မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန် - ကောံဓရီု ၂၀၂၀၊ ၀၆၊ ၁၃

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကောံဓရီု သွက်ဂွံဒက်ပတန် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန် တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် ဂျောန် ၁၃၊ ၂၀၂၀ အခိင် ၁၈း၃၀ - ၁၉း၁၅ (အခိင်လ္ဂုင်) နကဵု Zoom (ဝဳဒဳယဝ် ကောန်ဖရေန်)။

လိက်ဘိက် (၆ ဂျောန် ၂၀၂၀)

လိက်ဘိက်ပၟိင် ချပ်ဂၞန် ကိစ္စဝေါဟာရမန်

ယွံ ညးစိုတ်မလုပ်စ ပ္ဍဲကဵု အရေဝ်ဝေါဟာရမန်တအ် ညးဂမၠိုင်အဴ။

အရေဝ်ဘာသာဇမၞော် ပ္ဍဲလတူဂၠးတိဏအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် တၞဟ်နဂွံပခိုင်ဗဗိုန် ကေုာံ ဇၞော်မောဝ်ပတိုန် အရေဝ်ဘာသာညးကဵုညးတုဲ နွံကဵု အေန်သတဳကျုတ် သွက်ဂွံလ္ၚတ်ပသုတေသန ကေုာံ ရနုက်ဗပေင် တင်မနွံပၟိက် ပ္ဍဲကဵုဘာသာ ညးကဵုညးအိုတ်ရ။ နကဵု အရေဝ်ဘာသာမန်ပိုယ်လေဝ် အေန်သတဳကျုတ် ဗီုဗီုဏအ် နွံပၟိက်ကၠုင်ဒၟံင်ကီုရောင် ညာတ်ကေတ်တုဲ မိက်ဂွံ ကော်ဘိက် တၠပညာ ကေုာံ တၠဝါသနာ ပ္ဍဲအရာမပသုတေသန အရေဝ်ဝေါဟာရမန်ရ။ သွက်ဂွံချပ်စ ကိစ္စဝွံတုဲ ပိုယ်တအ် မိက်ဂွံ ကော်ဘိက် ကောံဓရီု နကဵု ဝဳဒဳယော ကန်ဖရာန်မွဲ အတိုင်အစဳအဇန် ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

တင်ရန်တၟအ် ကောံဓရီု

သွက်ဂွံ ဒက်ပတန် ”အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်”

စၟတ်တ္ၚဲ ကေုာံ အခိင်

၁၃ ဂျောန် ၂၀၂၀၊ အခိင် (ဍုင်သေံ ၁၉း၀၀၊ ဍုင်မန် ၁၈း၃၀၊ ယူရောပ်(ဒိန်မက်) ၁၄း၀၀၊ အမေရိကာန် (အေန်ဒဳယာန်နာ) ၀၈း၀၀) လလအ် ကောံဓရီု ပွိုင် ၆၀ မိနေတ်။

ဒၞာဲ

Video Conference (Zoom, Meeting ID: 770 7203 7934, Password: 4t8fKn)

ဒတောဲ

မူအပြောမ် သၞောဝ် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန် ကေုာံ လၟေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်။

