မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန် - ကောံဓရီု ၂၀၂၀၊ ၀၇၊ ၁၈

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ကောံဓရီု သွက်ဂွံပဒတန်သၞောဝ်လဒက်ပတန်၊ ရုဲစှ်ညးတာလျိုင် ကေုာံ ဖျေဟ်ဗီုပြင်ကမၠောန် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန် တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် ဂျူလာင် ၁၈၊ ၂၀၂၀ အခိင် ၁၉း၀၀ - ၂၀း၀၀ (အခိင်လ္ဂုင်) နကဵု Zoom (ဝဳဒဳယဝ် ကောန်ဖရေန်)။

လိက်ဘိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်ဘိက်ပၟိင် သွက်ဂွံ ချပ်ဂၞန် ကိစ္စ ဂကောံ ကေုာံ သွက်ဂွံ လးပရေင်ကမၠောန် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်

ယွံ ညးစိုတ်မလုပ်စ ပ္ဍဲကဵု အရေဝ်ဝေါဟာရမန်တအ် ညးဂမၠိုင်အဴ
ပ္ဍဲကဵု ဂိတု ဂျူလာင် ၄၊ ၂၀၂၀ ဂှ် ပိုယ်တအ် ကောံဓရီုတုဲ ဗီုပြင်မဂွံဒက်ပတန် အေန်သတဳကျုတ်ဝွံ ပိုယ်တအ် ဖျေဟ်လဝ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်တုဲ သွက်ဂွံ ကၠောန်ကမၠောန်ဂွံတုဲ သီုရုဲစှ်လဝ် ဒါရာ်တာမွဲတၠကီုရ။ သွက်ဂွံ ရုဲစှ်အာ ညးတာလျိုင် ဂကောံစၟိန်ပြမာန် ကေုာံ လးပရေင်ကမၠောန်အေန်သတဳကျုတ်ပိုယ်တုဲ ပိုယ်တအ် ကော်ဘိက် ကောံဓရီု နကဵု ဝဳဒဳယောကန်ဖရေန် အတိုင်အစဳအဇန် ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

က္ဍိုပ်လိက် ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ပဒတန် လိက်စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီု မတုဲကၠုင်။
 2. ကလေင်သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် သၞောဝ်လဒက်ပတန် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်
 3. ရုဲစှ် ညးတာလျိုင်
 4. လးပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်။

စၟတ်တ္ၚဲ ကေုာံ အခိင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁၈ ဂျူလာင်၊ ၂၀၂၀ အခိင် (ဍုင်သေံ - ၁၉း၃၀၊ ဍုင်မန် - ၁၉း၀၀၊ ယူရောပ် (ဒိန်မက်) - ၁၄း၃၀၊ အမေရိကာန် (အေန်ဒဳယာန်နာ) - ၀၈း၃၀) လလအ် ကောံဓရီု ပွိုင် ၁၂၀ မိနေတ်။ ဒၞာဲ (Video Conference, Zoom) Meeing ID & Links တ္ၚဲကြပ်တေအ် ပလံင်ကဵုရောင်။

ဒတောဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မူအပြောမ် သၞောဝ်အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန် စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီု အလန်လက်ကရဴအိုတ် (၀၄၊ ၀၇၊ ၂၀၂၀)

ညးမကော်ဘိက်
နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ
ဒါရာ်တာ အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန်

ကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးမတိုန်စိုပ် သီုဖအိုတ် နွံအကြာ ၁၅-၁၆ တၠ

 1. တၠဂုန်အစာကေလာသ (တၠဂုန်သေံ) အစာလိက် တိုက်လိက်မန် ဘာကၠအ်ပၞဟ် ဍုင်မုဟ်ဍုင်)
 2. နာဲဗညာအံင် (အစာပရိုင်၊ သၟာဂဳတ ကေုာံ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်)
 3. တၠဂုန်အဇ္ဇ (တရဴအအာ)
 4. တၠဂုန်ဇဝန (ခဠာတ်)
 5. နာဲအံင်ရတ်မန် (ဌာနပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန်)
 6. နာဲသိုက်ဆာန် (ကွးဘာတက္ကသိုလ် ထာင်ဝါန်)
 7. မာံလက္ခဏ (လအီမန်)
 8. မာံမန်ရံင်မန် (ကွးဘာ နူဍုင်လ္ဂုင်)
 9. နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ (ညးမကော်ကောံဓရီု)
 10. မာံဃံင် (ကွးဘာတက္ကသိုလ်) ဇာတိကွာန်ဒူရာ
 11. မင်ဗၠာဲလအီမန် (ခေတ္တ မလေရှာ) ဇာတိကွာန်ကြေဝ်ဏာ
 12. မာံဓရ်အံင်ဇျာန်
 13. မိကျေဝ်ဂေါဝ်

