ကၟာမြကာန်၊ လိက်တၟအ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
လိက်တၟအ် ကၟာမြကာန်
အစာကဝိ ဟွံတီ
ဍုင် ဗဒါဲဍုင်ဗုကာံ
ဘာသာ မန်
ပရူပရာ မၜံက်ခုဲကၟာ
ဂကူလိက် စၟတ်သမ္တီ
ဒၞာဲ တိုက်ထ္ၜး ကောန်ဂကူ ဍုင်ဗုကာံ
စၟတ်တ္ၚဲမပ္တိတ် အေဒဳ ၁၁ ဗွဝ်ကၠံ
ဗီုမပ္တိတ် တၟအ်ခတှ်ေ
မုက်လိက် ၄ ကရေက်
လိက်တၟအ်မန် မြကာန် ဍုင်ဗုကာံ

လိက်တၟအ် ကၟာမြကာန် (အၚ်္ဂလိက်: Myakan Mon stone inscription, Burmese;ပုဂံ မြကန်ကျောက်စာ) ဝွံ ဗွဲကိုပ်ကၠာ မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဇိုင်ကၟာမြကာန် (မြကန်) ပ္ဍဲဇိုင်ဒဵု (တူရွင်း) ဗွဲဒိုဟ်အဂၞဲ ကုဍုင်ဗုကာံတုဲ လၟုဟ်ထ္ၜးပျးလဝ် ပ္ဍဲတိုက်ထ္ၜးပျး ဍုင်ဗုကာံရ၊၊ လိက်တၟအ်ဝွံ ချူလဝ် ပ္ဍဲတိုင်တၟအ်ပန်ကၠင်မွဲ မၞုံသမၠုင် ၄ ပေ၊ ၁ ၝောအ်တဲ၊ အနာံမွဲလပါ်ဂှ် နွံ ၁ ပေ ကဵု ၈ ၝောအ်တဲ၊ မွဲလပါ်ဂှ် နွံ ၁ ပေ ကဵု ၄ ၝောအ်တဲ ချူလဝ် သီုပန်မုက်ရ၊၊

ပရူ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်တၟအ်ဝွံ ချူလဝ် ပရူသၟိင်ဍုင်ဗုကာံ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ မခါဲကၟာဍာ် မွဲမ သွက်ညးဍုင်ကွာန်ကီု သီုကဵုသတ်တိရစ္ဆာန် မပ္တံကဵု ဂစေမ်ကၞေမ်တအ်ရ၊၊ ကၟာဂှ် ညးကဵုလဝ် ယၟု ဗီုဗၟာ မဟာနိဗ္ဗာန် လက်ဆွေခိရေ တုဲ သီုကဵု ချူလဝ် ဘဝသၟိင်ဓဝ် အဆက်ဆက် နူလက်ထက် ကျာ်တြဲကဿပ စဵုကဵု ညးဒှ်သၟိင် ဍုင်ဗုကာံရ၊၊

မဗၟံက်ထ္ၜး ပ္ဍဲလိက်ဝွံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲလိက်ဝွံ တၞဟ်န ညးမလ္ၚတ်တအ် မဂွံလ္ၚတ်လောဲသွာတုဲ ဟွံဗက်လဝ် အတိုင် မုက်လိက်တၟအ်တုဲ မဖျေဟ်လဝ်ဒၞာဲရ၊၊ ဒုင်သဇိုင် ကုဒကုတ်ပရူတုဲ ပါ်လဝ် ကဏ္ဍဍေဟ်ကဵုဍေဟ် သီုဖအိုတ် နွံဒ္စာံ ကဏ္ဍရ၊၊ ရန်တၟအ် ကုညးမလ္ၚတ်တအ် မဂွံလ္ၚတ် ဝေါဟာရမန် သဒ္ဒါမန် ဗီုမပြံင်လှာဲကၠုင်တုဲ ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် နကဵုလိက် အတိုင်တြေံဂှ် မွဲပိုဒ်၊ သၟဝ်ဂှ် နကဵုဗီုလိက်မန် ခေတ်လၟုဟ်ရ၊၊ စပ်ကဵုသဒ္ဒါဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် ဒုင်စလဝ် အတိုင်တြေံဂှ် ဂၠိုင်ရ

