ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ သၞာံ ၂၀၂၀ ဒေသရးမန်ဂမၠိုင်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ဗီုရုပ်တၞးမာဲ ဍုင်ဗၟာ သၞာံ ၂၀၁၅

သဘင်မာဲ ဍုင်ဗၟာ သၞာံ ၂၀၂၀ ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၈[၁]တုဲ နူကဵုကမ္မရှေန်မာဲ စၟတ်သမ္တီ ပိုင်ခြာလဝ် ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ သွက်စၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုင်မန်ဂှ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။ တွဵုရးဍုင်မန် နွံ (၁၀) ပွိုင်ဍုင်ဂှ် မွဲမွဲပွိုင်ဍုင်မ္ဂး ပါ်လဝ် ပွိုင်ဆန္ဒၜါၜါ[၂]တုဲ သွက်အမာတ်စၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုင်တအ်ဂှ် မွဲပွိုင်ဍုင်မ္ဂး မွဲပွိုင်ဆန္ဒမာဲရ။ [၃]

ဗော်ညဳသၟဟ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗီုရုပ် ဂကောံရုဲစှ်ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဗဟဵု ၁၇ တၠ။
ပၞောန်ကြဴ (၁) မိသုမန်၊ (၂) မိထဝ်ဉာဏ်၊ (၃) နာဲသာန်တေန် (၄) နာဲတာန်ယှိုယ် (၅) နာဲလှအံင် (၆) အ္စာသဝ်နာဲဟံင်ဍုင် (၇) နာဲလျးတၟး (၈) နာဲဗညာသာန် (၉) နာဲအံင်မန်
ပၞောန်ဂတ (၁) နာဲလွဳအံင် (၂) နာဲပါန်အံင် (၃) နာဲထောန်ဖေ (၄) နာဲတၠနန် (၅) နာဲဆာန်တိ (၆) နာဲကျာန်ယျေတ် (၇) နာဲသဵုမျေအ်။ (နာဲဇၞူမန် ဟွံပါပ္ဍဲဗီု)

သွက် သဘင်မာဲဏအ်ဂှ် နကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဒက်ပ္တန်လဝ် ဂကောံရုဲစှ်ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဗဟဵု (၁၆) တၠ၊ ဗွဲကြဴ ကလေင်ထပ်စုတ် မွဲတၠတုဲ ဒှ်အာ (၁၇) တၠ အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

 1. နာဲတၠနန် (နာဲတေန်အံင်) ဥက္ကဌ၊
 2. နာဲလှအံင် (ဒုဥက္ကဌ)၊
 3. နာဲဇၞူမန် (ဒုဥက္ကဌ)၊
 4. နာဲဆာန်တိ (ဒုဥက္ကဌ ၃)၊
 5. နာဲလျးတၟး (ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ၁)၊
 6. နာဲသာန်တေန် (ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ၂)၊
 7. နာဲသဵုမျေအ် (ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ၃)၊
 8. နာဲတာန်ယှိုဲ (ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ၄)၊
 9. အ္စာသဝ်နာဲဟံင်ဍုင် (ဖက်ဆောညး အုပ်ကာ)၊
 10. နာဲလွဳအံင် (ကေင်ကာဗဟဵု)၊
 11. နာဲထောန်ဖေ (ကေင်ကာဗဟဵု)၊
 12. နာဲအံင်မန် (ကေင်ကာဗဟဵု)၊
 13. မိထဝ်ဉာဏ် (ကေင်ကာဗဟဵု)၊
 14. နာဲကျာန်ယျေတ် (ကေင်ကာဗဟဵု)၊
 15. နာဲဗညာသာန် (ကေင်ကာဗဟဵု)၊
 16. နာဲပါန်အံင် (ကေင်ကာဗဟဵု)[၄]
 17. မိသုမန် (ဟိုတ်နူ ဒှ်ဒၟံင် အစုမ်တုဲ ထပ်စုတ် ဗွဲကြဴ)၊

ပ္ဍဲကဵု ဂကောံမၞိဟ်ရုဲစှ်အလံင်အမာတ်တအ်ဂှ် နာဲလွဳအံင် ပတိုန်လဝ် စရင်သွက်အလံင်အမာတ် စၠတ်ထဝ်တွဵုရး ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ် (၂)၊ နာဲလျးတၟး ပတိုန်လဝ် စရင်သွက်အလံင်အမာတ် စၠတ်ထဝ်တွဵုရး ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု (၂)၊ နာဲသာန်တေန် ပတိုန်လဝ် စရင်သွက်အလံင်အမာတ် စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် တုဲ ဒးဒုင်ပါ်ပါဲ နူကဵု ညးဍုင်ကွာန် နဒဒှ် မၞိဟ်သီုဝေင်ဗဝ် သီုတေအ်ဗဝ် ဗွဲမဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ။

နကဵုဂကောံဝွံ ပ္တိတ်လဝ် ဍာ်ဒကေဝ်အလံင်အမာတ် (၁၈) တင်။

 1. သ္ဒးဒှ် ကောန်ဗော်ရောင်။
 2. ညးစၞး မဒုင်ရုဲစှ်ဝွံ သ္ဒး ဒှ်မၞိဟ်ဒ္ဂေတ်ဗက် သဇိုင်သၞောဝ်ဥပဒေဒက်ပတန်ဍုင်ကီု၊ သၞောဝ်ဥပဒေပေဲါရုဲမာဲကီုရောင်။
 3. ပရေင်လုပ်ပြိုင်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် စိုတ်ဒးထတ်တုဲ ဇကုဇကု ဒးပ္တိုန်ဆန္ဒ သ္ဒးဒှ်ရောင်။
 4. ဒ္ဂေတ်ပဋိပတ် ဒးခိုဟ်ရောင်။
 5. ပရေင်လစွံစိုတ် ဒးခိုဟ်ရောင်။ (စိတ်ရင်းသဘောထား ကောင်းမွန်မှန်ကန်သူ ဖြစ်ရမည်)
 6. ခန္ဓကာယကဵု စိုတ် ထတ်ယုက် ဒးခိုဟ်ရောင်။
 7. ပရေင်ချူခၞံသၞောဝ်၊ ပရေင်ပတိုန်ဂလာန်၊ ပရေင်ဘဏ္ဍာ၊ ပရေင်ကိုန်စဳဇန်၊ ပါလုပ်ပ္ဍဲကမ္မယှေန်တံဂှ်တုဲ ဍာ်ဒကေဝ် ပွမချူဆာဲ ပတိုန်ထ္ၜး၊ ပရေင်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲ ဗၞတ်ထေက်ကြိုက် ဒးနွံရောင်။
 8. တင်ဇကုမိက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜးဂှ် နကဵုပါင်ကီုဒှ်၊ နကဵုလိက်ကီုဒှ် ညံင်သ္ဂောံကိတ်ညဳကဵု ပရေင်ပရောဂှ် ဟီုဂးဒးပတိုန် ထ္ၜးမာန်ရောင်။
 9. သ္ဒးဒှ်ပူဂဵု ညးဒေသတံဆန္ဒနွံပၟိက် သ္ဒးဒှ်ရောင်။
 10. သ္ဒးဒှ်မၞိဟ်ဒုင်တဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴ လတူဂၠံင်တရဴ မူဝါဒ သဘဴဓဝ်ဗော်ရောင်။
 11. သွက်ပေဲါရုဲမာဲဂှ် အခိင်ကာလ၊ ပွမရုန်ဂစာန်ပတိတ်ဇြဟတ်၊ ညးဒးဒုင်ဖအိုတ်ခရိတ် ဗၞတ်ထေက်ကြိုက်မာန် သ္ဒးဒှ်ရောင်။
 12. သ္ဒးဒှ်ညးတီကၠိုဟ် သဘဴဓဝ်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ကောန်ဂကူတုဲ ပရေင်ဆဵုဂဗ ဗၞတ်ထေက်ကြိုက် သ္ဒးနွံရောင်။
 13. ပရေင်ဂကူ၊ ပရေင်ဘာသာ ၜက်ၜေတ်တၞုင်တၞး ဟွံဂွံရောင်။
 14. သ္ဒးဒှ်ညးတီကၠိုဟ် ကွတ်စက်ဂတာပ်ခေတ် (ကွတ်ပရိုင်) နကဵုဂုန်ဖဵုနွံနွံ သ္ဒးသုင်စောဲလေပ် ဗၞတ်ထေက်ကြိုက် ရောင်။
 15. မၞိဟ်ဒုင်ရုဲစှ်ဂှ် သ္ဒးဒှ်မၞိဟ်ဒေသပွိုင်ဍုင်ဂှ်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး သ္ဒးဒှ်ဌာန်တိုပ်သုက်ဂှ်ရောင်။
 16. ပရေင်ရုန်ဂစာန် ပံင်တောဲ ပ္ဍဲဗော် သ္ဒးနွံရောင်။
 17. ဇြဟတ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲကဵု ပရေင်အာက္ဍိုပ် သ္ဒးခိုဟ်ရောင်။
 18. ပရေင်စန်ဒက် သ္ဒးခိုဟ်ရောင်။[၄]

တုဲပၠန် ညးအလံင်အမာတ်တအ်ဂှ် ဒးဒုင်လဝ် ဂတိပါင် (၈)တင်ပၠန်ဂှ်

 1. သ္ဒးဒ္ဂေတ်ဗက် မူဝါဒဗော်ကဵု လၟေင်ကမၠောန်ဗော်ရောင်။
 2. ကာလသ္ဒးဒုင်ရုဲစှ် ခါန်ကၞက်တာလျိုင် ပ္ဍဲအလဵုအသဳကီု၊ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ကီုဂှ် သ္ဒးဒုင်ကေတ်သ္ဂုတ်သွာတ် နူဗော် ရောင်။
 3. နူကဵုသြန်ပရေင်ဂွံဒုင်စသိုင်ဂှ် နကဵုဗော်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်လဝ် လၟေင်ဂိတု သ္ဒးကဵုအာ ပရေင်ထံက်ပင်ဗော်ရောင်။ (ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမ္ဂး 10% ၊ ကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုင်မ္ဂး 15% ၊ ပ္ဍဲဂကောံအလဵုအသဳဂှ် (တွဵုရး၊ ကၟိန်ဍုင်) ကဵု ညးဇၞော်ကၠတ်ထဝ်ဂမၠိုင် (တွဵုရး၊ ကၟိန်ဍုင်) 25% ။
 4. တင်ပတိုန်ထ္ၜးဂမၠိုင်ကီု၊ တင်သၟာန်ဂမၠိုင်ကီု ဆက်စပ်လၟေင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်ဂှ် သ္ဒးရေင်တၠုင်ကေတ်အဆက်ကဵု ဗော်ရောင်။
 5. ဇၟာပ်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တုဲဂှ် သ္ဒးဒုင်စဳရေင်ကဵုဗော်ရောင်။
 6. ပရေင်ဍုင်ကွာန်၊ ပရေင်ကောန်ဂကူ ဆေင်စပ်ကဵုပရေင်ပတိုန်ဂလာန်သဳကၠဳ ကိစ္စနာနာသာ်ဂှ် သ္ဒးကေတ် အခေါင်နူဗော်ရောင်။
 7. ဆေင်စပ်ကဵုပရေင်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသဂှ် သ္ဒးကေတ်တင်တုပ်စိုတ် နူဒေသတုဲမှ ပတိုန်ထ္ၜးရောင်။
 8. ပွိုင်ဍုင်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဟွံမွဲတအ်ဂှ် တင်သဳကၠဳပတိုန်ထ္ၜးနွံကၠုင်မ္ဂး သ္ဒးကေတ် တင်တုပ်စိုတ်၊ ဒးပတိုန်ထ္ၜးကဵု ဗဟဵုရောင်။[၄]

မူသဇိုင်ဝါဒ မရုဲစှ် အလံင်အမာတ်တအ်ဂှ် ဖျေဟ်လဝ် (၅)တင် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

 1. ညးစၞးလုပ်ပြိုင်ပေဲါရုဲမာဲ နူဗော်ဝွံ ဒးအံင်ဇၞး သ္ဒးဒှ်ရောင်။
 2. ညးစၞးဍာံဇေတ်ဂမၠိုင် သ္ဒးကဵုလုပ်ပြိုင်ရောင်။
 3. ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဗၠိုင်နာနာဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲစက်ယန်အလဵုအသဳဂှ်ကီု ရေင်တၠုင်သ္ဒးခိုဟ်ရောင်။
 4. ဗဗွဲဓဝ်ဍာံနွံတုဲ ပရေင်ကၠးဖ္ဍးကီု၊ ပရေင်ဗက်အဂတိဟွံမွဲကီု သ္ဒးဒှ်ရောင်။
 5. သွက်ဍုင်ကီု၊ သွက်ဒေသဇကုကီု၊ သွက်ဂကူဇကုကီု ဒးလွဳၜံင်ပ္တိတ်ကဵု ညးတၠသ္ကေက်သ္ကာဂမၠိုင်မာန်ကီု။[၄]

သၞောတ်ပရေင်ရုဲစှ်

 1. ဂကောံရုဲစှ် ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဝွံ နူကဵုကမ္မတဳကေင်ကာဗဟဵု ရုဲစှ်တုဲ သ္ဒးကေတ်တင်သ္ဂုတ်သွာတ် နူကမ္မတဳ ဗဟဵုရောင်။
 2. စေဝ်ပၞောန်ဂကောံကီု အခေါင်ကၠောန်ဂမၠိုင်ဂှ် နူကဵုကမ္မတဳကေင်ကာဗဟဵုတံ သ္ဒးစၟတ်သမ္တီသ္ပကဵုဒတန်ရောင်။
 3. တၞးလိက်သွက်ဂွံဗပေင် ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဂှ် အာတ်ကေတ်တုဲ သ္ဇိုင်သၞောဝ်ကီု၊ တင်စရာဲဍာ်ဒကေဝ် ညးစၞး အလံင်အမာတ် နူကဵုကမ္မယှေန်စၟတ်သမ္တီလဝ်ဂှ်ကီု ဟွံကိတ်ညဳ၊ ကိတ်ညဳ ဗွဲပဏာမ ဒးစၟဳစၟတ်ရောင်။
 4. ပ္ဍဲအရာရုဲစှ် ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဂမၠိုင်ဝွံ လၟိဟ်ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဆက်စပ်ဂှ် နူကဵုပွိုင်ဍုင်တံ ဂၠိုင်အိုတ် (၃) ဆ ရုဲစှ်ပတိုန်ထ္ၜး (ဂကောံရုဲစှ်ဗဟဵု) မာန်ရောင်။
 5. နူကဵုဂကောံရုဲစှ်ပွိုင်ဍုင်တံ ရုဲစှ်ပတိုန်လဝ်ဂမၠိုင်ဂှ် ဂကောံဗဟဵုတံ ရုဲစှ်သ္ပအာဒတန်ရောင်။
 6. ပရေင်နကဵုဂကောံတုဲ ကေတ်သ္ပမာန် ညံင်ဟွံဂွံမံက်ဂှ် ဒးစွံသတိရောင်။
 7. ပရေင်ရုဲစှ်ဂမၠိုင်ဂှ် ဗွဲကြပ်အိုတ် ကမ္မတဳကေင်ကာတံ သ္ပဒတန်တုဲမှ ဒှ်ဒတန်ရောင်။
 8. ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဒုင်ရုဲဂမၠိုင်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်ဗၠိုင်လဵု ဇကုမိက်ဂွံလုပ်ဒုင်ရုဲဂှ် မ္ဒးပတိုန်လဝ်စရင်ဒတုဲရောင်။
 9. ညးစၞးအလံင်အမာတ်နူကဵုပွိုင်ဍုင်တံ ပတိုန်ရုဲစှ်လဝ်ဂမၠိုင်ဂှ် နကဵုဗွဲလၟေင်ဗွိုင်ကၠတ်ထဝ်ဂှ် မ္ဒးရုဲစှ်အာရောင်။
 10. ဂကောံရုဲစှ်ပွိုင်ဍုင်ဝွံ ဗွဲမကိတ်ညဳကဵုစေဝ်ပၞောန်ဂှ် ဂကောံရုဲစှ်ဗဟဵုတံ ဒးဒက်ပတန်ရောင်။
 11. နူကဵုပူဂဵုညးဒေသဂှ် ညးလုပ်ဒုင်ရုဲဟွံမွဲ ဒှ်ကၠုင်မ္ဂး ဂကောံပွိုင်ဍုင်ကဵု ဂကောံဗဟဵု ပညဳပညပ်တုဲ ရုဲစှ်သ္ပအာ ဒတန်ရောင်။[၄]

