ဝဳကဳပဳဒဳယာ:စရၚ်လိက် မဒးကၠာဲဂမၠိုၚ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

နကဵုသၞောတ်မ္ဂး ဇၟာပ်မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပရူဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးနွံရောင်ဂှ် ညးတအ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ပရူတအ်ဂှ် ကၠာဲကေတ် နူကဵုဘာသာဇကုမခံင် ဥပမာ နူဘာသာအင်္ဂလိက်တုဲ ကၠာဲဗဒှ် နကဵုဘာသာမန်ညိ၊၊ ပရူမကၠာဲလဝ်တုဲတအ်ဂှ် ကဵုစၞောန်စုတ်လဝ်ကဵု ဗီုမန် ဗဒါဲဂှ်ညိ၊၊


အတ္ထုပ္ပတ္တိ Biography[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၟာပါန်ကွတ် ကေုာံ ဓဇဲ Artists and architects[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Le Corbusier လေ ခဵုဗူသိ​အေ
 1. Dalí, Salvador
 1. Dürer, Albrecht
 1. Gogh, Vincent van ဝေန်သေန် ဝှၚ်ဟောက်
 1. Goya, Francisco de
 1. Hokusai, Katsushika
 1. Kahlo, Frida
 1. Leonardo da Vinci
 1. Matisse, Henri
 1. Michelangelo မိရှေလ်အေန်ဂျလဝ်
 1. Picasso, Pablo
 1. Raphael
 1. Rembrandt
 1. Rubens, Peter Paul
 1. Sinan, Mimar
 1. Velázquez, Diego
 1. Warhol, Andy
 1. Wright, Frank Lloyd


အစာချူလိက်၊ အစာချူဇာတ်၊ အစာကဗျ Authors, playwrights and poets[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Abu Nuwas
 1. Andersen, Hans Christian
 1. Bashō
 1. Borges, Jorge Luis
 1. Byron, George
 1. Cervantes, Miguel de
 1. Chaucer, Geoffrey
 1. Chekhov, Anton
 1. Dante Alighieri
 1. Dickens, Charles
 1. Dostoyevsky, Fyodor
 1. García Márquez, Gabriel
 1. Goethe, Johann Wolfgang von
 1. Hafez
 1. Homer
 1. Hugo, Victor
 1. Joyce, James
 1. Kafka, Franz
 1. Kālidāsa
 1. Li Bai
 1. Naguib Mahfouz
 1. Molière
 1. Ovid
 1. Proust, Marcel
 1. Pushkin, Alexander
 1. Shakespeare, William
 1. Sophocles
 1. Tagore, Rabindranath
 1. Tolstoy, Leo
 1. Twain, Mark
 1. Virgil


သၟာဂဳတ Composers and musicians[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Armstrong, Louis
 1. Bach, Johann Sebastian
 1. Beatles, The
 1. Beethoven, Ludwig van
 1. Brahms, Johannes
 1. Chopin, Frédéric
 1. Dvořák, Antonín
 1. Handel, Georg Frideric
 1. Haydn, Joseph
 1. Mahler, Gustav
 1. Mozart, Wolfgang Amadeus
 1. Palestrina, Giovanni Pierluigi da
 1. Piaf, Édith
 1. Presley, Elvis
 1. Puccini, Giacomo
 1. Schubert, Franz
 1. Stravinsky, Igor
 1. Tchaikovsky, Petr
 1. Verdi, Giuseppe
 1. Vivaldi, Antonio
 1. Wagner, Richard


လ္ၚတ် ကေုာံ ဂ္ၚေင်တရဴ Explorers and travelers[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Amundsen, Roald
 1. Armstrong, Neil
 1. Cartier, Jacques
 1. Columbus, Christopher
 1. Cook, James
 1. Cortés, Hernán
 1. Gagarin, Yuri
 1. da Gama, Vasco
 1. Ibn Battuta
 1. Magellan, Ferdinand
 1. Polo, Marco
 1. Zheng He


