မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂကောံသၚ် မန်မဟာသံဃသာမဂ္ဂဳ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဿ [၁]

တၚ်စၟတ်သမ္တီလဝ် လၟေၚ်ကလောန်သဘၚ်သဳကၠဳ ပေဲါဒုၚ်တၠုၚ်သာသနာ-၂၅၀၀[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တ္ၚဲကောံဓရီု ပဋ္ဌမ၊

သက္ကရာဇ် ၁၃၇၁ သၞာံ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် ၇ စွေက် တ္ၚဲစန်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဝါမာၚ်တာ သၚ်မန်မၞုံဗၞတ် (၂၅၀၀) ဇကုပြၚ် ကောံဓရီုအိုတ်တုဲ တၞဟ်နဖိုလ်သာသနာ တၠဳမၞုံကုပိုန်ကျာ်တြဲ၊ သ္ဂောံဇၞော်မောဝ်တိုန်အာ အနာဂတ်ဂတ၊ ပသဘၚ်ဒစးဒုၚ်တၠုၚ် သာသနာ (၂၅၀၀) သၞာံရ။ ပုရိဿာတ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ပြာပ်ကၠုၚ်စိုပ် သဘၚ်သဳကၠဳဂှ်တုဲ လျုၚ်သ္ဇုၚ်သ္ဍိုက်ရှေ်သှေ်ရဴဂဴ ပူဇဴတဴအိုတ်ရ။

ပုဗ္ဗကိစ္စ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် ၇ စွေက် အခိၚ်တ္ၚဲကတဴဓဝ် ၁၂ နာဍဳဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပညာဇောတိ ဘာတိုက်ကွာန်တၟံကၞေၚ်ကဵုသဳ ကုပရိသာတ်ဂမၠိုၚ်တုဲ စၞးဒါယကာဂမၠိုၚ် ဒကာဘာတိုၚ်ဂျဝ်(ဦးတောၚ်ကျော်) ဂှ် ပြာသာဒ်ကၞာထးကီု အလာံသာသနာကီု ဇိုန်ကဵုဒါန်ကုသၚ်တုဲ၊ စၞးအစာတၠ သဳလတေဇ ဘာပလိုက် ကွာန်ပ္ၚ မဒှ်သံဃထေရ်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာပညာဇောတိ ဘာတိုက် ကွာန်တၟံကၞေၚ် မွဲဟာန်ကေုာံ သၚ်ဂမၠိုၚ် ဒုၚ်တဲတုဲ ကဵုအနုမောဒနာရ။

စိုပ်အခိၚ် ၁၂ နာဍဳ ကဵု ၂၅ မိနေတ်ဂှ်၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ သဳလတေဇ ဘာပလိုတ် ကွာန်ပ္ၚ မဒှ်သံဃထေရ်၊ မွဲဟာန်ကေုာံ မဟာထေရ် ၂၅ ဇကု တိတ်အာနူကၞာထးမ္ၚဵုတုဲ လွိၚ်ပ္တိုန်အလာံသာသနာ နကဵုဂါထာသာသနဿစ ပိလတုန်၊ ဂါထာဇယန္တော ပိလတုန်တုဲ ကလေၚ်လုပ်တန်တဴဒၟံၚ်ပ္ဍဲကၞာထး မ္ၚဵုလတူသၠာပြဲပြဲအိုတ်ပၠန်ရ။