လၟေင်ကမၠောန် ဂကောံရုဲစှ်အလံင်အမာတ်ပွိုင်ဍုင်

 1. အလံင်အမာတ်တံဝွံ ဒးဍာ်ပေင်ကဵု တင်နင်ဍာ်ဒကေဝ် မူအလံင်အမာတ်ရောင်။
 2. အလံင်အမာတ်တံဝွံ ညးဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောဝ်အမာတ်မာန် ဒးဒှ်ရောင်။
 3. ညးဒုင်ရုဲအလံင်အမာတ်တံဂှ် ဒးဂရင်ပ္တီနကဵု (form) ရောင်။ (form) မွဲစုမ်မ္ဂး ဒးရာန်မွဲကိုတ်ဒကေဝ်ရောင်။ ဂွံဒုင်ရုဲကီုဂှ် ဟွံဂွံဒုင်ရုဲကီုဂှ် သြန်ဝွံ သ္ပသြန်ဂအုံပွိုင်ဍုင်ရောင်။
 4. ကမ္မတဳကေင်ကာဗဟဵု ကေုာံ ကမ္မတဳဗဟဵုတံဂှ် ပါလုပ်ပ္ဍဲဂကောံရုဲစှ်ဟွံဂွံ၊ ဆဂး ပါလုပ်မံင် ပ္ဍဲကမ္မတဳကေင်ကာ ပွိုင်ဍုင်မ္ဂး ပါလုပ်ဂွံ။
 5. ဂကောံရုဲစှ်ပွိုင်ဍုင်ဂှ်ဝွံ ကမ္မတဳကေင်ကာပွိုင်ဍုင်တံ ဒးပါလုပ်သီုဖအိုတ်ရောင်၊ ဂကောံကမ္မတဳကွာန်/အရာပ် ဟွံပါလုပ်ပ္ဍဲကမ္မတဳကေင်ကာပွိုင်ဍုင်ဂှ် မွဲတၠ ဒးပါလုပ် ပ္ဍဲကမ္မတဳရုဲစှ်ပွိုင်ဍုင်ဂှ်ရောင်။
 6. ပရေင်ပေဲါရုဲစှ်ဂှ် ဒးသ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ရောင်။
 7. ညးဒုင်ရုဲစှ် အလံင်အမာတ်တံဂှ် ပါလုပ် ပ္ဍဲဂကောံရုဲစှ်ပွိုင်ဍုင်ဟွံဂွံ။
 8. (၂၀၂၀) ဂိတုဂျူလာင် (၁၅) စွံလက္ကရဴအိုတ်တုဲ နူဂကောံရုဲစှ်ပွိုင်ဍုင်ရုဲစှ် သ္ပလဝ်ဒတန် အလံင်အမာတ်ဂမၠိုင်ဂှ် ဒးပလံင်ဗစိုပ်ကဵု ဂကောံရုဲစှ်ဗဟဵုရောင်။
 9. တၞးလိက်ဂရင်ပ္တီဝွံ မူတံ ကေုာံ တၞးဆာဲ အပံင် (၂) စုမ် ဒးပတိုန်ရောင်။[၄]

လၟေင်ကမၠောန် ဂကောံရုဲစှ်အလံင်အမာတ် (ဗဟဵု)

 1. မူ၊ သၞောတ် လၟေင်ကမၠောန်ရုဲစှ်ဂှ် ဒးသောင်ကလးကဵု ပွိုင်ဍုင်ရောင်။
 2. ပ္ဍဲရုဲစှ်ပွိုင်ဍုင်ဂှ် အတိုင်မူဗဟဵုဖျေံလဝ် သ္ဂောံရုဲစှ်အာမာန် ဂကောံရုဲစှ်ဗဟဵု ဒးပၠတရဴရောင်။
 3. ကာလရုဲစှ်ဒှ်အခက်ခုဲမ္ဂး ဒးကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် နကဵုမာဲပၞုက်တုဲ အလံင်အမာတ်ဂွံမာဲဂၠိုင်အိုတ်ဂှ် ဒှ်ဒတန်ရောင်။
 4. အလံင်အမာတ်ပါလုပ် ပ္ဍဲဂကောံရုဲစှ် (ဗဟဵု) တံဂှ် ကာလရုဲစှ် ပွိုင်ဍုင်ဆေင်စပ်ကဵုဇကုမ္ဂး ပါလုပ်ဟွံဂွံ။
 5. နကဵုဗဟဵု လလံသ္ဂောံလလောင်စရင်အလံင်အမာတ်ဂှ် မ္ဒးစွံလဝ်ကာပၞုက်ရောင်။
 6. သၞာံ (၂၀၂၀)၊ ဂိတုဂျူလာင် (၃၀) စွံလက္ကရဴအိုတ်တုဲ သ္ဒးရုဲစှ် သ္ပအာဒတန်ရောင်။[၄]

ဗီုပြင်ဗမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်
ဂကောံရုဲစှ် ညးစၞးအလံင်အမာတ် ပွိုင်ဍုင်ဂှ် ဒုင်သဇိုင်ကဵု ကမ္မတဳကေင်ကာ ပွိုင်ဍုင်ဂမၠိုင် ဒက်ပတန်လဝ် (၇၄) တၠ၊ ကွာန်ကမ္မတဳကေင်ကာ ဟွံလုပ်ပါလဝ်မ္ဂး မွဲကွာန်မွဲတၠ သွက်ဂွံထပ်စုတ်အာတုဲ ပွိုင်ဍုင်မွဲကဵုမွဲဂှ် လၟိဟ်တၞဟ်ခြာ နွံရ။ ကာလကၠောန်ပေဲါရုဲစှ် ညးစၞးအလံင်အမာတ် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ဂမၠိုင်ဂှ် နူဂကောံရုဲစှ် အလံင်အမာတ် (ဗဟဵု) တအ် ကၠုင်စိုပ် မင်ရံင်အာရ။ နူကဵုဂကောံရုဲစှ် အလံင်အမာတ် (ဗဟဵု) ဂှ် အခေါင်သဳကၠဳဖန်ဖက် လတူပွိုင်ဍုင် ဟွံဂွံရောင်ဂှ် ညးတာလျိုင်ဗဟဵုတအ် သောင်ကလးလဝ်ကဵု ဂကောံကမ္မတဳကေင်ကာပွိုင်ဍုင်တအ်ရ။

နူလၟုဟ်မ္ဂး ဂကောံရုဲစှ် အလံင်အမာတ် (ဗဟဵု) တအ် ပတိတ်ကဵုဒၟံင် တၞးလိက်သွက်ဂွံဗပေင်ရုဲစှ် ညးစၞးအလံင်အမာတ် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်တံရ။ ညးစၞးအလံင်အမာတ် မွဲမွဲဗၠိုင်မ္ဂး ဥပမာ- ပ္ဍဲကဵုညးစၞးလုပ်ဒုင်ရုဲ ဗၠိုင်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဂှ် ဂၠိုင်အိုတ် (၃) တၠ နူကဵုဂကောံပွိုင်ဍုင်ဂှ် ရုဲစှ်တုဲ ပတိုန်ဏာ ဂကောံရုဲစှ် (ဗဟဵု) ရ။ နူဂှ်မွဲအဆံင် ဂကောံရုဲစှ် (ဗဟဵု) တအ် စၟဳစၟတ် သ္ၚဳဂၠိပ် သ္ပဒတန် (၁) တၠရ။

နူကဵုဂကောံရုဲစှ် အလံင်အမာတ်ပွိုင်ဍုင်ဂမၠိုင်ဂှ် ဂျောန် (၃၀) ပွိုင်ဍုင်ညးကုညး ညးစၞးလုပ်ဒုင်ရုဲတံ ညံင်ဂွံပလံင် စရင် ကုရုင်ပွိုင်ဍုင်ညးကုညးတုဲ ဂျူလာင် (၁၅) မ္ဂး စရင်ညးစၞးလုပ်ဒုင်ရုဲဂမၠိုင်တအ်ဂှ် နူကဵုဂကောံရုဲစှ်ပွိုင်ဍုင်တအ် ဒး ပလံင်ကဵု ဂကောံရုဲစှ်အလံင်အမာတ် (ဗဟဵု) ရ။ နူဂှ်မွဲအဆံင် ဂျူလာင် (၃၀) ဂှ်မ္ဂး နူဂကောံရုဲစှ်အလံင်အမာတ် (ဗဟဵု) တအ် မ္ဒးရုဲစှ်သ္ပအာဒတန် စရင်အလံင်အမာတ်ဂမၠိုင်ရောင်။[၄]

အခက်အခုဲဂမၠိုင် မဆေင်ကုရုဲအလံင်အမာတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဍာ်ဒကေဝ်အလံင်အမာတ် သီုဖအိုတ် (၁၈) တင် ၜိုန်ရ စၟတ်သမ္တီလဝ်ကီုလေဝ် ဒုင်သဇိုင် ကုတင်အဓိက (၄)

 1. ဒးဒှ် ကောန်ဗော်ရောင်
 2. ဒးဒှ် မၞိဟ်နူကဵု ကမ္မတဳပွိုင်ဍုင်တအ် မပတိုန်စရင်ကဵုဗဟဵု
 3. ဒးဒှ် ညးဒေသ နူပွိုင်ဍုင်ဂှ်၊ (ဌာန်တွိုပ်သုက်/ဒတန်ဒၟံင်)
 4. ဒးဒှ် မၞိဟ်မတီကၠိုဟ် ပရေင်သၞောဝ်ဥပဒေ

မြဴသာ်ဝွံ နာဲလျးတၟး ဟီုပသောင်ပရိုင် ပ္ဍဲကဵု ဂိတုဂျောန် ၇၊ ၂၀၂၀ ပ္ဍဲရုင်ပိုင်ခေတ်ရ။[၅] တုဲပၠန် "အဝဵုအခေါင်အရာ ပရေင်ရုဲစှ် ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဂှ် တန်တဴကဵု ကမ္မတဳ ပွိုင်ဍုင်တအ် မရုဲစှ်ရ။ အခေါင်အဝဵုဂှ် အပ်လဝ်ကဵု ပွိုင်ဍုင်တအ် ပေင်င်ရဏောင်၊ နကဵု ဂကောံရုဲစှ်ညးစၞးအလံင်အမာတ်ကဆံင်ဗဟဵုဂှ် ဟွံလုပ်ပလာပ်ပထုဲ ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်တအ်ရောင်။ ခိုဟ်အိုတ်ဂှ်တှ်ေ ညးစၞးပွိုင်ဍုင်ဇကု နူပွိုင်ဍုင်ဇကု ရုဲစှ်ဖန်ဖက်ကေတ်တ်ဂှ် ခိုဟ်အိုတ်ရောင်။" နာဲလျးဟံင်မန် (နာဲကျာန်ယျေတ်) ကမ္မတဳကေင်ကာဗဟဵု ဟီုပသောင်ကလး ကုကမ္မတဳပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု ပ္ဍဲ ဂျောန် ၁၆၊ ၂၀၂၀ ရ။[၆]

ဆဂး ကာလညးဒေသတအ် ရုဲစှ်ပတိုန် မၞိဟ်စၞးညးတအ် မနွံပၟိက်ဇေတ်တ်ဂှ် နကဵုဗဟဵု ဟွံဒုင်တဲတုဲ ပရေင်ကလိုက်ကမဵု ပ္ဍဲကိစ္စမရုဲစှ် အလံင်အမာတ် ကတဵုဒှ်ကၠုင် ကြပ်ဇၟာပ်ပွိုင်ဍုင်ရ။ နကဵုညးဍုင်ကွာန်တအ် တီကၠိုဟ်လဝ် အတိုင်မဖျေဟ် မဟီုလဝ် ဗွဲလတူဂှ်တုဲ ကၠိုဟ်ကေတ် လတူ မၞိဟ်တာလျိုင်ဗဟဵုတအ် ဟွံမာန်ရ။ ကၞောတ်တဲ ပ္ဍဲကဵု အရေဝ်ပတိုန်ဖျေဟ်ရေင်သကအ် ပ္ဍဲလတူဝှုက်ၜေါက်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂျောန် ၉၊ ၂၀၂၀ Naing Tint Lwin ဂှ် ပတိုန်စုတ် လိက်ကာပၞုက် မချူလဝ် နကဵုဘာသာဗၟာ "မြိုနယ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲအတွက် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ" မပတိတ်လဝ် ပ္ဍဲ ဂျောန် ၂၉၊ ၂၀၂၀ ပ္ဍဲမုက်လိက်ညး၊ မုဟိုတ် ညးတအ် ဟွံဒးဂၞပ် လတူမၞိဟ်ဒေသတအ် မရုဲစှ်ပတိုန်လဝ်ဂှ်ရ။ ဟိုတ်နူ ညးဒေသတအ် ရုဲစှ်ပတိုန် မၞိဟ်မစိုန်သကီုတုဲ မနွံကဵု ဍာ်ဒကေဝ်တအ် ဟွံဒုင်သဇိုင် ကုက္ဍိုပ်ပိက္ဍိုပ်ဂှ်ရ။ လိက်ကာပၞုက်ဂှ် ချူလဝ် ဂကောံရုဲစှ်တအ် ဒးရုဲစှ်ပတိုန် မၞိဟ်စၞး အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

(က) သ္ဒးစၟဳစၟတ်အာ အလံင်အမာတ်တအ် နကဵုအတိုင်စဳပၞောန်မဖျေဟ်လဝ်။ (ခ) ပ္ဍဲမွဲပွိုင်ဆန္ဒမာဲမ္ဂး မၞိဟ်စၞးပိတၠဟေင် ရုဲစှ်ပတိုန်နင်ညိ။ ပ္ဍဲညးပိဂှ် မၞိဟ်နူကဵု ဗော်တြေံ MNP မွဲတၠ၊ AMDP မွဲတၠ၊ တုဲ တၞဟ် (ဒြဟတ်ရာမည) မွဲတၠ။ (ဂ) ဒးရုဲစှ် နကဵုနဲမာဲဓလုက်ရ။

အရာဏအ်ဂှ် ဗဒှ်ကဵု ညးဍုင်ကွာန်တအ် ဒးလကိုတ်တ္ၚဵု ဒဒှ်ရ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ် နကဵုယၟု ၜိုန်ရ ပံင်ဒှ်မွဲဗော်ကီုလေဝ် မၞိဟ်ဘုံလတူတအ်ဂှ် က္ဍိုပ်ညးက္ဍိုပ်အဲ ပါ်ဒၟံင်ဖိုဟ်ရ။ တၠဂုန်အဇ္ဇ ညးညာတ်ကေတ်လိက်ဂှ်တုဲ ချူပတိုန် ပ္ဍဲမုက်ဝှုက်ၜေါက်ညး

 

