အနန္တမေတ္တာ၊ ဒွက်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဒွက်အနန္တမေတ္တာ ဝွံ အစာကဝိ ကြဝိတ်မန် မချူလဝ် နဒဒှ်ကဗျမွဲပိုဒ် ပ္ဍဲလိက်ဂတာပ်ခေတ်တုဲ အစာကွိုင်ကွိုက်မန်ဒယှ် နာဲဗညာကွိင် ဖျေဟ်အခိုက်တုဲ ဖန်ဇန်လဝ် ညံင်ဂွံဒှ် ဒွက်မွဲပိုဒ်ရ၊၊

သတ်ဒွက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

((အိုတ်သီု စက္ကဝါ အဵု တန်တဴလေဝ် သတ်တအ်ကၠာ) ၂ ((တသိုက်စိုတ်ကာယျ ၜါပြကာ)၂ လၟိုင်ကာလ ကဵုဂွံတန်တဴအာ၊၊)၂)၂

ဍောင်သွာမ္ၚဵု ယဵုဍာ်လံင်ဇြဲ ရိုဟ်တ္ၚဲပတ္ထဏာ ပိုဲဖျေဟ်မေတ္တာ မ္ၚဵုမပြဲ ရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲ ကဵုဂွံတန်တဴအာ ပိုဲဖျေဟ်မေတ္တာ

အဓိပ္ပါယ်ဒွက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပိုဒ် ပထမဂှ် ဒှ်ဂလာန်မဖျေဟ်မေတ္တာ ကုသတ်ဂမၠိုင်ရ၊၊ အိုတ်ကဵု သတ်တအ် အလုံအိုတ်သီု မပဒတဴဒၟံင် အလုံမွဲစက္ကဝါတအ်ဂှ် ကဵုဂွံမံင် ပဒတဴ နကဵုတသိုက်စိုတ်ကီု သီုကဵုတသိုက်ကာယ ၜါပြကာ သီုညးဖအိုတ်ညိ၊၊ တသိုက်ၜါပြကာဂှ် ကဵုဂွံဍိုက်ပေင်ဒၟံင် လၟိုင်အခိင်ကာလညိဂှ် ရာဒနာ ဖျေဟ်မေတ္တာ ကုသတ်တအ်ရ၊၊

ပိုဒ်ဒုတိယဂှ် ဟီုကဵုဇၟာပ်သတ်တအ်ရ၊၊ ပ္ဍဲမၞိဟ်တအ်ဂှ် ဇကုဂွံမံင် နကဵုတသိုက်မာန်ဂှ် ပ္ဍဲဇကု ဒးစြဟ်လဝ် (ဝါ) ဒးနွံကဵု စိုတ်မ္ၚဵုမပရဲ စိုတ်မေတ္တာမပြဲ ရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲရ၊၊

ဟိုတ်ဂှ်ရ ပၟိက်အစာဒွက်ဝွံ ညးမိက်ဂွံဟီု ဇကုဂွံတန်တဴ ဗွဲတသိုက်စိုတ် တသိုက်ကာယမာန်ဂှ် ပ္ဍဲဇကု ဒးနွံကဵု ဓဝ်မေတ္တာ လတူညးတၞဟ် (ဝါ) သတ်တအ် သီုဖအိုတ်ရောင်၊၊


ပရူအစာချူဒွက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အစာကဝိ ကြဝိတ်ထဝ်ဂှ် ဒှ်ကျာ်ဇၞော်အစာဝိလာသ ဇာတိကွာန်ကအ်ခပုင်၊ ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်ရ၊၊ ကျာ်ဇၞော်အစာဝိလာသဂှ် ယိုက်ဂၠေင်ကၠောန်ကၠုင် ပ္ဍဲကဵု လိက်ဂတာပ်ခေတ် ကရောမ် ကျာ်ဇၞော်ပါလိတ ကေုာံ ကျာ်ဇၞော်အစာသိင်္ဃ နူစတမ် စဵုကဵု ဂကောံဂှ်လီုအာကီုရ၊၊ ကျာ်ဇၞော်အစာဝိလာသဂှ် ကေင်ဒှ်လဝ် နွံပိုန် ဘာထံင်ကှ်ေ (ဘာသာသနာပါလ) ကွာန်ထံင်ကှ်ေ ကၟာဝက်တုဲ ဗွဲကြဴ အာဂ္ဇအ် ဘာလွဳမာန်ရတ် မဒှ်ဘာ မၞုံပ္ဍဲဗၟံက်ကွာန်ဇာတိဇကု ကအ်ခပုင်၊ သၟဝ်ကျာ ကျာ်ဘင်က္ဍင်ရ၊၊

ပ္ဍဲကာလ ဂကောံသၟာသုခုမမန် ပံင်ကောံအလုံဂၠးကဝ် မကၠောန်ပ္တိတ် ဝဳဇြဳဒဳဂှ် ဗၠေတ်စတုဲ ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် ညးမချူဒွက် ဗညာကွိင် ရ၊၊ ပ္ဍဲဝဳဇြဳဒဳဂှ် ညးတၠရမ်သာင်ဒယှ် မိမြဟ်သန် ဒယှ်လဝ်ရ၊၊

ကလင်ဗဵုကေတ် ပ္ဍဲyoutube.com

https://www.youtube.com/watch?v=XzsBz5DDm6Q&list=PLA63ED2A7B39473C7

https://www.youtube.com/watch?v=7rGlYJPuPf4


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]