ပ္ဍဲဒၞာဲလိက်အတိုင်တြေံဂှ် {A} {1} မလိက် ဂၞန် လေတ္တေန်တအ်ဂှ် စၞောန်ပညုင်လဝ် မုက်လိက်တၟအ် ကေုာံ ပၞောန်လိက်တၟအ်ရ၊၊ မလိက် ပ္ဍဲ [ - - ] ပန်ကၠင်ဏအ်ဂှ် မကဵုသမ္တီ ပ္ဍဲတၟအ်တေအ် ညာတ်ဟွံကၠးကွေဟ်ဟ် ဆဂး ဗှ်ဂွံ၊၊ မလိက် ပ္ဍဲ (- - ) တအ်ဂှ် မကဵုသမ္တီ ဒဒှ်ရ ပ္ဍဲတၟအ်တေအ် ဗှ်ဟွံညာတ် ဆဂး ရံင်ကဵု တၠုင်လအာဝါကျတုဲ ဗပေင်စုတ်လဝ်ရ၊၊

ပ္ဍဲဒၞာဲလိက်ခေတ်တၟိ ဂှ်မ္ဂး (--) တၞဟ်နဂွံကၠိုဟ်လောဲတုဲ ထပ်ဗပေင်စုတ်လဝ်၊၊ [--] ပ္ဍဲဏအ်ဂှ် ပသောင်လဝ် နကဵုမဝေါဟာရ တၞဟ်ရ၊၊

လိက်တၟအ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပဏာမ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{A}{1}၊၊[ၐြီ၊၊ နမော] တ[ဿ ဘ]ဂဝ[တော] အ[ရဟတော ] သံမာ သံဗုဒ္ဓ{2}ဿ ၊၊ ဝ၊၊

ပိုဒ်ဗီုပါဠိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဥပ္ပတ္တိံ (ဓမၟ ရာဇဿ) - - (မုနိ) -  -  -  - {3} - - (တကရော) - - - - (မ)[ဂ္ဂါ](ရိ) ဟာရိ - - - - {4}(ဒိ) - - - (ဓရ်္မၟရာဇ) - - - ဥပ(တ္တိံ ဓမၟ ရာဇဿ ဝက္ခာ) {5}(မိ အသေသတော၊၊ ဝ၊၊ (အနေ)က - ဒသဟိ - - - က - - - {6}(နံဟိ ဝံ သဗ္ဗသ)  - - - (ဿ) - - - (တ္ထာ) - - - ပတိ(၊၊ ဝ ၊၊

သၟိင်ဓဝ် ဒှ်သမ္ၚေဟ် ပ္ဍဲလက်ထက် ကျာ်တြဲကဿပ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဍေယ်{7}ကာလ် အာယူက် (မတာ)[ဝ်] ၜါရ်စွသ် လ္ငိမ်စၞာမ် ကျေက် ဗုဒ္ဓတိ{8}ရ်္တေယ် ကသပ က္တိရ်ဒသ် ဍေယ် လောက်ဝေါအ် ဗ္လးဟ် တိရ်္လေယ် {9}နိသြေယ် [ဍူ]င် ဗာရာဏသိဒ(ဂေါး) မတိရ်္လေယ် တာဝ် ဟန် ဣသိပတ{10}နမိဂဒါဝန မဟာဝိဟာရ်၊၊ ကာလ် ဂေါး တိရ်္လပေါယ် ဂၞ[သၟိ]{11}င် ဓရ်္မၟရာဇဝေါအ် ဒသ် ညးသုံဂိးဟ် မနောမ် ဒြပ် ဒိည္စာမ်[စွ]{12}သ် ကောဋိ ဂိလေႝာင် ဗ္လး ကုလ်ဒါန် မင်သီလ် ပပုန် ကး[မော]{13}ယ်ပြကာရ်၊၊ ဍေယ် သာသ် ကျေက် ဗုဒ္ဓတိရ်္လေယ် ကဿပ ဂေါး {14}တာဝ်ဗက် ဗၞတ် အာယူက် ဗ္လး၊၊

ပ္ဍဲကာလ အာယုက် မတဴ ၜါစှ်ောလ္ၚီသၞာံ ကျာ်တြဲကဿပ ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲလိုက်ဝွံတုဲ (ကျာ်)တြဲ နိဿဲ ဍုင်ဗာရဏသဳဒဂှ် (ကျာ်)တြဲ (ပဒ)တဴ ဇရေင် ဣသိပတနမိဂဒါဝနမဟာဝိဟာရ၊၊ ကာလဂှ် တၠပိုယ် ဂၞသၟိင်ဓမ္မရာဇဝွံ ဒှ်ညးသမ္ၚေဟ် မနွံ ဒြပ် ဒစာံစှ်ောကိုဋ် (ဗွဲမ)ဂၠိုင် သၠးကဵုဒါန် မင်သဳလ် ပပိုန် ဟွံကမွဲပြကာ၊၊ ပ္ဍဲသာသနာကျာ်တြဲကဿပဂှ် (တန်)တဴဗက် ဗၞတ်အာယုက်တုဲ၊

