သၟတ်ဗၠာဲတအ် ကြေဝ်ဂၠံင်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဒွက်သၟတ်ဗၠာဲတအ် ကြေဝ်ဂၠံင် ဝွံ ဒှ်ဒွက်ဒိင် အစာဒံက်တာမာံတေန်မန် (ကၟာဝက်) ကေုာံ နာဲခေန်မိုင်ကျဳ တအ် ချူဇန်လဝ်တုဲ ပ္ဍဲကာလမပ္တိတ်ကဝး အာဲကၟာဲယေန်သၞာင်မန်ဂှ် အစာခၞဲ ကေုာံ ညးတၠရမ္သာင် ဒွက်အခိုက်မန်တြေံ နာဲထောန်စိင် (တကအ်ခၟိုင်) ကေုာံ ညးတၠရမ္သာင် အစာဒွက် ကေုာံ လှ်ေ အခိုက်မန်တြေံ မိမြဟ်သန် (ကွာန်လှာ) ဒယှ်ေလဝ်ရ၊၊

သတ်ဒွက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁)
(တြုဟ်) (သၟတ်ဗၠာဲတအ်ဟိုဲ ပိုဲအာဝေင်ရ ရဲလ္ပကဵုလအ်
ရုပ်ဏအ်ဟွံကျေဝ် ပယျေဝ်လဝ် ဟွံမာန် ကညာဆာန်ရော ဟွံသေင်၊၊)
(ဟေံ ဟေံ ဆဵုဒၟံင်ဟာ ဒေအ်ကညာတအ် ကြေဝ်ဂၠံင်၊
အဵု အဵု ဆဵုဒၟံင်ရ ဒေအ်ဗြဴတအ် ကျေဝ်မံင်၊)
ညံင်ဒေအ်ဗြဴ ဟွံထေင်ဍောတ်ပိုဲ ပသတိကီုလေဝ်၊
အိုတ်ရဲတအ် အာဝေင်စိုအ်လေဝ် ဗက်ကၠုင်ညိလေဝ်၊
အိုတ်ဒေအ်ဗြဴ ဟွံထေင်ဍောတ်ပိုဲ ပသတိကီုလေဝ်
အိုတ်ရဲတအ် အာဝေင်စိုအ်လေဝ် ဗက်ကၠုင်ညိလေဝ်၊

(၂)
ပိုဲဝန္ဒနာ ပလံင်မေတ္တာ မိပ်မြဟ်ကာ အိုဟ်တၟိုဟ်ကၠာ ယဲအန္တရာဲ လာဲလေင်အာ၊
ဆက်တဲ ဗက်ကၠုင်ကၠာ ညဳသာ ဇက်တိုန်အာ ယေန်သၞာင်ပညာ ရာင်ဆာဲတိုန်အာ လဟဵုအာ ဒဵုလအိတ်ရလေဝ်အဴ၊၊

(၃)
(တြုဟ်)ကောန်ဂကူမန်အလုံဒေသ ဂွံဆဵုရမွဲဟာန်ကၠာ၊
(ဗြဴ)ကောန်ဂကူမန်အလုံဒေသ ဂွံဆဵုရမွဲဟာန်ကၠာ၊

(တြုဟ်)စိုတ်စေတနာထတ်ယုက်ရ ပိုဲယဵုပ သစ္စသစ္စာ
(ဗြဴ)စိုတ်စေတနာထတ်ယုက်ရ ပိုဲယဵုပ သစ္စသစ္စာ

(တြုဟ်)ဒက်ဂကောံရ ညဳညဳသာသာ ညံင်ရဴအှော်စန်
(ဗြဴ)ဒက်ဂကောံရ ညဳညဳသာသာ ညံင်ရဴအှော်စန်

(တြုဟ်)အိုတ်ကလောတအ် မိပ်မြဟ်တုဲကၠာ ညဳသာသၟဟ်န်
(ဗြဴ)အိုတ်ကလောတအ် မိပ်မြဟ်တုဲကၠာ ညဳသာသၟဟ်န်

(တြုဟ်)ပညာခေတ်ဂှ် ပိုဲဒးဗ္တောန်လဝ် ယေန်သၞာင်တြေံဂှ် ပုဲဒးပ္တန်လဝ်
(ဗြဴ)ပညာခေတ်ဂှ် ပိုဲဒးဗ္တောန်လဝ် ယေန်သၞာင်တြေံဂှ် ပုဲဒးပ္တန်လဝ်

(တြုဟ်)ဘဝပိုဲလေဝ် ယိုဝ်ယာတိုန်လဝ် ဍုင်ရးပိုဲလေဝ် ဇၞော်မောဝ်တိုန်လဝ်
(ဗြဴ)ဘဝပိုဲလေဝ် ယိုဝ်ယာတိုန်လဝ် ဍုင်ရးပိုဲလေဝ် ဇၞော်မောဝ်တိုန်လဝ်

