မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂကောံဒက်ပ္တန်သိုင်ခၞံ ဘာကောန်ဂကူမည် (ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဂကောံဒက်ပ္တန်သိုင်ခၞံ ဘာကောန်ဂကူမည် (ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ)
မဒက်ပတန် ၂၃ အဝ်ဂေတ် ၂၀၂၀; ၃ သၞာံ မတုဲကၠုင် (၂၀၂၀-၀၈-23)
ဗီုပြင် ပရေင်ပညာ
တင်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံသြိုင်ခၞံ ဘာကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်
ဒတန် 16°08′03″N 97°43′29″E / 16.134155°N 97.724803°E / 16.134155; 97.724803ဒတန်: 16°08′03″N 97°43′29″E / 16.134155°N 97.724803°E / 16.134155; 97.724803
ဂကူကမၠောန် ပရေင်ဂကူမန်
ကောန်ဂကောံ
ကောန်ဍုင်ကၟာဝက်ဂမၠိုင်
ဥက္ကဌ (သင်)
တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒကုမာရ
ဒုဥက္ကဌ (သင်)
ကျာ်ဇၞော်သောမ
ဥက္ကဌ (ခရှ်)
နာဲလျးမည်
မထံက်ပင် နကဵုစေတနာ (စိုတ်ဓါတ်)

ဂကောံဒက်ပ္တန် သိုင်ခၞံဘာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ ဂှ် ဒှ်ဂကောံ မဒက်ပတန်လဝ် နကဵု ခမဳသင် ကေုာံ ခရှ် နူကဵု ဂကောံနာနာ ပ္ဍဲညးဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ သွက်ဂွံ သြိုင်ခၞံ ဘာကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာမွဲရ။ ဂကောံဝွံ စဒက်ပတန်လဝ် ပ္ဍဲအဝ်ဂေတ် ၂၃၊ ၂၀၂၀ (၁၃၈၂၊ ခဍဲသဳ ၅ မမံက်) တ္ၚဲအဒိုက် ပ္ဍဲသဘင်ကောံဓရီု မရနုက်ကဵု ဒုတိယ ပ္ဍဲဘာဇာဒိသိုင်ၜါ၊ ဍုင်ကၟာဝက်ရ။ ဗီုပြင် လဒက်ပတန်ဂကောံဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု ဂကောံလပါ်သင်ကီု သီုကဵုလပါ်ခရှ်တအ်ရ။ ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်ဂှ် ဂကောံပရေင်လိက်ပတ်မန်ကီု သီုကဵု ဂကောံပရဟိတ၊ ဂကောံလပါ်သာသနာ နွံနာနာသာ်တအ်ဂှ် ပါလုပ်ဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဝွံ သီုဖအိုတ် ၁၁ ဂကောံရ။ [၁] ကောံဓရီုအလန်ပထမဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဘာဒယိုင်ဇၞောဝ် (ဘာဇောတိကာရာမ်) ထံင်ကှ်ေ ပ္ဍဲကဵု အဝ်ဂေတ် ၁၃၊ ၂၀၂၀ (၁၃၈၂ ဒုတိယဒဂိုင် ၁၀ စွေက်) တ္ၚဲဗြဴဗတိ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဏအ်ဂှ် တုပ်စိုတ် ရေင်သကအ် သွက်ဂွံသြိုင်ခၞံတုဲ သွက်ဂွံဒက်ဂကောံ ကေုာံ ဖျေဟ်ဗီုပြင်ကမၠောန်ဂှ် ကလေင်ကောံဓရီု ပ္ဍဲဘာဇာဒိသိုင်ၜါ၊ ပ္ဍဲကဵု အဝ်ဂေတ် ၂၃ ဂှ်ရ။ ဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ရုဲစှ်လဝ် သွက်ဂွံသြိုင် ပ္ဍဲဂၠံင်သုသာန် သၠုင်ကျာဍုင် ဗဒါဲကၟာဇၞော်။

ကောံဓရီု ဒက်ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အတိုင်မတုပ်လဝ်စိုတ် ပ္ဍဲကဵု ကောံဓရီုအလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲဘာဒယိုင်ဇၞောဝ် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ဂကောံဂှ် ပကောံဓရီု ပ္ဍဲကဵု ဘာဇာဒိသိုင်ၜါ ပ္ဍဲကဵု ဂိတုအဝ်ဂေတ် ၂၃၊ ၂၀၂၀ (၁၃၈၂ ခဍဲသဳ ၅ မမံက်) တ္ၚဲအဒိုက် အခိင်ဒေသ ၁၃း၄၅ ဂှ် သင်တိုန်စိုပ် (၂၀) ဇကု၊ ခရှ် (၈၁) တၠ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ဘဒ္ဒန္တတိဿပါလ ဒှ်သဘာပတိ ကောံဓရီု၊ သကိုပ်ကောံဓရီုဂှ် နာဲဗညာဆာန်၊ ညးမစၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီုဂှ် ဗညာဆီတၠ။ နကဵုကောံဓရီုဂှ် တုပ်စိုတ် -

 1. ရန်လဝ် ဗီုပြင်ဘာ ၝောအ်ဘာ မုက်ဍေဟ် (၂၂)တင်/ပေ၊ ဇမၠိင် ၁၅၀ တင်/ပေ၊ မွဲထပ် နွံ ၄ ခန်၊ ၜါထပ် နွံ (၈) ခန်၊ ကဆံင်ဂၠံင်ကွာ် - မုက်ဍေဟ် (၆) တင်/ပေ၊ ဇမၠိင်ဍေဟ် နွံဇမၠိင် တုပ်ကဵု ၝောအ်ဘာ။ ကဆံင်မုက်ဘာဂှ် ပလေအ်ကၟဳတုဲ လတူဂှ် စဝ်လးဏာရ။
 2. တၠဂုဏ်အစာယသ၊ နာဲရတ်ခိုဟ် ကေတ်တာလျိုင် ဂၠာဲသြန်ဗွဝ်လတူလပှ်ကျာ ဍုင်သအာင်။
 3. ဌာန ဒုင်ဒါန်သြန် ညးတၠဒါန် ပ္ဍဲဍုင်၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသောမ (ဘာလွဳမာန်ရတ်မန်)၊ တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မညာဏ (ဘာဇာဒိသိုင်ၜါ)
 4. သွက်ဂွံကၠောန်အကံက်ဘဏ္ဍာဂှ် သကိုပ်ဘဏ္ဍာ လပါ်သင်၊ သကိုပ်ဘဏ္ဍာ လပါ်ခရှ်၊ ညးရေင်တၠုင်ဖိုလ် (လပါ်ခရှ်) ကေတ်တာလျိုင်တုဲ ကာလပတိတ်သြန် ပၠုပ်သြန်မ္ဂး ဒးကဵုသမ္တီ ကုဂကောံဥက္ကဌ၊ သင်ခရှ် ညးရေင်တၠုင်ဖိုလ် လပါ်သင် ကေုာံ ညးရပ်စရင်။
 5. သွက်ဂွံသ္ပစၟတ်သမ္တီ ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ ညးတၠဒါန် မထံက်ပင်လဝ် ဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် သ္ပတမ်နူ (၁၀၀၀၀) မွဲလက်ဒကေဝ်မ္ဂး ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ နကဵုတၞးလိက််မွဲတၞး။
 6. သ္ပတမ်နူ (၁၀၀၀၀၀) မွဲကိုဋ် ကေုာံ လပါ်လတူမ္ဂး ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ နကဵုတၞးလိက် သီုကဵု အကောပ်(ဂမုင်)။
 7. စၟတ်တ္ၚဲ သွက်ဂွံဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက်ဘာဂှ် ကောံဓရီုမွဲဝါပၠန်မ္ဂး ဆက်ချပ်ဂၞန်အာ။
 8. ဘာကောန်ဂကူမည်ဂှ် သြိုင်အာ နကဵုအလဵုဇကု။
 9. ဒုင်သဇိုင် ကုတဆိပ်ပရေင်ပညာ ဘာကောန်ဂကူမန်တုဲ ကၠောန်အာ တဆိပ်ဂကောံသိုင်ခၞံဘာကောန်ဂကူမန် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
 10. ဂိတုဝှ်မံက်ဏအ်မ္ဂး သွက်ဂွံ ကလေင်ကောံဓရီု မွဲဝါပၠန်။ [၁]

