တ္ၚဲကၠဵုသာန် ဂၠးကဝ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
တ္ၚဲကၠဵုသာန် ဂၠးကဝ်
National Black Dog Day
Nyborg Slot wall.jpg                
ကၠဵုသာန် ဂကူလာပ်ဗဒဝ် မာံ Ranger
ဍုင်မကၠောန် ဂၠးကဝ်
ပေါဲသဘင်ဂမၠိုင် ဟီုတွဟ် ချူ ပရူကၠဵုသာန် ဒဒှ်ရ စိုတ်ခိုဟ်၊ သစ္စနွံလတူတၠ ညံင်ကၠဵုတၞဟ်တအ်ကီု၊
စၟတ်တ္ၚဲ အံက်တဝ်ပါ ၁

တ္ၚဲကၠဵုသာန် ဂၠးကဝ် (အၚ်္ဂလိက်: National Black Dog Day) ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲတ္ၚဲအံက်တဝ်ပါ ၁။ တင်ရန်တၟအ် မကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကၠဵုသာန်ဏအ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵု မၞိဟ်တအ်တီ ဒဒှ်ရ ကၠဵုအသာ်လမ္စံက် (ဝါ) ကၠဵုသာန်တအ်ဂှ် ဟိုတ်နူဓဝ်ပတှ်ေမၞိဟ်တအ် ကၠဵုသာန်ဂှ် ဒှ်အရာ မဗဒှ်ကဵု နိမိတ်ဟွံခိုဟ် ဟွံသန်တုဲ မၞိဟ်တအ် ဟွံမိက်လွဳတုဲ ဒးသှ်ေသၟေဟ် ကၠင်ဒၟံင်တလရ။ ဟိုတ်မိက်ဂွံကဵု မၞိဟ်တအ် ဆာန်ကၠဵုသာန်၊ ပစၟတ်သမ္တီ ကၠိုဟ်ကေတ် လတူကၠဵုသာန်တအ်တုဲ စၟတ်သမ္တီကၠုင် တ္ၚဲကၠဵုသာန် ဝွံရ။

ဝင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးမဖန်ဗဒှ် တ္ၚဲကၠဵုသာန် ကၠာအိုတ်ဂှ် ဒှ် Colleen Paige မဒှ်မၞိဟ်တၠပညာ ပရေင်ဘဝတိရစ္ဆာန် ကေုာံ ညးမလုပ်ပေါဲဗတိုက် သွက်အခေါင်အရာတိရစ္ဆာန်ဂမၠိုင်ရ။ ဟိုတ်ညးတေအ် ဂွံကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲဏအ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၃ ညးတေအ် အာဇရေင် ဗဒိုပ်ဇၞူတိရစ္ဆာန် (animal shelter) သွက်ဂွံလွဳစ ကောန်ကၠဵုမွဲရ။ ညးတေအ် ညာတ်ကေတ် ကၠဵုသာန်မွဲ ကတဵုဒှ်ဒၟံင် သရသရေန် ဘဲဒဏ် ဗွဲမဇၞော်ကဵုဒြဟတ်တုဲ မုက်မတ်ဍောတ် မၞိဟ်ဟွံကေတ် ဟွံလွဳမွဲရ။ ကၠဵုဂှ် သီုဇြာဲ နွံလျိုင် ၂၈ ပံင် ဗွဲဓမ္မတာ ဒးနွံ ၆၀ ပံင်ရ။ ဟိုတ်ကၠဵုဂှ် ဂွံဒှ်ဒၟံင်သရဂှ် ဟိုတ်နူကဵု တၠဍေဟ်တြေံဂှ် တက်ပျဲပျာံလဝ် တုဲပၠန် ဟွံကဵုစ စၞဖဲဖဲရ။ ကၠဵုဂှ် စိုပ်ကၠုင် ဗဒိုပ်ဇၞူဂှ်တုဲလေဝ် ကောန်ကမၠောန် ပ္ဍဲဗဒိုပ်ဇၞူဂှ် ဟွံပစဂရု ဟွံလွဳလွတ် ကၠဵုဂှ်ခိုဟ်ဟ်ရ။ ကောန်ကမၠောန်ဂှ် ဟီုကဵု Colleen "ကၠဵုသာန်ဂှ် ညးလဵုလေဝ် ဟွံမိက်လွဳဗ္စဂှ်ရ ပိုယ်တအ် ခြာဟွံလအ် ဒးဖျုန်ဂစိုတ်ဂဥုဲတုပ်ပ်ရတှေ် လွဳလေဝ် မုဂွံတၟေင်ရော။" စနူဂှ်တုဲ Colleen ဂွံတီကေတ် ပရူကၠဵုသာန် ဘဝမအောန်ဂှ်ရ။ Colleen လွဳဗ္စ ကၠဵုသာန်ၝောအ်ဓရုဲဂှ်တုဲ ညးတေအ် ခုတ်ကဵုယၟု သာဲလာ (Sailor) ။ ညးတေအ် ဒးလွဳ နကဵုဂဥုဲ၊ ကဵုမံင်ခိုဟ်ဟ်၊ စစၞခိုဟ်ဟ် မွဲသၞာံပေင်င် ကၠဵုဂှ် ဂွံထတ်ယုက်မြဟ်မြဴကၠုင်ရ။