(တြုဟ် ဗြဴ)အိုတ်ရဲတအ် လွဳပရာဏောင်လေဝ်၊ အိုတ်ကလောတအ် က္ညရီုဗင်ညိအဴ၊၊

(၄)
(တြုဟ်)တ္ၚဲဏအ် တ္ၚဲဏအ် တ္ၚဲခိုဟ် ဂွံကၠုင်ဆဵုမိ သြမိ သြမိ သြယာဲ ဗဵုမိရောဟွံဖဲ၊၊
(ဗြဴ)တ္ၚဲဏအ် တ္ၚဲဏအ် တ္ၚဲခိုဟ် ဂွံကၠုင်ဆဵုနာဲ သြနာဲ သြနာဲ သြယာဲ ဗဵုနာဲရောဟွံဖဲ၊၊

(တြုဟ်)တ္ၚဲဏအ် တ္ၚဲဏအ် တ္ၚဲခိုဟ် ၜိုဟ်သြိုဟ်စိုတ်နာဲ သြမိ သြမိ သြယာဲ ညံင်သၞံင် ပြဟ်စှ်ေကၠုင်၊ မိရ နာဲရ မိပိတင် ဝနံသာမိ သ္ၚိနွံအလဵုရော၊၊
(ဗြဴ)သ္ၚိပိုဲ သ္ၚိခိုဟ် ၜိုဟ်သြိုဟ်ရာင်ဆာဲ ဒၞာဲသ္ၚိပိုဲနွံ သ္ကုတ်လပါ်တဲပုင်၊ ဍာ်နုင် ဍာ်ဒါန် သွက်ရဲကွာန်သုင် ယဝ်နာဲကၠုင်ဗဵု ဆဵုသ္ၚိပိုဲရ၊၊

(တြုဟ်)ဆာန်မိက်ဂွံဆာန် နာဲဆာန်ကၠာ
(ဗြဴ)ဆာန်မိက်ဂွံဆာန် မိဆာန်ကၠာ

(တြုဟ်)မေတ္တာညးကြံင် ညးပၠံင်ဂွံဏာ
(ဗြဴ)မေတ္တာညးကြံင် ညးပလံင်ကဵုဏာ

(တြုဟ်)(ဟေံ မိဂၞိင်ၜါ ဂၞိင်ၜါ မေတ္တာလေဝ် ဓနိဝန် )၂ ပ္ကဴဂွံညောန် ပ္ကဴဂွံညောန် မွဲဂၞဳပၠန်ရောင်၊၊

(၅)

(တြုဟ်)(မိင်ဗရုဗြဲကျာ အခိင်အခါဏအ်ရ ပိုဲသၟတ်ဗၠာဲ ဗှ်သၞာရလေဝ်ကညာ၊)
(ဗြဴ)(မိင်ဗရုဗြဲကျာ အခိင်အခါဏအ်ရ ပိုဲသၟတ်ကညာ ဗှ်သၞာရလေဝ်နာဲ၊)

(တြုဟ်)(ဗှ်သၞာဒၟံင်ကၠာ)
(ဗြဴ)(ဗှ်သၞာဒၟံင်ကၠာ)

(တြုဟ်)သွက်ဂွံဆဵုဟေင် မိမွဲရသေင်ဟာ
(ဗြဴ)သွက်ဂွံဆဵုဟေင် နာဲမွဲရသေင်ဟာ

(တြုဟ်)အခိင်အခိင်ဏအ်ရ အခါအခါဏအ်ရ
(ဗြဴ)အခိင်အခိင်ဏအ်ရ အခါအခါဏအ်ရ

(တြုဟ်)သွက်ဂွံဆဵုဟေင်အဴ မိပ်မြဟ်ရလေဝ် အဴ


သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လဒက်ပ္တန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒွက်ဝွံ ချူလဝ် ပရူသၟတ်ဝုတ်ဗၠာဲတအ် ဗီုစုက်လုက် ဓရီုကျာ ရေင်သကအ်တုဲ ဒက်မိတ်ဒါန် ရေင်သကအ်ရ၊၊ ဒကုတ်ပထမဂှ် သၟတ်ဗၠာဲတအ် ကသေအ်ကၟဝ် ရေင်သကအ် သွက်ဂွံအာ တိတ်ကြေဝ်ဂၠံင်၊၊ ဆဵု သၟတ်ဝုတ်ကညာတအ် ဓရီုကျာ ရေင်သကအ် ပရေင်ဍုင်ကွာန်၊ ပရေင်ဂကောံ၊ ပရေင်ပညာ၊ ပညာခေတ်ဂှ် ဒးဗတောန်၊ ယေန်သၞာင်တြေံဂှ် ဒးမင်မွဲ၊ သွက်ဍုင်ကွာန် ဂွံဇၞော်မောဝ်ဂှ်လေဝ်ကၠောန် သွက်ဘဝဇကု ဂွံယိုဝ်ယာ/ဇၞော်မောဝ်ဂှ်လေဝ် ဒးဖန် ဒှ်တမ်ရ၊၊ ညးၜါ ဓရီုကျာတုဲ စိုတ်သၞေဟ်သၞဴ ကတဵုဒှ်တုဲ သၟတ်တြုဟ်ဂှ် သၟာန်သ္ၚိ နွံအလဵု၊ သၟတ်ကညာဂှ် သှ်ကဵု၊၊ ညးၜါ ဒှ်မေတ္တာ ဇြဟာန် ရေင်သကအ်၊၊ သ္ၚိညး ညးစဴတုဲ၊၊ ဗှ်သၞာ ရေင်သကအ်၊၊ ကၞောတ်တဲ ဂွံပံင်ရေင်သကအ်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒွက်ဝွံ ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု ဗီုပြင် (သ္ၚိ-မ္ၚး-သ္ၚိ) ညံင်ရဴပေါမ်မွဲပိုဒ် ကောန်သၟိင် နွံပ္ဍဲနန်၊ တိတ်အာနူနန် ဆဵုကဵု ကောန်သၟိင်ဗြဴ၊ ကလေင်စဴနန် မွဲစွံ ကုကောန်သၟိင်ဗြဴရ၊၊

