အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန် - ကောံဓရီု ၂၀၂၀၊ ၀၇၊ ၀၄

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကောံဓရီု သွက်ဂွံဒက်ပတန် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန် တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် ဂျူလာင် ၄၊ ၂၀၂၀ အခိင် ၁၉း၀၀ - ၂၀း၀၀ (အခိင်လ္ဂုင်) နကဵု Zoom (ဝဳဒဳယဝ် ကောန်ဖရေန်)။

လိက်ဘိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်ဘိက်ပၟိင် သွက်ဂွံ ချပ်ဂၞန် ကိစ္စ ဒက် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်
ယွံ ညးစိုတ်မလုပ်စ ပ္ဍဲကဵု အရေဝ်ဝေါဟာရမန်တအ် ညးဂမၠိုင်အဴ

ပ္ဍဲကဵု ဂိတု ဂျောန် ၁၃၊ ၂၀၂၀ ဂှ် ပိုယ်တအ် ကောံဓရီုတုဲ ညးမတိုန်စိုပ်တအ် ဗွဲမဂၠိုင် စှ်ေစိုတ် သွက်ဂွံပံင်တောဲကၠောန်အာ ပ္ဍဲ ကမၠောန် သုတေသန ကေုာံ ခၞံဗဒှ် အရေဝ်ဝေါဟာရမန်ဂှ် ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုယ် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်မွဲ သ္ဒးဒက်ပတန်လဝ် ကြိုက်တန်ရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် ဗီုလဵု မဂွံဒက်ပတန်ဂှ်လေဝ် ချပ်ဂၞန်လဝ် ဗွဲအပြောမ်ညိညကီုရ။ သွက်ဂွံ ဆက်ဗၟံက်အာ ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂတတုဲ မိက်ဂွံကော်ဘိက် ကောံဓရီု နကဵု ဝဳဒဳယောကန်ဖရေန် မွဲဝါပၠန် အတိုင်အစဳအဇန် ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

က္ဍိုပ်လိက် ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် သၞောဝ်လဒက်ပတန် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်

စၟတ်တ္ၚဲ ကေုာံ အခိင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၄ ဂျူလာင်၊ ၂၀၂၀ အခိင် (ဍုင်သေံ - ၁၉း၃၀၊ ဍုင်မန် - ၁၉း၀၀၊ ယူရောပ် (ဒိန်မက်) - ၁၄း၃၀၊ အမေရိကာန် (အေန်ဒဳယာန်နာ) - ၀၈း၃၀) လလအ် ကောံဓရီု ပွိုင် ၉၀ မိနေတ်။ ဒၞာဲ (Video Conference, Zoom) Meeing ID & Links တ္ၚဲကြပ်တေအ် ပလံင်ကဵုရောင်။ (ID 5957281379)

ဒတောဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မူအပြောမ် သၞောဝ်အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန် ကေုာံ လၟေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်။
စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီု အလန်လက်ကရဴ အိုတ် (၁၃-၀၆-၂၀၂၀)

ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးမတိုန်စိုပ် သီုဖအိုတ် နွံအကြာ ၁၅-၁၆ တၠ

 1. တၠဂုန်အစာကေလာသ (တၠဂုန်သေံ) အစာလိက် တိုက်လိက်မန် ဘာကၠအ်ပၞဟ် ဍုင်မုဟ်ဍုင်)
 2. နာဲသုန်ဓန် (တၠပညာဘာသာမန် ကေုာံ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်)
 3. နာဲဗညာအံင် (အစာပရိုင်၊ သၟာဂဳတ ကေုာံ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်)
 4. နာဲရတ်ဂကူ/နာဲဇြေ (ဌာနပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန်)
 5. နာဲကြက်ဂကူ (အောင်မျိုးထွန်း) ဂကောံသင်ဗလိုက် ခရေတ်ယာန်မန်၊ အစဳအဇန် လျးဂကူမန်)
 6. နာဲသဳဟ (ဥက္ကဌ ဂကောံမန် ကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်)
 7. တၠဂုန်အဇ္ဇ (တရဴအအာ)
 8. တၠဂုန်ဇဝန (ခဠာတ်)
 9. တၠဂုန်အဠာဝက (အဲနာဲ) (ညးမချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန် ကေုာံ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်)
 10. နာဲတိထဝ် (အစာကဝိ)
 11. နာဲအံင်ရတ်မန် (ဌာနပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန်)
 12. နာဲမန်သဵုနဲ (ကဝိ၊ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်၊ ညးဇမၞော် ကွာန်နာင်သၠုင်)
 13. နာဲသိုက်ဆာန် (ကွးဘာတက္ကသိုလ် ထာင်ဝါန်)
 14. မာံလက္ခဏ (လအီမန်)
 15. မာံမန်ရံင်မန် (ကွးဘာ နူဍုင်လ္ဂုင်)
 16. နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ (ညးမကော်ကောံဓရီု)

