ဗော်သင်ပံက်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
ဗော်သင်ပံက်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန်
မဒက်ပတန် ၂၇ မေ ၁၉၉၅ (၁၉၉၅-၀၅-၂၇)
အခိင်မလီု ၂၀၀၁
ဗီုပြင် ပံက်ဗတောန် လိက်တၟအ်မန်
အကာဲအရာ လီု
တင်ရန်တၟအ် ညံင်မၞိဟ်ဗွဲကြဴတအ် ဂွံလ္ၚတ်လိက်မန်ခေတ်တြေံလေပ်။ ကေုာံ သွက်ဂွံကၠိုဟ်ကေတ် လိက်မန် ဗွဲမဇြိုဟ်နက်။
နဲမကၠောန်ဂမၠိုင် ပံက်တန်ဗတောန်
ဂကူကမၠောန် လိက်မန်တြေံ ကေုာံ ကပေါတ်အာဲကၟာဲမလုပ်ဝင်ဂမၠိုင်။
ကောန်ဂကောံ
ခမဳသင်မန်ဂမၠိုင်
မထံက်ပင် နကဵုစေတနာ (စိုတ်ဓါတ်)

ဗော်သင်ပံက်ဗ္တောန်လိက်တၟအ်မန် ဝွံ စဒက်ပတန်လဝ် နကဵုသင်သၟတ်မန် ညးမပတဴ ပ္ဍဲဍုင်လ္ဂုင် မသုန်ဇကု နာဲကုမာရ (နာဲရတ်တ်)၊ နာဲဝိမလ (နာဲရှ်မန်)၊ နာဲဥတ္တမ (နာဲအံင်မာန်)၊ နာဲစန္ဒိမာ (နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ) ပ္ဍဲသၞာံဍုင် ၁၃၅၇ (ခရေတ် ၁၉၉၅)  သွက်ဂွံပံက်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန်ရ၊၊ ဂကောံဝွံ ကတဵုဒှ်တုဲ ကော်ဘိက်အစာ မစိုန်သကီု လိက်တၟအ်မန်၊ နာဲမိုင်တဝ်၊ နာဲဘရှေန်၊ နာဲပါန်လှတအ်တုဲ ပံက်ဗတောန်ဂွံ လိက်တၟအ်မန် မဂၠိုင်ကဵုအလန်၊ ကၠောန်သဘင် ချဳဓရာင် မဆေင်ကဵု လိက်တၟအ်မန် မဂၠိုင်ကဵုအလန်ရ။ စိုပ်သၞာံ ၂၀၀၁ ဂှ် ဟိုတ်နူ မၞိဟ်တိုင်ခဳတအ် ပြံင်တိတ်နူဍုင်မန်တုဲ ဂကောံဝွံလေဝ် လီုကၠေအ်အာကီုရ။

ဝင်ဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ ဂှ် ကောန်သင် နူကွာန်ကၟာဝက် ဘာထံင်ကှ်ေ (ဘာသာသနာပါလ) ပန်ဇကု နာဲကုမာရ (နာဲရတ်တ်)၊ နာဲဝိမလ (နာဲရှ်မန်) နာဲဥတ္တမ (နာဲအံင်မာန်) နာဲစန္ဒိမာ (နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ) ကဵု သင်နူကွာန်သၞေဟ်ခရေင် မွဲဇကု နာဲထေရိန္ဒ ညးမသုန်ဇကု ချပ်ဂၞန်တုဲ လိက်တၟအ်မန်ဂှ် ညးသၟတ်တအ် မၞိဟ်မဗှ်ဒးအောန်ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ လိက်တၟအ်မန်ဂှ် ဆပ္ဍဲတက္ကသိုလ်တအ်ဟေင် ဗ္တောန်ဒၟံင်ညိညတုဲ မၞိဟ်စဵုကဵုမဗှ်လေပ်ဂှ် အောန်အာကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ရန်တၟအ်ကဵု ဂွံကလေင်မံက်ဂတဝ်တိုန်ပၠန်တုဲ ခမဳသၟတ်မသုန်တၠဂှ် အာချပ်စ ကုကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် (ဍုင်လ္ဂုင်) တုဲ ညးကဵုကသပ် သွက်ဂွံအာ ချပ်စ ကုအစာနာဲမိုင်တဝ် (နိုင်မောင်တိုး) ရ၊၊ ယဝ်ရဒှ်ပံက်မ္ဂး ညံင်ဂွံဂွံ အခေါင်နူအလဵုအသဳကီု ဒၞာဲကီုဂှ် နူကဵု ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် (ဍုင်လ္ဂုင်) ညးဗိုင်ကဵုရောင် ဂးလဝ်ရ၊၊