သၟိင်ဓဝ် ဒှ်သၟိင်ဍုင်ပါတလိပုတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စုတိအ် နော်ဂေါး တ္လုင်ဒသ် {15}ဟန်ကိရ်္ကူလ် သၟိင် ဍေယ် ဍုင် ပါတလိပုတ္တနဂိရ်၊၊ ကာလ်{16}ဂေါး ပၞာည် ပရစက်ဇုံနောက် မောယ် ဍေးက္တိုရ်ဒသ်၊၊ ပၞာ[ည်]{17}[ဂေါး]ကုံ တိရ်္လပေါယ် ဂၞသၟိင် ဓရ်္မၟရာဇ မအာရ် ဒသ်[သၟိ]င် ပါတ{18}လိပုတ္တနဂိရ်ဂေါး [ကုယ](နိရဝိသေသ်) ဗ္လး ပ္သုက် [အု]တ် မဟာ[ဇ]{19}[န် ဂုံ]လုင် ဗ္လးဟ် [ကုလ် ဒါန်] မင်သီလ် ပပုန် မကး[မောယ်]{20}ပြကာရ် [ပ္အာ]ရ်ဒသ် ရာ(ဇ ဓရ်္မၟစသ် တု)ယ်၊၊ တာဝ် ဗက် [ဗၞတ် အာ]{21}[ယု]က် ဗ္လး၊၊

စုတိ နူဂှ် ကၠုင်ဒှ် ဇရေင် ဂကူသၟိင် ပ္ဍဲဍုင်ပါတလိပုတ္တနဂိုလ်၊၊ ကာလဂှ် ပၞာန်ပရစက်ဇမၞော်မွဲ ဍေဟ်ကတဵုဒှ်၊၊ ပၞာန်ဂှ်ကီု တၠပိုယ် ဂၞသၟိင်ဓမ္မရာဇ မအာဒှ်သၟိင် ပါတလိပုတ္တနဂိုလ်ဂှ် ကုယနိရဝိသေသ[ဂွံဇၞးကေတ်]တုဲ ပတသိုက် အိုတ်မဟာဇန်ဂမၠိုင်တုဲ ကဵုဒါန် မင်သဳလ် ပပိုန် ဟွံကမွဲပြကာ ဖ္အာ(ဒ္ဂေတ်) ဓဝ်သၟိင်စှ်တုဲ၊၊ (တန်)တဴဗက် ဗၞတ်အာယုက်တုဲ၊၊

သၟိင်ဓဝ် ဒှ်သၟိင်ရာမ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

[စုတိ နော]ရ်(ဂေါး တ္လုင် ဒ)သ် ဟန် ကိရ်္ကူလ် သၟိင်ရာ{22}မ် ဍေယ်ဍူင် အယော[ဓ](ပူရ်၊၊ ကာ)လ်ဂေါးကုံစိ ပၞာည်[ပရ]{23}စက် ဇုံနောက် တ္လူင်(ဒွါ)[န်] ဍူ[င်](အ)[ယောဓ]ပူရ်ဝေလ်[၊၊] ပၞာည်ဂေါး{24}[ကုံ] တိရ်္လပေါယ် ဂၞသၟိင်ဓရ်္မၟရာ[ဇ မ]ဒသ် ဟန်ကိရ်္ကူရ် [သၟိ]င်{25}ရာမ်ဂေါး [ကုယ](နိရဝိသေသ်)ဗ္လး [ပ္သု]က် အုတ် မဟာဇ[န်ဂုံ]{26}[လော]င်၊၊ ကုလ်[ဒါ]န် [မ]င် သီလ် [ပပုန် ကးမော]ယ်ပြကာရ် [တူ]{27}ယ် တာဝ် ဗက် ဗၞတ် [အာယူ]က် ဗ္လး၊၊

