မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:ကဂမၠိုင်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

မုက်လိက်ဏအ်မဆေင်ကဵု တိရစ္ဆာန်ကဂမၠိုင်။

ယၟု ယၟုဂကူ ယၟုအေင်္ဂလိက်
ကအသူ Polynemus spp. tassel fish; threadfin မြိတ်=ကျွဲရင်၊ ရခိုင်=ငါးတကလခွာ၊ မွန်=ကခူရင်
wikt:my:ကကတစ် Lates calcarifer giant sea perch မွန်=ကခတောက်
wikt:my:ကော့ဒငါး Atlantic cod
wikt:my:ငါးသလောက် Hilsa ilisha hilsa; shad-like fish
wikt:my:ငါးဂဠုန် Antennarius spp fishing frog; frog fish
ကပလိုက် Harpodon nehereus bummalo; kind of small fish
wikt:my:ငါးပနော် Ophiocephalus punctatus small snake-head fish
wikt:my:ငါးပူတင်း Triodonthus bursarius, Diodon hystrix,etc. globe-fish; sea-porcupine; puffer fish
wikt:my:ငါးပုဏ္ဏား Polynemus paradiseus mango fish
wikt:my:ငါးပျံ Parexocoetus brachypterus flying fish
wikt:my:ငါးပြက်၊ ငါးပုတ်သင်၊ ငါးဘဲဖြူ kind of small, cylindrical-bodied fish
wikt:my:ရေနရား Syngnathidae pipe fish
wikt:my:ငါးသံချိတ် Pseudotropius acutirostris dwarf catfish
wikt:my:ငါးအုပ်ဖား Pseudotropius garua flat-headed catfish
wikt:my:ငါးခူ Clarius batrachus kind of freshwater catfish
wikt:my:ငါးကျည်း Heteropneustes fossilis small fresh-water catfish
wikt:my:ငါးစင်ရိုင်း Mystus vittatus striped dwarf catfish
wikt:my:ငါးတန် Silonia childreni river catfish
wikt:my:ငါးထွေ Rita rita river catfish
wikt:my:ငါးနုသန်း Callichrous pabda; C bimaculatus fork-tailed catfish; silvery catfish ကကတိုး
wikt:my:ငါးပတ် Wallago attu shark-like freshwater catfish; sheat-fish
wikt:my:ငါးမြင်း Danio nigrofasciatus short-headed catfish
wikt:my:ငါးမြင်းရင်း Silonia silondia kind of large catfish with a pointed snout
wikt:my:ငါးရွေး Mystus gulio kind of catfish
wikt:my:ငါးရှဉ့် Amphipnous cuchia eel
wikt:my:ငါးမြွေထိုး Mastacembelus armatus kind of spiny eel
wikt:my:ငါးလက်ထုံ Narcine timlei electric ray
wikt:my:ငါးရွှေ Muraenesox telabonoides golden hued pike conger
ငါးလူး Crossochilus latia carp
ငါးလဲ Osteochilus spp carp
ငါးဝက်မ Nandus nandus nandid; leaffish
ငါးဝက်မ Datnioides polota kind of striped perch
ငါးလင်ပန်း Anguilla nebulosa long-finned eel
ထောက်မဆိတ် Squillidae spp mantis prawn
လိပ်စွန် Rhinopterus javanicus cow-nosed ray
လေရှူငါး lungfish
ငါးသလဲထိုး Acanthopsis, Botia, Lepidocephalus, and Nemacheilus spp. loach
ငါးသိုင်း Catla buchanani large carp
ငါးကွန်းရှပ် Cybium guttatum Spanish mackerel
ငါးခွေးလျှာ Plagusia marmoratas and Cynoglossus spp flatfish
ငါးစင်စပ် Ambassis baculis small perch
ငါးပါးနီ Lutjanus spp. snapper such as red snapper, blood-red snapper, etc.
ငါးပြေမ Anabas testudineus climbing perch
ငါးဖောင်ရိုး Belone cancila garfish
ငါးဖိန်း Cyprinus carpio carp
ငါးဖယ် Notopterus notopterus featherback
ငါးဖယ်အောင်း Rohtee belangerii carp
ငါးဖျံ Periopthalmus koelreuteri mudskipper
ငါးဖျင်းသလက် Tricogaster fasciatus gourami
ငါးဘဲဖြူ Amblypharyngodon mola silver-hued barb
ငါးမုတ် pomfret
ငါးမန်းကား Rhinobatus obtusus guitarfish
ငါးမန်းကျွဲ Sphyrna blochii hammer-head shark
ငါးမန်းစွယ်သည် Pristis microdon sawfish
ငါးမျက်ဆန်နီ Labeo kontius carp
ငါးမြစ်ချင်း Labeo rohita carp
ယင်ပေါင်စာငါး Osteochilus cephalus white bellied opsarion
ရွှေငါး Carassius auratus goldfish

မုက်လိက်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ "ကဂမၠိုင်"

ကဏ္ဍဏအ် နွံဆၜိုတ် အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ရ။