ပ္ဍဲကဵု ဂကောံသင်မသုန်ဇကုဂှ် နာဲရတ်တ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မက္ဍိုပ်က္ဍိုက်ရ၊၊ နာဲရတ်တ် အာဆဵု ကုနာဲမိုင်တဝ်တုဲ အခိင်တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် ကဵုအဒိုက် မွဲသတ္တဟၜါတ္ၚဲ ညးကၠုင်ဗ္တောန်ကဵုရောင် ညးဂးရ၊၊ အစာမိုင်တဝ် ဟီု ကၠာတေအ်လေဝ် ကေင်ဗ္တောန်ဒၟံင်ကီုရ၊၊ ဆဂး ဂွံမွဲလစုတ် မၞိဟ်ကၠုင်ဗ္တောန် ဟွံမဲ ဒးဒေါအ်အာပၠန်ရ၊၊

ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ဒှ်တၠအဝဵုပၞာန်တုဲ အခေါင်ပ္ကောံမၞိဟ် ဟွံမဲရ၊၊ နူကဵု ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် အာတ်အခေါင်တုဲ ကလိဂွံအခေါင်ဗ္တောန် နကဵုစၟတ် ၄/၅-၅/ခဝတ/၆၇၂ တုဲ နကဵုဂကောံသင်မသုန်ဇကုဂှ် ချူလိက်ဘိက်တုဲ ဗက်ပရး အကြာဘာမန် ကေုာံ ကွးဘာတက္ကသိုလ်ရ၊၊ နာဲရတ်တ်ဂှ် ညးပ္တိတ်လဝ် ကဝးဒွက် ပုရဉ္ဇလဳတုဲ သြန်ပရဲ နူကဝးဒွက် ဂှ် ညးတေအ် စကာပ္ဍဲကမၠောန် ဗတောန်လိက်ဏအ် ဗီုကဵု ဖာပ်ဖျုင်ဍာ်၊ တက်လိက်ဘိက်တအ်ရ၊၊

တ္ၚဲမပံက်ဗတောန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲ ၂၇-၀၅-၁၉၉၅ ပ္ဍဲတိုက်ပိဋကတ်မန် ဍုင်လ္ဂုင်ရ၊၊ အစာဂှ် အစာနာဲမိုင်တဝ် ကွးဘာ သင်ကၠုင်စိုပ် သီုဖအိုတ် (၆၉) ဇကု၊ ခရှ် (၈) ဇကုရ၊၊

တၞဟ်နဂွံသၠုင်ပတိုန် ဒြဟတ်ပရေင်ကမၠောန်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၆-၀၆-၁၉၉၅ ဂှ် နာဲရတ်တ် ချူလိက်မွဲတၞး သွက်ဂွံပလံင်ကဵု အစာဒံက်တာနာဲပါန်လှ ညးမဒှ်ဒၟံင် အစာဘာတက္ကသိုလ် ပ္ဍဲဍုင်ဂျပေန်တအ်ရ၊၊ လိက်ဂှ် ခမဳသၟတ်မန် သီုမသုန်ဇကု ထပက်စၟတ်တဲတုဲ ပလံင်ဏာရ၊၊ ဒံက်တာနာဲပါန်လှ ကလိဂွံလိက်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၉-၀၆-၁၉၉၅ ဗ္တံ (၈) ကဵု (၃၀) မိနေတ်ဂှ် ဒံက်တာနာဲပါန်လှ ဆက်နင်ဖုန် ကုနာဲရတ်တ်ရ၊၊ နာဲပါန်လှ ဟီု နကဵုညး ဗိုင်ကဵုဒြဟတ် ပရေင်သြန်ရောင်တုဲ တုဲပၠန် နာဲပါန်လှ ကဵုနင်ကသပ် သွက်ဂွံဆက်ကဵု အစာနာဲဘရှင်ရ၊၊ အစာပါန်လှဟီု နာဲဘရှင်ဂှ် ကေတ်အဆက်ညိ၊၊ ညးဂှ် စိုန်သကီုစိစောန် ပ္ဍဲလိက်တၟအ်အိုတ်ရ၊၊