ဒၞာဲ ကေုာံ စမြိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဒၞာဲမရန်တၟအ်လဝ် သွက်ဂွံသြိုင်ဂှ် နူကွာန်ထံင်ကှ်ေ လပါ်သၠုင်ကျာ၊ ဂၠံင်သုသာန် ဗဒါဲကၟာဇၞော်(16° 13′ 49.79″ N, 97° 72′ 47.12″ E) ပ္ဍဲဒၞာဲတိသမၠး နွံ ၃.၅ ဨကဂှ်ရ။ တုဲပၠန် ဘာဂှ် ၝောအ်ဘာ နွံအနာံ ၂၂ ပေ၊ ဇမၠိင် ၁၅၀ ပေ၊ မွဲထပ် နွံပန်ခန်၊ ၂ ထပ် နွံ ၈ ခန်၊ အနာံကမေင်ကျာဂှ် နွံ ၆ ပေ၊ ဇမၠိင်ကမေင်ကျာဂှ် တုပ်ကဵု ဇမၠိင်ၝောအ်ဘာဂှ်ရ။ တော်လဝ်မ္ဂး ဘာဂှ် ဒးစကာသြန်ဒကေဝ် ၜိုတ် ၁၅၀၀ ကိုဋ်ပြင်င်။[၂]

ဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂိတုကထိုန်ပေင် သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၈၂ (၂၉ နဝ်ဝေမ််ပါ ၂၀၂၀) တ္ၚဲအဒိုက် အခိင်နူဂယးဂှ် ပသကိုပ်သက ကုပဓါနနာယက ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ မှာထေရ်ပါလိတ ဘာဓါတ်ကျာ် (ပ္ဍဲသဘင်ဂှ် အလဵုဇကု မှာထေရ်ပါလိတ တိုန်စိုပ်ဟွံမာန် ဟိုတ်နူပရေင်ထတ်ယုက်) တုဲ ခမဳသင် ကေုာံ ညးဍုင်ကွာန် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာဂမၠိုင် ကၠောန်သဘင်ဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက်ဘာရ။[၃] ပ္ဍဲကဵုသဘင်ဂှ် ခမဳသင်တအ် ဖ္ဍောတ်ဗှ်မ္ၚဵု တုဲရိုဟ်ကၞက်၊ လိက်တၟအ်စၟတ်သမ္တီဂှ် ဖျေဟ်စွံလဒေါဝ်၊ ပ္ဍဲအခိင်မဖျေဟ်ဒၟံင် လိက်တၟအ်ဂှ် ခမဳသင်တအ် ဖ္ဍောတ်ဂါထာဇယန္တ၊ ဂြိုဟ်ဒစာံဂှ် ပူဗိုင်လဝ် လိက်တၟအ်ဂှ် ဒစာံဒိုဟ်။ လတူလိက်တၟအ် ကေုာံ ဂြိုဟ်ဒစာံဂှ် ဖျေဟ်ဍိုတ်မဖျေဟ်လဝ် ဍာ်ထဝ် ဍာ်သြန်။ ညးတၠဒါန် မကဵုလဝ်ဒါန် မပေင်မွဲကိုဋ်ဂှ် ဒုင်ကဵု လိက်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ။ တုဲပၠန် ကုညးမတိုန်စိုပ် သဘင်ဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက်ဂှ် ဖာပ်ဗစပလေင်လမ္စံက် တုဲ သီုကဵုဒါန်ပုင်သွ ပ္ဍဲဘာဒယိုင်ဇၞောဝ်ရ။[၄]

ဗီုရုပ်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံနာယကသင်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ မှာထေရ်ပါလိတ (သြဝါဒါစရိယ) ဘာဓါတ်ကျာ်
 2. ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ မှာထေရ်သဳလဝန္တ (သြဝါဒါစရိယ) ဘာလျးသီအရှန်
 3. ကျာ်ဇၞော်အ္စာ မှာထေရ်တိဿပါလ (သြဝါဒါစရိယ) ဘာပရိယတ္တိဟိတကာရဳ
 4. ကျာ်ဇၞော်အ္စာ မှာထေရ်သဳရိဓမ္မ (သြဝါဒါစရိယ) ဘာဓမ္မသာသနာ
 5. ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တဟံသာဓဇထေရ် (သြဝါဒါစရိယ) ဘာဗောဓိစေတဳ

ဂကောံနာယကခရှ်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. နာဲအံက်မ (ကၟာဝက်) ဥက္ကဌဂေါပက ကျာ်တၟအ်ကျာ်ဇြာ
 2. နာဲၜိုဟ်သြိုဟ် (ကၟာဝက်ကွာန်တၟိ) နာယက ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 3. နာဲသာဆာန် (ဝါယာပ်) ဂကောံမဟာဇန်
 4. နာဲလှိုင်ထဝ် (ကျာ်ကောံ) ဂကောံရေင်တၠုင်သဘင်ကျာ်
 5. အ္စာသဝ်နာဲညာဏ်ထဝ် (ထံင်ကှ်ေ) ဂကောံမဟာဇန်
 6. နာဲအစေဝ်ဍောတ် (ဝါယာပ်) ဂကောံရေင်တၠုင်သဘင်ကျာ်
 7. မိအိန်ရဳ (ထံင်ကှ်ေ) နာယက ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 8. အ္စာဗညာဆာန် (ဒဒန်ဇၞော်) ဥက္ကဌ ဂကောံရေင်တၠုင် ဘာကောန်ဂကူမည်

ဂကောံဥက္ကဌသင်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒကုမာရ (ဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ) ဘာဇာဒိသိုင်ၜါ ဥက္ကဌ
 2. ကျာ်ဇၞော်အ္စာသောမ ဘာလွဳမာန်ရတ်မန် ဒုဥက္ကဌ ၁
 3. ကျာ်ဇၞော်အ္စာစန္ဒောဘာသ (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ) ဘာလျးၜိုပ်ထဝ် ဒုဥက္ကဌ၂

ဂကောံဥက္ကဌခရှ်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. နာဲလျးမည် (စိင်တံင်) နာယက ဂကောံလိက်ပတ်၊ ဥက္ကဌ
 2. နာဲမန်ရာဇာ (ဒဒန်ဇၞော်) ဂကောံပွိုင်ဍုင်ပရေင်ပညာမန် ဒုဥက္ကဌ
 3. နာဲမင်းစိုးကြည် (စိင်တံင်) ဥက္ကဌဂကောံရာမညပရဟိတ ဒုဥက္ကဌ၂

ဂကောံဟိတဓရ သင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကျာ်ဇၞော်အ္စာအတုလ (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ) ဘာဇောတိကာရာမ်/ဘာဒယိုင်ဇၞောဝ်
 2. တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မညာဏ (ဓမ္မာစရိယ) ဘာဇာဒိသိုင်ၜါ
 3. ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလဝန္တ (သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ) ဘာအံင်မ္ၚဵု
 4. တၠဂုဏ်အ္စာဥတ္တရ (ဓမ္မာစရိယ) ဘာဓါတ်ကျာ်
 5. တၠဂုဏ်အ္စာယသ (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ) ဘာသကိုပ်ဍုင်

