သ္ၚိနာဲဓမာတ်၊ ဝတ္ထုဇမၠေအ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

သ္ၚိနာဲဓမာတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

"ၝောအ် ဟမာဏအ်ဂှ် အလီဇၞော်ဇၞော်ဏောင်၊၊ လွဟ်ဇကု ပအပ်ကဵုဍေဟ် ဟွံဂွံ၊၊ ဒးကၠုင်အလီကဵုဍေဟ် ဖဲရ၊၊ အလန်ဏအ် လ္ပကဵု ဒးအလီဍေဟ် ပၠန်ညိ၊၊ လွဟ်ဂှ် ကၟာဲလဝ်၊ ဗလးထောအ် ဟွံဂွံ၊၊ ရမ္သာင် ကျာ်ဇၞော်နွံပိုန်ဘာဇၞော် မဟီုဂး ပ္ဍဲသဘင်ကောံဓရီုမွဲ နူဗဳဒဳယောတေအ် ဗြုဒၟံင် အကြာရမ္သာင်ပသဲ ’ဍေင် ဍင်၊ ဍေင် ဍင်’ ပ္ဍဲသ္ၚိဓမာတ်ပသဲ ညးၜါ ဗြဴကဵုတြုဟ် အဃောမတက်ဒၟံင် ကဝါတ်ဂှ်ရ၊၊

"ကျာ်ဇၞော်ပိုဲဏအ် ဂံင်ကွေဟ်ဟ်၊၊ ယဝ်ရ ဗီုခေတ်ကၠာတေအ်တှ်ေ ဍေဟ်ပၠောပ်ထောအ် ထံင်ပၠန်ရ၊၊"လဓဳဂှ် ဂးကဵု မဂဳညးတေအ်ရ၊၊

လဓဳ ကဵု မဂဳ ညးၜါဝွံ နူဂယးပြဟ် ကတဵုတုဲ မဂဳ အာရာန်ဖျာ သွက်ဂွံဍုန်တောမ်၊၊ လဓဳကဵု ကောန်ခဒေအ်ဂှ် ဍိုန်အာ ကွဳလိုန် အာသုင် ဍာ်လက်ဖက် ပ္ဍဲဆေင်၊၊ လဓဳ သုင်ဍာ်လက်ဖက်တုဲ စလုပ်ကမၠောန် ပ္ဍဲရုင်ဓမာတ် ညးတအ်ရ၊၊ မဂဳ ဍုန်ပုင်သွစိန်အိုတ် ညးတအ် သီုမွဲအိန်ထံင် စပုင်၊၊ စပုင်တုဲ ကောန်ဝုတ်ဂှ် အာဘာ၊၊ သီုညးၜါ လုပ်ကၠောန် ပ္ဍဲရုင်ဓမာတ်ဂှ် စဵုတ္ၚဲသဝ်ရ၊၊ ကောန်တှ်ဂှ် ဝေင်ဒၟံင် အကြာညးတအ် ပ္ဍဲရုင်ဓမာတ်ဂှ်ကီုရ၊၊ ရုင်ဓမာတ်ညးတအ်ဂှ် သြိုင်လဝ် မွဲအဆက် ကုသ္ၚိညးတအ် ဗွဲဂတမုက်ရ၊၊ ပ္ဍဲရုင်ဓမာတ်ညးတအ် လပါ်ဇိုင်ဒပ်ဂှ် နွံ ဒၞာဲဂ္ဇအ်ဂၠိင်င်မွဲ၊ လပါ်ပုင်ဂှ် နွံဖဴဓမုင်မွဲ၊ လဒေါဝ်ရုင်ဂှ် နွံပးမွဲ၊၊ သီုဖအိုတ်ဂှ် နွံဆၜိုတ်ဏအ်ရ၊၊ လေအ်ဍံက်ဇမၞော် သၟတ်၊ ခၚေပ်ပသဲတအ်ဂှ် ညးစွံလဝ် သၟဝ်သ္ၚိညး မနွံကဵုပါင်တြင်တုဲ ကပေါတ်ညးတအ် မၞုံပၟိက်ဂှ်တှ်ေ ညးတအ်လုပ်ကေတ် သၟဝ်သ္ၚိဂှ်ရ၊၊ မ္ၚးရုင် လပါ်ပုင်ဂှ် နွံကမၠိုင်မွဲ၊၊ ဇိုင်ဇိုင်ကမၠိုင်ဂှ် တဵုလဝ် တၞံပကဴ ညိညရ၊၊ သွက်သ္ၚိကၟိန်ညးတအ် အရာမၞုံပၟိက် ဍာ်ကီု၊ ကမၠောန်ပၞော်သြန်လုပ် ရုင်ကမၠောန်ညးကီု သီုဖအိုတ်ဂှ် နွံဒၟံင် ပ္ဍဲဂအာင်ကၠအ်သ္ၚိညးတအ် ဖအိုတ်ရ၊၊