ဂကောံသင်တအ် ပ္ဍဲတ္ၚဲမဗ္တောန်လိက်ဂှ် ချပ်ဂၞန် ကုညးမတိုန်စိုပ်တအ်တုဲ ဒက်ပ္တန် ဗော်သင်ပံက်ဗ္တောန်လိက်တၟအ်မန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၀၁-၀၇-၁၉၉၅ အခိင်သဝ်တ္ၚဲ (၃) နာဍဳ ပ္ဍဲတိုက်ပိဋကတ်မန် ဍုင်လ္ဂုင် နကဵု နာယက (၈) ဇကု၊ ဗော်ဒုင်ကာ (၂၆) ဇကုရ၊၊ မဟာနာယက ကျာ်ဇၞော်ဥတ္တမ နွံပိုန် ဘာသိင်္ဃုတ္တရ၊ ဥက္ကဌ နာဲကောဝိဒ (နာဲလွဳမန်၊ ကျာ်မြဟ်)၊ ဒုဥက္ကဌ နာဲဣန္ဒာလင်္ကာရ (ဘာကျာ်သြဳမန်၊ ဇာတိကွာန်ဒဒန်ချေတ်)၊ ဟိတဓရ နာဲကုမာရ (နာဲရတ်တ်)၊၊ နာဲဗဳထဝ် (ဒု-ရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲထေရိန္ဒ (စၟဳစၟတ်စရင်)၊ နာဲနရိန္ဒ (ညးဂိုင်သြန်)

သွက်ဂွံချဳဓရာင်ကမၠောန်ဏအ်တုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် သြန်ဗွဝ်ထာဝရ ကောန်ဂကူမန်မွဲရ၊၊ သွက်သြန်ဗွဝ်ဂှ် နူကဵု နာဲပါန်လှ ကဵုသြန်ထံက်ပင် နဒဒှ် သြန်ဂအုံ ၜါကိုဋ်၊၊ ကျာ်ဇၞော်အစာဥတ္တမမဟာထေရ် နွံပိုန်ဘာသိင်္ဂုတ္တရဂှ် မွဲလက်၊ နကဵုဗော်သင်ဂှ် ကၠောန်သဘင် ကဵုဒါန်သြန်ၜါကိုဋ်ဂှ် ပ္ဍဲဘာသိင်္ဂုတ္တရ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၇-၀၉-၁၉၉၅ ဂှ်ရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၂၃-၀၃-၁၉၉၇ ဂှ် နာဲပါန်လှ ဆက်စုတ်မွဲကိုဋ်၊ နာဲအုန်လောန် (ဇာတိကွာန်ပြဳ) ဍုင်ဂျပေန် မွဲကိုဋ်၊ ကျာ်ဇၞော်ဘာၜိုပ်ထဝ်မန်ၜါ လတူဒဵုကျာ်ဇိန ဍုင်မတ်မလီု မသုန်လ္ၚီ၊၊ သြန်တအ်ဂှ် စုတ်လဝ် ပ္ဍဲဗာန်တုဲ ဆအိက်ဟေင် မရပ်စပ်အာရ၊၊

ပံက်ဗ္တောန်လိက်တၟအ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လၟေင်ဗ္တောန်လိက်တၟအ်မန် မရနုက်ကဵု (၂)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲရတ်တ် ကေတ်အဆက် ကုနာဲဘရှင်တုဲ နာဲဘရှင်လေဝ် ညးဒေါအ်ဇူ နူကမၠောန်အလဵုအသဳ သွက်ဂွံဗ္တောန်ကဵု လိက်တၟအ်မန် ကုကောန်ဂကူမန်တအ်ဂှ် စိုတ်ညးထတ်ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ နာဲဘရှင်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ရုင်အလဵုအသဳတြေံ မဆေင်ကဵု လိက်တၟအ် ကေုာံ ဝင်ရ၊၊ တုဲပၠန် ညးဂှ် ဒှ်ဓမာန် အစာလိက်တၟအ်မန် နာဲချစ်သိန်း ရ၊၊