ကောံဓရီု

ညးမတိုန်စိုပ် သီုဖအိုတ် ၜိုတ် (၂၂) တၠ၊

 • တၠဂုန်ကေလာသ (အစာလိက် တိုက်လိက်မန် ဘာကၠအ်ပၞဟ် မုဟ်ဍုင်)၊
 • နာဲဗညာအံင် (အစာပရိုင်၊ သၟာဂဳတ ကေုာံ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်)၊
 • နာဲဇြေ (ဌာနပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန်)၊
 • နာဲသုန်ဓန် (တၠပညာဘာသာမန် ကေုာံ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်)၊
 • အစာနာဲကြက်ဂကူ (အောင်မျိုးထွန်း) (ဂကောံသင်ဗလိုက် ခရေတ်ယာန်မန်၊ အစဳအဇန် ဗလးရမ္သာင် လျးဂကူမန်)
 • နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ (ကဝိ၊ ကေုာံ လိက်မန်တြေံ) (ညးမကော်ဘိက် ကောံဓရီု)
 • မာံရာဇာ (တကအ်ခၟိုင်)၊
 • တၠဂုန်အဇ္ဇ (တရဴအအာ)၊
 • မာံသိုက်ဆာန် (ကွးဘာတက္ကသိုလ် ထာင်ဝါန်)၊
 • မာံအံင်ရတ်မန် (ဌာပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန်)၊
 • အပါဟံင်မန် (နူကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်)
 • တၠဂုန်အဠာဝက (အဲနာဲ) (ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန် ကေုာံ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်)
 • တၠဂုန်သောဘိတ
 • မာံဆာန်ဂကူ
 • နာဲဇဝ်ဝင် (ဆေင်ဖျာခေတ်လိုက်)
 • နာဲမန်သဵုနဲ (ကဝိ၊ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်၊ ညးဇမၞော်ကွာန် နာင်သၠုင်)

(တင်စၟတ် ယၟုမၞိဟ်မတိုန်စိုပ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဟွံဂွံစၟတ်သမ္တီလဝ်နွံရ။ တုဲပၠန် ကောံဓရီုလပံက်တြင် တုဲ လၟိဟ်မၞိဟ် ဟွံဒှ်ဒၟံင် ဒတန်)

ကဏ္ဍ ချပ်ဂၞန်

 1. လညာတ် ပရူမဂွံဒက်ပတန် ဂကောံ
 2. ဗီုလဵု မဂွံဒက်ပတန်ဂကောံ

(၁) လညာတ် ပရူမဂွံဒက်ပတန် ဂကောံ

နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ -
ပသောင်ကလး ဟိုတ်မဂွံကော် ကောံဓရီု။ စပ်ကဵု ဘာသာမန်တုဲ ဗီုညးကဵုညး ကၠောန်ကၠုင်ဒၟံင်အိုတ်ရ။ တၞဟ်န ဂွံကၠောန်အာ မွဲစွံ ပ္ဍဲ ကိစ္စဘာသာမန် မပ္တံကဵု သွက်ဂွံ ပသုတေသန မအရေဝ်ဝေါဟာရ ကေုာံ သွက်ဂွံ ခၞံဗဒှ် မအရေဝ်ဝေါဟာရ မနွံပၟိက် အတိုင်အခိုက်အလိုက်မန်။ တီတမ်ရိုဟ်နိရုတ် မဝေါဟာရမ္ဂး စကာဒၞာဲဒး တုဲပၠန် ကာလ ဒးခၞံဗဒှ် မအရေဝ် မနွံပၟိက်တအ်လေဝ် ဒှ်အရီုအဗင်။

နာဲဗညာအံင် -
ဂကောံဗီုဏအ် နွံပၟိက်ဒၟံင် ဗွဲမဇၞော်ကဵုဒြဟတ်၊ နကဵုဂကောံဏအ် ဒှ်တုဲ ညံင်ဂွံပတိတ်ကဵု လိက်စံင်၊ ညံင်ဂွံဒှ် စကာ ပ္ဍဲအကြာမဳဒဳယာ ကာလဂှ်ဟေင် အရေဝ်တအ် ဍေဟ်ဂွံဂျိုင်တန်တဴမာန်။

တၠဂုန်ကေလာသ (တၠဂုန်သေံ) -
မအရေဝ်မန် မဗၠိုက်တၞီဒၟံင်တအ် ညံင်ဂွံကလေင်ဂျိုင်ကၠုင် အကြာဂကူမန် မွဲအလန်ပၠန်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်ဗွဲမလောန်။