ဒါရိုက်တာ ရုပ်ဂမျိုင် ကေုာံ အစာကဝိ Film directors, screenwriters and actors[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Bergman, Ingmar
 1. Bernhardt, Sarah
 1. Chaplin, Charlie
 1. Dietrich, Marlene
 1. Disney, Walt
 1. Eisenstein, Sergei
 1. Fellini, Federico
 1. Hitchcock, Alfred
 1. Kubrick, Stanley
 1. Kurosawa, Akira
 1. Monroe, Marilyn
 1. Ray, Satyajit
 1. Spielberg, Steven


ညးမခၞံဗဒှ်၊ အစာသိပ္ပံ၊ အစာသင်္ချာ Inventors, scientists and mathematicians[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Archimedes
 1. Avicenna
 1. Berners-Lee, Tim
 1. Brahmagupta
 1. Copernicus, Nicolaus
 1. Curie, Marie
 1. Darwin, Charles
 1. Edison, Thomas
 1. Einstein, Albert
 1. Euclid
 1. Euler, Leonhard
 1. Faraday, Michael
 1. Fermi, Enrico
 1. Ford, Henry
 1. Galen
 1. Galileo Galilei
 1. Gauss, Carl Friedrich
 1. Gutenberg, Johannes
 1. Hilbert, David
 1. Joule, James Prescott
 1. Kepler, Johannes
 1. al-Khwarizmi, Muhammad ibn Musa
 1. Leibniz, Gottfried Wilhelm
 1. Linnaeus, Carl
 1. Maxwell, James Clerk
 1. Mendeleev, Dmitri
 1. Newton, Sir Isaac
 1. Pasteur, Louis
 1. Planck, Max
 1. Rutherford, Ernest
 1. Schrödinger, Erwin
 1. Tesla, Nikola
 1. Turing, Alan
 1. Watt, James


အစာဒဿန ကေုာံ အစာသိပ္ပံ Philosophers and social scientists[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Aristotle
 1. Beauvoir, Simone de
 1. Chanakya
 1. Chomsky, Noam
 1. Confucius
 1. Descartes, René
 1. Freud, Sigmund
 1. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
 1. Ibn Khaldun
 1. Kant, Immanuel
 1. Keynes, John Maynard
 1. Laozi
 1. Locke, John
 1. Machiavelli, Niccolò
 1. Marx, Karl
 1. Nietzsche, Friedrich
 1. Plato
 1. Rousseau, Jean-Jacques
 1. Sartre, Jean-Paul
 1. Sima Qian
 1. Smith, Adam
 1. Socrates
 1. Voltaire
 1. Weber, Max
 1. Wittgenstein, Ludwig
 1. Zhu Xi


က္ဍိုပ်သကိုပ် ပရေင်ဍုင်ကွာန် Political leaders[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Akbar
 1. Alexander the Great
 1. Ashoka
 1. Atatürk, Mustafa Kemal
 1. Augustus
 1. von Bismarck, Otto
 1. Bolívar, Simón
 1. Bonaparte, Napoleon
 1. Caesar, Julius
 1. Charlemagne
 1. Churchill, Winston
 1. Constantine the Great
 1. Cyrus the Great
 1. de Gaulle, Charles
 1. Elizabeth I of England
 1. Gandhi, Mohandas Karamchand
 1. Genghis Khan
 1. Guevara, Che
 1. Hitler, Adolf
 1. Joan of Arc
 1. King, Martin Luther, Jr.
 1. Lenin, Vladimir
 1. Lincoln, Abraham
 1. Louis XIV
 1. Luxemburg, Rosa
 1. Mandela, Nelson
 1. Mao Zedong
 1. Nehru, Jawaharlal
 1. Nkrumah, Kwame
 1. Peter the Great
 1. Qin Shi Huang
 1. Roosevelt, Franklin D.
 1. Saladin
 1. Stalin, Joseph
 1. Suleiman the Magnificent
 1. Sun Yat-sen
 1. Tamerlane
 1. Umar
 1. Washington, George


က္ဍိုပ်သကိုပ်ဘာသာ ကေုာံ ဓဝ်ဘာသာ Religious figures and theologians[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Abraham
 1. Aquinas, Thomas
 1. Augustine of Hippo
 1. Buddha
 1. Al-Ghazali
 1. Jesus ယေသှု
 1. Luther, Martin
 1. Moses
 1. Muhammad
 1. Nagarjuna

