မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

သွပ်လ္ပံအနာဂတ်

သၠုက်ကဆံၚ် နကဵုပရေၚ်ပညာနာနာ ဗွဲမစိုပ်တရဴ ဒးဂတာပ်ခေတ် ၜိုဟ်လလံမဟာဇန်မန်

တၚ်ရန်တၟံ

 • သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ဇြဟတ်ညဳသာ အကြာသၟတ်မန်ဂမၠိုၚ်
 • သွက်ဂွံထံက်ပၚ် ဖောအ်ဗြေဝ်ပ္တိုန် ပရေၚ်ပညာဂကူမန်
 • သွက်ဂွံလွဳၜံၚ်ပ္တိတ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်
 • သွက်လိက်ပတ်မန်ကဏ္ဍနာနာ ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ်အာမာန်
 • သွက်ဂွံထိၚ်ဒက်အာဲကၟာဲ ယေန်သၞာၚ် လိက်ပတ် ဂကူ ဘာသာ သာသနာမန်


ဝၚ်ထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန် ဗွဲခမၞောန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နိဒါန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန်ဝွံ ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဂကောံမွဲမွဲမာန် ဂွံဂံါစိုပ်ပေၚ်ကၠုၚ် (၁၀) သၞာံမာန်ဂှ် နကဵုဇြဟတ်စိုတ်ဓါတ် ညးအာက္ဍိုပ် နကဵုနဲကဲ နကဵုဇြဟတ်မၞိဟ် ထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲကၠုၚ်လဝ် အြကာတၚ်ခက်ခုဲနာနာ ကေုာံ တၚ်ပ္တိတ်ဇြဟတ်သၞာံဗွဲမလအ်ကီုရ။ ပ္ဍဲကဵုထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲကၠုၚ် အြကာကြာ(၁၀)သၞာံဂှ် တၚ်ဂွံဇြဟတ် ကေုာံ တၚ်ဍိုန်လျ နွံကၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ၊ တၚ်ဘပဠတအ်လေဝ် ဒးဆဵုဂဗ တၚ်ကော်ဆောတအ်လေဝ် ဒးဇီုကပိုက်ကၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုရ။
တၚ်ဂွံဇြဟတ်ဂှ် သုၚ်စောဲဗပေၚ်စုတ် တၚ်ဍိုန်လျတုဲ သွက်ဂွံတတ်ကၠောံအာ တၚ်ဘပဠ ကော်ဆောတအ်ဂှ် စေဝ်ပၞောန်ဂကောံဟီုဂှ်လေဝ် အာတ်ကသပ် ကေတ်ကသပ်လ္တူညးသ္ကအ် ချူဖျေံကၠုၚ်လဝ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါ ဂၠိုၚ်ကဵုနဲဂၠိုၚ်ကဵုဗီုရ။

ဝၚ်ဗွဲခမၞောန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၆၈ သၞာံ၊ ဂိတုပုဟ် (၂၀၀၆) သၚ်သၟတ်ဂမၠိုၚ် အဃောကတ်ဗ္တောန်တိုန်ဒၟံၚ်လိက်ပရိယတ္တိ ပ္ဍဲဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် တၠဂုဏ်ဥတ္တရ(ဍုၚ်လၟိုၚ်) ပံက်ပါၚ်ကသေံကၟဝ် သ္ကအ်ရဲ မကတ်ဗ္တောန်မံၚ်ပရိယတ္တိမွဲစွံဂမၠိုၚ် မိက်ဂွံတိုန်ဘာလညာတ်ဟာသာ်ဝွံ ကသေံကၟဝ်သ္ကအ်ရဲဂမၠိုၚ်ရ။