ကလိဂွံအဆက် ကုနာဲဘရှင်တုဲ ဖန်ဇန်ကၠုင် သွက်ဂွံပံက် တန်ဗ္တောန်လိက်တၟအ်မန် ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီုရ၊၊ ကိစ္စပံက်တန်ဗ္တောန် ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် နူကဵုဂကောံ သွက်ဂွံကောပ်ကာဲကမၠောန်ဂှ် တၠဂုန်အစာ နန္ဒပါလ (နာယက)၊ တၠဂုန်အစာကောဝိဒ (ဥက္ကဌ)၊ နာဲရတ်တ် (ရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲဗဳထဝ် (ဒု-ညးရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲအံင်မာန် (သကိုပ်စန်ဒက်) ကေတ်တာလျိုင်တုဲ နူကဵု ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် ဍုင်မတ်မလီု ကဵုအခေါင် သွက်ဂွံဗ္တောန် ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုင်မတ်မလီုရ၊၊ ပ္ဍဲ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၃-၀၅-၁၉၉၆ ဂှ် စပံက်တန်ဗ္တောန် ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုင်မတ်မလီု၊ သင်တိုန်ဗ္တောန် (၁၀၀) ဇကု ခရှ် (၄) တၠ၊ ဗ္တောန်ရိုဟ်တ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲ ၀၁-၀၆-၁၉၉၆ ဂှ် လၟိဟ်မၞိဟ်လုပ်သှ်လိက် ၅၃ တၠ အံင်ဇၞး (၂၈) တၠရ၊၊

ကုညးမအံင်ဇၞးလဝ် (၂၈) ဇကုဂှ်ကီု၊ ညးမအံင်လဝ် တန်ဗ္တောန်လိက်တၟအ် ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် (၈) တၠဂှ်ကီု၊ ညးမကလိဂွံလာပ်ပထမအလုံကၟိန်ဍုင်ဗၟာ လိက်ပရိယတ် တန်သဇိုင်မူလ နာဲဥတ္တမဂှ်ကီု၊ ကၠောန်ဗဒှ် သဘင်ကဵုလာပ် ပ္ဍဲ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၂-၀၂-၁၉၉၇ နကဵိုကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် သဘင်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဒုင်သဇိုင်ရ၊၊

လၟေင်ဗ္တောန် မရနုက်ကဵု (၃)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၀၁-၀၆-၁၉၉၇ ကျာ်ဇၞော်အစာဥတ္တမ (မဟာနာယက) ကေုာံ နာဲရတ်တ် (ရေင်တၠုင်ဖဵု) ကောပ်ကာဲကမၠောန်တုဲ ပံက်တန်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန် ပ္ဍဲဇြပ်ဓမ္မဒူတ ပ္ဍဲဍုင်လ္ဂုင် ဇၟာပ်တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် ကွးဘာတက္ကသိုလ် တိုန်ကတ်လ္ၚတ်လဝ် (၁၁) တၠ၊၊ ညးမဗ္တောန်ဂှ် အစာဘရှင် (နာဲပါပု)၊၊

လၟေင်ဗ္တောန် မရနုက်ကဵု (၄)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗ္တောန်ရိုဟ်တ္ၚဲ နူစၟတ်တ္ၚဲ ၁၂-၀၆-၁၉၉၇ စဵုကဵုစိုပ် ၂၁-၀၆-၁၉၉၇ ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဓမ္မဒူတ ဍုင်လ္ဂုင်၊၊ ညးမကောပ်ကာဲကမၠောန်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အစာဥတ္တမ (မဟာနာဂယ)၊ နာဲရတ်တ် (ရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲဗဳထဝ် (ဒု-ရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲထေရိန္ဒ (စၟဳစၟတ်စရင်)၊ နာဲနရိန္ဒ (ညးဂိုင်သြန်)၊၊ နာဲဘရှင် (နာဲပါပု) ညးမဒှ်အစာ၊၊

