မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သီကလျာဏဳ ဍုၚ်သဓီု၊ လိက်တၟအ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
လိက်တၟအ် သီကလျာဏဳ ဍုင်သဓီု
လိက်တၟအ် သီကလျာဏဳ ဍုင်သဓီု၊ နကဵုစၠောအ်စက္ခောပလဴ
ကိရိယာ တၟအ်တိုင်သီ
မချူလဝ် နကဵုဘာသာမန်
မခၞံဗဒှ်လဝ် အေဒဳ ၁၁ ဗွဝ်ကၠံ (လပါ်စ)
ဒၞာဲမနွံလၟုဟ် တိုင်သီကလျာဏဳ ဍုင်သဓီု/ဗဒါဲကျာ်သဓီု
ပရူပရာ စၟတ်သမ္တီထၜုတ်သီ
Lockerbie is located in Myanmar
Lockerbie
Lockerbie
ဒၞာဲ သီကလျာဏဳ ဍုင်သဓီု မနွံ

လိက်တၟအ် သီကလျာဏဳ ဍုင်သဓီု (သထုံ ကလျာဏီ ကျောက်စာ)ဝွံ မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲတိုင်သီ ကလျာဏဳ ပ္ဍဲဍုင်သဓီုရ၊၊ သီကလျာဏဳ ဍုင်သဓီုဂှ် နွံဒၟံင် ဗွဲဒိုဟ်အဂၞဲ ကုကျာ်စေတဳသဓီု ကြပ်ပ်ရ၊၊ တိုင်သီကလျာဏဳဂှ် ပုတ်လဝ် ရုပ်သုတ်ဇာတ်ဂမၠိုင်တုဲ ပ္ဍဲတိုင် ဗွဲဒိုဟ်နေရတိဂှ် မဂွံဆဵုကေတ် လိက်တၟအ်ဏအ်ရ၊၊ လိက်တၟအ်ဏအ် ပ္ဍဲ လိက်ဒုင်စဳရေင် ပွိုင်သၞာံ ၁၉၃၀-၂၄ လစှ်ေဌာနသုတေသနကပေါတ်တြေံတြဟ် (ရှေးဟောင်း သုတေသန ဌာနခွဲ) ဂှ် နဒဒှ် လိက်တၟအ်စၟတ် ၃၆၀/ဂ ပတိတ်လဝ်ကၠာအိုတ်တုဲ ပ္ဍဲလိက် မွန်ကျောက်စာပေါင်းချုပ် ဦးချစ်သိန်း ဂှ် နဒဒှ် လိက်တၟအ် ဂၞန် (၃) ဂှ် ပတိတ်လဝ်ရ၊၊

လိက်တၟအ်ဝွံ အခိင် လၟုဟ် ၜိုန်ရ စဵုလဝ် နကဵုဂဇာပသဲကီုလေဝ် ဟိုတ်နူ မဒးဒုင်လဝ်ဗြဲ သၞာံဗွဲမလအ်တုဲ မအက္ခရ်တအ် ကြပ်အးအိုတ်ရ၊၊

လိက်တၟအ်ဏအ်ဂှ် ၜိုန်ရ အခိင်သက္ကရာဇ် ဟွံမွဲကီုလေဝ် ရံင်ကဵု ဗီုပြင် မအက္ခရ် ကေုာံ ဗီုပွံင်မလိက်တအ်တုဲ ဒဒှ်ရ ဒှ်လဝ် လိက်တၟအ် ၜိုတ် ၁၀ ဗွဝ်ကၠံဒှ်မာန်ရ၊၊ ဥပမာ မအရေဝ် "သုန္ဒြင်"မဂွံအဓိပ္ပါယ် စရင်ကေင်ကာ ဂှ် ပ္ဍဲလိက် (၁၁) လိက်ခေတ်ဗုကာံတအ်ဂှ် ဒှ်အာ"သိန္ဒြင်"ရ၊၊