ဂကောံညးရေင်တၠုင်ဖိုလ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. နာဲတင်ဝင်း (စိင်တံင်) ညးရေင်တၠုင်ဖိုလ် ဂကောံရေင်တၠုင်ထ္ၜလဘာ်ပရေင်ချိုတ်
 2. နာဲစမ်ရံင် (ဇိုင်ဝါ) ဂကောံရေင်တၠုင် သဘင်ကျာ်
 3. ဗညာသ္ဂံင်လဴ (ဒဒန်ဇၞော်) ဥက္ကဌဂကောံလိက်ပတ်မည်
 4. မိအံင်မန် (လဒေါဝ်ကွာန်) ဂဥုပ်ဘာကောန်ဂကူမည်
 5. မိသိုက်ဆာဲ (ဝါယာပ်) ဒုဥက္ကဌ ဂကောံရာမညပရဟိတ

သကိုပ်ဘဏ္ဍာသင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. တၠဂုဏ်အ္စာသူရိန္ဒ (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ) ဘာလွဳမာန်ထဝ်
 2. ကျာ်ဇၞော်အ္စာပုညသုခ (ဘာလျးရတ်)

သကိုပ်ဘဏ္ဍာခရှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. နာဲသိုက်နန်ထဝ် (စိင်တံင်) သကိုပ်ဘဏ္ဍာ ဂကောံရေင်တၠုင်ထ္ၜလဘာပရေင်ချိုတ်
 2. နာဲဗြာန်မန် (စိင်တံင်) ဂကောံရေင်တၠုင်ထ္ၜလဘာ်ပရေင်ချိုတ်

ညးစၟတ်စရင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကျာ်ဇၞော်အ္စာဇဝန (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ) ဘာသာသနာပါလ/ဘာထံင်ကှ်ေ
 2. ကျာ်ဇၞော်အ္စာယသောဇ ဘာအံင်စေတဳ ဝါၚဴ
 3. နာဲဇဲမန် ညးစၟတ်စရင် ဂကောံရေင်တၠုင်ထ္ၜလဘာ်ပရေင်ချိုတ်
 4. နာဲညဳညဳ ဂကောံလွဳမန်

ညးရပ်စရင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. တၠဂုဏ်အ္စာတေဇဝန္တ ဘာဓါတ်ကျာ်
 2. တၠဂုဏ်အ္စာမုနိန္ဒ ဘာဂါတ်
 3. နာဲဗညာဆာန် (ထံင်ကှ်ေ) ညးအုပ်ကာ ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 4. ဗညာဆီတၠ (စိင်တံင်) ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ဂကောံလိက်ပတ်မည်

သကိုပ်လလောင်တြး[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝဏ္ဏသိရိ (သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ) ဘာလျးသာသနာ
 2. ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝေပုလ္လ ဘာထံင်ကအ်လဒ
 3. နာဲခိုင်စန် ဘာခနိ ဂကောံမဟာဇန်
 4. နာဲဘာ ဘာခနိ ဂကောံမဟာဇန်
 5. နာဲသဳဟနာဲ လဒေါဝ်ကွာန် ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 6. နာဲပိုန်သြန် ထံင်ဘုတ် ဂကောံရေင်တၠုင်သဘင်ကျာ်
 7. နာဲရတ်ခိုဟ် ဒဒန်ဇၞော် ဂကောံမဟာဇန်
 8. နာဲဒပ်ဆာန် စိင်တံင် ဂကောံရေင်တၠုင်ထ္ၜလဘာ် ပရေင်ချိုတ်
 9. နာဲအးသြန် စိင်တံင် ဂကောံရေင်တၠုင်ထ္ၜလဘာ် ပရေင်ချိုတ်
 10. နာဲဆာန်အာဲ စိင်တံင် သကိုပ်စန်ဒက် ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 11. နာဲသိုက်လောန် ထံင်ကှ်ေ ဂကောံဂေါပကကျာ်တၟအ်ကျာ်ဇြာ
 12. နာဲညာဏ်သိုက် ထံင်ကှ်ေ ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 13. နာဲဝင်နန် ကြုင်ထၜိုင် ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 14. နာဲပိုန်ဆာန် ဝါယာပ်တၟိ ဂကောံမဟာဇန်
 15. နာဲမျေအ် ကျာ်ကောံ ဂကောံရေင်တၠုင်သဘင်ကျာ်
 16. နာဲဝင်းရွှေ (နာဲမ) ဝါယာပ် ဂကောံပူဇဴဓရ် အလုံဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ

ညးမလုပ်ဂကောံဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကျာ်ဇၞော်အ္စာဣန္ဒဝံသ ဘာသ္ကိုပ်ဍုင်
 2. တၠဂုဏ်အ္စာအိန္ဒက ဘာဇာဒိသိုင်ၜါ
 3. တၠဂုဏ်အ္စာညာဏိန္ဒ ဘာနာဂဝံသ
 4. အ္စာနာဲအံင်ဇၞး ဒုဥက္ကဌ ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 5. နာဲယေန်မံင် ဒုဥက္ကဌ ဂကောံရေင်တၠုင်သဘင်ကျာ်
 6. နာဲရင်သောင် ဒုညးရေင်တၠုင်ဖိုလ် ဂကောံရေင်တၠုင်သဘင်ကျာ်