ညးမတိုန်ဗ္တောန် သင် ၆၂ လုပ်သွဟ် (၃၄) ဇကု၊ တန်ဗိသ္တာဍောတ် (၂)ဇကု အံင် နာဲဗဳထဝ် မွဲဇကု၊ တန်ဗိသ္တာမူလ အံင် ၂၂ ဇကု၊၊

လၟေင်ဗတောန် မရနုက်ကဵု (၅)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၂-၁၁-၁၉၉၇ စဵုကဵုစိုပ် ၀၇-၁၂-၁၉၉၇ ဇၟာပ်တ္ၚဲအဒိုက်သ္ၚိသဝ် ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန်၊ လိက်တၟအ်ဗၟာ ကေုာံ လိက်အကြီုရာဇာဓိရာဇ်၊၊ ညးမကောပ်ကာဲကမၠောန် ကျာ်ဇၞော်အစာဥတ္တမ (မဟာနာယက)၊ တၠဂုန်အစာဣန္ဒာလင်္ကာရ (ဒု-ဥက္ကဌ)၊ နာဲရတ်တ် (ရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲဗဳထဝ် (ဒု-ရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ အစာနာဲဘရှင်၊၊ သင်မတိုန်စိုပ် ၁၇ ဇကု ကွးဘာတက္ကသိုလ် ၅ တၠ၊၊

လၟေင်ဗတောန် မရနုက်ကဵု (၆)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၃-၁၂-၁၉၉၇ စဵုကဵုစိုပ် ၁၇-၁၂-၁၉၉၇ ဇၟာပ်တ္ၚဲ ပံက်တန်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန် ဗၟာ သီုကဵုလိက်အကြီုရာဇာဓိရာဇ် ပ္ဍဲဘာက္ၜင်ထဝ် ဍုင်မတ်မလီု၊၊ ညးမဗ္တောန် နာဲဘရှင် (နာဲပါပု)၊၊ ညးမကောပ်ကာဲကမၠောန် ကျာ်ဇၞော်အစာသိင်္ဃ (မဟာနာယက)၊ ကျာ်ဇၞော်ပုပ္ဖ (မဟာနာယက)၊ နာဲရတ်တ် (ရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲဗဳထဝ် (ဒု-ရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ သင်မတိုန်စိုပ် ဗ္တောန် (၂၃) ဇကု၊ ကွးဘာတက္ကသိုလ် (၁၁) တၠ၊၊ တ္ၚဲဖျေဟ်ဘာဂှ် ကျာ်ဇၞော်အစာပါလိတ၊ ကျာ်ဇၞော်အစာဝိလာသ (နွံပိုန်ဘာလွဳမာန်ရတ် ကွာန်ကအ်ခပုင်/ဘာထံင်ကှ်ေ ကွာန်ကၟာဝက်)၊ တၠဂုန်အစာ အိန္ဒက (နွံပိုန် ဘာလွဳမာန်ထဝ် ကွာန်ကၟာဝက်) တိုန်စိုပ်လဝ်ကီုရ၊၊

လၟေင်ဗ္တောန် မရနုက်ကဵု (၇)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၅-၀၄-၁၉၉၈ ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် (ဍုင်လ္ဂုင်) ကေုာံ ဗော်သင်ပံက်ဗ္တောန်လိက်တၟအ်မန် ပံင်ကောံတုဲ ပံက်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန် ကေုာံလိက်မန် ဥတုကညင်၊ အစာညးမဗ္တောန်လိက်တၟအ်ဂှ် နာဲထဝ်သောန် (အစာထောန်တုင်)၊ အစာဗ္တောန်လိက်မန်ဂှ် နာဲဘရှင် (နာဲပါပု)၊ ပ္ဍဲဇြပ်ဓမ္မဒူတ၊၊ ကွးဘာ ဗတောန်လိက်တၟအ်မန် သင် (၁၀) ဇကု ခရှ် (၄) တၠ၊ ဗတောန်လိက်မန် အလုံဍုင်လ္ဂုင် ဒၞာဲနာနာဂှ် ကွးဘာ၂၀၀ တၠပြင်၊၊ ညးမကောပ်ကာဲဂှ် ကျာ်ဇၞော်အစာဥတ္တမ (မဟာနာယက)၊ နာဲရတ်တ်(ညးရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲဗဳထဝ် (ဒု-ညးရေင်တၠုင်ဖဵု)၊၊

