မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂကောံရာမညနိကာယပရဟိတ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၁၃၇၈ ဂိတုဝှ်(၇)မံက် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာသၚ်ရာမညနိကာယဂမၠိုၚ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သ္ပဒတန်ဒက်ပတန်ဂကောံရာမညနိကာယပရဟိတ အလုံးဒေရးမန် ရုဲစှ်ညးစၞးပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါတၠ ပ္ဍဲဌနာအရှာံကျာ်ဒေါတ်သာသနာ ၂၅၀၀ တုဲပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၃၇၈ သၞာံ ဂိတုက္ထိုန် (၈) စွေက်ဏံဝွံညးတာလျိုၚ် စၞးပွိုၚ်ဍုၚ်တံ ညးဂမၠိုၚ်ကလေၚ်ကောံဓရီုသ္ၚဳဂၠိပ်ဇွိတ်သ္ပောတ်ဖျေံဗီုပြၚ်တၚ်နၚ်သ္ပဒတန်ကၠုၚ်သၞောဝ် ကေုာံတာလျိုၚ်ပ္ဍဲဌာန ဘာဗ္ဂောပရိယတ္တိမန်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု မဒှ်ရောၚ်။

ဂကောံရာမညနိကာယပရဟိတ အလုံဒေသရးမန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဌာနဂဥုပ်ဗဟဵု ကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀၊ ဍုၚ်မတ်မလီု

ယၟုဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံဝွံ ဂကောံရာမညနိကာယပရဟိတ အလုံဒေသရးမန် ကော်ခဴစရ

ဌာန်ဒတန်ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အရှာံကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဍုၚ်မတ်မလီု

တၚ်ရန်တၟံဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ရန်တၟံကဵုကောန်ဂကူမန်ပိုဲအာစိုပ်ဒဒိုက် ဟိုတ်နူဘဲပၞာန်

(ခ) ဟိုတ်နူဘဲကပ်သဘာဝမပတံကဵု တိချဳၜဳကဠိုက်ဍာ်ဗၠိုက် လဗိုတ်ကျာဇၞော်ဘဲပၟတ်သ္ၚိတူတုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် ဂကောံဝွံရ။

(ဂ) ဂကောံသၚ်ရာမညနိကာယ ကဵုမှာဇန်ဂကူမန်ပိုဲတံညးဂမၠိုၚ် ဂွံနွံကဵုမေတ္တာဗွဲမညဳသာ

ဗီုပြၚ်တဆိပ်ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သီုကဵုအလုံတဆိပ်မွဲဇုက်ပၞောန်ပူရေတ်ဒၟံၚ်ရောၚ်။ ပ္ဍဲဇုက်ရေတ်ပူဂေတ်မံၚ်လ္ပာ်လ္တူပၞောန်ဂှ် (ဂကောံရာမညနိကာယ ပရဟိတ) မၞုံတဴရ။ ပ္ဍဲအဒေါဝ်ဂှ် သမ္တီလဝ်ပစ္စယ် (၂၄) မရောၚ်လ္ပာ်သကဴၜါလ္ပာ်ဂှ် ၁၃၇၈ ကေုာံ ၂၅၆၀ ဇုက်ပၞောန်လ္ပာ်သၟဝ်ဂှ် အက္ခရ်လိက် (အလုံဒေသရးမန်) မၞုံတဴရောၚ်။

အကာဲအရာဗီုပြၚ်ဒက်ပတန်ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁) မဟာနာယက ကေုာံ ညးကဵုကသပ်ဂမၠိုၚ် အတိုၚ်ဂေကာံရာမညဓမ္မာစရိယတေံရ။

(၂) ဥက္ကဌ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တ သဳလာစာရ ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန်၊ဍုၚ်မတ်မလီု

(၃) ဒု ဥက္ကဌ ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တပုပ္ဖရမ္မ ဘာဂေါခေတ္တာ၊ ဍုၚ်ရေဝ်

(၄) ဟိတဓရ တၠဂုဏ်အ္စာစန္ဒိမာ ဘာဓမ္မာလောကပရိယတ္တိမန်၊ဍုၚ်မတ်မလီု

(၅) ဒု ဟိတဓရ တၠဂုဏ်အ္စာဇောတိက ဘာပရိယတ္တိဝေဒဳ၊ ဍုၚ်မတ်မလီု

(၆) ညးစၟတ်စရၚ် တၠဂုဏ်အ္စာဥတ္တရ ဘာသိၚ်္ဃုတ္တရ၊ဍုၚ်လ္ဂုၚ်

(၇) ဒု ညးစၟတ်စရၚ် တၠဂုဏ်အ္စာဗာကုလ ဘာသၟိၚ်၊ ကွာန်ကၠံသတ်

(၈) ဒု ညးစၟတ်စရၚ် တၠဂုဏ်အ္စာဥတ္တရ ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန် ဍုၚ်မတ်မလီု

