နရာဲ၊ ထီု

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ
လိက်တၟအ် ထီုနရာဲ
လိက်တၟအ်မန်ခေတ် ၆ ဗွဝ်ကၠံ ပ္ဍဲပါင်ထီုနရာဲ
ကိရိယာ တၟအ်
မချူလဝ် နကဵုဘာသာမန်
မခၞံဗဒှ်လဝ် နူအေဒဳ ၆ ဗွဝ်ကၠံ
ဒၞာဲမနွံလၟုဟ် ဌာနသုတေသနတြေံ (အလဵုအသဳ)
ပရူပရာ စၟတ်သမ္တီ က္လန်အနုရာဓပုရ မကၠုင်လ္ၚောဝ်လဝ်ကျာ်
ထီုနရာဲ is located in Thailand
ထီုနရာဲ
ထီုနရာဲ
ဒၞာဲထီုနာရာဲ မၞုံ


ကျာ်ပဋိမာရုပ် ဂတမုက်ထီု
ကျာ်ပဋိမာရုပ်မန်တြေံ ခေတ်ဒွါရဝတဳ မၞုံအပ္ဍဲထီုနရာဲ
ဗီုနာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ မလ္ၚတ် တက်ကေတ်ဒၟံင်ဗီု လိက်တၟအ်ထီုနရာဲ
လိက်တၟအ်မန် ထီုနရာဲ

ထီုနရာဲ (အၚ်္ဂလိက်: Narai Cave , Burmese: နရိုင်ဂူ, Thai: วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) မၞုံ ပ္ဍဲကွာန်ခဴဝေါင် ရးသရပူရဳ၊ ဍုင်သေံဂှ် ဒှ်ထီု မၞုံကဵု လိက်တၟအ်မန် နူခေတ်ၜိုတ်အေဒဳ (၆) ဗွဝ်ကၠံတေအ်မွဲတုဲ ဒှ်ဒတန်ဘာလကျာ် ဒၞာဲမၞိဟ်တအ် မကၠုင်ဝေင်ဂၠိုင်မွဲရ။

ဒၞာဲဒတန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ထီုနရာဲဂှ် နွံပ္ဍဲ မဝ် ၅၊ ကွာန်ခဴဝေါင်၊ ခရိုင်ဖုတ္ထဘာတ်၊ ရးသရပူရဳ၊ ဍုင်သေံ (62/1, Moo 5, Khao Wong subdistrict, Phuttha Bhat district, Saraburi province, Thailand) ရ။ အခိင်လၟုဟ် ဒှ်အရှာံဘာလကျာ်သေံမွဲတုဲ ဂတမုက် ပါင်ထီုဂှ် နွံကျာ်ပဋိမာရုပ်သေံ မွဲဇၞော်ရ။

ဝင် ကေုာံ ယၟု[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အတိုင်မဂွံဆဵုကေတ် လိက်တၟအ်မန်ဂှ် ဒဒှ်ရ ဒၞာဲထီုနရာဲဝွံ ဒှ်လဝ် ဒတန်သာသနာ နူခေတ်မန်ဒွါရဝတဳ (အေဒဳ ၆ ဗွဝ်ကၠံ) တေအ်ရ။ အတိုင်ဝင်သေံမ္ဂး သၟိင်ဖြနရာဲ (Somdet Phra Narai) (16 February 1633 - 11 July 1688) အခိင်ညးမဇက်အာ ဒျူဒျာ (အယုဒ္ဒယာ) နူလောပ်ပူရဳဂှ် ညးလုပ်ဇူလဝ် ပ္ဍဲထီုဂှ် မွဲဗတံရ။ ပ္ဍဲထီုဂှ် သီုဒှ်လဝ် ဒၞာဲသၟိင် Somdet Phra Narai မဇူဒီု ပ္ဍဲအခိင်ကာလ ညးအာလ္ၚောဝ်ဂတာဇိုင်ကျာ် မၞုံ ပ္ဍဲဘာဝါတ်ဖြဖုတ္ထဘာတ် (Wat Phra Phutthabat) ရ။ ဟိုတ်နူသၟိင်ဖြနရာဲ မဇူဒီုလဝ်ဂှ်ရ ယၟုထီုဂှ် ထီုနရာဲ ညးမကော်စရ။ ပ္ဍဲဗဒါဲထီုဂှ် နွံဘာလကျာ်မွဲ ညးမကော်စ ဘာဝါတ်ခဴဝေါင်ရ။ ဘာလကျာ်ဝွံ နူသၞာံ ၁၉၁၇ ဂိတုဂျူလာင် ၅ ဂှ် သၟိင်တၠတိသေံ သၠးကဵုလဝ် အခေါင်သွက်ဂွံသြိုင်ဘာရ။

