သၞေဝ် ဍုၚ်မန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

သၞေဝ် Vegetables[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗီုရုပ် ယၟုဗီုမန် နကဵုဘာသာသအာင် ဗမံက်ထ္ၜး
ဂစေပ် Roselle (အင်္ဂလိက်)၊ ချဉ်ပေါၚ် (ဗၟာ)၊luo shen hua 洛神花(ကြုက်)၊ Kraceī́yb กระเจี๊ยบ (သေံ) ဍုန်သွနာနာသာ်၊ ခၞာစကဵုကၠိက် ကဵုၚုဲ၊၊

ကဴတေအ် (အင်္ဂလိက်)၊ ပဒပ်စာ (ဗၟာ)၊ ခၞာစ၊ ဍုန်စသွသောတ်၊ ကလတ်ကဵုကဴတေအ် ၜါပံင်တုဲ ဍုန်စသွသောတ်၊၊
တၞး olitorius(Jute) (အင်္ဂလိက်) Bai po ใบปอ (သေံ)၊ -
တၞး မညောအ် Noni leaves (အင်္ဂလိက်)၊ Bai yo ใบยอ (သေံ)၊ ရဲယိုရွက် (ဗၟာ)၊ ဍုန်စကဵုကဗကအ်၊ ပေက်စ၊
ဂဇိုဟ် Luffa aegyptiaca (အင်္ဂလိက်)၊ Buap hom บวบหอม (သေံ)၊ ဍုန်စသွသောတ်၊
ကဝေဝ်ဗုမ်လုမ် Snake Gourd (အင်္ဂလိက်)၊ - (သေံ)၊ ဗုံလုံသီး (သို့) ပဲလင်းမြွေသီး (ဗၟာ)၊ ဍုန်စ ကဵုကၠိက်၊ ကဵုက၊
ခဝဲ Luffa acutangula (အင်္ဂလိက်) Buap liam บวบเหลี่ยม (သေံ)၊ ခၞာစကဵုၚုဲ၊ ဍုန်သွသောတ်၊
ဇဗၠု Piper sarmentosum (အင်္ဂလိက်)၊ Chaphlu ชะพลู (သေံ)၊ -
ခပဳထဝ် Kabocha(အင်္ဂလိက်)၊ Fak thong ฟักทอง (သေံ)၊ ဍုန်စကဵုစာင်၊ ကဵုၚုဲ၊၊
လသိုင်ဗကေတ် Shallot (အင်္ဂလိက်)၊ Hom daeng หอมแดง (သေံ) ကပေါတ်မစုတ် ပ္ဍဲစုတ်ပ္ဍဲသွ ပ္ဍဲခၞာ၊ စဂျိုင်င်လေဝ်ဂွံ၊၊
ကဝ်ပဳထုပ် / ကဝ်ပဳဗု White cabbage (အင်္ဂလိက်)၊ Kalam pli กะหล่ำปลี (သေံ)၊ စဂြိုင်င်လေဝ်ဂွံ ခၞာစုတ် ကရော်သၞေဝ်တၞဟ်လေဝ်ဂွံ၊၊
ကဝ်ပဳ - Cabbage sprouts (အင်္ဂလိက်)၊ Khanaeng แขนง (သေံ) -
ဗဳဇခါတ် Senna siamea (အင်္ဂလိက်)၊ Khilek ขี้เหล็ก (သေံ)၊ ဍုန်စ ကဵုက၊
ၜဲကဒါတ် Okra (အင်္ဂလိက်) Krachiap กระเจี๊ยบ (သေံ)၊ ဍုန်စ သွသောတ်လေဝ်ဂွံ သွရိင်င်၊ ခၞာစ၊ စဂျိုင်င် ဂွံသီုဖအိုတ်၊၊
ခဍောင်မတ်စာင် Pea eggplant (အင်္ဂလိက်)၊ Makhuea phuang มะเขือพวง (သေံ) ကၠပ်စဂျိုင်င်၊ စုတ်အကြာသွ၊
ခဍောင်ပရောပ် Thai eggplant (အင်္ဂလိက်)၊ Makhuea pro มะเขือเปราะ (သေံ)၊ ဍုန်စကဵုကၠိက် ကဵုက၊ ကၠပ်စဂျိုင်င်၊
