မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တ္ၚဲကောန်ၚာ်မည်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
တ္ၚဲကောန်ၚာ်မည်
ကောန်ၚာ်မတိုန်စိုပ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်မန် သၞာံ ၂၀၁၉
မစကၠောန် တ္ၚဲကောန်ၚာ်မည်
(2019-02-10) ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၀၊ ၂၀၁၉ (မရနုက် ကဵု ၅)
ဍုင်ကၟာဝက်
မပစၟတ်သမ္တီ ကု တ္ၚဲဒှ်မၞိဟ် တၠညးရာဇာဓိရာဇ်
အခိင် ကေုာံ ဒၞာဲ သက္ကရာဇ်ဍုင် ၇၂၉ မာဃ် ၆ မံက် ( (1386-01-28) ဇာန်နဝါရဳ ၂၈၊ ၁၃၈၆ (မရနုက် ကဵု ၆၃၈))
ဍုင်ဝါန် (ဗဒါဲမတ္တမ)
မဒယှ်တဴ နကဵု ပရေင်ချဳဓရာင် ကောန်ၚာ်မန်
တင်ရန်တၟအ် ကောန်ၚာ်မန်တအ် ဂွံဍိုဟ်ကေက်
ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ရှ်ေသှ်ေတၠညးရာဇာဓိရာဇ် ကေုာံ ဝေင်ပြိုင်နာနာ
ဒၞာဲမကၠောန်ကၠုင်လဝ် ၂၀၁၉ ဍုင်ကၟာဝက်

တ္ၚဲကောန်ၚာ်မည်(အၚ်္ဂလိက်: Mon Children's Day) ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲဂိတုမာဃ် (၆) မံက် မဒှ်တ္ၚဲ တၠညးရာဇာဓိရာဇ် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုင် ၇၂၉ (၁၃၆၈ ဂိတုဇာန္နဝါရဳ ၂၆) တုဲ သၞာံ ကေုာံ ဒၞာဲမကၠောန်ဗဒှ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၉ ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရ၊၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ကောန်ၚာ် ကေုာံ ညးဇၞော်တအ် ကောံကၠုင် ဂတမုက် ပဋိမာရုပ်ဗရိုတ် တၠညးရာဇာဓိရာဇ် ပ္ဍဲအရှာံကျာ်ဇြာတုဲ ပရှ်ေသှ်ေရဴဂဴ ကုတၠညးရာဇာဓိရာဇ် ကေုာံ ကောန်ၚာ်တအ် ဝေင်သဘင်ပြိုင်ပကာန်နာနာသာ် ကေုာံ ကလိဂွံတၟာဲတဲကီုရ၊၊

ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ် ဍုင်ဗွဲမဂၠိုင် ဂကူဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ကၠောန်ကၠုင် တ္ၚဲကောန်ၚာ်အိုတ်ရ၊၊ တ္ၚဲကောန်ၚာ် မကၠောန်ကၠာအိုတ်ဂှ် စကၠုင်နူ ပ္ဍဲဍုင်ချေလ်သဳ (Chelsea)၊ တွဵုရး မာသ်သာချူသေတ္တ် (Massachusetts)၊ ကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန် နူကဵုသၞာံ ၁၈၅၇ တေအ် ဟီုဂွံရ၊၊ ညးမကၠောန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဒှ်လကျာ်ခရေတ် ဒံက်တာ ချာရ်လ် လဳအဝ်နာရ်ဒ် (Reverend Dr. Charles Leonard) မဒှ်အစာဓရ် ဘာကျာ် (Universalist Church of Redeemer) ညးစၟတ်သမ္တီလဝ် တ္ၚဲအဒိုက်ဒုတိယ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန်ရ၊၊ နူတမ်တေအ်ဂှ် လဳအဝ်နာရ်ဒ် ခုတ်လဝ်ယၟု တ္ၚဲပ္ကဴနှင်စင် (Rose Day) ကြဴညိ ဒှ်အာ တ္ၚဲအဒိုက်ဍောင်ပ္ကဴ (Flower Sunday) ကြဴညိ ဒှ်အာ တ္ၚဲကောန်ၚာ် (Children's Day)ရ၊၊ [၁][၂][၃]

တ္ၚဲမစဵုဒၞာကောန်ၚာ် ဂၠးကဝ် (International Day for Protection of Children) ပ္ဍဲတ္ၚဲ ဂိတုဂျောန် ၁ မစနူ ၁၉၅၀ ဂှ် ဍုင်ဗွဲမဂၠိုင် စၟတ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်ရ၊၊ တ္ၚဲဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကဵုသဘင်ကောံဓရီုဇၞော် ကောန်ဂရေတ် ဂကောံမချဳဓရာင် သွက်အခေါင်အရာညးဗြဴ (Women's International Democratic Federation) မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဍုင်မောသကောဝ် ပ္ဍဲဂိတု နဝ်ဝေန်ပါ သၞာံ ၁၉၄၉ တေအ်ရ၊၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ၜိုန်ရ ဍုင်ဗွဲမဂၠိုင် စၟတ်သမ္တီလဝ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်ကီုလေဝ် နကဵု ကုလသမဂ္ဂဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်ဂၠးကဝ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ပါ ၂၀ [၄] မဒှ်တ္ၚဲ ကုလသမဂ္ဂ မပဒတန် အခေါင်အရာကောန်ၚာ်ရ၊၊

