မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ယှိုဲသဳခုင်၊ လိက်တၟအ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ရုပ်တိ နူကျာ်ယှိုဲသဳခုင်

လိက်တၟအ်ကျာ်ယှိုဲသဳခုင် (အၚ်္ဂလိက်: Shwezigon Mon inscription, Burmese; ရွှေစည်းခုံ မွန်ကျောက်စာ) ဝွံ ဒှ်လိက်တၟအ်မန်ခေတ်တြေံ ၜိုတ်မဂွံဆဵုကၠုင်မ္ဂး ဒှ်လိက် မချူလဝ် ဂၠိုင်အိုတ်၊ တုဲပၠန် ဍိုက်ပေင် ကုလင်္ကာရဂုဏ်တုဲ သွက်လိက်ပတ်မန်မ္ဂး ဒှ်လိက် ကိစ္စဇၞော်အိုတ်မွဲရ၊၊ နူကဵုလိက်ဝွံ လ္ၚတ်ကေတ် ဝေါဟာရလိက်မန်ကီု သီုကဵုသဒ္ဒါမန် ပ္ဍဲခေတ် (၁၁-၁၂ ဗွဝ်ကၠံ) တေအ် ဗွဲမလှဲလးမာန်ကီုရ၊၊

ယၟု ကေုာံ ဒၞာဲမဂွံဆဵု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဟိုတ်မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲကျာ်ယှိုဲသဳခုင် ပ္ဍဲဍုင်ဗုကာံ ပ္ဍဲစင်္ကြံလပါ်ဗၟံက်တုဲ မကဵုလဝ် ယၟု လိက်တၟအ် ကျာ်ယှိုဲသဳခုင်ရ၊၊ လိက်ဂှ် ဟိုတ်မချူလဝ် ပရူသၟိင်တုဲ လိက်တၟအ် ပရူသၟိင် လေဝ်ကော်ရ၊၊ ဟိုတ်မရန်တၟအ်ကဵု သၟိင်ကျာန်ယျေတ်တုဲ မချူလဝ်တုဲ လိက်တၟအ်သၟိင်ကျာန်ယျေတ် ဗီုဗၟာ (ပုဂံ- ကျန်ရစ်သားမင်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကျောက်စာ) လေဝ် ကော်ကီုရ၊၊

လိက်တၟအ်ဝွံ ချူလဝ် ပ္ဍဲတိုင်တၟအ်ပန်ကၠင် ၜါတိုင် ဇၟာပ်ပ်ကလင်တုဲ သီုဖအိုတ် နွံ ဒစာမ်မုက်ရ၊၊ ပ္ဍဲပါင်လုပ်ဍုင်ဗုကာံ တြင်ဍုင်သရပါဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ် မွဲမူကီု၊၊ ဆဂး မူနူတြင်ဍုင်သရပါဂှ် ကဝ်ဒၟံင် မဂၠိုင်ကဵုဒကုတ်ရ၊၊ လိက်ဝွံ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၉၂၁ ဂှ် ကၠာဲစၠောအ် နကဵုဘာသာအင်္ကလိက်တုဲ ပတိတ်လဝ်နွံတုဲ ပ္ဍဲလိက် မွန်ကျောက်စာပေါင်းချုပ် အစာဦးချစ်သိန်း ဂှ် ကၠာဲလဝ်ကဵု နကဵုဘာသာဗၟာရ၊၊ ပါဲနူဂှ်တုဲ မချူပတိတ်ကၠုင် လိက်ဝွံ ဗွဲမဂၠိုင် ကုအလန်ကီုရ၊၊

ပရူပ္ဍဲလိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်ဝွံ ချူလဝ် ပရူသၟိင်ဍုင်ဗုကာံ မဟိမု ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ မကတဵုဒှ်သၟိင် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်သာသနာ ၁၆၃၈ (AD 1095) ရ၊၊ ကျာ်တြဲ ဟိုတ်မညာတ်ကေတ် မၞိဟ်မဇၞော်မောဝ် သာသနာဇကု ဗွဲဓာန်ဂတ ကတဵုဒှ်တုဲ ကျာ်ပကာဂအီ၊၊ မှာထေရ်အာနန် ညာတ်တုဲ သၟာန်ကျာ် ဟိုတ် မဂွံပကာဂအီ၊ မှာထေရ်ဂဝံပတိ မိင်ကေတ် သွဟ်ကျာ်တုဲ ဂရင်ဗ္တီကျာ်၊၊ ကျာ်တြဲသှ်ကဵု မှာထေရ်ဂဝံပတိတုဲ ကျာ်ဗလးဏာ မှာထေရ်ဂဝံပတိ သွက်ဂွံအာ အာဟီု ကုသၟိင်အိန် လတူတာဝတိံ၊၊ ဗွဲကြဴ ကျာ်တြဲ ပပရိနိဗ္ဗာန်တုဲ မှာထေရ်ဂဝံပတိ တၞဟ်နဂွံဟီု ကုသၟိင်အိန် ဗွဲဗိသ္တာ (ဗွဲမလှဲလး)တုဲ တိုန်အာ ဍုင်သွဝ်ပၠန်၊၊ မှထေရ်ဂဝံပတိ ဟီုကဵု သၟိင်အိန် ပရူသၟိင်ဍုင်ဗုကာံ ကေုာံ သၟိင်အိန် မဒးရီုဗင် သၟိင်ဍုင်ဗုကာံ၊၊ သၟိင်အိန် ဒုင်တဲ ဒုင်ဂတိပါင်တုဲ မှာထေရ်ဂဝံပတိ အာဇရေင် ရသိဗိသၞုဟ် တုဲ လဴဟီုကဵု ရသိဗိသၞုဟ်ဂှ် ဒဒှ်ရ ကျာ်တြဲကဵုလဝ် ပျးဒိုဟ် ဂတဏအ် ဘဝဂတ မရနုက်ကဵုပိဂှ် ရသိဗိသၞုဟ်ဂှ် ဒှ်သၟိင်ဍုင်ဗုကာံ မဇၞော်ကဵုဣဒ္ဓိ ကြဳဇှ် အာနုဘဴ၊ သၟိင်အိန် ကေုာံဒေဝတဴတအ် ဗိုင်ရီုဗင်ညးရောင်၊၊ အတိုင်တွဟ်ပျးဒိုဟ်ကျာ်ဂှ် ဒုင်ကေတ်ညိ၊၊ သၟိင်အိန် စှ်ေနူသွဝ်တုဲ အာဆဵု ကုရသိဗိသၞုဟ် ဒဒှ်ရ ပ္ဍဲကာလ ရသိ ဒှ်သၟိင် ပ္ဍဲဍုင်ဗုကာံမ္ဂး ညးမင်မဲ ဗိုင်ကၠောန်ကဵု နဒဒှ် ညးမဒုင်ကာသၟိင်မွဲရ၊၊

မဗၟံက်ထ္ၜး ပ္ဍဲလိက်ဝွံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲလိက်ဝွံ တၞဟ်န ညးမလ္ၚတ်တအ် မဂွံလ္ၚတ်လောဲသွာတုဲ ဟွံဗက်လဝ် အတိုင် မုက်လိက်တၟအ်တုဲ မဖျေဟ်လဝ်ဒၞာဲရ၊၊ ဒုင်သဇိုင် ကုဒကုတ်ပရူတုဲ ပါ်လဝ် ကဏ္ဍဍေဟ်ကဵုဍေဟ် သီုဖအိုတ် နွံဒ္စာံ ကဏ္ဍရ၊၊ ရန်တၟအ် ကုညးမလ္ၚတ်တအ် မဂွံလ္ၚတ် ဝေါဟာရမန် သဒ္ဒါမန် ဗီုမပြံင်လှာဲကၠုင်တုဲ ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် နကဵုလိက် အတိုင်တြေံဂှ် မွဲပိုဒ်၊ သၟဝ်ဂှ် နကဵုဗီုလိက်မန် ခေတ်လၟုဟ်ရ၊၊ စပ်ကဵုသဒ္ဒါဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် ဒုင်စလဝ် အတိုင်တြေံဂှ် ဂၠိုင်ရ၊၊

သင်္ကေတဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲဒၞာဲလိက်အတိုင်တြေံဂှ် {A} {1} မလိက် ဂၞန် လေတ္တေန်တအ်ဂှ် စၞောန်ပညုင်လဝ် မုက်လိက်တၟအ် ကေုာံ ပၞောန်လိက်တၟအ်ရ၊၊ မလိက် ပ္ဍဲ [ - - ] ပန်ကၠင်ဏအ်ဂှ် မကဵုသမ္တီ ပ္ဍဲတၟအ်တေအ် ညာတ်ဟွံကၠးကွေဟ်ဟ် ဆဂး ဗှ်ဂွံ၊၊ မလိက် ပ္ဍဲ (- - ) တအ်ဂှ် မကဵုသမ္တီ ဒဒှ်ရ ပ္ဍဲတၟအ်တေအ် ဗှ်ဟွံညာတ် ဆဂး ရံင်ကဵု တၠုင်လအာဝါကျတုဲ ဗပေင်စုတ်လဝ်ရ၊၊

ပ္ဍဲဒၞာဲလိက်ခေတ်တၟိ ဂှ်မ္ဂး (--) တၞဟ်နဂွံကၠိုဟ်လောဲတုဲ ထပ်ဗပေင်စုတ်လဝ်၊၊ [--] ပ္ဍဲဏအ်ဂှ် ပသောင်လဝ် နကဵုမဝေါဟာရ တၞဟ်ရ၊၊

ဝေါဟာရ မဒးစွံသတိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မဝေါဟာရမန်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ကၠေအ်ကၠက်အာတုဲ ပ္ဍဲလိက်မန်ခေတ်လၟုဟ် ဟွံစကာလေဝ်နွံ၊ စကာပၠန် နဒဒှ် ပ္ဍဲအရေဝ်ဟေင် မစကာတုဲ ပ္ဍဲလိက် ဟွံစကာလေဝ်နွံရ၊၊ စၞးဝေါဟာရဂှ် ဒးစုတ်လဝ် မဝေါဟာရ အဓိပ္ပါယ် မတုပ်ကုညိဂှ်ရ၊၊ ဒၞာဲလ္ၚဵု အဓိပ္ပါယ်အတိုင်ဗီုတြေံ ဍေဟ်ဟွံမံက်ရ၊၊ ဗွဲတၟေင် ပ္ဍဲကြိယာဝိသေသနတအ်ဂှ် ဂွံဆဵုစဂၠိုင်ရ၊၊

အမေဍိက်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မအရေဝ်အမေဍိက် မဒှ်မအရေဝ် မဒှ်အမ်သဝ်စိုတ်

လ္ဟာဝ် မအရေဝ်ဏအ် ပ္ဍဲလိက်မန် တ္ၚဲဏအ် ရပ်စပ်အောန်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲလဟီုပိုယ် ဂွံဆဵုကေတ်ဒၟံင်ဏီဖိုဟ်ရ၊၊ ဥပမာ မၞိဟ်ဏအ် ဟလး ဟီုဝါတ်၊ မၞိဟ်ဏအ်မွဲ ဟလး အာကြီု၊၊ ပ္ဍဲလိက်ဏအ် အဲချူလဝ် ဟလဵု ရ၊၊

ကြိယာဝိသေသန[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မၞောရ် ဏအ်ဂှ် ယဝ်ဒးစၠောအ် ဗီုမန်ခေတ်လၟုဟ် တပ်ပ်မ္ဂး မနူ ရ၊၊ ဆဂး ပ္ဍဲ လိက်မန်ခေတ်လၟုဟ် မနူ ယဝ်ရ ချူဗီုဏအ် အဓိပ္ပါယ် ဟွံမံက် ဟွံကၠးရ၊၊ တုပ်ကဵု မအရေဝ်မန် ကြဴ ဒၞာဲလ္ၚဵု ဗွဲကြဴ၊ ဒၞာဲလ္ၚဵု ကြဴနူဂှ် ဗီုဗီုဏအ် ဗွဲမကိတ်သၟဟ် ကုဒၞာဲဂှ် မကၠာဲဖန်လဝ်ရ၊၊

ဒ္ငး ဂှ် ပ္ဍဲလိက်မန် ခေတ်လၟုဟ် ဒၟာ ဒှ်မာန်ရ၊၊ ဆဂး ဒၞာဲလ္ၚဵု နကဵုလိက်မန်ခေတ်လၟုဟ်မ္ဂး တၞဟ်န ကိတ်ညဳဂၠိုင်ရ၊၊

သ /သိ ဂတမကြိယာ ပ္ဍဲလိက် ကြပ်သီုဖအိုတ်ဂှ် နွံကဵု သ ဒၞာဲလ္ၚဵုဂှ် သိ ရ၊၊ သ ကဵု သိ အဓိပ္ပါယ်တုပ်ပ်ရ၊၊ သီုၜါဂှ် မပတၟေင်ကဵုကြိယာ (ဝါ) မကဵုစၟတ် ဒဒှ်ရ ကြိယာဝွံ မဒှ်ကြိယာအနာဂတ်ရ၊၊ လိက်ဝွံ ဟိုတ်မချူလဝ် ပရူပျးဒိုဟ်ကျာ် မဒှ်အရာ မကတဵုဒှ် ပ္ဍဲအနာဂတ်တုဲ ကြိယာတအ်ဂှ် စကာလဝ် ကြိယာအနာဂတ် (ဝါ) ဂတကြိယာဂှ် စုတ်လဝ် သ (ဟွံသေင်မ္ဂး) သိရ၊၊ ပ္ဍဲလိက်လၟုဟ် ပိုယ်ဂွံဆဵုကေတ် ဥပမာ သ္ပ၊ ပ ဒဒှ်ရ မပ၊ ကြက်ပရောင်မ္ဂး သ္ပ ရ၊၊

မုလေး ဂှ် ပ္ဍဲမန်တ္ၚဲဏအ် ဂၠာဲဟွံဆဵုရ၊၊ မဒှ်အရာ မဗဗိုန်ကဵု ဒှ်ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ ဒှ်ဍာံဍာံရ၊၊ တုပ်ကဵု ကွေဟ်ရ၊၊

ဒုသြလ် ဂှ် ပ္ဍဲအရေဝ်မန်လၟုဟ် ပ္ဍဲလိက်ဂှ် စကာအောန်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲအရေဝ်တအ်ဂှ် စကာဒၟံင်ဖိုဟ်ဏီရ၊၊ ဥပမာ ညးမွဲ သၟာန်ဇကု၊ မၞးအာကီုဟာ၊ ဇကုသှ် အာဝဵုလေဝ်၊၊ ဒဒှ်ရ မိက်ဂွံဟီု ဇကုမိက်ဂွံအာ ညိညဓဝ်ဟွံသေင် မိက်ဂွံအာ သီုစိုတ်သီုစရိုတ် မမိပ်သၠောင်ဂှ် တုဲ ဗဗိုန်ကဵုမကြိယာ အာ ဂှ်တုဲ စုတ် ဝဵု၊၊ ပ္ဍဲလိက်ဏအ် ဂွံဆဵုကေတ် ဂၠိုင်ကွေဟ်ရ၊၊

စောမ် လေဝ် ပ္ဍဲလိက်မန် တ္ၚဲဏအ် ဟွံဂွံဆဵုကေတ် ကီုရ၊၊ ဒှ်မအရေဝ် မဗဗိုန်ကဵု မကြိယာ ညံင်ကဵု ဒုသြလ် ကီုရ၊၊ တုပ်ကဵု အရေဝ်မန် ခေတ်လၟုဟ် ဟေင် ဂၠိုင်ရ၊၊

နာင် ဂှ် ပ္ဍဲလိက်သၠရိုတ်တအ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲလိက်တၟိဏအ် ဂွံဆဵုစ အောန်ရ၊၊ ဒှ်မအရေဝ် မဗဗိုန်ကဵု ကြိယာကီုရ၊၊

ကး ဏအ် ပ္ဍဲမန် စကာအောန်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲဒၞာဲလ္ၚဵု ဆက်စကာဒၟံင်ဏီဖိုဟ်ရ၊၊ ဗၟာတအ် လွဳစလဝ်တုဲ (တစ်ခုမက - ဂၠိုင်နူမွဲ မဟွံကမွဲပြကာ) ဂှ် မဂွံဆဵုကေတ်ရ၊၊

