တ္ၚဲသၟတ်မန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
တ္ၚဲသၟတ်မန်
Mon-Youth-Day.jpg
ဗီုရုပ် တဆိပ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန်
မစကၠောန် တ္ၚဲသၟတ်မန်
(2012-12-28) ဒဳဇြေန်ပါ ၂၈၊ ၂၀၁၂ (မရနုက် ကဵု ၇)
ကွာန်ဒဵုထောင်
မပစၟတ်သမ္တီ ကု ကောံဓရီု ဒက်ပ္တန်ဂကောံသၟတ်
အခိင် ကေုာံ ဒၞာဲ (1946-12-28) ဒဳဇြေန်ပါ ၂၈၊ ၁၉၄၆ (မရနုက် ကဵု ၇၃)
ဍုင်လ္ဂုင် ကေုာံ မတ်မလီု
မဒယှ်တဴ နကဵု ချဳဓရာင်သၟတ်
တင်ရန်တၟအ် သွက်သၟတ်မန် ဂွံဍိုက်ပေင် ကုဗလ (၅) သာ်
ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ဇက်ဂၠောဲကောံ သွက်ဒြဟတ်ဂကူမန်
ဒၞာဲမကၠောန်ကၠုင်လဝ်

၂၀၁၉ ဗလးဒဵုခရီု (ကျာ်မြဟ်)
၂၀၁၈ ကွာန်သာံလှေဝ် (ဘာအင်)
၂၀၁၇ ကွာန်ကၟာမဵု (တကအ်ခၟိုင်)
၂၀၁၆ ကွာန်ဝါခရူ (ဇြပ်ဗု)
၂၀၁၅ ကွာန်ကအ်ဗိန် (ကအ်ကြိက်)
၂၀၁၄ ကွာန်သၞေဟ်ဗဒဝ် (မုဟ်ဍုင်)
၂၀၁၃ ကွာန်တၟအ်ကၞေင် (ရေဝ်)

၂၀၁၂ ကွာန်ဒဵုထောင် (လှာဒကှ်)

တ္ၚဲသၟတ်မန်(အၚ်္ဂလိက်: Mon Youth Day)ဝွံ ဒှ်သဘင်လၟေင်သၞာံ မပစၟတ်သမ္တီ ကုသၟတ်မန်တုဲ ဇၟာပ်မစိုပ်တ္ၚဲဒဳဇြေန်ပါ ၂၈ ဂှ် ကၠောန်တဴ သ္ဘၚ်တ္ၚဲသၟတ်မန်နူစသၞာံ ၂၀၁၂တေံရ။ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၄၆ ဒဳဇြေန်ပါ ၂၈ ဂှ် ဂကောံသၟတ်မန်မဒက်ပ္တန် ပကောံလဝ် နကဵုညးလေပ်ပညာဂတာပ်ခေတ်ကေုာံ တခဳသၞာဲဒဴ စတံနူကဵု မန်သာန်လှိုၚ်၊ မန်ဗလုန်၊ မန်သိၚ်ထောန်အံၚ်၊ မန်သာန်လှ၊ မန်ၚိုဲသိၚ် ကေုာံ မန်မျာတ်ထောန်တအ် ညးဂမၠိုၚ်က္ဍိုက်ပ်တုဲ ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ် ဂကောံသၟတ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံတုဲ ဗွဲကြဴကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်သၟတ်မန် အလန်ကၠာအိုတ်ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရ[၁]

တၚ်ရန်တၟအ်ဝွံ ၜိုန်ရဓမံက်ထ္ၜးလဝ်သွက်သ္ဂောံသၠုၚ်ပ္တိုန်ဗလ (၅) သာ်ကီုလေဝ် ကြက်ရှ်သာတိုၚ်ပ္ကဴတၚ်ရန်တၟအ်ဇေတ်တ်ဂှ် သွက်သ္ဂောံကလိဂွံ အခေါၚ်သၠးပွး၊ အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူတုပ်သၟဟ်ဟေၚ်မဒှ်တုဲ သွက်သ္ဂောံထ္ၜလဘာ်အာ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်မဒှ်ရ။ သ္ပဟိုတ်ကဵုသၟတ်မန်တအ် စပကောံပကေဝ် ကၠုၚ်လဝ်ဇြဟတ် စချဳဓရာၚ်ကၠုၚ်လဝ် ပရေၚ်ကွာန်ကေုာံ ပရေၚ်ရုန်ဂစာန်ဗၠးၜးဂကူ နူအခိၚ်တေံ ပ္ဍဲတ္ၚဲဝွံတုဲ ဒဳဇြေန်ပါ ၂၈ ဂှ် မ္ဒးသ္ပဏာစၟတ်သမ္တီတ္ၚဲသၟတ်မန်ဝွံရ။ တ္ၚဲသၟတ်မန်ဝွံ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန် (၃) ဝါတုဲ ဓမံက်ပ္တိုန်စၟတ်သမ္တီကၠုၚ်ရ[၁]