ဒဿနဗေဒ ကေုာံ စိတ္တဗေဒ Philosophy and psychology[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒဿနဗေဒ Philosophy[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Beauty
 1. Dialectic
 1. Ethics
 1. Epistemology
 1. Feminism
 1. Free will
 1. Knowledge
 1. Logic
 1. Mind
 1. Philosophy
 1. Probability
 1. Reality
 1. Truth


စိတ္တဗေဒ Psychology[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Behavior
 1. Emotion
 1. Love
 1. Psychology
 1. Thought


ကွေတ်ဘာသာ Religion[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လညာတ်ဂၠးတိ ကေုာံ ကွေတ်ဘာသာ World view and religion[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. God
 1. Mythology
 1. Worldview philosophies
  1. Atheism
  1. Fundamentalism
  1. Materialism
  1. Monotheism
  1. Polytheism
 1. Soul
 1. Religion
 1. Specific religions
  1. Buddhism
  1. Christianity ခရေတ်ယာန်
   1. Catholic Church
  1. Confucianism
  1. Hinduism
   1. Trimurti
  1. Islam
   1. Shia Islam
  1. Jainism
  1. Judaism
  1. Sikhism
  1. Taoism
  1. Zoroastrianism
 1. Spiritual practices
  1. Sufism
  1. Yoga
  1. Zen

သိပ္ပံပရေင်မၞိဟ် Social sciences[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Society ဂကောံမၞိဟ်
 1. Civilization
 1. Education ပရေၚ်ပညာ


သ္ၚိကၟိန် ကေုာံ မသ Family and relationships[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Family
 1. Child
 1. Man
 1. Marriage
 1. Woman


ပရေင်ဍုင်ကွာန် Politics[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Politics
 1. Anarchism
 1. Colonialism
 1. Communism
 1. Conservatism
 1. Democracy
 1. Dictatorship
 1. Diplomacy
 1. Fascism
 1. Globalization
 1. Government
 1. Ideology
 1. Imperialism
 1. Liberalism
 1. Marxism
 1. Monarchy
 1. Nationalism
 1. Republic
 1. Socialism
 1. State (polity)
 1. Political party
 1. Propaganda
 1. Terrorism


ပရေင်ပိုန်ဒြပ် Business and economics[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Economics
 1. Capital
 1. Capitalism
 1. Currency
  1. Euro
  1. Japanese yen
  1. United States dollar
 1. Industry
 1. Money
 1. Tax


သၞောဝ်ဥပဒေ Law[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Law
 1. Constitution


ဂကောံဂၠးကဝ် International organizations[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. African Union
 1. Arab League
 1. ASEAN
 1. Commonwealth of Independent States
 1. Commonwealth of Nations
 1. European Union
 1. International Red Cross and Red Crescent Movement
 1. NATO
 1. Nobel Prize
 1. OPEC
 1. United Nations
  1. International Court of Justice
  1. International Monetary Fund
  1. UNESCO
  1. Universal Declaration of Human Rights
  1. World Health Organization
 1. World Bank
 1. World Trade Organization


ပၞာန် War and military[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Civil war
 1. Military
 1. Peace
 1. War


ပြသၞာ ပရေင်မၞိဟ် Social issues[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Abortion
 1. Capital punishment
 1. Human rights
 1. Poverty
 1. Racism
 1. Slavery

အရေဝ်ဘာသာ ကေုာံ လိက်ပတ် Language and literature[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Language
 1. Specific languages
  1. Arabic
  1. Bengali
  1. Chinese
  1. English ဘာသာအၚ်္ဂလိက်
  1. French
  1. German
  1. Greek
  1. Hebrew
  1. Hindi-Urdu
  1. Japanese
  1. Latin
  1. Persian
  1. Portuguese
  1. Russian
  1. Sanskrit
  1. Spanish
  1. Swahili
  1. Turkish
 1. Linguistics
 1. Grammar
 1. Word
  1. Phoneme
  1. Syllable
 1. Writing system
  1. Arabic alphabet
  1. Chinese characters
  1. Cyrillic script
  1. Greek alphabet
  1. Hangul
  1. Latin alphabet
 1. Literacy
 1. Translation
 1. Literature
  1. Prose
  1. The Art of War
  1. Fiction
   1. One Thousand and One Nights
  1. Novel
   1. Dream of the Red Chamber
   1. The Tale of Genji
  1. Poetry
   1. Epic of Gilgamesh
   1. Iliad
   1. Mahābhārata
   1. Shāhnāma