(တင်စၟတ် ယၟုမၞိဟ်မတိုန်စိုပ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဟွံဂွံစၟတ်သမ္တီလဝ်နွံရ။ တုဲပၠန် ကောံဓရီုလပံက်တြင်တုဲ လၟိဟ်မၞိဟ် ဟွံဒှ်ဒၟံင် ဒတန်။ ကောံဓရီုဝွံ သီုဗလးလဝ် လမ္လတ် (live) နကဵုမုက်လိက်ဝှုက်ဗော် တရဴအအာ ကီုတုဲ မၞိဟ်ၜိုတ်မွဲကၠံတၠ ဗဵုဒၟံင်ကီုရ။ တုဲပၠန် သီုဖအိုတ် မၞိဟ်ဗဵုလဝ် ၜိုတ် မွဲလက်ပိလ္ၚီ)

ကဏ္ဍ မချပ်ဂၞန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပဒတန် လိက်စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီု မတုဲကၠုင်။[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စပ်ကဵုတင်ဏအ် သွက်ဂွံပလေဝ်ဗပေင် ဟွံမဲတုဲ ပဏာဒတန်။

ကလေင်သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် သၞောဝ်လဒက်ပတန် အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ဗှ်ထ္ၜး ကေုာံ ပသောင်ကလး သၞောဝ်လဒက်ပတန် ဂကောံ မွဲပိုဒ်တုဲမွဲပိုဒ်။

စပ်ကဵု သၞောဝ်လဒက်ပတန်ဂကောံဂှ် ပ္ဍဲကဵု တင်ရန်တၟအ်ဂကောံဂှ် စၞး မစကာလဝ် ဝေါဟာရ ဇၞော်မောဝ်၊ မအရေဝ် "မောဝ်" ဂှ် ဒှ်ဒၟံင် အကမ္မကကြိယာ တုဲ စၞးဂှ် သၠာဲကဵု သကမ္မကကြိယာ "ပၟဝ်" မ္ဂး ဂပ်ဝ်ဂၠိုင်၊ မြဴသာ်ဝွံ တၠဂုန်ကေလာသ ပတိုန်ထ္ၜး။ အတိုင်လညာတ် တၠဂုန်သေံဂှ် မၞိဟ်လညာတ်တၞဟ်ခြာ ဟွံမဲတုဲ တုပ်စိုတ် အတိုင်လညာတ် တၠဂုန်ကေလာသ။

တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵု သၞောဝ်ဘဏ္ဍာဂှ် ထပ်စုတ်လဝ် "ညးမကေတ်လဝ် တာလျိုင်ဒါရာ်တာဂှ် လုပ်ကေတ် ပ္ဍဲဒၞာဲတာလျိုင် နဒဒှ် ညးမဂိုင်ဒေပ်သြန် ဟွံဂွံ"။ နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ကလေင်ပတိုန်ထ္ၜး။ စပ်ကဵုတင်ပတိုန်ထ္ၜးဏအ် မၞိဟ်လညာတ်တၞဟ်ခြာ ဟွံမဲတုဲ တုပ်စိုတ်။

စပ်ကဵုသၞောဝ်ဏအ် ပတိုန်ထ္ၜးလညာတ် ကေုာံ ကလးဗီုမဗၟံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်တအ်တုဲ သီုဖအိုတ် ဒးကေတ် အခိင် ပွိုင် ၆၀ မိနေတ်။ တင်မပတိုန်ထ္ၜးလဝ်တအ် ပလေဝ်တုဲမ္ဂး သၞောဝ်ဝွံ ပဏာဒတန် ပ္ဍဲကောံဓရီုဏအ်။

