သၟိၚ်မိဂါဒိပ္ပရာဇာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

မိဂါဒိပ္ပရာဇာပသၟိၚ်ပကၚ်ရၚ်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ(၁၅)သၞာံရ။

ရာဇဝင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲလက်ထက်သၟိၚ်ဂှ်ဂိတုဇှေ်ပိမံက်တ္ၚဲအၚာကျာ်စေတဳမံက်တဴက္ဍိုၚ်ဗွဲလ္တူပိဘုံဂှ် ကဝ်ခဍောပ်စှေ်ဗွဲဒိုဟ်ဨသာန် သ္ဂောံညာတ်ကေတ်တုဲ နူသၠုၚ်(၈၀)ဟတ်ဂှ် ဒက်ဇၟော်သၠုၚ်ပတိုန်(၇)ဟတ်ပၠန် ဒှ်အာသၠုၚ်(၈၇)ဟတ်ရ။ ဖျေံထဝ်တၟိ က္ဍိုၚ်ထဝ်မွဲနကဵုရတ်ထပှ်သာ် စဳစတ်လဝ်တ္ၚဲ သၞိၚ်ထဝ်(၁၅)မ၊ သၞိၚ်သြန်(၈၀)မ၊ ကွက်လကဲလဝ်ပ္ဍဲက္ဍိုၚ်တုဲ စေတဳဂမၠိုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒက်ပတန်လဝ်တုဲ သ္ပကုသဵုဒါန်ခမဳသၚ်မသုန်လ္ၚဳကဵုဒါန်ပရိက္ခရာဒစာံတံဂှ်တုဲ ပ္တိုန်က္ဍိုၚ်ကျာ်စရိုဟ်ဍာ်ဇိုန်ပိုန်ကဵုသတ္တံညးဂမၠိုၚ်ရ။[၁]

စုတိစဴသွဝ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၟိၚ်ဝွံပသၟိၚ်(၁၅)သၞာံတုဲ စုတိစဴအာသွဝ်ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. လိက်ဝၚ်ဨကရာဇ်မန်၁၆၄ ၁၂၅