စုတိနူဂှ် ကၠုင်ဒှ် ဇရေင်ဂကူသၟိင်ရာမ် ပ္ဍဲဍုင် အယောဓပူရ်၊၊ ကာလဂှ်ကီုစိ ပၞာန်ပရစက်ဇမၞော် ကၠုင်ဒွအ် ဍုင်အယောဓပူရ်ဝဵု၊၊ ပၞာန်ဂှ်ကီု တၠပိုယ် ဂၞသၟိင်ဓမ္မရာဇ မဒှ်ဇရေင် ဂကူသၟိင်ရာမ်ဂှ် ကုယနိရဝိသေသ[ဂွံဇၞးကေတ်]တုဲ ပတသိုက် အိုတ်မဟာဇန်ဂမၠိုင်၊၊ ကဵုဒါန် မင်သဳလ် ပပိုန် ဟွံကမွဲပြကာတုဲ (တန်)တဴဗက် ဗၞတ်အာယုက်တုဲ၊၊

သၟိင်ဓဝ် ဒှ်ရသိဗိသၞုဟ် ပ္ဍဲလက်ထက် ကျာ်တြဲဂေါတမ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

[စုတိ]နောရ်ဂေါး ဍေ[ယ်]{28}[ကာလ်]ကိ[န္တိရ် တိ]ရ်္လ ပေါ[ယ် ကျေက်သာကျမုနိ ဒ]သ် ရိသိဗိ[သၞူ] {29}[မနောမ် ရိဒ္ဓါနုဘာဝ်၊၊ မဂေါအ် အ](ဘိညာန် မ္သုန် မတာဝ် ဟန္တုလ်){B}{1}[က္ဍိပ်တၟောအ် သြေည် မဣမောအ်] (ကေလာသပဝွ){2}(တ၊၊)

စုတိ နူဂှ် ပ္ဍဲကာလ ကတဵု တၠပိုယ်ကျာ်သာကျမုနိဒသ် [ပ္ဍဲအခိင် ကျာ်မဂျိုင်တဴလမျီု] ရသိဗိသၞုဟ် မနွံ ဣဒ္ဓိ အနုဘဴ မဂွံအဘိညာဏ် မသုန် မတဴ လတူ က္ဍိုပ်တၟအ်သြန် မဟိမု ကေလာသပဗ္ဗတ၊၊

ကျာ်တြဲ ပကာဂအီ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကာလ်ဂေါး ကျေက်ဗုဒ္ဓတိ(ရ်္လေယ် သာကျ){3}[မုဏိမေယ်](ဓိ) - - [နဇိရ်္ကု](အ် ကုံ နအနာဂ){4}(တံ)သ(ညာဏ်) တရ်္လေယ် (ညာစ်)ရိသိ ဗိသၞူ မဒ){5}[သ်] သၟိင်ဓရ်္မၟရာဇ [ဍေယ် ဍုင်]အရိမဒ္ဒနပူ(ရ်မ){6}(သ္ထ္ၜ)လ် သာသ[န တိရ်္လေယ်စိ၊၊] တိရ်္လေယ် သ္ဍိ[က်]{7}ဂပ်ပုမ(သ်) တိ[ရ်္လေယ်]က္တိရ် [က္အိမ်]၊၊ ကာလ်ဂေါး {8}[နောရ်ဂၞိသ် တိရ်္လေယ်ပန်၊၊] ယိ[ရ်္ယာသ်] ပန် မဇိ{9}(ရ်္နောက် လး ပန်တာလ် မနောမ်)[သေ]က် တု[ရောဝ်]{10}[တုရောဝ်ဂေါး]၊၊ ဍေး[ကုံ](ပရ်) [အုတ်]ဒ္လံ စက္က[ဝါ]{11}ဠှ[တုယ်]၊၊ [ယိရ်္ယာ]သ် [ၜါ]ရ်ဂေါး ဍေး ဒြေပ် တိ{12}(န်စုပ်) [ဗြဟၟ]လောက်[မ္လေး]၊၊ ယိရ်္ယာသ်ၜါရ် {13}(စိ) [ဍေး][ဒြေပ်စိသ် စု]ပ် အဝိစိ မဟာ[နရ]{14}က်မ္လေး၊၊ ရော[ဝ်ဂေါး]ဒ အုတ်ယိရ်္ယာသ် {15}တုရောဝ်သာ[က်ဂေါး ဍေး ဒြေပ်အာရ် ပ္ငါ]{16}(အ်) အုတ်[ဒိ]သ်[စသ်ဗ္လး၊၊] တုန်လောပ်တု(န်) {17}ဟ[န် မုခပါ]တ် ကျေက်ဗုဒ္ဓတိရ်္လေယ်

