မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပဏ္ဍိတ်၊ လိက်တၟအ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
လိက်တၟအ်ပဏ္ဍိတ်
ဗီုရုပ်လိက်တၟအ်
ကိရိယာ တၟအ်
မချူလဝ် နကဵုဘာသာပါဠိ ကေုာံ မန်
မခၞံဗဒှ်လဝ် အေဒဳ ၁၁ ဗွဝ်ကၠံ
ညးမဂွံဆဵု Mr. Luce
ဒၞာဲ ဍုင်သဓီု
ဒၞာဲမနွံလၟုဟ် ရုင်လိက်တၟအ် ကျာ်သဓီု
မစၟတ်သမ္တီလဝ် လိက်တၟအ်ဂၞန် (၆)
ပရူပရာ ဂါထာ မဖ္ဍောတ် ကာလစဝ်အဘိသိက် ဨကရာဇ်ဍုင်သဓီု
Lockerbie is located in Myanmar
Lockerbie
Lockerbie
ဒၞာဲ ရုင်လိက်တၟအ်ကျာ်သဓီု မနွံ
ဗီုရုပ် လိက်တၟအ် ပဏ္ဍိတ် မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲကျာ်သဓီု မချူလဝ် လိက်ဂါထာစဝ်အဘိသိက် သၟိင်မန် ဍုင်သဓီု
ဗီုရုပ် ကျာ်စေတဳသဓီု

လိက်တၟအ် ပဏ္ဍိတ်(အၚ်္ဂလိက်: Pandi Mon inscription, Burmese:ပဏ္ဍိတ် ကျောက်စာ)ဝွံ လုပ်လၟိဟ် ပ္ဍဲကဵု လိက်တၟအ်ကိစ္စဇၞော် မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဍုင်သဓီု မဒှ်ဒၞာဲဍုင်မန်တြေံမွဲရ၊၊ ပ္ဍဲလိက်တၟအ်ဂှ် ၜိုန်ရသက္ကရာဇ် ဂိတု တ္ၚဲ ဟွံမဲကီုလေဝ် ရံင်ကဵု ဗီုပြင်အက္ခရ် ကေုာံ ဗီုပွံင်မအက္ခရ်ဂမၠိုင်တုဲ လိက်ဝွံ ဒှ်လိက် ပ္ဍဲခေတ်သဓီု လပါ်လက္ကရဴ ပ္ဍဲၜိုတ် (အေဒဳ ၁၀-၁၁) ဗွဝ်ကၠံ ဒှ်မာန်ရ၊၊

ဒၞာဲမကလိဂွံ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်တၟအ်ပဏ္ဍိတ်ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ် ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲလပါ်သၟဝ်ကျာ စင်္ကြံဗၟံက် ကျာ်စေတဳသဓီု (သထုံမြို့ ရွှေစာရံဘုရား) တုဲ လၟုဟ် ဂိုင်စွံလဝ် ပ္ဍဲရုင်လိက်တၟအ် ကျာ်သဓီုရ၊၊ ညးစၟတ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် လိက်တၟအ် ဂၞန် (၆) ရ၊၊

ပရူလိက်တၟအ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်တၟအ်ဝွံ ညးချူလဝ် လပါ်လတူ (၁၇) ပၞောန်ဂှ် နကဵုဘာသာပါဠိတုဲ သၟေဟ်တအ်ဂှ် ချူလဝ် နကဵုဘာသာမန်ရ၊၊ လိက်ဝွံ ဟိုတ်နူ မဒးဒုင်လဝ် ဗြဲ သၞာံဗွဲမလအ်တုဲ မအက္ခရ် ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ဗှ်ဟွံဂွံရ၊၊ လပါ်သၟဝ်ဂှ်ဟေင် ဗှ်ဂွံဂၠိုင်ညိရ၊၊ ပိုဒ်သၟဝ်အိုတ်ဂှ် မဂွံဆဵုကေတ် ဂလာန်ဖအောဝ် မဟာဇန်ဂမၠိုင် ဒဒှ်ရ ညးဝွံ အတိုင်ပျးဒိုဟ်အဘိပြာယ်ကျာ်ဂှ် မဂွံဒုင်ယၟု ဝွံရ၊၊ တုဲဂှ် ယၟုဨကရာဇ် မထုဲနှဴဒၟံင် ကုဗီုသံသကြိုတ်၊ ပါဠိ၊ မန် ဂၠိင်င်မွဲ ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊၊ ကၞောတ်တဲအိုတ်ဂှ် ဒဒှ်ရ ညးဝွံ မဂွံပယၟု ပဏ္ဍိတ် ဟီု စဵုကဵု ပိဝါရ၊၊