တူန် ပ္ဍဲလိက်ခေတ် တုန် နကဵုမနာမ်မ္ဂး လတုန် ဂှ် မန်စကာဒၟံင်ကီုလေဝ် နဒဒှ်ကြိယာဂှ် မန်ဟွံစကာရ၊၊ ပ္ဍဲလိက်ဏအ် နဒဒှ် ကြိယာ၊ နဒဒှ် ကြိယာဝိသေသန သီုၜါသာ် ညးစကာလဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊၊

သုံ မအရေဝ်ဏအ် ပ္ဍဲမန်ခေတ်လၟုဟ် ဟွံစကာရ၊၊ စၞးဂှ် ဇရေင် ဗီုဏအ် မန်ခေတ်လၟုဟ် စကာရ၊၊ ပ္ဍဲခေတ်တေအ် ဇရေင် ကဵု သုံ ၜါဏအ် ဗီုစကာ ဟွံတုပ် ရေင်သကအ်ရ၊၊ နူမွဲဒၞာဲ ညံင်ဂွံစိုပ် ဇရေင်မၞိဟ်မွဲဂှ်မ္ဂး ညးစကာ သုံ ရ၊၊ မအရေဝ်ဏအ် ဗၟာတအ် လွဳစလဝ် နကဵု အရေဝ်ဗၟာခေတ် လၟုဟ်မ္ဂး သို့ ၊၊

နာမဝိသေသန[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကုံ ဏအ် မတုပ်ကဵု အရေဝ်မန် ကီု တ္ၚဲဏအ်ရ၊၊ ဆဂး ကီု အဓိပ္ပါယ် ဗီုမန်တ္ၚဲဏအ် ဟွံတုပ်ကဵု ခေတ်ကၠာတေအ်ရ၊၊ ပ္ဍဲလိက်ဏအ် ကုံ ဂှ် နဒဒှ် စၞးနာမ် မတုပ်ကဵုအဓိပ္ပါယ် မၞး/ဗှ်ေ ဂှ် စကာလဝ်ရ၊၊ မတုပ် ကဵု မအရေဝ်အင်္ကလိက် you, they, တအ်ရ၊၊

နာမ်

သနြင် နကဵုအရေဝ်လၟုဟ် စရင် ရ၊၊ ဗၟာတအ် လွဳစလဝ် စာရင်း တုဲ မန်ခေတ်လၟုဟ် ဟိုတ်နူမကၠိုဟ်လိက်ဗၟာဂၠိုင်တုဲ စရင် ဂှ် ညံင်ကဵု အဓိပ္ပါယ် စရင်လှုဲ မဂွံအဓိပ္ပါယ် လၟိဟ်မဂၞန်ဂမၠိုင်ရ၊၊ ပ္ဍဲလိက်မန် ဥပမာ စရင်ကာကုသိုလ် ဂှ် ကမၠောန်ကိင်ကာကုသိုလ်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ တၞဟ်နမဂွံကၠိုဟ်လောဲတုဲ ပ္ဍဲလိက်ဏအ် အဲကၠာဲလဝ် စရင်ကမၠောန် ရ၊၊

ပုမ ဏအ်ဂှ် ပ္ဍဲလိက်ခေတ်လၟုဟ် မဂွံဆဵုကေတ် ကမၠောန်ပေါင်မ/ ကမၠောန်မှောင်မှ ဗီုဏအ်ရ၊၊ တုပ်ညံင် ဆ မၞိဟ်ဗြဴ မကၠောန်ကမၠောန် ပ္ဍဲဗွိုင်နန်တအ် သၟးရ၊၊ ပုမ ဏအ်ဂှ် အဓိပ္ပါယ် ကောန်ကမၠောန်သီုဖအိုတ်ရ၊၊ ပ္ဍဲလိက်ဂှ် တြုဟ်ပုမသနြင် မဂွံအဓိပ္ပါယ် တြုဟ်သၟာကမၠောန် ရ၊၊ ပ္ဍဲလိက်တၟအ်ဗၟာ မဂွံဆဵုကေတ် သင်ဖမ မဂွံအဓိပ္ပါယ် သကိုပ်သၟာကမၠောန် ရ၊၊

ယိရ်္ယုက် ဂှ် မအရေဝ်မန်ဇေတ်တ် မတုပ်ကဵု ဒြဟတ်ရ၊၊ စဵုတ္ၚဲဏအ် ပိုယ်တအ် စကာဒၟံင် မံင်စထတ်ယုက်ဟာ၊ မၞိဟ်ဂှ်မွဲ ယုက်ကွေဟ်၊

လိက်တၟအ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပဏာမ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{A}{1} ၊၊ ၐြီ ၊၊ နမော [ဗုဒ္ဓါ]ယ၊၊ နမော ဓမၟာယ၊၊ နမော သင်္ဃာယ၊၊

နိဒါန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{2} ၊၊အင်္ဂီရသော သကျမုနိ၊ သဗ္ဗဘူတာ နုက[မ္ပ]ကော၊၊ [သဗ္ဗ]သတ္တု[တ္တမော သီ]{3}ဟော၊၊ ရာဇဥပ္ပတ္တိံ ဒေသယီတိ၊၊

သ[ကျ]မုနိ ဘဂဝါ ယ[င်ကျာက်ဗုဒု]ဒ္ဓတ{4}ရ်္လေယ်သကျမုနိ၊ ကိံဝိသေသော (လ္ဟာဝ်) [ရူ]ပ်ဝိသေသ် တ[ရ်္လေယ်](ယော)၊ [အဂင်္ဂီ]ရသော {5}တရ်္လေယ် မနောမ် ကုယိ[ရ်]ယာသ် ဇိရ်္ကု၊ (ပုနပိ ကိံ) ဝိသေသော (လ္ဟာ)ဝ် ရူပ်{6}ဝိသေသ် တရ်္လေယ်ဂံယော၊ သဗ္ဗ[ဘူတာ နုက]မ္ပကော တရ်္လေယ်[မဆာ]န်သၟိန် {7}အုတ်သတ်ဂုံလောင်၊ သဗ္ဗသ[တ္တု]တ္တမော တရ်္လေယ် [မပြေ]ယ် နောရ် အုတ်သ{8}တ်ဂုံလောင်၊ သီဟော [တ]ရ်္လေယ် မရောဝ် ကေသရ ဇာဒိသိင်၊ ရာဇဥပ္ပတ္တိံ {9}ယင်ကန္တရ် [ဂၞ]သၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျဓမၟရာဇ မနောမ်ပု[န်] ပြဇ္ညာ ဂင်္ဂေါ{10}[င်] တြေဇ[သ်] ဝီ[ရ်] ယသ် ပရိဝါရ မကးသက် ညးစ္အာင် ဒသ် ပုရေယ် သုမောဟ် {11}[ဂေါး]၊ ဒေသယိ ဒေသေတိ စိန်ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်ဂေါး ဒေသနာ စုလေား{12}[တု]ၜးလာရ် ကန္တရ်ဒိရ်ဒသ် ဂၞသၟိင် ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျဓမၟရာဇဂုံလောင် ဂုန်ဂေါး {13}မောအ်ဍေယ်ကာလ်ယော မကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်ဂေါး စုလေားတု{14}ၜးလာရ် ကန္တရ်ဒိရ်ဒသ် ဂၞသၟိင် ၐြီ တြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး၊


သကျမုနိ ဘဂဝါ င်ကျာ်တြဲ သကျမုနိ၊ ကိံဝိသေသော ဟလဵု ရုပ်ဝိသေသ တၠဳအဲရော၊ အင်္ဂဳရသော တၠဳအဲ မနွံ ကုလျးဇကု၊ ပုနပိ ကိံ ဝိသေသော ဟလဵုရုပ်ဝိသေသ တၠဳအဲကီုရော၊ သဗ္ဗဘူတာ နုကမ္ပကော တၠဳအဲ မဆာန်သၟိန် အိုတ်သတ်ဂမၠိုင်၊ သဗ္ဗသတ္တုတ္တမော တၠဳအဲ မပြဲနူ အိုတ်သတ်ဂမၠိုင်၊ သီဟော တၠဳအဲ မရဴ ကေသရ ဇာဒိသိုင်၊ ရာဇဥပ္ပတ္တိံ ယင်ကတဵု(ဒဒှ်) ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျဓမၟရာဇ မနွံပိုန်၊ ပညာ၊ ဂဂံင်၊ ကြဳဇှ်၊ လွဳ၊ ဒယှ်တှ်၊ ပရိဝါရ မဟွံမဲ ကုညးသအာင် ဒှ်ပရဲ သၟဟ်ဂှ်၊ ဒေသယိ ဒေသေတိ စိုန်ကျာ်တြဲဂှ် ဒေသနာ စၠောအ်ထ္ၜးလဝ် ကတဵုဒဒှ် ဂၞသၟိင် ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျဓမၟရာဇဂမၠိုင် ဂုန်ဂှ် မုပ္ဍဲကာလရော မကျာ်တြဲဂှ် စၠောအ်ထ္ၜးလဝ် ကတဵုဒဒှ် ဂၞသၟိင် ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂှ်၊၊

ကျာ်ပကာဂအီ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နော{15}မ် ဍေယ် မောယ်လေး ကာလ်ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် တာဝ် ဍေယ် ဇေတ{16}ဝနမဟာဝိဟာရ်၊ မသ္တြက်[တ္လု]င် မၞောရ် ဒ္ငး မရ်္မရ် သာသန ကျာက်ဗုဒ္ဓတ{17}ရ်္လေယ်၊ နောရ် မကျာက်ဗုဒ္ဓ[တ]ရ်္လေယ် ပရိနိဗ္ဗာန်၊ ကုလိ လ္ငဳတုရောဝ်{18}က္လံပိစွသ်စၞာမ်၊ ဍေယ် ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ် ၊ ယင်ကန္တရ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိ{19}ဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် ညာစ်စိ၊ တရ်္လေယ် က္တိရ် {20}က္အိမ်၊ ကာလ် ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် က္တိရ် က္အိမ်ဂေါးစိ၊ နောရ် ဂၞိသ်ပန် {21}ယိယရ်္ယာသ် တုရောဝ်သာက် ဍေးတီတ် စုပ် ဗြဟၟလောက် ဍေးတိန်အာရ်၊ {22}ဗောယ်သၟရ်စိ ယိယရ်္ယာသ်ဂေါး ဍေးအာရ် ကိလေရ်္ား အုတ် တိ ဍာက် ကျာလ် {23} ဗောယ်[ဂၞ]င်စိ၊ အုတ်ဒိသ်ပန် ကးမောယ်လက္ၑကောဋိ စက္ကဝါလ် {24} ဍေးအာရ်၊ ဗ္လးဂေါးစိ ယိယရ်္ယာသ်ဂေါး တူန် လောပ်မုခဝါရ် ကျာက်{25}ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်ကုံ၊


နွံပ္ဍဲမွဲလှ်ေ (ဒးကာလမွဲအလန်) ကာလကျာ်တြဲ တဴပ္ဍဲ ဇေတဝနမဟာဝိဟာရ်၊ မသ္ကြက်ကၠုင် ဗွဲကြဴ တၞဟ်န ဇၞော်မောဝ် သာသနာကျာ်တြဲ၊ နူမကျာ်တြဲ ပရိနိဗ္ဗာန်၊ ကလိ(လောန်အာ) လ္ၚီတြဴကၠံပိစှ်ောသၞာံ၊ ပ္ဍဲ ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်၊ ယင်ကတဵု(ဒဒှ်) ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျဓမ္မရာဇဂှ် ကျာ်တြဲညာတ်စိ၊ (ကျာ်)တြဲ က္တဵုဂအီ၊ ကာလ ကျာ်တြဲ က္တဵုဂအီဂှ်စိ၊ နူဂၞိဟ်ပန် လျးတြဴသာ် ဍေဟ်တိတ် စိုပ် ဗြဟ္မလိုက် ဍေဟ်တိုန်အာ၊ ဗွဲသၟဝ်စိ လျးဂှ် ဍေဟ်အာ ကၠိုဟ် အိုတ်တိ ဍာ် ကျာ ဗွဲလၞင်စိ၊ အိုတ်ဒိုဟ်ပန် ဟွံကမွဲလက်ကိုဋ်စက္ကဝါ ဍေဟ်အာ၊ တုဲဂှ်စိ လျးဂှ် တုန်/ကလေင် လုပ်မုက္ခဝါ ကျာ်တြဲကီု၊

မှာထေရ်အာနန် သၟာန်ကျာ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

တလေရ်္[ယ်]အာနန် ညာစ်အသ္စရ်ဂေါး လ္ငောရ် ယိရ် ကိ{26}န္တာဇုင် ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်တူယ်၊ [ယု]က် သုံၜုပ်တေယ် သၟာ{27}ည် ရောဝ်ဝေါအ်၊ မတိလရ်္ ပကိ[ရ်]ဤမ်ဝေါအ်စိ၊ မုဟေတ်ယော၊ သ{28}က်ုဟေတ် ကျာက်ဗုဒ္ဓ[တ]ရ်္လေယ်ဂုံလောင် သိက္အိမ်စိ ကးသက်၊ ရော{29}ဝ် ဂေါး တရ်္လေယ်အာနန် သၟာန်ဒ၊


တၠဳအဲအာနန် ညာတ်အသဝ်ဂှ် လ္ၚောဝ် ယဵု ဂတာဇိုင် ကျာ်တြဲတုဲ၊ ယိုက် သၟိပ်တဲ သၟာန် ရဴဝွံ "မတၠ ပကအီဝွံစိ၊ မုဟိုတ်ရော၊ သက္ကုဟေတ် ကျာ်တြဲဂမၠိုင် ဟွံအီစိ ဟွံသေင်ဟာ၊"ရဴဂှ် တၠဳအဲအာနန် သၟာန်ရ၊၊

ကျာ်တြဲသှ် ဟိုတ်မဂွံပကာဂအီ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဂေါး မကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် [ဂး] {30}ကုတရ်္လေယ်အာနန် ရောဝ်ဝေါအ်၊ အာနန် မၞောရ်စိ၊ ရသိမောယ် မဣ{31}မောအ် ဗိသၞူ၊ ဇၞောက်ရိဒ္ဓိ၊ ဇၞောက်အာနုဘာဝ် ဂေါအ် အဘိညာ မ္သုမ်၊ ကောမ်{32}ကု ကောန်ဨယ် ဂဝံပတိ၊ ကုသၟိင်ဣန်၊ ကုဗိဿုကရ်္မၟဒေဝပုတ်၊ ကုကတက{33}ရ်္မၟနာဂရာဇ၊ သ္ကန်ဒံ ဍူင်မောယ် ဣမောအ် သိသိဘ်၊ ဗ္လးဂေါး ရိသိဗိသၞူဂေါး၊ {34} သ္စုတိနောရ်ဂေါး၊ သ္တိန်အာရ် ဗြဟၟလောက် သ္စုတိနောရ် ဗြဟၟလောက်ဂေါး၊ သ္တ္လုင်ဒ{35}သ် ဍေယ် ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်စိ၊ သ္ဒူင် ဣမောအ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ {36}ဓမၟရာဇ၊ သ္ယုက် သာသန ဨယ်၊ ရောဝ်ဂေါး မကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် ဂးကေလ် {37} ဟေတ် ကိရ်ဤမ်ဂေါး ကုတရ်္လေယ်အာနန်၊


ဂှ် မကျာ်တြဲ ဂး ကုတၠဳအဲအာနန် ရဴဝွံ "အာနန် ဗွဲကြဴစိ၊ ရသိမွဲ မဟိမု ဗိသၞုဟ် ဇၞော်ဣဓိ၊ ဇၞော်အာနုဘဴ ဂွံ အဘိညာဏ်မသုန်၊ ကောမ်ကု ကောန်အဲ ဂဝံပတိ၊ ကုသၟိင်အိန်၊ ကုဗိဿုကမ္မဒေဝပုတ္တ၊ ကုကတမကမ္မနာဂရာဇ သခၞံ ဍုင်မွဲ ယၟု သိသိတ်၊ တုဲဂှ် ရသိဗိသၞုဟ်ဂှ် သ္စုတိ နူဂှ်၊ သတိုန်အာ ဗြဟ္မလိုက် သ္စုတိ နူဗြဟ္မလိုက်ဂှ်၊ သကၠုင်ဒသ် ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်စိ၊ သဒုင်ယၟု ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ၊ သယိုက်ဒိုက် သာသနာအဲ၊"ရဴဂှ် မကျာ်တြဲ ဂးကဵု ဟိုတ် ဂအီဂှ် ကုတၠဳအဲအာနန်၊၊

