သၟိၚ်ဓမ္မရာဇာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
သၟိၚ်ဓမ္မရာဇာ
ဨကရာဇ် ဍုင်မတ္တမ
တိုန်နန် ၃၀ ဇာန်နဝါရဳ ၁၂၈၇ – ၁၄ ဇာန်နဝါရဳ ၁၃၀၇
အဘိသိက် ၅ ဨပြဳ ၁၂၈၇
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ ရာဇာဓိရာဇ်
Successor သၟိၚ်ဗညာကျန်
Chief Minister Laik-Gi (1287– 1296)
ဨကရာဇ် ဟံသာဝတဳ
တိုန်နန် 11 January 1285 – 30 January 1287
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ ရာဇာဓိရာဇ်
ညးမဆက်ဒုင်အာဲ disestablished
သၠးဂၠံဂဝ် ၂၀ မာတ် ၁၂၅၃
တ္ၚဲဗြဴဗတိ ဂိတုစဲ ၄ မံက် သက္ကရာဇ် ၆၁၄
ဍုင်ဝါန်၊
အေန်ပါယာဗုကာံ
စုတိ ၁၄ ဇာန်နဝါရဳ ၁၃၀၇ (ကလိဂွံအာယုက် ၅၃) တ္ၚဲသ္ၚိသဝ်၊ ဖဝ်ရဂိုန် ၁၁ စွေက် သက္ကရာဇ် ၆၆၈
မတ္တမ
ဟံသာဝတဳ
တၠသ္ၚိ
နန် သၟိၚ်မဂဒူ
မအံက် ရာဇာဓိရာဇ်
ဘာသာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ


ဗီုတိဍာ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပထမအဝဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဝၚ်ပိုၚ်ဍုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗညာနဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပေဲါပတိုက်အင်ဝ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သရာဲဲဲဲသ္ဂံင်ဂၠိုၚ်

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]