နာဲဇြေ -
ယဝ်ရမင်ကဵု အဝဵုသၟိင်တၠမန် မံက်တိုန်ကၠုင်မှ ကၠောန်တှ်ေ လဇုဲအာရောင်။ စပ်ကဵု မအရေဝ်ဝေါဟာရဏအ်ဂှ် သွက်မၞိဟ်မကၠောန်ဒၟံင် ကမၠောန်မဆေင်ကဵု လိက်မန်တအ် သီုဖအိုတ် ဒးဇီုကပိုက်ဒၟံင် တင်ဝါတ်ဂါတ် ဖအိုတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကောံဗီုဗီုဏအ် မိက်ဂွံဒှ် ပြဟ်ဟ်။

နာဲသုန်ဓန် -
စပ်ကဵု ဂကောံသုတေသနလိက်မန်ဏအ်ဂှ် ချပ်ကၠုင်ဒၟံင် တၟာလအ်ရ။ ဆဂး ဟွံမံက်ဂတဝ်ကၠုင်။ ပ္ဍဲကဵု ဂကူမနွံကဵု ဍုင် ဗီုကဵု ဍုင်သေံတအ်ဂှ် နကဵုအေန်သတဳကျုတ်ညးတအ် ခၞံဗဒှ်ပတိုန်ဒၟံင် မအရေဝ် သွာင်နာနာ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲတုဲ၊ မအရေဝ်တြေံ ညးတအ် ဟွံမဲကွေဟ်ဟ်၊ ဆဂး မအရေဝ်တၟိ ညးတအ် မခၞံဗဒှ်ပတိုန်ဂှ် ဂၠိုင်ကွေဟ်ဟ်ရ။ ပ္ဍဲဍုင်ဗၟာလေဝ် ဂကောံညးတအ်နွံကီု။ ဆဂး နဲကဲ ဗီုခၞံဗဒှ်ဂှ် ဍေဟ်ဟွံစှ်ေဗီု ၜိုတ်သေံ။ ပ္ဍဲမန်ပိုယ် ဂကောံဗီုဏအ် ကြိုက်တန် ကုမဒးနွံ။ ပွံင်အက္ခရ်မန်ဂှ် ဟွံမဲ ကဵုကိုန်ဂစိုတ်။ အရာဏအ်လေဝ် ထေက်ကဵု ဒးဖန်ကၠောန်ကီု။

အစာကြက်ဂကူ -
ပ္ဍဲကဵု လပါ်ဏအ် စိုတ်လုပ်စ စိုတ်ထတ် မိက်ဂွံလုပ်ဗိုင်ကၠောန်ကီု။

(လညာတ် နူညးသၟေဟ် မဂွံအခိင်ဟီုတအ် ဗွဲတၟေင် ညးသၟတ်တအ်မ္ဂး - စိုတ်လုပ်စ၊ ဗွဲကိုပ်ကၠာ လုပ်ဗိုင်ကၠောန်၊ ဗွဲကြဴ တီကၠိုဟ်ဂၠိုင်ကၠုင်မ္ဂး ပါလုပ် ပ္ဍဲအရာမဗိုင်ချပ်မာန် ပတှ်ေကေတ် ဗီုဏအ်)

