မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သၟတ်မန်ကဵုပညာ၊ဂကောံ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဂကောံသၟတ်မန်ကဵုပညာ
Mon Youth Educator Organization
MYEO
ဂမြဴ ပွမကဵုပညာ သ္ဂောံပြံၚ်လှာဲ
မဒက်ပတန် ၂၀၀၉ (၂၀၀၉)
ဗီုပြင် ချဳဓရာင်သၟတ်မန်
တင်ရန်တၟအ် သၟတ်မန်ဂွံကၠောအ်ဍတုဲ ကၠောန်အာ ပရေင်သၠုင်ပတိုန် လညာတ်သၟတ်မွဲစွံ။
ဂအုပ်ဌာန ဍုၚ်မတ်မလီု
ဒေသမယိုက်ဂၠေင်
မန်၊ကရေၚ်၊ ရးတနၚ်္သဳ
ဂကူကမၠောန် ပရေၚ်ကဵုပညာ၊ ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ၊ ပရေၚ်သၞောဝ်ဓရ်ယာ၊ ပရေင်မၞိဟ်၊ ပရေင်ဍုင်ကွာန်
ကောန်ဂကောံ
သၟတ်မန် နူဒေသနာနာ
မထံက်ပင် နကဵုစေတနာ (စိုတ်ဓါတ်)
ဝေပ်သာ် myeo.center

ဂကောံသၟတ်မန်ကဵုပညာ (အၚ်္ဂလိက်: Mon Youth Educator Organization) ဝွံ သ္ပသ္ဇိုၚ် ကဵုသၟတ် ဟွံကေတ်ပရဲတုဲ ဒှ်ဂကောံကဵုပညာ မွဲကီုရ။ ဂကောံဝွံ စချဳဓရာင်ကၠုင် ကမၠောန်မကဵုပညာ ကုသၟတ်တအ် ညံင်စိုတ်ဂွံလုပ်စ လပါ်ပညာ၊ ညံင်ဂွံဒှ် မၞိဟ်ဒ္ဂေတ်လၟေတ်ခိုဟ်ဟ်၊ နကဵုရမ္သာင်ဂမြဴ "Educate for change ကဵုပညာ သွက်ဂွံပြံင်လှာဲ" နူကဵုသၞာံ ၂၀၀၉ တုဲ စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၁ ဂှ် ဒက်ပ္တန် နကဵုဗီုပြင်ဂကောံ မနွံ ကဵုတာလျိုင် ကေုာံ သၞောတ်ဝ်တအ်ရ။ အဓိက ပရေင်ချဳဓရာင် ဂကောံဝွံဂှ် ပကောံမၞိဟ်သၟတ်တအ်တုဲ ကဵုတန်ဗတောန် ညံင်ဂွံစိုန်သကီု လပါ်နာနာသာ် မပတံကဵု ကွတ်ကောန်ပျူတာ၊ အရေဝ်ဘာသာအင်္ဂလိက် ကေုာံ ပရေင်ပညာစပ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲတအ်ရ။

တာလျိုၚ်ပိုယ်ဒုၚ်ကေတ် (Our Mission)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  • နူပွသၠုၚ်ပတိုန် အစောန်စရာဲသၟတ်တအ် မွဲကဆံၚ် သ္ဂောံကဵု ဗွဝ်ဇြဟတ်မခိုဟ် သွက်မပြံၚ်လှာဲ ကေုာံ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်

သ္ကေံပိုယ် (Our Motto)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  • ပွမကဵုပညာ သ္ဂောံပြံၚ်လှာဲ

တၚ်ရန်တၟအ်ပိုယ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  • နူ ပညာသမ္တီ ဗဟုသုတ ကဵုပညာဂှ်မွဲကဆံၚ် ဍာ်ဒကေဝ်သၠုၚ်ကၠုၚ်တုဲ သ္ဂောံကဵုပါလုပ်ရေၚ်တၠုၚ် တာလျိုၚ်မဆေၚ်စပ်ကဵုပွဳပွိုၚ်မၞိဟ်တအ်
  • နူ ပွမရီုဗၚ်ပူဗိုၚ် ပရေၚ်ပညာသၟတ်ဂွံသၠုၚ်တောတက်ဂှ် အခေါၚ်အရာကမၠောန် ကေုာံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆက်တၞောဝ်အနာဂတ်ဂမၠိုၚ် ဂွံမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်
  • ထမံက်ပတိုန် အခေါၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ပညာသွက်ညးသီုဖအိုတ် ကေုာံ တမ်ရိုဟ်မနွံပၟိက် သွက်သၟတ်ဂွံတောတက်တုဲ ဂွံကဵုပရေၚ် ရေၚ်တၠုၚ်မာန် သွက်အဆက်တၞောဝ်အနာဂတ်
  • နူ ဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်ကဵု သွက်ဗဟုသုတ ဍာ်ဒကေဝ် လစွံစိုတ် ကေုာံ အကာဲအရာသၟတ်တအ် ဂွံတောတက်သၠုၚ်တိုန်ကၠုၚ်ဂှ် ဂွံဓမံက်ကဵု ကိန်စဳဇန်မဆိုက်ဗ္ဒက်သ္ပသ္ဇိုၚ်ကဵုအခေါၚ် မပတဝ်တူရူအာကဵု လဂွံခိုဟ်ဂမၠိုၚ်