မှာထေရ်ဂဝံပတိ သၟာန်ကျာ်တြဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကာလ်ဂေါး တရ်္လေယ် ဂဝံပတိ {38}ရၟိင် အဘိပြာယ် ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်၊ က္တိရ် လ္ငောရ် ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် ဗ္လး[စိ]၊ ဒ္ငး{39}သ္ပပြာကတ် အဘိပြာယ် ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်ဂေါးတူန် သၟာည် ရောဝ်ဝေါအ်၊ တရ်္လ {40}မၞောရ်စိ၊ ရသိ မဣမောအ် ဗိသၞူဂေါး ကောမ်ကုဨယ်ဍိက် ဍေးသ္ကန္ဒံ ဍူင်သိသီတ် အဘိ{41}ပြာယ် တရ်္လဂးစိ စၟတ္တာ၊


ကာလဂှ် တၠဳအဲ ဂဝံပတိ မိင် အဘိပြာယ် ကျာ်တြဲ၊ က္တဵု လ္ၚောဝ် ကျာ်တြဲ တုဲစိ၊ တၞဟ်န သ္ပပြာကတ် အဘိပြာယ် ကျာ်တြဲဂှ် (မွဲဝါ)တုန် သၟာန် ရဴဝွံ "တလ ဗွဲကြဴစိ၊ ရသိ မဟိမု ဗိသၞုဟ်ဂှ် ကောံကုအဲဍိက် ဍေဟ်သခၞံ ဍုင်သိသိတ် အဘိပြာယ် တၠဂးစိ ဍာံစၟတ်ဟာ"

ကျာ်တြဲ သှ်ကဵု မှာထေရ်ဂဝံပတိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

စၟတ်ဂဝံပတိ ရောဝ်ဂေါးကုံ၊ ရိသိဗိသၞူဂေါးကုံဒ မသ္ကန္ဒံ ကော{42}မ်ကုကုံ၊ ဒ္ငးဂေါးစိ ဂဝံပတိ ဗေးအာရ် သုံ သၟိင်ဣန် ဗေးဂး ရောဝ်ဝေါအ်၊ သၟိင်ဒေ {43}ဝတာဝ်၊ ယင်အဘိပြာယ် ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်စိ ဗေးဒူင် နအန္တူလ်၊ ယင်ရိသိ မ{44}ဣမောအ် ဗိသၞူ မဇၞောက်ရိဒ္ဓိ အာနုဘာဝ်ဂေါး၊ ကောမ်ကု ဨယ်စိ ဍေးသ္ကန္ဒံ ဍူ{45}င်သိသီတ်၊ ဍေယ်ကာလ်ဂေါးစိ အုတ်ဍေယ် သနြင် ရိသိဗိသၞူဂေါး ဗေးဗျာပါ{46}ရ်၊ ရိသိဗိသၞူဂေါး ဍေး သ္ကန္ဒံ ဍူင်သီသိတ် ဂေါးဗ္လး၊ သ္စုတိနောရ်ဂေါး၊ ဍေယ် ဍူင်အ{47}ရိမဒ္ဒနပူရ်၊ ဍေးသ္ဒသ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ သ္ယုက် သာသနာ ကျာ{48}က် ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်၊ သၟိင်ဒေဝတာဝ်၊ ဍေယ်ကာလ် သနြင် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိ{49}တျဓမၟရာဇဂေါးလး၊ ဍေယ် သနြင် ပုန်လး၊ ကုံ ဗျာပါရ်ကေလ် အုတ်ကုကာ{50}လ်၊ ရောဝ်ဂေါး ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် ကိန်ကန် ကုတရ်္လေယ်ဂဝံပတိ၊


"မဍာံစၟတ် ဂဝံပတိ ရဴဂှ်ကီု ရသိဗိသၞုဂှ်ကီုရ မသခၞံ ကေုာံ ကုမၞး [ဂဝံပတိ]၊ တၞဟ်နဂှ်စိ ဗှ်ေအာ ဇရေင် သၟိင်အိန် ဗှ်ေဂး ရဴဝွံ "သၟိင်ဒေဝတဴ! ယင်အဘိပြာယ် ကျာ်တြဲစိ ဗှ်ေဒုင်နလတူ၊ ယင်ရသိ မဟိမု ဗိသၞုဟ် မဇၞော်ဣဓိ အနုဘဴဂှ် ကေုာံ အဲစိ ဍေဟ်သခၞံ ဍုင်သိသိတ်၊ ပ္ဍဲကာလဂှ်စိ အိုတ် ပ္ဍဲစရင်(ကမၠောန်) ရိသိဗိသၞုဟ်ဂှ် ဗှ်ေပ္တိတ်ဒြဟတ်၊ ရသိဗိသၞုဟ်ဂှ် ဍေဟ် သခၞံ ဍုင်သိသိတ်ဂှ် တုဲ၊ သ္စုတိနူဂှ် ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်၊ ဍေဟ်သ္ဒဟ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ သယိုက်ဒိုက် သာသနာ ကျာ်တြဲ၊ သၟိင်ဒေဝတဴ! ပ္ဍဲကာလစရင်(ကမၠောန်) ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ ဂှ်လေဝ်(ကီု)၊ ပ္ဍဲစရင်(ကမၠောန်) ပိုန်(ကုသိုလ်)လေဝ်(ကီု)၊ မၞး[သၟိင်အိန်] ပ္တိတ်ဒြဟတ်ကဵု အိုတ် ကုကာလ၊"ရဴဂှ် ကျာ်တြဲ ဗကန် ကုတၠဳအဲဂဝံပတိ၊၊

မှာထေရ်ဂဝံပတိ တိုန်ဍုင်သွဝ် အာဆဵု ကုသၟိင်အိန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဍေယ်{51}ကာလ်ဂေါး တရ်္လေယ်ဂဝံပတိ ဒူင်အဘိပြာယ် ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် နအန္တူ{52}လ် ဗ္လး၊ တရ်္လေယ် စွိန်ဓျာန်တူယ် တိန်အာရ် တာဝတိင်၊ အုတ် အဘိပြာယ် ကျာက်{53}ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်စိ၊ တရ်္လေယ်ဂဝံပတိ ဂုရင်ကေလ် သၟိင်ဣန်၊ တရ်္လေယ် ဂုရင်{54}ကေလ် သၟိန်အိန်ဗ္လး တရ်္လေယ်စိသ်တူန် ဇေတဝနမဟာဝိဟာရ်၊


ပ္ဍဲကာလဂှ် တၠဳအဲဂဝံပတိ ဒုင်အဘိပြာယ် ကျာ်တြဲ နလတူတုဲ၊ တၠဳအဲ သွိုန်ဇျာန်တုဲ တိုန်အာ တာဝတိံ၊ အိုတ်အဘိပြာယ် ကျာ်တြဲစိ၊ တၠဳအဲဂဝံပတိ ဂရင်ကဵု သၟိင်အိန်၊ တၠဳအဲ ဂရင်ကဵု သၟိင်အိန်တုဲ တၠဳအဲ စှ်ေပၠန် ဇေတဝနမဟာဝိဟာရ၊၊

မှာထေရ်ဂဝံပတိ တိုန်ဍုင်သွဝ် မွဲဝါပၠန် သွက်ဂွံ ဗကန် ကုသၟိင်အိန် ဗွဲဗိသ္တာ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကဖါရ် {B}{1}လောအ်နောရ်ဂေါးစိ၊ ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် အာရ် နိရ်္ဗ္ဗာန် ဍေယ်ဍုင်ကုသိ{2}နာရ်ဒ၊ ကဖါရ် လောအ်နောရ် ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်နိရ်္ဗ္ဗာန်၊ တရ်္လေယ် ဂ{3}ဝံပတိ တူန်တိန်တာဝတိင် မောယ်လေးတူန်ဒ၊ ယင်ကန္တိရ် ဂၞသၟိင်ၐြီ{4}တြိဘုဝနာ ဒိတျဓမၟရာဇ၊ တရ်္လေယ် ကိန်ကာလ် ဗောယ်ဗိသ္တာရ် ကုသၟိ{5}င်ဣန်၊


(အခိင်)ကာဖာ လအ်နူဂှ်စိ၊ ကျာ်တြဲ အာနိဗ္ဗာန် ပ္ဍဲဍုင်ကုသိနာရဒ၊ ကာဖာလအ်နူ ကျာ်တြဲနိဗ္ဗာန်၊ တၠဳအဲဂဝံပတိ ပၠန်တိုန်တာဝတိံ မွဲလှ်ေပၠန်ရ၊၊ ယင်ကတဵု(ဒဒှ်) ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ၊ တၠဳအဲ ဗကန် ဗွဲဗိသ္တာ ကုသၟိင်အိန်၊၊

ဂလာန်ဗကန် တၠဳအဲဂဝံပတိ ကုသၟိင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၟိင်ဒေဝတာဝ် ကုံရၟိင်ဒ၊ နောရ်ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် အာရ်နိရ်္ဗ္ဗ{6}န်၊ ကုလိမောယ်လ္ငိမ် တုရောဝ်က္လံ ပိ[စွ]သ် စၞာမ်၊ ယင်ရိသိ မဣမောအ် ဗိ{7}သၞူဂေါး၊ သ္ဒသ် ဂၞသၟိင်မောယ် မဣမောအ် ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ {8}ဍေယ်ဍူင် အရိမဒ္ဒနပူရ်၊ [ယ]င်သာသန ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်စိ၊ ဂၞ{9}သၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ဂေါဟ် မသ္ယုက်၊ ယင်ယသ် ဂၞ{10}သၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါးစိ  အုတ်ဇိရ်္နောက် ဇမ္ဗုဒိပ် မုလေး {11}ဍေး သ္ပြာကတ်၊ မိရ်္ဂုး ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါးစိ ရော{12}ဝ် ဗိ[ရ်]သေယ်ကုံ၊ ယင်သီလဓရ်္မၟ ဒုမ်[ဟိစ်]စိ ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိ{13}တျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္စြေားပ္တာဝ်၊ အုတ် ဒုဿီလ် မဒၟသ် မရ်္သ နသီလ် ဒုံဟိ{14}စ် မဒၟသ်မရ်္မလ်ဂေါး ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟဂေါး {15}သ္ပ္လိည် ဒုသြလ်၊ အုတ်ကာယ ဒုစ္စရိတ် ဝစီဒုစ္စရိတ် မနောဒုစ္စရိတ် မ{16}ကးစ္အး၊ နသီလ် မစ္အး မဒၟသ်ဍာက် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟ{17}ရာဇဂေါး သ္ကြာစ် ဒုသြလ်၊


သၟိင်ဒေဝတဴ! မၞးမိင်(လဝ်တုဲ)ရ၊ နူကျာ်တြဲ အာ နိဗ္ဗာန် ကလိ (လောန်အာ) မွဲလ္ၚီတြဴကၠံပိစှ်ောသၞာံ၊ ယင်ရသိ မဟိမု ဗိသၞုဟ်ဂှ်၊ သဒှ် ဂၞသၟိင် မဟိမု ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ ပ္ဍဲ ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်၊ ယင်သာသနာကျာ်တြဲစိ၊ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် မသယိုက်ဒိုက်၊ ယင်ဒယှ်တှ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်စိ အိုတ်ဇမၞော် ဇမ္ဗုဒိပ် မွဲကွေဟ် ဍေဟ် သပြာကတ်၊ မ္ၚိုဟ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ ဂှ်စိ ရဴပသဲကီု၊ ယင်သဳလဓမ္မထၟိက်စိ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သသှ်ပ္တဴ၊ အိုတ်ဒုသဳလ မဒှ်မသ(အုဲ) နသဳလထၟိက် မဒှ် မြမောဝ်ဂှ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သပလီုဝဵု၊ အိုတ်ကာယ ဒုစ္စရိုတ် ဝစဳဒုစ္စရိုတ် မနောဒုစ္စရိုတ် မဟွံသ္အး၊ နသဳလ မသ္အး မဒှ်ဍာ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သကြာတ်ဝဵု၊

ဗီုဒေဝတဴ မဗိုင်ကၠောန် ကုသၟိင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယင်ဒေဝတာဝ် မဒူင်သုံၜုပ်တေ[ယ်] ညး{18}ဂုံလောင် မရပ်စိ[ရ်္စူ]န်ဒေဝတာဝ် မတၟူယ် နဗဇြ၊ ရောဝ် ညးပုမ{19}သနြင်ကုံ ဍေးသ္ပ သနြင် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ {20}ဂေါး၊ အုတ်ဇိရ်္နောက်ရာသ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ဂေါးစိ {21}ယင်ကုံလစ် မဒၟသ်ဇိရ်္လဂေါး သ္ကးသက်ဝေလ်၊ ယင်သတြု မဒၟသ်ဂြိပ် {22}သုံတုံဂေါးစိ သ္ကးသက်၊ ဍေးသ္ဗိသ္တာရ် ရောဝ် မဟာသမုဒြကုံ၊ [ယ]င်ပုမီ{23}စ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ဂေါးစိ ပြဟ်ဍေးသ္ဍူက်ပိည်၊ {24}ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ် ဂေါးစိ ကာလ်သတြုဗုံရူက်ဂေါး ဍေး သ္ပ္လိည်{25}၊


ယင်ဒေဝတဴ မဒုင်သၟိပ်တဲ ညးဂမၠိုင် မရပ်ဒစုန် ဒေဝတဴ မတၟုဲတဴ နဗဇြး(ဗိုတ်) ရဴညး သၟာကမၠောန်ကီု ဍေဟ်သ္ပ စရင်(ကမၠောန်) ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်၊ အိုတ်ဇမၞော်ရး ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်စိ ယင်ကမၠတ် မဒှ်ဇလဂှ် သဟွံမဲဝဵု၊ ယင်သတြု မဒှ်ဂြိုပ်သဓုံဂှ်စိ သဟွံမဲ၊ ဍေဟ်သဗိသ္တာ ရဴမှာသၟိတ်ကီု၊ ယင်ပၟိက် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်စိ ပြဟ် ဍေဟ် သဖ္ဍိုက်ဗပေင်၊ ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂှ်စိ ကာလသတြုပရိုက်(ဘဲ)ဂှ် ဍေဟ် သပလီု(သၞတအ်)၊၊

ဗီုသၟိင်မပကင်ရင်ဍုင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယင်မ္ညး ကိရ်္ကူလ်ပန် မတာဝ် ဍေယ်ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ်  မဒသ်ဇ္လူ{26}ယ် ဗောယ်သၟရ်ဂင် မအာရ် ဒေသ်စ္အာင်ဂေါး၊ နယိယရ်္ုက် ဒိရ်္ဟတ် ဝီရ် {27}ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ဂေါးစိ၊ ပြသ် ဍေးတဂေါး သ္စာ{28}သ်တိန် ဍာက် ဍေးသ္လှီင် ဍေယ် ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ် တူန်၊ ယင်ရုံၜ{29}တ် ညးမစာက်နောရ် ညးရုံလောသ်ဂုံလောင်၊ နပုန်အာရ်{30}တိ[ရ်္တူ]ယ် နမောယ်တြိစိတ် မဒၟသ်တေယ်၊ ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာ{31}ဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ဇိတ်ဒုသြလ်၊ ယင်သိနၟောရ် ညးမအ္ဇေယ်{32}ပုမသ် ဂုံလောင်၊ နပုန်အာရ်တိရ်္တူယ် နကရုဏာ မဒၟသ်ဍာက် {33}သ္ကြာစ်ဒုသြလ်၊


ယင်မၞိဟ် ဂကူပန် မတဴ ပ္ဍဲ ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် မဒှ်ဂၠုဲ(ပၞာန်) ဗွဲသွဝ်ဂင် မအာ ဒေသသ္အာင်ဂှ် နအစောမ် ဒြဟတ် လွဳ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ ဂှ်စိ ပြဟ်ဍေဟ်တဂှ် သ္စးတိုန်ဍာ် ဍေဟ် သလှိင် ပ္ဍဲ ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် ပၠန်၊ ယင်(ဍာ်)ရမတ် ညးမစာ် နူ ညးရုံလောဟ်(ညးသ္ဍိုက်ဆာန်)ဂမၠိုင်၊ နဖအာ ဒတုဲ နမေတ္တာစိုတ် မဒှ်တဲ၊ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သဇိုတ်ဝဵု၊ ယင်သၟောဝ် ညးမယဲ(စိုတ်)ပူမှ်ဂမၠိုင်၊ နဖအာ ဒတုဲ နကရုဏာ မဒှ်ဍာ် သကြာတ်ဝဵု၊