ယၟု ပ္ဍဲလိက်တၟအ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မအ်ကုတရာဇာနာမ ရာဇာဓိရာဇ ပရမေ သွရ်ဣသွရ် ရာဇအဘယ မဟာရာဇ ဒေဝါတိ ဒေဝဗဟူညာန သာဂရဂမ္ဘိရ်သြိယ် နိတ္ထျဓမၞႝဓရ ဓနေသွရသကလ တာမ္ဗာယ်ဝိသေးဟ် တြေယ်လောက ဓမၟတြာပ် တိလောက်

ရာဇာဓိရာဇ မဂွံအဓိပ္ပါယ် သၟိင်လတူသၟိင်ဂှ်ရ ဒဒှ်ရ သၟိင်ဝွံ ဆသၟိင်မပိုင် ဍုင်မွဲဓဝ် ဟွံသေင်၊ ဒဒှ် မၞိဟ် မပိုင်ပြဳလဝ် သၟိင်ဍုင် ဗွဲမဂၠိုင်တုဲ မဒှ် ဨကရာဇ်မွဲတၠဂှ် ဟီုမာန်ပေင်င်ရ၊၊ ရံင်ကဵုပိုဒ်ဏအ်တုဲ ဒဒှ်ရ ပ္ဍဲအခိင် မချူလိက်တၟအ်ဝွံ ဒဒှ်ရ ဍုင်သဓီုဂှ် ဒှ်ဍုင်ဗၠးၜး မပိုင်ပြဳလဝ် နကဵုဍုင်သၟဝ်ဇကု ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ဟီုမာန်ရ၊၊

ပဏ္ဍိတ် ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် တၠပညာရ၊၊ လိက်တၟအ်မွဲပၠန် မဂွံဆဵုကေတ် ဒၞာဲတုပ်ပ်ဂှ် မဒှ်လိက်တၟအ် မကဵုယၟု တြာပ် ရ၊၊ ရံင်ကဵုဟိုတ် ဗွဲလတူဝွံတုဲ ဒဒှ်ရ လိက်တၟအ်ဝွံ ဒှ်လိက်တၟအ် လဟီု ညးမဖ္ဍောတ်ဗှ်လဝ် ပ္ဍဲအခိင်ကာလ ပသေက်ဨကရာဇ် (ပ္တိုန်ရာဇာအဘိသိက်)သၟိင်ဍင်သဓီုမွဲဂှ် လိက်တၟအ်ဝွံ လိက်တၟအ် ရာဇာအဘိသိက်ဍုင်သဓီု ဗီုဏအ်လေဝ် ကဵုယၟုဂွံကီုရ၊၊

စၠောအ်လိက် နကဵုမလိက်ခေတ်လၟုဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{1} …  …  … …  …  … က … … … … … တ … ပါ  …  … …  … … {2} … … …  … …  …  … ဗြ … … … … … (တဿ အဝဿ) …  …  … {3} …  … …  … … … [ဇာ]နာမိ … …  … …  … ဓမၟႝ …  …  … …