ခဍောင်ဗစး /ခဍောင်ဇာင်င် Tomato (အင်္ဂလိက်)၊ Makhuea thet มะเขือเทศ ဍုန်စကဵုကၠိက်၊ က၊ ပေက်စဂျိုင်င်၊၊
ကဝေဝ်ကတင် Bitter melon or bitter gourd (အင်္ဂလိက်)၊ Mara มะระ (သေံ)၊ ခၞာစကဵုကၠိက်၊
သတ် ခၞာဲ Drumstick (အင်္ဂလိက်)၊ Marum มะรุม (သေံ)၊ ဍုန်စကဵုက၊
ၜင်လှာင် Bamboo shoot (အင်္ဂလိက်) No mai หน่อไม้ (သေံ)၊ ဍုန်စ ကဵု ၜဲကရေက်၊ ဖနှဴကဵု အရာတၞဟ်တုဲ ဍုန်၊
- asparagus (အင်္ဂလိက်)၊ No mai farang หน่อไม้ฝรั่ง (သေံ)၊ ခၞာစ၊ ပရာင်စ၊
ဝုန် Morning-glory or water spinach (အင်္ဂလိက်)၊ Phak bung ผักบุ้ง (သေံ)၊ ဍုန်စ နဲနာနာသာ်၊ စဂျိုင်င်လေဝ်ဂွံ၊၊
ခမ်ဗမ်ဇၞော်(?) Oenanthe javanica (အင်္ဂလိက်)၊ Phak chi lom ผักชีล้อม (သေံ)၊ -
- Bok choy (အင်္ဂလိက်)၊ Phak kat hongte ผักกาดฮ่องเต้ (သေံ)၊ -
ကဝ်ဖဳကြုက်(?) Chinese cabbage (အင်္ဂလိက်)၊ Phak kat khao ผักกาดขาว (သေံ)၊ ခၞာစ၊ စဂျိုင်င်၊၊
ရာဲ- Mustard greens (အင်္ဂလိက်)၊ Phak kat khiao ผักกาดเขียว (သေံ)၊ -
ရာဲ - Chinese broccoli or Kai-lan (အင်္ဂလိက်)၊ Phak khana ผักคะน้า (သေံ)၊ -
တၞးမိတ်ကြုက် (?) Limnophila aromatica (အင်္ဂလိက်)၊ Phak khayaeng ผักแขยง (သေံ)၊ ကၠပ်စကဵု ဖရံက်ဗစး
ခါဍာဲ Amaranthus spp (အင်္ဂလိက်)၊ Phak khom ผักขม (သေံ)၊ ဍုန်စကဵုက၊
တၞံခမက် Water mimosa (အင်္ဂလိက်)၊ Phak krachet ผักกระเฉด (သေံ) -
- Leucaena leucocephala (အင်္ဂလိက်)၊ Phak krathin ผักกระถิน (သေံ)၊ -
ရာဲ Choy sum (အင်္ဂလိက်)၊ Phak kwangtung ผักกวางตุ้ง (သေံ)၊ -
တၞံထၞာင် Spider plant (အင်္ဂလိက်)၊ Phak sian ผักเสี้ยน (သေံ)၊ ဍုန်စသွသောတ်၊
တေအ် Marsilea crenata (အင်္ဂလိက်)၊ Phak waen ผักแว่น (သေံ)၊ -
တၞး- Melientha suavis (အင်္ဂလိက်)၊ Phak wan ผักหวาน (သေံ)၊ -
သတ်- Tree bean (အင်္ဂလိက်)၊ Riang เหรียง (သေံ)၊ The young pods are edible.
