ပါင်မုက်:ဂကောံမၞိဟ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Jump to navigation Jump to search

ပါင်မုက် ဂကောံမၞိဟ်

A half-section of the 12th-century South Tang Dynasty version of Night Revels of Han Xizai, original by Gu Hongzhong.

ဂကောံမၞိဟ် (အၚ်္ဂလိက်: Society) ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်ဂကောံ နကဵုမၞိဟ်ပူဂိုလ်မွဲမွဲတအ် မပါလုပ် ဆက်စပ်၊ ပ္ဍဲခေတ်လၟုဟ်မ္ဂး ညးကော်စ အရာမပါလုပ်ချဳဓရာင် မဆေင်ကဵု ပရေင်မၞိဟ် (social interaction)၊ (ဝါ) အရာကောန်မၞိဟ်တအ် မဆက်စပ်ရေင်သကအ်၊၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ဂကောံမၞိဟ်ဇၞော်မွဲ နကဵုပထဝဳတိဍာ်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵု ပွဳပွိုင်ဂကောံမၞိဟ် မတုပ်ရေင်သကအ်၊ ဗွဲမဂၠိုင်မ္ဂး မၞုံကဵု သၟိင်တၠ အဝဵုပရေင်ဍုင်ကွာန် မတုပ်ရေင်သကအ် ကေုာံ ယေန်သၞာင် အခိုက်ကၞာ ပြဝေဏဳ မတုပ်ရေင်သကအ်ရ၊၊ ဂကောံမၞိဟ်ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု ပရေင်ဆက်စပ် အကြာ မၞိဟ်ပူဂိုလ်မွဲမွဲ ဟိုတ်နူကဵု ယေန်သၞာင်၊ အခိုက်ကၞာ၊ အရေဝ်ဘာသာ ကေုာံ ဂကောံ မတုပ်ရေင်သကအ်ရ၊၊ ပ္ဍဲကဵု သိပ္ပံပရေင်မၞိဟ် (social sciences) မ္ဂး ပ္ဍဲဂကောံမၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် နွံကဵု ပရေင်မၞိဟ်တၞဟ်ခြာနာနာ (social stratification) ကဆံင်မၞိဟ်တၞဟ်ခြာ dominance ပ္ဍဲကဵု ဂကောံလစှ်ေဂှ်ရ၊၊

ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် ကတဵုဒှ်ကၠုင် ပ္ဍဲကဵုဂကောံမွဲ ဖအိုတ်ရ၊၊ ဗွဲဓမ္မတာမ္ဂး ပ္ဍဲဂကောံသ္ၚိကၟိန်၊ ကောန်ၚာ်မွဲ ၜံင်တိတ်ကၠုင်ဗက် ပါလုပ် ပ္ဍဲဂကောံ မိမ ကေုာံ ကောဒေအ်ဇကုရ၊၊ နကဵုဗီုဏအ် ဂကောံသ္ၚိကၟိန် ဗွဲမဂၠိုင် ဒက်ပကောံတုဲ တၞဟ်နဂွံပံင်ကောံမွဲစွံဂှ် ယေန်သၞာင်၊ အခိုက်ကၞာ၊ သၞောဝ်၊ ဒ္ဂေတ်တအ် ကတဵုဒှ်ကၠုင် ဒှ်အာ ဂကောံမၞိဟ်မွဲရ၊၊ ဂကောံမၞိဟ်ဂှ် ဒုင်သဇိုင် ကုဒေသ၊ တွဵုရး ကေုာံ ဍုင်တုဲ ဗွဲမဗဗွဲ ဒက်ပ္တန်လဝ်ရ၊၊ ဂကောံမၞိဟ်မွဲဍုင်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵု သၟိင်တၠ မၞုံကဵုအဝဵုပကင်ရင်မတုပ်မွဲရ၊၊

ဆက်ဗှ် ပရူပရေင် ဂကောံမၞိဟ်...
Featured Article Star.svg ပရူဘာသာ တ္ၚဲဏအ်
နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ (လဒေါဝ်) ကရောမ် ဂကူညးကုန် ပ္ဍဲကွာန်ဂကူညးကုန် မၞိဟ်အတိုင်မွဲကွာန် သီုကောန်ၚာ် ဟီုဒၟံင် အရေဝ်မန် သီုဖအိုတ် (၂၀ ဂျောန် ၂၀၁၉)