~ ၀ ~

{1} … … [အာဒိ]ကာလေရ … [နာ]မ ပုရေသဗ္ဗႝ သိကာလ တိ[ပ္ဗေ] သဗ္ဗႝ သိ [ပျကာ] {2} …  … လောက မက[တ] ရာဇာနာမ ရာဇာဓိရာဇ ဒေဝါတိဒေ[ဝ ပ] {3}[ရမေ]သွရ[ဣ]သွရ ရာဇ[နာမာ]ယ မဟာရာဇ ဗဟူညာန သာဂ[ရ]{4}[ဂုနဂမ္ဘိရ] သြိ[နိ]တျဓမၟႝ ဓရ ဓနေသွရ သကလ တာမ္ဗာဝိသေယ်[တြေ]{5}[ယ်] လောကဓမၟႝ၊၊ နမော သဗ္ဗ ဗုဒ္ဓါနံ တဏှင်္ကရော မဟာဝိ[ရော မေဓင်္က]{6}[ရော မဟာယ]သော သရနင်္ကရော လောကဟိတော ဒိပင်္ကရော ဇု[တိန္ဒ]{7}[ရော] ကောဏ္ဍ[ညော] ဇိနပါမောက္ခော မင်္ဂလော ပုရိသာသဘော သုမနော သုမ{8}န[ဓိရော ရေ]ဝတော ရတိဝ[ဒ္ဓ]နော သောဘိတောဂူန သမ္ပ[န္နော အနော]မ{9}[ဒ]ဿိ ဇနု[တ္တမော] ပဒုမော လောက ပ[ဇ္ဇော]တော [နာရဒေါ] ဝ[ရ]သာရ [ထိ ပဒု]{10}[မုတ္တ]ရော သတ္တသာရော သုမေဓေါ အဂ္ဂပုဂ္ဂလော သု[ဇာတော] သဗ္ဗလောက[ဂ္ဂေါ]{11}[ပိ]ယဒဿိ နရာသဘော အဌဒဿီ ကာ[ရု]နိကော ဓမၟ ဒဿီ တမော[နုဒေါ သိဒ္ဓ]{12}[တ္ထော အ]မောလောကေ တိ[ဿော]စ ဝရဒဒံဝရော ဖုဿော[စ]ဝရ[ဒေါ] ဗုဒ္ဓေါ {13}[ဝိပဿိ]စ အ[နု]ပမော သိဓိ သဗ္ဗဟိတော သတှာ[ဝေဿဘူ သုခဒါယ]{14}[ကော] ကကုသ[န္ဓော] သတ္တဝါဟော ကောနာဂမနော [ရနည္ဇဟော] {15} [က]ဿပေါ သိ[ရိသမ္ပ]န္နော [ဂေါ]တမော [သာကျ] ပုင်္ဂ[ဝေါ]ဨ[တေ]{16}[သ] ညေစ သံဗုဒ္ဓါ အနေကသတ္တ ကော[ဋိယော] …  …  … မ … သေ … … … {17} … ဗု[ဒ္ဓါနံ]… မ်လ[ရ်]ပု[မ်]ရေယ် မအ်တြိအ်(လအ် မအ်)ပြေယ်[နောရ်] … … {18} … …  … မာနုသ် ဣ[သိ]ပြာက် ဗုအ်လးဟ် သ(တ်) [အုတ်စ]သ် လ္ငိမ်(စက်) …  …  {19} … … … … မာရ် မအ်နောမ် ကုအ်တြိဇသ် ကးသ်(ဒသ်) မရေမ် …  …  …  … {20} …  … … သ်တ္လသ်ဗြအ်မြိအ် … … … ယ် … …  …  … တြိ[လေႝယ်](စိ) …  … {21} … … တုအ်ဂေတ်ဓမၟႝစက် … … …  … ယရ် … …  … အ် … … … … {22} … … (စာ)ရ် ယမကပြာတိဟာရ်သွာရ် …  …  … (လအ်) … …  … မ … … … {23} …  …  … (သုက်နိရ်ဗ္ဗာန်) …  … …  … တြိ(အ်)လေယ် … … … လိ …  …  … {24} …  … … (သြုဝ်)၊ က္လအ်မအ် … … … … (ပအ်ဗောယ်ရွေင်) …  …  … န် …  … {25} … … … (သုတ္တန္တ) … … …  ဂန် … …  …  … မောယ်ဒသ် … … … … {26} … အ်တေ … …  … …  … (ဖုမ်) တိအ် …  … … … (တြိလေႝယ်ဒသ်) … … …  {27} … … တြိအ်လေႝယ် ဂု(နိ)ယ မဟာက … …  … … … … … …  … {28} …  …  … ဟာ … … … လိ … … …  …  … တြိ[အ်လေႝယ်](ပန်ဒသ်) …  …  … … {29} … (လက်) ဨ(ယ်) … … ယ်အ် … …  …  … [သအုတ်] … … … … … {30} က္လမ် … မ် …  … လ် (သပ်) …  … …  … … (ပအ်) … … …  … …  … {31} [ရာဇာဓိရာဇ](ပရမေ)[သွရ](ဣ)သွရ ရာ(ဇ ရာဇာဓိရာဇ)[ဒေဝါတိ ဒေဝ](ဗ){33}[ဟူ]ညာ(နသာဂရ ဂမ္ဘိရ [သြိနိတျ](ဓမၟႝ ဓရ ဓနေသွရ)[သကလ တာမ္ဗာဝိ](သေယ် တြေ){34}(ယ်)လောက (ဓမၟႝ) …  …  … … … … …  … …  …  … …  … … … {35} … …  … …  …  … …  … … … … …  … …  …  … …  … {36} အ် (နေ) မိ … … … …  … …  … နောရ် …  …  … … … … {37} …  …  … …  …  …  … … … … …  … …  …  … …  … … {38} … … မ် …  … …  …  … သ … … … … က် … …  …  …  … {39} အ် … (နောရ်) …  … (လေးဟ်) ပအ်(ဣ)အ်မောအ် [တြိအ်လေႝယ်]… … …