နကဵုဗော်ညးဒေသတအ် ရံင်ကဵု ပရေင်ညဳသၟဟ် ပ္ဍဲဗော် ကေုာံ ပၟိက်ညးဒေသတအ်တုဲ အတိုင်သၞောဝ်ဗော်မဖျေဟ်လဝ် မွဲဒေသ သ္ဒးပလံင် ညးအလံင်အမာတ် မွဲက္ဍိုပ် (ညးတအ်မကော်စ မွဲသွာင်) မ္ဂး ဂၠိုင်နူမွဲတၠ ပတိုန်ဟွံဂွံတုဲ ပ္ဍဲကဵုပိက္ဍိုပ်ဂှ် ပ္ဍဲမွဲမွဲက္ဍိုပ် ယဝ်ရ မၞိဟ်စၞး ဂၠိုင်နူမွဲမ္ဂး ညးတအ် စုတ်မာဲတုဲ ရုဲပတိုန်ဏာ မွဲတၠရ။ ဆဂး ကာလဂကောံရုဲစှ်ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဗဟဵု (၁၇) တၠ တအ် ကလေင်စၟဳစၟတ်ဂှ် ဥပမာ ပ္ဍဲဂှ် ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်ဂှ် နာဲသဳဟ ညးကလိဂွံ မာဲအောန်အိုတ် ဂွံဆမာဲ (၃) မဓဝ်ဂှ် ပၠုပ်စုတ် ကဵုဒၞာဲတုဲ ညးမကလိဂွံမာဲဂၠိုင်အိုတ် နာဲအံက်သာ (၂၈မာဲ) ၊ နာဲလၟိုင်အံင် (၁၉မာဲ)၊ မိပိုန်သိုက်ထဝ် (၁၄မာဲ) ဂှ် ပ္တိတ်ထောအ်ရ။ ညံင်ရဴသာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု ပ္ဍဲကဵု က္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် နာဲသဳဟအိန် ညးမဒှ်ဥက္ကဌ ဂကောံပွိုင်ဍုင်၊ နာဲစိန်မျမံင်၊ နာဲလျးတၟး ဒှ်ဒၟံင် ပိတၠတုဲ ကာလစုတ်မာဲဂှ် နာဲစိန်မျမံင် မွဲမာဲဟွံကလိဂွံ၊ နာဲလျးတၟးဂှ် ကလိဂွံအောန် နူ နာဲသဳဟအိန် (၄) မာဲတုဲ နကဵုဂကောံပွိုင်ဍုင် ရုဲစှ်ဏာ နာဲသဳဟအိန် နူကဵုက္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန် ကဵု မိပါန်ကျဳ နူကဵု က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည။ ဗွဲကြဴ နာဲသဳဟအိန် ဒးဒုင်ဂရတ် ညံင်ဂွံတိတ်ထောအ် နူကဵုစရင်အလံင်အမာတ်တုဲ နုက်တိတ်ထောအ်ကဵုရ၊ သွက်စၠတ်ထဝ်တွဵုရး (၂) ဂှ် သှ်ေမိပါန်ကျဳမွဲတၠဟေင်ရ။ ဆဂး ဟွံပၠုပ် မိပါန်ကျဳတုဲ ပၠုပ်စုတ် နာဲလျးတၟး မဒးဒုင်ကျလဝ်မာဲ နူကဵုပွိုင်ဍုင်ရ။ အရာဏအ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံရုဲစှ်တအ် ပ္ညဳရေင်သကအ် ဟွံဂွံ၊ ညးဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် မိက်ဂွံကဵု ဗက်စ ပၟိက်ဆန္ဒညးဒေသတုဲ မၞိဟ်လပါ်အောန်ဂှ် နာဲသဳဟ နူရေဝ် ကဵု နာဲလျးတၟး နူဇြပ်ဗု ဒးဂွံဒၞာဲဟေင်ရောင်ရ။ အတိုင်ညးမနွံ ပ္ဍဲဂကောံရုဲစှ် မလဴထ္ၜးမ္ဂး ဥက္ကဌဗော် နာဲတၠနန် (နာဲတေန်အံင်)ဂှ်ဟီု ပ္ဍဲသဘင်မာဲအလန်ဏအ် နာဲလျးတၟး ကဵု နာဲသဳဟ ညးမဒှ်ကွးညးတေအ် နူကဵု ဘဝပၠန်ဂတး ပ္ဍဲဗော်ဍုင်မန်တၟိ စဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် သ္ဒးပါတွဵုရောင်။ ညးၜါဂှ် ဟွံပါဟွံဂွံ။ မြဴသာ်ဝွံ ဟီုဂရတ် ကုညးတၞဟ်တအ် အတေင်ရ။ ညံင်ရဴသာ််ဂှ်ကီု ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်ဂှ် သွက်စၠတ်ထဝ်တွဵုရးစၟတ်(၂)ဂှ် ညးဒေသတအ် ရုဲစှ်လဝ် မိစၠန်ထဝ်ဂှ် ပ္တိတ်ထောအ် မိစၠန်ထဝ်တုဲ စၞးဂှ် စုတ် နာဲလှအံင် ရ။ နာဲလှအံင်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မပါလုပ် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံရုဲစှ် ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဗဟဵု မွဲတၠရ။ နာဲဇၞူမန်ဂှ် ကဠင်ဟွံမာန် ညးလဵုလေဝ် ဟီုဟွံဂွံတုဲ ကတဵုစဴတိတ်အာ နူကမၠောန်မရုဲစှ် ညးစၞးရ။ ကၞောတ်တဲ ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံဂွံတုဲ ၂၄ ဂျူလာင် ၂၀၂၀ ဂှ် ဒေါအ်ထောအ် နူကဵု ကမၠောန်မရုဲစှ်တုဲ ၜိုတ်မကလိဂွံလဝ် အပြောမ်ဂှ် ပအပ်ကဵု ဗဟဵုရ။ တ္ၚဲယး ၂၅ ဂျူလာင် ၂၀၂၀ ဂှ် နကဵုဗဟဵု ကော်ကောံဓရီုရ။ ကောန်ဂကောံ နူကဵုပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်၊ ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်၊ ပွိုင်ဍုင်ၜါသွာင် ၜိုတ် ၃၀ တၠ ကောံကၠုင်ထ္ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုင် ဒၞာဲမပကောံဓရီုကေင်ကာဗဟဵုရ။ ညးတအ် အာတ်မိက် ကေင်ကာဗဟဵုတအ် ညံင်ဂွံပစၟတ်သမ္တီ အလံင်အမာတ် ညးဒေသတအ် မရုဲလဝ်ရ။[၈][၉] ဟိုတ်နူညးဍုင်ကွာန် ထ္ၜးဆန္ဒကီု၊ ဟိုတ်နူကဵု မၞိဟ်ဟွံဒုင်တဲ လတူတင်မဖျေဟ်လဝ်ဂှ်ကီုတုဲ စရင်အလံင်အမာတ်ဂှ် ၜိုန်ရ ရန်တၟအ်လဝ် ညံင်ဂွံတုဲဒှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ်ကီုလေဝ် ကမၠောန်ဟွံတုဲ ဒးဆက်ချပ်ဗစာညးသကအ်ပၠန်ရ။

ဂျူလာင် ၂၅ ဂှ် ကလေင်ကောံဓရီုကေင်ကာဗဟဵု ပ္ဍဲၝောအ်ခန်ပိုင်ခေတ် လတူဍုင်မတ်မလီုတုဲ ဂကောံကေင်ကာ သီုဖအိုတ် တိုန်စိုပ် ၄၅ တၠတုဲ ပဏာဒတန် အလံင်အမာတ်ဂမၠိုင်ရ။[၁၀][၁၁]

ကြဴနူ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် လလောင်တြး စရင်အလံင်အမာတ်တုဲ ဟိုတ်နူမၞိဟ်လ္ၚဵု ညးဒေသတအ် ထံက်လဝ်ဂလာန် ကဵုလဝ်မာဲဗွဲမဂၠိုင်တုဲ ဒးဒုင်နုက်ပ္တိတ်လဝ် ဗီုကဵု ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်ဂှ်မ္ဂး ဟွံဒးဂၞပ်စိုတ် လတူဗီုမရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ်တအ် ကတဵုဒှ်ကၠုင်ရ။ ဟိုတ်နူဏအ်ကီု ပါဲနူ ဗော်မန်တုဲ ဗော်တၞဟ်တအ်လေဝ် မၞိဟ်စၞးအလံင်အမာတ်တအ် ဟိုတ်နူ ဟွံဒှ်အတိုင်ပၟိက်ဆန္ဒ ညးဍုင်ကွာန်သီုဖအိုတ် ညးဒေသတအ် စိုတ်ဓါတ်စှ်ေ မၞိဟ်တအ် စိုတ်ဟွံမိက်စုတ်မာဲ ကတဵုဒှ်ကၠုင်တုဲ မၞိဟ်အာဗဵုစရင်မာဲ ပ္ဍဲရုင်သၟိင်အောန်ကွေဟ်ဟ်ရ။[၁၂][၁၃]ညံင်ရဴဂှ်ကီု ပ္ဍဲဒေသ ပွိုင်ဍုင်ဍာ်ဗု (၂) ညးဒေသတအ် ပလံင်နင်လဝ် ဗညာဥူ (ခ) နိုင်မြင့်ဦး စၞးဂှ် နူဗဟဵုပၠုပ်စုတ်လဝ် နိုင်အောင်မျိုးခိုင် ဂှ် ဟွံပေင်စိုတ်တုဲ ပ္ဍဲ ၂၇၊ ၇၊ ၂၀၂၀ ဂှ် ပ္တိတ်လိက်လလောင်တြး ဒဒှ်ရ နိုင်အောင်မျိုးခိုင်ဂှ် ဂကူဗၟာ။ ဂကူမန်တအ် ဟွံမဲပၟိက်ရ။[၁၄] အတိုင်ညးမကြပ်ညောန် ကုကေင်ကာဗဟဵု မလဴထ္ၜးမ္ဂး နိုင်အောင်မျိုးခိုင်ဂှ် ဂကူဗၟာဟွံသေင်၊ ဒှ်ဂကူထဝါဲမွဲတၠရ။ နကဵုဗော် တၞဟ်နဂွံစန်ဒက် ဂကူထဝါဲတအ်မာန်တုဲ ပ္ဍဲဒေသ ဒၞာဲမန်မဇၞးမာဲဟွံလောဲသွာ ဗီုကဵု ပွိုင်ဍုင်ဍာ်ဗုဂှ် ပၠုပ်စုတ်လဝ် ညးရောင်ဂှ် ဟီုလဝ်ရ။

အလံင်အမာတ် နူဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အလံင်အမာတ်ဂမၠိုင် နကဵု ကေင်ကာဗဟဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပလဝ်ဒတန်[၁၀]
လၟေင် တွဵုရး/ရးဇမၞော် ပွိုင်ဍုင် စၠတ်ထဝ်ညးဍုင် စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ တွဵုရး (၁) တွဵုရး (၂) ညးစၞးဂကူရးတၞံ
တွဵုရးဍုင်မန် ကျာ်ထဝ် မင်းဝင်းမင်းထွန်း မိယဉ်စုစုကြည် (၉) မိဝါဝါထူး မိဆွေဆွေအောင်
ပံင် မိယဉ်ယဉ်နု (ခ) မိကျေဝ်ကျေဝ်ညဳ နိုင်မြင့်ဦး (၁၀) နိုင်သက်ထွန်း နိုင်ချမ်းမြင့်
မတ်မလီု ဦးဖုန်းဝင်း ဒေါ်ဆွေဆွေထက် (၃) နိုင်ဝဏ္ဏစိုး Dr. ဟိန်းပိုင်ထူးချစ် ဦးအောင်စိုး (ဗမာ)
ဒေါင်ကြင်စွမ် (၅)
ကျာ်မြဟ် နိုင်ရဲဇော် နိုင်စိန်ထွန်း (၁) မိညွန်ံရီ (ခ) မိစန္ဒာနန် Dr. နိုင်လှအောင်
တကအ်ခၟိုင် (ၜါသွာင်) ဦးစောလင်းအောင် မင်းသန်းနိုင် (ခ) မာံသိုက်ရတ် (၂) Dr. အောင်နိုင်ဦး ဦးငွေဝင်း
မုဟ်ဍုင် နိုင်စံတင် မင်းဌေးနိုင် (ခ) နာဲအမ်သဝ် (၃) နာဲတၠညး နာဲမန်ရာဇာ
ဇြပ်ဗု နိုင်အောင်မြင့်စိန် (ခ) ဗညာအိန် နာဲတၠဆာန် (၈) နိုင်မင်းလတ် နာဲလျးတၟး
ရေဝ် Dr. ဗညားအောင်မိုး နာဲသဳဟ (၆) နိုင်ခင်စိုး မင်းအောင်ထူး
မိလွဳဟာန် (၇)
ရးဇၞော်တၞင်သဳ ဍာ်ဗု နိုင်အောင်မျိုးခိုင်
၁၀ ဘုတ်ပြင် မိကေသီမွန် မိအေးအေးမော်
၁၁ ဗိက် နိုင်မောင်ထူး နိုင်သန်းအောင် (၁၁) နိုင်နေနိုင်ဦး နိုင်အောင်မျိုး
နိုင်ကြည်မင်းဟန် (၁၂)
၁၂ တွဵုရးကရေင် ကအ်ကြိက် မင်းပလိုင်မွန် မိအေးယဉ်ဝင်း (၂) နိုင်ပါလေး မင်းထွန်းလွင် (မွန်)
၁၃ ဘာအင် မိဖြူမြင့်စံ (၇) ဦးမင်းအေးမောင် နိုင်မင်းလွင်
၁၄ လှာဒကှ် နိုင်ရွန်တိန်း မိဝေသီဖြိုး (၄) နိုင်ဝင်းလှိုင် နာဲဆာန်မန်
နိုင်စံထွန်း (၃)
၁၅ ရးဇၞော်လ္ဂုင် ဥက္ကလာသၠုင်ကျာ မိအေးဇာဝင်း
၁၆ ဒေါပုံ မိမျိုးမြတ်မွန်
၁၇ ရွှေပြည်သာ၊မှော်ဘီ၊ ထန်းတပင် ဦးရဲလင်းထိန် (၂)
၁၈ ရွှေပြည်သာ မိခင်ဦးသိုက် (မိကျာ်သြဳ)
၁၉ ထန်းတပင် နိုင်စန်းနိုင် (ဇဲခိုဟ်)
၂၀ သာကေတ မင်းသန်ထွန်းအောင်
၂၁ စမ်းချောင်း မာံသိုက်ရတ်
၂၂ ရးဇၞော်ဗဂေါ ဗဂေါ နိုင်မောင်ခိုင် နာဲဗညာဉာဏ်ထွန်း

ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗော်ညဳသၟဟ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

 1. စၠတ်ထဝ် ညးဍုင်ကွာန်၊ နာဲရာင်ဆာဲ (နိုင်ရဲဇော်)
 2. စၠတ်ထဝ် ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၁) နာဲစိန်ထွန်း
 3. စၠတ်ထဝ် တွဵုရး စၟတ် (၁) မိစန္ဒာနန်
 4. စၠတ်ထဝ် တွဵုရး စၟတ် (၂) ဒံက်တာ နိုင်လှအောင် [၁၀](နာဲလွဳအံင်)

(သွက်စၠတ်ထဝ် တွဵုရး စၟတ် (၂) ဂှ် နူကိုပ်ကၠာ မၞိဟ်ပတိုန်လဝ် သီုဖအိုတ် ၅ တၠ၊ နူက္ဍိုပ်ဗော်အလုံဒေသဂှ် နာဲလှအံင်၊ နူက္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူဂှ် နာဲလွဳအံင်၊ နူက္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည မိစၠန်၊ မိစန္ဒာနန်၊ နာဲကြာန် သွက်က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည နူပွိုင်ဍုင် ဖျေဟ်မာဲ မိစၠန် (၂၉ မာဲ)၊ မိစန္ဒာနန် (၁၆ မာဲ)၊ မာံကြာန် (၁၆ မာဲ) မိစၠန် ဂွံအခေါင်ပလံင်ဗဟဵု။ (ဆဂး ကိစ္စဏအ် မိစန္ဒာနန် ဂှ် ညးဟွံဆက်ဒုင်ရုဲ ပ္ဍဲပွိုင်ဏအ် ဟီုလဝ်တုဲတုဲရ။


ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၅]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဦးစောကျော်ဝင်းမောင်။
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၁) ဦးခင်ဇော်ဦး
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်၊
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဦးစောငွေဝင်း

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၁)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်မိစောဗု (ဍုင်ကျာ်မြဟ်)
 2. အရာပ်ရန်မျိုးအောင် (ဍုင်ကျာ်မြဟ်)
 3. အရာပ်အထရံ (ဍုင်ကျာ်မြဟ်)
 4. အရာပ်အံင်သုခ (ဍုင်ကျာ်မြဟ်)
 5. ကွာန်အထရံ
 6. ကွာန်ဘိန်းဗျော
 7. ကွာန်လှကဇိုင်း
 8. ကွာန်ခ္ဍး
 9. ကွာန်ကလိုင်းကနိုင်
 10. ကွာန်ခနောင်
 11. ကွာန်ကအ်ကလအ်
 12. ကွာန်ၚာင်
 13. ကွာန်ဦးလေး
 14. ကွာန်ဆုကၠ
 15. ကွာန် ရေတွင်းကုန်း
 16. ကွာန်ပိန်းနဲကုန်း
 17. ကွာန်ၜါသွာင်
 18. ကွာန်ငပြေမ
 19. ကွာန်သၞေဟ်ဍုင်(နိဒုံ)
 20. ကွာန်ဖနုံ
 21. ကွာန်ဖာသိမ်
 22. ကွာန်ရေပူ