သၟိင်ဒေဝတာဝ်၊ ယင်ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိ{34}တျ ဓမၟရာဇ ဂေါးစိ၊ [န]တေယ်သ္တူမ် သ္ကေလ်ပူင် [တွာ]င် ကုမ35}ဟာဇန် ဂုံလောင်၊ နတေယ်ဇွိ သ္ကိလ် ကြိယာ ဂ္လီက် အန္တက် ကုမ္ညး {36}ဂုံလောင်၊ အုတ်မဟာဇန်စိ ရောဝ်ကောန် မတာဝ်ပ္ဍေယ်စြိသ် အ{37}ၝော၊ ရောဝ်ဂေါး ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သၟင်{38}မေယ် နတိရ်္တူယ်၊ အုတ်မ္ညး မ[မ္ဂူး] ဂုံလောင် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာ{39}ဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ပလုဣန်၊ ယင်မ္ညး မ[သ]က်သၟေား နဇိ{40}ကရ်္ု နပါင် နပုမသ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ပ[သုမော]{41}ဟ်၊ ယင်ဍီက် သုံအုရ် တြူသ် ပုမသန္ဒြင်ဂုံလောင် မသက်တီမ် တရ်္လ {42}ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ဂုရင်ကေလ် တရ်္လ၊


သၟိင်ဒေဝတဴ! ယင်ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်စိ၊ နတဲသတုံ သကဵုပုင် ကွာင် ကုမဟာဇန်ဂမၠိုင်၊ နတဲဇွိ သကဵုကြိယာ ဂၠိက် လတက် ကုညးဍုင်ကွာန်ဂမၠိုင်၊ အိုတ်မဟာဇန်စိ ရဴကောန် မတဴပ္ဍဲသြိုဟ်မိ၊ ရဴဂှ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သမင်မဲ နဒတုဲ(ဖဵု)၊ အိုတ်ညးဍုင်ကွာန် မမ္ၚုဟ်ဂမၠိုင် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သ္ပဍိုန်ၜတ်၊ ယင်ညးဍုင်ကွာန် မဟွံသၟဟ် (ကုဒ္ဂေတ်) နဇကု နပါင် နစိုတ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သ္ပသၟဟ်၊ ယင်ဍိက် သမ္အုဲ တြုဟ်သၟာကမၠောန်ဂမၠိုင် မဟွံတီ တၠ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သဂရင်ကဵုတၠ၊

ယင်{43}တရ်္လေယ် မဟာထေရ်မောယ် မနောမ်သီလ် မဒသ်သာရထီ ဓမၟ{44}ဂေါးစိ၊ ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ပသုတူမ် သ္ပအာ{45}စာရ်၊ ဍေယ်ကန္တ တရ်္လေယ်မဟာထေရ်၊ လၟောမ် သီလ် မဒသ်သာရထီ{46}ဓရ်္မၟဂေါးကုံ၊ ကောမ်ကု တရ်္လစိ ဨယ်သ္စုအး၊ သာသနကျာက် ဗုဒ္ဓတ{47}ရ်္လေယ်၊ ရောဝ်ဂေါး မဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ဂး{48}၊ ဗၞး ပဒုံဟိစ်၊ ရောဝ်ဂေါး မဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓ{49}မၟရာဇဂေါး သ္ဒိန္ဒုဗိန္တောန် မဟာဇန်ဂုံလောင် အုတ်ကုကာလ်၊


ယင်တၠဳအဲ မဟာထေရ်မွဲ မနွံသဳလ မဒှ်သာရထဳဓမ္မဂှ်စိ၊ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သ္ပသတုံ သ္ပအာစာ [သ္ပအစာ လပါ်တဲသတုံ]၊ ပ္ဍဲဂတ တၠဳအဲ မဟာထေရ် မၞုံသဳလ မဒှ်သာရထဳဓမ္မဂှ်ကီု၊ ကေုာံ တၠစိ

"အဲသအး၊ သာသနာကျာ်တြဲ၊" ရဴဂှ် မဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သ္ဂး၊

"မၞး ပထၟိက် [မၞးကၠောန်ကာကုသဵုညိ]" ရဴဂှ် မဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သဒၠောအ်ဗ္တောန် မဟာဇန်ဂမၠိုင် အိုတ် ကုကာလ၊၊

ယင်{50}ညးမက္သပ် သုံအုရ်၊ နကန်သပ် ဒုံဟိစ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ {51}ဓမၟရာဇဂေါး သ္တဍေန်ကေလ် ပုမသ်၊ ယင်ညး မပိဟာရ် သုံအု{52}ရ်စိ၊ ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္အောရ် ပိဟာရ် ဒုံ{53}ဟိစ်၊ ယင်တိန်လူရ် တိန္ဒြင်သွရ် မတၟူယ်နထရ် မစိန်စောန် နရတ်{C}{1} သ္ဇက်ပေါက်ကေလ် ကု(မဟာဇန်ဂုံလောင် ဒုသြလ်)၊ ဂၞသၟိ){2}င် ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟ(ရာဇဂေါး) - - - - (ရော){3}[ဝ်] ပုမတ် ဍေယ်မဟာအဝိ[စိ သ္တြက်] - - - - - {4}ဝရ်၊ ယင်သက္ကာရ် အုတ် ညးမ(တာဝ် ဍေယ် ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂေါး ဂၞသၟိ){5}င်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါးသ္ဒုင် - - - - (ရော){6}ဝ် ဂတိဒိန်ငလ်ထရ် မညိန်စိန်စောန် ကုရတ် (ဂၞသၟိင်ၐြိတြိဘုဝနာ){7}ဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္စိန်လေားတုံၜး၊


ယင်ညးမချပ် သမ္အုဲ၊ နကသပ်ထၟိက် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သဖဍေန်ကဵု စိုတ်၊ ယင်ညးမဟီု သမ္အုဲစိ၊ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သဖ္အောဝ် လဟီုထၟိက်၊ ယင်သၞောဝ်တရင်သွဝ် မတၟုဲတဴ နထဝ် မစိစောန် နရတ် သ္ဇက်ပံက်ကဵု ကုမဟာဇန်ဂမၠိုင်ဝဵု၊ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် - - - - ရဴပၟတ် ပ္ဍဲမဟာအဝိစိ သ - - - - - ဝဵု၊ ယင်သက္ကာရ အိုတ် ညးမတဴ ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂှ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သ္ဒုင် - - - - ရဴဂတိဒ္ၚောဝ်ထဝ် မညိန်စိစောန် ကုရတ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သစၠောဟ်ထ္ၜး၊

ကောန်လွူ(တ် သၟိင်ဂုံလောင် မနောမ်) {8}မိရ်္မလ် ရောဝ်မိရ်္မလ် ပ္ကာဝ်မ္လိရ်၊ မနောမ်စိရ်ဟာယ် ရော(ဝ်စိဟာယ် က){9}န္ဒရ် သၟိင်ဣန် မဣမောအ် လမ္ဗုသာဂေါး မသ္တိရ်ဝီလ်၊ (နောရ် ဍူင်ဒုံ){10}ပေါး ကောန်လွူတ် သၟိင်ဂုံလောင် မဂ္ညိ နရတ် မကးမော(ယ်ပြကာ){11}ရ် မဒိန္ဒရ် တ္ဍုင်ဗုံတာင် [မသ္တ္လု]င်တိရ်ဝီလ်၊ ယင်ဂၞသၟိင်ၐြီတြိ(ဘုဝနာ){12}ဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ဒၟောင် ဍေယ်သီဟာသ[န] မညိ[န်] (ကိန္ဒံ န){13}ထရ် မစိန်စောန် နရတ် သ္အနုဘဝ် စိရ်္ယုာယ်ကိရ်္မုန်၊ ကောန်(လွူတ် သၟိ){14}င်ဂုံလောင် [မ]တ္လူင် နောရ် ဍူင်ဒုံပေါး ယင်ဍူင်အရိမဒ္ဒ(နပူရ်) {15}မနောမ် ကျာက်ၐြီဂေါး သ္ပနောမ် ကုယသ်၊


ကောန်ဝုတ် သၟိင်ဂမၠိုင် မနွံမြမောဝ် ရဴမြမောဝ်ပ္ကဴမၠဵု၊ မနွံစရာဲ ရဴစရာဲကန္တဝ် သၟိင်အိန် မဟိမု လမ္ဗုသာဂှ် မသတွဳဗွိုင်၊ နူဍုင်ထပှ် ကောန်ဝုတ် သၟိင်ဂမၠိုင် မဂ္ညိနရတ် မဟွံကမွဲပြကာ မဓလဝ် က္ဍိုင်ဗတာင်၊ မသတွဳဗွိုင်၊ ယင်ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သဒၟံင် ပ္ဍဲသဳဟာသန မညိန် ခၞံ နထဝ် မစိစောန် နရတ် သအနုဘဴ စရာဲကၟိန်၊ ကောန်ဝုတ်သၟိင်ဂမၠိုင် မကၠုင် နူဍုင်ထပှ် ယင်ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် မနွံကျာ်သြဳဂှ် သ္ပနွံ ကုဒယှ်တှ်၊

သၟိင်ဒေဝ(တာ){16}ဝ်၊ ဍေယ် ကာလ် ကိရ်္မုန် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ[ဂေါး] {17}ယင်ပၞာည်စ္အာင် မဇၞောက်ကုံစိ ယလ်ဂဗ္ဘတ္လုင်၊ ယင်နိမိတ်ဇိ{18}ရ်္နး ဒုံဟိစ် နက္သတ်ဒုံဟိစ် သ္တ္လုင် တ ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟ{19}ရာဇဂေါး၊ ဍေယ်ကုပ်စိန္တေး ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓ[မၟ]{20}ရာဇဂေါး သ္ဍူက် က္သေးပုံရေယ် မောယ် [မ]နောမ် ကုပုနြသ် ရောဝ်{21}က္သေး မဒသ်နောရ် ကိရ်္ကူလ်မတ်ဗြေယ် သိန္လေးစိ သ္တုံ[ၜး] ရောဝ် တ္ငေ{22}ယ် မတာဝ်ကုံ၊


သၟိင်ဒေဝတဴ! ပ္ဍဲ ကာလ ကၟိန် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် ယင်ပၞာန်သ္အာင် မဇၞော်ကီုစိ ယဝ်ဂဗ္ဘကၠုင်၊ ယင်နိမိတ်ဇမၞးထၟိက် နက်သတ်ထၟိက် သကၠုင် ဂတ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်၊ ပ္ဍဲကိုပ်စၞေဟ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သ္ဍိုက်ချေဟ်ပရဲ မွဲ မနွံ ကုပရဟ် ရဴချေဟ် မဒှ်နူ ဂကူမတ်ဗြဲ စၞေဟ်စိ သတၟး ရဴ တ္ၚဲမတဴကီု၊၊

ဗီုညးဍုင်ကွာန်တအ် မဂွံတသိုက် မဒ္ဂေတ်ဓရ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၟိင်ဒေဝတာဝ်၊ ဍေယ် ကာလ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝ{23}နာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ပကိရ်္မုန် [မ]ဟာဇန်ဂုံလောင်စိ သ္ဂ္ညိ (နရ){24}တ် မကးမောယ်ပြကာရ်၊ သ္ပ္ကင်ရင် မုကုဋ် သုခူယ် သိပရ်္ူင် {25} မကးမောယ်ပြကာရ်စိ ဍေးတ္အေး သ္တြက် ဂိင်ဂိ[ည်]၊ ယင်ကြိ{26}ယာက္တောရ် မအာဒိ နောရ် ရူပ်စိင် ရူပ်ဇာဒိသိင် ရူပ်တြော{27}င် ပုမိည် ရူပ်နာဂ် ရူပ်သုပရ် မကးမောယ်ပြကာရ် ညးတ{28}ဂေါး သ္ပ္ကင်ရင်၊ ယင်ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး {29}တၞဟ်တိရ်္တူယ် သိသရ်္ုက် အု[တ်] ညးမတာဝ် ဍေယ် ဇမ္ဗုဒိပ် [သ္ပု]{30}က်ကေလ် နိဓိ ပိပြကာရ်၊ [န]ရူပ်စိ ဍေယ် ဒ္လံထရ် ရောဝ်ပၞာင် မ{31}ဂိရ်ရ္ဂေား သ္စိန္လေားတုံၜး၊


သၟိင်ဒေဝတဴ! ပ္ဍဲကာလ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သ္ပကၟိန် မဟာဇန်ဂမၠိုင်စိ သဂ္ညိနရတ် မဟွံကမွဲပြကာ၊ သပ္ကင်ရင် ၝောအ်ကိုဋ်၊ သ္ၚာ [ပလောအ်] သပိုင် [ဂၠိက်/ဂၞိန်] မဟွံကမွဲပြကာစိ ဍေဟ်တဂှ် သလတက် ဂ္ၚေင်(အာကၠုင်)၊ ယင်ကြိယာကတောဝ် (သၞေက်) မအာဒိ [မပ္တံ] နူရုပ်စိင် ရုပ်ဇာဒိသိုင် ရုပ်တြောင်ပုမိည်(ရုပ်နုင်ထၟာဲ) ရုပ်နာ် ရုပ်သပဝ် မဟွံကမွဲပြကာ ညးတဂှ် သပ္ကင်ရင်၊ ယင်ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် တၞဟ်န ဒတုဲ တသိုက် အိုတ် ညးမတဴ ပ္ဍဲဇမ္ဗုဒိပ် သပံက်ကဵု နိဓိပိပြကာ၊ နရုပ်စိ ပ္ဍဲဂၠံထဝ် ရဴပၞာင် မဂဵုလဟဵု သစၠောဟ်ထ္ၜး၊

သၟိင်ဒေဝတာဝ်၊ ဍေယ်[ကာ]လ် ဂၞသၟိင်ၐြီ{32}တြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ကၞုန်၊ [အု]တ် ဗြောဝ်ဂုံလောင်{33}စိ သ္တာဝ်ဍေယ် သီလ် သ္လြောယ် ဓရ်္မၟ သၞောမ် ပုန်အာရ်ဒုံဟိစ် သု{34}က္တိတ် ဟန်တရ်္လသ္ငိဍေး သ္ဒသ်ရောဝ်ဂေါး [၊ အု]တ် မဟာဇန်ဂုံ{35}လောင် ဒူသ်အၝောအ် အၝလး ဒူသ်ကုံစိ မုန်ယောဝ်လး ဒူသ်ဣမာ{36}င် ကန္ဒရ်လး ဒူသ်ကလျာဏ မိတ်သဟာယ် ရုံလောသ်လး ဒူသ်ရင်သ္ကော{37}အ်ကုံ[ကုံ]စိ ဍေးသ္စုလေားတုံၜးကေလ် သက်သ္ပုန်လူက် သၟိစ်စိ{38}ရ်အး(ဍေး)၊


သၟိင်ဒေဝတဴ! ပ္ဍဲကာလ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သကၟိန် အိုတ်ဗြဴဂမၠိုင်စိ သတဴ ပ္ဍဲ သဳလ၊ စရှ်ဍောင်ဓရ်မဍာံ ဖအာ(ဒ္ဂေတ်)ထၟိက် သုဂတိ ဟန်/ကုတၠသ္ၚိဍေဟ် သဒှ်ရဴဂှ်၊ အိုတ် မဟာဇန်ဂမၠိုင် ဒုဟ်မိ မ လေဝ်ကီု ဒုဟ်ကုံစိ မုန်ယောဝ်လေဝ်ကီု၊ ဒုဟ်တြုဟ်ကန္တဝ် လေဝ်ကီု၊ ဒုဟ် ကလျာဏ မိတ်သဟာဲ ရုံလောဟ်(ဆာန်) လေဝ်ကီု ဒုဟ်ရေင်သကအ် ညးတအ်စိ ဍေဟ်သစၠောဟ်ထ္ၜးကဵု ဟွံပၞုက် သၟိက်သအးဍေဟ်၊