သိပ္ပံ Science[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Science
 1. Nature


နက္ခတ္တဗေဒ Astronomy[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Astronomy
 1. Asteroid
 1. Big Bang
 1. Black hole
 1. Comet
 1. Galaxy
  1. Milky Way
 1. Moon
 1. Planet
  1. Earth ဂၠးတိ
  1. Jupiter
  1. Mars
  1. Mercury
  1. Neptune
  1. Saturn
  1. Uranus
  1. Venus
 1. Solar System
 1. Spaceflight
 1. Star
  1. Sun တ္ၚဲ
 1. Universe

ရူပဗေဒ Biology[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Biology
 1. Biological materials
  1. DNA
  1. Enzyme
  1. Protein
 1. Botany
 1. Death
  1. Suicide
 1. Ecology
  1. Endangered species
 1. Domestication
 1. Life
 1. Biological classification
  1. Species


လၟေင်ရူပဗေဒ Biological processes[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Metabolism
  1. Digestion
  1. Photosynthesis
  1. Breathing
 1. Evolution
 1. Reproduction
  1. Pregnancy
  1. Sex


ခန္ဓကာယ Anatomy[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Anatomy
 1. Breast
 1. Cell
 1. Circulatory system
  1. Blood
  1. Heart
 1. Endocrine system
 1. Human gastrointestinal tract
  1. Large intestine
  1. Small intestine
  1. Liver
 1. Muscle
 1. Nervous system
  1. Brain
  1. Nerve
  1. Sensory system
   1. Ear
   1. Nose
   1. Eye ခ္ဍောၚ်မတ်
 1. Reproductive system
 1. Respiratory system
 1. Skeleton
 1. Skin

ပရေင်ထတ်ယုက် ကေုာံ ဂဥုဲဇဗ Health and medicine[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Medicine
 1. Addiction
  1. Ethanol
  1. Tobacco
 1. Alzheimer's disease
 1. Cancer
 1. COPD
 1. Common cold
 1. Dentistry
 1. Disability
  1. Blindness
  1. Deafness
 1. Mental disorder
 1. Disease
 1. Epilepsy
 1. Pharmaceutical drug
  1. Antibiotic
 1. Health
 1. Gastroenteritis
 1. Headache
 1. Heart attack
 1. Immune system
 1. Malaria
 1. Malnutrition
 1. Menstruation
 1. Obesity
 1. Pandemic
 1. Pneumonia
 1. Poliomyelitis
 1. Sexually transmitted disease
  1. AIDS
 1. Stroke
 1. Tuberculosis
 1. Diabetes mellitus
 1. Virus
  1. Influenza
  1. Smallpox


သတ်တိရစ္ဆာန် Organisms[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Organism
 1. Animal
  1. Nematode
  1. Mollusca
  1. Arthropod
   1. Insect
    1. Ant
    1. Bee
    1. Mosquito
   1. Spider
  1. Chordate
   1. Amphibian
   1. Bird
    1. Chicken
    1. Pigeons and doves
   1. Fish
    1. Shark
   1. Mammal
    1. Camel
    1. Cat
    1. Cattle
    1. Dog
    1. Elephant
    1. Horse
    1. Sheep
    1. Rodent
    1. Domestic pig
    1. Primate
     1. Human
    1. Whales, dolphins and porpoises
   1. Reptile
    1. Dinosaur
    1. Snake
 1. Archaea
 1. Bacteria
 1. Fungus
 1. Plant
  1. Flower
  1. Tree
 1. Protist