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကွာန်အံကရဲ
 2. ကွာန်ဘူကုန်း
 3. ကွာန်ဓမ္မသ
 4. ကွာန်ကော့ဘွီး
 5. ကွာန်ကော့ခလိန်
 6. ကွာန်ကအ်ပလိုင်
 7. ကွာန်ကအ်ပၞဟ်
 8. ကွာန်ကအ်သက်
 9. ကွာန်ခရီု
 10. ကွာန်ကျာ်ပရင်
 11. ကွာန်ကြီးအုပ်
 12. ကွာန်ကြုင်စိင်
 13. ကွာန်ကြုင်ဝါန်
 14. ကွာန်လက်ပန်၊
 15. ကွာန်မာဂြောဝ်
 16. ကွာန်မိကသစ်
 17. ကွာန်မုဆိုးကျွန်း
 18. ကွာန်ဖားပျောက်
 19. ကွာန်ကြေဝ်ဏာ
 20. ကွာန်သြင်ကၠံ
 21. ကွာန်စင်ဂတေက် (လွှစင်ကုန်း)
 22. ကွာန်ခဒုင်သှ်ေ
 23. ကွာန်ကြုင်ကွေဟ်
 24. ကွာန်လမုခို
 25. ကွာန်ငပုအင်း

ပွိုင်ဍုင်ၜါသွာင် (တကအ်ခၟိုင်)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗော်ညဳသၟဟ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သွက်ဂွံရုဲစှ် အလံင်အမာတ် နူကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် တကအ်ခၟိုင်ဂှ် နကဵု ဥက္ကဌ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်ၜါသွာင် ပ္ဍဲ ဂျောန် ၇၊ ၂၀၂၀ ဂှ် လလောင်တြး ကဵုပတိုန်စရင်တုဲ အခိင်မကဵုစရင်ဂှ် ကဵုလဝ် စဵုကဵု ဂိတုဂျောန်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲဂှ် မၞိဟ် (၇) တၠ ပၠုပ်စရင် အလံင်အမာတ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု ဂျူလာင် ၅၊ ၂၀၂၀ ဂှ် ပကောံဓရီု သွက်ဂွံချပ်ဂၞန် ကိစ္စရုဲအလံင်အမာတ်တအ်ရ။ ပ္ဍဲဂှ် တုပ်စိုတ် ရေင်သကအ် မၞိဟ်ဂကောံကေင်ကာ ၂၂ တအ် ကလိဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲဂကောံဂှ် သီုဖအိုတ်တုဲ ကုကွာန် ဟွံဂွံပါလုပ်လဝ် ပ္ဍဲဂကောံကေင်ကာ သီုဖအိုတ် နွံ ၆ ကွာန်တအ်ဂှ် မွဲကွာန်မ္ဂး ဂွံလုပ် ပ္ဍဲ ဂကောံရုဲစှ်အလံင်အမာတ် မွဲမွဲတၠတုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် ဂကောံရုဲစှ်အလံင်အမာတ် နကဵု မၞိဟ်စၞး ၂၈ တၠရ။

နူကဵု ဒေသတကအ်ခၟိုင် နွံဒၞာဲသွက်ဂွံဒုင်ရုဲစှ် သီုဖအိုတ် ၄ ဒၞာဲတုဲ ပ္ဍဲကဵု မၞိဟ်မပၠုပ်လဝ်စရင် (၇) တၠဂှ် နကဵု ဂကောံရုဲစှ်အလံင်အမာတ်တအ် စုတ်နကဵုမာဲပၞုက်ရ။ ဗီုမစုတ်မာဲတုန် ဇၟာပ် ကောန်ဂကောံ ဂကောံရုဲစှ်အလံင်အမာတ်တအ် လတူမၞိဟ် မပၠုပ်လဝ်စရင် သီုဖအိုတ် (၇) တၠဂှ် ကုမၞိဟ်ဇကု မဒးဂၞပ်ဂၠိုင်အိုတ် (၄) တၠဂှ် ကဵုမာဲရ။ ဂၠိုင်နူ ပန်တၠ ကဵုဟွံဂွံ။ ကုညးမကလိဂွံမာဲဂၠိုင်အိုတ် (၄) တၠတအ်ဂှ် ဂွံဒှ် အလံင်အမာတ် ဒေသတကအ်ခၟိုင်ရ။ ပ္ဍဲဂှ် နာဲဒံက်တာအံင်နာင်ဥူ ကလိဂွံ ၂၆ မာဲ (၉၂.၉%)။ ကုညးမကလိဂွံမာဲဂၠိုင်အိုတ် ပန်တၠတအ်ဂှ် ကလေင်ပညဳပညပ် ရေင်သကအ်တုဲ ပါ်ပရအ် ဒၞာဲဒေသမာဲ ရေင်သကအ်အိုတ်ရ။ မၞိဟ်စၞး (၄) တၠဂှ် ပလံင်ဗစိုပ်ဏာ ဇရေင် ဗဟဵု သွက်ကလိဂွံ စၟတ်သမ္တီရ။[၁၆]

နကဵု နကဵုကေင်ကာဗဟဵု ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ရ။[၁၀]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဦးစောလင်းအောင်
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၂) မင်းသန်းနိုင် (ခ) မာံသိုက်ရတ်
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) နာဲဒံက်တာအံင်နာင်ဥူ
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဦးငွေဝင်း

ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၅]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဒေါ်မိချိုသဲ၊ ဒေါ်မိချိုသဲဂှ် ကြဴနူ ဗဟဵုဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ လလောင်တြး စရင်အလံင်အမာတ်တုဲ ဂွံမွဲတ္ၚဲဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်ဒၟံင်မၞိဟ် မဒးဒုင်စောဲလဝ် ဂဗုတ် နကဵုဒုဟ် ကၠောန်လိက်သက်သဳပတောအ်တုဲ ဒးဒုင်ပဒေါအ်လဝ်ရ။[၁၇]
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၂) ဦးလင်းတင်ဌေး
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) ဦးမင်ကျော်လွင်
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဦးသက်ထွန်း (ခ) ဦးစိန်ကုလား

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၁)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကွာန်ဝါဍောတ်၊
 2. ကွာန်ညောင်လမ်း
 3. ကွာန်တဝ်ကၞဴ
 4. ကွာန်ယိုက်
 5. ကွာန်ကၟာမဵု
 6. ကွာန်ဒံင်ဥ
 7. ကွာန်ကလွီ
 8. ကွာန်ဒဵုကြေဝ်
 9. ကွာန်မုဟ်ဒဵု
 10. ကွာန်ဒံင်ရာပ် (ဗမံက်)
 11. ကွာန်ဒံင်ရာပ် (ပလိုတ်)
 12. ကွာန်မဟေဲ
 13. ကွာန်ကအ်မုဟ်ပန်
 14. ကွာန်သက္ကော
 15. ကွာန်ၝောအ်နက်
 16. ကွာန်နတ်မှော်
 17. ကွာန်မုဟ်ဒုန်
 18. ကွာန်ခဍာ

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်ဗမံက် (ဍုင်ၜါသွာင်)
 2. အရာပ်ပလိုတ် (ဍုင်ၜါသွာင်)
 3. အရာပ်ဆက်တိတ် (ဍုင်ၜါသွာင်)
 4. ကွာန်မုဟ်ရိုတ်ဇၞော်
 5. ကွာန်ကရေင်ဝင်စိင်
 6. ကွာန်စော်ကဲ
 7. ကွာန်မုကွဲ
 8. ကွာန်ကမနင်း
 9. ကွာန်ကလအ်
 10. ကွာန်သၞေဟ်မုက်
 11. ကွာန်တော်ပွန်
 12. ကွာန်ကုန်ဗဒဝ်
 13. ကွာန်ခရိုက်သစ်
 14. ကွာန်ကွမ်သဲ
 15. ကွာန်ကအ်ဟင်္သာ
 16. ကွာန်ကုလားဘီ
 17. ကွာန်မြာင်
 18. ကွာန်ဝယ်လမ်း
 19. ကွာန်မုရစ်ကလေး
 20. ကွာန်ကအ်ခဍာ်
 21. ကွာန်အၜေတ်
 22. ကွာန်လှာ
 23. ကွာန်ကၟာကှ်ေ
 24. ကွာန်ခရိုက်သၞေဟ်သ္ၚု
 25. ကွာန်ခရိုက်ဒူး
 26. ကွာန်ဆယ်ပလာ
 27. ကွာန်ဖံဖ
 28. ကွာန်လဂဝ်ဗတဳ
 29. ကွာန်ဂလာဒေါအ်

ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗော်ညဳသၟဟ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သွက်ဂွံရုဲစှ် အလံင်အမာတ်ဂှ် နကဵုပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် စရပ်ကမၠောန်လဇုဲညိတုဲ ဗီုကဵု ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု ဒးဇီုကပိုက် အကြာဂကောံဗဟဵု ကဵု ဂကောံပွိုင်ဍုင်ဂှ် ဟွံဒှ်လဝ်ရ (ဗဟဵု ဒုင်သဇိုင် ကုမူပံင်ကောံ နူတမ်၊ ပွိုင်ဍုင် ဒုင်သဇိုင် ပၟိက်ဆန္ဒ ကောန်ဗော်)။ နကဵု ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်ဂှ် အတိုင်ဗဟဵုမဖျေဟ်လဝ် သွက်မွဲဒၞာဲမ္ဂး ပ္ဍဲကဵု က္ဍိုပ်ပိက္ဍိုပ် (က္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ က္ဍိုပ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳကောန်ဂကူမန် အလုံဒေသရးမန်၊ က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည) မဒက်ပကောံလဝ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ် မွဲက္ဍိုပ်မ္ဂး ပလံင်ပတိုန်ဗဟဵုမွဲတၠရ။ စၞောန်ပညုင်ဗဟဵုဏအ်ဂှ် ဒုင်သဇိုင် ကုသၞောတ်မူဝါဒပံင်ကောံဗော် ကာလစိုပ်သဘင်မာဲ မရုဲစှ် အလံင်အမာတ်မ္ဂး "ဒးကဵုဖျုန် သွာင်ပံင်ကောံလၟိဟ်မၞိဟ်ဇဳတုဲ ဒၞာဲသှ်ေဂှ် ညးမပြေပြံင် ညံင်သ္ဂောအ်ဗပေင်စုတ်အာရ"။[၁၈] သွက်သဘင်မာဲဏအ်ဂှ် နကဵုဂကောံသၟတ်မန် ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် ရန်တၟအ်ကဵု ဗော်မန်ဂွံဇၞးမာဲ သီုပန်ဒၞာဲတုဲ ပကောံဓရီုရေင်သကအ်ရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် နကဵုသၟတ်တအ် သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် အကာဲအရာ မၞိဟ်စၞးမပလံင်လဝ် ဗဟဵု ကေုာံ ဒၞာဲမဒုင်ရုဲ ကေုာံ ဗော်ဇကုမဒးပြိုင် ဗွဲတၟေင် ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳဂှ်တုဲ သၟတ်တအ် ညာတ်ကေတ် ပ္ဍဲကဵု ဒၞာဲပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂) သွက်စၠတ်ထဝ်တွဵုရးဂှ် နကဵုဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ရန်တၟအ်ရုဲစှ်လဝ် ကောန်ဂကူမန် ဇာတိကွာန်ကအ်ခပဳထဝ် အစာဂဥုဲဒံက်တာ၊ တုဲပၠန် မဒှ်ကောန်မဗဳဇ သၟာပၠန်ဂတးမန်တြေံ၊ မွဲလပါ်ဂှ်ပၠန် ဒှ်မၞိဟ် မကၠောန်ကၠုင်လဝ် ပရေင်ပရဟိတ ဒေသပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဂွံခိုဟ်စ နွံဂၠိုင်တုဲ ဒှ်မၞိဟ် ညးဒေသတအ် မတီဂၠိုင်မွဲတၠရ။ နကဵုဗော်မန် ဂွံဇၞးမၞိဟ်ဏအ်မာန်ဂှ် နကဵုလပါ်အလံင်အမာတ်မန်လေဝ် ဒးဒှ် မၞိဟ်ညးဂမၠိုင် မရှ်ေသှ်ေရဴဂဴတုဲ ဆအပ္ဍဲပွိုင်အကြာကွာန်တအ် သၟးဟွံရုမ်ဂပ် သ္ဒးဒှ် မၞိဟ်အလုံပွိုင်ဍုင် မတီညာတ် ရှ်ေသှ်ေဂှ် လုပ်ပြိုင်ဟေင် ဂွံဇၞးကေတ်မာန်ရောင် မြဴသာ်ဝွံ ဂကောံသၟတ်တအ် ညာတ်ကေတ်ရ။ ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ် နကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်စရင် နာဲမန်ရာဇာ (က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည)၊ နာဲဗညာဆာန် (က္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်) ကဵုနာဲဇြဝ်ရရိုဝ် (က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည)တအ်ရ။[၁၈]

ပ္ဍဲကဵု တင်လတုပ်စိုတ် သွက်ဗော်မန် ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ် နွံနာနာသာ်တုဲ ပၞောဝ်ကဵုတင်ဂမၠိုင်ဂှ် "(၁) ဒြဟတ်ရာမညဝွံ ဒုင်ကျတုဲ ပံင်အာ ပ္ဍဲဗော် (၂) ကာလလုပ်ပေါဲရုဲမာဲမ္ဂး ဒၞာဲဇၞးချိုတ်ပၠိုတ် (၉) ဒၞာဲဂှ် ညံင်သ္ဂောအ်ကဵု ဖျုန် ကုညးတအ် (ဗော်ကောန်ဂကူမန် ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳကောန်ဂကူမန် အလုံဒေသရးမန်) လုပ် နွံဒၟံင်ရ"။ ဟိုတ်ဂှ်ရ နကဵုသၟတ်တအ် ညာတ်ကေတ် က္ဍိုပ်ၜါက္ဍိုပ်ဝွံ ပြိုင်ပကာန်ကၠုင်မ္ဂး နကဵုမူဝါဒ မတုပ်လဝ်စိုတ်ဂှ် နကဵုမၞိဟ် နူဒြဟတ်ရာမည ဒးဒုင်ကျတုဲ ဒးကဵုဖျုန် ကဵု ဇမၞး ကုက္ဍိုပ်ဗော်ၜါဂှ်ရောင်တုဲ နကဵုဗဟဵု သ္ဒးရုဲစှ် နာဲဗညာဆာန် ဒှ်ကၠုင်မာန်ရ။ နကဵုလညာတ် ဂကောံသၟတ်တအ်မ္ဂး ပၞောဝ်ကဵု ညးၜါတၠဝွံ ယဝ်ရ နာဲမန်ရာဇာ ဟိုတ်နူ ညးဒှ်မၞိဟ် မကေင်ဒှ်လဝ် အစာကွးဘာပ္ဍဲဒေသဂှ် သၞာံဗွဲမလအ်တုဲ ညးမကေင်ဒှ်လဝ် ကွးညး နွံတၟာဂလိုင်ရ။ တုဲပၠန် ညးဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မကၠောန်ကၠုင် ကမၠောန်ဂကူမန်နာနာ ပ္ဍဲအလုံတွဵုရးဍုင်မန် သၞာံဗွဲမလအ်တုဲ ယဝ်ရ ညးဂွံဒုင်ရုဲစှ်မ္ဂး အခေါင်သွက်ဗော်မန် ဂွံဇၞးကေတ် ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳဂှ် နွံဂၠိုင်ရ။[၁၈]