(၉) ဘဏ္ဍဂါရိက တၠဂုဏ်အ္စာကုမာရ ခ္ဍး ဘာတိုက်ဍုၚ်ပံၚ်

(၁၀) ဒု ဘဏ္ဍဂါရိက ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တသုမန ဘာသုမနရာမ ကွာန်ကံပၞဟ်

(၁၁) ညးလၟိၚ်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်

 • (၁) ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တ ဘာပလိုတ် ဍုၚ်ဗ္ဂေါ
 • (၂) ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တအတုလ ဘာဒေါဝ်
 • (၃) ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တဝရဝံသ ဘာဒုန် ကွာန်ယိုက်
 • (၄) တၠဂုဏ်အ္စာ စန္ဒဝရ ဘာသီပလိုတ် ဍုၚ်ပံၚ်
 • (၅) တၠဂုဏ်အ္စာ သုခ ဘာတိုက်ဗု ကွာန်ဒံၚ်ဥ
 • (၆) တၠဂုဏ်အ္စာ သုဒန္တ ဘာကံမိတ် ကွာန်ကံမိတ်
 • (၇) တၠဂုဏ်အ္စာ ဝဳရိယ ဘာပစ္စဳဒြာဲ ကွာန်ပစ္စဳဒြာဲ
 • (၈) တၠဂုဏ်အ္စာ သဳရိ ဘာဇၞော် ကွာန်ကအ်ဗိုတ်
 • (၉) တၠဂုဏ်အ္စာ သုမၚ်္ဂလ ဘာဝၚ်ကျာံ ကွာန်ထဝ်ပၠၚ်
 • (၁၀) ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဣန္ဒက ဘာစိၚ်ဂၠက် ကွာန်ထဝ်ပၠၚ်
 • (၁၁) တၠဂုဏ်အ္စာပညာ ဘာတြေံ ကွာန်ခရီု
 • (၁၂) ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တစန္ဒ ဘာမဟာသုမၚ်္ဂလ ကွာန်မတေဲ
 • (၁၃) တၠဂုဏ်အ္စာဝေပုလ္လ ဘာတၟိ ကွာန်တံၚ်ပိုအ်
 • (၁၄) ကျာဇၞော်အ္စာ ဣန္ဒြိယ ဘာဂၞကျာ်သၟိၚ် ကွာန်ဂၞကျာ်သၟိၚ်
 • (၁၅) ကျာ်ဇၞော်အ္စာ မၚ်္ဂလ ဘာကံဒုန်မြၚ် ကွာန်ကံဒုၚ်မြၚ်
 • (၁၆) ကျာ်ဇၞော်အ္စာ မေဓာဝဳ ဘာသဳရိမၚ်္ဂလ ဍုၚ်ရေဝ်
 • (၁၇) တၠဂုဏ်အ္စာဓမ္မသာမိ ဘာတိုက် ကွာန်ဝါခရူ
 • (၁၈) ကျာ်ဇၞော်အ္စာဘဒ္ဒန္တဓမ္မသာရ ဘာသက္ကအ် ကွာန်သက္ကအ်
 • (၁၉) ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝဇိရ ဘာမဏိဝဇိရ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်
 • (၂၀) တၠဂုဏ်အ္စာမေဓာနန္ဒ ဘာရုၚ်ဒါန် ဍုၚ်လၟိုၚ်
 • (၂၁) ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တဇနက ဘာဇနကာရာမ ကွာန်တၟိတဴတက်

တာလျိုၚ်ဥက္ကဌ ဒးရေၚ်တၠုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ဥက္ကဌဂှ် ဇၟာပ်ပ်ကောံဓရီု ဒးဂိုၚ်ကေတ်တာလျိုၚ်နဒဒှ်သဘာပတိရောၚ်။

(ခ) ကိစ္စသွက်ဒးကၠောန်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဥက္ကဌဒးစၞောန်ကဵု ဟိတဓရရောၚ်။

(ဂ) ဇၟာပ်ပ်ကောံဓရီု ဥက္ကဌဒးကဵုသြဝါဒ ကုကောန်ဂကောံဂမၠိုၚ်ရောၚ်။

တာလျိုၚ်ဟိတဓရ ဒးရေၚ်တၠုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(က) ဇၟာပ်ပ်ကောံဓရီု ဟိတဓရ ဒးကေတ်တာလျိုၚ်နဒဒှ်သ္ကိုပ်အသေအဟာန်ရောၚ်။