သၚ်သၟတ်သ္ကအ်ရဲဂမၠိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူစိုတ်ဓါတ်ကီု ဝါသနာကီု နွံဒၟံၚ်တုဲ တိုန်ဏောၚ်ဂးတုဲ အခိၚ်သၠး အခိၚ်တိုန်လိက် ဗှ်လိက်တုဲ အခိၚ်ဗ္တံ ၜိုတ်ဂွံအခိၚ် တၠဂုဏ်ဥတ္တရ ပတဝ်ကဵုဂၠံၚ်တုဲ ဖျေံဗ္တောန်သဳကၠဳ ဘာလညာတ် ပ္ဍဲဘာ ဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန် ဍုၚ်မတ်မလီုရ။ လဆောဝ်မ္ဂး ဂွံတ္ၚဲဆက်က် လဆောဝ်မ္ဂးဟိုတ်နူအခိၚ်ဟၟဲကီု ယှုက်အာကီုတုဲ ဟွံဂွံတ္ၚဲဆက်က်ရ။

သၚ်သၟတ်ဗၞတ် (၂၇) ဇကု တိုန်ဘာလညာတ်တုဲ တၠဂုဏ်ပုပ္ဖ ဇာတိကွာန်ကအ်ကြေၚ်မွဲ ကသပ်မံက်တိုန်ကၠုၚ်ပံက်ဟီုတိုန်ရ။ ပိုယ်ဒက်ပ္တန်ဂကောံမွဲ ခိုဟ်ဟာဟွံတီ သာ်ဝွံဟီုတိုန်တုဲ သၚ်သၟတ်ဂမၠိုၚ် ချပ်ဂၞန်သဳကၠဳညးသ္ကအ်အိုတ်ရ။ လ္တူဍုၚ်ဏအ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ဂွံချဳဒရာၚ်လောဲသွာညိ ဂကောံသၚ်သၟတ် လ္တူဍုၚ်ဒးနွံထေက်ရောၚ် စှ်ေစိုတ်တုဲ သဳကၠဳကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်ညးသ္ကအ်တုဲ ဒက်ပတန်ကၠုၚ်ဂကောံရ။

ဗီုလဵုသ္ဂောံဂွံယၟုဂကောံရောဂးတုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ်ဟိုတ်နူအခိၚ်အောန်ဂၠုအာတုဲ ချိၚ်တ္ၚဲဆဵုဂဗညးသ္ကအ်ရ၊ ကလေၚ်ဆဵုဂဗ ညးသ္ကအ်ပၠန်မ္ဂး ဗီုပြၚ်ညးကဵုညး ချပ်ဂၠာဲနၚ်ယၟုဂကောံတုဲ သဳကၠဳပညဳညးသ္ကအ်ဂးတုဲ ရုပ်ထောံဝိုၚ်သဳကၠဳဂှ်ရ။ ကလေၚ်ဆဵုဂဗကောံညးသ္ကအ်တုဲ ယၟုဂကောံဗီုပြၚ်ညးကဵုညးဂၠာဲနၚ်ဂှ် တၠဂုဏ်အ္စာဥတ္တရ ပ္တဝ်ကဵုဂၠံၚ် သဳကၠဳကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ် ညးသ္ကအ် ကလိဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ယၟုဂကောံ နကဵုယၟု ဂကောံသၚ်သၟတ် ရာမညပညာနုဂ္ဂဟ ဗွဲစမၠေံမ္ဂး (ရပန) သ္ပကၠုၚ်ဒ္တန်ရ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် အခိၚ်လေဝ်ဂၠုလောန်အာတုဲ ကလေၚ်ကော်ဆဵုဂဗ ချိၚ်တ္ၚဲညးသ္ကအ်ပၠန်ရ။

ကော်ဆဵုဂဗ ညးသ္ကအ်ပၠန်တုဲ ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်ဂကောံရ၊ တၠဂုဏ်ဥတ္တရ ပ္တဝ်ဂၠံၚ်တုဲ ရုဲစှ်ဏာညးတာလျိုၚ် ဂကောံနကဵုဆန္ဒမာဲ ဒးမၠုက်ရ၊ ရုဲစှ်ဏာ