သတ် Stink bean (အင်္ဂလိက်)၊ Sato khao สะตอข้าว (သေံ)၊
ခအဳ Cucumber (အင်္ဂလိက်)၊ Taengkwa แตงกวา (သေံ) စဂျိုင်င်၊ ပေက်စ၊ ဍုန်သွ၊
- Limnocharis flava (အင်္ဂလိက်)၊ Talapat ruesi ตาลปัตรฤๅษี (သေံ)၊ -
ၜဲဒကောင် Yardlong bean (အင်္ဂလိက်) Thua fak yao ถั่วฝักยาว (သေံ)၊ ခၞာစ၊ ဍုန်စ၊ စဂျိုင်င်၊၊
ၜဲကလုတ် Bean sprouts (အင်္ဂလိက်)၊ |Thua ngok ถั่วงอก (သေံ) ခၞာစ၊ ပေက်စ၊ စဂျိုင်င်၊ စုတ်ပ္ဍဲခၞံတုဲစ၊
ၜဲကလတ် Winged bean (အင်္ဂလိက်)၊ Thua phu ถั่วพู (သေံ) ဍုန်စသွ၊ ကၠပ်စဂျိုင်င် /သိုဟ်ဍာ်ဂမ္တဴတုဲ ကၠပ်ကဵု ဖရံက်ဗစး၊
ၜဲ Soybean (အင်္ဂလိက်)၊ Thua rae ถั่วแระ (သေံ)၊ ခၞာစ၊ စ နဒဒှ်သၞေဝ်
ခတောန် Fiddlehead (အင်္ဂလိက်)၊ (သေံ)၊ ခၞာစ၊ ကၠပ်စ


ဂဥုဲခၞေက် မစုတ်ပ္ဍဲ စၞစ Fresh herbs and spices[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗီုရုပ် ယၟုဗီုမန် နကဵုဘာသာသအာင် ဗမံက်ထ္ၜး
ခတိုပ်ကၠောအ် Indian pennywort (အင်္ဂလိက်)၊ Bai bua bok ใบบัวบก (သေံ)၊ ကၠပ်စဂျိုင်င်၊ ဍုန်သွဝ်သောတ်၊ ပေက်စဂျိုင်င်၊ ဗုတ်ပ္တိတ်ဍာ်တုဲ သုင်နကဵုဍာ်ယာမ၊၊
တၞး မင်ကြုတ် Kaffir lime leaves (အင်္ဂလိက်)၊ Bai makrut ใบมะกรูด (သေံ)၊ တောရှောက်ခါးသီး(သို့) ရှောက်ဘီလူး (ဗၟာ)၊ တၞးမင်ကြုတ် ပ္ဍဲစၞမန်မ္ဂး စုတ် ပ္ဍဲကာလ မဍုင် ဗီုကဵုသွဖျုန်(ဂၠဴ)၊ ဆဂး ပ္ဍဲစၞသေံမ္ဂး စပ္ဍဲသွနာနာသာ်၊၊
တၞး ဖဍုင်ပုင် Pandan or screwpine leaves (အင်္ဂလိက်)၊ Bai toei ใบเตย (သေံ)၊ တၞး ဖဍုင်ပုင်ဝွံ တၞဟ်နပုင်ဂွံမောဝ်တုဲ စုတ်ပ္ဍဲပုင်ရ၊၊ This sweet smelling leaf is used for flavouring different sweet snacks/desserts. It is also used in the well known dish Kai ho bai toei, deep fried chicken wrapped in pandanus leaves, as well as to stuff the belly of barbecued fish
တၞး Bai ya nang ใบย่านาง (သေံ)၊ Tiliacora triandra (အင်္ဂလိက်) Leaves used in the preparation of kaeng no mai som , sometimes called kaeng Lao .
တၞုင် လသိုန် Allium tuberosum or Chinese chives (အင်္ဂလိက်)၊ Gui chai กุ่ยช่าย (သေံ) Closer in flavour to garlic than onions. Used to season cooking and is used in stir fries such as pad Thai. Comes in green and yellow varieties.
ဝါင်သေံ Thai sweet basil (အင်္ဂလိက်)၊ Horapha โหระพา (သေံ)၊ A variety of the sweet basil with a taste of anise. It is used in different curries such as red and green curry and often also served separately.
ကဝိင် Galangal (အင်္ဂလိက်) Kha ข่า (သေံ) The perfume-like scent and flavour of the galangal root is characteristic for many Thai curries and spicy soups.
မိတ် Turmeric (အင်္ဂလိက်) Kha min ขมิ้น (သေံ) This yellow coloured root is often used in dishes of Muslim/Southern Thai origin and in Northern Thailand for Northern style curries.
လဂဝ် Ginger (အင်္ဂလိက်) Khing ขิง (သေံ)၊ Either served raw (shredded or diced) with dishes such as Miang kham and Khanom chin sao nam, in certain chilli dips, or in stir fried dishes of Chinese origin.
ရိုဟ်သဴ (ရိုဟ်က္ဍိုပ်သဴ) Fingerroot (အင်္ဂလိက်)၊ Krachai กระชาย (သေံ)၊ ဆိတ်ဖူးဥ (ဗၟာ) This root has a slightly medicinal flavour and is used in certain fish dishes and curries.
ဝါင် ဖျုန် Holy basil (အင်္ဂလိက်)၊ Kaphrao กะเพรา (သေံ) Holy basil has a distinctive scent of clove and reddish tipped leaves. It is used, for instance, in the well-known Kraphao mu (minced pork fried with basil).
လသိုန်ဗတာင် Garlic (အင်္ဂလိက်)၊ Krathiam กระเทียม (သေံ) Besides being used cooked or fried, garlic is used raw in many dips and salad dressings. It is also served raw on the side with several Thai dishes such as Khao kha mu (stewed pork served on rice) or as one of the ingredients for dishes such as Miang kham.