ကာလဂှ် ကျာ်တြဲ သာကျမုဏိ (သ္ၚေဝ်)မဲ - - - နဇကုကီု နအနာဂတံသညာဏ် (ကျာ်)တြဲ ညာတ် ရသိဗိသၞုဟ် မဒှ် သၟိင်ဓမ္မရာဇ ပ္ဍဲ ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် မသထ္ၜ သာသနာ (ကျာ်)တြဲစိ၊၊ (ကျာ်)တြဲ သ္ဍိုက်ဂပ်ပူမှ် (ကျာ်)တြဲကတဵုက္အီ၊၊ ကာလဂှ် နူဂၞိဟ် (ကျာ်)တြဲပန်၊၊ လျးပန် မဇမၞော် (ဟွံဍောတ်နူ) ပန်(တၞံ)တာ မနွံသာ် တြဴ တြဴဂှ်၊၊ ဍေဟ်ကီု ပဝ် အိုတ်ဂၠံစက္ကဝါတုဲ၊၊ လျးၜါဂှ် ဍေဟ်ဒြေပ်တိုန်စိုပ် ဗြဟ္မလိုက်ကွေဟ်၊၊ လျးၜါစိ ဍေဟ်ဒြေပ်စှ်ေ စိုပ်အဝိစိ မဟာနရက်ကွေဟ်၊၊ ရဴဂှ်ရ အိုတ်လျးတြဴသာ်ဂှ် ဍေဟ်ဒြေပ်အာ မ္ၚး အိုတ်ဒိုဟ်စှ်တုဲ၊၊ တုန်လုပ်တုန် ဟန်မုက္ခဝါ ကျာ်တြဲ

မှာထေရ်အာနန် သၟာန် ကျာ် ဟိုတ်မဂွံပကာဂအီ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကာ{18}လ်ဂေါး [တိရ်္လေ]ယ် အာနန် ညာစ် ဂိ[နြု]င် ကျေ{19}က်ဗုဒ္ဓ[တိ]ရ်္လေယ် မ[သ္ဂပ်]အ[သ္စ]ရ် [မ]နောမ် {20}ကုပြာဋိဟာရ် မရော[ဝ်]ဂေါး က္တိရ် အသ္စရ်[ပ]{21}လိ(င်ငေါ)ရ် [ကိရ်ဇိး] ဗ္လး၊၊ [အု]တ် [က္ၜော]င် က္လောင်[သုံ]{22}[ၜိပ်တေယ် မေယ် မုခ]ပါ[တ်]ကျေက်[ဗုဒ္ဓ]တိ{23}[ရ်္လေယ်] မရော(ဝ်ဒိင်ငလ်ထရ်)ဗ္လး၊၊ သၟာည် ဟေတ်{24}ကိရ်(ဣ)မ် [ကျေက်]ဗုဒ္ဓတိရ်္လေယ် ရောဝ်ဝေါအ် {25}တိရ်္လအာ  ကးသက်ဟေတ်စိ ကျေက်ဗုဒ္ဓတိ{26}ရ်္လေယ်ဂုံလုင် သ[က်]တိရ်္လဂြုင်[၊၊] မုဟေတ် {27}မန် တိရ်္လ[အ်] ဂြုင်ယော၊၊

ကာလဂှ် တၠဳအဲ အာနန် ညာတ်ဂရိုင် ကျာ်တြဲ မသဂပ်ဝ်အသဝ် မနွံကုပြာဋိဟာ မရဴဂှ် က္တဵုအသဝ် ပလ္ၚောဝ်ရှ်ေသှ်ေတုဲ၊၊ အိုတ်က္ၜံင်ကၠောင် သၟေပ်တဲ (ဗဵု)မဲ မုက္ခဝါ ကျာ်တြဲ မရဴဒ္ၚောဝ်ထဝ်တုဲ၊၊ သၟာန် ဟိုတ်ဂအီ ကျာ်တြဲ ရဴဝွံ "တၠ ဟွံမဲဟိုတ်စိ ကျာ်တြဲဂမၠိုင် ဟွံတၠဂြိုင်၊၊ မုဟိုတ် မိန်တၠ ဂြိုင်ရော၊၊"

ကျာ်တြဲ သှ် ကဵုမှာထေရ် အာနန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဟာယ် အာနန် ဒ္ငး {28}ဨ(ယ် ညာစ် ရိ)သိဗိသၞူ မဇၞောက်ရိဒ္ဓိ မသ္ဒသ် {29}သၟိင်ဓရ်္မၟရာဇ မသ္တ္ၜလ် သာသ[န] ဨယ်ဒ ဂေါး {C}{1}(မဨယ် ဂြုင်၊၊ ကျေက်ဗုဒ္ဓတိရ်္လေယ် ဂးရော)ဝ်(ဂေါး) {2}(ဗ္လး တိရ်္လေယ် ကိန်ကာလ် ကြိမ် ကိန္တိရ် သၟိင် ဓရ်္မၟရာဇ ကု{3}(တိရ်္လေယ် အာနန် ရောဝ်ဝေါအ်၊၊