ကောန်ဂကောံဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. နာဲဆာန်ဝင် စိင်တံင် ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 2. မာံညာဏ်လျး စိင်တံင် ဂကောံမဟာဇန်
 3. နာဲအဲမန် ဝါယာပ် ဂကောံမဟာဇန်
 4. နာဲဗညာသာင် ကြုင်ထၜိုင် ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 5. နာဲသိုက်ဇဳ ဟံသာ ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 6. နာဲဒေအ် စိင်တံင် ဂကောံရေင်တၠုင်သဘင်ကျာ်
 7. နာဲဆာန်ထဝ် ဝါယာပ် ဂကောံမဟာဇန်
 8. နာဲရဲလင်းဦး ဝါယာပ် ဂကောံသၟတ်ပရဟိတ
 9. နာဲမင်းအောင် ဝါယာပ် ဂကောံသၟတ်ပရဟိတ
 10. မာံသိုက်ဆာန် ကွာန်သေံ ဂကောံသၟတ်ပရဟိတ
 11. ဗညာပိုန်ဍုင် ဒဒန်ဇၞော် ဂကောံသၟတ်ပရဟိတ
 12. မင်းအောင်ဝဏ္ဏ ကၟာဝက် ဂကောံလွဳမန်
 13. နာဲထွန်းရှိန် ထံင်ကှ်ေ ဂကောံမဟာဇန်
 14. နာဲအောင်ဌေး စိင်တံင် ဂကောံမဟာဇန်
 15. နာဲငွေဝင်း ကြုင်ထၜိုင် ဂကောံမဟာဇန်
 16. နာဲပန်းဦး ဝါယာပ် ဂကောံမဟာဇန်
 17. နာဲဝေ ဝါယာပ် ဂကောံမဟာဇန်
 18. နာဲဏှုဟ် စိင်တံင် ဂကောံမဟာဇန်
 19. နာဲတေဲ စိင်တံင် ဂကောံမဟာဇန်
 20. မာံသိုက်သြန် စိင်တံင် နာယကဂကောံသၟတ်လိက်ပတ်မည်
 21. နာဲလောက ဝါယာပ် ဒုညးရေင်တၠုင်ဖိုလ် ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 22. မိသာယျာမန် ကြုင်ထၜိုင် ဖက်ဆောဂကောံဂၠာဲသြန်ဗွဝ် ဂကောံလိက်ပတ်မည်
 23. မိစန္ဒာအံင် ကြုင်ထၜိုင် ဂကောံအ္စာဘာကောန်ဂကူမည်
 24. မိသိုက်သဇေင် စိင်တံင် ဂကောံအ္စာဘာကောန်ဂကူမည်
 25. မိဇၟောဝ်ထဝ် ကၟာဝက် ဂကောံအ္စာဘာကောန်ဂကူမည်
 26. မိအိန်ရတ်ဆာဲ ကျာ်ကောံ ဂကောံအ္စာဘာကောန်ဂကူမည်
 27. မိအေးမော် လဒေါဝ်ကွာန် ဥက္ကဌ ဂကောံလွဳမန်
 28. မိခင်ဝါဝါထွန်း လဒေါဝ်ကွာန် ဂကောံလွဳမန်
 29. မိခင်စောသင် လဒေါဝ်ကွာန် သကိုပ်ဘဏ္ဍာဂကောံလွဳမန်
 30. မိအံင်ဆာန် ဘာခနိ ဂကောံအ္စာဘာကောန်ဂကူမည်
 31. မိစမ္ပာသြန် ကၟာဝက် ဂကောံအ္စာဘာကောန်ဂကူမည်
 32. မိနန်အာဲ ထံင်ကှ်ေ ဂကောံအ္စာဘာကောန်ဂကူမည်
 33. မိစမ္ပာထဝ် ကၟာဝက် ဂကောံအ္စာဘာကောန်ဂကူမည်
 34. မိစောနန်မွန် ကွာန်သေံ ဂကောံမဟာဇန်
 35. မိနန်စီး ကွာန်သေံ ဂကောံမဟာဇန်
 36. မိခင်ချို ကွာန်သေံ ဂကောံမဟာဇန်
 37. မိမြင်ံဌေး ကွာန်သေံ ဂကောံမဟာဇန်
 38. မိမြချို စိင်တံင် ဂကောံမဟာဇန်
 39. မိတင်ဝေ စိင်တံင် ဂကောံမဟာဇန်
 40. မိနန်ဆာန် ဝါယာပ် ဖက်ဆောညးရေင်တၠုင်ဖိုလ် ဂကောံတၠပါရမဳ
 41. အ္စာပရိုင်မိပါရမဳဆာန် ဘာခနိ ဖက်ဆောညးရေင်တၠုင်ဖိုလ် ဂကောံတၠပါရမဳ
 42. နာဲကျော်စံထွေး စိင်တံင် ညးစၟတ်စရင် ဂကောံရေင်တၠုင်ထ္ၜလဘာ် ပရေင်ချိုတ်

လစှ်ေဗော်ဒုင်ကာ ဂၠာဲသြန်ဗွဝ် ဂကောံဥက္ကဌ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ကျာ်ဇၞော်အ္စာသောမ ဘာလွဳမာန်ရတ်မန်
 2. တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မညာဏ ဘာဇာဒိသိုင်ၜါ
 3. နာဲယေန်မံင် ဝါယာပ်
 4. အ္စာနာဲအံင်ဇၞး ကၟာဝက်

လစှ်ေဗော်ဒုင်ကာ ဂၠာဲသြန်ဗွဝ် ဂကောံညးရေင်တၠုင်ဖိုလ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. တၠဂုဏ်အ္စာယသ ဘာသ္ကိုပ်ဍုင်
 2. ကျာ်ဇၞော်အ္စာအတုလ ဘာဇောတိကာရာမ
 3. နာဲရတ်ခိုဟ် ဒဒန်ဇၞော်
 4. မိသိုက်ဆာဲ ဝါယာပ်

(တင်စၟတ် ညးမတိုန်စိုပ်ဂမၠိုင်ဂှ် ဒှ်ကောန်ဂကောံဂၠာဲသြန်ဗွဝ် သီုညးဖအိုတ်)။

ဂကောံဂၠာဲသြန်ဗွဝ်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ဂကောံအ္စာဘာကောန်ဂကူမန်
 2. ဂကောံမင်ဗၠာဲမာဃ ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
 3. ဂကောံရာမညပရဟိတ ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
 4. ဂကောံလွဳမန် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
 5. ဂကောံသၟတ်ပရဟိတ ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
 6. ဂကောံဗတောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာသၟတ်မည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
 7. ဂကောံတၠပါရမဳ ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
 8. ဂကောံရေင်တၠုင်သဘင်ကျာ်တၟအ်ကျာ်ဇြာ
 9. ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
 10. ဂကောံရေင်တၠုင်ထ္ၜလဘာ် ပရေင်ချိုတ် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ
 11. ဂကောံပူဇဴဓရ် အလုံဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ

စရင်သြန် သၞာံ ၂၀၂၀-၂၀၂၁[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စရင်သြန် သီုဖအိုတ် နူကဵု သွာင် အပ္ဍဲဍုင်မန် ကဵု မ္ၚးဍုင်ဂမၠိုင် နူစ သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၈၂ ဂိတုခ္ဍဲသဳ စဵုကဵု ၁၃၈၃ ဂိတုဇှ်ေ ၁၄ မမံက်။