စိုပ်အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် ကလေၚ်မွဲနာဍဳဂှ်၊ တၠဂုဏ်ဥတ္တမရမ္ဘ ဘာကျာ်သြဳမန် ဍုၚ်လဂုၚ် လၟိၚ်ပ္တီသၚ် (၂၅၀၀) ပြၚ်တၞဟ်နသ္ဂောံအုပ်လဒံသဘၚ်သဳကၠဳဝွံတုဲ၊ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ သဳလတေဇမဒှ် သံဃထေရ် သကိုပ်အသေအဟာန် (သ္ကိုပ်သဘၚ်) သမိတ်ပ္တိုန်အိုတ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အ္စာကေသရ ဘာဝေဠုဝိုန် ကွာန်ဖအံက်ဂှ် ဒဒှ်ဟိတဓရ အတိုၚ်မူလ ပဏာမသဘၚ်သဳကၠဳတေံဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ရ။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ သဳလတေဇ မဒှ်သဘာပတိဂှ် ဟီုကဵုသတိအယာံမာတ် ဗၞတ်ညိနာၚ်တုဲ၊ စၞးသဘာပတိဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ပညာဇောတိဘာတိုက် ကွာန်တၟံကၞေၚ်ဂှ် ဗဟီုထ္ၜးဂလာန်သြဝါဒတုဲ

ညးမဟီုအကြဳု နိဒါန်သာသနာ

  1. တၠဂုန်တိဿ ဘာကျာ်သြဳမန် ဍုၚ်လဂုၚ်
  2. အ္စာဇၞော် နာဲယှိုဲထာၚ် တခဳတိုက်ရံၚ်လိခ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီု
  3. နာဲမန်စာန် (စန္ဒိမာ) ကွာန်ကံလၟု ညးပိဝွံ ဟီုအကြီုနိဒါန်သာသနာရ။

စရၚ်ယၟုကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ဥက္ကဌ ဂကောံရာမညမဟာသံဃသာမဂ္ဂဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဥက္ကဌ ရာမညသံဃမဟာသာမဂ္ဂဳ[၁][၂]
လၟေၚ် ယၟု ဘာ ကွာန်
ကျာ်ဇၞာ်အ္စာတၠ ဘဒ္ဒန္တသဳလတေဇ မဟာထေရ် ဘာပလိုတ် ပ္ၚ
ဘဒ္ဒန္တပညာရမ္မ ဘာဝါ ထုၚ်အိုၚ်
ဘဒ္ဒန္တခေမာ ဘာကျာ် ကျာ်မြဟ်
ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒသာရ ဘာထဝ် ဇိုၚ်ကျာ်
ဘဒ္ဒန္တပညိန္ဒ ဘာသဳ တံၚ်မောံ
ဘဒ္ဒန္တခေမာ ဇောတိပါလ ဘာတိုက် တၟံကၞေၚ်
ဘဒ္ဒန္တသဳလဝံသ ဘာပလိုတ် ပ္ၚ
ဘဒ္ဒန္တဝံသတေဇ ဘာမန် ခတောန်
ဘဒ္ဒန္တကေတုမာလာ ဘာတိုက် ၜဝ်
၁၀ ဘဒ္ဒန္တပညာရမ္မ ဘာတိုက် လာံသဴ
၁၁ ဘဒ္ဒန္တဝါရလၚ်္ကာရ ဘာဝါဍောတ် မတ်မလီု
၁၂ ဘဒ္ဒန္တပညာဒဳပ ဘာပလိုတ် ပ္ၚ
၁၃ ဘဒ္ဒန္တကေတုသာရမဟာထေရ်
၁၄ ဘဒ္ဒန္တသြဘာသမဟာထေရ် ဘာရုၚ်ဒါန် လၟိုၚ်

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

  1. ၁.၀ ၁.၁ နိုၚ်ပန်သာ ၂၀၁၆၊ ရာမညနိကာယဂိုဏ်းသမိုၚ်း နှၚ့် မွန်သာသနာ။
  2. လိက်ကၞပ်စၟတ်သမ္တီ - ကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ပေၚ် (၅))သၞာံ၊ သ္ဘၚ်ထဝ်။ သွဟ်ရာမညနိကာယပရိယတ္တိ ပေၚ် (၂၅) သၞာံ၊ သ္ဘၚ်သြန် ကေုာံ မ္ၚဵုစရိုဟ်ဍာ်လွဳမာန်သာသနာတၟိ (၁၃၆၈-၂၀၀၇)