ရုဲစှ် ညးတာလျိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵုကောံဓရီု ညာတ်ကေတ် ပ္ဍဲကဵု အေန်သတဳကျုတ်ဝွံ မၞိဟ်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ပ္ဍဲဂကောံစၟိန်ပြမာန် သ္ဒးခပတိုန်ကြိုက်တန်။

 • တၠဂုန်ကေလာသ (အစာလိက် တိုက်လိက်မန်ဒယှ် ဘာကၠအ်ပၞဟ် ဍုင်မုဟ်ဍုင်)
 • နာဲဗညာအံင် (အစာပရိုင်၊ သၟာဂဳတ၊ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်)
 • နာဲသုန်ဓန် (တၠပညာအရေဝ်ဘာသာမန်၊ ညးချဳဓရာင် သွက်အခေါင်ဂကူမန်)
 • နာဲရတ်ဂကူ (ဌာနပရေင်ပညာ ကောန်ဂကူမန်)
 • နာဲသက်လောန် (တၠပညာ အရေဝ်ဝေါဟာရမန်၊ ညးမခၞံလဝ် အဘိဓာန်မန် ဗၟာ)
 • နာဲကြက်ဂကူ (သကိုပ်တာလျိုင် အစဳအဇန်လျးဂကူမန်၊ ဂကောံသင်ဗလိုက်ခရေတ်ယာန်မန်)
 • နာဲဓရ်အံင်ဇျာန် (ညးသၟတ် မစိုန်သကီု လပါ်လိက်အရေဝ်ဘာသာနာနာ)

ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် နာဲသုန်ဓန်၊ နာဲရတ်ဂကူ၊ နာဲသက်လောန်၊ နာဲကြက်ဂကူ ဟွံဂွံတိုန်စိုပ်လဝ်တုဲ သွက်ဂွံရုဲစှ် နကဵုမာဲ ညးလဵု မဂွံခပတိုန် နဒဒှ် ဥက္ကဌ ကေုာံ ဒု-ဥက္ကဌဂှ် ဖန်ဟွံဂွံ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် နကဵု ဒါရာ်တာအေန်သတဳကျုတ် ညံင်ဂွံကေတ်အဆက် ကုညးထပှ်တၠ ဗွဲလတူဝွံတုဲ ပ္ဍဲကဵု နကဵု ညးထပှ်တၠဂှ် ညးတအ် ရုဲစှ်ပတိုန် ဥက္ကဌ ကေုာံ ဒု-ဥက္ကဌ ကေတ်တ်။

ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကုညးမတိုန်စိုပ် ကောံဓရီုတအ် သၟာန်ပၟိက်ဆန္ဒပူဂိုလ်ညးတအ်တုဲ ညးဗွဲသၟဝ်ဝွံ မိက်ဂွံယိုက်ဂၠေင် နဒဒှ် ကောန်ဂကောံ။

 1. တၠဂုန်အဇ္ဇ (တရဴအအာ)
 2. နာဲအံင်ရတ်မန် (ဌာန ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမန်)
 3. တၠဂုန်ဇဝန (ဇိုင်ကျာ်၊ ဘာမန် တာဝတိံသာ)
 4. မာံဃံင် (ကွးဘာတက္ကသိုလ်) ဇာတိ ကွာန်ဒူရာ
 5. မင်ဗၠာဲလအီမန် (ခေတ္တမလေရှာ) ဇာတိ ကွာန်ကြေဝ်ဏာ
 6. မာံသိုက်ဆာန် (ဇာတိ ကွာန်နာင်သၠုင်)
 7. နာဲမန်ရံင်မန် (ဍုင်လ္ဂုင်)

နာယက[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု နာဲမန်သဵုနဲ ကဵုဗစိုပ်လဝ် ဒဒှ်ရ ပၠုပ်စုတ် နာဲအံင်ဇၞး (ဥက္ကဌ ဂကောံအစာကၞေဟ်မန်) ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဗေါဒ် မွဲတၠ၊ ဂှ် ရံင်ကဵု ဂုဏ်သိက္ခာညးနာနာသာ်တုဲ နာဲအံင်ဇၞးဂှ် ကြိုက်တန် ကုဌာနန္တရ နာယကတုဲ ပိုယ်တအ် ထ္ၜုတ်ပတိုန်ညး နဒဒှ် နာယက အေန်သတဳကျုတ်ဝွံရ။ (တင်ဏအ် ဟွံဒှ်ချပ် ပ္ဍဲကောံဓရီု)

လးပရေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်။[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လညာတ် ကမၠောန် နကဵုအေန်သတဳကျုတ်ဝွံ မဒးကၠောန်ထေက်ဂမၠိုင်ဂှ် ဗွဲခမၞန် ညးမတိုန်စိုပ်ကောံဓရီုတအ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

တၠဂုန်ကေလာသ
အတိုင်ကမၠောန်အဓိက အေန်သတဳကျုတ်ဝွံ ပကောံမအရေဝ်မန်တြေံ၊ တၟိ နကဵုပူဂိုလ်ကီု သီုနကဵုဂကောံ။ စကာ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်တုဲ ညံင်ဂွံပကောံချူ ပတိုန်ထ္ၜး၊ အခိင်လၟုဟ် ဟိုတ်နူ မၞိဟ်စကာ ဝှုက်ၜေါက်ဂၠိုင်တုဲ ဗွဲကိုပ်ကၠာ စကာအာ သီုၜါတုဲ ကၠောန်အာထေက်။

တၠဂုန်ဇဝန
ပကောံမအရေဝ်မန်တၟိတုဲ ညံင်ညးဂမၠိုင်ဂွံတီ ကၠောန်ပ္တိတ် ဝဳဒဳယောဒကုတ် (Video clip)

နာဲဗညာအံင်
စကာဒြဟတ်မဳဒဳယာဗီု ကဵုဝှုက်ၜေါက်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် ညံင်ကဵု ဌာနဗလးရမ္သာင် သွက်မအရေဝ် မကၠောန်လဝ်တၟိကီု သီုကဵု မအရေဝ်တြေံတအ် ဂွံဖျာပ်တြးစိုပ်၊ လမျီုဂွံလုပ် အကြာညးဍုင်ကွာန်တအ်။

နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ
အရေဝ်မန် လိက်မန် ညံင်မၞိဟ်ဂွံစကာဂၠိုင်ကၠုင်ဂှ် ဒးစကာ နကဵုကွတ်ဂတာပ်ခေတ် ဗီုကဵု app ဥပမာ လိက်မန်မချူလဝ်တုဲ ကဵုဍေဟ်ဗှ်ပတိတ် (text to voice)။ အရေဝ်မဟီု နကဵုရမ္သာင် ကဵုဍေဟ် ချူ နကဵုလိက် (voice to text)။ တုဲပၠန် အရေဝ်မန်မထုဲဒၟံင် ကုအရေဝ်ဘာသာသအာင် ဗွဲတၟေင် မအရေဝ်ဗၟာ ဂှ် ညံင်ဂွံကလေင်ဖအးမာန်ဂှ် ပ္ဍဲ voice to text ဂှ် သီုကလေင်ဖ္ဍိုဟ်ထောအ်။ ဥပမာ ညးမွဲဟီု "ပ္ဍဲကဵု လွှတ်တော် မွန်ပြည်နယ်ပိုယ်ဏအ် အမာတ်မန် ညံင်ဂွံဂွံဒၞာဲဂၠိုင်င် ပိုယ်ဒးဂစာန်" မ္ဂး ပ္ဍဲကဵု လိက်ဂှ် နကဵုစက်ဂှ် ချူဖ္ဍိုဟ်ထောအ် "ပ္ဍဲကဵု စၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုင်မန်ပိုယ်ဏအ် အမာတ်မန် ညံင်ဂွံဂွံဒၞာဲဂၠိုင်င် ပိုယ်ဒးဂစာန်"

ဒုင်သဇိုင် ကုလညာတ်ဗွဲလတူဝွံတုဲ ညးမဒှ် ဒါရာ်တာအေန်သတဳကျုတ် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ကေတ်အခိင် ပွိုင်မွဲဂိတုတုဲ ညံင်ဂွံ ချူပ္တိတ်ကဵု ဗီုပြင် ဗမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန် (vision and mission statement)။

ဂလာန်တင်ဂုန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

- ကောံဓရီု နကဵု Zoom ဝွံ နူကဵု တရဴအအာ ဒုင်လဝ်ပစ္စယ်။

ညးမချူစၟတ်သမ္တီကောံဓရီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