ဓါတုဗေဒ Chemistry[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Chemistry
 1. Inorganic chemistry
 1. Biochemistry
  1. Hormone
 1. Chemical compound
  1. Acid
  1. Base (chemistry)
  1. Salt ၜဵု
 1. Chemical element
  1. Periodic table
  1. Aluminium
  1. Carbon
  1. Copper
  1. Gold
  1. Hydrogen
  1. Iron
  1. Nitrogen
  1. Oxygen
  1. Silver
  1. Tin
 1. Organic chemistry
  1. Alcohol
  1. Carbohydrate
  1. Lipid
 1. Molecule
 1. Analytical chemistry
 1. Physical chemistry

ဂၠးတိ Earth science[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Avalanche
 1. Climate
  1. El Niño–Southern Oscillation
  1. Global warming
 1. Earthquake
 1. Geology
  1. Mineral
   1. Diamond
  1. Plate tectonics
  1. Rock
 1. Natural disaster
  1. Flood
  1. Tsunami
 1. Volcano
 1. Weather
  1. Cloud
  1. Rain
  1. Snow
  1. Tornado
  1. Tropical cyclone
  1. Wind


ရူပဗေဒ Physics[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Physics
 1. Acceleration
 1. Atom
 1. Energy
  1. Conservation of energy
 1. Electromagnetic radiation
  1. Infrared
  1. Ultraviolet
  1. Light
   1. Color
 1. Classical mechanics
 1. Force
  1. Electromagnetism
   1. Magnetic field
  1. Gravitation
  1. Strong interaction
  1. Weak interaction
 1. Magnet
 1. Mass
 1. Metal
  1. Steel
 1. Nuclear fission
 1. State of matter
  1. Gas
  1. Liquid
  1. Plasma
  1. Solid
 1. Quantum mechanics
 1. Radioactive decay
 1. General relativity
 1. Special relativity
 1. Semiconductor
 1. Sound
 1. Velocity
  1. Speed of light
 1. Temperature
 1. Time
 1. Thermodynamics
 1. Vacuum


လၟိဟ် ကေုာံ လျိုင် Measurement and units[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Measurement
 1. Kilogram
 1. Litre
 1. Metre
 1. International System of Units
 1. Second


ကာလ Timekeeping[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Calendar ကြက္ကဒိန်
  1. Gregorian calendar
 1. Clock
 1. Day
 1. Time zone
 1. Year သက္ကရာဇ်


စၞစ Foodstuffs[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Food
 1. Bread
 1. Cereal
  1. Barley
  1. Maize
  1. Oat
  1. Rice သြောံ
  1. Rye
  1. Sorghum
  1. Wheat
 1. Cheese
 1. Chocolate
 1. Honey
 1. Fruit
  1. Apple
  1. Banana
  1. Grape
  1. Soybean
  1. Lemon
  1. Nut (fruit)
 1. Meat
 1. Sugar
 1. Vegetable
  1. Potato


Beverages[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Beer
 1. Coffee
 1. Juice
 1. Milk
 1. Tea
 1. Water
 1. Wine

သင်္ချာ Mathematics[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Mathematics သၚ်္ချာ
 1. Arithmetic
  1. Logarithm
  1. Number
  1. Number theory
 1. Algebra
  1. Complex number
  1. Equation
  1. Linear algebra
 1. Geometry
  1. Angle
  1. Area
  1. Coordinate system
  1. Pi
  1. Pythagorean theorem
  1. Symmetry
  1. Trigonometry
 1. Mathematical analysis
  1. Differential equation
  1. Numerical analysis
 1. Probability and statistics
  1. Statistics
 1. Logic and foundations
  1. Function (mathematics)
  1. Infinity
  1. Mathematical proof
  1. Set theory

ကွတ် Technology[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Technology
 1. Biotechnology
 1. Clothing
  1. Cotton
 1. Engineering
  1. Machine
  1. Robot
  1. Screw
  1. Wheel
 1. Agriculture
  1. Irrigation
  1. Plough
 1. Metallurgy
 1. Nanotechnology


ပရေင်ဆက်စၠောအ် Communication[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Communication
 1. Book
 1. Information
  1. Encyclopedia
 1. Journalism
  1. Newspaper
  1. Mass media
 1. Printing
 1. Telephone


အဳလေတ်ထရောတ်နေတ် Electronics[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Electronics
  1. Electric current
  1. Frequency
 1. Components
  1. Capacitor
  1. Inductor
  1. Transistor
  1. Diode
  1. Resistor
  1. Transformer