"ကျာ်နှော်လေဝ် ဗျုရ ဍေဟ်ရပ်လေဝ် မုဟုမေင်၊၊ အဘ ကေင်လဴမံင် ကၠာတေအ် ကျာ်နှော် ကေင်ဒးလဝ်ထံင်ကီု၊၊"မဂဳဂှ် ဟီုကဵု လဓဳညးတေအ်၊၊
"ကျာ်နှော်ပိုဲဏအ် သာမံင် ဟယျဟာ၊၊ ကၠာတေအ် ညးကဵုကျာ်နှော် ဘာဝါ၊ တြေံတေအ် ညးၜါကၠေအ်အာ မွဲမွဲလစုတ် စိုပ်အာဂြိုပ်် ပ္ဍဲဒပ်မန်တေအ်၊၊"လဓဳဂှ် ဆက်လဴကဵု မဂဳညးတေအ်၊၊


ရမ္သာင် စက်သမၠဲရမ္သာင်မွဲ ဗြုကၠုင် နူဇမ္ၚောဲဂှ် ကြပ်ကၠုင် ဂွံမိင်ကေတ်ကၠးကၠး
"မင်းဘူးမြို့ သာသနာ့မဏ္ဍိုင် ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၌ သီတင်သုံး စာသင်နေကြတဲ့ သင်္ဃာတော် ရှင်သူမြတ်များ ဆွမ်းကွမ်းပရိက္ခရာအတွက် သူတော်စင် ဒါယကာ ဒါယိကာမ အပေါင်းတို့ နိဗ္ဗာန်အကျိုးကို မျှော်ကိုး၍ ပါဝင် လှူဒါန်းကြပါရန် နှိုးဆော် တိုက်တွန်းအပ်တယ် … သာသနာတော် …၊၊"

မၞိဟ်တြုဟ် မလတက်လဝ် ပလောအ်ဗုဗု မဗကေတ်ဒၟံင် ကဵုဗဗိုက်ဂၠံင်၊ ပဠက်မုက်ဍေင်ဒၟံင်မွဲ ပဒေါအ်ကွဳလိုန်၊ ကေတ် လှိုင်သြန်မွဲတုဲ လုပ်ကၠုင် ပ္ဍဲရုင်ဓမာတ်ညးတအ်ရ၊၊ စက်သမၠဲရမ္သာင်ဍောတ်တ်ဂှ်မွဲ ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ကွဳလိုန်ဂှ် မသက္ကုဒကုတ် ဖ္ဍောတ်ဗြုဆဝ်မ္ၚုဟ်ဒၟံင် ညးတၠသဒ္ဓါတအ်ရ၊၊ မဂဳဓမာတ်ဂှ် ဂၠံက်ကေတ် သြန်တာန်ၜါကၠံမွဲတၞး လံင်စုတ် ပ္ဍဲလှိုင်သြန် မၞိဟ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်ဂှ်လေဝ် မုဟွံဟီုမွဲသာ် ဓရေက်တိတ်အာ ဇရေင်ကွဳလိုန်ဇကု၊ စွံလှိုင်သြန်ဂှ် ပ္ဍဲထိုင်ဍုတ်ကွဳလိုန်တုဲ ဓရိုဟ်ဏာ ကွဳလိုန်ညးတေအ် သ္ၚိဂတတေအ်ရ၊၊ ရမ္သာင် စက်သမၠဲရမ္သာင်ဂှ် ဂွံမိင်ဒၟံင်ဖိုဟ်ရ၊၊


"ကောန်သြန်ဟီု ရာန်ကဵုဍေဟ် ပၞောန်မွဲ၊၊ ဍေဟ်ဒးရပ်မံင် ပၞောန်ကဝ်ကဝ်၊၊"လဓဳဓမာတ်ဂှ် လဴကဵု မဂဳညးတေအ်၊၊ "မုပ ပၞောန်ဍေဟ် ကဝ်အာ ဣပၠန်ရ၊၊ မွဲ ၜါကၠံ မွဲတဲ၊ အဲရာန်ကဵုလဝ်၊၊ ဒုန်အရေက်ရ တာန်ကဵု မုက်ကောန်ဟကု၊၊"မဂဳဂှ် ဟီုကဵု အဓဳညးတေအ်၊၊ "ဍေဟ်ဖျေလဝ် လိက်မန်၊ အဲဟီုလဝ်ကဵုဍေဟ်၊ ယဝ်ရအံင်တှ်ေ အဲရာန်ကဵုတၟိ၊၊"အဓဳဂှ် ဆက်လဴကဵု မဂဳညးတေအ်ရ၊၊