ဂကူညးဂူ (အၚ်္ဂလိက်: Nyah Kur) သေံကော် (ชาวบน Chao Bon) ဆဂး လၟုဟ်သေံကော် အတိုင်ဗီုညးတအ် ညးကုန် (ญัฮกุร) မဂွံအဓိပ္ပါယ် ညးကုန်ဒဵုဝွံ ဒှ်ဂကူရးတၞံ ဍုင်သေံ ကေုာံ အာရှဒိုဟ်အဂၞဲ မကြပ်ညောန် ကုဂကူမန်၊ ဂကူညးဂူဂှ် စေန်ဆက်ကၠုင် ဂကူမန် နူခေတ်ဒွါရဝတဳ မသှ်ေၜက်ဒၟံင် ပ္ဍဲဒေသဒဵု ဟွံနှဴရဴ ကုဂကူတၞဟ်တုဲ အရေဝ်ညးတအ်ဂှ်လေဝ် သှ်ေၜက်ဒၟံင် အတိုင်ရမ္သာင်မန် အရေဝ်မန်တြေံ မလောန်ကၠုင် ၜိုတ်လ္ၚီသၞာံတေအ်ရ၊၊ ပ္ဍဲအခိင်သၟိင်ခမေန် သူရိယဝရ်မေန် ပထမ ကၠုင်ဗတိုက်သီကေတ် ဍုင်ဒွါရဝတဳ ပ္ဍဲအေဒဳ ၁၁ လပါ်ဂှ် ညးတအ် ပြံင်အာမံင် ပ္ဍဲလပါ်ပလိုတ်တုဲ သှ်ေသၟေဟ်ဒၟံင်ဒၞာဲရ၊၊

ဆက်ဗှ် Full article...
Emblem-pictures.svgဗီုရုပ် မစပ်ကုဂကောံမၞိဟ် တ္ၚဲဏအ်
ဂကူသာန် (San people) ပ္ဍဲဗောတ်သွာနာ (Botswana) ဗဒှ်ပၟတ် နကဵုတဲ၊၊
Wikipedia-logo-v2.svg ပရောဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဝဳကဳပဳဒဳယာ

Category:ပရေၚ်ဘာသာ

ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပံင်ပ္ကောံချူလဝ် နကဵု ညးလွပ် မရပ်စပ်သုင်စောဲ တအ်တုဲ ခၞံဗဒှ်ပတိုန် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ သက္ကုၚုဟ်မွဲရ၊၊ ဇၟာပ်ညးအဲ တၞဟ်နဂွံရပ်စပ် လောဲသွာတုဲ ကဵုလဝ်ယၟု ဝဳကဳတုဲ ဖန်ဗဒှ်လဝ် နကဵုမုက်လိက်ဝေပ်သာ်မွဲရ၊၊

ညးလွပ်တအ်လေဝ် ဇၟာပ်အခိင်အခါ နာဍဳဟွံခြာ ဗီုညးကဵုညး ဖန်ပလေဝ်ဒါန် ချူစုတ်ဒၟံင်တုဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဒှ်ကၠုင် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မဍိုက်ပေင်တဴ ကဵုပရူပရာနာနာမွဲရ၊၊ ပ္ဍဲဝဳကဳပဳယာမန်ဝွံလေဝ် ယြဴညးလဵုမွဲ ဟွံဟီု အတိုင်သၞောဝ် မလိက် ယူနဳကုဒ် (Unicode)Font ၅.၂ ဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်တုဲ ဗှ်ကေတ်မာန်၊ စၠောအ်ချာဲကေတ်မာန်တုဲ သီုချူပတိုန် ဗွဲမဗၠးၜးမာန်ရ၊၊

ဆက်ဗှ် Full article...

Nuvola actions help.svg အရီုဗင်
ဝဳကဳပဳဒဳယာ- တိုင်ခဳ မသုန် (ဝါ) သဳလ် ဝဳကဳပဳဒဳယာ (၅)

Full article...

ချူလိက်ပရေင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမ္ဂး အရာမဒးတီလဝ်ထေက်တအ်ဂှ်
ဆက်ဗှ်ကေတ် ဒၞာဲဏအ်...

ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဟီုဂှ် မုတာလျိုင်နွံရော။
ဆက်ဗှ်ကေတ် ဒၞာဲဏအ်...

ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဘာသာမန်။ နွံပၟိက် မိက်ဂွံ လုပ်ကၠောန် ယိုက်ဂၠေင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန် နဒဒှ် မၞိဟ်ပကင်ရင်မွဲမ္ဂး အာတ်မိက်ကေတ် ပတိုန်ဂလာန် ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်ညိ။ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် ဂှ် ဟိုတ်နူ ဗျူရဝ်ဂရေတ် ဇကုအပိုင် ဟွံမဲတုဲ တင်မပတိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲမုက်လိက်ဏအ်ဂှ် သ္ဒးကလေင်ပတိုန် ပ္ဍဲကဵု Steward requests/Permissions ရ။
ပတိုန်ဂလာန် နဒဒှ် မၞိဟ်ပကင်ရင်

တာမ်ပလိက် Template ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ မကၠောန်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်တုဲ ကပ်ပဳကေတ်တုဲ သၠာဲစုတ် တင်ဂၞင်ဂမၠိုင်မ္ဂး ဍေဟ်မံက်တိတ်ကၠုင် ဗီုမဖျေဟ်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်ဂှ်ရ၊၊ သွက်ဂွံ ကပ်ပဳကေတ် တာမ်ပလိက် မဆေင်ကဵု ပူဂိုလ်တအ်ဂှ် ဍဵုဗှ်ကေတ် ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ညိ၊၊
Full article...

နကဵုသၞောတ်မ္ဂး ဇၟာပ်မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပရူဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးနွံရောင်ဂှ် ညးတအ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ပရူတအ်ဂှ် ကၠာဲကေတ် နူကဵုဘာသာဇကုမခံင် ဥပမာ နူဘာသာအင်္ဂလိက်တုဲ ကၠာဲဗဒှ် နကဵုဘာသာမန်ညိ၊၊ ပရူမကၠာဲလဝ်တုဲတအ်ဂှ် ကဵုစၞောန်စုတ်လဝ်ကဵု ဗီုမန် ဗဒါဲဂှ်ညိ၊၊
Full article...

ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ

မန် • ဘာသာမန် (ဗျန်မန် • သဒ္ဒါမန်) • ယေန်သၞာင်မန် • ရးနိဂီု •

ယဲကေန်သာ • ယဲဏမ်ဍာတ် •

ခရေတ်ယာန် • အေဿလာမ် • ဗုဒ္ဓ • ဟိန္ဒူ • ဂျုင် • ဂျူ • ဘာသာသေတ် • သၠပတ်သမ္မာ • ခမဳ

ဇဳဝဗေဒ • ဓာတုဗေဒ • ‎နက္ခတ္တဗေဒ • ဘူမိဗေဒ • ပညာစိုတ် • ရုက္ခဗေဒ • ရူပဗေဒ • သတ္တဗေဒ

‎ဂဳတ‎‎ (ဒွက်) • လိက်ပတ်‎‎ (ကဗျ • လင်္ကာ • ဝတ္ထုဇမၠေအ်) • ‎လဟိင် • ‎ရုင်ဒမျိုင်‎ • ‎ကသူ • ‎တိုက်ထ္ၜး‎‎ • ဗိသုကာ‎‎ • ‎အရေဝ်ဘာသာ • အနုပညာ • ‎ထတ်ယုတ် • လိက်ခၞိင် ကျာ်ယှိုဲသဳခုင်

မနုဿဗေဒ • ပရေင်ပညာ (ဘာ • ကဝ်လိက် • တက္ကသိုလ်) • ဘဝမၞိဟ် • သ္ၚိကၟိန် • ဒဿန • ဘာသာဗေဒ • ဓမ္မသာတ် • ဂကူ • ပွမသ္ပမ္ၚဵုထပ်တဲ • ပရေင်ဍုင်ကွာန်

ဒွါရဝတဳ • ဝါခရူ • ထီုကအ်ဂေါန် • ဂြိုဟ် • ဂၠးတိ • တိုက် • (အမေရိကသၠုင်ကျာ • အမေရိကသၟဝ်ကျာ • အာဖရိက • အာရှ • အန္တာတိက • ဥရောပ • အဝ်သတြေလျာ) • ဒဵု • ကၟိုန်ဍုင် • ၜဳ • ကြုင် • ဍုင်

ခမ်ပျူတာ • ပရေင်ဆက်စၠောအ် • Share Arena • ဆော့ဖ်ဝဲ • ဓာတ်လလဳ • အေန်ဂျေန်နဳယာ

ဝင်ပၠန်ဂတးမန်ခေတ်တၟိ • ဂကောံထံက်ပင်ပရေင်ပညာမန် • ခေတ်တၟအ် • ခေတ်ဍာ်ကလောံ • ခေတ်ပသဲ • ခေတ်ဒမၠု • ခေတ်လဒေါဝ် • ပၞာန်ဂၠးပထမ • ပၞာန်ဂၠးတိဒုတိယ