ကောန်ပျူတာ ကေုာံ အေန်တာနေတ် Computers and Internet[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Computer
  1. Hard disk drive
  1. Central processing unit
 1. Artificial intelligence
 1. Information technology
  1. Algorithm
 1. Internet
  1. Email
  1. World Wide Web
 1. Operating system
 1. Programming language
 1. Software


Energy and fuels[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Renewable energy
 1. Electricity
  1. Nuclear power
 1. Fossil fuel
 1. Internal combustion engine
 1. Steam engine
 1. Fire


Materials[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Glass
 1. Paper
 1. Plastic
 1. Wood


ပလံင်ဗစိုပ် Transportation[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Transport
 1. Aircraft
 1. Automobile
 1. Bicycle
 1. Submarine
 1. Ship
 1. Train


လွဟ် Weapons[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Weapon
  1. Sword
  1. Firearm
   1. Machine gun
  1. Nuclear weapon
 1. Tank
 1. Explosive material
  1. Gunpowder


ပါန်ကွတ် ကေုာံ ဖန်ဗဒှ် Arts and recreation[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Culture
 1. Art
  1. Comics
  1. Painting
  1. Photography
  1. Sculpture
  1. Pottery
 1. Dance
 1. Fashion
 1. Theatre
 1. Calligraphy


အစာဓဇဲ ကေုာံ အေန်ဂျေန်နဳယာ Architecture and civil engineering[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Architecture
 1. Arch
 1. Bridge
 1. Canal
 1. Dam
 1. Dome
 1. House
 1. Specific structures
  1. Angkor Wat
  1. Colosseum
  1. Great Wall of China
  1. Eiffel Tower
  1. Empire State Building
  1. Hagia Sophia
  1. Parthenon
  1. Giza Pyramid Complex
  1. St. Peter's Basilica
  1. Statue of Liberty
  1. Taj Mahal
  1. Three Gorges Dam
 1. Pyramid
 1. Tower


ရုပ်ဂမြိုင်၊ ရေဒဳယဝ် Film, radio and television[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Film
  1. Animation
   1. Anime
 1. Radio
 1. Television


ဂဳတ Music[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Music
 1. Song
 1. Specific music genres
  1. Blues
  1. Classical music
   1. Opera
   1. Symphony
  1. Electronic music
  1. Flamenco
  1. Hip hop
  1. Jazz
  1. Reggae
  1. Rock music
  1. Samba
 1. Specific musical instruments
  1. Drum
  1. Flute
  1. Guitar
  1. Piano
  1. Trumpet
  1. Violin


Recreation[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Game
  1. Backgammon
  1. Chess
  1. Go (game)
 1. Gambling
 1. Martial arts
  1. Karate
  1. Judo
 1. Olympic Games
 1. Sport
  1. Athletics
  1. Baseball
  1. Basketball
  1. Cricket
  1. Association football
  1. Golf
  1. Rugby
  1. Tennis
 1. Toy


ဝင် ကေုာံ ပထဝဳဝင် History and geography[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဝင် History[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

This section is for events and periods in human history and prehistory. At least five sentences on:


 1. History ဝၚ်


ကိုပ်ကၠာဝင် ကေုာံ ဂၠးကဝ်တမၠာ ကPrehistory and ancient world[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Prehistory
 1. Stone Age
 1. Bronze Age
 1. Iron Age
 1. Mesopotamia
 1. Sumer
 1. Ancient Egypt
 1. Ancient Greece
 1. Roman Empire
 1. Han Dynasty
 1. Gupta Empire


Middle Ages and Early Modern[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Abbasid Caliphate
 1. Age of Enlightenment
 1. Aztec
 1. Byzantine Empire
 1. Crusades
 1. Holy Roman Empire
 1. Inca
 1. Mali Empire
 1. Mayan Civilization
 1. Middle Ages
 1. Mongol Empire
 1. Ming Dynasty
 1. Ottoman Empire
 1. Protestant Reformation
 1. Renaissance
 1. Tang Dynasty
 1. Vikings


Modern[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Arab-Israeli conflict
 1. American Civil War
 1. Apartheid
 1. British Empire
 1. Cold War
 1. Cultural Revolution
 1. French Revolution
 1. Great Depression
 1. The Holocaust
 1. Industrial Revolution
 1. Nazi Germany
 1. Meiji Restoration
 1. Russian Revolution
 1. Qing Dynasty
 1. Vietnam War
 1. World War I
 1. World War II

ပထဝဳ Geography[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

This section is for geographical concepts and for specific places.