အကြီုလွဳ သၟိင်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယင်ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂၟေါင်ဂေါး{39}ဟ် အုတ် ဍေယ်ဇမ္ဗုဒိပ် (ညး)ဂုံလောင် သ္စုမတ် [န]တြေဇသ်၊ ဍေ{40}ယ်ပြာသာဒ် မသဒိသ် [ရော]ဝ် ဝေဇယန္တပြာသာဒ် မသ္ဂပ်လ္ဟီင် မ{41}ဒသ် မုကုတ်ရတ် ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ် သ္ဒူင်ရိန်ဍူက်ပိရ်ပိည် ကိရ်္မုန်{42}အုတ်ဗြောဝ် မတာဝ်ဍေယ် ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂေါး ဍေးတ္အေး {43}သ္ညာစ် သွသ်သံပတ် ရူပ်ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ဍေး{44}[သ္တာ]ဝ် ဍေယ်စၟိသ် ရ[စ်]စြောက်[ပါ]င်ပန် ယင်သွသ်သံပတ် မရော{45}[ဝ်] ဝေါအ်စိ [ဒ္ငး]ပပုန်တ္လာရ်ဒဂေါး မဂေါအ် ဍေး သ္ထိန်က္သး ရော{46}ဝ်ဂေါးစိ ဍေးသ္ဂိင်္ဂိည်အာရ် [၊]


ယင်ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ မဂံင်ဂှ် အိုတ်ပ္ဍဲဇမ္ဗုဒိပ် ညးဂမၠိုင် သစၟတ် နကြဳဇှ်၊ ပ္ဍဲပြာသာဒ် မသဒိသ ရဴ ဝေဇယန္တပြာသာဒ် မသဂပ်လှိင် မဒှ်ၝောအ်ကိုဋ်ရတ် ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် သဒုင်ရနုက်ဗပေင် ကၟိန်၊ အိုတ်ဗြဴ မတဴပ္ဍဲ ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂှ် ဍေဟ်တအ် သညာတ် သ္ဂေဟ်သွဟ် ရုပ်ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ ဍေဟ် သတဴ ပ္ဍဲဂၠံင်ဇၞော်ပါင်ပန် (ဂၠံင်ပန်သွာင်) ယင်သ္ဂေဟ်သွဟ် မရဴဝွံစိ ဒၟာမပပိုန်တမၠာရဂှ် မဂွံ ဍေဟ်သထိုင်သး ရဴဂှ်စိ ဍေဟ်သဂ္ၚေင်အာ၊၊

အုတ် မဟာဇန်ဂုံလောင်စိ သ္တာဝ်{47} ဍေယ် ဒိန္ဒုဗိန္တောန် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ၊ ယင်ဂၞ{48}သၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ဒ္ငး သက်မ္ညးမသ္ဒသ်သုမေား သ္တုံ{49}ၜး ရောဝ်ဒိန်ငလ်ထရ် တ မဟာဇန်ဂုံလောင်၊ ယင်ဍူင်အ{50}ရိမဒ္ဒနပူရ် ရောဝ်မ - - တက် [န]တၞက် ဗိသေရ်္ယ်ပန် ရ္ဂေား{51}ဒ ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ပရုဗိန်၊ ယင်{52}ကောန်သၟိင်ဂုံလောင်စိ [န]သံပတ် မတိန္တေင် ဍေးသ္လ္ဟီင် ဍေ{53}ယ် ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ် ၊ [ယ]င်ဂုံဤရ်ဂုံလောင် မလၞော{54}မ်သီလ် ဍေယ်ကာလ် သတြု ဗုံရူက်ဂေါး ပ္လိည် မသက်{D}{1}(ကု)[တာ]ဝ် (ဟ)န်ဗိဟာရ် ကုံကုံ၊ နဝိ[ရ်] ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝ{2}[နာဒိတျ ဓမၟရာဇ]ဂေါး၊ ဍေးသ္စောဝ်တူန် ဍေယ် ဗိဟာရ်ကုံကုံ {3}(တ)ရ်္လေယ်(တ)ဂေါး သ္ပုန်ဍူက် ပုံပိည်[သီ]လ်၊ ယင်ရာသ်{4}(တွာည်ဂုံလော)င် မလိည် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟ{5}[ရာဇ](ဂေါး သ္တု)န် ကန္ဒံ ထိစ် နောရ် တုံလာရ်ဝေလ်၊


အိုတ် မဟာဇန်ဂမၠိုင်စိ သတဴ ပ္ဍဲဒၠောအ်ဗ္တောန် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ၊ ယင်ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ ကွေဟ် သက်မၞိဟ်မသဒှ်သၟဟ် သတၟး ရဴဒ္ၚောဝ်ထဝ် ဂတ မဟာဇန်ဂမၠိုင်၊ ယင်ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် ရဴမ - - တက် နတၞက်ပသဲပန် ?ရ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သ္ပဗဗိုန်၊ ယင်ကောန်သၟိင်ဂမၠိုင်စိ နသံပတ် မဖဲလှဲ ဍေဟ်သလှိင် ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်၊ ယင်ခမဳဂမၠိုင် မလနွံသဳလ ပ္ဍဲကာလ သတြုပရိုတ်ဂှ် ပ္လီု မသက်ကုတဴ ဟန်ဘာ ညးတအ်ညးတအ်၊ နလွဳ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်၊ ဍေဟ်သစဴပၠန် ပ္ဍဲဘာညးတအ်ညးတအ် တၠဳပိုန်သင်တအ်ဂှ် သရနုက်ဗပေင်သဳလ၊ ယင်ရးကွာန်ဂမၠိုင် မလီု ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သပၠန် ခၞံ ခိုဟ်နူ တမၠာဝဵု၊

[ယ]င် ဍုင်အ{6}(ရိမဒ္ဒနပူ)ရ်ဂေါး သိသုဘီက် သ္ကးသက် ဥပဒြောဝ်၊ အုတ်မ{7}(နုသ် ဒေဝတာ)ဝ် ဍေယ် ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂေါး ကောမ်{8}(ကု ဂၞသၟိ)င် ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ သ္ယာသ် နရိဒ္ဓိ{9} - ဍေးသွေင် အကုသလ ကရ်္မၟပထစသ်၊ သ္ပူန်{10}(ဍူက်)ပုပိည် ကုသလကရ်္မၟပထစသ်၊ ယင်မနုသ်{11}[ဂုံ]လောင် ဍေယ် ကာလ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ {12}ဓမၟရာဇဂေါး ကၟုန် ဍေးသ္ဇၞောက်ရိဒ္ဓိ ရောဝ်ဒေဝ{13}[တာ]ဝ်ကုံ၊


ယင်ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂှ် သသိုက်ဘိုက် သဟွံမဲကု ဥပဒြဴ၊ အိုတ်မၞိဟ် ဒေဝတဴ ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂှ် ကောံကု ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ သယိုက်ဒိုက် နဣဓိ - ဍေဟ်သဝေင်ပါဲ အကုသလကမ္မပထ စှ်၊ သရနုက်ဗပေင် ကုသလကမ္မပထစှ်၊ ယင်မၞိဟ်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲကာလ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် ကၟိန် ဍေဟ်သဇၞော်ဣဓိ ရဴဒေဝတဴကီု၊

ယင်ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ် မဒသ် တိရ်{14}[တာ]ဝ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး{15}စိ သ္ဂိရ်တိန်ဟိန် နရတၞတြေယ်၊ ယင်ဂၞသၟိ{16}င် ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ပြာထနာ{17}မိစ်သဗ္ဗညုတညာန်၊ အုတ် ညးမတာဝ် ဍေယ် {18}ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂေါး ကောမ်ကု ဂၞသၟိင်ၐြီတြိ{19}ဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ သ္ဇြူင် ထီစ် ဍေယ်ရတတြေ{20}ယ်၊ သ္ပပူဇာဝ် ဣဨယ်ပုရေယ် သ္လြောသ် ကျာက်{21}ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် သဒ္ဓရ်္မၟ ကုတရ်္လေယ် သင်္ဃဂုံ{22}လောင်၊ ယင်ညးမဣဨယ်ပုရေယ် ရတၞတြေယ် {23}မကုဇိး သဒ္ဓရ်္မၟ မောယ် သိင်္ကောအ် ကုဒေဝတာဝ်ဂုံ{24}လောင်ကုံစိ ဍေးသ္ဂုလာည်၊ ဒေဝတာဝ်ဂုံလောင်စိ သ္ဂု{25}လာည် ကုမနုသ်ဝေလ်၊ ဒေဝတာဝ်ဂုံလောင်စိ သ္ကော{26}မ် ကုမနုသ် ဍေးသ္ပသနြင် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာ{27}ဒိတျဓမၟရာဇဂေါး၊


ယင်ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် မဒှ် ဒတန် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်စိ သဂဵုလဟဵု နရတ်ပရဲ၊ ယင်ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သပရာဒနာမိက် သဗ္ဗညုတ္တညာဏ်၊ အိုတ်ညးမတဴ ပ္ဍဲ ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂှ် ကောံကု ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ သဇြုင်သ္ဍိုက်ခိုဟ် ပ္ဍဲရတနပရဲ၊ သ္ပပူဇဴအဲပရဲ စြဟ်ပတဴ ကျာ်တြဲ သဒ္ဓမ္မ ကုတၠဳအဲသင်ဂမၠိုင်၊ ယင်ညးမအဲပရဲ ရတနပရဲ မရှ်ေသှ်ေသဒ္ဓမ္မ မွဲသကအ် ကုဒေဝတဴဂမၠိုင်ကီုစိ ဍေဟ်သ(ဟီု)ဂလာန်၊ ဒေဝတဴဂမၠိုင်စိ သ(ဟီု)ဂလာန် ကုမၞိဟ်ဝဵု၊ ဒေဝတဴဂမၠိုင်စိ (မွဲ)သကအ် ကုမၞိဟ် ဍေဟ်သ္ပ (ကမၠောန်)စရင် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်၊

ဍေယ် ကာလ် ကိရ်္မုန် ဂၞသၟိင်{28}ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ဂေါး၊ ယင်ဍူင်အရိ{29}မဒ္ဒနပူရ် မဒသ် ကန္တိရ် ကျာက်ၐြီစြိဟာယ်ဂေါး {30}သ္ဗြိန်ဖါရ်၊ တိနၞသတြုဂုံလောင်စိ သက်သ္ဒသ် ကုသီဝ် {31}[နာ]င်၊ အုတ် ကိရ်္ကူလ်ပန် မတာဝ် ဍေယ် ဍူင်အ{32}ရိမဒ္ဒနပူရ်ဂေါး သ္တ္ဂေတ်ထေစ် သ္ဒသ် ဥပါသ် ကျာက်ဗု{33}ဒ္ဓတရ်္လေယ် ကုဓရ်္မၟ သင်္ဃ၊ ယင်ဂၞသၟိင်ၐြီတြိ{34}ဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္စုတိ နောရ် ဒိရ်္ဒသ်ဂေါး {35}သ္ဒူင် သွသ်သံပတ် ဒေဝတာဝ် မနုသ် မဇၞောက် ဍေ{36}ယ် ရိန်အုတ် ဒိရ်္ဒသ် အုတ်သတ် မအာရ်အပါယ် ပ{37}န်စိ သ္ယုက် နောရ် အပါယ်ပန်ဂေါး၊ အုတ်လောက်{38}ဂုံလောင် ကောမ်ကု ဒေဝတာဝ် မတိန်လုမ် ဍေယ် {39}သင်္သာရ မဒၟသ် မဟာသမုဒြ မကးသက်စိ[နြု]က် {40}တိလ်ၜေါက်ဂေါး၊ သ္ပ္ဍုက် ဍေယ်သဒ္ဓရ်္မၟ မဒၟသ်{41} က္ၜင်ဇုံနောက် သ္တုလူင် ဍေယ်[စၞိ]သ်နိရ်္ဗ္ဗာန် ပုံရေယ်၊ သၟိ{42}င်ဒေဝတာဝ်၊ ရောဝ်ဂေါးဒ ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် မဒၟ{43}သ် ကန္တုဂေါး ဗျာဒေသ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟ{44}ရာဇ လၟောမ်ပုန်ဂေါး၊


ပ္ဍဲကာလ ကၟိန် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်၊ ယင်ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် မဒသ် ဒတန်ကျာ်သြဳစရာဲဂှ် သဗဗိုန် ဖါ၊ သၞသတြုဂမၠိုင်စိ သက်သဒှ် ကသဳနာင်၊ အိုတ်ဂကူပန် မတဴ ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂှ် သဒ္ဂေတ်တပ် သဒှ် ဥပါသက ကျာ် ဓရ် သင်၊ ယင်ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သစုတိ နူဒဒှ်ဂှ် သဒုင်သ္ဂေဟ်သွဟ် ဒေဝတဴ မၞိဟ် မဇၞော် ပ္ဍဲ လအိတ်ဒဒှ် အိုတ်သတ် မအာအပါဲပန်စိ သယိုက် နူအပါဲပန်ဂှ်၊ အိုတ် လိုက်ဂမၠိုင် ကောံကု ဒေဝတဴ မတၞီ(ဗၠိုတ်) ပ္ဍဲသံသာ မဒှ် မဟာသမုဒ္ဒရာ မဟွံမဲ စ္ၜုဲစ္ၜော်ဂှ်၊ သဖ္ဍိုက် ပ္ဍဲက္ၜင်သဒ္ဓမ္မ မဒှ်က္ၜင်ဇမၞော် သရေင်တၠုင် ပ္ဍဲ သၞေဟ်နိဗ္ဗာန် ပရဲ၊ သၟိင်ဒေဝတဴ! ရဴဂှ်ရ ကျာ်တြဲ မဒှ် ဂိတုဂှ် ပျးဒိုဟ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ လနွံပိုန်ဂှ်၊

သၟိင်ဒေဝတာဝ်၊ ကုံရၟိင်ဝေလ် {45}ပိဟာရ်စ္အေင်ဂံ၊ ဍေယ် ကာလ်ကိမုန် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိ{46}ဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး၊ ပ္တိသ် တ္ၜင် ပ္ကါဝ် သစ္ဆုဂုံလော{47}င် သ္ဂ္လောင်ဖါရ်၊ မနုသ်ဒၟုက် မသ္ဇိုင် နသ္ဂောအ် ပူင် ဂ္လီ{48}က်ကုံ သ္ပ္ကင်ရင် ကြိယာထရ် ဂ္လီက်ကောသေရ် သ္စ{49}သိင်စၞက်၊ သုံဝတ် မစ္ကတ်စ တွာင် ကုသိန္လေမ် တ{50}ဂေါးစိ သ္တ္ဂိန်စိတ် ထေစ် ရောဝ်ညးပ္ဇုကုံ၊


သၟိင်ဒေဝတဴ! မၞး ပင်မှိင်ညိ လဟီုသအာင်ကီု၊ ပ္ဍဲ ကာလ ကၟိန် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်၊ ပတိုဟ် တ္ၜင် ပ္ကဴ သစ္ဆုဂမၠိုင် သဂၠိုင်ဖါ၊ မၞိဟ်မဒိုက် မဇြိုင် နသ္ဂောအ် ပုင် ဂၠိက်ကီု သပ္ကင်ရင် ကြိယာထဝ် ဂၠိက်ကောသေဝ် သစသုင်စၞက်၊ သၟတ် မစကတ်စ ကွာင် ကုသၞေမ်တဲ တအ်ဂှ်စိ သဒ္ဂေတ်စိုတ် ခိုဟ် ရဴညးဗဇုကီု၊

အုတ်ရုတု{51}စိ သက်သ္ကုလိ ကာလ်ဍေးကုံကုံ၊ အုတ်သၟိင် ဂုံ{52}လောင် နောရ် ဍူင်ကုံကုံ သြင်တ္လူင် တုမ်ဝါယ် ဇုံဝိ{53}န် မကးမောယ်ပြကာရ်၊ အုတ် ဇိရ်္နောက် ရာသ်{54}ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါးစိ က္လံၜါ{E}{1}ရ်စွသ်လေး ဗြေယ်သ္ဂူရ်၊ အုတ်ကုကာလ် သြောအ် သ္ဍိုက်ပိ[ည်]၊ {2}ဍေယ်ရာသ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါးစိ {3} သၟိင်ဒေဝတာဝ် သ္ဂ္လောင် စိင် က္သေး ပြေင် ဇ္လောဝ် စ္လိက် [ဗ]ၜေ{4}အ် တျာင်၊ ကောန်သၟိင် ကောန်ညးဇၞော်ဂုံလောင် ယင်{5}ကြိယာပုဝိည် ဍေးတ္အေးစိ ထရ် သြည် စောမ်၊ ယင်မ္ညးဂုံ{6}လောင် မကးရ္ဗိန် တိနြင်စိ ဍေးတ္အေး သ္ပတိနြင်ပိရ်နီက်{7}က္တောရ်စိင် သ္ငိ ဍေးတ္အေးစိ သ္ကုမိရ် ကုစ္လာက်စောမ်၊