ဟိုတ်မညာတ်ကေတ် သာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲ ဂျောန် ၂၅၊ ၂၀၂၀ ဂှ် ဂကောံသၟတ် ပွိုင်ဍုင်မုဟ် ကော်ကောံဓရီု ပ္ဍဲ ဘာနန္ဒဝိုန် ကွာန်အၜေတ်ဂှ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် နကဵုဂကောံ ချူဗစိုပ်လိက် ကုရုင်ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ရုင်ပွိုင်ဍုင်ကီု သီုကဵု ရုင်ဗဟဵု ဒဒှ်ရ ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ (၂) ဂှ် ဒးဒှ် နာဲမန်ရာဇ ထေက်၊ ကာလဂှ်ဟေင် ပိုယ်တအ် ဂွံဇၞး ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳမာန်ရ။ လိက်ဂှ် ကဵုဗစိုပ်ဏာ ပ္ဍဲဂျူလာင် ၁၊ ၂၀၂၀ ရ။ နကဵု ရုင်ဗဟဵုဂှ် ဟိုတ်မဟီုစၞောန် နကဵုယၟုပူဂိုလ် ဗီုဏအ်ဂှ် ဒှ်အရာမပလီု ပရေင်ညဳသၟဟ် အကြာဗော်ဂးတုဲ ဟီုဗျိနင် ကုဂကောံသၟတ်တအ်ရ။ နူဂှ် မွဲကဆံင် နကဵု ညးတာလျိုင် ဂကောံသၟတ်တအ် ရန်တၟအ် မိက်ဂွံတီ လညာတ်ပၟိက်ဆန္ဒ ညးဒေသဂးတုဲ ကော်ဘိက် ခမဳသင်၊ ခရှ် သွာင်လိက်ပတ်၊ ဂကောံသၟတ်၊ ဂကောံအစာဘာ ဘာကောန်ဂကူမန်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် သဘင်ကောံဓရီု သွက်ဗော်မန် ဂွံဇၞးပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၂၀ ပ္ဍဲ ဂျူလာင် ၁၁၊ ၂၀၂၀ ပ္ဍဲဘာအသောကာရာမ်၊ ဍုင်မုဟ်ဍုင်ဂှ် သင် ၁၅ ဇကု၊ ခရှ် ၆၃ တၠ တိုန်သဳကၠဳဗၠးဗၠးၜးၜးတုဲ ကလိဂွံ တင်လတုပ်စိုတ် သွက်ဂွံ ချူဗစိုပ် လိက်မွဲတၞး ကုရုင်ဗော်ညဳသၟဟ်မန် မွဲတၞးပၠန်ရ။[၁၈]

နကဵုဂကောံကေင်ကာ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် ပ္ဍဲဂျူလာင် ၁၂ ဂှ် သွက်ဂွံရုဲစှ် မၞိဟ်အလံင်အမာတ် ဂွံပတိုန်ဗဟဵုနွံတုဲ နကဵုဂကောံမှာဇန်တအ်ဏအ်လေဝ် လိက်မချူဗစိုပ်ဂှ် သ္ဒးပလံင် ကိုပ်ကၠာအခိင်ဂှ်ရောင် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာဂးတုဲ ပ္ဍဲကဵု ဂျူလာင် ၁၂ ဂှ်ရ နကဵုဂကောံမှာဇန် ပလံင်ဗစိုပ်ဏာ ဇရေင်ရုင်ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ရ။ ပ္ဍဲကဵု သဘင်ကောံဓရီု ဗော်ပွိုင်ဍုင် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂျူလာင် ၁၂ ဂှ် စရင်ယၟုမၞိဟ်သီုပိတၠဂှ် ညးတအ်ပလံင်ဏာ ဇရေင်ဗဟဵု သီုဟွံစုတ်မာဲရ။ နကဵု ညးတာလျိုင်ဂကောံသၟတ်ဂှ် ပလံင်ဗစိုပ်လိခ် ကုဂအုပ်ရုင်ဗဟဵု ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျူလာင် ၁၃၊ ၂၀၂၀ ရ။ ဂွံအခေါင်ပတိုန်ထ္ၜးလညာတ်ညးဍုင်ကွာန်ဂမၠိုင်ကီု သီုကဵုတင်အာတ်မိက်ညးတအ်ရ။ ညးတာလျိုင်ရုင်ဗဟဵုမွဲတၠ ကလေင်ဟီုနင်ဂှ် ဒဒှ်ရ ညံင်ဂွံချပ်ကဵု တင်အာတ်မိက် ဆန္ဒညးဍုင်ကွာန်တအ်ဂှ် ညးတအ်ဖန်အာရောင်။ လိက်ဂှ် ချူဗစိုပ်လဝ် ကုဂကောံရုဲစှ်အလံင်အမာတ် (ဗဟဵု)ကဵု ပူဂဵုမပါလုပ်ပ္ဍဲဂကောံရုဲစှ် သီုဖအိုတ်ရ။ လိက်ဂှ် နူဂကောံနာနာ မတိုန်စိုပ်ကောံဓရီုတအ် ချူဗစိုပ်လဝ်ရ။ [၁၈]

ဟိုတ်ဂွံဒှ်ကၠုင်ဗီုဏအ်ဂှ် နူတမ်မူလတေအ် နကဵုဗော် ဖျေဟ်လဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၂) သွက်စၠတ်ထဝ်တွဵုရးဂှ် ညးတအ်မိက်ဂွံကဵု ကောန်ဍုင်ကၟာဝက်။[၁၈]မုဟိုတ်ရောမ္ဂး ဍုင်ကၟာဝက်ဂှ် မၞိဟ်ဂၠိုင်တုဲ ယဝ်ရ ကၟာဝက်ဇၞးမ္ဂး သွက်ဂွံဇၞး ပ္ဍဲပွိုင်ဆန္ဒမာဲဂှ် အခေါင်အရာဂၠိုင်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်ရ နာဲဗညာဆာန် ဒးပတိုန်လဝ်စရင်ရ။ နာဲမန်ရာဇာဂှ် ဒှ်ကောန်ဇာတိကၟာဝက် ဟွံသေင် ဆဂး ဒက်သ္ၚိကၟိန် ကုကောန်ကၟာဝက်တုဲ ပဒတဴကၠုင် ပ္ဍဲကွာန်ကၟာဝက်ဂှ် ဂၠိုင်ကဵုစှ်ောသၞာံရ။

တၞဟ်နဂွံတီ ပၟိက်ညးဍုင်ကွာန်တအ်တုဲ နကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် လေဝ် ကၠောန်ဗဒှ် နဲစုတ်မာဲ (Poll) နကဵု မုက်လိက်ဝှုက်ၜေါက်ကီုရ။ ကြဴနူ စုတ်မာဲPoll ပတိုန်ဂွံ ပွိုင် (၆) နာဍဳတုဲ (အခိင်မပတိုန် ဒှ်အခိင်သဝ်တ္ၚဲ ဍုင်မန်တုဲ မၞိဟ်ဆဵုအောန်) မၞိဟ်လုပ်ကဵုမာဲ သီုဖအိုတ် ၆၇ တၠဂှ် နာဲမန်ရာဇာ ကလိဂွံ ၆၄ မာဲ၊ နာဲဗညာဆာန် ကလိဂွံ ၄ မာဲ၊ အခိင်မပတိုန်လဝ် ပေင်အာ ၜါတ္ၚဲ အခိင်မကၟာတ်မာဲဂှ် နာဲမန်ရာဇာ ကလိဂွံ ၉၈ မာဲ၊ နာဲဗညာဆာန် ကလိဂွံ ၈ မာဲရ။

နကဵု ကေင်ကာဗဟဵု ပစၟတ်သမ္တီ အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၀]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် နိုင်စံတင်
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၃) နာဲအံသဝ်
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) နာဲတၠညး
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) နာဲမန်ရာဇာ

ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၅]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဦးစောထွန်း
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၃) ဒေါ်တင်မွန်
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) ဦးထွန်းကြည်
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဒေါက်တာဘုန်းဝေဦး

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၁)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်ၝောအ်ဍုင် (၁) (ဍုင်မုဟ်ဍုင်)
 2. အရာပ်ၝောအ်ဍုင် (၂) (ဍုင်မုဟ်ဍုင်)
 3. ကွာန်လာံသဴ
 4. ကွာန်ကွိက်ဝါန်
 5. ကွာန်နာင်ပြာင်
 6. ကွာန်ကျောက်တလုံး
 7. ကွာန်မှိင်ဂနိင်
 8. ကွာန်ကအ်ခပုင်
 9. ကွာန်တာ
 10. ကွာန်မယာန်
 11. ကွာန်ကြုင်ဖါ်
 12. ကွာန်ဝင်ဒါ
 13. ကွာန်ပါင်ကၟာ/ဝင်ဒုန်
 14. ကွာန်ကျာ်ရဲ
 15. ကွာန်တဵုဂူ
 16. ကွာန်ကြုင်ကင်
 17. ကွာန်ကအ်ပရာင်
 18. ကွာန်ခဒုင်ၜဝ် (ကတုံးပေါ်)
 19. ကွာန်ဘလောက်ညောင်ဝိုင်း
 20. ကွာန်ဝါကလိ
 21. ကွာန်ကၟာအု

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်ၝောအ်ဍုင် (၃) (ဍုင်မုဟ်ဍုင်)
 2. အရာပ်ၝောအ်ဍုင် (၄) (ဍုင်မုဟ်ဍုင်)
 3. ကွာန်ဘာဓနေတ် (ဍုင်ကၟာဝက်)
 4. ကွာန်ဝါယာပ် (ဍုင်ကၟာဝက်)
 5. ကွာန်ကၟာဝက် (ဍုင်ကၟာဝက်)
 6. ကွာန်ထံင်ကှ်ေ (ဍုင်ကၟာဝက်)
 7. ကွာန်စိင်တံင် (ဍုင်ကၟာဝက်)
 8. ကွာန်နာင်သၠုင်
 9. ကွာန်ဘာဒေါဝ်
 10. ကွာန်ကၠအ်သတ်
 11. ကွာန်ကအ်ခပဳထဝ်
 12. ကွာန်တံင်ပိုအ်
 13. ကွာန်ထုမ်မင်
 14. ကွာန်ခဗုဲ
 15. ကွာန်ဒဵုမာဲ
 16. ကွာန်ဆက်တဲ
 17. ကွာန်သၞေဟ်ဗဒဝ်
 18. ကွာန်ယံင်ဒံင်
 19. ကွာန်လှာ
 20. ကွာန်အခေါန်
 21. ကွာန်အခေါန် (တံခွန်တိုင်း)

ပွိုင်ဍုင်မတ်မလီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ကေင်ကာဗဟဵု ပစၟတ်သမ္တီ အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၀]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဦးဖုန်းဝင်း
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၄) ဒေါ်ဆွေဆွေထက်
 3. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၅) ဒေါ်ကြင်စွမ်
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) နိုင်ဝဏ္ဏစိုး
 5. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဒေါက်တာဟိန်းပိုင်ထူးချစ်

ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၅]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဦးနိုင်နွယ်စိုး
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၄) ဦးအေးမင်းဟန်
 3. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၅) ဦးကိုကိုဦး
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) ဒေါ်တာထိန်လင်း
 5. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဒေါ်နွယ်နွယ်အောင်

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၁)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်ဓမာန် (ဍုင်မတ်မလီု)
 2. အရာပ်ကုန်ဗိုလ် (ဍုင်မတ်မလီု)
 3. အရာပ်ကုန်မြာင် (ဍုင်မတ်မလီု)
 4. အရာပ်ကုန်စက္ကာဲ (ဍုင်မတ်မလီု)
 5. အရာပ်ယှိုယ်တံင် (ဍုင်မတ်မလီု)
 6. အရာပ်ဖက်တန်း (ဍုင်မတ်မလီု)
 7. အရာပ်မာန္တလေ (ဍုင်မတ်မလီု)
 8. အရာပ်အောက်ကျင်း (ဍုင်မတ်မလီု)
 9. အရာပ်ကျာ်ဇၞး (ဍုင်မတ်မလီု)
 10. အရာပ်လှိုင်ရှမ်းစု (ဍုင်မတ်မလီု)
 11. အရာပ်သာယာအေ (ဍုင်မတ်မလီု)
 12. အရာပ်ဇေယျာသဳရိ (ဍုင်မတ်မလီု)
 13. အရာပ်မျာင်သဳရိ (ဍုင်မတ်မလီု)
 14. အရာပ်ညောင်ပင်ဆိပ် (ဍုင်မတ်မလီု)
 15. ကွာန်ကအ်စိင်
 16. ကွာန်ကအ်ပံက်
 17. ကွာန်ကအ်တောမ်
 18. ကွာန်ကအ်လှာ
 19. ကွာန်ကဒေါ
 20. ကွာန်ကအ်နှာတ်

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်သၟိင်ၚိုန် (ဍုင်မတ်မလီု)
 2. အရာပ်ဝါ (ဍုင်မတ်မလီု)
 3. အရာပ်သဳရိမျာင် (ဍုင်မတ်မလီု)
 4. အရာပ်သဳရိမင်္ဂလာ (ဍုင်မတ်မလီု)
 5. အရာပ်မုဟ်ပန် (ဍုင်မတ်မလီု)
 6. အရာပ်ဖျာ (ဍုင်မတ်မလီု)
 7. အရာပ်မျာင်သာယာ (ဍုင်မတ်မလီု)
 8. အရာပ်ကုန်တိဍာဲ (ဍုင်မတ်မလီု)
 9. အရာပ်ဇေယျာမျာင် (ဍုင်မတ်မလီု)
 10. အရာပ်ၚာင်ဒဵု (ဍုင်မတ်မလီု)
 11. အရာပ်တြဴတိုင် ခရိုင်ပြေင် (ဍုင်မတ်မလီု)
 12. အရာပ်ကျောက်တန်း (ဍုင်မတ်မလီု)
 13. အရာပ်ကြုင်ဇၞော် (ဍုင်မတ်မလီု)
 14. အရာပ်ကုန်ကွေအ် (ဍုင်မတ်မလီု)
 15. အရာပ်နောင်ခရီ (ဍုင်မတ်မလီု)
 16. ကွာန်ခအံင်ကြေဟ်
 17. ကွာန်မုရောင်း
 18. ကွာန်ကအ်ခနိ
 19. ကွာန်ကြာအင်း
 20. ကွာန်ကအ်ခမာ
 21. ကွာန်ဖအံက်
 22. ကွာန်ရောဂေါ

ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗော်ညဳသၟဟ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်ရေဝ် သွက်ဂွံဒုင်ရုဲစှ် ပ္ဍဲသဘင်မာဲအလန်ဏအ်ဂှ် နကဵုညးဒေသတအ် မၞိဟ်စၞး သီုဖအိုတ် ၁၄ တၠပတိုန်လဝ်ရ။ ကောန်ဂကောံ ဂကောံကေင်ကာပွိုင်ဍုင်ရေဝ် သီုဖအိုတ် မၞိဟ် (၈၁) ဂှ် စုတ်မာဲ နကဵုမာဲဓလုက် ပ္ဍဲကဵု ဂိတုဂျူလာင် ၁၂၊ ၂၀၂၀ ရ။[၁၉]

သွက် စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် (ကၟိန်ဍုင်) ဂှ်

 1. ဒံက်တာစောန်တၟး (၁၂ မာဲ)၊
 2. ဒံက်တာဗညာအံင်မဵု (၅၂ မာဲ)၊ တုဲ ဒံက်တာဗညာအံင်မဵု ဂွံဒုင်ရုဲစှ် နဒဒှ်အလံင်အမာတ်။

သွက်စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၆) ဂှ်

 1. မိပိုန်သိုက်ထဝ် (မိမြင်သန်း) ၁၄ မာဲ၊
 2. နာဲသဳဟ ၃ မာဲ၊
 3. နာဲလၟိုန်အံင် (နိုင်မျိုးအောင်) ၁၉ မာဲ၊
 4. နာဲအံက်သာ (နိုင်အောင်ဘ) ၂၈ မာဲ၊ တုဲ နာဲအံက်သာ ဂွံဒုင်ရုဲစှ် နဒဒှ်အလံင်အမာတ်။

သွက်စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၇) ဂှ်

 1. မိလွဳဟာန်

ဆညးမွဲဟေင် ဒုင်ရုဲတုဲ ဟွံဒး စုတ်မာဲ ညးဂွံဒုင် ရုဲစှ် နဒဒှ်အလံင်အမာတ်။

သွက် စၠတ်ထဝ်တွဵုရး ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ (၁) ရေဝ်သၟဝ်ကျာ ဂှ်