ဝါင်ကဒါတ် Lemon basil (အင်္ဂလိက်)၊ Maenglak แมงลัก (သေံ) The leaves are used in certain curries. It is also indispensable with Khanom chin nam ya. The seeds resemble frog's eggs when soaked in water and are used in sweet desserts.
ခမ်ဗမ်(ဍုင်) cilantro leaves (အင်္ဂလိက်)၊ Phak chi ผักชี (သေံ)၊ The leaves are seen often as a garnish with many Thai dishes. It is indispensable for Tom yam soup.
ခမ်ဗမ်ကရေင် Culantro (အင်္ဂလိက်)၊ Phak chi farang ผักชีฝรั่ง (သေံ)၊ ရှမ်းနံနံပင် (ဗၟာ)၊ A herb often seen in spicy soups and Northern curries. It literally means "European coriander", perhaps because it was brought from the Caribbean to Thailand by Europeans.
Dill (အင်္ဂလိက်)၊ Phak chi Lao ผักชีลาว (သေံ)၊ စမြိတ်ပင် (ဗၟာ)၊ Fresh dill is used mainly in certain soups and in curries from north-eastern Thailand which do not contain coconut milk. It literally means "coriander from Laos" in Thai.
ဇဳယျိင် (ယျဳယျိင်) Vietnamese coriander (အင်္ဂလိက်) Phak phai ผักไผ่ (သေံ)၊ ဖက်ဖယ်ရွက် (ဗၟာ)၊ The Persicaria odorata is used sparingly in Thai cuisine. It is indispensable with Lap lu, a Northern Thai dish of raw minced pork, beef or buffalo, and blood, with spices, herbs and leaves.
မြေက်ထၞေက် Chilli spur pepper(အင်္ဂလိက်)၊ Phrik chi fa พริกชี้ฟ้า (သေံ)၊ Capsicum annuum L. var. acuminatum Fingerh. is a medium-sized chilli and less spicy than the phrik khi nu, it is often added to stir fried dishes and curries as a kind of "vegetable". Either red, yellow, or green in colour.
မြေက်မဍောတ်/မြေက်မၠာ်အကး [[|Bird's eye chili|Bird's eye chilli (အင်္ဂလိက်) Phrik khi nu พริกขี้หนู (သေံ) This small chilli is one of the spiciest and used extensively in Thai cooking. The Thai name literally translates to "mouse-dropping chilli"
မြေက် Garden mouse dropping chilli (အင်္ဂလိက်)၊ Phrik khi nu suan พริกขี้หนูสวน (သေံ)၊ This variety of the phrik khi nu is even smaller and even more spicy.
မြေက်ခမိဟ် ထၞေက် Fresh peppercorns (အင်္ဂလိက်)၊Phrik Thai on พริกไทยอ่อน (သေံ)၊ Thai cuisine often uses fresh (green) peppercorns in stir fried dishes and in certain curries such as Kaeng pa (so-called Jungle Curry).
မြေက်- Wax pepper; sweet pepper; bell pepper (အင်္ဂလိက်)၊ Phrik yuak; phrik wan พริกหยวก; พริกหวาน (သေံ)၊ Very large, mild tasting pale-green peppers which can be found in certain stir fried dishes or deep fried stuffed with, for instance, pork.
ရိုဟ် ခမ်ဗမ် cilantro root (အင်္ဂလိက်)၊ Rak phak chi รากผักชี (သေံ) The roots of the coriandrum sativum are often used in curry pastes and certain soups such as Tom yam kung.
ဇဳယျာ Spearmint (အင်္ဂလိက်)၊ Saranae สะระแหน่ (သေံ)၊ Used in many Thai salads and sometimes as a way to suppress the 'muddy' taste of certain fish when steamed.
ဝါင်ဗိုန် Lemon grass (အင်္ဂလိက်)၊ Takhrai ตะไคร้ (သေံ) Used extensively in many Thai dishes such as curries, spicy soups and salads.
ခမက် water mimosa (အင်္ဂလိက်)၊ ရေထိကရုန်း (ဗၟာ)၊ Kanchait កានឆៃ (ခမေန်)၊ Phak runon ผักรู้นอน or phak krachet ผักกระเฉด (သေံ)၊Rau nhút (ဗိယေတ်နာမ်)၊ දිය නිදිකුම්බා (သိင်္ဃိုရ်) Used extensively in many Thai dishes such as curries, spicy soups and salads.

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]