ဍုင်ဗွဲမဂၠိုင် ဂကူဗွဲမဂၠိုင် နွံကဵု တ္ၚဲကောန်ၚာ် ညးကဵုညးအိုတ်ကီုရ၊၊ ဥပမာ ဍုင်အိန္ဒိယဂှ် တ္ၚဲသမတ ဆဆနေရူ (Chacha Nehru) မဒှ်မၞိဟ် နဝ်ဝေန်ပါ ၁၄ ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် တ္ၚဲကောန်ၚာ် ဍုင်အိန္ဒိယရ၊၊ တ္ၚဲဂှ် ညးတအ် စကၠောန်ကၠုင် ကြဴနူသမတနေရူ စုတိအာ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၆၄ တေအ်တုဲရ၊၊ သမထနေရူဂှ် ဒှ်သမတဍုင်အိန္ဒိယ ကၠာအိုတ် ကြဴနူ ကလိဂွံသၠးပွး နူအင်္ဂလိက်ရ၊၊ ညံင်ရဴဂှ်ကီု တ္ၚဲဂဥုပ်ဗိုလ်အံင်သာန် မဒှ်မၞိဟ် ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၃ ဂှ် နဒဒှ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်ဍုင်ဗၟာ စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ဆဂး နူကဵု ကံင်သဳပရေင်မၞိဟ်ကၟိန်ဍုင် (ပြည်ထောင်စုလူမှုဝန်ထမ်းကောင်စီ) ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် တ္ၚဲဂှ် နဒဒှ် တ္ၚဲကတဵုဒှ်မၞိဟ် ဂဥုပ်ဗိုလ်အံင်သာန် (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့) တုဲ တင်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် လလောင်တြးလဝ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုင် ဟံသာဝတီသတင်းစာ ပ္ဍဲတ္ၚဲ (၁-၂-၁၉၅၆)ရ၊၊ ဆဂး ရဲညးမသ္ဍိုက်မၠာ် ဂဥုပ်ဗိုလ်အံင်သာန်တအ် တ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၃ ဂှ် နဒဒှ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်ဍုင်ဗၟာ ဂှ် စၟတ်သမ္တီတုဲ ကၠောန်ကၠုင်ဒၟံင်ဖိုဟ်ရ၊၊

သွက်ဂွံစၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲကောန်ၚာ်မန်ဂှ် ဂကူမန်တအ် ချပ်ကၠုင် တၟာလအ်ကီုရ၊၊ တုဲပၠန် တ္ၚဲဒှ်မၞိဟ် တၠညးရာဇာဓိရာဇ်ဂှ် စၟတ်သမ္တီ နဒဒှ်တ္ၚဲကောန်ၚာ်မန်ဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုင် ဒုင်လဝ်တဲကီုရ၊၊ စပ်ကဵု တ္ၚဲတၠညးရာဇာဓိရာဇ်ဂှ် လိက်မွဲ ကုမွဲ တၞဟ်ခြာဒၟံင် ရေင်သကအ်ညိရ၊၊ လိက်လ္ၚဵုဟီု ဂိတုမာဃ် (၆) မံက်တုဲ လိက်လ္ၚဵုဟီု ဂိတုမာဃ် (၈) မံက်ရ၊၊ ပ္ဍဲကဵုမူတၞဟ်ခြာဒၟံင်ဂှ် ညးရုဲစှ်ကေတ် တ္ၚဲဂိတုမာဃ် (၆) မံက်ဂှ်တုဲ နူသၞာံ ၂၀၁၉ ဂှ် စကၠောန်ကၠုင်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက် ရ၊၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ကောန်ၚာ်တအ်ကီု သီုကဵုမၞိဟ်ဇၞော်တအ် ကောံကၠုင် ဂတမုက် ပဋိမာရုပ်ဗရိုတ် တၠညးရာဇာဓိရာဇ် ပ္ဍဲအရှာံကျာ်ဇြာတုဲ ပရှ်ေသှ်ေရဴဂဴ ကုတၠညးရာဇာဓိရာဇ် ကေုာံ နကဵုအစဳအဇန် ကောန်ၚာ်တအ် မဝေင်ပြိုင်ရ၊၊ ကောန်ၚာ်ဂှ် ညးစၟတ်သမ္တီလဝ် မၞိဟ် နူအာယုက် (၁) သၞာံ စဵုကဵု (၆) သၞာံရ၊၊


  1. "Reading Eagle - Google News Archive Search". Retrieved 14 June 2016
  2. "THE SHARON BAPTIST CHURCH". Retrieved 14 June 2016.
  3. Today is Universal Children's Day - Christian Adoption Services". Retrieved 14 June 2016
  4. Dag Hammarskjöld Library (14 December 1954). "United Nations Universal Children's Day". Un.org. Retrieved 8 March 2012.