 1. နာဲဝေ (ဟွံဆက်ဒုင်ရုဲ)
 2. နာဲခေန်သဵု မာဲ ၃၁၊
 3. နာဲတာဥူ (သာဦး)မာဲ ၁၈၊
 4. နာဲတိက္ခ ၁၅ မာဲ၊ တုဲ နာဲခေန်သဵု ဂွံဒုင်ရုဲစှ် နဒဒှ် အလံင်အမာတ်။

သွက် စၠတ်ထဝ်တွဵုရး ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ (၂) ရေဝ်သၟဝ်ကျာ ဂှ်

 1. နာဲတိတ်ဥူ (သက်ဦး) ၁ မာဲ၊
 2. နာဲသိုက်ဆာန်အံင် ၂၆ မာဲ၊
 3. နာဲဗညာမန် (နိုင်မင်းအောင်ထူး) ၃၇ မာဲ၊ တုဲ နာဲဗညာမန် ဂွံဒုင်ရုဲစှ် နဒဒှ် အလံင်အမာတ်။[၂၀]

ပ္ဍဲအခိင်ကာလ ဗဟဵုမပဒတန် အလံင်အမာတ်ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်ဂှ် ဗဟဵုထ္ၜးဟိုတ် ညးဒေသတအ် ရုဲစှ်လဝ် ဟွံစှ်ေကဵု သၞောတ်စၞောန်ပညုင်ဗဟဵုတုဲ အတိုင်စရင် မပလံင်နင်လဝ်ဂှ် ဟွံဒုင်တဲတုဲ တးပါဲထောအ် သီုဖအိုတ်တုဲ ကလေင်ရုဲစှ်တၟိ နကဵုအတိုင် စၞောန်ပညုင်ဗဟဵုရ။ ကာလကလေင်ရုဲစှ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵု ဒၞာဲစၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (၇) စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန်၊ စၠတ်ထဝ်တွဵုရးၜါဒၞာဲတအ်ဂှ် ရုဲစှ်မၞိဟ်အတိုင်ညးဒေသတအ် မပတိုန်လဝ်ဂှ်ပၠန်တုဲ ပြသၞာဟွံမဲ။ ဆဂး သွက်စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (၆) ဒၞာဲညးဒေသတအ် မရုဲစှ်လဝ် နာဲအံက်သာဂှ် ညးတအ် ရုဲစှ်နာဲသဳဟ၊ ညးမကလိဂွံလဝ် မာဲနူညးဒေသ အောန်အိုတ်ဂှ်ရ။ မုဟိုတ်ရောမ္ဂး ပ္ဍဲကဵု စၠတ်ထဝ်တၞဟ်တအ်ဂှ် မၞိဟ်နူက္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည၊ က္ဍိုပ်ဗော်အလုံဒေသရးတအ် ပါဒၟံင်တုဲ မၞိဟ်နူကဵု က္ဍိုပ် ဗော်ကောန်ဂကူဟွံပါတုဲ သ္ဒးစုတ် မၞိဟ်နူစၞးဗော်ကောန်ဂကူမွဲတၠရ။ ကာလဂှ် ညးတၞဟ်ဟီု ကေတ်မၞိဟ် နူကဵု က္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမ္ဂး နာဲတိက္ခဂှ် ကလိဂွံလဝ် မာဲဂၠိုင် ညးဒေသတအ် ဒးဂၞပ်ဒၟံင်ရတုဲ စုတ်ညးထေက်ရ။ ဆဂး ဥက္ကဌဇၞော် နာဲတေန်အံင် (နာဲတၠနန်) ဟွံဒုင်တဲ။ [၂၁]

ဥက္ကဌ ကေုာံ ညးအုပ်ကာ ဒေသပွိုင်ဍုင်ရေဝ် အပံင် မၞိဟ် ၇ တၠတအ် ဆဵုဂဗဟီုကဵု ဥက္ကဌဇၞော် နာဲတေန်အံင် "လ္ပပြံင်လှာဲထောအ် မၞိဟ်စၞးပိုယ်ရုဲလဝ်ဏအ်ညိ။ ယဝ်ရပြံင်လှာဲထောအ်တှ်ေ ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ရေဝ်ပိုယ် ဒးခက်ခုဲရောင်။ ပ္ဍဲပွိုင်ရေဝ်ပိုယ်ဂှ် ပါ်လဝ်သွာင်တေအ် သွာင်ဏအ် ဟွံမဲပုဟ်။ ပ္ဍဲဗဟဵုမပါ်ဒၟံင်သွာင်ဂှ် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ပိုယ် ဟွံဒုင်တဲပုဟ်" ဆဂး နာဲတေန်အံင် ဟွံဒုင်တဲ။

ညးဇမၞော်ဒေသ ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်တအ် ဆက်ဟီုပၠန် "ယဝ်ရ စုတ်နာဲသဳဟတွဵုတှ်ေ ဟွံမာန်မာဲပုဟ်။ နာဲသဳဟကျမာဲဏောင်။ ပိုယ်တီ ဒေသပိုယ်။ ညးတအ် ဒးလဝ်ပွိုင် ၅ သၞာံတုဲရ။ ညးတအ် ကဵုမာဲ ဟွံမာန်ပုဟ်ဂှ် ရမ္သာင်ဂှ် ပိုယ်တီမံင်ဏောင်။" [၂၁]

ဥက္ကဌဇၞော် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် နာဲတေန်အံင် ကလေင်ဟီု ကုညးတာလျိုင်ဒေသ ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်

 

နကဵု ကေင်ကာဗဟဵု ပစၟတ်သမ္တီ အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၀]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၆) နိုင်သဳဟ
 3. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၇) မိလွဳဟာန်
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) နိုင်ခင်စိုး
 5. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) မင်းအောင်ထူး

ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၅]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဦးမျိုးဝင်း
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၆) ဦးမြသောင်း (ခ) ဦးဘိုးသောင်း
 3. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၇) ဒေါ်အိအိ
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) ဦးသက်နိုင်
 5. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဦးချစ်တင်

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ (၁)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်သဳရိနန္ဒာ (ဍုင်ရေဝ်)
 2. အရာပ်သဳရိမာလာ (ဍုင်ရေဝ်)
 3. အရာပ်သဳရိဇေယျာ (ဍုင်ရေဝ်)
 4. အရာပ်သဳရိခေမာ (ဍုင်ရေဝ်)
 5. အရာပ်စၟတ် (၁) (ဍုင်လၟိုင်)
 6. အရာပ်စၟတ် (၂) (ဍုင်လၟိုင်)
 7. အရာပ်စၟတ် (၃) (ဍုင်လၟိုင်)
 8. ကွာန်အရုတ္တံင်
 9. ကွာန်တၟအ်ကၞေင်
 10. ကွာန်ကအ်ဍောတ်
 11. ကွာန်ကအ်လကုတ်
 12. ကွာန်သၞေဟ်ခရေင်
 13. ကွာန်တံင်ပရင်
 14. ကွာန်တံင်မောမ်
 15. ကွာန်ဘေးလမိုင်း
 16. ကွာန်ဘဲလမု
 17. ကွာန်ကနင်ကမော့
 18. ကွာန်ဒုံဖီ
 19. ကွာန်နှင်းစုံ
 20. ကွာန်တူးမြောင်း
 21. ကွာန်အင်ဒင်
 22. ကွာန်သင်္ဃန်းကျွန်း

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ (၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်ရန်ကြီးအောင် (ဍုင်ရေဝ်)
 2. အရာပ်ရန်မျိုးအောင် (ဍုင်ရေဝ်)
 3. အရာပ်အံင်သုခ (ဍုင်ရေဝ်)
 4. အရာပ်အံင်မင်္ဂလ (ဍုင်ရေဝ်)
 5. အရာပ်အံင်မေတ္တာ (ဍုင်ရေဝ်)
 6. အရာပ်(၁) (ဍုင်ခေါဇာ)
 7. အရာပ် (၂) (ဍုင်ခေါဇာ)
 8. ကွာန်အၜဝ်
 9. ကွာန်ဒူရာ
 10. ကွာန်အစေန်
 11. ကွာန်ဇီးဖြူသောင်
 12. ကွာန်ချောင်းတောင်
 13. ကွာန်ကျောက်မိကျောင်း
 14. ကွာန်ဘာ
 15. ကွာန်ကလအ်
 16. ကွာန်ဟင်ဂါံ
 17. ကွာန်ယံင်ရေဝ်
 18. ကွာန်ပါင်မဟေဝ်
 19. ကွာန်ကြုင်အညာ
 20. ကွာန်မင်ဂၠန်
 21. ကွာန်ကအ်လှိုင်
 22. ကွာန်ဒစိတ်တိုင်

ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗော်ညဳသၟဟ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲအရာ မရုဲမၞိဟ်စၞး အလံင်အမာတ် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုဂှ် ဒှ်အခက်အခုဲ တၟာဂလိုင်တုဲ၊ ဆက်စပ်ဒၟံင် ကုပရေင်ကမၠောန် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် တၟာဂလိုင်ရ။ တုဲပၠန် ဆက်စပ်ဒၟံင် ကုဗျူဟာ ပရေင်ဍုင်ကွာန်ကီုရ။ နကဵု ဗော်ဍုင်မန်တၟိ ကေုာံ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဒက်ပ္တန်လဝ် Technical Assistant Team (TAT) မွဲရ။ နကဵုဂကောံဏအ် သွက်ဂွံဓဇက်ချူ ဗျူဟာကမၠောန်မန်နာနာသာ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု ဗျူဟာကမၠောန်ဂမၠိုင်ဂှ် မဟာဗျူဟာအံင်ဇၞးပေါဲရုဲမာဲ လေဝ် နွံမွဲကီုရ။ စပ်ကဵု မဟာဗျူဟာအံင်ဇၞးပေါဲရုဲမာဲဂှ် နကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ချူဓဇက်ရ။ ပ္ဍဲဂှ် ဆေင်စပ်ကဵု မူဝါဒဗီုမဂွံရုဲစှ် အလံင်အမာတ်တအ်၊ စေန်ပၞောန်အလံင်အမာတ်တအ်၊ ဂတိပါင်အလံင်အမာတ်တအ် ဒးပါလုပ်ကီုရ။ ချူတုဲမ္ဂး ရဲဂကောံမချူတအ် ဒးပတိုန်ကဵု ကေင်ကာဗဟဵုရ။ နကဵုကေင်ကာဗဟဵု ကလေင်သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်ရ။ ဆဂး ညးကေင်ကာတအ် သ္ၚေဝ်ဂၠေပ် ကမၠောန်ဟွံပိုတ်တုဲ နကဵု ဂကောံမချူဓဇက် မဟာဗျူဟာပေါဲရုဲမာဲဂှ် ဆက်ကၠောန်အာပၠန်ရ။ ဂကောံဓဇက်မဟာဗျူဟာတအ် ချူတုဲ ပလံင်ဏာ ဇရေင် ကေင်ကာဗဟဵုရ။ အခိင်ဂှ် ဟိုတ်မဒှ် အခိင် ယဲကဝ်ဝေဒ်-၁၉ မကတဵုဒှ်တုဲ နကဵုဂကောံကေင်ကာတအ် ဆဵုဂဗ နကဵုလပှ်ကျာအန်လာင်ရ။ ဆဂး မုတၟေင်တၟဟ်ဟွံမဲ၊ အတိုင်တြေံဂှ်ဟေင် ကလေင်ပလံင်ဖျေဟ်နင် ကုဂကောံမချူဓဇက် မဟာဗျူဟာတအ်ရ။ တင်မကဵုကသပ်လေဝ် ဟွံမဲ၊ တင်မဖျေဟ်ပဒတန်လေဝ် ဟွံမဲ၊ အတိုင်ပကတိမူလ ဆမွဲမကီု ဟွံဂွံပလေဝ်သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်လဝ်တုဲ နကဵုဂကောံချူဓဇက်ဗျူဟာတအ် ဆက်ကၠောန်ဟွံဂွံတုဲ စေဝ်ပၞောန် ကေုာံ ဗျူဟာဂှ်လေဝ် ချိုတ်ဒေါအ်ဒၟံင် အတိုင်ဂှ်ရ။ [၂၂]

ကာလနူကဵု ကမ္မရှေန်ရုဲမာဲ ကၟိန်ဍုင် လလောင်တြး တ္ၚဲသဘင်မာဲဂှ် နကဵုဗဟဵု ဒက်ပတန် ဂကောံဗဟဵုရုဲစှ်အလံင်အမာတ် သီုဖအိုတ် မၞိဟ် (၁၆) တၠရ။ ပ္ဍဲဂကောံဂှ် နာဲလျးတၟးဂှ် သီုပၠုပ်စရင် နဒဒှ်အလံင်အမာတ် သီုကေတ်လဝ်ဒၞာဲ မရုဲစှ်မၞိဟ်အလံင်အမာတ်တုဲ ညးဂမၠိုင် ဟီုၜေဟ်ပေင်ဂၠးတိရ။ မၞိဟ်မွဲ သီုပဒေင် သီုတေအ်ဗဝ် ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ် ဒၞာဲလဵုဂၠာဲဟွံဆဵုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် မြဴသာ်ဝွံ ညးဂမၠိုင် ဟီုပစရဵုအိုတ်ရ။[၂၂]

နကဵု ဂကောံဗဟဵုရုဲစှ်အလံင်အမာတ်ဂှ် ပါ်တာလျိုင် သွက်ဂွံစှ်ေ ပွိုင်ဍုင်ဂမၠိုင်ဂှ် နာဲတေန်အံင်၊ နာဲကျာန်ယေတ်၊ နာဲအံင်မန် ပ္ဍဲဂျောန် ၁၆ ဂှ် စိုပ်ကၠုင် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုရ။ ပ္ဍဲကဵုစၞောန်ဂှ် အလံင်အမာတ် မွဲဒၞာဲမ္ဂး ဂၠိုင်အိုတ် ၃ တၠ ရုဲစှ်ပတိုန်ဏာဗဟဵု ဟီုလဝ်ဂှ် ညးတာလျိုင်ပွိုင်ဍုင်တအ် သၟာန် ဂၠိုင်အိုတ် ပိတၠမ္ဂး ယဝ်ရ ညးတအ် ရုဲစှ် မွဲတၠဓဝ်မ္ဂးရော၊ ဂွံဟာ။ နကဵု ညးတာလျိုင်တအ်ဟီု အောန်အိုတ် မွဲတၠလေဝ်ဂွံ။ ဂးတုဲ ပ္ဍဲကဵု ဂတမၞိဟ်တာလျိုင်တအ်ဂှ်ဟေင် နကဵုဂကောံပွိုင်ဍုင်တအ် ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုဂှ် ညးတအ် ရုဲစှ်ပတိုန် မွဲဒၞာဲမ္ဂး ဆအလံင်အမာတ်မွဲတၠဟေင်၊ တုဲပၠန် ဗီုပြင် မရုဲစှ်ဂှ် ရုဲစှ်အာ နကဵုမာဲပၞုက်ရ။ ဆဂး ပ္ဍဲဗတံဂှ်ဟေင် နကဵု နာဲတေန်အံင် ကော်နင်ဖုင် ကုဥက္ကဌပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု နာဲသဳဟအိန် ဒဒှ်ရ တ္ၚဲယး (ဂျောန် ၁၇) မ္ဂဒးကော်ကောံဓရီု ကာမံက်တိုန် ပ္ဍဲကွာန်ပ္ၚရ။[၂၂]

တ္ၚဲယး (ဂျောန် ၁၇) ဂှ် နာဲယးတၟး၊ နာဲတၠညး ကေုာံ နာဲအံင်မန်တအ် စှ်ေဆဵု ကုကမ္မတဳကေင်ကာ ပွိုင်ဍုင် ၂၁ တၠဂှ်တုဲ ဟီု တင်ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် ဗီုမရုဲစှ်မာဲဂှ် ဗၠေတ်ဒၟံင် ကုစၞောန်ဗဟဵု၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ သ္ဒးပလေဝ်ရောင်။ နကဵု ကမ္မတဳကေင်ကာဟီု အရာဏအ်ဂှ် နကဵု ကမ္မတဳပွိုင်ဍုင် ၇၄ တၠ တုပ်လဝ်စိုတ်တုဲ နကဵု ကမ္မတဳကေင်ကာ ၂၁ တၠဏအ် ပလေဝ်ဟွံဂွံ။ မိက်ဂွံပလေဝ်မ္ဂး ဒးကော်ကောံဓရီု ကမ္မတဳပွိုင်ဍုင် ၇၄ တၠတအ်ရောင်တုဲ ဗီုလဵု ဗၠေတ်၊ ဗီုလဵု ဟွံကိတ်ညဳ ကုစၞောန်ဗဟဵုဂှ် ဒးပသောင်ကဵု ညးတအ်ရောင်တုဲ ကလေင်ဆိင်ဖာပ်တ္ၚဲတၟိပၠန်ရ။[၂၂]