အိုတ် ရတုစိ သက်ကလိ ကာလဍေဟ်တအ်ဍေဟ်တအ်၊ အိုတ် သၟိင်ဂမၠိုင် နူ ဍုင်နာနာ သရင်တၠုင် တၟာဲဇမ်ဝိင် မဟွံကးမွဲပြကာ၊ အိုတ် ဇမၞော်ရး ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်စိ ကၠံၜါစှ်ောလှ်ေ[အလန်] ဗြဲသဂူ၊ အိုတ် ကုကာလ သြောအ် သဍိုက်ပေင်၊ ပ္ဍဲရး ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်စိ သၟိင်ဒေဝတဴ သဂၠိုင် စိင် ချေဟ် ပြေင် ဂၠဴ ကၠိက် ဗၜေအ် စာင်၊ ကောန်သၟိင် ကောန်ညးဇၞော်ဂမၠိုင် ယင်ကြိယာပဝေင် ဍေဟ်တအ်စိ ထဝ် သြန်ကွေဟ်၊ ယင်မၞိဟ်ဂမၠိုင် မဟွံမဲ ကုဗဗိုန်တြင်စိ ဍေဟ်တအ် သ္ပတြင်ပၞိက်ကတောဝ်စိင် သ္ၚိဍေဟ်တအ်စိ သကၟဳ ကုသၠာ်ကွေဟ်၊

ဂၞသၟိင်ၐြီ{8}တြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါးစိ သိသုဂိး ညးဂုံလောင် {9}(သ)င်အရိယ ဒုံ[ပေါး]ပြကာရ် သ္စုရေားကေလ် ဓရ်္မၟ မဒၟသ်{10}ပ္ကါဝ် သ္ပ[မ]လ် နသီလ် မဒၟသ် မိရ်္မလ်၊ သၟိင်ဒေဝတာဝ် ဒပ်{11}တ္ငေယ် ကာလ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး ဒိ{12}န္ဒုဗိန္တောန် မဟာဇန်ဂုံလောင်၊ ယင်ဗိနြု အနုမောဒနာ ဗိ{13}နြုတိတရ်္န် ကိသရ်္း ဗိနြု သာဓုကာရ် မမဟာဇန်ဂုံလောင် သ္ပစိ{14}ရောဝ်ဗိနြု ဗြေယ်ဇုံနောက် ဍေယ်ကာလ်တိဍေရ်္ယ် ဗိရ်္တံကုံ{15}၊


ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂှ်စိ သသ္ဂေဟ်သွဟ် ညးဂမၠိုင် သင်အရိယထပှ်ပြကာ သစြဟ်ကဵု ဓမ္မ မဒှ်ပ္ကဴ သပၟဝ် နသဳလ မဒှ်မြမောဝ်၊ သၟိင်ဒေဝတဴ လဒေါဝ်တ္ၚဲ ကာလ ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် ဒၠောအ်ဗ္တောန် မဟာဇန်ဂမၠိုင်၊ ယင်ဗရု အနုမောဒနာ ဗရုအထိုင်အသး ဗရုသာဓုကာ မမဟာဇန်ဂမၠိုင် သ္ပစိ ရဴ ဗရုဗြဲဇမၞော် ပ္ဍဲ ကာလအပ္ဍဲ ဗတံကီု၊

မဟာဇန်ဂုံလောင် သ္ဂ္ညိ နသုစရိတ် လုံၜါစ် မ[ဒၟ]သ် ကြိယာ{16}ဒုံဟိစ် သ္လ္ဟီင် ဍေယ်သဒ္ဓမၟ၊ ယင်ညးမအန်[ဒ္ညာ]တ်ဂုံလော{17}င်စိ သ္တုန်ဂ္လောင်ဒ္ညာတ် ညးမလိန်လသ်ဂုံလောင် ဍေးသ္တိရ်{18}ငေါအ်၊ ညးမဇြာယ်ဂုံလောင် သ္ကြောအ်ဝေလ်၊ ညးမအန်{19}ယိရ်္ယုက် ဒိရ်္ယုတ်ဂုံလောင် သၞောမ် ယိယရ်္ုက် ဒိရ်္ယုတ်၊ ယင်ညး{20}မကးဇိက်ပ္တမ်ဂုံလောင်စိ သ္ပုပိည် ပုန်ဒူယ်ဇုရာမ် နသြော{21}အ် သြောအ်ယောဝ် မကးမောယ်ပြကာရ်၊ ဇာပ်ဇာပ်သ္ငိ ညးတ{22}ဂေါး သိသ္ဂိးဖါရ် နရတ်၊ ယင်ဗြောဝ်ပ္ဇု မဒုက် မသျောအ် တုံၜါ{23}ယ် လာမီဂုံလောင်ကုံ နဂိရ်ဂေါအ်ငူသ် မဂ္လေါင် ဍေးတ္အေး သိ{24}သ္ဂိး၊ ညးမအန်ဍီက် သ္ဂ္လောင်ဍီက်၊ ညးမအန်ဇ္လောဝ်စိ သ္ဂ္လောင်ဇ္လောဝ် {25}၊ ယင်ဓရ်္မၟတိလ်တောလ် ကိရ်္ကူလ်ပန် သ္တ္ဂေတ်ထိစ်၊


မဟာဇန်ဂမၠိုင် သဂ္ညိ နသုစရိတ် မခိုဟ် မဒှ်ကြိယာ မခိုဟ် သလှိင် ပ္ဍဲသဒ္ဓမ္မ၊ ယင်ညးမအောန်လညာတ်ဂမၠိုင်စိ သဂၠိုင်လညာတ်ပၠန် ညးမလၞုဟ်ဂမၠိုင် ဍေဟ်သတ္ၚအ်၊ ညးမဇြာဲဂမၠိုင် သကြောအ်ဝဵု၊ ညးမအောန် ယုက်ဒြဟတ်ဂမၠိုင် သနွံယုက်ဒြဟတ်၊ ယင်ညးမဟွံမဲ ဇိက်ပ္တံဂမၠိုင်စိ သပေင် ဟင်ဇရာံ နသြောအ် သြောအ်ယဴ မဟွံကမွဲပြကာ၊ ဇၟာပ်ပ်သ္ၚိ ညးတအ်ဂှ် သသ္ဂေဟ်[လောဲ] နရတ်၊ ယင်ဗြဴဗဇု မဒိုက် မသွံထၟာဲလၟဳဂမၠိုင်ကီု နဂဂွံၚုဟ် မဂၠိုင် ဍေဟ်တအ် သသ္ဂေဟ်၊ ညးမအောန်ဍိက် သဂၠိုင်ဍိက်၊ ညးမအောန်ဂၠဴစိ သဂၠိုင်ဂၠဴ၊ ယင်ဓမ္မဒတောဝ်ဂကူပန် သဒ္ဂေတ်ခိုဟ်၊

အုတ်ညးမ{26}တာဝ် ဍေယ် ရာသ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္ကး{27}သက်ဘေယ် သ္ကးသက် ဥပဒြောဝ်၊ အုတ်ညးဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ် {28}ကောမ်ကု ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါးစိ သ္ဇ္လီင် အာ{29}ယုက်၊ ယင်ဂုံဤရ် ပဏ္ဍိတ်ဂုံလောင် မညာစ် တိရ်္တူယ် ရိန်လိ{30}ည် ဒုံဟိစ် သုံအုရ် တဂေါး မဒၟသ် မတ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ {31}ဓမၟရာဇဂေါးၜါရ်၊ ယင်မ္ညး မနောမ် ကိရ်္ကူလ်ဂုံလောင် မသ္တြိ{32}ဝိလ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး ယင်ညး{33}ရွသ် မဂေါင် မကးမောယ်လ္ငီမ် ဂိလေရ်္ာင်၊ ယင်ရာသ် ဇနပဒ {34}ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး မညးသုံအုရ် ဂုံလော{35}င် ဗုရုက်လး ဍူင်ရာသ် သၟိင်စ္အာင်လး ဍေးသ္ပလုကောဝ် တေ{36}ယ်တူယ် သ္ဇိန်ကေလ် ကုဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ၊


အိုတ်ညးမတဴ ပ္ဍဲရး ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သဟွံမဲ ဘဲ သဟွံမဲ ဥပဒြဴ၊ အိုတ်ညး ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် ကေုာံ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်စိ သဂၠိင်အာယုက်၊ ယင်ခမဳတၠပညာဂမၠိုင် မညာတ် ဒတုဲ လလီု ခိုဟ် ပရေအ် တအ်ဂှ် မဒှ် မတ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်ၜါ၊ ယင်ညးမၞုံ ဂကူဂမၠိုင် မသတွဳဗွိုင် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်၊ ယင်ညးလွဟ် မဂံင် မကမွဲလ္ၚီဂမၠိုင်၊ ယင်ရးဇနပိုဒ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် မၞိဟ်(ပရေအ်ပရေအ်)သမ္အုဲဂမၠိုင် ပပရိုတ်လေဝ်ကီု ဍုင်ရး သၟိင်သ္အာင်လေဝ်ကီု ဍေဟ်[ညးလွဟ်မဂံင်တအ်] သ္ပကဝ်တဲတုဲ သဇိုန်ကဵု ကုဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ၊

{37}ယင်ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး သ္တ္ၜလ် တိလ်{38}တောဝ် သၟိင်ပေါရာန်ဂုံလောင်၊ နောရ် မုခဝါရ် ဂၞသၟိင်ၐြီ{39}တြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး အဘိပြာယ် မကၟုမ် ကုဓမၟ{40}စောမ် မသ္တီတ်၊ ယင်ညး မပဒူက် မ္ညးဂုံလောင်စိ သ္တာဝ်{41}ဍေယ်သီလ်၊ ယင်ပြဇ္ညာ မဣမောအ်သရသွတီဂေါး သ္တာဝ် ဍေ{42}ယ် မုခဝါရ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး အု{43}တ် ကုကာလ်၊ သၟိင်ဒေဝတာဝ်၊ ဍေယ်ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် မ{F}{1}လၟောမ် ကျာက်ၐြီ စြိဟာယ်ဂေါး ယင်ကိ[ရ်္မု]န် မစ္ဍး နောရ်{2}(ဒိ)လာင် ဗုံဟောက်ဂေါး ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓ{3}မၟရာဇဂေါး သ္ဒိန္ဒုဗိန္တောန်၊ သၟိင်ဒေဝတာဝ် ရောဝ်ဂေါးယော {4}အုတ် ဍေယ် သနြင် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာ{5}ဇဂေါး ဒ္ငး သ္ပုန်ယုက် ပုမသ် ကုံစိ ပြနင် ပြနင် ဨယ်{6}ပိဟာရ်ကေလ်ကုံ ကုံသြရ်ကုံမိနရ်္သ် လးဝိတ်၊


ယင်ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သထ္ၜး တၞောဝ် သၟိင်(တြေံ)ပေါရာန်ဂမၠိုင်၊ နူ မုက္ခဝါ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် အဘိပြာဲ မနွံ ကုဓမ္မစဟေင် မသ္တိတ်၊ ယင်ညးမပဒဒိုက် (ကု)မၞိဟ်ဂမၠိုင်စိ သ္တဴ ပ္ဍဲသဳလ၊ ယင်ပြဇ္ညာ မဟိမု သရသွတဳဂှ် သ္တဴ ပ္ဍဲ မုက္ခဝါ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် အိုတ် ကုကာလ၊ သၟိင်ဒေဝတဴ၊ ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် မနွံ ကျာ်သြဳစရာဲဂှ် ယင်ကၟိန် မစ္ဍး နူ (မချဳ)ဓရာင် ဗဟေက်ဂှ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် သဒၠောအ်ဗ္တောန်၊ သၟိင်ဒေဝတဴ ရဴဂှ်ရော အိုတ်ပ္ဍဲစရင်ကမၠောန် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် တၞဟ်န သယိုက် (စိုတ်)ပူမှ် မၞးစိ ပြင်နင် ပြနင်/မဂၠိုင်ကဵုအလန် အဲ ဟီုကဵုမၞး မၞးသြရ်ဗၞုဟ် လ္ပဝိုတ်၊

မှာထေရ်ဂဝံပတိ ဖ္အောဝ်သၟိင်အိန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

သၟိင်[ဒေ]{7}ဝတာဝ် တ ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါး{8}ကောမ်ကု ပရိသတ်ကုံ စြေားပ္တာဝ်ဇိရ်ဟာန်၊ ကာလ်မၞော{9}ရ်စိ ရောဝ် ကာလ် တုံလာရ်ကုံ ကုံ ပသုမောဟ်၊ သၟိင်ဒေဝတာ{10}ဝ် ကုံ ကော်ကတကရ်္မၟနာဂရာဇစိ ကုံ ဂး ရောဝ်ဝေါ{11}အ်၊ ဟာယ် သၟိင်နာဂ ဇုံနောက် ဝိရ်၊ ဇုံနောက် ရိဒ္ဓိ အာနု{12}ဘာဝ် တရ်္လ ဒြဗျ တိတရ်္ာဝ် ကျာ်ၐြီ၊ ဒ္ငး သ္တုန် တုမိ သာသ{13}[န] ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်စိ ကုံ ပ ဗိရ်္ဗောယ် ပိဟာရ် တလေရ်္{14}ယ် ဂဝံပတိ၊ ယင်ဍူင်သိသီတ်ဂေါး သြရ်တာဝ် လ္ငိမ် ၜါရ်{15}က္လံစၞာမ်၊ ဗ္လးဂေါး ကာလ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟ{16}ရာဇ သ္ပ ကိရ်္မုန် ဍေယ် တတ္တဒေသ်၊ အုတ်ရာသ် ဂၞသၟိင်ၐြီ{17}တြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ဍေယ် တုံဝိင် လုံၜူးစိ ရောဝ် {18}လုံၜရ်ဆု ဂုံလောင် မတိန် ကုံ သ္ပုန်ဍုက် ပုံပိည်ကေလ်၊ {19}တရ်္လေယ် ဂဝံပတိ ဂး ကုသၟိင်ဣန် ရောဝ်ဂေါး၊


သၟိင်ဒေဝတဴ ဂတ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ် ကေုာံ ပုရိသာတ်ကီု သှ်ပ္တဴ ဇြဟာန်၊ ကာလ ကြဴနူဂှ်စိ (ညံင်)ရဴ ကာလတမၠာကီု မၞးပသၟဟ်၊ သၟိင်ဒေဝတဴ မၞးကော် ကတမ္ရ်္မနာဂရာဇစိ မၞးဂး ရဴဝွံ၊ ဟာဲ သၟိင်နာဂ ဇမၞော်လွဳ၊ ဇမၞော်ဣဒ္ဓိ အာနုဘဴ တၠဒဗျ ဒတဴကျာ်သြဳ၊ တၞဟ်န သတၟိပၠန် သာသနာကျာ်တြဲစိ မၞး ပဗဗွဲ လဟီု တၠဳအဲ ဂဝံပတိ၊ ယင်ဍုင်သိသိတ်ဂှ် သြဝ် တန်တဴ လ္ၚီၜါကၠံသၞာံ၊ တုဲဂှ် ကာလ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ သ္ပကၟိန် ပ္ဍဲတတ္ထဒေသ၊ အိုတ်ရး ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ ပ္ဍဲလဝိင်တဝူ [တွဵုပွူ]စိ ရဴလမဝ်ဆုဂမၠိုင် မတိုန် မၞး သဍိုက်ပေင်ကဵု၊ တၠဳအဲ ဂဝံပတိ ဂး ကုသၟိင် ရဴဂှ်၊