ဆဂး ကၠဵုသာန်သာဲလာဂှ် ကတဵုဒှ်ယဲကေန်သာဂြိုဟ်တုဲ လွဳဟွံဂွံ ကလိဂွံအာယုက် ၁၄ သၞာံ မဒးချိုတ်အာ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၁ သၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ်ရ။ တၞဟ်နမိက်ဂွံကဵု ညးဂမၠိုင် မိက်ဂွံပတိုန်စရာဲ ကၠဵုသာန်ဂမၠိုင်ကီု မိက်ဂွံကဵု ပရူဒဒှ်သာဲလာဂှ် ကဵုသှ်ေၜက်အာတုဲ Colleen ပစၟတ်သမ္တီ ကုတ္ၚဲသာဲလာ မစုတိဂှ်တုဲ ခုတ်ပတန်ပတိုန် တ္ၚဲကၠဵုသာန် ဂၠးကဝ်ရ။ [၁]

တင်ရန်တၟအ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တ္ၚဲကၠဵုသာန်ဂှ် နကဵုတင်ရန်တၟအ် ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ။

  • ညံင်မၞိဟ်တအ် ဂွံလွဳဗစ ကၠဵုသာန်
  • အစောဲမၞိဟ်တအ် ဒဒှ်ရ ကၠဵုသာန်ဂှ် ဒှ်လက်သန်နိမိတ် ဟွံခိုဟ်ဂှ် ညံင်ဂွံအိုတ်အာ
  • ညံင်ဘဝကၠဵုသာန်တအ် ဂွံတန်တဴ ဗွဲတသိုက်
  • ညံင်ညးဂမၠိုင်ဂွံတီ ဒဒှ်ရ ကၠဵုသာန်လေဝ် နွံသစ္စလတူတၠ၊ စိုတ်ခိုဟ်၊ ဍိုဟ်ကေက် ညံင်ရဴကၠဵုအသာ်တၞဟ်တအ်ကီုရ။ [၁]

ဗီုမကၠောန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲတ္ၚဲအံက်တဝ်ပါ ၁ ဂှ်မ္ဂး လဴထ္ၜး ကဵုပညာကုမၞိဟ်တအ် ပရူနိမိတ်ကၠဵုသာန်။ အစောဲအလာံ မၞိဟ်တအ် ကၠဵုသာန် မဒှ်နိမိတ်လက်သန် ဟွံခိုဟ်ဂှ် ဟွံဒး ဟွံဍာံ။ ညံင်မၞိဟ်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ် ဒဒှ်ရ ကၠဵုသာန်လေဝ် ညံင်ရဴကၠဵုတၞဟ်တအ်ကီု ဒယှ်ေဒယှ်ခိုဟ်၊ မထေက်ကဵုဆာန်ခိုဟ်၊ နွံသစ္စလတူတၠကီုရ။ အတိုင်စၟတ်သမ္တီမ္ဂး ပ္ဍဲကဵုဗဒိုပ်ဇၞူတိရစ္ဆာန်တအ်ဂှ် ကၠဵုသာန် (ကၠဵုအသာ်လမ္စံက်)တအ်ဂှ် မၞိဟ်ကၠုင်လွဳဗ္စ အောန်နူ ကၠဵုအသာ်တၞဟ် ပန်ဆဒှ်ရ။[၁]

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ https://dayfinders.com/national-black-dog-day/; www.dayfinders.com, archivedate;1 October 2019