(၂) ဗီုလဵု မဂွံဒက်ပတန်ဂကောံ

နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ -
ဂကောံဏအ်ဂှ် ပါ်လဝ် နကဵု ဗီုပြင်ၜါသာ်၊ (မွဲ) နကဵု ဗီုပြင်ဂကောံဂှ် အာနကဵု သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေသဳ ရုဲစှ် လညာတ်မၞိဟ်ဗဟုဝစ်။ ဥပမာ ရုဲစှ်မၞိဟ်စၞး ဒါရာ်တာမ္ဂး ဒးကေတ် မမာဲ နူကောန်ဂကောံလပါ်ဂၠိုင်။ (ၜါ) ပ္ဍဲလပါ်မဆေင်ကဵု သုတေသန ကေုာံ ပဒတန် မအရေဝ်ဝေါဟာရတၟိတအ်ဂှ် အာနကဵု သၞောတ်နဲကဲပညာ၊ ဟွံဒုင်သဇိုင် ကုလညာတ်မၞိဟ်ဗဟုဝစ်၊ ဒုင်သဇိုင် ကုဍာ်ဒကေဝ်။ ဥပမာ လတူမအရေဝ်မွဲ လညာတ် ဒှ်တၞဟ်ခြာကၠုင်ကီု၊ ခၞံဗဒှ် မအရေဝ်တၟိမ္ဂး ယဝ်ရ မအရေဝ်တိတ်ဒှ်အာ ဂၠိုင်နူမွဲမ္ဂး လညာတ်၊ ဗီုပြင် မလ္ၚတ်လဝ်တအ်ဂှ် စှ်ေကဵု ဍာ်ဒကေဝ်မ္ဂး ဒးစၟတ်သမ္တီ ဒုင်တဲ သီုဖအိုတ်။ ယဝ်ရ မဝေါဟာရမ္ဂး စၟတ်သမ္တီ နဒဒှ် မဝေါဟာရတနဟ်ခရာ။ ဂကောံဂှ် ဒက်ပ္တန်အာ နကဵု ကောန်ဂကောံဖအိုတ်တုဲ ပ္ဍဲကောန်ဂကောံတအ်ဂှ် ရုဲစှ်ပတိုန် ဒါရာ်တာ မၞိဟ်ဗဂေတ်စက်မွဲတၠ။

နာဲဇြေ -
ဂကောံမန်ဂှ် ဒက်ကၠုင် ဂၠိုင်ရ။ ညံင်ပၟတ်ဆံက် ဂဵုတိုန်တုဲ ကၠေအ်အာ အတိုင်ဂှ်ပၠန်။ ညံင်ဟွံဂွံဒှ်ဗီု ဒးချပ်။ တုဲပၠန် ဗဂေတ်စက်ကမၠောန် နကဵုဒါရာ်တာဂှ် ခိုဟ်ဒၟံင်ရ။ ကမၠောန်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ဇၞော်မောဝ်ဂကူမွဲတုဲ မၞိဟ်သွာင်တၞဟ် ၜိုန်ရ ညးဟွံစိုန်သကီု လပါ်အရေဝ်ဝေါဟာရမန်တအ်ကီုလေဝ် သွက်ညးတအ် ဂွံဗိုင်ထံက်ပင် ကဵုအာအရီုအဗင် မပ္တံကဵု အရီုအဗင်သြန်၊ အရီုအဗင်နာနာမာန်ကီု၊ ညံင်ဥပဓိဂကောံဂွံဇၞော် ကာလမဒးဆက်ဆောံ ကုဂကောံဇၞော်ဇၞော် ဗီုကဵု ယူနေတ်သကဝ်တအ်တုဲ ပါဲနူ ဒါရာ်တာမွဲတၠဂှ် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဏအ် ဒးနွံကဵု Board Members ထေက်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ နာဲဇြေ ကဵုကသပ်။ ဂကောံဏအ်ဂှ် ဒးဒက်ပတန် နကဵု ကောန်ဂကောံ၊ ညးဂကောံဗေါဒ် (board Members) မရုဲစှ်ပတိုန် နူကဵု တၠပညာကီု သီုကဵု နူဌာနသွာင်နာနာ မပ္တံကဵု ညးတၠဓန၊ တုဲပၠန် သွက်ဂွံ ဗ္ဂေတ်ကမၠောန်ဂှ် ရုဲစှ်ပတိုန် ဒါရာ်တာမွဲတၠ။

နာဲဗညာအံင် -
ဒးဂၞပ် အတိုင်နာဲဇြေ မပတိုန်ထ္ၜး ဒးနွံကဵု ညးဂကောံဗေါဒ် ပါဲနူဂှ်ပၠန် ကာလဂကောံဏအ် ဇၞော်ဂေါဝ်ကၠုင်မ္ဂး ညံင်ဂွံပါ်သွာင်နာနာ၊ ဥပမာ ညးပသုတေသနအရေဝ်ဝေါဟာရ သွာင်ရုက္ခ၊ သွာင်ဂဥုဲ ဒှ်တမ်။