"ဟာဲ! အာနန် ဒၟာ(နူ) အဲညာတ် ရသိဗိသၞုဟ် မဇၞော်ဣဒ္ဓိ မဒှ်သၟိင်ဓမ္မရာဇ မသထ္ၜ သာသနာအဲရ ဂှ် မအဲဂြိုင်၊၊"ကျာ်တြဲ ဂး ရဴဂှ်တုဲ တၠဳအဲ ဗကန် အကြီု ကတဵု(ဒဒှ်) သၟိင်ဓမ္မရာဇ ကတၠဳအဲ အာနန် ရဴဝွံ၊၊

ဟာယ် အာနန် ဍေယ်) စၞာမ်မ{4}(ဨယ် သၞိရ်္ဗ္ဗာန်ဂေါး ရိသိဗိသၞူ ကုကောန်)[ဨယ်]ဂဝံပတိ ကု{5}(သၟိင်ဣန် ကုဗိဿုကရ်္မၟ ကုကတကရ်္မၟ)နာဂရာဇ သ္ကန္ဒံ ဍုင်{6}(မောယ် မဣမောအ်) [ၐြီက္ၑေတ် ဗ္လး သ္စုအ်တိ]နောရ်ဂေါး သ္အာရ်{7}(ဒသ် ဍေ)[ယ်ဗြ]ဟၟလောက်၊၊ [ကာလ်ဂေါး][အုတ် ဒေဝတာဝ်]{8}[ဂုံလုင် သၞိမန်] သြရ် စိသ်ဒသ် သၟိင်ဓရ်္မၟရာဇ [ဍေယ် တိဇၞောက်]{9}ဝေါအ်၊၊ မုကာလ် [မဍေး]သ္စိသ် ဒသ်ယော၊၊

"ဟာဲ! အာနန် ပ္ဍဲသၞာံ မအဲ သနိဗ္ဗာန်ဂှ် ရသိဗိသၞုဟ် ကုကောန်အဲ ဂဝံပတိ ကုသၟိင်အိန် ကုဗိဿုကမ္မ ကုကတကမ္မနာဂရာဇ သခၞံဍုင်မွဲ မဟိမု ၐြဳက္ၑေတ် တုဲ သစုတိ နူဂှ် သ္အာဒှ် ပ္ဍဲဗြဟ္မလိုက်၊၊ ကာလဂှ် အိုတ်ဒေဝတဴဂမၠိုင် သနိမန် သြဝ်စှ်ေဒှ် သၟိင်ဓမ္မရာဇ ပ္ဍဲတိဇၞော်ဝွံ၊၊ မုကာလ မဍေဟ် သစှ်ေဒှ်ရော၊၊

နောရ် မဨယ် သၞိ{10}ဗ္ဗႝာန် လ္ငီမ် တုရောဝ်က္လံ ပိစွသ်[စၞာ]မ် ဍေယ် ကာလ်ဂေါး ဍေဟ် {11}သ္ဒသ် သၟိင်ဓရ်္မၟရာဇ[ဍေ]ယ် ဍုင်[အရိမ]ဒ္ဒနပူရ် ဟန္တူလ် ပည္စပြာ{12}သာတ် [မဂ္ညိအ်] နသ္ငိအ် စ္လတ် ဒ္ငေင်[ၜါရ်စွ]သ် ဒိည္စာမ် ဟန္တူလ် ရတ{13}န သိင်္ဃာသိန် မညိန်လာသ် [န]တၟောအ် သာက်သြိမ် သ္ဂောအ် မုဒ္ဓါဘိ{14}သေက် နဣန္ဒြာဘိသေက်၊၊ သ္ဒုင် ဣမောအ် ဂၞသၟိင် ၐြီတြိဘုဝနာဒိ{15}တျ ဓရ်္မၟရာဇ၊၊ သ္စုအး တုဂုရ် သိသူလ် ကိန္ဒံ အုတ်ပိဋကတြေယ် {16}သ္ကိန်ကာလ် ဗုရုအ်ဓရ်္မၟ ဒၟသ်ဖံသိင်ဂိရ်၊၊ သ္ကုတိရ် အုတ် မဟာ{17}ဇန်ဂုံလုင် မလှိင် အ္ဗာယ် သ္တာဝ် ဍေယ် ဥပေါသထ သီလ် အုတ် {18}ကု ကာလ်၊၊ သ္ပု[က်] တိန်လူရ် တိနြာ[င်]သွရ် မတၟုယ် နထရ် မ{19}ယာသ် မညိန်လက် နရတ် ဒုံပေါးဟ် ပိကႝာရ် ဗ္လး သ္ပ္လောပ် {20}မဟာဇန်ဂုံလုင် ဍေယ် သွ[ရ်ဒ]၊၊ သ္လုအ် [ငေါ]အ် အပါ{21}ယ်ပန် သ္စုအ်ရေားဟ် ကုလ်ပ္ကါဝ် ဓရ်္မၟ ဍေယ် က္ဍိပ် မဟာ{22}ဇန်ဂုံလုင်၊၊

