ဂကူလိက်နာနာ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

လိက်ဂှ် ဒှ်ကပေါတ်မဆက်စၠောအ် (communication) မွဲဂကူရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုယ်ချူလိက်မ္ဂး ပိုယ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မဆက်စၠောအ် ကုမၞိဟ်မဗှ်လိက်ပိုယ်ရ။ ဟီုမွဲသာ်ပၠန် မၞိဟ်မချူလိက်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မပလံၚ် တုဲ မၞိဟ်မဗှ်လိက်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မဒုၚ်တဲရ။ ယဝ်ရ ဒးဟီု နကဵုဂလာန်ဗၞိက်ဖျာမ္ဂး မၞိဟ်မချူလိက်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မသွံဖျာတုဲ မၞိဟ်မဗှ်လိက်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မရာန်ဖျာရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ မၞိဟ်မချူလိက်တအ် ဗွဲမကၠးဖ္ဍး ဒးကၠိုဟ် ဒးတီကေတ်လဝ် လိက်ဇကု မချူလဝ်ဂှ် ရန်တၟအ်လဝ် မၞိဟ်ဗီုလဵု မဗှ်ရောရ။ ကာလဂှ်ဟေၚ် ဇကုဂွံဖန်ဇန် လိက်ဇကု ညံၚ်ဂွံကိတ်ညဳ ကုမၞိဟ်မဒုၚ်တဲ လိက်ဇကု (ဝါ) မၞိဟ်မရာန် ဖျာဇကုဂွံရ။

လိက်ဂှ် ဗွဲအပြောမ် ပါ်လဝ် နွံ (၂) ဂကူ (genre) ရ။ လိက်ဂကူဒဒှ်ဍာံ (Factum) ကဵု လိက်ဂကူမဖန်ဗဒှ် (စိတ်ကူးယဉ်) (Fiction)။

လိက်ဂကူဒဒှ်ဍာံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁)လိက်မဂရၚ်ဗ္တီ (report?/Berettende)

 1. စၟတ်သမ္တီလၟေၚ်တ္ၚဲ/ဒါယ်ယာရဳ (မဒှ်လိက် မဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပူဂိုလ်) (Diary/Dagbogsnotat)
 2. ပရိုၚ်၊ လိက်ပရေၚ်ပရိုၚ် (ပရူဒဒှ် မဒှ်ဍာံ) (News/nyhedsartikel)

(၂)လိက်မကဵုဗဟုသုတ (Informative/Informerende)

 1. လိက်ပရေၚ် ပ္ဍဲပြကိုဟ်အညာ (Encyclopedia article/leksikonartikel)
 2. လိက်ပရေၚ် ပ္ဍဲ မပ္တံ လိက်မဂ္ဂဇြေန်/ဂျာနေဝ်/ဝေါပ်သာ် (artikel i fagblad/vidensformidlende/hjemmesider)

(၃)လိက်စၞောန် (Instructional/Instruerende)

 1. ဂြန်/ဂဥုဲ၊ ဗီုဍုန်တောမ် (recipe/opskrifte)
 2. စၞောန်ဗီုမသုၚ်စောဲ၊ စၞောန်ဗီုဂွံဗဂပ် (Instructions/brugsanvisning)

(၄)လိက်ပတိုန်လညာတ် (Argumentative/argumenterende)

 1. လိက်ဗစိုပ်အေဝ်ဒဳတာ/လိက်နူညးမဗှ်လိက် (Letter to the editor/læserbreve)
 2. ဂလာန်အေဝ်ဒဳတာ (Editorial/ledere)
 3. လလောၚ် (ကြော်ငြာ) (Advertise/reklamer)

(၅)လိက်သရောပ် (Compacting/komprimerende)

 1. စၟတ်သမ္တီကောံဓရီု (Minutes/referat)
 2. သရောပ် (Summary/Resume)

(၆)လိက်စဳပၞောန် (Regulative/regulerende)

 1. သၞောဝ်၊ ဥပဒေ၊ (Low and administrative order/love og bekendtgørelser)
 2. လိက်သာၚ်ဘုတ် (Signpost/vejskilt)

လိက်ဂကူမဖန်ဗဒှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁)လိက်လလဴပူ (Narrative/fortællende)

 1. ဝတ္ထုဇမၠေအ် (novelle)
 2. ဝတ္ထုဇမၠိၚ် (roman)
 3. ပေါမ် (adventure/eventyr)

(၂)လၚ်္ကာ (lyric/lyriske)

 1. ကဗျ (Poem/digt)
 2. ဒွက် (song/sang)

(၃)လၟောဝ်ဇာတ် (Dramatic/dramatiske)

 1. လဝေၚ်ဇာတ် (performer/skuespil)
 2. TV-serier
 3. film

နိသ္သဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

Genreskrivning i skolen, Mette Kirk Mailand [[Category:]] [[Category:]]

[[Category:]]