မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

သုပ္ပတိဋ္ဌ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

သုပ္ပတိဋ္ဌစေတဳ ဂှ် ဒှ် ကျာ်စေတဳ မၞုံပ္ဍဲဇိုၚ်ကြုၚ် နေရဉ္ဇရာ ဗဒါဲတၞံဇြဲဗောဓိ ပ္ဍဲဗုဒ္ဓဂါယာ၊ တွဵုရးဗိဟာရ်၊ ဍုၚ်အိန္ဒိယ၊ မဒှ်ဒၞာဲ ဗောဓိသတ်ပိုယ် ကၠာဟွံဂွံဒှ်ကျာ်ဏီ မဂွံဒုၚ်ကေတ် ဒါန်ပုၚ်ပၟောန်ဍာ်တှ် နူဂၞကျာ်သုဇာတာတုဲ ပပြဘိုက် ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ်ရ၊၊

ဝၚ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အတိုၚ်ဗုဒ္ဓဝၚ်မ္ဂး ဗောဓိသတ်ပိုဲ လုကဴတြဴသၞာံ ဒ္ဂေတ်တဴ ဒုက္ကရစရိယာ မအေၚ်စၞ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဥရုဝေဠတုဲ ဂွံတီကေတ် ဒဒှ်ရ နကဵု ဂၠံၚ်တရဴ မဟွံသကာတ်မြဟ်လောန်၊ မဟွံဍန်လျလောန် မဒှ်ဂၠံၚ်တရဴလဒေါဝ် (မဇ္ဇျိမပဋိပတ်) ဟေၚ် ပညာ၊ သတိ၊ သမာဓိ ဇၞော်မောဝ်အာမာန်ရ၊၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲသဳဗပေၚ်ဂှ် သ္အးဇ္ၚးဇကုတုဲ ပြာပ်လုပ် ပ္ဍဲဇရေၚ်တၞံဇြဲ အဇပါလရ၊၊ ကာလဂှ် ဂၞကျာ်သုဇာတာ တၞဟ်နမဂွံသ္ပပူဇဴ ဒေဝတဴဇြဲတုဲ ပြာပ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဇရေၚ် တၞံဇြဲဂှ်ရ၊၊ ဂၞကျာ်သုဇာတာ မဂွံညာတ်ကေတ် ဗောဓိသတ်တုဲ ထေၚ်ဂး ဒေဝတဴဇြဲတုဲ ဗ္ဂိန်ကဵု ပုၚ်ပၟောန်ဍာ်တှ်ရ၊၊ ဗောဓိသတ် ဂွံဒုၚ်ကေတ်ဒါန် ပုၚ်ပၟောန်ဍာ်တှ်ဂှ်တုဲ စှ်ေအာ ဇရေၚ်ကြုၚ်နေရဉ္ဇရာ ကြာတ်ကြဴ ဟုံဍာ် ပ္ဍဲကြုၚ်ဂှ်တုဲ တိုန်ကၠုၚ်ပပြဘိုက် ပ္ဍဲသၞေဟ်သုပ္ပတိဋ္ဌဂှ်ရ၊၊

သၟိၚ်အသောကဓမ္မရာဇာ ကေုာံ စေတဳဍုၚ်ရာမည[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲဒၞာဲ သၞေဟ်သုပ္ပတိဋ္ဌ မဒှ်ဒၞာဲ ဗောဓိသတ် ပပြဘိုက်ဂှ် သၟိၚ်အသောကဓမ္မရာဇ ပတန်လဝ်စေတဳမွဲရ၊၊

သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ မိက်ဂွံကၠောန်ခၞံ ဗုဒ္ဓဂါယာ ပ္ဍဲဍုၚ်ရာမည ဗဂေါတုဲ ဗလးဏာ အစာဓဇဲ ညးမသြိုၚ်ခၞံတအ် ကဵုအာၜတ်နၚ် အတိုၚ်မၞုံ ပ္ဍဲဗုဒ္ဓဂါယာ သေံအိန္ဒိယရ၊၊ ညးဖအောဝ် ကောန်ဗြဴညး မၞုံယၟု တိလသျေၚ်ဇဴ (တၠသဇေၚ်ဇဴ) ကေုာံ ဓမာန်ညး (တၠသ္ၚိတၠသဇေၚ်ဇဴ) သၟိၚ်ဝါရာန် ညးမဒှ် ဒကိုပ် ဍုၚ်သြေၚ် ကဵုခၞံကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၈၄၁ ဂှ် ညးခၞံကၠောန်လဝ် သုပ္ပတိဋ္ဌစေတဳ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗဂေါ အတိုၚ်ဗုဒ္ဓဂါယာ ပ္ဍဲအိန္ဒိယတေအ်ရ၊၊

လိက်တၟအ် သုပ္ပတိဋ္ဌ ဍုၚ်ဗဂေါ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

လိက်တၟအ်သုပ္ပတိဋ္ဌဝွံ နူတမ်မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဒၞာဲ ကျာ်စေတဳသုပ္ပတိဋ္ဌတုဲ လၟုဟ်ဂိုၚ်ဒေပ်လဝ် ပ္ဍဲရုၚ်လိက်တၟအ် ဗဒါဲ ရွှေဂူကြီး၊ ကျောက်ဖျာကျောၚ်း ဍုၚ်ဗဂေါ ရ၊၊

ဗောဓိသတ် ပပြဘိုက်ပၟောန်ဍာ်တှ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

{၁}၊၊ ၊၊ ခါဂဟ် ဗောဓိသတ် ယောက်ကေတ် ထးထရ် မပေၚ် - - - -{၂}တၞံဇြယ်သုမ် အဇပါလဂလ်တုယ်၊၊ တွာက်စိုဟ်အာ ပ္ဍယ်စြၚ်ကြုၚ် နေရဉ္ဇရာ - - - - -{၃}ဒၜုတ်လောရ် ထးထရ်တုယ်ဟေၚ် စိုဟ်လၜေါဟ် ဇြကု ပ္ဍယ်ဍာက်ကြုၚ် နေရဉ္ဇရာတု(ယ်) - - - {၄}ခါဂဟ် ပြမန် ဍာက်တဟ်ဂဟ်ဟေၚ် ဗၞတ်တမ္အာသတ်တာ လမ္အဟ် မဒဟ် မမွယ်ဂဟ် ၄၉၊ -ေ - {၅} ဗောဓိသတ် ပပရိဘောက် ဗြမန်ဂဟ်ရ၊ ပပရိဘောက်တုယ်ဟေၚ်၊ စိုဟ်အာ ပ္ဍယ်ဍာက်ကြုၚ် တ္ၜဴပါၚ် ကြာတ်ဇောၚ် - - - - {၆}[ဇငး]တုယ်