လၟေင် မဂၞန် ယၟုညးတၠဒါန် (ဒေသနာနာ) ဌာန်ဒမံင် သြန်လုပ် အပံင်
၃၃၀၀ ဂကောံနာဲဆာန်ဂကူ (က) နာဲဇြဝ်ဝေန် ဒေသဇြောမ်ဘန် (ဍုင်သေံ) ၅၇၀,၀၀၀
၄၃၂၁ ဂကောံမာံစောသဳဟ ဒေသဟာတ်ယာဲ (ဍုင်သေံ) ၅၀၀,၀၀၀
၄၇၀၈ ဂကောံနာဲလာ၊ နာဲထဝ် မိညို ဒေသရာဇ်ပူရဳ (ဍုင်သေံ) ၁,၀၀၀,၀၀၀
၄၇၅၈ ဂကောံနာဲစိုး (ဒေသနာနာ) ဍုင်ဖူကေတ် (ဍုင်သေံ) ၇,၂၄၅,၅၀၀
၄၇၆၆ ဂကောံမိမျေအ်အေ၊ နာဲဆာန်ဍုင်၊ နာဲဟံသာမန် သမုတ်ပြကာန် (ဍုင်သေံ) ၆၃၇,၀၀၀
၄၇၅၉ ဂကောံနာဲဝင်း (သိုက်နန်ဟံသာ) ကမ္မရာ(သေံ) ဍုင်ဖူကေတ် ၂၂၀,၀၀၀
၄၇၆၄ ဂကောံနာဲဌေ၊ နာဲငယ်၊ နာဲမင်းဦး ဇြဳဇြောန်၊ နခန်ဇြဳဓမ္မရာဇ် ၃၆၂,၈၀၀
၄၇၆၅ ဂကောံနာဲထပိုယ်၊ နာဲယဳ၊ နာဲဗျု၊ နာဲဆာန်ဍုင် ကာန်စဏဍေတ်၊ ဍုင်သူရာဇ် (ဍုင်သေံ) ၂၇၀,၅၀၀
၄၃၅၆ ဂကောံနာဲလွဳမန်ရတ်အာဲမန် ဒေသဖူကေတ် (ဍုင်သေံ) ၄၀၀,၀၀၀
၁၀ ၄၃၅၇ မိဝါန်ဍဳဘန် (သေဋ္ဌဳသေံ) ဖူကေတ် (ဍုင်သေံ) ၇၀,၀၀၀
၁၁ ၄၃၅၈ နာဲစောသဳဟ (အလန်ဒုတိယ) ဒေသဟာတ်ယာဲ (ဍုင်သေံ) ၂၅,၀၀၀
၁၂ ၄၃၅၉ နာဲတင်ဝင်း၊ မိတင်တင်ဖြိုး (အလန်ဒုတိယ) ဒေသဟာတ်ယာဲ (ဍုင်သေံ) ၂၅,၀၀၀
၁၃ ၄၃၆၀ နာဲကျေဝ်ဂေါဝ် ကဵု ကေုာံ ကောန်ဇာတ် ဒေသဟာတ်ယာဲ (ဍုင်သေံ) ၂၅,၀၀၀
၁၄ ၄၃၆၁ မာံဖြိုး ဒေသဟာတ်ယာဲ (ဍုင်သေံ) ၂၅,၀၀၀
၁၅ ၄၉၂၄ ဂကောံနာဲကြည်လင်း (ကၠအ်တောဝ်) ဒေသဟာတ်ယာဲ (ဍုင်သေံ) ၁,၂၈၀,၀၀၀
၁၆ ၄၇၇၁ ဂကောံနာဲစောထွန်း၊ မိစိန်ခိုင်၊ နာဲအေးမောင် ဒေသမဟာဇျာဲ (ဍုင်သေံ) ၂,၇၅၃,၀၀၀
၁၇ ၄၇၇၉ နာဲမျိုးဦး (ဂကောံသကအ်ရဲဂမၠိုင်) ဍုင်သေံ ၁၀၀,၀၀၀
၁၈ ၄၅၅၄ ဂကောံနာဲအောင်ချမ်းမွန် ဒေသမာဂံင် (ဍုင်သေံ) ၂၅၂,၀၀၀
၁၉ ၃၃၀၂ နာဲဇၞူဆာန် (ဒေသဖေတ်သနူလော်) ဍုင်သေံ ၁,၂၃၁,၀၀၀
၂၀ ၃၂၀၀ ဂကောံဥပသကာ နာဲဉာဏ်စိုးအောင် ဒေသသူရာဇ် (ဍုင်သေံ) ၉၀၀,၀၀၀
၂၁ ၄၇၇၈ ဂကောံနာဲထောန်ဝေ၊ နာဲဒါမ်၊ နာဲလျးမန် (ဂကောံပူဇဴဓရ် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ) ဒေသသူရာဇ် (ဍုင်သေံ) ၄,၄၇၁,၀၀၀
၂၂ ၄၇၉၂ ဂကောံနာဲဗညာသိုက် ဖေလာန်သောန် ဇျောမ်ဘန် (ဍုင်သေံ) ၂၅၀,၀၀၀
၂၃ ၄၇၉၅ ဂကောံနာဲဥပေက္ခာ၊ ကွိက်သွိ ၜင်သဘာန်နဲ၊ ပဇောပ်၊ (ဍုင်သေံ) ၅၈၄,၀၀၀ ၂၃၁,၉၆၈,၀၀၀
၂၄ ၄၃၀၉ နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ + မိကြက်ထဝ် ဍုင်ဒိန်မက် ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၂,၀၀၀,၀၀၀
၂၅ ၄၃၃၉ ဂကောံမာံတူး ဍုင်ကိုဝ်ရဳယာ ၄၅၀,၀၀၀ ၄၅၀,၀၀၀
၂၆ ၄၅၁၇ Tanlay – Yan ဍုင်သေင်ကာပေါဝ် ၅၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀
၂၇ ၃၃၀၁ ဂကောံနာဲမန်သိုက်၊ နာဲယော်၊ နာဲကြက်သစ္စ (ဒေသနာနာ) ဍုင်မလေယှာ ၁,၈၀၁,၂၅၀
၂၈ ၄၅၄၄ ဂကောံနာဲယှိုယ်လောန် ဍုင်မလေယှာ ၇၁၀,၀၀၀
၂၉ ၃၃၂၁ ဂကောံနာဲမန်သိုက်၊ နာဲယော်၊ နာဲကြက်သစ္စာ(ဒေသနာနာ) ဍုင်မလေယှာ ၆၆၀,၀၀၀
၃၀ ၃၃၀၃ ဂကောံနာဲမန်သိုက်၊ နာဲယော်၊ နာဲကြက်သစ္စာ(ဒေသနာနာ) ဍုင်မလေယှာ ၁,၃၄၆,၈၀၀
၃၁ ၄၇၇၀ ဂကောံနာဲအောင်မင်းသိန်း၊ နာဲခင်မောင် ဍုင်မလေယှာ ၁,၅၀၀,၀၀၀
၃၂ ၄၃၆၆ ဂကောံနာဲတၞောဝ်မန် ဍုင်မလေယှာ ၇၄၅,၀၀၀ ၆,၇၆၃,၀၅၀
၃၃ ဍုင်မည် ဍုင်မည် ၄၇,၄၇၆,၀၀၅ ၄၇,၄၇၆,၀၀၅
၇၉,၉၃၅,၈၅၅
ဒိတ္ထဳ လၟေင် ပရူပရာ သြန်တိတ် သွာင်အသေအဟာန် လၟိဟ်သြန်တိတ်
၆--၂၀ ထၜိုတ်၊ ပသဲ၊ ဇုက်လောတ်၊ (ကၠောန်ယာတ်ပၠုဲ) ၈,၀၀
၆-၆-၈၂ အလာံသာသနာ (၃) တၞး ၄,၅၀၀
၆-၆-၈၂ တ္ၚဲပစူမုက်လိက် မခၞမ်ကျာဓါတ် ၉,၀၀၀
၆-၆-၈၂ ဗလးပရိုင်လတူလပှ်ကျာ ၃,၀၀၀
၆-၆-၈၂ င္ၚေက်ပဍဵုယာတ်ပၠုဲ ၂,၀၀၀
၂၈-၁၀-၂၀ သအးဇ္ၚးဗွိုင်ဂအာင်ဘာ ကၠေင်ဓါတ်+2T ၉,၆၀၀
၆-၁၁-၂၀ လိက်တၟအ် သွက်ဂွံဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက် ဒွါစှ်ၜါ မွဲဂတှ်ေ ၁၄၅,၀၀၀
၆-၁၁-၂၀ လိက်တၟအ် သွက်ဂွံဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက် ဂြိုဒ္စာံ ၈ ဂတှ်ေ ၁၂၀,၀၀၀
သြန်တိတ်အပံင် ၃၀၁,၁၀၀
ဒိတ္ထဳ လၟေင် ပရူပရာ သြန်တိတ် ကိစ္စဂၠာဲသြန်ဂအုံ သြန်တိတ်
၁၃-၉-၂၀ စက်ဂြောပ် ပလာတ်သတေတ် သွက်ဂွံဂြောပ် တၞးလိက်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ ၆၀,၀၀၀
၁၃-၉-၂၀ မြကုတ်စက္ခော ၁၅,၀၀၀
၁၃-၉-၂၀ စက္ခော A4 ၄ ထုပ် ၂၁,၀၀၀
၁၃-၉-၂၀ ခရိတ်ကွဳစက် ဍိုက်ကပေါတ် ၁,၀၀၀
၇-၆-၈၂ တဆိပ်ပဍဵုလိက် ပိမ ၁၈,၀၀၀
၁၂-၁၀-၂၀ လိက်သကုတ်ဒါန်ဒါန် ၁၀၀ အုပ် ၂၅၀,၀၀၀
၁၂-၁၀-၂၀ ခရိတ်ကွဳစက် ဍိုက်ကပေါတ် (လဂုင်) ၅,၀၀၀
၁၂-၁၀၂၀ ခရိတ်ပြင်သြန် wave money ၃,၀၀၀
သြန်တိတ်အပံင် ၃၇၃,၀၀၀
သြန်တိတ် သွာင်အသေအဟာန် ၃၀၁,၁၀၀
သြန်တိတ် သွာင်ဂၠာဲသြန်ဂအုံ ၃၇၃,၀၀၀
သြန်တိတ် သွာင်သြိုင်ခၞံ ၇၁,၂၉၈,၆၅၀
သြန်တိတ်သီုဖအိုတ် ၇၁,၉၇၂,၇၅၀
သြန်လုပ်သီုဖအိုတ် ၇၉,၉၃၅,၈၅၅
သြန်နွံဒၟံင် သွက်ဂွံဆက်ကမၠောန် ၇,၉၆၃,၁၀၅