(တင်စၟတ် ယၟုမၞိဟ်မတိုန်စိုပ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဟွံဂွံစၟတ်သမ္တီလဝ်နွံရ။ တုဲပၠန် ကောံဓရီုလပံက်တြင်တုဲ လၟိဟ်မၞိဟ် ဟွံဒှ်ဒၟံင် ဒတန်။ ကောံဓရီုဝွံ သီုဗလးလဝ် လမ္လတ် (live) နကဵုမုက်လိက်ဝှုက်ဗော် တရဴအအာ ကီုတုဲ မၞိဟ်ၜိုတ်မွဲကၠံတၠ ဗဵုဒၟံင်ကီုရ။)

ကဏ္ဍ မချပ်ဂၞန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် သၞောဝ်လဒက်ပတန် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန် (ဗီုမဂွံဒက် ဂကောံ)

လညာတ်ဂမၠိုင် မဆေင်ကဵု လဒက်ပတန်ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ -
ပသောင်ကလး ဗီုမဒက်ပတန် ဂကောံ။ ဒုင်သဇိုင် ကုသွဟ် နူကောံဓရီု မတုဲကၠုင်တုဲ ဗီုပြင် လဒက်ပတန် အေန်သတဳကျုတ်ဏအ်ဂှ် ပါဲနူ ကောန်ဂကောံ ကေုာံ ဒါရာ်တာမွဲတၠတုဲ ဇၞော်ဖလှဲပတိုန်လဝ် ဂကောံဗောဒ်ဂမၠိုင်။ ဂကောံဗောဒ်ဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် နကဵုမၞိဟ်စၞး နူဌာန၊ ဂကောံ၊ ကေုာံ နကဵု ပူဂိုလ်တၠပညာ၊ တၠဓန၊ ကေုာံ ညးမၞုံကု ကြဳဇှ် အယောဂုဏ်တအ်ရ။

နာဲဗညာအံင် -
ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဗောဒ်ဂှ် ကလေင်ရုဲစှ်ပတိုန် ညးပၠတရဴကမၠောန်/ သဘာပတိ မၞိဟ်ၜိုတ်မသုန်တၠ။ ဂကောံညးပၠတရဴကမၠောန်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မပကင်ရင် မင်မဲအာ ဂကောံ။

နာဲသုန်ဓန် -
ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဗောဒ်ဂှ် ညံင်ဂွံပါလုပ် နူကဵုဌာနနာနာ၊ ဂကောံနာနာဂှ် ပံက်လဝ်ကဵုတြင်။ ဆဂး မၞိဟ်ကၠောန်ကမၠောန်ဂှ် ဒးဒှ်မၞိဟ် ဂကောံသုတေသနတအ်ဂှ်ရ။ ဒါရာ်တာဂှ် ဒးကၠောအ်ဍ ကဵု ဂကောံဗောဒ်ဂှ်ကီု သီုကဵု ဂကောံသုတေသနဂှ် ယဝ်ရဒှ်မာန်မ္ဂး ခိုဟ်။ ဂကောံဗီုဏအ်ဂှ် ပ္ဍဲဍုင်သေံ ညးကဵုလဝ်ယၟု “ရာဇ်ပဏ္ဍိတ်သဓာန်” မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဂကောံတၠပညာသၟိင်ဨကရာဇ်တုဲ သဘာပတိဇၞော်အိုတ်ဂှ် ဒှ်ဨကရာဇ်တုဲ အဝဵုသြဇာဂကောံစိုပ်တရဴ။ နကဵုပိုယ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံသဘာပတိဇၞော်အိုတ်ဂှ် ကလိဂွံ ညးမနွံကဵု အယောဂုန်ဇၞော် နူကဵု ဍုင်မန်ပိုယ်တေအ်မ္ဂး ခိုဟ်ဂၠိုင်ရ။

