မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/နဝ်ဝေမ်ပါ

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ


သၟဝ်ဣဏအ် ဒှ်အရာမကတဵုဒှ် ကေုာံ အရာမစၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂိတု နဝ်ဝေမ်ပါ။


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၃-နဝ်ဝေမ်ပါ

 • ၂၀၂၀ ပေဲါရုဲမာဲ အမေရိကာန် သွက်သမ္မတမရနုက်ကဵု ၄၆

ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


၄၊ နဝ်ဝေမ်ပါ

တဆိပ်ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်
 • ၂၀၁၉ မုက်လိက် ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် ကလိဂွံ ဒတန် နူကဵု ၁၉၅၄
 • ၂၀၂၀ ဂၠံင်တရဴဇမၠောဲ ဗ္ဂေါ-ကျာ်ထဝ် တၟိ JICA ကဵုအထံက်အပင် (New Bago-Kyaikto Highway Section)

 • ၂၀၂၀ Sarah McBride ညးမပြံၚ်သၠာဲလိၚ် ဒှ်ကၠုၚ်အမတ်တွဵုရးကိုပ်ကၠာအိုတ် (will become the nation's first-ever transgender state senator after winning her race in Delaware)
 • ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၅. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ၆၊ နဝ်ဝေမ်ပါ

  ၂၀၁၉ - ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဘာသာမန် နကဵုဒဝ်မိန်ဇကု စဗလးကၠာအိုတ်။ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ၇-နဝ်ဝေမ်ပါ

  • ၂၀၁၂ သမ္မတအမေရိကန် မရနုက်ကဵု ၄၅ အိုဘာမာ ဂွံကလေၚ်ဒုၚ်ရုဲစှ်အလန်ဒုတိယ
  • ၂၀၁၄ နာဲထဝ်သောန် (နိုၚ်ထွန်းသိန်း) အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၆ နာဍဳ ၃၀ မိနေတ်ဂှ် စုတိကလိလောန်

  ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ၈-နဝ်ဝေမ်ပါ

  • ၂၀၁၆ ပေဲါရုဲမာဲ ကၟိုန်ဍုၚ်အမေရိကာန် သွက်သမ္မတ မရနုက်ကဵု ၄၅
  • ၂၀၂၀ ပေါဲရုဲမာဲ ဍုၚ်ဗမာ
  • ၂၀၂၀ ညးစၞးအမာတ် M.U.P ဇၞးအာပေဲါရုဲမာဲ ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် နာဲဗညာအံၚ်မဵု၊ နာဲသာန်တေန်၊နာဲအမ်သဝ်။ ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ နာဲသဳဟ၊ မိလွဳဟာန်။ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး နာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ၊ နာဲမန်ရာဇာ၊ နာဲလျးတၟ၊နာဲလှအံၚ်၊နာဲဃေန်သဵု၊နာဲအံၚ်ထူ

  ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၉. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၀. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ၁၁-နဝ်ဝေမ်ပါ

  • ၂၀၂၀ တ္ၚဲတွဵုရး Puebla makes history as the 20th state in Mexico to legalize same-sex marriage

  ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၂. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၃. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ၁၄ နဝ်ဝေမ်ပါ

  • ၂၀၁၈ တ္ၚဲဝဳကဳပဳဒဳယာသေံ စပတန်လလောၚ်တြး

  ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ၁၅ နဝ်ဝေမ်ပါ

  • ၂၀၂၀ တ္ၚဲကၟိုန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံမြာန်မာ ထပံက်စၟတ်တဲပ္ဍဲလိက်ကသုက် RCEP

  ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၁၆. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ၁၇ နဝ်ဝေမ်ပါ

  ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ၁၈၊ နဝ်ဝေမ်ပါ
  ဗီုရုပ် အစာဖဝ်ချိုဝ်
  • ၁၉၀၅ - အစာဖဝ်ချိုဝ် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ကောန် နာဲဖဝ်လှ ညးမဒှ်အစာသဝ် မဂွံဒုင်ယၟု ဝဏ္ဏကျဝ်ထေန်၊ မိကျေနု နူကဵု ဍုင်ဒဵုထဝ် (ရွှေတောင်မျိုအ်) ပ္ဍဲခရိုင်ပြန်ရ။


  ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ၁၉ နဝ်ဝေမ်ပါ

  • တ္ၚဲဂမြၚ်ဒဿနအလုံဂၠးတိ World Philosophy Day

  ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ၂၀-နဝ်ဝေမ်ပါ

  • ၁၉၅၄ တ္ၚဲကောန်ၚာ် အလုံဂၠးတိ World Children's Day
  • တ္ၚဲဗှ်ဗၞဟ်ပြံၚ်လှာဲလိၚ် Transgender Days of Remembrance (TDoR)

  ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၁. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၂. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၃. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၄. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၅. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၆. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၇. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၈. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၂၉. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၃၀. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ


  ဝဳကဳပဳဒဳယာ:ကာဒ် တ္ၚဲ ပွိုင်မွဲသၞာံ/၃၁. နဝ်ဝေမ်ပါ ထ္ၜး - သဳကၠဳ - ပလေဝ် - လၟေင်အပြံင်အလှာဲ

  ဇာန်နဝါရဳ - ဖေဖဝ်ဝါရဳ - မာတ် - ဨပြဳ - မေ - ဂျောန် - ဂျူလာင် - အဝ်ဂေတ် - သေတ်တေန်ပါ - အံက်တဝ်ပါ - နဝ်ဝေမ်ပါ - ဒဳဇြေန်ပါ