လၟေင်ဗတောန် မရနုက်ကဵု (၈)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စၟတ်တ္ၚဲ ၀၁-၀၆-၁၉၉၈ စဵုကဵုစိုပ် ၁၀-၀၆-၁၉၉၈ ရိုဟ်တ္ၚဲအဆက်ဆက် ပံက်ဗ္တောန် ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုင်မတ်မလီု၊ ညးမကောပ်ကာဲကမၠောန် နာဲရတ်တ် (ညးရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲဗဳထဝ် (ဒု-ညးရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ အစာနာဲဘရှင် (နာဲပါပု)၊၊ တန်ဗိသ္တာဒေါဝ် နာဲစန္ဒိမာ (ဗဳထဝ်) မွဲဇကု၊ တန်ဗိသ္တာဍောတ် (၈)ဇကု၊ တန်ဗိသ္တာမူလ သင် ကေုာံ ခရှ် (၉၅) တၠ တိုန်လ္ၚတ်လဝ်ရ၊၊

လၟေင်ဗတောန် မရနုက်ကဵု (၉)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နူ ၁၁-၀၁-၁၉၉၉ စဵုကဵုစိုပ် ၀၄-၀၄-၁၉၉၉ ဇၟာပ်တ္ၚဲအဒိုတ် ပံက်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန် ဗၟာ ပ္ဍဲဇြပ်မန်ဓမ္မဒူတ ဍုင်လ္ဂုင်၊ နာဲပါန်လှ ညးမဒှ်အစာတုဲ ညးကောပ်ကာဲဂှ် နာဲရတ်တ် (ရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲဥတ္တမ (ကောန်ဂကောံ)၊၊ ကွးဘာတိုန်စိုပ် သီုဖအိုတ် ၁၆၇ တၠ၊ အစာဘာ တက္ကသိုလ်နူအလဵုအသဳလေဝ် တိုန်ဗ္တောန်လဝ်ကီုရ၊၊ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၁-၀၉-၁၉၉၉ ဂှ် ကဵုလာပ် ကုမၞိဟ်မသွဟ်လိက် (၅၂) တၠ၊၊ အစာချူဒယှ် ချစ်ဦးညို၊ မောင်သွေးသစ်၊ ဆရာမ ခင်နှင်းယု၊ ကလျာတိုန်စိုပ်ကီုရ၊၊

လၟေင်ဗ္တောန် မရနုက်ကဵု (၁၀)[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နူ ၀၂-၀၁-၂၀၀၀ စဵုကဵုစိုပ် ၀၅-၀၃-၂၀၀၀ ဇၟာပ်တ္ၚဲအဒိုတ် ပံက်ဗ္တောန်လိက်တၟအ်မန်ဗၟာ ပ္ဍဲဇြပ်ဓမ္မဒူတ ဍုင်လ္ဂုင်၊၊ အစာဒံက်တာ နာဲပါန်လှ ဒှ်မၞိဟ်ဗ္တောန်၊ ညးမကောပ်ကာဲဂှ် ကျာ်ဇၞော်ဝေပုလ္လ နွံပိုန်ဘာသုဝဏ္ဏဘုမ္မိ ဍုင်သာကေတ(နာယက)၊ နာဲရတ်တ် (ရေင်တၠုင်ဖဵု)၊ နာဲဣန္ဒာလင်္ကာရ (ဒုဥက္ကဌ)၊၊ ကွးဘာတက္ကသဵုကီု သီုသင် သီုဖအိုတ်တိုန်စိုပ် ၁၂၀ တၠ၊ မၞိဟ်လုပ်သွဟ် ၄၅ တၠ၊ သဘင်ကဵုလာပ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၄-၀၁-၂၀၀၁၊၊