ဝၚ်စကြဴ Background[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံကဵုပညာသၟတ်မန်ဝွံ သ္ပသ္ဇိုၚ်ကဵုသၟတ် မဟွံကေတ်ပရဲတုဲ ဒှ်ဂကောံကဵုပညာမွဲရ။ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၉ ဂှ် စပ္တံလၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ကဵုပညာ ကုဂကောံ သၟတ်မတိုန်ဒၟံၚ်တက္ကသိုလ်တအ် ပံက်ပတိုန်ဌာန်ဇၞူ (အဆောၚ်)တုဲ နကဵုဂကောံဍောတ်ဂှ်ဟေၚ် ဆက်စၠောံကေုာံ သၟတ်အရာပ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် စချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန် ကဵုပညာတအ်ရ။

စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၂ ဂိတု ဒဳဇြေန်ဗာဂှ် သီုမဗဒှ်တိုန် ဌာန်ကတ်လ္ၚတ်ကဵုပညာ (ပညာပေးစၚ်တာ)တုဲ ပံက်ပတိုန်ကၠုၚ်ရုၚ်ဂကောံမာန်ရ။ တန်ဗ္တောန် ကေုာံ ပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚိုဟ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် ကဵု သွက်ဂကောံသၟတ်မသ္ပသ္ဇိုၚ်ညးဍုၚ်ကွာန် တအ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်ထမံက်ပတိုန်ဒၟံၚ်အိုတ်ရ။

သွက်သၟတ်မက္ဍိုက်ပ်ပ္ဍဲကမၠောန်ကွာန်၊ ညးဗြဴတအ်၊ ကွးဘာတက္ကသိုလ်တအ်မ္ဂး ကွတ်ကောန်ဗျူတာ ၊ ဘာသာအၚ်္ဂလိက်၊ တန်ဗ္တောန်သၠုၚ်လညာတ်သၟတ်ဂမၠိုၚ်၊ နဲကဲ ပရေၚ်စန်ဒက်ညးဍုၚ်ကွာန်၊ တန်ဗ္တောန်သ္ဇိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ တန်ဗ္တောန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်၊ ပရေၚ်ကဵုပညာ သၟတ်ကေုာံ ဂဥုဲၜူမာဲတအ်၊ တန်ဗ္တောန် မသ္အးဇ္ၚးကၠေအ် လညာတ်ပါ်ခြာ လ္တူလိၚ်တၞဟ်ခြာ၊ တန်ဗ္တောန် မလုပ်သၠုၚ်ပတိုန်ကဵု ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ်တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် အလဵုဂကောံက္ဍိုက်ပ်တုဲကၠောန်ကီု၊ ပံၚ်တောဲ ပါလုပ် ကေုာံ ဂကောံတၞဟ်တၞဟ်တအ်တုဲ လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ကဵုပညာတအ်ဂှ် လုပ်ကၠောန်ရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ်ရ။

ဂကောံသၟတ်မန်ကဵုပညာဝွံ ရန်တၟအ်ကဵု ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် မဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု အခေါၚ်အရာတအ်တုဲ  ပရေၚ်ကေတ်လျိုၚ် ဒုၚ်လျိုၚ်၊ ပရေၚ်က္ဍိုက်ပ် အပ္ဍဲဂကောံ အကြာဂကောံသၟတ် ဟွံတုပ်တၞဟ်ခြာ မၞုံဒေသ မန်၊ ကရေၚ် ကေုာံ ဒေသတနၚ်္သဳတအ်တုဲ တန်ဗ္တောန် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် အခေါၚ်အရာညးဗြဴ တန်ဗ္တောန်သၠုၚ်ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ် နဲကဲက္ဍိုက်ပ် တန်ဗ္တောန်ကောန်ဗျူတာ နဲကဲဂယိုၚ်လမျီု ကွတ်ပညာတၞဟ်ဟ်တအ်ဂှ် ဗ္တောန်ဖျေံကဵုဒၟံၚ်ရ။