 • ဥက္ကဌ-နာဲပုပ္ဖ(ကွာန်ကအ်ကြေၚ်မွဲ)
 • ဒု-ဥက္ကဌ -
 • ညးအုပ်ကာ - နာဲကဉ္ဇန(ကွာန်ယေန်ဒံၚ်)
 • ဒု-ညးအုပ်ကာ - ထပိုယ်ခေမာဝန္တ(ကွာန်ယေန်ဒံၚ်)
 • ညးဂိုၚ်သြန် - ထပိုယ်ဥတ္တမ(ကွာန်ဒဵုသ္ဇေၚ်)
 • ဒု-ညးဂိုၚ်သြန်
 • ညးရပ်စရၚ်
 • ဒု-ညးရပ်စရၚ်
 • ညးစၟတ်စရၚ်
 • ဒု-ညးစၟတ်စရၚ်
 • ညးလလောၚ်တြး-နာဲနန္ဒ(ကွာန်အၚ်ဒၚ်)
 • ဒု-ညးလလောၚ်တြး-
 • ညးစန်ဒက်
 • ကောန်ဂကောံ

ဗီုဏအ်ဂွံကၠုၚ် ဗီုပြၚ်ဒက်ပ္တန်အိုတ်ရ။ ပဲါနူညးတာလျိုၚ်ကေၚ်ကာဂမၠိုၚ်တုဲ ကောန်ဂကောံဖအိုတ်ရောၚ်။

ဂကောံမွဲမွဲဒှ်ကၠုၚ်တုဲ တဆိပ်ဂကောံဒးနွံထေက်ရောၚ်ဂးတုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ် အခိၚ်အိုတ်အာတုဲ ကလေၚ်ကော်ဆဵုဂဗညးသ္ကအ်ပၠန်ရ။ တဆိပ်ဂကောံဂှ် ဗီုပြၚ်ညးကဵုညး ဓဇက်နၚ်အိုတ်ရ။ ဓဇက်တုဲ သဳကၠဳကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ် သ္ပဒ္တန်ရ။ ကလေၚ်ကော်ဆဵုဂဗပၠန်တုဲ တဆိပ်ညးမဓဇက်နၚ်တအ်ဂှ် သဳကၠဳချပ်ဂၞန် ကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဒတန်တဆိပ်ဝွံရ။ တဆိပ်ဂှ် သ္ပဒတန်တုဲ မပ္တံကဵုထပ်စုတ်အရံၚ်သာ် ပံက်အဓိပ္ပါယ် တဆိပ်ဂကောံရ။ ကော်ဆဵုဂဗ ညးသ္ကအ်ပၠန်တုဲ ဖျေံကၠုၚ်တၚ်ရန်တၟအ်ဂကောံ ဝတ်တာလျိုၚ်ကေုာံ စေဝ်ပၞောန်ဒးဒ္ဂေတ်မၚ်မွဲ အိုတ်ရ။

ဥက္ကဌဂကောံ နာဲပုပ္ဖ(ကွာန်ကအ်ကြေၚ်မွဲ) ဟီုကၠုၚ် ဂကောံမွဲမွဲဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဂကောံ လၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံဒးနွံထေက်ရောၚ် ဂွံအာဍာ်ဇမၠိၚ် ဂွံဂျိုၚ်အာမာန်ဂးတုဲ သြန်ဗွဝ်ဂကောံဟွံမွဲမ္ဂး ဗီုလဵုချဳဒရာၚ်ရောၚ်ရမျာၚ်မံက်တိုန်ရ။ သာ်ဝွံသဳကၠဳချပ်ဂၞန် ကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်တုဲ ကောန်ဂကောံဂမၠိုၚ် စုတ်သြန်ဂကောံလၟေၚ်ဂိတု ဒှ်ကၠုၚ်ရ။ သြန်ဂကောံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ကၠောံသၞာံ-၂၀၀၇ ဟိုတ်နူကြပ်မံၚ်ကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၀) ဝါတုဲ စချဳဒရာၚ် ကၠောန်ပ္တိတ်ကၠုၚ် တၞးပရၚ်တဲ ကာဒ်စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၀)ဝါရ။ ဟိုတ်နူသြန်ဂကောံအောန်မံၚ်တုဲ ဟွံရုံဂပ်တအ်ဂှ် တၠဂုဏ် ဥတ္တရ (လမိုၚ်) စေက်ဂၠံက်ကဵုလဝ်လေဝ်နွံရ။ ကၠောန်ပ္တိတ်ကၠုၚ်ကာဒ်စၟတ်သမ္တီဂှ် သွံကၠုၚ်မွဲတၞး (၃၀၀) ဒ္ကေဝ်ရ။ သြန်သွံဂွံကာဒ်ပရၚ်တဲ စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် သ္ပသြန်ဗွဝ်တုဲ ပ္ကောံပ္ကေဝ်ကၠုၚ်သြန်ဗွဝ်ဂကောံရ။

ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နူဂှ်မွဲကဆံၚ် စိုပ်သၞာံ ၂၀၀၈ ဆက်ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဂကောံ၊

 • ကာဒ်ပရၚ်တဲ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၆၁) ဝါ၊
 • ကြက္ကဒိန် ဇၟာပ်တ္ၚဲစန် ကျိုၚ်ကယျိုၚ်မန်အိုတ်စိုအ်
 • ဇၟာပ်သ္ၚိလောန် ဒးနွံအက္ခရ်မန်
 • ကောန်ကွက်ကသအ်ပရၚ်တဲ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်
 • လိက်ကၞပ် မဂ္ဂဇြေန်လဂံါသၟတ်တၟိ ကၞပ် (၁)

ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်တအ်ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၁ သၞာံ၊ ဂိတုက္ထိုန် (၈) စွေက် ခရေတ် ၂၀၀၉ ဂှ် ဂကောံသၚ်သၟတ် ရာမညပညာနုဂ္ဂဟ(ရပန) က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်ပေဲါသဳကၠဳ လှာဲဂတးလညာတ်မွဲ နကဵုရန်တၟအ်

 1. သွက်သ္ဂောံပံၚ်တောဲအာ ပရေၚ်ပညာသၚ် ကေုာံ သၟတ်
 2. သွက်သ္ဂောံပံၚ်တောဲအာ ပရေၚ်ကမၠောန်နာနာ တုဲ ကၠောန်ပ္ဍဲဘာ ရာမညနိကာယ ဘာတိုက်တၟိ၊ ကွာန်ယေန်ဒံၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ကော်ဘိက်ကၠုၚ် ဂကောံသၚ်နာနာ ကေုာံ ဂကောံသၟတ်နာနာ ပူဂဵုတအ်ဂှ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်ပေဲါသဳကၠဳလှာဲဂတးလညာတ်ရ။

ကလိဂွံတၚ်နၚ် ပရၚ်ပံၚ်တောဲညးသ္ကအ် ပရေၚ်ကမၠောန်နာနာတအ်တုဲ စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၀ သွက်ဂွံချဳဒရာၚ်အာ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဂကောံ လိက်ကၞပ်မဂ္ဂဇြေန် လဂံါသၟတ်တၟိ ကၞပ် (၂) ဂှ် ပ္ကောံပ္ကေဝ်မံၚ် မပ္တံကဵုတမ်လိက် အေန်တာဗျူနာနာသာ်ဂှ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဍုၚ်ပိုယ်ကြေပ်ဂြတ်ကၠုၚ်တုဲ ညးချဳဒရာၚ်ဂကောံဂမၠိုၚ် ဒးပဲါထလေတ်ထောံမွဲချိန်ခဏရ၊ ဟိုတ်နူညးချဳဒရာၚ်ဂကောံ ဒးပဲါထလေတ်အာတုဲ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဂကောံ သိၚ်သာဲအာမွဲချိန်ခဏရ။

စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၁ တၠဂုဏ်အာလောက - ဍုၚ်လၟိုၚ် ကလေၚ်စိုပ်ကၠုၚ်နူဝၚ်္ကတုဲ ဂွံမိၚ်ကေတ်ပရိုၚ်နူ ကောန်ဂကောံမွဲတၠ တၠဂုဏ်ကုသလ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ကောန်ဂကောံဂမၠိုၚ် လ္ၚဵုဒေံါဇူအာဣရ။ ဥက္ကဌလေဝ် ရာံတိတ်အာဣရ ဂးတုဲ "အဲနွံမံၚ်မွဲဏီ အဲဆက်ကၠောန်မံၚ်ဏီဂးတုဲ၊ သၞာံဂှ် တၠဂုဏ်အာလောကလေဝ် စိုပ်တိုက်လိက် ဘာသဒ္ဓမ္မဓဇ ကွာန်မုဟ်ဒဵုတုဲ ကေတ်အဆက်ကဵု တၠဂုဏ်ဝဏ္ဏ ကၟာဝက် တၠဂုဏ် ပညိန္ဒ ဝါဒြာဲ ထပိုယ်ခေမာဝန္တ ကွာန်ယေန်ဒံၚ်တုဲ ကလေၚ်စန်ကေတ် သၚ်သၟတ်နွံမုဟ်ဒဵုတုဲ တၠဂုဏ်ဝဏ္ဏ တၠဂုဏ်ပညိန္ဒ ထပိုယ်ခေမာဝန္တ စန်သၚ်နွံဘာ ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန် ဍုၚ်မတ်မလီုရ။

၂၀၁၁- ကလၚ်ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၁ ဂှ်ရ ကလေၚ်ကော်ကောံဓရီုညးသ္ကအ်တုဲ ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်ဂကောံတၟိပၠန်ရ။ ကလေၚ်ရုဲစှ် ညးတာလျိုၚ်ဂကောံဂှ် ဗီုပြၚ်ဒက်ပတန်ဂကောံဂှ်လေဝ် ကလေၚ်ပဠေဝ်ပတိုန်ရ။ ညးတာလျိုၚ်ဂကောံဂှ် ဗီုပြၚ်ဒက်ပ္တန်ဂကောံဂှ်လေဝ် ကလေၚ်ပဠေဝ်ပတိုန်ရ။

 1. ညးကဵုကသပ် - နာဲဥတ္တရ (လၟိုၚ်)
 2. ညးကဵုကသပ် - နာဲသဳရိ (ဝါကွဴ)
 3. ညးကဵုကသပ် - နာဲအလၚ်္ကာရ (ကလအ်)
 4. ဥက္ကဌ - နာဲအာလောက (ဍုၚ်လၟိုၚ်)
 5. ညးအုပ်ကာ - နာဲပညိန္ဒ (ကွာန်ဝဲါဒြာဲ)
 6. ညးရပ်သြန်
 7. ညးရပ်စရၚ်
 8. ညးစၟတ်သမ္တီ
 9. ညးဆက်စၠောံ
 10. ညးဆက်ဆောံ
 11. ညးအုပ်ကာဌာနထံက်ပၚ် - နာဲဝဏ္ဏ (ဍုၚ်ကၟာဝက်)
 12. ညးအုပ်ကာဌာနပညာ - နဲနန္ဒ (ကွာန်အၚ်ဒၚ်)
 13. ညးအုပ်ကာဌာနစန်ဒက် - ထပိုဲခေမာဝန္တ (ကွာန်ယေန်ဒံၚ်)

ဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ပရေၚ်ပံၚ်တောဲ ပရေၚ်ကမၠောန်နာနာ မကလိဂွံလဝ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳလှာဲဂတးလညာတ် ပ္ဍဲကွာန်ယေန်ဒံၚ် ဘာတိုက်တၟိတေံဂှ် ဆက်ထမံၚ်ရုပ်ရဴရ။ ကၠောန်ကၠုၚ်လိက်ကၞပ် မပ္တံကဵု တၞောတ်သၟတ်တမိ၊ လညာတ်တၞောဝ်ပိုဲ၊ ကၠောန်ပ္တိတ်တြးကၠုၚ်ရ။