နာဲရတ်ဂကူ /အစာဇြေ -
ဒးဂၞပ် လတူလညာတ် မပံက်လဝ်တြင် ပ္ဍဲဂကောံဗောဒ်၊ ပ္ဍဲကဵုဗောဒ်ဂှ် ယဝ်ရမၞိဟ်ဂၠိုင်မ္ဂး ဒးစွံလဝ် မၞိဟ်အာက္ဍိုပ်၊ မဒှ်မၞိဟ်မကဵုကသပ်၊ မဒှ်မၞိဟ်မပၠတရဴ။ ဥပမာ ကာလ ဒါရာ်တာ ပတိုန်လိက်ဒုင်စဳရေင်မ္ဂး ပအဓိက ကုမၞိဟ်မအာက္ဍိုပ်တအ်တုဲ ပတိုန်ဒုင်စဳရေင်။ နကဵု ဂကောံပၠတရဴဏအ် ကလေင်ပကင်ရင်အာ ဒါရာ်တာ (ဝါ) ဂကောံ။ ပ္ဍဲကဵု ဂကောံသဘာပတိ/ညးပၠတရဴဂကောံ မၞိဟ်မစိုန်သကီု လပါ်လိက်အရေဝ်ဘာသာမန်တအ်လေဝ် ဒးနွံကီု၊ ကာလဂှ်ဟေင် ညးတအ် ဂွံပၠတရဴ ကေုာံ မင်မဲဂကောံမာန်။

ကိစ္စဗမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲရတ်ဂကူ/အစာဇြေ -
အရေဝ်ဝေါဟာရမန်ဂှ် ဂၠိုင်တိုန်ဒၟံင်ဟွံသေင် အောန်စှ်ေဒၟံင်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရေင်ကမၠောန် အေန်သတဳကျုတ်ဏအ် ပိုယ်ဒးဖန် ညံင်ဂွံဗၟံက်ရုပ်ရဴပြဟ်ဟ်။ သၞောဝ်ဗီုလဒက်ပတန်ဂကောံဂှ် ရံင်ကဵုအကာဲအရာတုဲ ဆက်ဗပေင် ပလေဝ်ဗက်အာ။ ပ္ဍဲကဵုပိုယ်လေဝ် ဂကောံကၠာဲဘာသာ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဒးနွံမွဲ။ ကာလဂှ်ဟေင် ဝေါဟာရမန် ဂွံလှဲလးကၠုင်။

တၠဂုန်ကေလာသ -
တၞဟ်န ကမၠောန်ဂွံစိုပ်တရဴပြဟ်တုဲ မိက်ဂွံရုဲစှ်ပတိုန် ဒါရာ်တာ ပြဟ်ဟ်။ ကာလဂှ်ဟေင် ကမၠောန်ဂွံမံက်တိုန်ပြဟ်ညိ။ (လတူလညာတ် တၠဂုန်ကေလာသဂှ် နာဲဗညာအံင်၊ နာဲရတ်ဂကူ၊ နာဲကြက်ဂကူ၊ နာဲတိထဝ်၊ တုပ်စိုတ်)

တင်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စပ်ကဵု လဒက်ပတန်ဂကောံဂှ် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဗောဒ်ဂှ် ဒးနွံကဵု ဂကောံသဘာပတိ မသုန်တၠ။ ဂကောံသုတေသန(တအ်)ဂှ် နွံကဵု ဒါရာ်တာမွဲတၠ။ နကဵု ဒါရာ်တာဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မဆက်စၠောအ် ဗ္ဂေတ်စက် အကြာဂကောံၜါ ညံင်ဂွံဒှ်မွဲဒြဟတ်။

ရုဲစှ် ဒါရာ်တာ -
ညးမတိုန်စိုပ်တအ် တုပ်စိုတ် သွက်ဂွံ ခပတိုန် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ နဒဒှ် ဒါရာ်တာ စဵုကဵုစိုပ် ကောံဓရီုဇၞော် အခိင်ဂတတေအ်။

နူတ္ၚဲဏအ် ဂတဏအ် ၜါသတ္တဟမ္ဂး ကလေင်ဆဵု ရေင်သကအ် မွဲဝါပၠန်။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂတဂှ် သွက်ဂွံရုဲစှ် မၞိဟ်စၞးဂကောံဗောဒ်ဂမၠိုင်၊ အကြာဏအ် ဗိုင်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် ညးမိက်ဂွံပါလုပ်။ တုဲပၠန် ညးဂှ်မွဲ ပိုယ်ဂွံခပတိုန် နဒဒှ် သဘာပတိဇၞော်အိုတ်ဂှ် ဗိုင်ချပ်လဝ်။

ပါဲနူဂှ်ပၠန် ညံင်ဂွံချပ်ဂၞန် ပ္ဍဲသွာင်ဗၟံက်ရုပ်ရဴကမၠောန် ဥပမာ သွာင်တြာဲဘာသာ၊ ဂကောံသုတေသနဝေါဟာရမန်၊ သွာင်ခၞံဝေါဟာရမန်။

ဂလာန်တင်ဂုန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

- ကောံဓရီု နကဵု Zoom ဝွံ နူကဵု တရဴအအာ ဒုင်လဝ်ပစ္စယ်။

ညးမချူစၟတ်သမ္တီကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