ဝင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ခရေတ် ၁၉၄၁ ဂှ် သၟတ်မန်ခေတ်တၟိ မပ္တံကဵု မန်ဖေတိင်၊ မန်တံင်အေ တအ် ပကောံကွးဘာဂကူမန် ပ္ဍဲဍုင်လ္ဂုင်တုဲ စချပ်စကဵု ဗော်သွးမန် အလုံဍုင်ရးမည သွက်ဂွံ ဒက်ပ္တန် ဂကောံသၟတ်မန် မွဲရ၊၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူ ပၞာန်ဂၠးတိ အလန်ဒုတိယတုဲ ဂကောံသၟတ်ဂှ် ဟွံဒှ်ပံက်ရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၁၉၄၆ ပၞာန်ဂၠးတိ အလန်ဒုတိယ တုဲအာတုဲ ညးတအ် ပကောံ သၟတ်မန် ကွးဘာတက္ကသိုလ်မန် ပ္ဍဲဍုင်လ္ဂုင်တုဲ ပ္ဍဲကဵု ဂိတုဒဳဇြေန်ပါ ၂၈ ဂှ် ဒက်ပ္တန် ဂကောံသၟတ်မန် ရ၊၊ တင်ရန်တၟအ် ဂကောံဂှ် သၟတ်မန်တအ် ညံင်ဂွံဍိုက်ပေင်ကဵု ဗလမသုန်သာ် ကေုာံ ချဳဓရာင် ပ္ဍဲပရေင်ဂကူမန် ဗွဲမကတိုင်ကၟဟ်ရ၊၊

ပ္ဍဲဂကောံဂှ် ဥက္ကဌ မန်သာန်လှိုင်၊ ဒုဥက္ကဌ မန်ဗလုင်၊ ညးအုပ်ကာဂှ် မန်သိင်ထောန်အံင်၊ ကေုာံ ဂကောံကေင်ကာဂမၠိုင် မန်သာန်လှ၊ နာဲၚိုဲသိင်၊ မန်မျာတ်ထောန် ရ၊၊

ပ္ဍဲတ္ၚဲ ဗွဲလတူဂှ်ကီု သၟတ်မန်ဂမၠိုင် ကောံဓရီု ရေင်သကအ် ပ္ဍဲကျာ်သုက် (ကျာ်အသောက်) ဍုင်မတ်မလီု သွက်ဂွံချဳဓရာင်အာ ပရေင်သၠးပွးဂကူမန်ကီုရ၊၊ [၂]

ပအစာံကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ဗွဲလတူဂှ်တုဲ ပ္ဍဲပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန် အလန်တတိယ မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်ဝါဗိုင် ပွိုင်ဍုင်ရေဝ် သၠုင်ကျာ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ ဂိတုဨပြဳ ၂၄-၂၆ဂှ် ပဒတန် စၟတ်သမ္တီ ဒဒှ်ရ ဂိတုဒဳဇြေန်ပါ ၂၈ ဂှ် နဒဒှ် တ္ၚဲသၟတ်မန် ရ၊၊ တ္ၚဲသၟတ်မန်ဂှ် နကဵု ဂကောံသၟတ်မန်ပံင်ကောံ မဒက်ပ္တန်လဝ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန် (Mon Youth Forum - MYF) ဂှ် ချဳဓရာင် ကၠောန်အာရောင်လေဝ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ၊၊ ဌာန်ကောံသၟတ်မန် ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၇ ပ္ဍဲပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန် အလန်ပထမဂှ်ရ၊၊

ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဓမံက်ပ္တိုန် တ္ၚဲသၟတ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အလန်ပထမ - ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၇ ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၉-၁၀-၁၁) ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ MYPO၊ ကေုာံ ဂကောံစန္ဒက်သၟတ်မန်အလုံဒေသ LAMYO တအ်က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန် ပ္ဍဲကွာန်ပြၚ်ဗကေတ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၠုၚ်ကျာ ခရိုၚ်ထဝဲါ ဗွိုၚ်တိဍာ်သြဇာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးသဳကၠဳဖျေဟ်ကၠုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် သွက်သ္ဂောံဓမံက်ပ္တိုန် သ္ပစၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲသၟတ်မန်ရ[၁]