၂၀၁၂မွဲဝါပၠန် ကလေၚ်ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၂ဂှ်ပၠန်လေဝ် ဂကောံဝွံ မွဲဝါပၠန် ကလေၚ်ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်

 1. ဥက္ကဌ - နာဲစန္ဒ (ဍုၚ်ကၟာဝက်)
 2. ညးအုပ်ကာ - နာဲဝဏ္ဏ (ဍုၚ်ကၟာဝက်)
 3. သ္ကိုပ်ဌာနထံက်ပၚ် - နာဲအာလောက (ဍုၚ်လၟိုၚ်)
 4. သ္ကိုပ်ဌာနပညာ - နာဲဃောသ (ဟံၚ်ဂံါ)
 5. သ္ကိုပ်ဌာနမဟာဇန်- နာဲခေမာဝန္တ(ယေန်ဒံၚ်)
 6. ညးရပ်သြန်ဂကောံ -
 7. ညးရပ်စရၚ်ဂကောံ - နာဲစန္ဒော (ဍုၚ်လၟိုၚ်)
 8. ညးစၟတ်သမ္တီဂကောံ - ထပိုဲဒါနဓဇ (ဍုၚ်ကၟာဝက်)
 9. ညးဆက်စၠောံဂကောံ - ထပိုဲအဂ္ဂဓမ္မ (ဝါခရူ)
 10. ညးဆက်ဆောံဂကောံ - နာဲပညိန္ဒ (ဝါဒြာဲ)

စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၃ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါကောံဓရီု ကၠောံသၞာံ၊ ဌာန - ဘာမဟာသုမၚ်္ဂလ၊ ကွာန်မတေဲ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တုဲ ထပ်ဗပေၚ်-နုက်ရုဲစှ် ညးတာလျိုၚ်တအ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ပဠေဝ်သၞောဝ်ဂကောံ သ္ၚဳဂၠိပ်လၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံ၊ လၟေၚ်ကမၠောန်ဌာန ကလေၚ်ထပ်ချူဓဇက် လၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံ ကေုာံ လၟေၚ်ကမၠောန်ဌာနတအ်ရ။ မွဲအဆက်ဂှ် စကၠောန်ကၠုၚ်လိက်ကၞပ် မပ္တံကဵု သာသနာသၟတ်တၟိကၞပ် (၁)၊ တမ်လိက်သွက်မဂ္ဂဇြေန် လဂံါသၟတ်တၟိကၞပ် (၂) မအာတ်လဝ်တေံကီု၊ ကလေၚ်အာတ်ပၟိၚ်တမ်လိက်ကီုတုဲ ဆက်ကၠောန်ကၠုၚ်လိက်ကၞပ် မဂ္ဂဇြေန် လဂံါသၟတ်တၟိကၞပ် (၂) ရ။ မွဲအဆက်ဂှ် လိက်ကၞပ် မပ္တံကဵု သာသနာသၟတ်တၟိကၞပ် (၂)၊ လိက်ကၞပ် အ္စာကၞေဟ်ပူဂိုလ် နာဲအံၚ်ဇၞး(ရုတ္တံၚ်) ဗျူဟာသၟတ်တၟိ၊ ဝေါဟာရသၟတ်တၟိ၊ မတ်တတိယ၊ ကၠောန်တက်တြးပ္တိတ်ကၠုၚ်ရ။

၂၀၁၄- မွဲဝါပၠန် ကလေၚ်ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၂၀၁၄ သၞာံဏအ်ဂှ် သဘၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ဂကောံ ကၠောန်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဌာန- ဘာမဟာသုမၚ်္ဂလ၊ ကွာန်မတေဲဂှ် ရုဲစှ်နုက်ထပ်၊ ညးတာလျိုၚ်တအ်တုဲ

