မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဍုင်ဟံသာဝတဳ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဟံသာဝတဳ ဍုင်ဟံသာဝတဳဝွံ (ဗၟာ: ဟံသာဝတီပြည်)သေံ: อาณาจักรหงสาวดี|အၚ်္ဂလိက်: Hongsawatoi kingdom မဒှ်ဍုင်ဇၞော်ကောန်ဂကူမန် မွဲဍုင်ကီုရ ေလာန်ကၠုၚ် BC543သၞာံတေံ နူကဵု ကျာ်တြုဲေဂါတမ ကဵုဏာ ဓါတ်သာ် ကုဵ ကောကဵုဒေံ မာံတိပေါ ကဵု မာံတိပဝ် ကဵု သၟိင်ဥက္ကလာပ ပတိုန်ကၠုင်ကျာ်ဒဂုံကေလသ တုဲ ခြာဟဟွံလအ် AD573သၞာံပြေင် သၟိင်ဨကရာဇ်မန် သီမလ ကလောန်ပတိုန်ကၠုင်ဍုင်တၟံ ဒၞာဲတိဍာ်ၜုဳပ်ဍုဝ်ဂှ် ပတန်ဍုင်ပထမဟံသာဝတဳ မဒှ်ကီုရ ဒုတိယဟံသာဝတဳဂှ် AD1287 သၟိင်ဝါရေဝ်ရောဝ်ကလောန်ပတန်လဝ် ဍုင်ရာမညမတ္တမ သက္ကရာဇ်|AD1383 ဂှ် ပြံင်အာဍုင်ဟံသာဝတီ ဨကရာဇ်မန် ေသၞာဝ်ေသ္တာဝ်သၟိင်ဝါရဝ်ေရာဝ် သၟိင်စိင်ဗတိုင် ဗညာဥု မအံက် တၠညးရာဇာဓိရာဇ် ေကၠုာန်ပတန်ကၠုင် ဒုတိယဍုင်ဟံသာဝတဳ မဒှ်ကီုရအဴ တတိယ ဟံသာဝတဳ သက္ကရာဇ်ကြေတ် AD 1740 -1757 ဂှ် ဨကရာဇ်မန်သၟိင်ထဝ်ပဴတိကေ ကဵု တၠညးဗညာဒလ ပတန်လဝ်မဒှ်ကီုရအဴ။

ကၠာဟွံဂွံစိုပ်အခေတ် ပထမဟံသာဝတဳ ဂှ်ဝွံ ဍုင်မန်ပိုဲ နွံကၠုင်ဗွဲမကၠိုင်ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံဇၞော်မောဝ်လောန် ဟမုတှေ် ဒှ်ဍုင်သေံ ဍုၚ်မန် ဍုၚ်လော ဍုၚ်ခမေန် လောန်ကၠုင်သၞာံ ၂၆၀၀ ပြင်င်သၞာံတေံ အာယုတ်ဍုင် ၁၅၀၀ သၞာံပြၚ် တုဲပၠန် တုဲတှ်ေ ဗဟိုဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံ အသိၚ်ဍန်တုဲ လပိုက်ဍုၚ်သေံဟမုဏံ သၟိၚ်မန်ဒေရဝတဳ ပတိုန်ဍုၚ်ဨကရာဇ် ပြးတိတ်နူဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံ တုဲပၠန် ဍုင်မန်ဟာရဳပုဏ္စယ ဟမုတှေ်ဒှ်ဍုင်လာန်ပူ Chiang mai ဍုင်သေံ အာယုတ်ဍုင် ၅၀၀ +၇၀၀ သၞာံ စပ္ပဒေဝဳ ဨကရာဇ်ဗြဲ ဒှ်တုိင် ဍုၚ်သုဏ္ဏဝဘုံဂှ်အိုတ်အာ အိုတ်အာ ပဍဲတုဲသၟိင်မနူဟာဝ် သၟိင်ဗၟာ နော်ရထာ ဗတိုက်ပလီုလဝ် မဒှ်ကီုရအဴ

ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ
အၚ်္ဂလိက်: Kingdom of hongsawatoi(Pegu)
AD (573-1100)-(1287–1552)-(1740-1757)
ရာမညအလာံ
အလာံ
ရာမညဒတန်
အကာဲအရာလၟုဟ် ရာဇာအာဏာစက်
ဍုင်ဇၞော် ဟံသာဝတဳ
ဇၞော်အိုတ်ဍုင် ဍုင်မတ္တမ ကဵု ဟံသာဝတဳ
အရေဝ် မစကာရုင်ဂမၠိုင် မန်
ကောန်ဂကူ
ကွေတ်ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ
အလဵုအသဳ သၟိၚ်ဨကရာဇ်မန် Mon

သၟိင်သဳဟရာဇာ ဨကရာဇ်တိုင် သၟိင် ၅၉ ဇကု အိုတ်အာ ပဍဲတဲ သၟိင်မနူဟာဝ်

 • ပထမဟံသာဝတဳAD573-1100
 1. သၟိၚ်သမလသက္ကရာဇ်သာသနာ ၁၁၁၆
 2. သၟိၚ်ဝိမလ
 3. သၟိၚ်အသး

သၟိင်၁၇ဇကု

 • ဒုတိယဟံသာဝတဳ1287-1552
 1. ဝါရေဝ်ရောဝ်၊ သၟိၚ်သက္ကရာဇ်ဍုင် (၆၄၉-၆၆၈)
 2. သၟိၚ်မဂဒါ(၆၆၈-၆၇၂)
 3. သၟိင်စဴအော(၆၇၂-၆၈၅)
 4. သၟိင်စဴဇိပ်(၆၈၅-၆၉၂)
 5. သၟိင်ဇိပ်ပွန်(၆၉၂ ၇တၚဲ)
 6. သၟိင်စောအာဲကံကာန်(၆၉၂ ၄၅တၚဲ)
 7. သၟိင်အာဲလော(၆၉၂-၇၁၀)
 8. သၟိၚ်ဗညာဉူ(၇၁၀-၇၄၅)
 9. ရာဇာဓိရာဇ်(၇၄၅-၇၈၂)
 10. သၟိၚ်ဓမ္မရာဇာ(၇၈၂- ၇၈၅)
 11. ပ သၟိၚ်ဗညာရံ(၇၈၅ -၈၀၈)
 12. ဗညာဗရောဝ်(၈၀၈ -၈၁၂)
 13. ဗညာကျန်ဒဴ(၈၁၂ ၇ဂိတု)
 14. သၟိၚ်လျးမန်ထဝ်
 15. မိစဴဗု(၈၁၂
 16. သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ
 17. ဒုသၟိၚ်ဗညာရံ
 18. သၟိင်ကာသရတ်ပိ
 19. သၟိင်စောထဝ်ရာမာန်
 • တတိယဟံသာဝတဳ1740-1757
 1. ဗညာဒလ
အမဳမၞိဟ်္/ 100.000000+
• ရမန်ပိ
 1. ရးဟံသာဝတဳ
 2. ရးဖာသီ
 3. ရးမတ္တမ
• Country
 Mon
• သၟိင်သ္ဂံၚ်ဂမၠုိင်
အမတ်ဒိန်မိၞက်ရတ်>သၟိင်ဗြာဇ္ဇ>ဗညာလဂိန်အိန်>ဗညာဓရာံ>သ္ဂံၚ်ပၞန်ဇေၞာ် ၁၀၀၀ ပြင်င်
• အာယုဟ်ဍုင်
AD 1287–1552
• ပေါဲဗတိုက်
ဍုၚ်ပကာန်=ဍုၚ်အၚ်ဝ-ဍုၚ်တံၚ်ဥူ-ဍုၚ်ပြန်
မပိုင်ပြဳလဝ်
• သီုဖအိုတ်
306,578 km2 (118,370 sq mi) (ကဆံင်: 13-14-15th)
ဇြောမ်အခိင် MMT (UTC+6:30)
• ရာသဳကညင် (DST)
kg (UTC+6:30)
သၞောတ်လစဝ်ယာဉ် ခိုဟ်
ISO 3166 ကုဒ် [[ISO 3166-2:MM|MM]]


ရာဇာဝၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နိသာဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပေါဲဗတိုက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အယုတ်ဍုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]