စရင်သြန် သၞာံ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စရင်သြန်လုပ် သြန်တိတ် မစ နူသက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ဂိတုဇှ်ေ ၁ စွေက်၊ စဵုကဵု စိုပ် သက္ကရာဇ် ၁၃၈၄ ဂိတုဇှ်ေအိုတ်။ လၟိဟ်သြန် နကဵုသြန်ဒကေဝ် ဍုင်ဗၟာ[၅]


လၟေင် ပရူပရာ သြန်လုပ်
သြန်ဒါန်စေတနာ နူဍုင်သေံ 7‚308‚700
သြန်လၟေင်ဂိတု ဂကောံထံက်ပင်ပရေင်ကောန်ဂကူမည်ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ ဍုင်နာနာ ကေုာံ သြန်ဒာန်စေတနာ နူဍုင်သေံ 13‚516‚200
သြန်ဒါန်စေတနာ နူဍုင်မလေယှာ 5‚555‚250
သြန်လၟေင်ဂိတု ဂကောံထံက်ပင်ပရေင်ပညာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ ကေုာံ သြန်ဒါန် စေတနာ နူဍုင်မလေယှာ 1‚423‚100
သြန်ဒါန်စေတနာ နူဍုင်သေင်္ကာပေါဝ် 2‚377‚000
သြန်ဒါန်စေတနာ နူဍုင်ကိုဝ်ရဳယျာ 2‚260‚000
သြန်ဒါန်စေတနာ နူအမေရိကာန် 600‚000
သြန်ဒါန်စေတနာ နူအဝ်သတေလျာ 1‚500‚000
သြန်ဒါန်စေတနာ နူဂျပါန် ကေုာံ ညးတၠဒါန်တိဗုတ်သက်သက် ၂၃၀ ရိုက် 1‚024‚000
၁၀ သြန်ဒါန်ကျာ်ဇၞော်အစာတၠမှာထေရ်ပါလိတ ဘာဓါတ်ကျာ် 10‚384‚000
၁၁ သြန်ဒါန်စေတနာ နူဍုင်မည် 50‚875‚300
၁၂ ပံင်သြန်လုပ် သီုဖအိုတ် 96‚823‚550
လၟေင် ပရူပရာ လၟိဟ် လၟိဟ်သြန်တိတ်
ခရိတ်ကောန်ကမၠောန် ပန်ရန် ၈ ဂိတု 16‚513‚000
ပသဲ ၆ မူ ၁၄,၉၈၁ တာန် 14‚723‚900
ပသဲ ၅ မူ ၁၁ တာန် 10‚210‚000
ပသဲ ၃ မူ ၅,၈၃၇ တာန် 6‚557‚548
ပသဲကဝး (ကွိုင်) ၁ မး ၁,၃၄၂ ပသာ 4‚332‚850
ဇုက်လောတ် ၁၈ ဂိတ် ၂၁.၃၄ ၜံင် 1‚344‚600
ပသဲနာ် ၁၁ ကလာက် 1‚038‚000
ဂတဵု ၅ ထပ် ၈၀ ဂတှ်ေ 952‚000
နုင်ထုင် (ခဝက်) ၄၅ မ 56‚200
၁၀ ရာန်ကပေါတ်နာနာ နူဆေင် နာဲဖိုးဟန် 185‚400
၁၁ ခရိတ်ကောန်ကမၠောန်/ကွဳစက် နူဆေင်ရာမာဉ် 266‚102
၁၂ ရာန်ဆု၊ ထပက်ဆု၊ ဆုကြုက်၊ မင်ဂၠန်၊ တၞံတဵု၊ တၞံဗၜိုတ်(ရာဗါ) 3‚445‚200
၁၃ ရာန်ဆုကွေဟ် ၀.၉၇တာန် 1‚506‚000
၁၄ တၟအ်ဗု၊ ပၠာဲကောန်ကြေတ် ၇၀ ကတိုင် 5‚920‚000
၁၅ ဗတဳ ၁၉ ကွဳစက် 1‚400‚000
၁၆ တိဗုတ် (တိဗဳလာတ်) ၁,၁၄၀ ရိုတ် 11‚205‚500
၁၇ ခရိတ်ဗာ်တိုင်ထံက် (တိုင်T) ၂ ဝါ 71‚600
၁၈ ကၠေင်ဓါတ်၊ ဒဳဇြေဝ် ပွိုင် ၈ ဂိတု 476‚700
၁၉ ပလေဝ်စက်ပၟတ်၊ ပလေဝ်စက်ပၠာဲကောန်ကြေတ် 262‚850
၂၀ ဗဝ်တိ ပ္ဍဲဂအာင်ဘာ ၁၄၀ ကွဳစက် 2‚800‚000
၂၁ ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန် ခရိတ်ကွဳစက်၊ ကၠေင်ဓါတ် 413‚800
၂၂ စက္ခော၊ မှင်ပၠောလိက် (ပလတ်စတစ်) 267‚000
၂၃ ရာန်ကောန်ပျူတာမွဲစုမ် ကေုာံ ခရိတ်ဂၠံင် 1‚135‚000
၂၄ ပကောပ်ဗီု ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ ဍောတ်၊ ဇၞော် 906‚500
၂၅ ကၠောန်ယာတ်ပၠုု ဍောတ်၊ ဇၞော် ၄ တၞး 131‚800
၂၆ လိက်သကုတ်ဒုင်ဒါန်၊ လိက်တၞးပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ၊ ခရိတ်ဂၠံင် 540‚000
၂၇ ထံက်ပင် ရဲညးမင်ဂအာင်ဘာ 500‚000
၂၈ ပၠုပ်ပၟတ်ဍုင် ကေုာံ ကပေါတ်ပၟတ်ဂမၠိုင် 1‚020‚000
၂၉ ကၠောန်ကၞာထး သွက်ဂွံစွံကပေါတ် 73‚000
၃၀ တြင်ဇိုင်တၞိန်ထပ်သၟဝ်မွဲပၞော် 83‚600
၃၁ တဵုတၞံဆု ပ္ဍဲကၠအ်ဂအာင်ဘာ၊ ဝါဲ ကေုာံ ခရိတ်ကွဳစက် 85‚000
၃၂ ခရိတ်ပစူမုက်လိက်၊ ဂိတုကထိုန်ပေင် 11‚500
၃၃ အလာံဘာကောန်ဂကူမည် ပိတၞး 15‚000
၃၄ တဆိပ်ပ္ဍဵုညးတာလျိုင် ၂ မ ၁၂,၀၀၀
၃၅ ခရိတ်ပၟတ်ဂၠံင်၊ အာကျာ်ကကၠု ပွိုင် ၆ ဂိတု 30‚000
၃၆ ဍာ်သွုင်ဇမ္အး ၃၆၁ ပလင် 200‚700
၃၇ ခရိတ်ကွဳစက်၊ လလောင်တြး၊ လပှ်ကျာ ၆၁,၅၀၀
၃၈ Best Super Sunday Party ၆၀ ဓုပ်ဇၞော် 330‚200
၂၉ ကွာင်သွက်သၟာကမၠောန် ပန်ရန် ကေုာံ ဝေယျာဝစ္စ ၈ ဂိတု 311400
၄၀ ဒုင်တၠုင်ဗ္စဖျုင်ဝေယျာဝစ္စ၊ စဝ်ရတ်၊ စဝ်ကၞဳ ၇ အလန် 1‚557‚000
၄၁ ခရိတ်အစာစၞောန်ထ္ၜးသိုင်ခၞံ ဘာကောန်ဂကူမည် 2‚500‚000
သြန်တိတ် သီုဖအိုတ် 93‚452‚450


