မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဍာ်သ္ၚု (ဝတ္ထုဇမၠေအ်)

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝတ္ထုဇမၠေအ် − ( ဍာ်သ္ၚု )

စိုပ်အခိၚ်လဒေါဝ်တ္ၚဲ နာဲၜံက်တဝ်ကဵုနာဲအမ်သဝ်ညးၜါ ကသေအ်ကၟဝ်ကေတ်သ္ကံရဲညးတံၜိုတ်မၞိဟ်စှ်တုဲ −− ဟေရဲတံ ပိုဲမၞိဟ်စှ်ဏံ ရာန်ကေတ်နၚ်ဍာ်တာမၞိဟ်မွဲမွဲပဠၚ်မ္ဂးတှ်ေ ဂွံမွဲထၟာဲဒးဂစပ်ရဏောၚ်။


ဓဝါဲဂှ် နာဲအမ်သဝ်ကဵုနာဲၜံက်တဝ် သီုကဵုသ္ကံရဲတၞဟ်မသှ်ေမံၚ်မၞိဟ်ဒစာံဂှ်လေဝ် ဗီုညးကဵုညးအာဂၠာဲရာန်နၚ်ဍာ်တာတုဲ ချိန်ခဏဂှ် နာဲၜံက်တဝ်ကသပ်တိတ်ကၠာ၊ ယဝ်အဲမွဲကေတ်နၚ်ဍာ်သ္ၚုမွဲပဠၚ် နှဴကဵုဍာ်တာဍေံတံဒစိတ်ပဠၚ်မ္ဂးတှ်ေ သာ်လဵုလေဝ် ဍေံတံဟွံတီ။


လပါ်နာဲအမ်သဝ်ဂှ်လေဝ် ညးတေံချပ်လဝ်ဗီုနာဲၜံက်တဝ်ဂှ်ကီုတုဲ ကေတ်နၚ်ဍာ်သ္ၚုမွဲပဠၚ်ကီု၊ သ္ကံရဲသှ်ေနွံဒၟံၚ်ဒစာံတံပၠန် ကသပ်တိတ်ဒှ်အာမွဲဗီုအလုံမၞိဟ်စှ်ဂှ်တုပ်အာတုဲ − ကာလတက်ဝိုၚ်ဂ္ဇံသုၚ်ဍာ်တာဂှ်ဟေၚ် − မွဲထၟာဲဂှ် ဍာ်တာမွဲတော်ဟၟဲ ။


နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

https://www.facebook.com/groups/1806937629467025