နာဲကျာန်ယေတ်၊ နာဲတေန်အံင်၊ နာဲအံင်မန် ကေုာံ နာဲသန်ရွှေတအ် စှ်ေကၠုင် ဆဵုမွဲဝါပၠန်ဂှ် ဒှ်ကယျာန်ဓဝါတ် ရေင်သကအ် တၟာဂလိုင်။ စိုပ်ကၞောတ် တုပ်အာစိုတ်ရေင်သကအ်၊ မွဲဒၞာဲမ္ဂး ဒးပတိုန်ၜါတၠ၊ တုဲပၠန် စေဝ်ပၞောန် ဗီုမဂွံရုဲဂှ် နူကဵု ဗဟဵု ဒးချူကဵု ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရောင် ဂးရ။ စိုပ်စၟတ်တ္ၚဲ ၂၉ ဂျောန်ဂှ် နကဵု ဗဟဵု ကဵုနင် လိက်ကာပၞုက် မဒှ်လိက်စၞောန် ဗီုမဂွံရုဲစှ် ညးစၞးမာဲပွိုင်ဍုင်တအ်ရ။ အတိုင်လိက်ကာပၞုက်ဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်စၞးအလံင်အမာတ်တအ်ဂှ် သ္ဒးရုဲစှ် နူကဵု က္ဍိုပ်ပိက္ဍိုပ် မဒှ်က္ဍိုပ် မပံင်ပကောံလဝ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဂှ်ရ။ မၞိဟ်နူကဵု က္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန် မွဲတၠ၊ မၞိဟ် နူကဵု က္ဍိုပ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံဒေသရး မွဲတၠ၊ မၞိဟ် နူကဵု က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမညဂှ်မွဲတၠ။ ယဝ်ရ ပ္ဍဲကဵု မွဲက္ဍိုပ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံင် မၞိဟ်ဂၠိုင်နူ မွဲတၠမ္ဂး မၞိဟ်ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဂှ် ဒးရုဲကေတ် နကဵုမာဲပၞုက်ရ။ လိက်စၞောန် ပၞုက် နူဗဟဵု စိုပ်ကၠုင်တုဲမှ မၞိဟ်ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်တအ် မၞိဟ်လဵု ဒှ်လဝ် မၞိဟ်က္ဍိုပ်လဵုဂှ် ဒးကလေင်ပါ်ပၠန်တုဲ ရုဲစှ်ပတိုန်ဏာ အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၂၂]

သွက် စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူဂှ်

 1. နာဲကျဝ်ဝေန် (က္ဍိုပ် ဗော်ကောန်ဂကူမန်)
 2. နာဲတၠဆာန် ကော် နာဲနာင်ဥူ (က္ဍိုပ် ဗော်အလုံဒေသမန်)

ဟိုတ်နူ ပ္ဍဲမွဲက္ဍိုပ် နွံမွဲတၠရတုဲ ဟွံဒးရုဲမာဲ၊ ကဵုပလံင်ဗစိုပ်ဏာဗဟဵု အတိုင်ဂှ်ရ။

သွက် စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန်ဂှ်

 1. နာဲအံင်မွှေး (က္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်)
 2. နာဲယှိုယ်လူ (က္ဍိုပ်ဗော်အလုံဒေသရး)
 3. နာဲဗညာအိန် (အောင်မြင့်စိန်)(က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည)

ဟိုတ်မဒှ် မွဲက္ဍိုပ်မၞိဟ်မွဲရတုဲ ဟွံဒးရုဲမာဲ၊ ကဵုပလံင်ဗစိုပ်ဏာဗဟဵု အတိုင်ဂှ်ရ။

သွက် စၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုင်မန် (၁) ဂှ်

 1. နာဲမေန်ကျဝ် (က္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်)
 2. နာဲထွန်းမြင့်ကျော် (နာဲမေန်ဠာတ်) (က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည)
 3. နာဲခေန်အံင် (က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည)

ဟိုတ်နူကဵု နူကဵု က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည ဒှ်ဒၟံင်ၜါတၠတုဲ ရုဲမာဲ နာဲမေန်ဠာတ် ဂွံ ၄၇ မာဲ၊ နာဲခေန်အံင် ဂွံ ၂၆ မာဲတုဲ နာဲမေန်ဠာတ် ဂွံဒုင်ပလံင်ဏာဗဟဵု နူကဵု က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည။

သွက် စၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုင်မန် (၂) ဂှ်

 1. မိပါန်ကျဳ (က္ဍိုပ်ဒြဟတ်ရာမည)
 2. နာဲလျးတၟး (က္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်)
 3. နာဲသဳဟအိန် (က္ဍိုပ် ဗော်ကောန်ဂကူမန်)
 4. နာဲစိန်မျမံင် (က္ဍိုပ် ဗော်ကောန်ဂကူမန်)

ဟိုတ်နူကဵု က္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဒှ်ဒၟံင် ပိတၠတုဲ ဒးရုဲမာဲဂှ် နာဲစိန်မျမံင် မွဲမာဲဟွံကလိဂွံ၊ နာဲလျးတၟး ကျအာ နာဲသဳဟအိန် ၄ မာဲ တုဲ နာဲသဳဟအိန် ဂွံဒုင်ပလံင်ဏာဗဟဵု နူကဵု က္ဍိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်။[၂၂] ဆဂး နာဲသဳဟအိန် ရံင်ကဵု ပရေင်ညဳသၟဟ်ဗော်၊ ဂုန်ဖိုလ်ကောန်ဂကူတုဲ ပ္ဍဲ ၂၂ ဂျူလာင်ဂှ် လလောင်တြး နုက်တိတ် နူဒဒှ် အလံင်အမာတ်ရ။[၂၃] ၜိုန်ရ ချူဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် ဗီုဏအ်ကီုလေဝ် ပရူဒဒှ်ဒၟံင်ဇေတ်တ်ဂှ် နူကဵု ဂကောံရုဲစှ် နူကဵု ဗဟဵု ဟွံဒးဂၞပ် နာဲသဳဟအိန်၊ စၞးဂှ် ညးတအ် မိက်ဂွံ ပၠုပ်စုတ် နာဲလျးတၟး ညးမဒုင်ကျလဝ် နကဵုမာဲ နူအကြာကောန်ဂကောံပွိုင်ဍုင်တအ်တုဲ ကဵုကၠုင် ဒြဟတ်ဒမြိုဟ်နဲကဲနာနာသာ်တုဲ နာဲသဳဟအိန် ဒးလလောင်တြး တိတ်ထောအ် နူကဵုဒၞာဲဂှ်ရ။

နကဵု ကေင်ကာဗဟဵု ပစၟတ်သမ္တီ အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၀]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် နာဲဗညာအိန်
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၈) နာဲတၠဆာန်
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) နာဲမေန်လာတ်
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) နာဲလျးတၟး

ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၅]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဦးဉာဏ်ဟိန်း
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၈) ဒေါ်မြတ်သီတာထွန်း
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) ဦးမြင့်ဦး
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဒေါ်တင်အေး

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ (၁)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်လှာဒကှ် (ဍုင်ဇြပ်ဗု)
 2. အရာပ်အံင်ဆာန်သာ (ဍုင်ဇြပ်ဗု)
 3. အရာပ်စက်ဆု (ဍုင်ဇြပ်ဗု)
 4. အရာပ်ခိုင်ကၠိုက် (ဍုင်ဇြပ်ဗု)
 5. အရာပ်ဘာ (ဍုင်ဇြပ်ဗု)
 6. အရာပ်ဖံင်စိင် (ဍုင်ဇြပ်ဗု)
 7. အရာပ်ဓမ္မစေတဳ (ဍုင်ကျာ်ခမဳ)
 8. အရာပ်ၜဳ (ဍုင်ကျာ်ခမဳ)
 9. အရာပ်ဖျာဇၞော် (ဍုင်ကျာ်ခမဳ)
 10. အရာပ်အံင်သုခ (ဍုင်ကျာ်ခမဳ)
 11. အရာပ်ရန်အောင်မြေ (ဍုင်ကျာ်ခမဳ)
 12. အရာပ်မာန်ရတန (ဍုင်ကျာ်ခမဳ)
 13. ကွာန်မြမာလာ
 14. ကွာန်သၞေဟ်ကိုင်
 15. ကွာန်ဒဵုစိင်
 16. ကွာန်ကရင်သောင်
 17. ကွာန်ခရိုင်ၚာဲ
 18. ကွာန်သက်
 19. ကွာန်ကြုင်ကဍာ်
 20. ကွာန်စက်စာဲ
 21. ကွာန်တံင်ဖလုတ်
 22. ကွာန်ဝါခရူ
 23. ကွာန်ဝါကဝါဲ

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်အံင်မင်္ဂလ (ဍုင်ဇြပ်ဗု)
 2. အရာပ်ဟံသာဝတဳ (ဍုင်ဇြပ်ဗု)
 3. အရာပ်အံင်ဇေယျ (ဍုင်ဇြပ်ဗု)
 4. အရာပ်အံင်သာယာ (ဍုင်ဇြပ်ဗု)
 5. ကွာန်ကြုင်ကြုက်
 6. ကွာန်ပ္ၚ
 7. ကွာန်ဝါရက်
 8. ကွာန်ဝါကလဳ
 9. ကွာန်ဝါဝင်ရဴ
 10. ကွာန်ကြုက်ပိ
 11. ကွာန်စခမ်းကြီး
 12. ကွာန်ဝါဂၠံင်
 13. ကွာန်အင်ခေဝ်
 14. ကွာန်ကအ်လေဝ်
 15. ကွာန်ပြဳ
 16. ကွာန်ဝါခမိ
 17. ကွာန်ဘာ
 18. ကွာန်အနေင်

ပွိုင်ဍုင်ကျာ်ထဝ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗော်ညဳသၟဟ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ကေင်ကာဗဟဵု ပစၟတ်သမ္တီ အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၀]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် မင်းဝင်းမင်းထွန်း
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၉) မိယဉ်စုစုကြည်
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) မိဝါဝါထူး
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) မိဆွေဆွေအောင်

ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၅]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဦးစိုးဝင်
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၉) ဦးလှမြင့်
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) ဒေါက်တာခင်ဆောင်
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဒေါက်တာအေးဇံ

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၁)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်တံင်သူ (ဍုင်ကျာ်ထဝ်)
 2. အရာပ်ဇေယျာမန် (ဍုင်ကျာ်ထဝ်)
 3. အရာပ်သၟဝ်ကျာ (ဍုင်ကျာ်ထဝ်)
 4. အရာပ် (၁) (ဍုင်သိမ်ဇြပ်)
 5. အရာပ် (၂) (ဍုင်သိမ်ဇြပ်)
 6. အရာပ် (၃) (ဍုင်သိမ်ဇြပ်)
 7. အရာပ် (၄) (ဍုင်သိမ်ဇြပ်)
 8. ကွာန်သုံးခွ
 9. ကွာန်ဝင်းကံ
 10. ကွာန်ကအ်ဘိန်း
 11. ကွာန်ကျာ်ပိ
 12. ကွာန်ကျွန်းတော
 13. ကွာန်ကဒိုင်ဍောတ်
 14. ကွာန်ကြုင်ကပေါဝ် (ကင်မွန်းချောင်း)
 15. ကွာန်ဂြိုပ်ဗြာတ်
 16. ကွာန်အဘိုင်း
 17. ကွာန်ဇီးပြောင်း
 18. ကွာန်ကျူချောင်
 19. ကွာန်ဘာ
 20. ကွာန်မုက္ခမောအ်
 21. ကွာန်ခရွဲ
 22. ကွာန်ပဳတိ
 23. ကွာန်မာလာဖူး
 24. ကွာန်ဝါးဘိုးချောင်း

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်သၠုင်ကျာ (ဍုင်ကျာ်ထဝ်)
 2. အရာပ်အဂၞု (ဍုင်ကျာ်ထဝ်)
 3. အရာပ်ကအ်စံနိုင် (ဍုင်ကျာ်ထဝ်)
 4. ကွာန်ဖက္ကလိပ်
 5. ကွာန်ဘိုးရားကြီး
 6. ကွာန်ကအ်ထင်း
 7. ကွာန်မုက္ခမူ
 8. ကွာန်ကျာ်အသး
 9. ကွာန်စွပ္ပနူး
 10. ကွာန်ခလွန်
 11. ကွာန်မရမ်းချောင်းကွာရီ
 12. ကွာန်မုပ္ပလင်
 13. ကွာန်သတိုင်
 14. ကွာန်ကမ်းနီ
 15. ကွာန်လှည်းလမ်းကူ
 16. ကွာန်အင်္ဂပို
 17. ကွာန်ပျဉ်းကတိုးကုန်း
 18. ကွာန်မလော့ချောင်
 19. ကွာန်ကွင်းကလေး

ပွိုင်ဍုင်ပံင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗော်ညဳသၟဟ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်ပံင်ဂှ် ဂွိင်ဖေက် ဂကောံဓရံက်ဓရာက် ဓဝ်ညဳသၟဟ်လီုတုဲ ကုမၞိဟ်မပ္တိုန်လဝ်စရင် အလံင်အမာတ် သီုဖအိုတ် (၈) တၠ သီုဖအိုတ်ဂှ် ပလံင်ဏာဗဟဵုတုဲ ကဵုဗဟဵု ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်တ်ရ။

နကဵု ဂကောံပွိုင်ဍုင် ပလံင်လဝ် ဗဟဵုအတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၀]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန်ဂှ် ဒံက်တာမင်းဝင်းတင်
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ်၁၀) မိကျေဝ်ကျေဝ်ညဳ (မိယဉ်ယဉ်နု)၊ နိုင်မြင့်ဦး၊ နိုင်ဗိုလ်ဝင်း
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး (၁) နာဲအံင်ဇၞး၊ နိုင်သက်ထွန်း
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး (၂) နာဲချမ်းမြေံ၊ နိုင်အုံးမောင်

နကဵု ကေင်ကာဗဟဵု ပစၟတ်သမ္တီ အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် မိကျေဝ်ကျေဝ်ညဳ
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၁၀) နိုင်မြင့်ဦး
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) နိုင်သက်ထွန်း
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) နိုင်ချမ်းမြင့်

ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၅]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဒေါ်မိကွန်ချမ်း
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၁၀) ဦးစိုးသီဟ
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) ဦးထွန်းမင်အောင်
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဦးဇော်ဇော်ထူး

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၁)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်ခ္ဍး (ဍုင်ပံင်)
 2. အရာပ်ခဒုင်သှ်ေ (ဍုင်ပံင်)
 3. ကွာန်ခရိုင်ပြေင်
 4. ကွာန်ဘန့်ဘွေးကုန်း
 5. ကွာန်ကြုင်က
 6. ကွာန်နတ်ကြီးချောင်
 7. ကွာန်ကျခပ်ငူ
 8. ကွာန်မတ္တမ
 9. ကွာန်မတ္တမ-ခရိုင်ပြေင်
 10. ကွာန်ကုန်ဗတဳ
 11. ကွာန်ကအ်ကရေင်
 12. ကွာန်ကအ်ထဝ်
 13. ကွာန်ဒဵုကင်
 14. ကွာန်ကဒိုင်
 15. ကွာန်ကျားဘို
 16. ကွာန်ဒရိန်း
 17. ကွာန်အဟောက်
 18. ကွာန်အလှာက်
 19. ကွာန်ဝဲပတန်
 20. ကွာန်ကုန်ကြေင်
 21. ကွာန်ဥက္ကံ
 22. ကွာန်အုံးတပင်
 23. ကွာန်ကျောက်စရစ်
 24. ကွာန်အီဗြစ်
 25. ကွာန်လက်ပံတော
 26. ကွာန်သၟဝ်ၜဳ
 27. ကွာန်နတ်မှော်
 28. ကွာန်လက်ပံကျွန်း
 29. ကွာန်ညောင်ကုန်းလေး