စရင်သရောပ်

လၟေင် ပရူပရာ လၟိဟ်သြန်
သြန်လုပ်သီုဖအိုတ် 96‚823‚550
သြန်တိတ် သီုဖအိုတ် 93‚452‚450
သြန်သၟေဟ် 3‚371‚100

စၟတ်တ္ၚဲတၟေင်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စၟတ်တ္ၚဲ ကမၠောန်
၂၆၊ ၀၆၊ ၂၀၂၃ စဝ်ကောန်ဂရေတ်၊ ထမင်၊ ထၞအလုံအိုတ်သီု အာစိုပ်ဒတုဲအိုတ်။[၆]
၂၀ -၂၂၊ ၀၂၊ ၂၀၂၃ ဂကောံဒက်ပ္တန်သိုင်ခၞံဘာ ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန် လတူဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ ပွိုင်ပိတ္ၚဲ၊ ဖဝ်ရဂိုန် ၂ မမံက် သကုတ်ဗမံက်ၜဳ ဂွံသြန် ၄,၁၄၅,၆၀၀ ဒကေဝ် (ဗတဳမွဲကွဳ မနွံင္ၚုဟ် မွဲကိုဋ်)၊ တ္ၚဲဒုတိယ ဂွံသြန် ၄,၈၇၂,၄၀၀ ဒကေဝ်၊ တ္ၚဲတတိယ ဂွံသြန် ၁,၁၆၂,၀၀၀ ဒကေဝ်။ ပံင်သီုဖအိုတ် က္လိဂွံသြန် ၁၀,၁၈၀,၀၀၀ ဒကေဝ်။ [၇]
၂၁ -၂၃၊ ၀၉၊ ၂၀၂၂ ဂကောံဒက်ပ္တန်သိုင်ခၞံဘာ ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန် လတူဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ သကုတ်ဗမံက်ၜဳ - အရာပ်ဝါယာပ်၊ ဍုင်ဇြာ၊ ဘာဓနိ၊ ဝင်တၟအ်၊ ဟရာတ်၊ ဂေတ်ပွိုင်ပိတ္ၚဲ က္လိဂွံသြန်ဒါန် ၈,၂၈၄,၆၀၀ (ဒစာံပြကောဋိကိုဋ်ၜါကိုဋ်ဒစာံလက်ပန်လ္ၚီတြဴကၠံ) ဒကေဝ်။ ပံင်သီုဖအိုတ် ဂေတ်ကွာန်အလန်ဏအ် က္လိဂွံသြန်၂၀,၁၄၅,၇၀၀ (ၜါနိလဟုတ်မွဲကိုဋ်ပန်လက်မသုန်လ္ၚီထပှ်ကၠံ)[၈][၉]
၂၂၊ ၀၉၊ ၂၀၂၂ စဵုဗဒင် ထပ်ၜါ ညးဍုင်ကွာန် ကေုာံ ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမည်တအ် ကွာန်စိင်တံင် ကၠုင်ဗိုင်ယိုက်ဍိုတ်[၁၀]
၁၈ -၂၀၊ ၀၉၊ ၂၀၂၂ ဂကောံဒက်ပ္တန်သိုင်ခၞံဘာ ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန် လတူဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ သကုတ်ပလိုတ်ၜဳ - အရာပ်ထံင်ကှ်ေ၊ ဇိုင်ဝါ၊ ကွာန်သေံ၊ လဒေါဝ်ကွာန်/ကၟာဝက်၊ စိင်တံင်၊ ဂေတ်ပွိုင်ပိတ္ၚဲ က္လိဂွံသြန်ဒါန် ၁၁,၈၆၁,၁၀၀ (မွဲနိလဟုတ်မွဲပြကောဋိကိုဋ်ဒစာံကိုဋ်တြဴလက်မွဲလ္ၚီမွဲကၠံ) ဒကေဝ်။[၁၁][၁၂]
၁၀၊ ၀၉၊ ၂၀၂၂ စဵုဗဒင် ထပ်ၜါ ညးဍုင်ကွာန် ကေုာံ ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမည်တအ် ကၠုင်ဗိုင်ယိုက်ဍိုတ်[၁၃]
၀၃၊ ၀၉၊ ၂၀၂၂ စဵုဗဒင် ထပ်ၜါ ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမည်တအ် ကၠုင်ဗိုင်ယိုက်ဍိုတ်[၁၄]
၂၄၊ ၀၈၊ ၂၀၂၂ စဵုဗဒင် ထပ်ၜါ ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမည်တအ် ကၠုင်ဗိုင်ယိုက်ဍိုတ်[၁၅][၁၆]
၂၃၊ ၀၈၊ ၂၀၂၂ စဝ် ဒယိုင်ကောန်ကြေတ် ထပ်ပိ[၁၇][၁၈]
၂၃၊ ၀၈၊ ၂၀၂၂ စဝ် ဒယိုင်ကောန်ကြေတ် ထပ်ပိ[၁၉]
၂၁၊ ၀၈၊ ၂၀၂၂ ဆက် စဝ်ကောန်ကြေတ်ကၞဳဘာ ထပ်ပိ [၂၀]
၂၈၊ ၀၇၊ ၂၀၂၂ စဝ်ကောန်ကြေတ်ကၞဳဘာ ထပ်ပိ [၂၁]
၂၃၊ ၀၇၊ ၂၀၂၂ ကောံဓရီုကၠောအ်သၞာံ [၂၂]
၂၆၊ ၀၆၊ ၂၀၂၂ ဆက် စဝ်ရတ် ကောန်ကြေတ် ထပ်ပိ [၂၃]
၃၁၊ ၀၅၊ ၂၀၂၂ ဆက် စဝ်ရတ် ကောန်ကြေတ် ထပ်ပိ [၂၄]
၀၂၊ ၀၅၊ ၂၀၂၂ စဝ်ရတ် ကောန်ကြေတ် ထပ်ပိ [၂၅]
၀၁၊ ၀၅၊ ၂၀၂၂ စဝ်ရတ် ကောန်ကြေတ် ထပ်ပိ [၂၆]
၃၀၊ ၀၄၊ ၂၀၂၂ ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဂေတ်ကွာန် သွက်ဂွံ ညးဍုင်ကွာန် ဂွံကၠုင်ဗိုင် ကမၠောန်စဝ်ကောန်ကြေတ် တ္ၚဲယး[၂၇]
၁၁၊ ၀၄၊ ၂၀၂၂ ကၠောန်ကရံက်ရတ် ထပ်ပိ[၂၈]
၂၄၊ ၀၃၊ ၂၀၂၂ စဝ်ကောန်ကြေတ် ထပ်ၜါ[၂၉]
၁၃၊ ၀၃၊ ၂၀၂၂ ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန် စတမ်နူ ဂိတုမာ် ၁၀ စွေက် စဵုကဵု ဖဝ်ရဂိုန် ၁၁ မမံက် ကလိဂွံသြန် ၂၂,၄၉၁,၃၀၀ ဒကေဝ်[၃၀]
၀၇၊ ၀၂၊ ၂၀၂၂ စဝ်ကောန်ကြေဝ် ထပ်မွဲ[၃၁]
၂၄၊ ၀၁၊ ၂၀၂၂ ဆက် စဝ်ရတ် ထပ်မွဲ[၃၂]
၂၆၊ ၁၂၊ ၂၀၂၁ စဝ်ရတ် ထပ်မွဲ[၃၃]
၁၈၊ ၁၁၊ ၂၀၂၁ ပစူဂတာမုက်တၟိ ပရူကမၠောန်သြိုင်ခၞံ ဘာကောန်ဂကူမည် တန်သၠုင်[၃၄]
၂၉၊ ၁၁၊ ၂၀၂၀ အခိင်နူဂယးဂှ် ပသကိုပ်သက ကုပဓါနနာယက ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ မှာထေရ်ပါလိတ ဘာဓါတ်ကျာ် (ပ္ဍဲသဘင်ဂှ် အလဵုဇကု မှာထေရ်ပါလိတ တိုန်စိုပ်ဟွံမာန် ဟိုတ်နူပရေင်ထတ်ယုက်) တုဲ ခမဳသင် ကေုာံ ညးဍုင်ကွာန် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာဂမၠိုင် ကၠောန်သဘင်ဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက်ဘာရ။[၃၅]
၂၄၊ ၁၁၊ ၂၀၂၀ ၜံက်ခါဲ ဒၞာဲဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက် သွက်ဂွံသြိုင်ဘာ
၂၂၊ ၁၁၊ ၂၀၂၀ ညးဍုင်ကွာန်တအ် အာဖဍိုက်တၟအ် နူဂြိုပ် သွက်ဂွံသြိုင်ဘာ