နူ မအဲ သနိဗ္ဗာန် လ္ၚီတြဴကၠံပိစှ်ောသၞာံ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဍေဟ် သဒှ် သၟိင်ဓမ္မရာဇ ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် လတူပဉ္စပြာသာတ် မဂ္ညိ နသ္ၚိ စၠေတ်ဒြင် [စုလစ်မွန်းချွန်] ၜါစှ်ောဒစာံ လတူ ရတနသိင်္ဃသိန် မညိန် လး နတၟအ် သာ်ချီု [ဍာမ်] သဂွံ မုဒ္ဓါဘိသေက် နဣန္ဒြာဘိသေက် [နအလဵုဇကုသၟိင်အိန် မစဝ်ဘိသိက်]၊၊ သဒုင်ယၟု ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ၊၊ သသ္အး တဂူ[ပတပ်/ပလေဝ်ဒၞာဲမယောင်ယာ] သချူ ခၞံ အိုတ်ပိဋကတ်ပရဲ သကၠောန် ဗရုဓရ် မဒှ်ဖံသိင်္ဂဳ၊၊ သကတဵု အိုတ် မဟာဇန်ဂမၠိုင် မလှိင်ဟိုတ်မာဲ သတဴ ပ္ဍဲ ဥပေါသထ သဳလ အိုတ် ကုကာလ၊၊ သပံက် သၞောဝ် တရင် သွဝ် မတၟုဲ(တဴ) နထဝ် မယး မညိန်လက် နရတ် ထပှ်ပြကာတုဲ သပၠောပ် မဟာဇန်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲသွဝ်ရ၊၊ သလ္ၚု အပါယ်ပန် သစြဟ် ကဵုပ္ကဴဓမ္မ ပ္ဍဲ က္ဍိုပ်မဟာဇန်ဂမၠိုင်၊၊

ကာလ် ဂၞသၟိင်ဓရ်္မၟရာဇဂေါး [တော]သ် ဓ{23}ရ်္မၟ[စိ]၊၊ ယင်ဗိနြုအ် သာဓုကာရ် ညးဂုံလုင် ရောဝ် ဗိနြု{24}ဗြေယ် ရိန်အုတ် စၞာမ်ကုမ်၊၊ ရောဝ်ဂေါးဒ မိန် ကျေက်ဗု{25}ဒ္ဓတိရ်္လေယ် ဗျာဒေသ် ကိန္တိရ် ဂၞသၟိင်ဓရ်္မၟရာဇ ကုတိရ်္လေယ်{26}[အာနန်]၊၊ ရောဝ် မိန်ကျေက်ဗုဒ္ဓတိရ်္လေယ် ဗျာဒေသ်ဂေါး {27}[တ္လု]င် ဒသ် အုတ်မ္လေး၊၊ ကာလ ဂၞသၟိင်ဓမ္မရာဇဂှ် တွဟ်ဓရ်စိ၊၊ ယင်ဗရု သာဓုကာ ညးဂမၠိုင် ရဴဗရုဗြဲ လအိုတ်သၞာံ [ကၞောတ်သၞာံ/ဗြဲဂိတုဘတ်]ကီု၊၊

ရဴဂှ်ရ မိန်ကျာ်တြဲ ပျးဒိုဟ် ကတဵု(ဒဒှ်) ဂၞသၟိင်ဓမ္မရာဇ ကုတၠဳအဲ အာနန်၊၊ ရဴမိန်ကျာ်တြဲ ပျးဒိုဟ်ဂှၾ ကၠုင်ဒှ်အိုတ်ကွေဟ်၊၊