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်ပံင် (ဍုင်ပံင်)
 2. အရာပ်မုဟ်နာင် (ဍုင်ပံင်)
 3. အရာပ်ဇိုင်ကျာ် (ဍုင်ဇိုင်ကျာ်)
 4. အရာပ်ခလံက်အင် (ဍုင်ဇိုင်ကျာ်)
 5. အရာပ်ဖလပ် (ဍုင်ဇိုင်ကျာ်)
 6. အရာပ်ဆားဖိုစု (ဍုင်ဇိုင်ကျာ်)
 7. ကွာန်ဥတ္တတား
 8. ကွာန်ဖလပ်
 9. ကွာန်ကတွန်
 10. ကွာန်ဖြူဘ
 11. ကွာန်ရွာတန်းရှည်
 12. ကွာန်ပန်းကုန်း
 13. ကွာန်ယင်ၚိန် (သၠုင်ကျာ)
 14. ကွာန်ယင်ၚိန် (သၟဝ်ကျာ)
 15. ကွာန်ပလိုင်တၟအ်
 16. ကွာန်ကအ်တိ (ကတိုက်)
 17. ကွာန်အင်းပြောင်
 18. ကွာင်ဆင်ရွာ
 19. ကွာန်သဲအိမ်
 20. ကွာန်ကအ်ကဒိုက်
 21. ကွာန်ဝါကပိုဟ်
 22. ကွာန်ကၟာၜဳ
 23. ကွာန်တပ်မှူးချောင်
 24. ကွာန်သဲကုန်း
 25. ကွာန်ကြုင်ဟော်
 26. ကွာန်ညောင်ကုန်းကြီး
 27. ကွာန်ဝါကပိုဟ်ဍောတ်
 28. ကွာန်မြလေးချောင်
 29. ကွာန်သဗြုချောင်

ပွိုင်ဍုင်ၜဳကလေင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၅]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဦးတင်ကိုကိုဦး
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၁၁) ဒေါ်သီရိရတနာ
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) ဒေါ်တာခင်နိုင်ဦး
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဦးကျော်မျိုးမင်း

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၁)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်ကၟာသာယာ (ဍုင်ၜဳကလေင်)
 2. အရာပ်ဖိုးလှကြီ (ဍုင်ၜဳကလေင်)
 3. ကွာန်သၞေဟ်မလ
 4. ကွာန်ရွှေလှေ
 5. ကွာန်ညောင်ပလင်
 6. ကွာန်လိပ်ခုံး
 7. ကွာန်အနာင်ပန်
 8. ကွာန်မုဟ်သြင်
 9. ကွာန်ဇြဲဂလာ
 10. ကွာန်ဇုသောက်
 11. ကွာန်ဇုကလိ
 12. ကွာန်ကအ်ကဍောတ်
 13. ကွာန်ပေါက်တော
 14. ကွာန်တောင်ကြီး
 15. ကွာန်ဝင်က
 16. ကွာန်အရက်သီမ
 17. ကွာန်ယွန်းဒလင်းကုန်
 18. ကွာန်ကင်းရွာ
 19. ကွာန်သိန်ငူ

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်ဗိုလ်တေဇ (ဍုင်ၜဳကလေင်)
 2. အရာပ်အစာသာန် (ဍုင်ၜဳကလေင်)
 3. အရာပ်ဖိုးရာဇာ (ဍုင်ၜဳကလေင်)
 4. ကွာန်တဘက်ဆွဲ
 5. ကွာန်တောင်စွန်း
 6. ကွာန်မရမ်းကုန်း
 7. ကွာန်သဲဖြူချောင်း
 8. ကွာန်အလူး
 9. ကွာန်ဝင်းပြန်
 10. ကွာန်ကျောက်ရေတွင်း
 11. ကွာန်ပိုင်ဒဝယ်
 12. ကွာန်ဂုံညင်းနွယ်
 13. ကွာန်ကဒီပု
 14. ကွာန်ဒေါက်ရပ်
 15. ကွာန်ရွှေရောင်ပြ
 16. ကွာန်တညင်းကုန်း
 17. ကွာန်ကဇိုင်း
 18. ကွာန်သၞေဟ်ကျာ်
 19. ကွာန်ဖိုးဝါသိမ်
 20. ကွာန်ဝင်းသောင်
 21. ကွာန်ကျားကွင်း
 22. ကွာန်ရင်းအုံ
 23. ကွာန်နတ်ကြီး
 24. ကွာန်မဲလံ
 25. ကွာန်ကျောက်လုံးကြီး
 26. ကွာန်အဟုံးဝ
 27. ကွာန်မဲလံဂေါင်း
 28. ကွာန်မဲပလီ
 29. ကွာန်ပဳတိ
 30. ကွာန်လေးကေ
 31. ကွာန်ကျခတ်ချောင်း
 32. ကွာန်မဲနသန်
 33. ကွာန်အစူးချောင်း
 34. ကွာန်ဝင်းတာပန်
 35. ကွာန်ကြိုးဝိုင်း
 36. ကွာန်ဘောနော်ခီး
 37. ကွာန်ဆင်အင်း

ပွိုင်ဍုင်သဓီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (NLD) ရုဲစှ်လဝ် အလံင်အမာတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။[၁၅]

 1. စၠတ်ထဝ်ညးဍုင်ကွာန် ဒေါ်ကေသီဇာလှိုင်း
 2. စၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ (စၟတ် ၁၂) ဒေါက်တာဇော်လင်းထွဋ်
 3. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁) ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲံ
 4. စၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၂) ဒေါ်မာမာခိုင်

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၁)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်ကၟာအရုတ် (ဍုင်သဓီု)
 2. အရာပ်နန်းခဲ (ဍုင်သဓီု)
 3. အရာပ်တောင်ကြာ (ဍုင်သုဝဏ္ဏဝတဳ)
 4. အရာပ်ကျာ်ကဝ် (ဍုင်သုဝဏ္ဏဝတဳ)
 5. အရာပ်သိမ်ဆိပ် (ဍုင်သုဝဏ္ဏဝတဳ)
 6. ကွာန်ဝင်ပ
 7. ကွာန်ကအ်လှိုင်
 8. ကွာန်ချောင်းဇောက်
 9. ကွာန်ဝဳယော်
 10. ကွာန်ဓနု
 11. ကွာန်ဝင်းဖုန်း
 12. ကွာန်မတ်ချ
 13. ကွာန်နောင်ကတုတ်
 14. ကွာန်ဒဒန်ဇၞော်
 15. ကွာန်မိုးကောင်း
 16. ကွာန်ဇရစ်ချောင်
 17. ကွာန်ပေါ်တော်မူ
 18. ကွာန်နောင်ဘို
 19. ကွာန်နောင်ကုလား
 20. ကွာန်ဂြိုပ်ပၞဟ်

ပွိုင်ဆန္ဒမာဲ စၟတ်(၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. အရာပ်အောက်ကျင်း (ဍုင်သဓီု)
 2. အရာပ်ကုန်သိမ် (ဍုင်သဓီု)
 3. အရာပ်သဘင်က္ဍင် (ဍုင်သဓီု)
 4. ကွာန်မြေနီကုန်း
 5. ကွာန်ဍုင်ဝါန်
 6. ကွာန်ကအ်တိဍောတ်
 7. ကွာန်ကအ်တိဇၞော်
 8. ကွာန်ဓနု ကအ်တိ
 9. ကွာန်ဆိပ်ကျွန်း
 10. ကွာန်တောကြီး
 11. ကွာန်သောင်ကြီး
 12. ကွာန်ဆင်ဖြူကျွန်း
 13. ကွာန်ဘူဒင်းချောင်
 14. ကွာန်မရမ်းကုန်း
 15. ကွာန်ဇိုက္ကရဲ
 16. ကွာန်ထိန်ပင်
 17. ကွာန်ဒေးဗရိမ်း
 18. ကွာန်သရက်တော
 19. ကွာန်အောင်းစိုင်
 20. ကွာန်တောင်စွန်း
 21. ကွာန်အုပ္ဖိုလ်ချောင်
 22. ကွာန်ကျောက်တန်း
 23. ကွာန်ကြုင်ၜါ
 24. ကွာန်ဂေါအ်
 25. ကွာန်ဝင်စိင်တၟိ
 26. ကွာန်ဝင်စိင်လဒေါဝ်
 27. ကွာန်သၞေဟ်ဒူရေန်
 28. ကွာန်ထောင်မှူး
 29. ကွာန်ဆင်ကျုံး
 30. ကွာန်စျေးမသွယ်(လတူ)
 31. ကွာန်စျေးမသွယ် (သၟဝ်)
 32. ကွာန်စခန်းကြီး
 33. ကွာန်အနန်းပင်
 34. ကွာန်ကြက်တူရွေးသောင်

ပြကိုဟ်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဆက်ဗှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကြေညာချက်အမှတ် (၁၁၅/၂၀၂၀). Union Election Commission.
 2. ကြေညာချက်အမှတ် (၁၁၁/၂၀၂၀). Union Election Commission.
 3. ကြေညာချက်အမှတ် (၁၁၃/၂၀၂၀). Union Election Commission.
 4. ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ ၄.၅ ၄.၆ ၄.၇ မာန်, ဝဏ္ဏ (20 June 2020). သၞောတ်သၞောဝ်ရုဲစှ် ညးစနးအလံင်အမာတ်မန် ပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀).
 5. မာန်, ဝဏ္ဏ (8 June 2020). သ္ပအဓိကကဵု စရာဲဍာ်ဒကေဝ် (၄) တင်တုဲ ရုဲစှ်အာ ညးစၞးအလံင်အမာတ်ရောင်.
 6. [0=AZVGpXD6l1IHO5Ak5p48XRij9BIP70-k36inU4LufjRXKF7avOsJHfgboW1_uf_TzlsPkC8p-i5uervPSSRhmEpekg2rXKekFt8mXaJglKnsEGex2f8vLj4JyxNBOECdFY6WrX_CgzwM8W3F55gfkypztxY_V2S4AqV0YNhtrqQhOw&__tn__=p%2CP-R#code-generator ပရေင်ရုဲစှ် ညးစၞးအလံင်အမာတ်ဂှ် ဂကောံရုဲစှ်ဗဟဵုတအ် ဟွံလုပ်ပလာပ်ပထုဲ ဂကောံပွိုင်ဍုင်တအ်ရောင်] (16 June 2020).
 7. Ja, Aot (11 July 2020). [0=AZV5Mld55ovclSp72RwKU7eAoGefc9OLreGXUGx7c4hgDA06XCJ1Sjzy1doDjQP45GLLDoggWLNYq9L4IR36H41btj9F3fnllytmCDdO2f-gqB-8LfHKeROG-1CcrW029Sc&__tn__=p%2CP-R#code-generator ဒုင်စသိုင်ပူဂိုလ်].
 8. သိုက်, ဗညာ (July 25, 2020). ညးဒေသ (၅) ပွိုင်ဍုင် အာတ်မိတ်သွက်ဂွံစုတ်ကဵု အလံင်အမာတ် အတိုင်ပရေင်ရုဲစှ် ဆန္ဒညးဒေသ. Open Publishing.
 9. မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေချယ်မှုအပေါ် မွန်ဒေသခံတွေရဲ့ အမြင်သဘောထား ဘယ်လိုရှိလဲ?. Open Publishing (July 25, 2020).
 10. ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ ၁၀.၃ ၁၀.၄ ၁၀.၅ ၁၀.၆ ၁၀.၇ ၁၀.၈ ၁၀.၉ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအမည်စာရင်း. Open Publishing (2020-07-26).
 11. Central, Mon Unity Party- (July 26, 2020). ဗော်ညီသၟဟ်မန် သ္ပဏာဒတန် စရၚ်အလံၚ်အမတ် ပ္ဍဲကဵုကေၚ်ကာ. Open Publishing.
 12. နိုင်, ရဲ (July 28, 2020). ရေးမြို့မှာ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း လာကြည့်သူ နည်းပါး. Open Publishing.
 13. ညးတၠဆန္ဒမာဲတအ် စိုတ်ဓါတ်စှ်ေ. Open Publishing (July 29, 2020).
 14. Ajn, Nelinga (July 27, 2020). ရေဖြူမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ မွန်ရဟန်းသံဃာတော်များ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမြို့နယ်ကော်မတီများနှင့် ရပ်မိ/ရပ်ဖများ မွန်မျိုးချစ်လူငယ်များအဖွဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်. Open Publishing.
 15. ၁၅.၀ ၁၅.၁ ၁၅.၂ ၁၅.၃ ၁၅.၄ ၁၅.၅ ၁၅.၆ ၁၅.၇ ၁၅.၈ ၁၅.၉ ကြေညာချက်အမှတ် ၁၀/၀၇/၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားပြုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်း(မွန်ပြည်နယ်). [League for Democracy].
 16. ကောန် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်ၜါသွာင် မွဲတၠ မလဴထ္ၜး
 17. အောင်, ထက်ဝေ (24 July 2020). ချောင်းဆုံမြို့နယ် အန်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမှုရင်ဆိုင်နေရသဖြင့် ယာယီဆိုင်းငံ့. Open. “အန်အယ်လ်ဒီပါတီကို ကိုယ်စားပြုပြီး ချောင်းဆုံမြို့နယ်ကနေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးဟာ အမှုရင်ဆိုင်နေရလို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထောက်ခံစာကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့ ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် မနေ့ကမှ ရွေးချယ် အတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ မိချိုသဲဟာ စာရွက်စာတမ်းအတုနဲ့ မြေကွက်ရောင်းချခဲ့တဲ့အမှုမှာ သက်သေအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း မှော်ဘီတရားရုံးမှာ တရားရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်တယ်လို့ တရားလိုဘက်ကပြောပါတယ်။ အဲဒီအမှုကို ပုဒ်မ ၄၂၀ နဲ့ စွဲချက်တင် စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ တရားလိုရှေ့နေ ဦးဇေယျာမင်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။”
 18. ၁၈.၀ ၁၈.၁ ၁၈.၂ ၁၈.၃ ၁၈.၄ ၁၈.၅ အံင်, တဝ်ပၞး (၂၀၂၀). လိက်စၟတ်သမ္တီ အကာဲအရာ ရုဲစှ်အလံင်အမာတ် ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် 
 19. သွက်မန်, မာဲမန် (12 July 2020). အလံင်အမာတ် ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်. open. “"ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်မတို့ လျှို့ဝှက်မဲနဲ့ ရွေးချယ်သွားမယ်"ဟု ရေးမြို့နယ် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁) မိဝင်ပ္ကဴက ပြောသည်။ အဆိုပါရွေးချယ်သည့်အခါ ရေးမြို့နယ် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ (၈၁) ထဲကသာ လျှို့ဝှက်ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ ရေးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် (၂) နေရာအတွက် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမှ အဆိုပြုထားသူ (၁၃) ဦးရှိပြီး အဆိုပါ (၁၃) ဦးထဲတွင် လူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်နေကြောင်း ရေးမြို့နယ် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီထံမှ သိရသည်။”
 20. https://www.facebook.com/banyarchanmon.kmw/posts/1191490387892125
 21. ၂၁.၀ ၂၁.၁ ၂၁.၂ [မုက်ဝှုက်ဗောက် နာဲအံက်သာ ပသောင်ကိစ္စအလံင်အမာတ်] (5 August 2020).
 22. ၂၂.၀ ၂၂.၁ ၂၂.၂ ၂၂.၃ ၂၂.၄ ၂၂.၅ ကောန် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု မွဲတၠ မလဴထ္ၜး
 23. Latt, Minn (22 July 2020). [0=AZWjrUNxaqseaAmrMRZP2GwopornWLF8M_3eSk9CwCYutkryfDVGWWXPiCt_IkDPyHYj4JVBMEkLfkbmyYUQxAJ3DmflF7shCJuTA07PDWrUynKFyg9L-n8KZBsh1emWKbwZGdRy2TOE591MJom9Kre6&__tn__=p%2CP-R#code-generator Post].