အလန်ဒုတိယ - ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၉ အံၚ်တိုပါ ၁၄-၁၅-၁၆ ဂှ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ MYPO၊ ဂကောံစန်ဒက်သၟတ်မန်အလုံဒေသ LAMYO တအ်က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန် အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲကွာန်ကွိက်ခွိ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ခရိုၚ်မတ်မလီု ဗွိုၚ်တိဍာ်သြဇာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။ ကၠာဟွံစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ် သၟတ်မန်ဏီဂှ် ကမ္မတီတိုၚ်တံ ချူတြးလိက်ကုမှာဇန် ဂကောံနာနာတအ် စပ်ကဵုဝၚ်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဒဳဇြေန်ပါ ၂၈ ဂှ် သွက်သ္ဂောံသ္ပစၟတ်သမ္တီ နဒဒှ်တ္ၚဲသၟတ်မန်ကီု သီုကဵုအာတ်ကၠုၚ်ကသပ် ညံၚ်သ္ဂောံပ္တိုန်ထ္ၜးနၚ် သ္အာၚ်နူကဵုတ္ၚဲဝွံတုဲ မပ္တံကဵု တ္ၚဲခိုဟ် တ္ၚဲပြဲ မဂပ်ဝ်ကဵုဒးသ္ပတ္ၚဲသၟတ်မန်ထေက်တအ်ရ။ ပ္ဍဲပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ်ဝွံ ရန်တၟအ်ကဵုသၟတ်မန်တအ် သ္ဂောံပံၚ်တောဲချဳဒရာၚ် ကၠောန်အာကမၠောန် ပရေၚ်ဒတုဲဖဵု သွက်ဂကူမာန်တုဲ ဒက်ပ္တန်ဏာလဝ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန် MYF ရ။ သွက်ဂွံရုဲစှ် သ္ပစၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲသၟတ်မန်ဂှ် ညးစၞးတအ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ် တ္ၚဲစၟတ်သမ္တီနာနာသ္အာၚ် နူ ဒဳဇြေန်ပါ ၂၈ မပ္တံကဵု တ္ၚဲဗညာနဲ (ရာဇာဓိရာဇ်) တိုန်နန်တအ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်နွံရ။ သ္ဂောံစၟတ်သမ္တီ "တ္ၚဲစၟတ်သမ္တီ" မွဲမွဲတ္ၚဲဂှ် သ္ဒးသ္ၚဳဂၠိပ်အာဍာ်ဇမၠိၚ်ရောၚ် ညာတ်ကေတ်တုဲ သဘာပတိ ကဵုဏာသ္ဂုတ်သွာတ် သွက်သ္ဂောံ ရုဲစှ်အာပ္ဍဲပေါဲသၠာဲတး လညာတ်ဂတေံမွဲဝါပၠန်ရ[၁]

အလန်တတိယ- ပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ ဨပြဳ ၂၄-၂၅-၂၆ ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ၊ ကေုာံ ဂကောံကဵုပညာသၟတ်မန် MYEO က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်သၟတ်မန် (အလန်တတိယ) ပ္ဍဲကွာန်ဝါဗိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၠုၚ်ကျာ ခရိုၚ်ထဝဲါ ဗွိုၚ်တိဍာ်သြဇာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ၊ ပ္ဍဲပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်ဝွံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဒဳဇြေန်ပါ ၂၈ ဂှ် ရုဲစှ်ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် နဒဒှ်"တ္ၚဲသၟတ်မန်" နကဵုတၚ်တုပ်စိုတ်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ သီုကဵုဒက်ဗခိုၚ်ပ္တိုန်ဌာန်ကောံသၟတ်မန် MYF ပ္ဍဲကဵုပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်ဝွံရ[၁]

လၟေင်သၞာံ မကၠောန်ကၠုင်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တ္ၚဲသၟတ်မန်ဝွံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကေတ်လျိုၚ်တံကဵု ညးအာဍိုပ်ဌာန်ကောံသၟတ်မန်တံ ချပ်ဇန်သဳကၠဳညးသ္ကံတုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ဇရေၚ်ဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာရ[၃]

မရနုက်ကဵု အဋ္ဌမ သၞာံ ၂၀၁၉ ကၠောန်ဗဒှ် ဗလးဒဵုခရီု (ကျာ်မြဟ်)

မရနုက်ကဵု သတ္တမ သၞာံ ၂၀၁၈ ကၠောန်ဗဒှ် ကွာန်သာံလှေဝ် (ဘာအင်)

မရနုက်ကဵု ဆဋ္ဌမ သၞာံ ၂၀၁၇ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်ကၟာမဵု (တကအ်ခၟိုင်)

မရနုက်ကဵု ပဉ္စမ သၞာံ ၂၀၁၆ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်ဝါခရူ (ဇြပ်ဗု)

မရနုက်ကဵု စတုတ္ထ သၞာံ ၂၀၁၅ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိန် (ကအ်ကြိက်)

မရနုက်ကဵု တတိယ သၞာံ ၂၀၁၄ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်သၞေဟ်ဗဒဝ် (မုဟ်ဍုင်)

မရနုက်ကဵု ဒုတိယ သၞာံ  ၂၀၁၃ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်တၟအ်ကၞေင် (ရေဝ်)

မရနုက်ကဵု ပထမ သၞာံ  ၂၀၁၂ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကွာန်ဒဵုထောင် (လှာဒကှ်)

ဗီုရုပ် သဘင်ကၞာ မရနုက်ကဵု (၈) ဝါ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ဌာန်ကောံသၟတ်မန်-MYF (၂၀၁၉) လိက်သကေမ်တဲ၊ ဌာန်ကောံသၟတ်မန် (MYF) လစှ်ေဗော်ဒုၚ်ကာတ္ၚဲသၟတ်မန် (အလန်အဋ္ဌမ)။
  2. လိက်လလောင်တြး တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်ပဉ္စမ
  3. http://mon.monnews.org/2019/12/20/