သွဟ် ကောံဓရီု

(၁) ညးမတိုန်စိုပ်တအ် စိုတ်ထတ် အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန် မွဲ ပ္ဍဲမန်ပိုယ် ဒးဒက်ပတန် ထေက်။
(၂) အေန်သတဳကျုတ်ဝွံ ဒက်ပတန်တုဲ ညံင်ဂွံဗိုင်ခိုင်၊ ညံင်ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂွံမံက် ဒှ်အဓိကတုဲ သွက်ဂကောံဏအ် ဂွံဇၞော်မောဝ်အာ ဓာန်ဂတမာန်ဂှ် ပါဲနူ ညးဗဂေတ်စက် ဒါရာ်တာမွဲဂှ် ဒးနွံကဵု ညးဂကောံဗေါဒ်။

တင်သ္ဂုတ်သွာတ်

သွက်ဂွံ ဒက်ပတန်အာ ဂကောံဏအ်ဂှ် နကဵုညးမတိုန်စိုပ်တအ်ကီု၊ ညးဟွံတိုန်စိုပ်ကီု ဗိုင်ကဵုအာ ကသပ် စပ်ကဵု လဒက်ပတန်ဂကောံ (ဗီုပြင်ဒက်ပတန်ဂကောံ) နကဵု အဳမေဝ် ကုနာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ၊ ဟွံသေင်မ္ဂး လုပ်ချူ ပ္ဍဲကဵု ကဏ္ဍဓရီုကျာ ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာ။

ဒုင်သဇိုင် ကုကသပ်အပြောမ် မကလိဂွံ နူကဵု ကောံဓရီုဏအ်တုဲ နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ထပ်ဗပေင်စုတ် ပ္ဍဲသၞောဝ်အပြောမ်ဂှ်တုဲ မူအပြောမ်ဂှ် ညံင်ဂွံ ကဵုဗစိုပ် ဇရေင်ကောန်ဂကူမန်တအ်။

စဳမတ်/တင်စၟတ်

- ကောံဓရီု နကဵု Zoom ဝွံ နူကဵု တရဴအအာ ဒုင်ပစ္စယ် သွက် Zoom တုဲ ဖန်လဝ်ရ။ နကဵုတရဴအအာ ၜိုန်ရ ရာန်လဝ် သွက်ဂွံပကောံဓရီု သက္ကုပိုင်ခြာအခိင် ကီုလေဝ် ကာလလုပ်ဂှ် လုပ်ဒးအာ နကဵု အကံက်သက္ကုၚုဟ်တုဲ ကောံဓရီုဂှ် ဇၟာပ်မပေင် ၄၀ မိနေတ်ပိုတ်အာတုဲ ကောံဓရီုဂှ် အသိင်လီုအာညိရ။ တင်ဏအ် ဒှ်တင် သွက်ဂွံ စွံသတိ ပ္ဍဲဂကောံဓရီုဂတဏအ်။
- စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီုဝွံ ပတိုန်စွံ ပ္ဍဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာ ကဏ္ဍ ”အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်” ရောင်။ ဗွဲကြဴ ဂွံကလေင်ဂၠာဲလောဲ။ ကုညးဟွံမဲပၟိက် ယၟုဇကု ပါလုပ် ပ္ဍဲကဵု လိက်စၟတ်သမ္တီဏအ်တအ်ဂှ် စနူတ္ၚဲဝွံ (၁၄ ဂျောန် ၂၀၂၀) တုဲ ဂတဏအ် ပွိုင် ၁၄ တ္ၚဲ ကဵုသမ္တီ၊ ကုနာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာညိ။ လောန်ၜက်အာ တ္ၚဲမဖာပ်လဝ်ဂှ်တုဲ အခေါင်နုက်ပတိတ် ယၟုဇကု ဟွံမဲ။

ညးမချူစၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီု

နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