ဗောဓိသတ် ပဓိဋ္ဌာန် ဖဳထးထဝ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ရဴဝေါအ် ဗောဓိသတ် က္ဆပ်ရ၊ တ္ငယ်ဝေါအ်ရ ယရ်ရ ယြသ္ဂောအ်ဒဟ် တြဒဟ်ကျာက် စၟတ်မာ ထးထရ်ဝေါ[အ်] - - - - - {၇} အာညိ၊ ရဴဂဟ်ဂးတုယ် ဂတာထးထရ်ဂဟ် ဒၜုတ်လဝ် လတူဍာက်၊ ဗောဓိသတ် (ဇရိုဟ်)ပ္တိတ်န္အာ ဗွယ်ဇ(ငယ်) - - - - မန်ထးထ{၈}ရ်ဂဟ် ဒြေပ်တိုန်အာ ထာန် မနွောမ်ဂ[ဝ]ဟတ် ဇငယ်တုယ် အာစိုပ်ကိနှံၚ် မညန်တဴ ကုပါၚ်ကြုၚ် ဍွောတ်မွယ် - - - - - တြုၚ်နေရဉ္ဇရာ တု{၉}ယ် ထးဂဟ် ဗ္လိုပ်လောက်စိုဟ်အာ ပ္ဍယ်တိ အာစိုဟ်ပ္ဍယ် ဝီမာန် သၟိၚ်[နာက်]ကာဠ[တုယ် သၟ]ရ် ထး[ကယောၚ်] ကျာက်တြယ် ၃ [မ]တွဟ်ပ္ဂး ကက္ကုသန် ကောဏာ{၁၀}ဂိုမ်၊ ကဿပဂဟ်ဟေၚ် စိုဟ်ဒၟံၚ်တဴရ၊ ပ္ဍယ်ပါၚ်ကြုၚ်(နေရဉ္ဇရာ) - - ဂဟ် (ဟေတ်တနိမ်စိုဟ်) အိုဝ်ဒစိ ကြဴဝေါအ် တနက္ကသောတ ညးမဂးစ ကုကြုၚ်ဍွော{၁၁}တ်ဂဟ်ရွောၚ်၊ - - - (ဟေၚ်)မဂးဂဟ် - - (ရ) - - - [ခါဂဟ်] ဗောဓိသတ် ညာတ်ကေတ် ထးကယောၚ် မဒြေပ်တိုန်အာ ထာန် မနွောမ်ဗၞတ်ဂဝ{၁၂}ဟတ်ဇငယ်တုယ် မတနိမ်စိုဟ်(အာဂဟ်) [တ္ငယ်]ဝေါအ် [ဂဟ်] ယြသ္ဂောအ်ဒဟ် တြ[ဒဟ် ကျာက်] စၟတ်ဟေၚ်ရ ဂးတုယ် မိပ်စိုတ် ပုမဟ်သန်တုယ် က{၁၃}ကလေၚ်တိုန်အာ [စၟိဟ်သုပ္ပတိဌရ၊]

သၟိၚ်အသောက ဒက်စေတဳ ဒၞာဲသၞေဟ်သုပ္ပတိဋ္ဌ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍယ်ထာန် [စၞိ]ဟ် သုပ္ပတိဌ (မစိုန်)[ဒဟ်]ထာန်[ပရိဘောက်] ကျာ[က်တြယ်]ဂဟ် သၟိၚ်မနွောမ် ကုပိုန် တမ္လာ မသဒ္ဓါ မလာ မသ္ဇုၚ် သ္ဍို{၁၄}(က် ပ္ဍယ်)[သာသနာ မပတံ ကုသၟိၚ်](အသောကဓမၟရာတ်တ)ဂဟ် (ဒက်လဝ် စေတီမွ)ယ် [သုပ္ပတိဋ္ဌစေတီ ဂး]တုယ် ပတ္လုၚ် ပုဇဴသကာ၊

သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ ပ္တုပ်ကၠောန် သုပ္ပတိဋ္ဌစေတဳ ပ္ဍဲရာမည[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍယ်ထာန်ပိုယ် ရာမညဒေ{၁၅}[သ]ဝေါအ်တုန်လေရ်၊ ပ္တုပ်စကိုဝ်ထာန် သုပ္ပတိဌစေတီ(တေအ်ဂးတုယ် အတိုၚ်)ဒိုဟ်တ္လၚ် [စ]ဍးဇငယ် ထာန်တေအ် ကုမဟာဗောဓိဟေၚ်၊ တိလညးတိလစိၚ် {၁၆} (ဗတာၚ် ပ္အောရ်ကွောန်) [ဗြဴမွယ် မဟိမု တိ]လ သျေၚ်ဇဴ[ဝေါအ်ကွော](မ်ကု တိလ)[သ္ငိဍေဟ် သၟိၚ်ဝါရာန်] မစိုန်[ဒဟ်တဴ] ဒကိုပ်ဍုၚ်သြေၚ်တုယ်၊ ပ္ဍယ်သက္ကရာတ် {၁၇} ၈၄[၁] ကိ[တုအသာ]တ် မသုန်စြဝေက် တ္ငယ် ဗ္ဗဟသ္ပတဳ လက်မိန်ဟေၚ် မကိုဝ်ကနံလရ် သုပ္ပတိဌစေတီဝေါအ်၊၊ ၊၊ 

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ချစ်သိန်း (ဦး)၊ မွန်ကျောက်စာ ပေါၚ်းချုပ်၊ ၁၉၆၅