လိက်တၟအ်သီကလျာဏဳ ဍုင်သဓီုဝွံ သီုဖအိုတ် နွံ (၂၀) ပၞောန် နူပၞောန် (၁) စဵုကဵု ပၞောန် (၁၀) ကဝက်ဂှ် ချူလဝ် နကဵုဘာသာပါဠိတုဲ သၟေဟ်တအ်ဂှ် ဒှ်ဗီုမန်ရ၊၊ ဟိုတ်နူအက္ခရ်တအ် လီုအးအာဂၠိုင်တုဲ အဓိပ္ပါယ်ကၠးကၠး ပေင်င် ဟွံဂွံတီကေတ်ကီုလေဝ် ရံင်ကဵု "{16} ဟ်ရပါဟ်ပိအ်လ္ငိမ် ပဏ္ဍိ(တ်တ္လမ်) … … {17} ပါသ် ဗိဆာယ် မျုန်(က္လမ်) … … … … {18} (ပအ်ကုမ်) သုန်ရင်ဗဒ္ဓသိမ်ဝေါ {19} အ်"တုဲ ဒဒှ်ရ မချူလဝ် ပရူမညတ်သိမ်ဂှ် ဟီုမာန်ရ၊၊

နကဵု မလိက်ခေတ်လၟုဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{1} … … … … … … … … … … {2} (ယ) … … လသ(ဗ္ဗ) … … … … {3} … … … ပ(မော)အန … … … … {4} … … … ဗော(ဓိ) … … ကလ … … {5} … … နယောသေ … … … … … {6} … … … … … … … … … … {7} န္ဒြာ ဒေသနံ သဗ္ဗ … … … … … {8} … … … ဒွါဒသေ အဌ(ဓမၟေ) … … … {9} ဟာသရ သမယ … … … … … {10} စြိသတ (နူအဲ) … … … … {11} (နောတ် သုန္ဒြင် ဗဒ္ဓသိမ်ဝေါအ် ဒသ် … … {12} (ကုန်တောရ်) ဒေသ … သအ်လိမ် … … {13} ဝေါအ် ကုအ် … … ကာလ်က … … … {14} သွသ် ဨယ်ကုမ်ဝေလ် ဂုံမ်(ဤရ်) … … … {15} သ် ဨယ် (ဂုံဤရ်)လ္ငိမ် မအ်(ဨယ် ပအ်) … … {16} ဟ်ရပါဟ်ပိအ်လ္ငိမ် ပဏ္ဍိ(တ်တ္လမ်) … … {17} ပါသ် ဗိဆာယ် မျုန်(က္လမ်) … … … … {18} (ပအ်ကုမ်) သုန်ရင်ဗဒ္ဓသိမ်ဝေါ {19} အ် … … စ်ဖါရ်ဍုက်ပိ(ည် ကုအ်) … … {20} (မ်) ကာလ်ဝေါအ် တိအ်ဂုံဤရ်မအ် (ပအ်) {21} ဥပုသ် လးဟ်(သိန္ဒိးဟ်ဂံမ်)

အဓိပ္ပါယ် ဗီုမန်ခေတ်လၟုဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{1} … … … … … … … … … … {2} (ယ) … … လသ(ဗ္ဗ) … … … … {3} … … … ပ(မော)အန … … … … {4} … … … ဗော(ဓိ) … … ကလ … … {5} … … နယောသေ … … … … … {6} … … … … … … … … … … {7} န္ဒြာ ဒေသနံ သဗ္ဗ … … … … … {8} … … … ဒွါဒသေ အဌ(ဓမၟေ) … … … {9} ဟာသရ သမယ … … … … … {10} စြိသတ (နူအဲ) … … … … {11} (နောတ် စရင်ကေင်ကာ ဗဒ္ဓသိမ်ဝွံ ဒှ် … … {12} (ကုန်တောရ်) ဒေသ … လီု … … {13} ဝွံ ကု … … ကာလက … … … {14} သွဟ် အဲကီုကွေဟ် ခမဳ … … … {15} သ် အဲ (ခမဳ)လ္ၚီ မ(အဲပ) … … {16} ဟ်ရပါဟ် ပိလ္ၚီ ပဏ္ဍိတ်(ကၠံ) … … {17} ပါသ် ဗိဆာယ် မသုန်(ကၠံ) … … … … {18} (ပကမၠောန်)စရင် ဗဒ္ဓသိမ်ဝွံ{19} … … ဍိုက်ပေင်(ကု) … … {20} (မ်) ကာလဝွံ တိ ခမဳ မ(ပ) {21} ဥပုသ် လ္ပ(သၠေဟ်ကီု)