ပိုယ်တအ်ဂှ် ပံက်ကေတ် ဌာန်ကတ်လ္ၚတ်ပညာ လ္တူဍုၚ်မတ်လီု တွဵုရးမန်တုဲ တန်ဗ္တောန်သၠုၚ်ဍာ်ဒကေဝ် ကေုာံ ကောန်ဗျူတာ တ္ၚဲဇမၠိုၚ်၊ တန်ဗ္တောန်သၠုၚ်အစောန်စရာဲသၟတ် တ္ၚဲဇမၠေံတအ်လေဝ် ဖျေံပ္တောန်ဒၟံၚ်ရ။ လ္တူနူဂှ်ပၠန် ဂကောံသၟတ်တၞဟ်ဟ်တအ် နွံပၟိက်ကၠုၚ်ကဵု နဲကဲပညာတအ်ဂှ်လေဝ် ပွမကဵုအရီုဗၚ်စှ်ေလ္ၚတ်နတဲ၊ ပွမက္ဍိုက်ပ်သဳကၠဳကီု၊ ပွမကဵုကသပ်ကီု၊ ဂကောံတၞဟ်ဟ်တအ်ဂွံဒက်ပတန်ဇာနှိက်မာန် ပွမဆက်ပစပ်ကဵု၊ နကဵုအစဳအဇန်ဗ္တောန်ကမၠောန်တအ်ဂှ် ပွမပကေတ်ပကေၚ်ကဵု ပ္ဍဲဌာန်ကတ်လ္ၚတ်တအ်လေဝ် လုပ်ရေၚ်ကၠောန်ကေတ်ဒၟံၚ်ရ။  

ညးကတိုၚ်ကၟဟ်တအ်၊ သၟတ်မက္ဍိုက်ပ်ဂကောံတအ်၊ ညးဗြဴတအ်၊ ညးမၞုံကဵုလိၚ်စိုတ်တၞဟ်ခြာတအ်ဂှ် အပ္ဍဲဂကောံသၟတ်မပသ္ဇိုၚ်ကဵုသၟတ်ဂမၠိုၚ် နအလဵုသၟတ်တအ် ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ညးကဵုပညာမာန် ဂွံမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် သုၚ်စောဲကေတ်ကွတ် သၞောတ်ဗ္တောန်မပါလုပ်ပံၚ်တောဲ တုဲ နူကဵုပရေၚ်ဆဵုဂဗဂကောံမွဲကဆံၚ် မလုပ်သၠုၚ်ကေတ်ဍာ်ဒကေဝ်တအ် အစဳဳအဇန်တၞဟ်ဟ်သာ်တအ်လေဝ် စဳဇန်ဒၟံၚ်ကီုရ။

ဂကောံပတဝ်က္ဍိုပ် ဂကောံကဵုပညာသၟတ်မန် အဓိကဂှ် ဒှ်ဂကောံဗွဝ်သၟတ် မၞုံပ္ဍဲဒေသ မန်တအ်ရ။

နကဵုဂကောံကဵုပညာသၟတ်မန်ဂှ် သွက်အခန်ကဏ္ဍညးဗြဴတအ်ဂွံဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်ဟီုတှ်ေ မပ္တံကဵု ဂျာန်ဒါ (Gender)၊ အခေါၚ်အရာညးဗြဴ၊ တန်ဗ္တောန်ကွတ်ကောန်ဗျူတာ ကေုာံ ပရေၚ်ညးဗြဴက္ဍိုက်ပ် အရာမဆက်စပ်ကဵု သၠုၚ်ပတိုန်ဍာ်ဒကေတ် ညးဗြဴတအ်လေဝ် ကၠောန်ရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ်အိုတ်ရ။  

ဇာနှိက်သၟတ်မန်အပ္ဍဲဒေသဂွံမံက်မာန် နူစဒက်ပ္တန်ဂကောံ စဵုကဵုလၟုဟ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန်ဂွံမံက်ဂတဝ်မာန်ဂှ် ဂစာန်ဒၟံၚ်လၟိုန်ရ။

နတဲလၟုဟ်မ္ဂး အပ္ဍဲဌာန်ကောံသၟတ်မန်၊ ဇာနှိက်ဂကောံညးဍုၚ်ကွာန်မန် ကေုာံ ပ္ဍဲဇာနှိက်ညးဗြဴမန်တအ်ဂှ် နဒဒှ်ကောန်ဂကောံ မွဲဂကောံ ပါလုပ်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ။

စပ္တံ နူသၞာံမံက် ၂၀၁၂ တုဲ စဵုကဵု ဒဳဇြေန်ဗာ ၂၀၁၉ ဂှ် ပ္ဍဲဌာန်ကတ်လ္ၚတ် ကဵုပညာသၟတ်ဂှ် တန်ဗ္တောန်ပံက်လညာတ်သမ္တီသၟတ် ကေုာံ ကွတ်သ္ဇိုၚ်ကောန်ဗျူတာတအ်ဂှ် ဗွဲလၟေၚ် (၃၁) အလန် ပံက်ကေတ်မာန်တုဲ ကောန်တန်ဗ္တောန် (၂၀၀) ပြၚ်ၚ်ဂှ် ဗ္တောန်ကဵုဗွဲမအံၚ်ဇၞးကၠုၚ်မာန်ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]


http://myeo.center/