 1. Geography ပထဝဳဝင်
 1. City
 1. Continent
 1. Forest
 1. Mountain
 1. Desert
 1. North Pole
 1. Ocean
 1. River
 1. Sea
 1. South Pole


ရး ကေုာံ ဒေသဇမၞော်ဂမၠိုင် Continents and major regions[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Africa
 1. Antarctica
 1. Asia
 1. Europe
 1. Middle East
 1. North America
 1. Oceania
 1. South America


ကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် Countries[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Eventually, there should be articles on most or all of the countries listed at List of countries. However, for the smaller Wikipedias, some of the more high-priority countries to have articles on are:


 1. Afghanistan
 1. Algeria
 1. Argentina
 1. Australia
 1. Austria
 1. Bangladesh
 1. Brazil
 1. Canada
 1. China
 1. Democratic Republic of the Congo
 1. Cuba
 1. Egypt
 1. Ethiopia
 1. France
 1. Germany
 1. India
 1. Indonesia
 1. Iran
 1. Iraq
 1. Israel
 1. Italy
 1. Japan
 1. Mexico
 1. Netherlands
 1. New Zealand
 1. Nigeria
 1. Pakistan
 1. Poland
 1. Portugal
 1. Russia
 1. Saudi Arabia
 1. Singapore
 1. South Africa
 1. South Korea
 1. Spain
 1. Sudan
 1. Switzerland
 1. Tanzania
 1. Thailand
 1. Turkey
 1. Ukraine
 1. United Kingdom
 1. United States
 1. Vatican City
 1. Venezuela
 1. Vietnam

ဍုင်ဂမၠိုင် Cities[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Amsterdam
 1. Athens
 1. Baghdad
 1. Bangkok
 1. Beijing
 1. Berlin
 1. Bogotá
 1. Brussels
 1. Buenos Aires
 1. Cairo
 1. Cape Town
 1. Damascus
 1. Delhi
 1. Dhaka
 1. Dubai
 1. Hong Kong
 1. Istanbul
 1. Jakarta
 1. Jerusalem
 1. Karachi
 1. Kinshasa
 1. Kolkata
 1. Lagos
 1. London
 1. Los Angeles
 1. Madrid
 1. Mecca
 1. Mexico City
 1. Moscow
 1. Mumbai
 1. Nairobi
 1. New York City
 1. Paris
 1. Rio de Janeiro
 1. Rome
 1. Saint Petersburg
 1. São Paulo
 1. Seoul
 1. Shanghai
 1. Sydney
 1. Tehran
 1. Tokyo
 1. Vienna
 1. Washington, D.C.


ၜဳ ကေုာံ ကြုင် Bodies of water[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Amazon River
 1. Arctic Ocean
 1. Atlantic Ocean
 1. Baltic Sea
 1. Black Sea
 1. Caribbean Sea
 1. Caspian Sea
 1. Congo River
 1. Danube
 1. Ganges
 1. Great Barrier Reef
 1. Great Lakes
 1. Indian Ocean
 1. Indus River
 1. Lake Baikal
 1. Lake Tanganyika
 1. Lake Victoria
 1. Mediterranean Sea
 1. Mississippi River
 1. Niger River
 1. Nile
 1. North Sea
 1. Pacific Ocean
 1. Panama Canal
 1. Rhine
 1. Suez Canal
 1. Southern Ocean
 1. Volga River
 1. Yangtze River
 1. Yellow River


ဒဵု ကေုာံ ပြင်ဗ္တဳ Mountains and deserts[ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. Alps
 1. Andes
 1. Himalayas
  1. Mount Everest
 1. Mount Kilimanjaro
 1. Rocky Mountains
 1. Sahara