ဂတိပါင် သၟိင်အိန် မကဵု ကုမှာထေရ်ဂဝံပတိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကာလ်{20}ဂေါး သၟိင်ဣန် ဂး ရောဝ်ဝေါအ်၊ လ္ၜာစ် တရ်္လ ဨယ်ဍီက်[ဒ] {21}မသ္ပ ပုမင် ဍေယ် တတ္တဒေသ်ဂေါး မဒသ် တိတရ်္ာဝ် ဂၞသၟိ{22}င်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ၊ ယင်သတြု တိနၞ မသ္တ္လူ{23}င် ဨယ်ကုံဒ မသ္ပ္ဒောဝ် ဒုသြလ်၊ ယင်အတသ်ဍူင်ဂေါး {24}မသ္ဂူတ်အာရ် ဨယ်ကုံ မသ္ပပြာကတ်တူန်၊ အုတ် ဍေ(ယ်) {25}သနြင် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇဂေါးစိ ဨ(ယ်) {26}ကုံဒ မသ္ဗျာပါရ် အုတ် ကုကာလ်၊ ဨယ် သ္ကေလ်ဝရ်ဝေ(လ်) {27}တၞသ်မုန်မရ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ [မတာ]{28}ဝ် ဍေယ် ဓရ်္မၟဂေါး၊ ရောဝ်ဂေါး ဂၞသၟိင်ဣန် ဒူင်ဗ္လး တလေရ်္{29}ယ် ဂဝံပတိ စိသ်တူရ် ဟန်မနုဿလောက်၊


ကာလဂှ် သၟိင်အိန် ဂးရဴဝွံ၊ ခိုဟ်ရ တၠအ အဲဍိက်ရ မသ္ပပၟင် ပ္ဍဲ တတ္တဒေသဂှ် မဒှ်ဒတဴ ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ၊ ယင်သတြု သၞ မသကၠုင် အဲကီုရ မသပစဵုဒဝ် ဝဵု၊ ယင်ဒယှ်တှ်ဍုင်ဂှ် မသကုတ်အာ အဲကီု မသ္ပပြာကတ်ပၠန်၊ အိုတ် ပ္ဍဲ စရင်ကမၠောန် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်စိ အဲကီုရ မသ္ပဗျာပါ [ပတိတ်လွဳ] အိုတ် ကုကာလ၊ အဲသကဵုလာပ်ဝဵု တၞဟ်ဒတုဲဖဵု ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ မတဴ ပ္ဍဲ ဓမ္မဂှ်၊ ရဴဂှ် ဂၞသၟိင်အိန် ဒုင်(ကေတ်)တုဲ တၠဳအဲ ဂဝံပတိ စှ်ေပၠန် ဇရေင် မနဿလိုက်၊

မှာထေရ်ဂဝံပတိ အာဇရေင် ရသိဗိသၞုဟ်တုဲ ဂရင်ဗ္တီ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အာရ်သုံ ရိသိ {30}မဣမောအ် ဗိသၞူ ဒုမောင်တရ်္လေယ် ရိသိဂေါး၊ ဍေယ် အာ{31}သ် သုံလူင်တူယ် ဂးရောဝ်ဝေါအ်၊ ဗေးစိ သ္ကောအ် ကောမ်ကု {32}ဨယ် ကုသၟိင်ဣန် ကုကတကရ်္မၟနာဂရာဇ ကုဗိဿုက[ရ်္မၟဒေ]{33}ဝပုရ်္တ သ္ကန္ဒံ ဍူင် မဣမောအ် သိသီတ်၊ မၞောရ် နောရ်ဂေါး ဍေ{34}ယ် တတ္ထဒေသ် ဍေယ် ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ် တရ်္လေယ် သ္ဒသ် {35}ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ဗ္လးစိ သျုက် သာသ{36}န ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်၊ ရောဝ်ဂေါး မကျာက် ဗုဒ္ဓတ[လေရ်္]{37}ယ် ဗျာဒေသ် တရ်္လေယ်၊ ဒ္ငး ဂေါးစိ ဨယ်အာစ် ဟန် တလေရ်္{38}ယ်၊ တရ်္လေယ် ဒူင် ရိအရ်္ာစ် ဨယ်ဒ လးပစိတ် စ္အာင်၊


အာဇရေင် ရသိ မဟိမု ဗိသၞုဟ် ဒမံင်တၠဳအဲရသိဂှ်၊ ပ္ဍဲသၞာသမၠုင်တုဲ ဂးရဴဝွံ၊ ဗှ်ေစိ သကအ် ကေုာံ အဲ ကုသၟိင်အိန် ကုကတကမ္မနာဂရာဇ ကုဗိဿုကမ္မဒေဝပုတ္တ သခၞံဍုင် မဟိမု သိသိတ်၊ ကြဴ နူဂှ် ပ္ဍဲ တတ္ထဒေသ ပ္ဍဲ ဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် တၠဳအဲ သဒှ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ တုဲစိ သယိုက်ဒိုက် သာသာနာကျာ်တြဲ၊ ရဴဂှ် မကျာ်တြဲ ပျးဒိုဟ်တၠဳအဲ၊ ဟိုတ်နူဂှ်စိ အဲအာတ် ဇရေင်တၠဳအဲ၊ တၠဳအဲ ဒုင် လအာတ်အဲရ လ္ပပစိုတ် သ္အာင်၊

ယ{39}င် သနြင် ဇုံနောက် မဂေါရ် တရ်္လေယ် သ္ပစိ နောမ်၊ ယ{40}င် ပုမိစ် မတရ်္လေယ် မိစ်စိ ဇၞောက်၊ ဒ္ငး နသ္ဒသ် ကျာက်စိ {41}တရ်္လေယ် ပသံဘာရ် ဝေလ်၊ အုတ် သတ်ဂုံလောင် ဍေး သ္စြု{42}က် သုံဍိင် ပုန် တရ်္လေယ်စိ ဍေးသ္ဍုက်ပိည် အုတ် ပုမိ{43}စ် မုန်သင်ဒ၊ ဒ္ငးဂေါးစိ တရ်္လေယ် ရိသိ ဇုံနောက် ဍေ{G}{1}ယ် ဒိ[ရ်္ဒ]သ် ပိပိလေးတုန်(စိ) တရ်္လေယ် စသိင် စြိဟာယ် ကိရ်္မု{2}[န်]ဒ[၊] တရ်္လေယ် လးက္ဍဟ်[မ္လေ]အ် စြိဟာယ် ကိရ်္မု[န်]ဂေါး၊


ယင်စရင်ကမၠောန်ဇမၞော် မဂေါဝ် တၠဳအဲ သ္ပစိ နွံ၊ ယင်ပၟိက် မတၠဳအဲ မိက်စိ ဇၞော်၊ တၞဟ် နသဒှ်ကျာ်စိ တၠဳအဲ ပသံဘာရပတိတ်လွဳ ဝဵု၊ အိုတ်သတ်ဂမၠိုင် ဍေဟ်သစ္ၜုဲစ္ၜော် သၞိင် ပိုန် တၠဳအဲစိ ဍေဟ်သ္ဍိုက်ပေင် အိုတ် ပၟိက် မုန်သင်ရ၊၊ ဒၟာဂှ်စိ တၠဳအဲ ရသိဇမၞော် ပ္ဍဲဒဒှ်(ဘဝ) ပိပိလှ်ေစိ တၠဳအဲ စသိုင် စရာဲ ကၟိန်ရ၊ တၠဳအဲ လ္ပ က္ဍုဟ်မၠေအ် စရာဲကၟိန်ဂှ်၊

[မၞော]ရ်စိ {3}ဍေယ် ဒိရ်္ဒသ် ပိ[ပိ]လေးတူန် တရ်္လေယ် သ္ဒသ် သၟိင်ဓရ်္မၟရာဇ၊ ဍေ{4}ယ် [ကာလ်တ]ရ်္လေယ် ဒသ်သၟိင်ဓရ်္မၟရာဇဂေါးစိ ကျာက်ၐြီ[တ]{5}ရ်္လေယ် [သ္ဇၞောက်]ဖါရ်၊ ဍေယ် သ္ထာ[န်] မတရ်္လေယ် ကုတစိ အုတ်တိ{6}နၞသတြုဂုံ[လောင်] သက်သ္ဒသ်တုတာဝ်၊ တရ်္လေယ် သ္စိန္လေားတူံၜး {7}ရောဝ်တ္ငေယ် ဍေယ် သရဒ ကာလ်မတာဝ်၊ ဍေယ် ကာလ် ကိရ်္မုန် တ{8}ရ်္လေယ်စိ (ယင်) သွသ်သံပတ် ဍေယ်တိဇၞောက်ဝေါအ်စိ သဒိသ် {9}ရောဝ် သွသ်သံပတ် သွရ် မ္လေး၊ ယင်တြူသ် ဗြောဝ် သုံဝတ်ဂုံလော{10}င်စိ သ္ဇ္လီင်အာယု[က်] သ္ကးသက် ည္ဇေယ် (ဂွီ)ပ်ဝေလ်၊ မဟာဇန် ဂုံ{11}လောင်စိ သ္ကးသက်ဘေယ် သ္ကးသက် ဥပဒြောဝ်၊ ဍေးသဟာပ် စ{12}ရ်္နရ်္ယုာပ် မဂ္လောင် ဍေးသ္လ္ဟီင်သုက်၊ ဍေယ် ရာသ်တရ်္လေယ်စိ ဗြေ{13}ယ်သ္ဂူရ် က္လံၜါရ်[စွ]သ်လေးတူန် အုတ် ရသ်တိဇၞောက်ဝေါအ် {14}ကုံ သ္တီတ်၊၊ ပုန္ဒူယ် ဇုရာမ်ဂုံလောင်စိ သ္ပိည် အုတ်နဒြပ် ဂုံ{15}လောင်၊


ကြဴနူဂှ်စိ ပ္ဍဲ ဒဒှ်ဘဝ ပိပိလှ်ေတုန် တၠဳအဲ သဒှ် သၟိင်ဓရ်၊ ပ္ဍဲ ကာလတၠဳအဲ ဒှ်သၟိင်ဓရ်ဂှ်စိ ကျာ်သြဳတၠဳအဲ သဇၞော်ဖါ၊ ပ္ဍဲသန္ထာန် မတၠဳအဲ ဂတ(မုက်)စိ အိုတ်သၞသတြုဂမၠိုင် သက်သဒှ်ဒတဴ[တန်တဴဟွံမာန်]၊ တၠဳအဲ သစၠောဟ်ထ္ၜး ရဴတ္ၚဲ ပ္ဍဲသရဒကာလ [ဂိတုကထိုန်] မတဴ၊ ပ္ဍဲကာလ ကၟိန် တၠဳအဲစိ ယင်သွဟ်သံပတ္တိ ပ္ဍဲတိဇၞော်ဝွံစိ သဒှ် ရဴ သွဟ်သံပတ္တိ သွဝ် ကွေဟ်၊ ယင်တြုဟ် ဗြဴ သၟတ်ဂမၠိုင်စိ သဂၠိင်အာယုက် သဟွံမဲ ယဲဇွဟ်ဝဵု၊ မဟာဇန်ဂမၠိုင်စိ သဟွံမဲ ဘဲ သဟွံမဲ ဥပဒြဴ၊ ဍေဟ်သဟာပ် စၞဟာပ် မဂၠိုင် ဍေဟ်သလှိင်သိုက်၊ ပ္ဍဲ ရးတၠဳအဲစိ ဗြဲသဂူ ကၠံၜါစှ်ောလှ်ေတုန် အိုတ်ရှ်တိဇၞော်ဝွံကီု သတိတ်၊ ပုန်ဒုဲဇရာံဂမၠိုင်စိ သပေင် အိုတ် နဒြပ်ဂမၠိုင်၊

ဍေယ်ရာသ်တရ်္လေယ်စိ အုတ် ညးမမိစ္ဆာဒြိသ် ဂုံ{16}လောင်စိ သ္ဒသ်သံမာဒြိသ်အုတ်၊ အုတ် ဂုံဤရ် ဂုံလောင်စိ သ္ဍုက်{17}ပိည် နသီလ် ကုပတိပတ်ဒုံဟိစ်၊ အုတ်ဗုံနးဂုံလောင် မဂြ{18}င်ဗေဒ်စိ ဍေးတ္အေး သ္ပုန်ဍုက်ပုံပိည် အုတ်ဓရ်္မၟဗုံးနး၊ အုတ် {19}သၟိင်ဂုံလောင်စိ သ္ပ္အာရ်ဓရ်္မၟဝေလ်၊ ယင်ကိရ်္ကူပန်စိ ဍေး{20}[တ္အေး] သ္ပုန်ဍုက် ပုံပိည် ဓရ်္မၟ ဍေးတ္အေးကုံကုံ၊ အုတ်ဍေယ် သ္ထာ{21}[န်စိ] သဘာဝ်တွောသ်စိရ်္မဂေါး သ္ပြာကတ်၊ [တ]ရ်္လေယ်ရိသိ {22}(ယ)င် သဘာဝ်တွောသ် စိရ်္မတ် ဂၞသၟိင်ဓရ်္မၟရာဇ မနောမ် ကျာက်{23}ၐြီ မဒၟသ် တုံဗင်[သာ] သ္တ္လုင်ဂေါး သ္ပြာကတ်၊


ပ္ဍဲရးတၠဳစိ အိုတ်ညးမိစ္ဆာဒိတ္ထိဂမၠိုင်စိ သဒှ်သမ္မာဒိတ္ထိအိုတ်၊ အိုတ်ခမဳဂမၠိုင်စိ သ္ဍိုက်ပေင် နသဳလ ကုပဋိပတ်ထၟိက်၊ အိုတ်ဗဗၞးဂမၠိုင် မဂြင်ဗေဒင်စိ ဍေဟးတအ် သရနုက်ဗပေင် အိုတ်ဓမ္မဗဗၞး၊ အိုတ်သၟိင်ဂမၠိုင်စိ သဖ္အာဓရ်ဝဵု၊ ယင်ဂကူပန်စိ ဍေဟ်တအ် သရနုက်ဗပေင် ဓရ် ဍေဟ်တအ်ဍေဟ်တအ်၊ အိုတ် ပ္ဍဲ သန္ထာန်စိ သဘာဝတွဟ်စၟတ်ဂှ် သပြာကတ်၊ တၠဳအဲရသိ ယင်သဘာဝတွဟ်စၟတ် ဂၞသၟိင်ဓမ္မရာဇ မနွံ ကျာ်သြဳ မဒှ်တုံဗင်သာ သကၠုင်ဂှ် သပြာကတ်၊

ရသိဗိသၞုဟ် ဒုင်ကေတ် ဂရင်ဗတီ မှာထေရ်ဂဝံပတိ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ကာလ်ဂေါး ရိသိ{24}[မဣ]မောအအ် ဗိသၞူဂေါး နကိဇေရ်္စိ ဒူင်ကေတ် ပိဟာရ် တရ်္လေ{25}[ယ်] ဂဝံပတိထေရ်၊ ထေစ် တရ်္လေယ် မၞောရ်စိ ဍေယ် တတ္တဒေ{26}[သ် ဍေ]ယ် ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ် ဨယ်ကုံဒ မသ္ဒသ် ဂၞသၟိင်မောယ်{27} [မဣ]မောအ် ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ[၊] ယင်ဇုင်တေယ်ညး{28}(ဂုံလောင်)စိ ဨယ်ကုံကုံ မသ္တ္ၜလ်၊ သာ[သ]နကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် မဒိ{29}(ရ်ဒသ်)စိ ဨယ်ကုံ မသ္ယုက်၊ မဟာဇန် ဂုံလောင်စိ ဨယ်သ္အောရ် မ{30}င်[သီ]လ် သ္အောရ်ပ္အာရ်ဓရ်္မၟ၊ ဗြောဝ်မပ္အာရ် ပုန်အာရ်သုံအုရ်ဂေါး {31}[ဨယ်]သ္အောရ်ပ္အာရ်ပုန်ဒုံဟိစ်၊


ကာလဂှ် ရသိ မဟိမု ဗိသၞုဟ်ဂှ် နရှ်ေသှ်ေစိ ဒုင်ကေတ် လဟီု တၠဳအဲ ဂဝံပတိထေရ်၊ "ခိုဟ်ရ တၠဳအဲ ကြဴနူဝွံစိ ပ္ဍဲ တတ္တဒေသ ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် အဲကီုရ မသဒှ် ဂၞသၟိင်မွဲ မဟိမု ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ၊ ယင် ဇိုင် တဲ ညးဂမၠိုင်စိ အဲကီုကီု မသထ္ၜောဝ်၊ သာသနာကျာ်တြဲ မဒဒှ်စိ အဲကီု မသယိုက်ဒိုက်၊ မဟာဇန်ဂမၠိုင်စိ အဲ သဖ္အောဝ် မင်သဳလ် သဖ္အောဝ် ဖ္အာဓရ်၊ ဗြဴမဖ္အာ ဖအာ ပိုန်သမ္အုဲဂှ် အဲသဖ္အောဝ် ဖ္အာ ပိုန်ထၟိက်၊