ဒါယကာဘာ နူဘာဇၞော် ၜိုတ်မသုန်တၠ စိုပ်ကၠုင် ရုင်ဓမာတ် ညးတအ်ရ၊၊
"အနာဲ ဂဇအ်ခုင်လေဝ်၊"လဓဳဓမာတ်ဂှ် ဟီုကဵု ဒါယကာဘာတအ်ရ၊၊ ညးလ္ၚဵုဂှ် ဂဇအ်လတူခုင် ညးလ္ၚဵုဂှ် ဒတဴဒၟံင် အတေအ်အဏအ်ရ၊၊
"ပလိုင်ဗှ်ေတအ် ဍာ်နွံမံင်ဖိုဟ်ဟာ၊၊" မၞိဟ်မွဲဂှ် သၟာန်တုဲ မဂဳဓမာတ်ဂှ် သှ်ကဵု "ယွံ အနာဲ၊ ဆဂး ဍေဟ်ဟွံကေဝ်စ ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ သုင်ဍာ်လဖက် အနာဲ၊၊" ညးတေအ် ဘိက်ဏာရ၊၊
"မုပၟိက်ရော ဟကာဘာနှော်"လဓဳဓမာတ်ဂှ်သၟာန်၊၊
"အေ၊ ကျာ်ဇၞော် ကလိဂွံ တဆိပ်အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ဣယျ သၞာံဏအ်၊၊ မိင်ကီုဟာ၊၊"ဒါယကာဘာဇၞော် နာဲဍောတ် ဟီု၊၊
"တ္ၚဲသဳ ဟပေင်ဖဝ်ရဂိုန်ဂှ် အဲအာဘာ၊ ဂုန်အစာဟီု ကျာ်နှော်အာ နေပျဳဒဝ်၊ အာကေတ်ဘွဲ့၊၊ ဘွဲ့လှုင်အိုတ်ရ၊ ကွေဟ်ဟာ၊၊"ညးတေအ် သှ် သီုသၟာန်ဏာ နကဵုပဳတိရ၊၊
"သှ်ေမံင်ဏီ သၠုင်အိုတ် ဟွံသေင်ဏီပုဟ်၊၊ ဂွံဂွံ တဆိပ်ဏအ်ဂှ် ကျာ်ဇၞော် ဂစာန်ဒၟံင် လအ်ရ၊၊ ပိပန်သၞာံဒှ်ရ၊၊ လိင်မၞိဟ် ချူအတ္ထုပ္ပတိတအ်၊ ခရိတ်အာဗက်လဝ် ကလအ်စလဝ် မၞိဟ်ဌာနဝေါန်ဂျဳစဂှ် အိုတ်ထောအ် လှုဲၜိုတ် ၂၀၀ ကိုဋ်ဒှ်ရ၊၊ ချူအတ္ထုပ္ပတိကၠးကၠး အိုတ်အာ တၟာဂလိုင်၊၊ ဂုန်စာပိုဲ ချူဟွံဂွံ၊ ဒးလိင်နင် လကျာ်ဗၟာ နူအဝ၊၊"
"ဗီုဂှ်ဏောင်ဟာ၊၊ ဂူပိုဲ တၞံနွံ ၜိုတ်လ္ၚီ၊ ဂွံပိဗြဲဂှ် အဲကော်လဝ် ၁၀၀ ကိုဋ်ဂှ် မၞိဟ်ရာန် ဟုမွဲ၊၊"ညးတေအ် ဒှ်အမ်သဝ်စိုတ်ရ၊၊
ဒါယကာဘာဇၞော် ဆက်ပသောင်ကလး"နာဲဟမာတ် တီမံင်ရ၊ ကျာ်ဇၞော်ပိုဲဂှ် ပါဒၟံင် ပ္ဍဲပရေင်ဍုင်ကွာန်၊ ပ္ဍဲလပါ်မန်၊၊ တုဲပၠန် လကျာ်မန်ပိုဲ မၞိဟ်ဂွံလဝ် ဟွံဂၠိုင်ပုဟ် တဆိပ်စဏအ်ဂှ်၊၊"
"ကျာ်နှော် ဗိုင်ဟီုကဵုဍေဟ်တအ် ညံင်အမောတ် ဂွံကၠုင်မှာန်မှာန် ဂွံဟာ အနာဲ၊ ဂွံလဝ် ဘွဲ့ဂှ်တုဲ၊၊"မဂဳဓမာတ်ဂှ် သၟာန်၊၊
"ဍေဟ်လောဲအာ ဖအိုတ်ရ သွက်ကွာန်ပိုဲ၊၊ စကာ ယၟုညးတုဲတှ်ေ ဂတနူဏအ်၊၊"နာဲဍောတ်ဟီု၊၊
"ခိုဟ်လေဝ် အမောတ်ဟုကၠုင် ဒးတံင် ဟမုင်၊ လအ်ဂွံ၊၊ ပံက်စက်ပၠန်လေဝ် ဟရိတ်ကၠေင် ဒုင်ဟွံမာန်၊၊"မဂဳဓမာတ်ဂှ် ကရောတ်ဏာ၊၊
"ယွံ၊ ပိုဲတအ် ကၠုင်လၟုဟ်ဂှ် ကိစ္စတၞဟ် ဟွံသေင်၊၊ ဗီုဗီုဏအ် မွဲအယုက် မွဲအလန်ဏအ်ရ ပိုဲဂွံဆဵု၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ တၠဂုန်အစာ ညးမိက်ဂွံကၠောန် သဘင်ပတိုန်စရာဲ ကျာ်ဇၞော် ပေါဲဇၞော်ဇၞော်ဏောင်၊၊ ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ဗျုယျတှ်ေ၊၊ နိမန်သင် ၅၀၀ ဇကု၊ သြိုင်ခန်ကၞာ ပ္ဍဲသလာတ်လဒေါဝ်ကွာန် ဇၞော်ဇၞော်၊ တက်ကၞာထးတုဲ ဖာပ်ဗ္စကၟုဲစတုဒိဿာ၊၊ ဗီုညးကၠောန်ဒၟံင် ပ္ဍဲလ္ဂုင် စတေအ်လေဝ်၊၊ တုဲပၠန် လိင်နင် ရဲဒယှ်ေဒွက် နူလ္ဂုင်၊၊ ကဵုဗဵု မးမး၊၊"ဒါယကာဘာဇၞော်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵု၊၊
မဂဳဓမာတ်ဂှ် တတ်ဟီုတိုန်၊၊ "အလန်ဏအ် ဂွံဗဵုဇာတ်ဠာက် အဂုင်ရ၊၊"
"ယွံ၊ တလဂုန်အစာ တော်လဝ် ဒးစကာဝတ္ထုသြန် တၟာဂလိုင် မွဲတဲ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးဖျေဟ်လဝ် ဒါယကာမွဲသ္ၚိတှ်ေ ဒးစုတ် ပိကိုဋ်၊၊"
နာဲဓမာတ် ရံင်အာ ဂၠံင်လပါ်မဂဳညးတေအ်တုဲ မဂဳညးတေအ်ဟီုတိုန် "ညးတၞဟ်ဒှ်တှ်ေ ဇကုဒးဒှ်ကီုရ အနာဲ၊၊ ပၠောပ်လဝ် အဝါတ်ဂှ် ဟုဂွံလှုဲဏီ၊၊ တုဲပၠန် ရာန်လဝ် အသဲတုဲ လှုဲပိုတ်မံင်ညိ၊၊ ဆလအ် ဒးကဵုရော၊၊"
"သတ္တဟဂတတေအ် ဂွံတှ်ေခိုဟ်ရ၊၊" ဒါယကာဘာဇၞော်ဂှ်ဟီု၊၊
"ဂွံလေဝ် အနာဲ၊ အဲအာကဵုအနာဲ အပါတ်ဂတဏအ်၊၊ ပိုဲဂွံလှုဲ အဝါတ်တှ်ေ၊၊""မဂဳဓမာတ်ဂှ် သှ်တုဲ
"ဂွံ၊ ကၠုင်ကဵု ပ္ဍဲသ္ၚိ လေဝ်ဂွံ၊၊ အာကဵု တလဂုန်အစာ လေဝ်ဂွံ၊၊ ပိုဲတအ် ဆက်အာကၠာဏး၊၊ သှ်ေမံင် သ္ၚိတၟာဂလိုင်ဏီ"ဒါယကာဘာဇၞော်ဂှ် ဂးတုဲ ညးတအ် တိတ်အာ နူရုင်ဓမာတ်ဂှ်အိုတ်ရ၊၊ ညးၜါဂှ် ဆက်ကၠောန် ကမၠောန်၊ ရမ္သာင်လေအ်ဍံက်လေဝ် ဆက်ဗြုတိုန် ဍေင် ဍင် ပၠန်ရ၊၊