လ္ၚတ်လိက်တၟအ် နတဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

၁၉၉၇ ဂိတုဒဳဇြေန်ဘာ ဂှ် နာဲဘရှင်၊ နာဲရတ်ရတ်၊ နာဲဗဳထဝ် ညးပိ အာလ္ၚတ်လိက်တၟအ် ပ္ဍဲဍုင်တြေံဝါခရူ လတူဒဵု ကျာ်နိဗ္ဗရဂါံဂဵု၊ လိက်ဂှ် ဟိုတ်နူမၞိဟ်မင်မဲ ဟွံမဲတုဲ လီုလာ် သှ်ေဆမအက္ခရ်ညိညဟေင်ရ၊၊ ၜိုတ်မအက္ခရ် မဂွံဆဵုဂှ် ရံင်ကေတ်တုဲ ဒဒှ်ရ လိက်တၟအ်ဂှ် ချူလဝ် နူ အေဒဳ ၁၃ ဗွဝ်ကၠံ၊ မဒှ်လိက်တၟအ် တြေံနူလိက်တၟအ် သၟိင်ဓမ္မစေတဳ ပ္ဍဲကျာ်လ္ဂုင်ဏီဂှ် နာဲဘရှင် ပသောင်ထ္ၜးကဵု၊၊

၁၉၉၈ ဂိတုဂျောန် ၁၁ (၁၃၆၀ ဂိတုဇှ်ေ ၜါစွေက်) နာဲဘရှင်၊ နာဲရတ်ရတ်၊ နာဲဗဳထဝ် ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ သင်ကေုာံ ကွးဘာသီုဖအိုတ် ၜိုတ် (၆၀) တၠ အာလ္ရတ် ထီုကအ်ဂေါန် ပ္ဍဲဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဗွဲတၟေင် လ္ၚတ်လိက်တၟအ် သ္ၚာကျာ် နူခေတ်သဓီု (အေဒဳ ၁၀ ဗွဝ်ကၠံ)၊ ကေုာံ ဗီုပြင် ရုပ်ကျာ် ကေုာံအဓိပ္ပါယ် ပၟိက်ညးမကၠောန်ကျာ်တအ် မိက်ဂွံဟီု၊၊

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၃- ၉-၁၉၉၉ ညးဇၞော်ကွာန် (သဝန်းတော) တအ် ကၠုင်ကော် ကဵုလ္ၚတ် လိက်တၟအ် ညးတအ် မဂွံဆဵုကေတ်လဝ် ပ္ဍဲကျာ်ကွာန်ညးတအ်၊ တၠဂုန်အစာဥတ္တမ (ပါဠိပါရဂူ)၊ အစာဒံက်တာနာဲပါန်လှ၊ အစာနာဲဘရှင်၊ နာဲရတ်ရတ် အာလ္ၚတ်တုဲ ဂွံတီကေတ် ဒဒှ်ရ မဒှ်လိက်တၟအ် လက်ထက်သၟိင်ဗညာဥူ လိက်ဂှ် ကဵုလဝ်ယၟု လိက်ကျာ်ဇြငံ၊၊

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၄-၁၂-၂၀၀၀ ဂှ် ဂွံမိင်ကေတ် လိက်တၟအ်မန်တၟိမွဲ မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဍုင်ဘုရားကြီးတုဲ အစာနာဲထဝ်သောန်၊ နာဲဘရှင်၊ နာဲမိုင်တဝ်၊ နာဲကောန်တာန်၊ နာဲၚိုဲဠာ၊ နာဲသိင်တဳ၊ နာဲကာန်စဳ၊ တၠဂုဏ်အစာဓမ္မ၊ တၠဂုဏ်အစာဓမ္မာနန္ဒစာရ၊ နာဲရတ်ရတ်တအ် အာလ္ၚတ်၊၊ လိက်ဂှ် ဒှ်လိက်တြေံနူ လိက်သၟိင်ဓမ္မစေတဳဏီရ၊၊ ဆဂး မအက္ခရ်လီုဗွဲမလောန်တုဲ ဗှ်ဟွံဂွံရ၊၊ တုဲဂှ် ညးတအ် အာလ္ၚတ် လိက်တၟအ် လက်ထက်သၟိင်ဓမ္မစေတဳ ပ္ဍဲအရှာံကျာ် မဟာဝိဇယရံသဳ၊ လိက်တၟအ်ကျာ်ပန်၊ လိက်တၟအ်သီကလျာဏဳ၊၊

နိဂီုဂကောံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စပ်ကဵု သြန်ဗွဝ်ထာဝရ ကောန်ဂကူဂှ် ဗွဲကြဴ ဟိုတ်နူ ၚုဟ်မးသြန်စှ်ေ ကတဵုဒှ်ကၠုင် ဗွဲမသကာတ်မြဟ်တုဲ သြန်မစွံ ပ္ဍဲဗာန်ဂှ် ၚုဟ်မးဟွံမဲရ၊၊ မွဲလပါ်ဂှ်ပၠန် နူကဵု ကောန်ဇာတ် နာဲပါန်လှ ကၠုင်ဗက်ဟီုမံင် ညံင်ဂွံကလေင်ကဵုသြန်ဂှ် ကုညးတအ်ရ၊၊ ညးတအ်ဟီု စုတ်ပ္ဍဲကမ္မဏဳမွဲမွဲမဂး ခိုဟ်နူ စုတ်ပ္ဍဲဗာန်ဏီ၊၊ ညးတအ် ဖန်ကဵု ညံင်ဂွံဂွံ အိက်သြန်ဂၠိုင်င်ရောင်၊၊ ဗွဲကြဴညိ သီုအလဵုဇကု နာဲပါန်လှ ဂးကၠုင်ဒၟံင်ကီုရ၊၊ ဟိုတ်နူ မကၠုင်ဟီု မဂၠိုင်ကဵုအလန် ညံင်ညးမဗက်ခတှ်တုဲ သြန်နွံပ္ဍဲဗာန် သီုဖအိုတ် (၇၂၁၁၇၂) ထပှ်ကိုဋ်ၜါဠက်မွဲလ္ၚီမွဲကၠံထပှ်စှ်ောဒစိတ် ဂှ် ညးရေင်တၠုင်ဖဵု နာဲရတ်ရတ် ပတိတ်တုဲ ပအပ်ကဵု နာဲပါန်လှရ၊၊ သြန်ဗွဝ်ထာဝရဂှ် နူစဒက်ဂွံ ဂွံကဵုလာပ် ကုညးမအံင်လိက်တၟအ် သီုဖအိုတ် ၜါကိုဋ်ဓဝ်ဟေင်ရ၊၊

နူသၞာံ ၁၉၉၉ ဂှ် ဒု-ရေင်တၠုင်ဖဵု နာဲဗဳထဝ် (ဗွဲကြဴ ဒှ်အာ နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ) တိတ်အာ ဒေသပယျဵု ပ္ဍဲကွာန်ဝင်က ပံင်ကဵု နာဲကသုမန်တုဲ ဒက်ပ္တန် လိက်ပရိုင်သၞံင်တိုင် နူဂှ် စိုပ်အာဍုင်ဒိန်မက်၊၊ စိုပ်သၞာံ ၂၀၀၁ ဂှ် နာဲရတ်တ် ညးမဒှ်ညးရေင်တၠုင်ဖဵု လေဝ် စိုပ်အာ တိဗၠးၜး နူဂှ် စိုပ်အာ အမေရိကာန်တုဲ ဗော်သင်ပံက်ဗ္တောန်လိက်တၟအ်မန်ဂှ်လေဝ် အုပ်ကၠေအ်အာနိဂီု အတိုင်ဂှ်ကီုရ၊၊

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကမၠောန် ဂကောံပံက်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန် ဗွဲခမၞောန်၊ လဂါံအာဇာနဲ ကၞပ် (၅)၂၀၀၀ ဂိတုဒဳဇြေန်ပါ၊၊
မြမောဝ်သြဝါဒ ကေုာံ သောင်ကလးစရင် ဗော်သင်ပံက်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်မန် သၞာံ ၁၃၅၀၊၊