အကြီု သၟိင်ဓဝ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယင်ဂၞသၟိင်ဓရ်္မၟရာဇ မဂေါအ် ဗျာ{28}ဒေသ် နောရ် ကျေက်တိရ်္လေယ် မဇၞောက် မေတ္တာ [ကရု]{29}ဏာ ဍေယ် သဝွႝသတ္တ(ဂုံလုင်၊၊ ဒ္ငး သရ်္ဝွသတ္တ)ဂုံလောင် {D}{1}[သ္ဂော]အ် သုက်သေက် သုဘိက် သ္ကး ဗျိလ် ဗ္င{2}ဇာပ်ဇာပ်သ္ထာန် မကးသက် ဍေက် မကး{3}သက် တိအ်ဗ္ငအ် မကးသက် တွိလ်ဝိရ်၊၊ [တိ]{4}ရ်္လပေါယ် ဂၞသၟိင်ဓရ်္မၟရာဇ တ္ဗိ[န်] ကု[လ် ဍေ]{5}[က် ကီ]ရ် ကုလ် ကုမ္ဗာရ် ပ္ဒသ်ကုလ် တိအ်ဗ္င {6}တွိလ်ဝိရ်၊၊

ယင်ဂၞသၟိင်ဓမ္မရာဇ မဂွံပျးဒိုဟ် နူကျာ်တြဲ မဇၞော် မေတ္တာ ကရုဏာ ပ္ဍဲသဗ္ဗသတ္တဂမၠိုင်၊၊ တၞဟ်န သဗ္ဗသတ္တဂမၠိုင် သဂွံ တသိုက် ဖဲသအဳ ဟွံမဲ ဟကဵုဗျဵုဗ္ၚ ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဌာန် မဟွံမဲဍာ် မဟွံမဲတိဗ္ၚ(ဂှ်) မဟွံမဲတဵုလွဳ၊၊ တၠပိုယ် ဂၞသၟိင်ဓမ္မရာဇ တဗိုန်ကဵုဍာ် ခါဲကဵုကၟာ ဗဒှ်ကဵုတိဗ္ၚ တဵုလွဳ၊၊

သၟိင်ဓဝ် ခါဲကၟာ မဟာနိဗ္ဗာန်လက်ဆွေခိရေ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

[ကာလ်]ဂေါး[ဒ] မဂၞသၟိင်ၐြီတြိ{7}ဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ရာဇာဓိရာဇ ပရမိသွ{8}ရဗလ စက္ကြဝရ် [ပုံ]ရေယ် မပ ယာန် ကုစိင်[ဇၟူ]{9}ရ်ဗိန္တာင် [မ]ဂေါအ် ဗျာဒေသ် နောရ် ကျေက် {10}ဗုဒ္ဓတိရ်္လေယ် သဗ္ဗႝညု ဗောဓိသတ်၊၊ ကီ[ရ်]{11}[ကု]မ္ဗာရ်ဝေါအ် ဗ္လး ကုလ် ဣမောအ် မဟာနိ{12}ရ်္ဗ္ဗာန်လက်ဆုယ်ခိရိယ် တၞဟ်နတိရ်္တုယ် အု{13}တ် မာနုသ် သတ္တ[နိ]ကာယ် (ကိဍေ)မ် သုံနေင်{14}ဂုံလောင်၊၊ အုတ် ဗၞး သာဓုဇန်ဂုံလုင် သြရ် ဂြာ{15}င်၊၊ ဝ၊၊ [နာ]မ ဓေယျဝသေနေဝ သိလာလေ{16}ခါယမုတ္တမာ တပိ[တာ] ဓမၟရာဇေန မ{17}ဟာပုည မ(တိ)ဒ္ဓိနာတိ၊၊ ဝ၊၊

ကာလဂှ်ရ မဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ ရာဇာဓိရာဇ ပရမိသြရဗလ စက္ကြဝ်ပရဲ ပမယာန် ကုစိင်ဇၟူဗတာင် မဂွံပျးဒိုဟ် နူကျာ်တြဲသဗ္ဗညုတ္တဗောဓိသတ်၊၊ ခါဲ က္မာဝွံတုဲ ကဵု ယၟု မဟာနိဗ္ဗႝာန်လက်ဆုယ်ခိရိယ် [မဟာနိဗ္ဗာန်လက်ဆွေခိရေ] တၞဟ်န ဒတုဲ(ဖဵု) အိုတ်မၞိဟ် သတ္တနိကာယ် ဂစေမ်ကနေမ်ဂမၠိုင်၊၊ အိုတ်မၞး သောတုဇန်ဂမၠိုင် သြဝ်ဂြင်(ဗ္စာရဏာ)၊၊ ဝ ၊၊