 1. ဥက္ကဌ - နာဲအာလောက (ဍုၚ်လၟိုၚ်)
 2. ဒု-ဥက္ကဌ- နာဲမာလာ (ဍုၚ်ဗ္ဂေါ)
 3. ညးအုပ်ကာ - နာဲဝဏ္ဏ (ဍုၚ်ကၟာဝက်)
 4. သ္ကိုပ်ဌာနထံက်ပၚ် - နာဲပုပ္ဖဟံသာ (ကွာန်ကအ်ဍောတ်-တ္ကအ်ခၟိုၚ်)
 5. သ္ကိုပ်ဌာနပညာ - နာဲပညာဝန္တ(ဆံၚ်ပြာန်)
 6. သ္ကိုပ်ဌာနမဟာဇန် - နာဲခေမာဝန္တ(ယေန်ဒံၚ်)
 7. သ္ကိုပ်ရပ်သြန် - နာဲတေဇသဳရိ (ကအ်ဍောတ်-လၟိုၚ်)
 8. သ္ကိုပ်ရပ်စရၚ် -
 9. သ္ကိုပ်စၟတ်သမ္တီ - ထပိုဲဒါနဓဇ (ဍုၚ်ကၟာဝက်)
 10. သ္ကိုပ်ဆက်စၠောံ - ထပိုဲအာနန္ဒ (ကအ်ခပုၚ်)
 11. ညးဆက်ဆောံ - နာဲပညိန္ဒ (ဝါဒြာဲ)

ရုဲစှ်ကၠုၚ်တုဲ ဂကောံကေၚ်ကာဂမၠိုၚ် သွက်ဂွံချူခၞံသၞောဝ်သ္ဇိုၚ်ဂကောံဂှ် ရုဲစှ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲဘာတၟိ ကွာန်ယေန်ဒံၚ်တုဲ ချူဓဇက်ခၞံကၠုၚ်သၞောဝ် သဇိုၚ်ဂကောံရ။

အတိုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံ မပ္တံကဵုလိက်ကၞပ် အ္စာကၞေဟ်ပူဂိုလ် အ္စာဗညာသာၚ်မန် (ကအ်ဗိန်) လိက်ကၞပ် တၟာဲသၟတ်အနာဂတ်။ အ္စာကၞေဟ်ပူဂိုလ်အ္စာဟံသာ (ၜိုပ်ဍာဲ) လိက်ကၞပ် ယေန်သၞာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကၠောန်တက်တြး ပ္တိတ်ကၠုၚ်နွံရ။ ပဲါနူလၟေၚ်ကမၠောန်မချူဓဇက်လဝ် မပ္တံကဵု လိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ် တ္ၚဲတၟေၚ်၊ ကမၠောန်ကောန်ဂကူ တၟိပြဟ်ဟ်တအ် လိက်သဝဏ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန် မပြဟ်လလုဲအာ နာဲထဝ်သောန်တအ်ချူ ကၠောန်ကၠုၚ်နွံရ။

၂၀၁၅ - မွဲဝါပၠန် ကလေၚ်ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုဇှေ် (၃-၄-၅) မံက်ဂှ် ကောံဓရီုဂကောံကၠောံသၞာံ မရနုက်ကဵု (၁၀) ဝါဂှ် ကလေၚ်ရုဲစှ် နုက်ထပ် ညးတာလျိုၚ် ဂမၠိုၚ်ပၠန်တုဲ