တ္ၚဲသဝ်ရ ကောန်ဝုတ် မိကောန်သြန် စိုပ်ကၠုင်သ္ၚိ သီုဓဝ်ပဳတိရ၊၊
"အပါ အဲဂွံလာပ်ပထမ ပ္ဍဲလိက်မန်ဂှ်၊၊"ကောန်ဝုတ်ဂှ် ဂးကဵုအပါဇကုရ၊၊
"ကွေဟ်ဟာ၊ ခိုဟ် ကောန်ဝုတ်၊၊"လဓဳဓမာတ်ဂှ် ဟီုဏာ သီုစိုတ်ဟွံပါတုဲ
"အပါဝိုတ်ထောအ် ဟွံဂွံပုဟ်ဏး၊ အပါဟီုလဝ်၊ အပါရာန်ကဵု ပၞောန်တၟိမွဲသေင်၊၊ အဲကေတ် ပၞောန်ကဝ်သေံ၊၊"ကောန်ဝုတ်ဂှ်ဂးတုဲ
မဂဳဂှ် ဟီုတိုန် သီုဒေါသ "တီဂၠံင်ပၠေင်၊ ဂၠံင်ကေတ် ကၠးကၠး၊၊"
ကောန်ဝုတ်ဂှ် သီုမအောန်စိုတ် ခဒါမ်တိုန်အာသ္ၚိတုဲ ၚုင်ဒၟံင် လတူသ္ၚိ ညးမွဲဓဝ်ရ၊၊ ညးလဵုမွဲလေဝ် ဟွံကၠုင် ဗဒါဲညးတေအ်ရ၊၊


