတ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
သၟိင်စဴဇိပ်


သၟိၚ်စဴဇိပ်

အၚ်္ဂလိက်: Saw Zein
ဨကရာဇ်  Mon
သေၞာဝ်အဆက်သၟိၚ်မဂဒူ
တိုန်နန် ၆၈၅ c. ၆၉၂
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိင်စဴအော
ဍုင်မတ္တမ
တိုန်နန် ၆၈၅ c. ၆၉၂
ညးမဆက်ဒုင်အာဲ သၟိင်ဇိပ်ပွန်
သၠးဂၠံဂဝ် ၆၆၅ [၁]
ဍုင်မတ္တမ
စုတိ ၆၉၂
ဍုင်မတ္တမ
တၠသ္ၚိ
  • မိစန္ဒာကျေဝ်
  • မိဏင်ထပိ
ယၟုပေင်င်
စဴဇိပ်
နန် ဍုင်မတ္တမ
မအံက် သၟိင်မံင်မလ
မိအံက် မိဥရုိင်
ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ
  1. Pan Hla 2005: 356