(ခ) အတိုၚ်ဥက္ကဌစၞောန်ဂှ် ဟိတဓရ ဒးဓမံက်ရုပ်ရဴရောၚ်၊

(ဂ) ဇၟာပ်ပ်ကောံဓရီု ဟိတဓရး ဒးရုဲစှ်ပတိုန် ညးပ္တိုန်စၟတ်သမ္တီၜါတၠ ဟွံသေၚ်ပိတၠရောၚ်။

(ဃ) တၚ်ကၠိဂွံစၟတ်သမ္တီနူကောံဓရီုဂှ် ဟိတဓရ ဒးဂိုၚ်ဒေပ်လဝ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရောၚ်။

(ၚ) သြန်လုပ်ကီု သြန်တိတ်ကီု သြန်သှေ်ကီု ပ္ဍဲတဲကီု ဟိတဓရ ဒးစၟဳစၟတ်နကဵုစရၚ်ဗ္ဒၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရောၚ်။

(စ) သြန်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်သွက်ရာမညနိကာယပရဟိတတံဂှ် ဟိတဓရ ဒးဒုၚ်တဲသြန်တံဂှ်ရောၚ်၊ ကာလဒုၚ်တဲသြန်တှေ် ညးပ္အပ်ကေုာံ ညးဒုၚ်တဲ ဒးထပက်စၟတ်တဲရောၚ်။

(ဆ) သြန်ဟိတဓရ ဒုၚ်လဝ်တဲအကြာပိတ္ၚဲ ဒးပ္အပ်ကဵု ဘဏ္ဍာဂါရိကရောၚ်၊ ကာလပ္အပ်သြန်ဒးထ္ပက်စၟတ်တဲသီုညးၜါတၠရောၚ်။

တာလျိုၚ်ဘဏ္ဍာဂါရိက ဒးရေၚ်တၠုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • (က) သြန်ဟိတဓရ ပအပ်လဝ်မွဲဓဝ်ဟေၚ် ဒုၚ်ကေတ်တဲမာန်ရ (ညးသ္အာၚ်နူဟိတဓရပအပ်ဂှ်ဒုၚ်တဲဟွံထေက်)
 • (ခ) ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်သြန်ဂှ်တုဲ သွက်ကၠိဂွံဂီုကၠီု (ဂေါပိတ) အကြာပိတ္ၚဲ ဒးပအပ်စွံပတန်လဝ်ပ္ဍဲဗာန်ရောၚ်။
  • တၚ်စၟတ် - ကာလပၠောပ်သြန်ဘဏ်၊ ဟိတဓရမွဲတၠ ဘဏ္ဍဂါရိက ၜါတၠ ပံၚ်ညးပိတၠဝွံ နကဵုသၞောတ်ဗာန်ဂှ် ဒးစုတ်ရောၚ်။

တာလျိုၚ်ညးစၟတ်စရၚ်ဂမၠိုၚ် ဒးရေၚ်တၠုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • (က) သြန်လုပ်ကီု သြန်တိတ်ကီု သြန်ဟိတဓရပ္တိတ်ပၠောပ်စကာလဝ်ကီု အခိၚ်လဵု ရပ်စပ်လဝ် စကာလဝ် ကေုာံ ဗၞတ်ဗ္ၜတ်အိုတ်ကီု သၟေဟ်ကီု ဒးစၟဳစၟတ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရောၚ်။
 • (ခ) စရၚ်မပ္တံသြန်လုပ် သြန်တိတ်တအ်ဂှ် စၟဳစၟတ်တုဲ ဒးအပ်ပြာပ်ကဵုဟိတဓရရောၚ်။

တာလျိုၚ်ညးလၟိၚ်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် ဒးရေၚ်တၠုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ညးစၞးမွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါတၠဂှ် (က) ဒးဒှ်ညးလၟိၚ်ပရိုၚ်ရောၚ် (ခ) ဒးဒှ်ညးစန်ဒက်ရောၚ်။