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 1. ၁.၀ ၁.၁ ဆီတၠ, ဗညာ   (05 September 2020). လိက်စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီု ဂကောံဒက်ပ္တန်သိုင်ခၞံ ဘာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ. Open publisher.
 2. Mon, Parami   (05 September 2020). လိက်စၟတ်သမ္တီ ကောံဓရီု ဂကောံဒက်ပ္တန်သိုင်ခၞံ ဘာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ. Open publisher. “၁၃၈၂ - ဂိတုခဍဲသီ ၄ စွေက် သွက်ဂွံသိုင်ဘာကောန်ဂကူမည် ဍုင်ကမာဝက်ရးဇြာဂှ် ပိုယ်လလောင်တြး ဖအောဝ်ဗတိုက်ဏာရအ' ဂအာင်ဘာကောန်ဂကူမည် နွံ (၃)ဧကရ၊ မှောံမုက်ဘာ (၂၂) တင်၊ဇမ်လိင် မှောံဘာ (၁၅ဝ) တင်၊ မွဲထပ် နွံပန်ခန်၊ ၂ထပ်နွံ ၈ ခန်၊ ကမေင်ကျာ မုက်ဍေံ (၆) တင်၊ ဇမ်လိင်ဍေံ နွံမှောံဘာရောင်။ ဒးသုင်စောဲသြန် ( ၁၅ဝဝ) ကိုဋ်ပြင်င် အိုတ်မာန်ရောင်”
 3. ဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက် ဘာကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်. Open Publishing (2020-11-29).
 4. အသေအဟာန်ဖျေံရိုဟ်က္နက်ဘာကောန်ဂကူမည်ဍုင်က္မာဝက်ရးဇြာ။၁၃၈၂…. Open Publishing (2020-11-29).
 5. လိက်သောင်စရင် သြန်လုပ်/သြန်တိတ် ဂကောံသိုင်ခၞံဘာကောန်ဂကူမည် တန်သၠုင် ဍုင်ကၟာဝက်ရးဇြာ စနူ ၁၃၈၃ သၞာံ ဂိတုဇှ်ေ ၁ စွေက်၊ စဵုကဵု စိုပ် ၁၃၈၄ ဂိတုဇှ်ေအိုတ်။. Open Publishing (2022-07-23).
 6. " စဝ်ထမင်၊ ထၞ အာစိုပ်ဒတုဲအိုတ်. Open Publishing (2023-02-26).
 7. " ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန်. Open Publishing (2023-02-22).
 8. ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန်. Open Publishing (2022-09-23).
 9. ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန်. Open Publishing (2022-09-23).
 10. စဵုဗဒင်ထပ်ၜါ။. Open Publishing (2022-09-22).
 11. ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန်. Open Publishing (2022-09-18).
 12. ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန်. Open Publishing (2022-09-18).
 13. စဵုဗဒင်ထပ်ၜါ။. Open Publishing (2022-09-10).
 14. စဵုဗဒင်ထပ်ၜါ။. Open Publishing (2022-09-03).
 15. စဵုဗဒင်ထပ်ၜါ။. Open Publishing (2022-08-23).
 16. စဵုဗဒင်ထပ်ၜါ။. Open Publishing (2022-08-23).
 17. စဝ်ကောန်ကြေတ်ဒယိုင်ထပ်ပိ။. Open Publishing (2022-08-23).
 18. စဝ်ကောန်ကြေတ်ဒယိုင်ထပ်ပိ။. Open Publishing (2022-08-23).
 19. စဝ်ကောန်ကြေတ်ဒယိုင်ထပ်ပိ။. Open Publishing (2022-08-23).
 20. စဝ်ကောန်ကြေတ်ထပ်ပိ။. Open Publishing (2022-08-21).
 21. စဝ်ကောန်ကြေတ်ထပ်ပိ။. Open Publishing (2022-07-28).
 22. ကောံဓရီုကၠောအ်သၞာံ. Open Publishing (2022-08-23).
 23. ဆက်စ်ရတ်ကောန်ကြေတ် ထပ်ပိ. Open Publishing (2022-08-23).
 24. ဆက်စ်ရတ်ကောန်ကြေတ် ထပ်ပိ. Open Publishing (2022-05-31).
 25. စဝ်ရတ်ကောန်ကြေတ် ထပ်ပိ. Open Publishing (2022-05-02).
 26. စဝ်ရတ်ကောန်ကြေတ် ထပ်ပိ. Open Publishing (2022-05-01).
 27. ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဂေတ်ကွာန်. Open Publishing (2022-04-30).
 28. ရတ်ထပ်ပိ. Open Publishing (2022-04-11).
 29. စဝ်ကောန်ကြေတ်ထပ်ၜါ. Open Publishing (2022-03-24).
 30. ဒုင်ဒါန်ဂေတ်ကွာန်. Open Publishing (2022-03-13).
 31. စဝ်ထပ်မွဲ. Open Publishing (2022-02-07).
 32. စဝ်ရတ်ထပ်မွဲ. Open Publishing (2022-01-24).
 33. စဝ်ရတ်ထပ်မွဲ. Open Publishing (2021-12-26).
 34. ပစူဂတာမုက်တၟိ. Open Publishing (2021-1၁-18).
 35. ဖျေဟ်ရိုဟ်ကၞက် ဘာကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုင်ကၟာဝက်. Open Publishing (2020-11-29).