မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကမ္မတဳရေင်တၠုင် ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုင် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ကမ္မတဳရေင်တၠုင် ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုင် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု
မဒက်ပတန် ၂၁ အဝ်ဂေတ် ၂၀၂၀; ၃ သၞာံ မတုဲကၠုင် (၂၀၂၀-၀၈-21)
ဗီုပြင် ပရေင်ပညာ
တင်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဂၠာဲသြန်ဂအုံ ကေုာံ သြိုင်ဗဒှ် ဘာကောန်ဂကူမန်တန်သၠုင်
ဂကူကမၠောန် ပရေင်ဂကူမန်
ကောန်ဂကောံ
ကောန် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု
မထံက်ပင် နကဵုစေတနာ (စိုတ်ဓါတ်)

ကမ္မတဳရေင်တၠုင် ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုင် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု ဝွံ စဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာင် ၂၁၊ ၂၀၂၂ (ဒဂိုန် ၉ စွေက် ၁၃၈၄) ပ္ဍဲ ကောံဓရီု ပ္ဍဲဘာသန္တိသုခ ဍုင်ဇြပ်ဗု။ ကမ္မတဳသြန်ဂအုံ ပရေင်ပညာ ပွိုင်ဍုင်ဇြပ် ဂှ် ဒှ်ကမ္မတဳမကၠောန်ကမၠောန် သွက်သြန်ဘဏ္ဍာ ဘာကောန်ဂကူမန် မနွံ ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုတအ်တုဲ နကဵု ကမ္မတဳသြန်ဂအုံဂှ် ပ္ဍဲသဘင်ကောံဓရီု ပ္ဍဲဘာသန္တိသုခ စၟတ်တ္ၚဲ ဂျူလာင် ၂၁၊ ၂၀၂၂ ဂှ် နကဵုဂကောံဝွံ ရုဲစှ် မၞိဟ်တာလျိုင်တၟိ၊ ဂကောံကမ္မတဳတၟိတုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် ကမ္မတဳရေင်တၠုင် ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုင် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုရ။ တင်အဓိက ပရေင်ကမၠောန်ကမ္မတဳဝွံ သွက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ကမၠောန်ထံက်ပင်အစာ ဘာကောန်ဂကူမန် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု၊ တုဲပၠန် ပရေင်ကမၠောန်တၟိဂှ် သွက်ဂွံရေင်တၠုင် ဗၟံက်အာ ရုပ်ရဴ ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုင် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုမွဲရ။[၁]

ဝင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကမ္မတဳရေင်တၠုင် ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုင် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု ဝွံ ဒက်ပ္တန်လဝ် နူကဵု ကမ္မတဳသြန်ဂအုံ ပရေင်ပညာ ပွိုင်ဍုင်ဇြပ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာင် ၂၁၊ ၂၀၂၂ (ဂိတုဒဂိုန် ၉ စွေက် ၁၃၈၄) ပ္ဍဲဘာသန္တိသုခ ဍုင်ဇြပ်ဗု၊ ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳသြန်ဂအုံ ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုရ။ ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗုဂှ် ဘာကောန်ဂကူမန်တန်သၠုင် ဟွံမဲတုဲ ကွးဘာတအ် ဒးအာတိုန် ပ္ဍဲညဳသာ ဟွံသေင်မ္ဂး ဝင်သ္ပဝ်။ တုဲပၠန် ဟိုတ်နူ အကာဲအရာ ပရေင်ဍုင်ကွာန် မကတဵုဒှ်ဒၟံင်တုဲ ဘာညဳသာ ကဵု ဘာဝင်သ္ပဝ်ဂှ် လၟိဟ်ကွးဘာဂၠိုင်လောန်အာတုဲ ဒှ်ခက်ခုဲ ကုဒၞာဲ ကေုာံ အရာတၞဟ်တအ် ဗွဲမလောန်ရ။ တၞဟ်နဂွံသြိုင်ခၞံဗဒှ် ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုင်မွဲ ကေုာံ ဖန်ဇန် ကမၠောန်သြန်ဂအုံ ဘာကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ဂှ်တုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် ကမ္မတဳဝွံရ။[၁]

ညးတာလျိုင်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကမ္မတဳဝွံ ဒက်ပ္တန်လဝ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

  • ကျာ်ဇၞော်အစာသဳလဝန္တ နွံပိုန် ဘာဟံသာထဝ် ဍုင်ဇြပ် ဥက္ကဋ္ဌဇၞော်
  • နာဲဗညာဂဇအ် ကွာန်ပ္ၚ ဂကောံဥက္ကဋ္ဌ
  • နာဲခေန်အံင် ဍုင်ဇြပ်ဗု ဂကောံဥက္ကဋ္ဌ
  • နာဲမတ်မၞိက် ဍုင်ဇြပ်ဗု ဂကောံဥက္ကဋ္ဌ
  • နာဲရတ်ထဝ် ကျာ်ပန် ဂကောံဥက္ကဋ္ဌ[၂]

ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုင် ပွိုင်ဍုင်ဇြပ်ဗု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]