ဒုကုပ်ရာသ်တွာည် ဍူင်သုံ{32}(ဝ)တ်ဂုံလောင် မလိည် ဨယ်ကုံဒ မသ္တုန် ပပြာကတ်၊ ယင်{33}[သီ]လဓရ်္မၟဒုံဟိစ်စိ ဨယ်ကုံမသ္အောရ် စြေားပ္တာဝ်၊ ဨယ်သ္ဒ{34}[သ်]တုံဗင် အာသဘပၞာင် မဟာဇန်ဂုံလောင်၊ တရ်္လေယ်ရိသိ ဂး {35}[ရောဝ်]ဂေါးဗ္လး တရ်္လေယ်ဂဝံပတိထေရ် ကောမ်ကု တရ်္လေယ်{36}ရိသိဗိသၞူဇုံနောက်ဂေါး သ္ဍိက်မ္လိက်တူယ် အုတ်ဗျာဒေသ် ကျာက်{37}ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် တရ်္လေယ်ဂဝံပတိ ဂုရင်ကေလ်ဗ္လး၊ ဒ္ငးမဟာ{38}[ဇ]န်ဂုံလောင် သ္ဂောအ်သွရ် နိရ်္ဗ္ဗာန်စိ တရ်္လေယ်အာရ်ဂိင်ညိည် {39}[ဒ၊]


ဒကိုပ်ရးကွာန် ဍုင်သၟတ်ဂမၠိုင် မလီု အဲကီုရ မသတုန် ပပြာကတ်၊ ယင်သဳလဓမ္မထၟိက်စိ အဲကီု မသဖ္အောဝ် စှ်ပ္တဴ၊ အဲ သဒှ် တုံဗင် အာသဘပၞာင် မဟာဇန်ဂမၠိုင်၊ တၠဳအဲရသိ ဂး ရဴဂှ်တုဲ တၠဳအဲဂဝံပတိထေရ် ကေုာံ တၠဳအဲရသိ ဗိသၞုဟ်ဇမၞော်ဂှ် သ္ဍိုက်မၠိုက်တုဲ အိုတ်ပျးဒိုဟ် ကျာ်တြဲ တၠဳအဲဂဝံပတိ ဂရင်ကဵုတုဲ၊ တၞဟ်န မဟာဇန်ဂမၠိုင် သဂွံ သွဝ် နိဗ္ဗာန်စိ တၠဳအဲ အာဂ္ၚေင်ရ၊

သၟိင်အိန် စှ်ေဂရင်ဗ္တီ ရသိဗိသၞုဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မၞောရ် နောရ်ဂေါးစိ သၟိင်ဣန် စိသ်နောသ် တာဝတိင် အာရ်သုံ {40}တရ်္လေယ်ရိသိဗိသၞူ ဂး ရောဝ်ဝေါအ်၊ တရ်္လေယ်ရိသိဇုံနောက် {41}ရိဒ္ဓိ အာနုဘာဝ် မပမေတြိစိတ် သၟေား ဟန်ညးရုံလောသ် ကုညး{42}တိနၞဝေရဝေလ်ဂုံလောင်၊ တရ်္လေယ်စိ ကောမ်ကု တရ်္လေယ်{43}ဂဝံပတိ ကုဨယ် ကုဗိဿုကရ်္မၟ ကုကတကရ်္မၟနာဂရာဇ သ္ကန္ဒံ {H}{1}ဍူင်သိသီတ်၊ တရ်္လေယ် သ္ကန္ဒံ ဍူင်သိသီတ်ဂေါးဗ္လး သ္စုတိ{2}နောရ်ဂေါး မၞောရ် ဍေယ် တတ္တဒေသ် ဍေယ် ဍူင်အရိမဒ္ဒ{3}နပူရ် သ္ဒသ် ဂၞသၟိင် မဣမေောအ် ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓ{4}မၟရာဇ သ္ယုက် သာသနကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်၊ ဓမၟ လိ{5}ည်စိ သ္တူန် ပပြာကတ်၊ ဒ္ငး သ္ပု[န်]ဍူက်ပုံပိည် အုတ်သ{6}နြင် တရ်္လေယ်စိ၊ အန္တူလ်သွရ်ဝေါအ် ဨယ်သၟိင်ဣန် မပ္က{7}င်ရင် ကံဗဇြ နောမ်၊ ဗောယ် သၟရ်ဝေလ် သၟိင်နာဂ မ{8}ဇၞောက် ရိဒ္ဓိ အာနုဘာဝ် မနောမ် ကိဝရ်္ါသ် လ္ငိမ် လေးတူန်{9}ဂေါး နောမ်ဝေလ်၊ ဍေယ် ဒိသ်ပန်စိ သၟိင်လောကပါ{10}လ် ပန် သ္စြေားပ္တာဝ် ပုမင်၊ အုတ် ပရိသတ် ကိရ်္ကူလ် ပန် {11}ကောမ်ကု သၟိင် မတာဝ် ဍေယ် သ္ထာန် မကးသက် က္ၑီ{12}ဝ် မုန် တရ်္လေယ် ဂဝံပတိထေရ် စြေားပ္တာဝ်စိ သ္ကးသက် {13}ဘေယ် သ္ကးသက် ဒုက်ဝေလ်၊ အုတ်တိနၞသတြု တရ်္လေ{14}ယ်စိ သ္ကးသက် ဥပါယ် ပြဇ္ညာဂံ၊


ကြဴနူဂှ်စိ သၟိင်အိန် စှ်ေနူ တာဝတိင် အာ ဇရေင် တၠဳအဲရသိဗိသၞုဟ် ဂး ရဴဝွံ

"တၠဳအဲရသိ ဇမၞော် ဣဓိ အာနုဘဴ မပမေတ္တာစိုတ် သၟဟ် ဟန်ညးရုံလောဟ် ကုညးသၞဝိဝဲဂမၠိုင်၊ တၠဳအဲစိ ကေုာံ တၠဳအဲဂဝံပတိ ကုအဲ ကုဗိဿုကမ္မ ကုကတကမ္မနာဂရာဇ သခၞံဍုင်သိသိတ်၊ တၠဳအဲ သခၞံဍုင်သိသိတ်ဂှ်တုဲ သစုတိ နူဂှ် ဗွဲကြဴ ပ္ဍဲ တတ္ထဒေသ ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် သဒှ် ဂၞသၟိင် မဟိမု ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ သယိုက်ဒိုက် သာသနာကျာ်တြဲ၊ ဓမ္မ လီုစိ သတုန် ပပြာကတ်၊ တၞဟ်န ရနုက်ဗပေင် အိုတ်စရင်ကမၠောန် တၠဳအဲစိ၊ လတူသွဝ်ဝွံ အဲသၟိင်အိန် မပ္ကင်ရင် ကံဗဇြ နွံ၊ ဗွဲသၟဝ်ကွေဟ် သၟိင်နာဂ မဇၞော်ဣဒ္ဓိ အာနုဘဴ မနွံကဝး လ္ၚီလတုန်ဂှ် နွံဝဵု၊ ပ္ဍဲ ဒိုဟ်ပန်စိ သၟိင်လောကပါလပန် သစြဟ်ပ္တဴ ပၟင်၊ အိုတ် ပုရိသာတ်ဂကူပန် ကေုာံ သၟိင် မတဴ ပ္ဍဲသန္ထာန် မဟွံပချဳကသဳ မိန်တၠဳအဲဂဝံပတိထေရ် စြဟ်ပ္တဴစိ သဟွံမဲ ဘဲ သဟွံမဲ ဒဒိုက်ဝဵု၊ အိုတ်သၞသတြု တၠဳအဲစိ သဟွံမဲ ဥပါယ်ပြဇ္ညာကီု၊

မၞောရ်စိ တရ်္လေယ် ဍေယ်{15}ကာလ် တရ်္လေယ် ဒသ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ {16}ဂေါး၊ ယင် ပဏ္ဍိတ် ဂုံလောင် သိသာမတ္ထရ်္ ဗိစာရဏာရ် အ{17}တ္ထရ်္ မဇၞောအ်ကၟည် မရ္ဇုး သ္ဍုက်ပိည် ပုမိစ် မုန်သင် ဝေလ်၊ {18}ဍေယ် ကာလဂေါးစိ ယင်ရိသိဇုံနောက် မဣမောအ် ဗိ{19}သၞူဂေါး ရၟိင်ပိဟာရ် သၟိင်ဣန်ဗ္လး၊ မၞောရ်စိ ဒ္ငး ညာစ် မုန်မရ် {20}သာသန ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်၊ ထေစ် ထေစ် သၟိင်ဒေဝတာ{21}ဝ်၊ တရ်္လေယ် ဂဝံပတိထေရ်စိ ဂုရင် အတ္ထရ်္ဂေါး ကုဨယ်၊ {22}ကုံစိ ဂုရင် ဨယ်ဝေလ်၊ ရောဝ် မကုံတ္အေး ညးၜါရ် ပိဟာ{23}ရ်၊ ရောဝ်ဂေါး မၞောရ်စိ ဒ္ငး သ္ယုက် သာသန ကျာက်ဗုဒ္ဓတ{24}ရ်္လေယ်စိ ဂေါရ် ကုဗၞး သ္ပဝီရ် လးအမ္ဗာယ်၊ တရ်္လေယ် ရိ{25}သိဂး ရောဝ်ဂေါး ကုဣန် ဗ္လး သ္ဍိက် ဂပ်ပုမသ်ဒ၊၊


ကြဴနူဂှ်စိ တၠဳအဲ ပ္ဍဲ ကာလ တၠဳအဲ ဒသ် ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇဂှ်၊ ယင်ပဏ္ဍိတဂမၠိုင် သသာမတ္ထ ဗစာရဏာ အတ္ထ မဇၞော်ကၟန် မဇြိုင်သ္ဍိုက်ပေင် ပၟိက်မုန်သင်ဝဵု၊"

ပ္ဍဲ ကာလဂှ်စိ ယင်ရသိဇမၞော် မဟိမု ဗိသၞုဟ်ဂှ် မိင် လဟီု သၟိင်အိန်တုဲ၊ ဗွဲကြဴစိ တၞဟ် ညာတ် ဇၞော်မောဝ် သာသနာကျာ်တြဲ၊

"ခိုဟ်သန်ရ ခိုဟ်သန်ရ သၟိင်ဒေဝတဴ၊ တၠဳအဲဂဝံပတိထေရ်စိ ဂရင် အတ္ထဂှ် ကုအဲ၊ မၞးစိ ဂရင်အဲဝဵု၊ ရဴ မညးတအ် ညးၜါ လဟီု၊ ရဴဂှ် ကြဴနူဂှ်စိ တၞဟ်န သယိုက်ဒိုက် သာသနာကျာ်တြဲစိ ဂေါဝ် ကုမၞး သ္ပလွဳ လ္ပဟိုတ်မာဲ၊"

တၠဳအဲရသိ ဂး ရဴဂှ် ကုအိန်တုဲ သ္ဍိုက် ဂပ်ပုမှ် [သ္ဍိုက်မၠိုက်စိုတ်]ရ၊၊

နိဂီု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ယင်ဗျာ{26}ဒေသ် မကျာက် ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် ဗျာဒေသ် ကေလ် ကုတရ်္လေ{27}ယ်အာနန် ဂေါးလး၊ ယင်သုံမာည် မတရ်္လေယ် ဂဝံပတိ သၟိ{28}စ်ပပြာကတ် မတူန် သၟာည်ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ်ဂေါးလး {29}ကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေယ် သေားကေလ် ကုတရ်္လေယ် ဂဝံပတိ {30}ဗ္လး၊ သြရ် တရ်္လေယ် ဂဝံပတိတိန် ကိင်ကန် ကေလ် ကု{31}သၟိင်ဣန်ဂေါးလး၊ ယင် ပိဟာရ် မတရ်္လေယ် ဂဝံပ{32}တိ ကုသၟိင်ဣန် စိသ်ကိင်ကာလ် ကုတရ်္လေယ် ရိ{33}သိဗိသၞူဂေါးလး၊ ယင်ပိဟာရ် မကျာက်ဗုဒ္ဓတရ်္လေ{34}ယ် ဂး ကု တရ်္လေယ်အာနန် သာသန ဨယ် ကုလိအာရ် {35}မောယ်လ္ငီ တုရောဝ် က္လံ ၜါရ်စွသ် ဒိည္စာမ် စၞာမ်၊ ယင်{36}တရ်္လေယ် ရိသိ မဣမောအ်ဗိသၞူဂေါး သ္ဒသ် သၟိင် ဍေ{37}ယ် ဍူင်အရိမဒ္ဒနပူရ် သ္ဒူင် ဣမောအ် ဂၞသၟိင်ၐြီတြိဘု{38}ဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ သ္ယုက် သာသန ဨယ် မကျာက်ဗု{39}ဒ္ဓ တရ်္လေယ် ဂးဂေါးစိ ဂၞသၟိင်ဝေါအ် ကုံဒဂေါး၊ ဂုံ{40}ဤရ်လး ပိဏ္ဍိတ်လး ဗုံနလး ညးဇၞောက်ဂုံလောင်{41}လး အုတ် လောက် မဟာဇန်ဂုံလောင်လး အုတ်ဗၞးသြ{42}ရ်ဂြင်ဒ အုတ်ဗၞး သြရ်ဂြင်ဒ၊ ဂၞသၟိင်ဝေါအ်ကုံဒ ဂေါး၊ {43}လးသန္ဒေးဂံဒ လးသန္ဒေးဂံဒ လးသန္ဒေးဂံဒ ၊၊ ဝ ၊၊  ၊၊


ယင်ပျးဒိုဟ် မကျာ်တြဲ ပျးဒိုဟ်ကဵု ကုတၠဳအဲအာနန်ဂှ်လေဝ်ကီု၊ ယင်သမာန် မတၠဳအဲ ဂဝံပတိ သမိက်ပပြာကတ် မကလေင် သၟာန် ကျာ်တြဲဂှ်လေဝ်ကီု၊ ကျာ်တြဲ သှ်ကဵု ကုတၠဳအဲဂဝံပတိတုဲ၊ သြဝ် တၠဳအဲ ဂဝံပတိ တိုန် ဗကန်ကဵု ကုသၟိင်အိန်ဂှ်လေဝ်ကီု၊ ယင်လဟီု မတၠဳအဲဂဝံပတိ ကုသၟိင်အိန် စှ်ေဗကန် ကုတၠဳအဲရသိဗိသၞုဟ်ဂှ်လေဝ်ကီု၊ ယင်လဟီု မကျာ်တြဲ ဂး ကုတၠဳအဲအာနန် "သာသနာအဲ ကလိအာ မွဲလ္ၚီတြဴကၠံၜါစှ်ောဒစာံသၞာံ၊ ယင်တၠဳအဲရသိ မဟိမု ဗိသၞုဟ်ဂှ် သဒှ်သၟိင် ပ္ဍဲဍုင်အရိမဒ္ဒနပူရ် သဒုင် ယၟု ဂၞသၟိင်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ သယိုက်ဒိုက် သာသနအဲ"မကျာ်တြဲ ဂးဂှ်စိ ဂၞသၟိင်ဝွံကီုဒဂှ် ခမဳလေဝ်ကီု၊ ပိဏ္ဍတလေဝ်ကီု၊ ဗဗၞးလေဝ်ကီု၊ ညးဇၞော်ဂမၠိုင်လေဝ်ကီု အိုတ်လိုက် မဟာဇန်ဂမၠိုင်လေဝ်ကီု အိုတ်မၞး သြဝ် ဂြင်(ဗစာရဏာ)ရ၊ အိုတ်မၞး သြဝ်ဂြင်(ဗစာရဏာ)ရ၊ ဂၞသၟိင်ဝွံကီုရ ဂှ်၊ လ္ပဒှ်သၠေဟ်ပၟာရ လ္ပဒှ်သၟေဟ်ပၟာရ လ္ပဒှ်သၠေဟ်ပၟာရ ၊၊ ဝ ၊၊ ၊၊