"အမူ ကောန်သြန် ရော၊၊"သကအ်ရဲ မိကောန်သြန် သၟာန်၊၊
"ဍေဟ် နွံလတူသ္ၚိ"လဓဳဓမာတ်ဂှ်ဟီု၊၊
"အနာဲ အဲဂွံဒုတိယ ပ္ဍဲလိက်မန်၊၊ အပါပိုဲ ညးရာန်ကဵု ထိုင်တၟိမွဲမ၊၊"ကောန်ၚာ်ဂှ် ဗွဲမကေတ်ဂုဏ်စရာဲ ဟီုကဵု လဓဳဓမာတ်ဂှ်တုဲ တိုန်အာသ္ၚိ လုပ်အာ ဇရေင်မိကောန်သြန်ရ၊၊
ဂွံမွဲလစုတ်ဂှ် "ဝါ၊ ဟဳ ဟဳ"ကောန်ၚာ်ဗြဴဂှ် လရိုအ်တိတ်ကၠုင်ရ၊၊
"မုဒှ်ရော"မဂဳဓမာတ်ဂှ် သၟာန်ကောန်ၚာ်ဗြဴဂှ်၊၊
"ကောန်သြန် တက်စုတ်အဲ၊၊"ဂးတုဲ လရိုအ်တိတ်အာရ၊၊


မဂဳဓမာတ်ဂှ်လေဝ် ဒှ်ဒေါသ"ဣဗြဴဏအ် ဂွံကြမ် ဟလိုင်ဂှ်၊ ဝေတ်မံင်ကီုရ၊၊"ဂးတုဲ ရပ်ဂွံကၟဟ် တိုန်အာသ္ၚိရ၊၊ ရမ္သာင် တက်ဒုက် ပုမ် ပုမ် ကဵု ရမ္သာင်လရိုအ်ကရေဲ "သြယာဲအမေ အဲဖေက်ရ၊၊ သြယာဲအမေ အဲဖေက်ရ ဟဳဟဳ"နူပ္ဍဲသ္ၚိဂှ် ကဵု ရမ္သာင် ပသဲ လတူပး "ဍေင် ဍင်"ညံင်ရဴဆေင်ဂဳတ နူလ္ဂုင်ကီု ဗြုကဓဵုဒၟံင် ပ္ဍဲသ္ၚိရုင်ဓမာတ်ဂှ်ရ၊၊


နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ
၀၂-၀၆-၂၀၁၈