~၀~

{1} (၊၊ ၐြီ၊၊) အာဒိကာ[လေ] … …  …  … [ပုရေ]၊ သဗ္ဗႝ ကာလတိ[ပ္ဗေ] သဗ္ဗသိ …  …  … … {2} … … … [ရာဇာနာမ] …  …  …  … [ပရ]မေသွရ ဣ[သွရ ရာ]ဇာ …  … … … …{3} …  … …  …  … …  … [ဂမ္ဘိရသြိနိတျ] ဓမၟႝ ဓရ ဓနေ[သွ]ရ[သကသ] … … … … {4} …  …  … …  …  … (သုကြတာယ) … … … …  … …  … {5} …  …  … … … ပညောတိ … …  …  … …  …  …  … … {6} … … …  (စန္ဒြ) …  … …  … ယသကရုနာ …  … … … … … … {7} …  …  …  … [ပ]ဏ္ဍိတ်(ဂင်္ကာတလကုမ်)  … … … … … …  …  … {8} …  …  … … … … …  … န်လ … ဟ် (က္လာ) က္လေင် …  … …  … … {9} … … …  င် … …  …  …  … သပ် … … … … က် …  …  …  … {10} …  … … … … … …  …  … ဟင်္သပြာ … သ …  …  … … … … … {11} သ် …  …  … …  …  … (ကေုာအ်ကွန်) … … … …  … …  …  … {12} …  လမ(အ်) … … … … …  … လောက်မဟာဇန် (ဂုမ်လောင်) …  … …  {13} …  … … … … အ်ဗု … …  …  …  … ဟ်က …  … … … … …  {14} … …  တ်(စၟဟ်) … လမှာယ် ဍေးဟ် ရပ် သုန်တိတ်ဝီ …  … … … … … {15} …  …  …  သ်ပ(န်) …  … …  … (နောရ်)ကာလ် နာရ(ဒေါ)ဟ် မဟာဗြဟၟ … … … …  {16} …  … …  … (မအ်နောမ်  … အ်) တွေသ် … … တြိလအ်ဝိ[ဓူ](ရ) … … …  … {17} ထရ် (သြည် အန်) …  … …  …  … ရ် တြိလအ်ဝေသန္တရ်(တုန်)လရ် ကျာက် … … … {18} …  … …  … (လောရ်အာ) …  …  … … … ပဏ္ဍိတ်ဂုမ်လူမ် သြရ် … … အ်ကု …  …  …  {19} (အုတ်လောက် မဟာဇန်ဂုမ်)လောင် သြရ်ရုမ်ငေါအ် [သၟိင်]အ[ဘိ]ပြာယ် … ကျာ …  … {20} … … … …  ရာဇာဓိရာဇ … …  … ဣသွရ ရာဇ[အ]ဘေယ် မဟာရာဇ ဒေဝါတိဒေဝ …  … … {21} … … … သြိ [နိ]တျ ဓမၟႝ ဓရ ဓနေသွရ သကလ[တာ]မှာ ဝိသေယ်တြေယ်လောကဓမၟႝ …  … {22} …  …  …  … (ဍေး)ဟ်[နာမဓေယ် ပုအ်ရေယ် အာရ်ကုန္တအ် ပအ်ဣ]မောအ် … … {23} ဒုတိယံပိ ရိန်ဍုက် ကုအ်ၜါရ် လေးဟ် ပဣမောအ် ပဏ္ဍိတ် တတိယံပိ ရိန်ဍုက် ကုပိ{24}[လေးဟ် ပဣမောအ် ပဏ္ဍိတ်] … … …  ဇ … မ် [တောက်]ဖံမ်က္လောက်(ဝေါအ်) ကု … …  …  {25} … … … … က် … …  အ်[ရောဝ်][ဂေါး]ဟ် ပအ်ဣမောအ် ပဏ္ဍိတ် ၊၊  ၊၊  (၊၊)