 • (က) ညးစန်ဒက်တံဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇကု မၞုံမူစိကွာန် မူစိဘာ ပ္ဍဲကွာန်ပ္ဍဲဘာတံဂှ် ညးမပဒတဴတံညးဂမၠိုၚ် ညံၚ်စိုတ်ဂွံလုပ်စ လ္တူဂကောံရာမညနိကာယပရဟိတဂှ် ဒးဟီုသောၚ်ထ္ၜးလဴပူဗွဲမဇြိုဟ်နက်ရောၚ်။
 • (ခ) ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇကုမပဒတဴမံၚ်ဂှ် မူရဴအန္တရာဲမွဲမက္တဵုဒှ်မံၚ်ရော အန္တရာဲဝွံဗၞတ်ဗ္ၜတ်ၜိုတ်လဵုက္တဵုဒှ်မံၚ်ရော စၟဳစၟတ်ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်တုဲ အတိုၚ်စၟဳစၟတ်လဝ်ဂှ် ဒးပတိုန်ထ္ၜးကဵုကေၚ်ကာဗဟဵုရောၚ်။

အဓိပ္ပါယ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ဒးရေၚ်တၠုၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • (က) ညးကေၚ်ကာဗဟဵုဟီုဂှ် ညးဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်တာလျိုၚ်ကမၠောန်ဂကောံ ညးယိုဂ်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်ကမၠောန်ဂကောံ ပ္ဍဲဌာနဂအုပ်ဂှ် ညးကောၚ်ကာဗဟဵုကော်ခဴစရ။
 • (ခ) ညးလၟိၚ်ပရိုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵုတံဂှ်လေဝ် ကလိဂွံပရိုၚ်နူပွိုၚ်ဍုၚ်တံဂှ်တုဲ ပတိုန်ထ္ၜးကဵုညးကေၚ်ကာဗဟဵု ဒးကော်ပကောံကေၚ်ကာဂမၠိုၚ်ဂဇအ်ဝိုၚ်ရောၚ်။

ကိစ္စဂၠာဲသြန်ဗွဝ် ကေုာံ ဒၞဲါရပ်စပ်ဝတ္ထုသၠုဲသၠာ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂကောံနွံမ္ဂး ဒးနွံကဵုသြန်ရောၚ်၊ နယ်သွက်ဂွံကလိဂွံသြန်မာန်ဂှ် ဒးဂၠာဲရောၚ်၊ အတိုၚ်ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်သြန်ဗွဝ် ၁၃၇၈ သၞာံ ဂိတုဝှ် (၇) မံက်ဂှ် ဇၟာပ်ပ်ဘာလးသ္ၚာကထိုန်မ္ဂး သွက်ဂကောံရာမညနိကာယ ပရဟိတဂှ် ဒးစုတ်ကဵု မွဲဘာကီုရောၚ်၊ ရဴသာ်ဝွံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။ သ္အာၚ်နူဂှ် နယ်ကလိဂွံသြန်ဗွဝ်မာန်ဂှ် လေဝ်ဂၠာဲနယ်ညိ။

ဗီုရေၚ်တၠုၚ်ကမၠောန်ဒၞဲါရပ်စပ်ဝတ္ထုသၠုဲသၠာ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

 • (က) ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇကုဇကုဂှ် မူဒှ်မံၚ်ရော ပၟတ်တူအာဟာ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ဍာ်ဗၠိုက်အာဟာ မပ္တမ်မြဴသာ်ဝွံ ဒးကဵုပရိုၚ်ကဵုညးကေၚ်ကာဗဟဵုရောၚ်။
 • (ခ) ညးကေၚ်ကာဗဟဵုဂမၠိုၚ် ဂွံပရိုၚ်ဂဇအ်သဳကၠဳရေၚ်သ္ကံတုဲဗၞတ်ဗ္ၜတ်သွက်ဂွံရီုဗၚ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ညးသ္ကံမာန်ရ။
 • (ဂ) အတိုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်မၞိဟ်ထေက်ကဵုအာ မၞိဟ်သၟဟ်အစောမ်တံဂှ် ပြာပ်အာပွိုၚ်ဍုၚ်မက္တဵုဒှ် ဒဒိုက်တေံရောၚ်၊ ကေတ်အရီုဗၚ်ကဵုညးပွိုၚ်ဍုၚ်တံဂှ်တုဲ ကၠောန်ကမၠောန်ထမံက်ရုပ်ရဴဂွံရ။
 • သ္ပပတံနူ ၁၃၇၈ သၞာံ ဂိတုက္တိုန် (၈) စွေက်ဏံတုဲ ဂကောံဏံဝွံ ထမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ရောၚ်။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်တၞး ဂကောံရာမညနိကာယပရဟိတ အလုံဒေသရးမန် တြးပတိတ်လဝ် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၁၃၇၈ သၞာံ ဂိတုက္ထိုန် (၈) စွေက်။