လိက်တၟအ်မန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ပ္ဍဲဂၠံင်လုပ်ပါင်ထီု လပါ်တဲပုင် နူတိၜိုတ် ၂၀၀ cm ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် လိက်ပိပၞောန်ရ။ အခိင်လၟုဟ် ညးဂွိင်ဖေက် လိက်တအ်လီုလာ် မၞိဟ်ဇွိတ်တုဲ ညးတအ် စဵုလဝ် ကဵုဒ္ၚောဝ်ရ။ လိက်တအ်ဂှ် ဟိုတ်မၞုံ ပ္ဍဲပါင်ထီုတုဲ ကရေက်ဂၠံင်လပါ်မ္ၚးဂှ် ဒးဍာ်ဂၠိုင်တုဲ မိက်အးဒၟံင်ညိညကီုလေဝ် ကရေက်လပါ်ပ္ဍဲဂှ် မလိက်တအ် ကၠးဖ္ဍးကွေဟ်ရ။ လိက်ဂှ် ညးချူလဝ် ပရူ က္လန်နူဍုင် အနုရာဓပူရ ကေုာံ ကန္တဝ် (ဂၞကျာ်)ညး မၞိဟ်သၟာလှ်ေ၊ သၟာဒယှ်ေ ကေုာံ ညးဍုင်ကွာန်တအ် ရာဒၞာတုပ်တုပ်တုဲ လုပ်အာ ပ္ဍဲထီုဂှ်ရ။

နကဵုမလိက်ခေတ်လၟုဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁) က္လန်အနုရာဓပုရ ကောအ် ကုကန္ဒရ် ဇန်ဇိဟ်

(၂) ရန်လေဟ် ကောမ္ညးဍေင် ဗယိ တနာယ်သိနာဝ

(၃) ဟန္ဂးတောယ် လောပ် ဍေယ်ဝေါအ်

နကဵုအဓိပ္ပါယ်လၟုဟ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

(၁) က္လန်အနုရာဓပုရ ကဵု ကုကန္တဝ် သၟာဒယှ်ေ

(၂) သၟာလလှ်ေ ညးဍုင်ကွာန် ဗယိ နာဲသိနာဓ

(၃) ဟန္ဂး တုဲ လုပ် ပ္ဍဲဝွံ။

တင်သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မအရေဝ်က္လန်ဂှ် ဗၟာတအ် လွဳစလဝ် ကလန် တုဲ စိုပ်မန်ခေတ်လၟုဟ် ဒှ်အာ ကလုတ် ရ။ အဓိပ္ပါယ်မအရေဝ်ဂှ် တမၠာတေအ် တုပ်ဒၟံင်ကဵု မအက္ခရ်လၟုဟ် သၟိင်စဍုင် ဟီုဂွံရ။ ကလုတ်တအ်ဂှ် စဒၟံင်ဍုင် သၟဝ်ဨကရာဇ် ဟီုမာန်ရ။

ကၠောအ်/ကလိုက် ဂှ် အစာဗွဲမဂၠိုင် ပံက်လဝ် အဓိပ္ပါယ် ကၠောအ်တတ်အာကီုလေဝ် နကဵု အစာဘရှေန် ညးထ္ၜးသက်သဳ လိက်တၟအ်သြိုင်နန် တုဲ ကၠောအ် ဂှ် နကဵု အရေဝ်မန် ခေတ်လၟုဟ် ကလိုက် မဂွံ အဓိပ္ပါယ် မပမွဲဒမြိပ်ဓဝ် နကဵု ဒြဟတ်ထတ်ထတ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် မတက်ဖံ ရ။

ကန္ဒရ် ဂှ် ဗၟာတအ် စကာဒၟံင် ကတော် စဵုကဵုတ္ၚဲဏအ်ရ။ ဂၞကျာ်ဂှ် ဗြဴဨကရာဇ်၊ ဗြဴညးဇၞော် ကဆံင်သဝ်နူဨကရာဇ်မ္ဂး ညးစကာ ကန္ဒရ် ခေတ်ဟံသာဝတဳ ကန္တဝ် ရ။ မ္ညး ဂှ် မန်တ္ၚဲဏအ် ကော်စ ညးဍုင်ကွာန်ရ။

အပ္ဍဲထီုဂှ် ရုပ်ကျာ်ပဋိမာရုပ်မွဲ မပုတ်လဝ် ပ္ဍဲဗဒင်ထီုဂှ် ဗွဲမဇၞော်ရ။ ဟိုတ်နူ ဍာ်ခပဵုတုဲ ရုပ်ကျာ်တြေံ ခေတ်ဒွါရဝတဳတေအ်ဂှ် တ္ၚဲဏအ် ဂွံဆဵု ဆညိညဓဝ်ဟေင်ရ။ ရံင်ကဵု လိက်တၟအ်ဂှ်တုဲ မွဲအခိင်တေအ် စိုပ်အခိင်သှ်ပွါ တိကှ်တုဲမ္ဂး ညးဍုင်ကွာန် သီုကဵုသၟိင်တၠတအ် ကၠုင်ဝေင်သဘင် လှ်ေဒယှ်ေ ပ္ဍဲသလာတ်မ္ၚးထီုဂှ်တုဲ လုပ်လ္ၚောဝ်ပူဇဴကျာ် ပ္ဍဲထီုဂှ် ဒှ်မာန်ရ။

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ ၜံက်ခါဲဂၠာဲ အာဲကၟာဲပိုဲတြေံ (၁) ၊ လိက်လၟေင်ပရိုင် မန်ဍုင်သအာင်၊ OMCC - Bulletin No.1, March 2010
Title Thailand Guide To Travel Thailand, http://www.titlethailand.com/en/destination/dest.php?destination_id=0000003531