 1. ဥက္ကဌ - နာဲအာလောက (လၟိုၚ်)
 2. ညးအုပ်ကာ - ထပိုဲဒါနဓဇ (ကၟာဝက်)
 3. သ္ကိုပ်ရပ်သြန် - နာဲတေဇသဳရိ (ကအ်ဍောတ်)
 4. သ္ကိုပ်ရပ်စရၚ် - နာဲတေဇိန္ဒ (ရေဝ်)
 5. သ္ကိုပ်ချူကိုန်စဳဇန် - နာဲအာနန္ဒ (ကအ်ခပုၚ်)
 6. သ္ကိုပ်ဆက်စၠောံ -
 7. ညးဆက်ဆောံ - နာဲပညိန္ဒ (ဝါဒြာဲ)
 8. ညးစၞးဂကောံ နာဲခေမာဝန္တ (ယေန်ဒံၚ်)
 9. သ္ကိုပ်ဌာနထံက်ပၚ် - နာဲဝဏ္ဏ (ကၟာဝက်)
 10. သ္ကိုပ်ဌာနပညာ - နာဲပညာဝန္တ (ဆံၚ်ပြာန်)
 11. သ္ကိုပ်ဌာနမဟာဇန် - နာဲမာလာ (ဗ္ဂေါ) ရ။

ဆက်တုဲ လိက်ကၞပ် သာသနာသၟတ်တၟိကၞပ် (၃)တအ်ကီု၊ မဂ္ဂဇြေန် လဂါံသၟတ်တၟိကၞပ် (၄) တအ်ကီု ချဳဒရာၚ်ကပေါတ်စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲတၟေၚ်တအ်ကီု လိက်ကၞပ်အ္စာကၞေဟ်ပူဂိုလ် မပ္တံကဵု အ္စာအံၚ်ဇၞး တအ်လေဝ် စဳဇန် သွက်ဂွံတက်တြးပ္တိတ်နွံ၊ တုဲပၠန် အတိုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံ မချူဓဇက်လဝ်တအ်ဂှ်လေဝ် ညးတာလျိုၚ်တအ် ချဳဒရာၚ်တက်တြးအာမံၚ်ဏီရ။

နိဂီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အတိုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံ မပ္တံကဵုလိက်ကၞပ် အ္စာကၞေဟ်ပူဂဵု အ္စာဗညာသာၚ်မန်(ကအ်ဗိန်) လိက်ကၞပ်တၟာဲသၟတ်အနာဂတ်၊ အ္စာကၞေဟ်ပူဂဵုအ္စာဟံသာ(ၜိုပ်ဍာဲ)လိက်ကၞပ် ယေန်သၞာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကၠောန်တက်တြး ပ္တိတ်ကၠုၚ်နွံရ။ ပဲါနူလၟေၚ်ကမၠောန်မချူဓဇက်လဝ် မပ္တံကဵုလိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ် တ္ၚဲတၟေၚ်၊ ကမၠောန်ကောန်ဂကူတၟိပြဟ်ဟ်တအ် လိက်သ၀ဏ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန် မပြဟ်လဇုဲအာ နာဲထဝ်သောန်တအ်ချူ ကၠောန်ကၠုၚ်နွံရ။

သၞောဝ်သ္ဇိုၚ်ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စရၚ်လိက်အုပ်တက်တြးပ္တိတ်လဝ်ဂမၠိုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မဂ္ဂဇြေန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • လဂံါသၟတ်တၟိ ကၞပ်(၁)
 • လဂံါသၟတ်တၟိ ကၞပ်(၂)
 • လဂံါသၟတ်တၟိ ကၞပ်(၃)

လိက်သၠုၚ်လညာတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • လညာတ်တၞောဝ်ပိုယ်
 • တၞောဝ်သၟတ်တၟိ
 • ဗျူဟာသၟတ်တၟိ
 • ဝေါဟာရသၟတ်တၟိ
 • မတ်တတိယ
 • တၟာဲသွက်အနာဂတ်
 • ယေန်သၞာၚ်ပရၚ်ဍုၚ်ကွာန်
 • အာရီုဆဋ္ဌမ

လိက်ပရေၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာမန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • သာသနာသၟတ်တၟိ ကၞပ်(၁)
 • သာသနာသၟတ်တၟိ ကၞပ်(၂)
 • သာသနာသၟတ်တၟိ ကၞပ်(၃)