ဆက်ပါ်နကဵုဒကုတ်မ္ဂး သၟတ်ဗၠာဲတအ် ကြိုင်စ သွက်ဂွံအာမ္ၚးဂှ် မွဲဒကုတ် (ပိုဒ် ၁)၊၊ တုဲပၠန် အရာမဆက်ကဵု သၟတ်ဗၠာဲ ကေုာံ သၟတ်ဝုတ်တအ် ပေါဲသဘင်ဂှ်မွဲပိုဒ် (ပိုဒ် ၂)၊၊ သၟတ်ဗၠာဲတအ် ဓရီုကျာရေင်သကအ် ညးမွဲပါင် အဲမွဲပါင် ပရူဘဝ၊ ပရူပညာ ကေုာံ ပရူဂကောံဂှ် မွဲပိုဒ် (ပိုဒ် ၃)၊၊ သၟတ်ဗၠာဲကဵု သၟတ်ဝုတ်တအ် နွံစိုတ်ထၞေန်စေန်စပ်တုဲ သၟာန်ဌာန်သ္ၚိဂှ် မွဲပိုဒ် (ပိုဒ် ၄)၊၊ လက္ကရဴအိုတ် ဗှ်သၞာရေင်သကအ်တုဲ စၟဳဒၟံင် သွက်ဂွံ ကလေင်ဆဵုရေင်သကအ်ပၠန်ဂှ် မွဲပိုဒ် (ပိုဒ် ၅)၊၊ ပိုဒ် ၃ - ၅ ဂှ် နဒဒှ်မွဲပိုဒ် ၜိုန်ပကောံစွံ မွဲဂွံလေဝ် ဟိုတ်နူ ပရူဟွံတုပ်တုဲ ပါ်ထောအ် ပိုဒ်တၞဟ်ဟ်မ္ဂး ဒးရးဂၠိုင်ရ၊၊

ပွဳပွူ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ရံင်ကဵု ပ္ဍဲဒၞာဲသၟတ်ဗၠာဲ ကေုာံ သၟတ်ဗြဴ မဓရီုကျာ မဟီုဂးဒၟံင် ပရူဂကောံ၊ ပရူဂကူညဳသာသၟဟ်န်၊ ပရူပညာခေတ်၊ ဘဝဂွံယိုဝ်ယာ၊ ဍုင်ကွာန် ဂွံဇၞော်မောဝ်တုဲ အစာချူဒွက် ဒံက်တာမာံတေန်မန် ညးရန်တၟအ်လဝ် ဂကောံမၞိဟ်သၟတ် မလေပ်လိက်၊ မတီကၠိုဟ်ခၠင်၊ ဗွဲတၟေင် မပ္တံကဵု ဂကောံကွးဘာတက္ကသိုလ် ကေုာံ ဂကောံမၞိဟ် မကၠောန်ပရေင်ဂကောံ သွက်ဍုင်ကွာန် ဂွံရာင်ဆာဲတအ်ရ၊၊ တုဲပၠန် ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် ဗီုသ္ၚိမၞုံကဵု ဍာ်နုင်ဒါန်တအ်ဂှ်တုဲ ဒဒှ်ရ ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် အခိုက်ကွာန်မန်မွဲလေဝ် ဟီုဂွံကီုရ၊၊

သမိက်သ္ဂး[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒွက်ဝွံ ဒှ်ဒွက် မကဵုပညာ ကုသၟတ်တအ်၊ ပရေင်ဍုင်ကွာန် ညံင်ကွာန်ဂွံဇၞော်မောဝ်ဂှ်လေဝ် ကၠောန် သွက်ဘဝဇကုဂှ်လေဝ် လ္ပဝိုတ် ဒးကၠောန်ကီု၊၊ တုဲပၠန် ဇကုဒှ်ဂကူမန် မဒှ်ဂကူမၞုံကဵု ယေန်သၞာင်ပြဝေဏဳတြေံမွဲတုဲ ပြဝေဏဳဇကုတြေံဂှ်လေဝ် မင်မဲ၊ ကွတ်ပညာဂတာပ်ခေတ်ဂှ်လေဝ် ဗ္တောန်ရ၊၊


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]